• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Rīgas domes 2000. gada 28. decembra saistošie noteikumi Nr. 106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 11.01.2001., Nr. 6 https://www.vestnesis.lv/ta/id/1492

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Latvijas Bankas ziņas

Vēl šajā numurā

11.01.2001., Nr. 6

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Rīgas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 106

Pieņemts: 28.12.2000.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Rīgas dome

Saistošie noteikumi Nr.106 Rīga 28.12.2000

(prot.Nr.145, 21.§)

Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 43.pantu

Lietoto terminu skaidrojums

Transporta būves - ielas, tilti, satiksmes pārvadi, estakādes, tuneļi, caurtekas, nostiprinātas krastmalas, ūdens novadīšanas ietaises, atbalsta sienas un citas būves.

Inženierkomunikācija - ierīce, aprīkojums vai ierīču un aprīkojumu kopums, kas paredzēts būves apgādei ar izejvielām, sakariem, energoresursiem un citiem resursiem.

Sarkanā līnija - juridiski noteikta esoša vai projektēta (detālplānojumā jeb citā projektēšanas stadijā) ielas vai inženierkomunikāciju koridora robežlīnija, kas saistīta ar īpašuma tiesību aprobežojumu.

Brauktuve - ielas vai ceļa daļa, kas paredzēta transporta līdzekļu braukšanai.

Ietve - ielas daļa, kas paredzēta gājējiem.

Ģeosintētiskie materiāli - no sintētiskiem polimēriem izgatavoti materiāli, kurus izmanto dažādu materiālu slāņu nodalīšanai, filtrēšanai, drenāžas ierīkošanai un kurus ievieto gruntī vai ielas seguma konstruktīvajos elementos to armēšanai, tādējādi uzlabojot ielas seguma noturību.

Ģeodēziskā kontrolkartēšana - transporta būvju un inženierkomunikāciju izbūves pārbaude dabā ar ģeodēziskiem paņēmieniem, horizontālo un vertikālo atzīmju salīdzināšana ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā akceptēto tehnisko projektu risinājumiem un iezīmēšana pilsētas topogrāfiskā plāna materiālos.

Transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zona – noteikta platība, neatkarīga no ielu sarkano līniju izvietojuma; tās uzdevums ir aizsargāt transporta būves un inženierkomunikācijas no nevēlamas ārējas iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un drošību, kā arī izveidot no apbūves brīvu joslu, kas nepieciešama transporta būvju un inženierkomunikāciju rekonstrukcijai.

Neplānotie darbi - darbi, kas nav iekļauti transporta būvju un inženierkomunikāciju izbūves, rekonstrukcijas un remonta programmā.

Nepiemēroti klimatiskie apstākļi - ārējā gaisa temperatūra ne zemāka par +5°C (pavasarī), +10°C (rudenī).

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumu uzdevums ir reglamentēt jebkura veida saimniecisko darbību uz pilsētas transporta būvēm un to tiešā tuvumā, lai nodrošinātu transporta būvju atbilstošu tehnisko stāvokli gājēju un transporta drošai satiksmei.

1.2. Noteikumi nosaka kārtību, kādā saskaņojami un veicami darbi Rīgas ielu sarkano līniju, transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonu robežās, ja tie saistīti ar transporta būvju un inženierkomunikāciju izbūvi, rekonstrukciju vai remontu, veicot ielu seguma uzlaušanu, zemes darbus un ielu konstrukcijas atjaunošanu pēc inženierkomunikāciju izbūves, rekonstrukcijas vai remonta, vai būvdarbi, kuru laikā nepieciešams aizņemt ielas elementus, kā arī gadījumos, kad nepieciešams aizņemt ielu elementus, novietojot uz ietves, brauktuves, laukumos, zaļajā zonā, pieturvietās u.c. pagaidu tirdzniecības vietas, nožogojumus, sastatnes, konteinerus, estakādes, būvmateriālus un dažādus mehānismus, kā arī citas pagaidu konstrukcijas.

1.3. Noteikumi obligāti visām juridiskajām un fiziskajām personām, kas veic jebkura veida saimniecisko darbību Rīgas ielu sarkano līniju robežās un transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonās.

1.4. Tiek noteiktas šādas transporta būvju aizsardzības zonas:

1.4.1. tiltiem un satiksmes pārvadiem:

- tilta vai satiksmes pārvada garenvirzienā 15 m platumā aiz balsta malējās konstrukcijas;

- šķērsvirzienā 10 m platumā, skaitot no tilta vai satiksmes pārvada malējo konstrukciju horizontālās projekcijas;

- 10 m platumā, skaitot no krasta balsta konusu saskares līnijas ar zemes virsmu;

- 10 m platumā, skaitot no tilta vai satiksmes pārvada uzbrauktuves uzbēruma nogāzes saskares līnijas ar zemes virsmu;

1.4.2. gājēju tuneļiem:

- 5 m platumā, skaitot no parapeta sieniņu ārējās konstrukcijas un kāpņu augšējā pakāpiena;

1.4.3. nostiprinātām krastmalām:

- 10 m platumā sauszemes virzienā un 20 m platumā akvatorijas virzienā, skaitot no krasta līnijas.

1.5. Lai nodrošinātu Rīgas pilsētas transporta būvju un inženierkomunikāciju saglabāšanu ielu sarkano līniju robežās un transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonās, aizliegts:

- patvarīgi veikt jebkura veida būvdarbus un zemes darbus (rakšana, ielas seguma uzlaušana, urbumi, pāļu un cauruļu dzīšana u.c.);

- patvarīgi veikt inženierkomunikāciju pieslēgumus vai to izbūvi, rekonstrukciju vai remontu;

- patvarīgi aizņemt transporta būvju elementus, novietojot uz tiem pagaidu tirdzniecības vietas, nožogojumus, sastatnes, konteinerus, estakādes, būvmateriālus, dažādus mehānismus un citas pagaidu konstrukcijas;

- patvarīgi uzlauzt jebkura veida ielu segumus, izņemot avāriju likvidācijas darbus;

- patvarīgi paaugstināt vai pazemināt dzelzceļa pārbrauktuvju augstuma atzīmes;

- patvarīgi padziļināt upju gultni pie tiltiem un caurtekām;

- patvarīgi izbūvēt pieslēgumus pilsētas ielām;

- veikt darbības, kuru rezultātā var tikt bojāti, iznīcināti vai patvarīgi pārvietoti, noņemti vai uzstādīti transporta būvju elementi un satiksmes organizēšanas tehniskie līdzekļi;

- piegružot, piesārņot vai aizsprostot transporta būves un to elementus: brauktuves, ietves, sadalošās joslas, zaļās zonas u.c.;

- gatavot betonu, javu un bitumena maisījumus tieši uz brauktuves, ietves vai zaļajā zonā;

- sūknēt ūdeni tieši uz brauktuves vai ietves;

- braukt pa ielām ar kāpurķēžu tehniku vai citiem mehānismiem, kas var bojāt brauktuves segumu;

- bez atļaujas braukt pa transporta būvēm ar transporta līdzekļiem, transporta līdzekļu sastāviem un mehānismiem, kuru gabarīti, kopējā faktiskā masa vai ass slodze pārsniedz transporta būvju noteiktos parametrus.

1.6. Lai uzsāktu ielu sarkano līniju robežās un transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonās inženierkomunikāciju izbūvi, rekonstrukciju vai remontu, darbus, kas saistīti ar ielas seguma uzlaušanu, un zemes darbus, kā arī būvdarbus, kuru laikā tiek aizņemti transporta būvju elementi, ir nepieciešams Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāts, saskaņots un akceptēts projekts un atļauja šo darbu veikšanai. Lai aizņemtu transporta būvju elementus, novietojot uz tiem pagaidu tirdzniecības vietas, nožogojumus, sastatnes, konteinerus, estakādes, būvmateriālus, dažādus mehānismus un citas pagaidu konstrukcijas, ir nepieciešama atļauja transporta būvju elementu aizņemšanai.

Pieteikumus atļaujas saņemšanai izskata, darbu izpildes kārtību un termiņu nosaka Transporta būvju komisija, piedaloties ieinteresēto organizāciju pārstāvjiem, ņemot vērā tehniskajā dokumentācijā norādītos termiņus un vietējos apstākļus. Atļauja saņemama šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

1.7. Maksu par tranporta būvju izmantošanu (lietošanu) Rīgas ielu sarkano līniju robežās un transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonās nosaka Rīgas dome kā maksu par īpašuma lietošanu.

1.8. Ja darbu veikšanai ir nepieciešams ierobežot vai slēgt transporta satiksmi, jāparedz, lai visi darbu veidi, kuri paredzēti konkrētajā ielas posmā, tiktu izpildīti ar Transporta būvju komisiju saskaņotā termiņā.

1.9. Izbūvējot inženierkomunikācijas, kas šķērso ielu brauktuves, kuru segums veidots no asfaltbetona, betona, dabīgā bruģakmens, mākslīgā bruģakmens (betona plātnes, keramiskais bruģakmens u.c.), lietojams slēptais paņēmiens (caurduršana), izņemot gadījumus, kad tas tehniski nav iespējams.

1.10. Šo noteikumu prasību ievērošanu un izpildi kontrolē Rīgas domes Satiksmes departaments (turpmāk - Satiksmes departaments).

2. Transporta būvju komisija

2.1. Transporta būvju komisijas sastāvā tiek iekļauti Satiksmes departamenta, Latvijas Autoceļu direkcijas, Rīgas pilsētas pašvaldības sabiedriskā transporta uzņēmumu, Rīgas priekšpilsētu (rajonu) izpildinstitūciju, Rīgas pilsētas būvinspekcijas, Rīgas Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, ielu un inženierbūvju, kā arī to aprīkojumu uzturēšanas līgumorganizāciju pārstāvji.

Transporta būvju komisijas personālsastāvu apstiprina ar Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumu.

2.2. Transporta būvju komisijas pienākumi un tiesības:

- izskatīt pieteikumus un projektus transporta būvju un inženierkomunikāciju izbūvei, rekonstrukcijai un remontam, pagaidu tirdzniecības vietu, nožogojumu, sastatņu, konteineru, estakāžu, būvmateriālu un dažādu mehānismu, kā arī citu pagaidu konstrukciju novietošanai ielu sarkano līniju robežās un transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonās;

- izskatīt darbu organizācijas projektus, izteikt atzinumus par paredzēto darbu izpildes kārtību un termiņiem;

- noteikt ielu seguma atjaunošanas konstruktīvos risinājumus un izvirzīt prasības darbu izpildes kvalitātes nodrošināšanai;

- noteikt darbu izpildes termiņus, darbu veikšanas secību un kārtību;

- pieņemt lēmumu par ielu seguma atjaunošanas apjomu;

- pieņemt lēmumu izsniegt vai atteikt atļauju darbu veikšanai;

- noteikt maksu par transporta būvju izmantošanu (lietošanu) saskaņā ar Rīgas domes lēmumu.

3. Transporta būvju un inženierkomunikāciju izbūves,

rekonstrukcijas un remonta koordinēšana

3.1. Transporta būvju labiekārtošanas darbi jāveic kompleksi ar inženierkomunikāciju izbūvi, rekonstrukciju un remontu. Satiksmes departaments līdz 1.oktobrim izsūta visām organizācijām, kuru pārziņā ir inženierkomunikācijas, nākamajā gadā paredzētā ielu remonta un rekonstrukcijas programmas projektu un orientējošu 3 gadu ielu remonta un rekonstrukcijas plāna projektu.

3.2. Divu mēnešu laikā 3.1.punktā minētajām organizācijām jāiesniedz Satiksmes departamentā pieteikums par paredzētajiem inženierkomunikāciju izbūves, rekonstrukcijas un remonta darbiem.

3.3. Ielu remonta un rekonstrukcijas programma tiek apstiprināta Rīgas domē, pieņemot Rīgas pilsētas budžetu un saskaņojot speciālā budžeta finansējumu. Apstiprinātā programma tiek nosūtīta visām organizācijām, kuru pārziņā ir inženierkomunikācijas.

3.4. Organizācijām, plānojot nākamā gada darbus, kas saistīti ar ielu seguma uzlaušanu un zemes darbiem, līdz 1.martam jāiesniedz Satiksmes departamentā būvējamo, rekonstruējamo vai remontējamo objektu saraksti un shēmas, norādot precīzas adreses, darbu apjomus un termiņus.

3.5. Pamatojoties uz saņemtajiem pieteikumiem, Satiksmes departaments izstrādā inženierkomunikāciju izbūves, rekonstrukcijas un remonta programmu, saskaņojot darbu izpildi ar ielu remonta un rekonstrukcijas programmu.

3.6. Līdz 31.martam Satiksmes departaments izsūta visām ieinteresētajām organizācijām programmā iekļautos un apstiprinātos remontējamo vai rekonstruējamo ielu sarakstus, informējot par darbu izpildes termiņiem.

3.7. Visi inženierkomunikāciju izbūves, remonta vai rekonstrukcijas darbi jāpabeidz līdz ielu remonta vai rekonstrukcijas darbu sākumam.

4. Ielu un inženierkomunikāciju izbūves,

rekonstrukcijas vai remonta projekta saskaņošana

4.1. Transporta būvju un inženierkomunikāciju izbūve, rekonstrukcija vai remonts jāveic atbilstoši Rīgas domes 10.11.1998. noteikumiem Nr.20 "Būvprojektu saskaņošanas un akceptēšanas noteikumi Rīgā" un Rīgas domes 10.11.1998. nolikumam Nr.40 "Rīgas būvprojektu saskaņošanas inženieru komisijas nolikums".

4.2. Projekta izstrādes laikā jāsaskaņo ar Satiksmes departamentu šādi jautājumi:

- Tehniskais risinājums,

- Darbu izpildes tehnoloģija,

- Ceļa seguma atjaunošanas konstrukcija.

5. Kārtība, kādā saņemama atļauja darbu veikšanai

5.1. Lai uzsāktu darbus, kas saistīti ar ielas seguma uzlaušanu vai transporta būvju elementu aizņemšanu, ir jāsaņem atļauja, ko izsniedz Satiksmes departaments saskaņā ar Transporta būvju komisijas lēmumu un šo noteikumu prasībām.

5.2. Atļauja nepieciešama atsevišķi katram konkrētam darbu veidam un apjomam.

5.3. Lai saņemtu atļauju, jāiesniedz šādi dokumenti:

5.3.1. ja jāuzlauž ielas segums vai jāveic zemes darbi:

- darbu pasūtītāja un izpildītāja apstiprināts pieteikums;

- visās ieinteresētajās organizācijās noteiktajā kārtībā saskaņots un akceptēts inženierkomunikāciju projekts;

- darbu organizācijas projekts ar kalendāro grafiku;

- satiksmes organizācijas shēma, kas iepriekš saskaņota ar Latvijas Autoceļu direkciju un visām ieinteresētajām organizācijām;

5.3.2. ja nepieciešams aizņemt transporta būvju elementus ar pagaidu tirdzniecības vietām, nožogojumiem, sastatnēm, konteineriem, estakādēm, būvmateriāliem un dažādiem mehānismiem, kā arī citām pagaidu konstrukcijām:

- darbu pasūtītāja un izpildītāja apstiprināts pieteikums;

- pagaidu tirdzniecības vietas, nožogojuma, sastatņu, konteinera, estakādes, būvmateriālu un dažādu mehānismu, kā arī citu pagaidu konstrukciju izvietojuma shēma (rasējums), kurā uzrādīti transporta būvju elementu gabarīti un aizņemamās teritorijas izmēri un kura iepriekš saskaņota ar Latvijas Autoceļu direkciju un visām ieinteresētajām organizācijām.

5.4. Atļauja tiek izsniegta objekta būvdarbu vadītājam.

5.5. Transporta būvju vai inženierkomunikāciju izbūve, rekonstrukcija vai remonts pieļaujami tikai darbu veikšanas atļaujā norādītajās robežās un termiņos.

5.6. Inženierkomunikāciju izbūve, rekonstrukcija vai remonts ielās, kur iesākti ielu seguma remonta vai rekonstrukcijas darbi, jāsaskaņo ar būvorganizāciju, kas šos darbus veic.

5.7. Ja būvorganizācija darbus atļaujā noteiktajā termiņā nav pabeigusi, citi tās pieteikumi netiek izskatīti.

5.8. Darbi, kas tiek veikti pēc atļaujā norādītā termiņa izbeigšanās, tiek uzskatīti par patvarīgiem.

6. Darbu izpildes kārtība

6.1. Visus inženierkomunikāciju izbūves, rekonstrukcijas, remonta, kā arī ielu seguma atjaunošanas darbus drīkst izpildīt tikai specializētas, darbiem licencētas būvorganizācijas (turpmāk - būvorganizācijas).

6.2. Organizācija, kas veic inženierkomunikāciju izbūvi, rekonstrukciju vai remontu, atjauno ielu segumu par saviem līdzekļiem.

6.3. Darbu veikšanas laikā par transporta un gājēju satiksmes drošību ir atbildīga persona, kas saņēmusi darbu veikšanas atļauju.

6.4. Būvdarbu laikā pilsētas transporta būvēm nodarītos materiālos zaudējumus sedz būvorganizācija.

6.5. Būvdarbu vadītājam vai citai pilnvarotai atbildīgai personai darbu izpildes laikā jāuzturas objektā. Objektā jābūt Satiksmes departamenta izsniegtajai atļaujai un satiksmes organizācijas shēmai vai to apstiprinātām kopijām.

6.6. Lai veiktu nepieciešamos drošības pasākumus un novērstu inženierkomunikāciju bojāšanu, par darbiem atbildīgajai personai ne vēlāk kā trīs dienas pirms darbu uzsākšanas jāuzaicina ieinteresēto organizāciju pārstāvji, kopā ar viņiem jānosaka inženierkomunikāciju izvietojums un jāveic pasākumi to saglabāšanai.

6.7. Lai iezīmētu darbu iecirkni, katra ielas seguma uzlaušanas vieta jāaprīko atbilstoši Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas 15.12.1997. noteikumu Nr.40 "Noteikumi par ceļa darbu vietas aprīkošanu uz Latvijas Republikas ceļiem un ielām" prasībām, norādot būvorganizāciju, tās tālruņa numuru un būvdarbu vadītāja uzvārdu. Ja ir nepietiekama redzamība, darbu vieta jāapgaismo un jāuzstāda sarkanās gaismas brīdinājuma signāli.

6.8. Par satiksmes organizācijas shēmas realizāciju un darbu vietas aprīkojuma uzturēšanu kārtībā atbild būvdarbu vadītājs.

6.9. Būvorganizācijām jāpaziņo masu informācijas līdzekļos par satiksmes izmaiņām ne vēlāk kā vienu dienu pirms darbu uzsākšanas.

6.10. Pagaidu satiksmes organizēšanas tehniskos līdzekļus drīkst noņemt tikai pēc ielas seguma pilnīgas atjaunošanas, vienlaikus atjaunojot iepriekšējo satiksmes organizācijas shēmu.

6.11. Brauktuves daļējas uzlaušanas gadījumā jānodrošina transporta satiksme atbilstoši satiksmes organizācijas shēmai.

6.12. Slēdzot satiksmi, jānodrošina ātrās medicīniskās palīdzības un cita specializētā autotransporta piekļūšana attiecīgajiem objektiem, ielās ar tramvaju un trolejbusu satiksmi - arī specializētā avārijas transporta pārvietošanās.

6.13. Ja transporta satiksme tiek slēgta, būvorganizācijai par to jāpaziņo visām ieinteresētajām organizācijām.

6.14. Izbūvējot vai rekonstruējot brauktuves un ietves, inženierkomunikāciju īpašniekiem (valdītājiem) jānodrošina pārbūvējamo tīklu posmu atvienošana vai nepieciešamo pārslēgumu organizēšana par būvdarbu pasūtītāja līdzekļiem. Inženierkomunikācijas uz jaunām atzīmēm pārvieto un rezerves cauruļu ieguldīšanu veic specializētās organizācijas par būvdarbu pasūtītāja līdzekļiem.

6.15. Ja ir paredzēts mainīt ielas akmens bruģa segumu pret citu segumu, jāsastāda divpusējs akts (Satiksmes departaments un būvorganizācija) par izņemtā bruģakmens daudzumu. Aktā jānosaka, kam bruģakmens nododams.

6.16. Nojaukto būvju materiāli nogādājami to īpašnieka noliktavā vai nododami pārstrādei pēc savstarpējas vienošanās.

6.17. Ja transporta būvju vai inženierkomunikāciju izbūves, rekonstrukcijas vai remonta laikā nepieciešams pilnīgi slēgt satiksmi un ierīkot pagaidu vietējos apvedceļus, jāizstrādā projekts, kas jāsaskaņo ar Latvijas Autoceļu direkciju, bet nepieciešamības gadījumā - ar sabiedriskā transporta uzņēmumiem:

6.17.1. vietējos apvedceļus ierīko licencēta būvorganizācija par pasūtītāja līdzekļiem;

6.17.2. izbūvētos vietējos apvedceļus akceptē Latvijas Autoceļu direkcija, ielās ar sabiedriskā transporta satiksmi - arī attiecīgie sabiedriskā transporta uzņēmumi;

6.17.3. par vietējo apvedceļu uzturēšanu kārtībā un satiksmes drošību ir atbildīga organizācija, kas veic būvdarbus;

6.17.4. pēc darbu pabeigšanas būvorganizācijai pagaidu apvedceļi jālikvidē un to teritorija jāatjauno sākotnējā stāvoklī.

6.18. Ja darbu iecirkņa apbraukšanai tiek izmantotas esošās ielas, satiksmes organizācijas shēma jāsaskaņo ar Latvijas Autoceļu direkciju un Satiksmes departamentu, bet ielās, kur kursē sabiedriskais transports, - arī ar sabiedriskā transporta uzņēmumiem.

6.19. Izbūvējot inženierkomunikācijas, tranšejas un būvbedres jārok, jāaizber un inženierkomunikācijas jāierīko, ievērojot, ka:

- tranšejas platumam jābūt minimālam (atbilstoši būvniecības normu un noteikumu prasībām);

- asfaltbetona segums jāuzlauž, izgriežot trasi ar asfaltbetona griešanas vai frēzēšanas iekārtām;

- tranšejas un būvbedres jānostiprina atbilstoši noteikumiem, kas paredzēti darbu organizācijas projektā;

- tranšejas un būvbedres jāaizber ar grunti, kāda paredzēta darbu organizācijas projektā (ziemā - ar nesasalušu grunti) slāņos līdz 0,3 m biezumā. Katrs slānis jāsablīvē. Tranšejas un būvbedres jāaizber, ievērojot tehniskos noteikumus un darbu organizācijas projektu;

- grunts blīvuma koeficientam tranšejās un būvbedrēs jābūt ne mazākam par 0,98;

- ja uzlauzts ielas asfaltbetona segums, tranšejas un būvbedres jāaizber ar grunti līdz šķembu pamatam, pārējā daļā - ar šķembām līdz ielas seguma augšējai horizontālajai atzīmei.

6.20. Sūknēt ūdeni no būvbedrēm, tranšejām, akām u. tml. atļauts caur nostādinātāju lietus ūdens kanalizācijas rīdziņās vai akās.

6.21. Pēc inženierkomunikāciju izbūves, rekonstrukcijas vai remonta būvdarbu vadītājs atbild par aizbērtās tranšejas uzturēšanu kārtībā līdz pilnīgai ielas seguma atjaunošanai.

6.22. Ielas segums jāatjauno atbilstoši darbu veikšanas atļaujā uzrādītajai konstrukcijai, nepieciešamības gadījumā segumu speciāli nostiprinot (ģeosintētiskie u.c. materiāli).

7. Avāriju likvidācijas darbi

7.1. Par avārijas likvidācijas darbu izpildi ir atbildīga organizācija, kuras pārziņā ir inženierkomunikācijas.

7.2. Avārijas likvidēšana inženierkomunikācijās jāsāk nekavējoties, tūlīt pēc avārijas signāla saņemšanas. To veic, ievērojot pārējo inženierkomunikāciju aizsardzības noteikumus.

7.3. Ja avārijas likvidēšana ir saistīta ar ielas seguma uzlaušanu un zemes darbiem, uz avārijas vietu obligāti jāizsauc to organizāciju pārstāvji, kuru pārziņā ir pārējās inženierkomunikācijas, un darbi jāveic viņu klātbūtnē.

7.4. Uzsākot avārijas likvidēšanu, organizācija, kas veic darbus, līdz nākamās darba dienas plkst. 10.00 paziņo par darbu sākumu Satiksmes departamentam, organizācijai, kas atjaunos ielas segumu, un Latvijas Autoceļu direkcijai. Trīs dienu laikā jāiesniedz rakstisks pieteikums Satiksmes departamentam avārijas likvidācijas darbu uzskaites un ielas seguma atjaunošanas kontrolei.

7.5. Avārija jālikvidē pēc iespējas īsākā laikā, organizējot darbu trīs maiņās.

7.6. Avārija jālikvidē, tranšejas un būvbedres jāaizber, ielas segums jāatjauno, ievērojot šo noteikumu prasības.

7.7. Ielas segums pēc avārijas likvidēšanas jāatjauno pēc iespējas īsākā laikā - ne ilgāk par vienu diennakti 1. un 2.kategorijas ielās un ielās, kurās ir sabiedriskā transporta satiksme, ne ilgāk par 3 diennaktīm - 3.kategorijas ielās, ne ilgāk par 8 diennaktīm - pārējās ielās. Rīgas ielu iedalījums kategorijās noteikts pielikumā.

7.8. Nepiemērotos klimatiskos apstākļos atjaunots ielas segums atkārtoti jāatjauno ne vēlāk kā līdz 15.maijam par attiecīgo inženierkomunikāciju pārvaldītāja līdzekļiem.

7.9. Darbu vietas jāaprīko atbilstoši Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas 15.12.1997. noteikumiem Nr.40 "Noteikumi par ceļa darbu vietas aprīkošanu uz Latvijas Republikas ceļiem un ielām" prasībām.

7.10. Pagaidu satiksmes organizēšanas tehniskos līdzekļus drīkst noņemt tikai pēc avārijas likvidēšanas un ielas seguma atjaunošanas darbu pabeigšanas, vienlaikus atjaunojot iepriekšējo satiksmes organizācijas shēmu.

8. Ielas elementu atjaunošana

8.1. Ielas segums un aprīkojums jāatjauno par darbu pasūtītāja līdzekļiem atbilstoši būvniecības normu, šo noteikumu un tehnisko noteikumu prasībām.

8.2. Izjauktie transporta būvju elementi jāatjauno atļaujā paredzētajā konstrukcijā:

8.2.1. ar asfaltbetonu segtās brauktuves jāatjauno atbilstoši esošajām vertikālajām atzīmēm, darbu veikšanas atļaujā norādītajiem konstrukcijas tipiem, lietojot noteiktās metodes un materiālus (ģeosintētiskie materiāli u.c.), asfaltbetona markas, savienojuma šuvju apstrādes tehnoloģijas;

8.2.2. kalto un apaļo akmeņu bruģis jāatjauno divkāršā tranšejas platumā, lietojot darbu veikšanas atļaujā noteiktās metodes un līdzekļus;

8.2.3. brauktuves atjaunojamās joslas platums tiek noteikts divpusējā aktā (Satiksmes departaments un būvorganizācija), ievērojot seguma stāvokli, brauktuves platumu, tranšejas atrašanos attiecībā pret bortakmeņiem (ja tranšeja no bortakmeņa atrodas tuvāk par 1,5 m, brauktuve jāatjauno līdz bortakmenim);

8.2.4. ietve jāatjauno atbilstoši esošajām vertikālajām atzīmēm darbu veikšanas atļaujā norādītajā konstrukcijā, lietojot noteiktās asfaltbetona markas, savienojuma šuvju apstrādes tehnoloģijas;

8.2.5. ietves atjaunojamais apjoms tiek noteikts divpusējā aktā (Satiksmes departaments un būvorganizācija), ievērojot seguma stāvokli un ietves platumu;

8.2.6. ceļa horizontālie apzīmējumi jāatjauno būvorganizācijai ar materiāliem, kādi ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšanai bija izmantoti pirms ielas seguma uzlaušanas; ja tas nav iespējams nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ, ceļa horizontālie apzīmējumi jāatjauno līdz 15.maijam;

8.2.7. grants un grunts segums jāatjauno, uzberot 20 cm biezu grants kārtu, to sablīvējot un planējot atbilstoši esošajām vertikālajām atzīmēm darbu veikšanas atļaujā norādītajā konstrukcijā;

8.2.8. zaļie stādījumi jāatjauno iepriekšējā izskatā atbilstoši esošajām vertikālajām atzīmēm darbu veikšanas atļaujā norādītajā konstrukcijā, un iesējot zālienu;

8.2.9. ielu aprīkojums (aizsargstabiņi, apgaismošanas stabi, transporta un gājēju nožogojumi u.c.) jāatjauno būvorganizācijai.

8.3. Atjaunotais ielas segums jāuzrāda Satiksmes departamenta pārstāvim, nododot darbu veikšanas atļaujas talonu.

8.4. Ja atjaunojamajā zonā atrodas inženierkomunikāciju kontrolakas vai citas ielu konstrukcijas, jāpieaicina tās organizācijas pārstāvji, kuru pārziņā ir attiecīgās inženierkomunikācijas.

9. Ielas seguma atjaunošanas darbu garantijas

9.1. Visus inženierkomunikāciju izbūves, rekonstrukcijas un remonta darbus, ieskaitot ielas seguma atjaunošanu, finansē pasūtītājs, un to izpildi nodrošina būvorganizācija.

9.2. Ja inženierkomunikāciju izbūves, rekonstrukcijas un remonta darbi, ieskaitot arī avāriju likvidācijas darbus, ir saistīti ar ielas seguma uzlaušanu un tā atjaunošanu, darbu izpildītājam jānodrošina, lai kvalitatīvi tiktu sablīvēta grunts un atjaunots ielas segums, tādējādi novēršot lauzuma vietas deformāciju ielas ekspluatācijas laikā.

9.3. Satiksmes departamentam ir tiesības veikt aizbērto tranšeju un atjaunotā ielas seguma laboratoriskās pārbaudes.

9.4. Ja pēc ielas seguma atjaunošanas 18 mēnešu laikā tas deformējas (maksimālā atstarpe starp 3 m latu un atjaunoto segumu pārsniedz 10 mm), ielas segums nekavējoties atkārtoti jāatjauno par tās organizācijas līdzekļiem, kura veikusi inženierkomunikāciju izbūvi, rekonstrukciju vai remontu.

9.5. Ar ielas seguma uzlaušanu saistītā inženierkomunikāciju izbūve, rekonstrukcija vai remonts nedrīkst pasliktināt ielas ekspluatācijas īpašības un satiksmes drošību.

9.6. Ja inženierkomunikāciju izbūvi, rekonstrukciju vai remontu nepieciešams veikt ielas seguma atjaunošanai nepiemērotos klimatiskos apstākļos, pēc darbu pabeigšanas jāveic ielas seguma pagaidu atjaunošana. Ielas segums atkārtoti jāatjauno ne vēlāk kā līdz 15. maijam par būvorganizācijas līdzekļiem.

9.7. Ja laboratoriskās pārbaudes atzinumā konstatēts, ka ielas seguma konstrukcija vai materiāli neatbilst darbu veikšanas atļaujā noteiktajām prasībām un spēkā esošajiem normatīviem, kā arī 9.4.punktā minētais gadījums, darbs netiek uzskatīts par pabeigtu; tiek pagarināts darba veikšanas termiņš no defekta konstatēšanas brīža līdz tā novēršanai un seguma atjaunošanai.

10. Ģeodēziskā kontrolkartēšana

10.1. Inženierkomunikāciju un transporta būvju ģeodēzisko kontrolkartēšanu Rīgā izpilda Rīgas Ģeodēziskais centrs. Ģeodēziskā kontrolkartēšana ir maksas pakalpojums.

10.2. Uzņēmumiem un dienestiem, kas ekspluatē un pārvalda inženierkomunikācijas, aizliegts pieņemt ekspluatācijā jaunizbūvētās inženierkomunikācijas vai atļaut pieslēgt esošajām inženierkomunikācijām objektus, kamēr nav uzrādīts Rīgas Ģeodēziskā centra pārbaudes akts par inženierkomunikāciju izbūves pareizību atbilstoši saskaņotajai un akceptētajai projekta dokumentācijai.

10.3. Uzņēmumiem, kas izbūvē inženierkomunikācijas, laikus, bet ne vēlāk kā nedēļu pirms inženierkomunikāciju izbūves pabeigšanas, jāiesniedz Rīgas Ģeodēziskajā centrā pasūtījuma vēstule un saskaņotais un akceptētais inženierkomunikāciju projekts.

10.4. Līdz tranšeju un būvbedru aizbēršanai uzņēmumam, kas veic būvdarbus, jāinformē Rīgas Ģeodēziskais centrs par objekta gatavību ģeodēziskajai kontrolkartēšanai. Ja ir sniegta nepareiza informācija, uzņēmumam jāsedz Rīgas Ģeodēziskajam centram radītie zaudējumi sakarā ar inženierkomunikāciju pārbaudes darbinieku izbraukšanu uz objektu.

10.5. Saskaņā ar ģeodēziskās kontrolkartēšanas datiem Rīgas Ģeodēziskais centrs piecu līdz desmit kalendāro dienu laikā, bet, ja trase ir garāka par 0,5 km, attiecīgi saskaņojot termiņu ar darbu izpildītāju, izsniedz pārbaudes aktu uzrādīšanai pieņemšanas komisijai vai uzņēmumiem, kas ekspluatē inženierkomunikācijas. Aktā jānorāda trase, faktiskās un projekta horizontālās un vertikālās atzīmes.

10.6. Ja tiek atklātas novirzes no saskaņotā un akceptētā projekta, jautājumu par inženierkomunikāciju pārlikšanas nepieciešamību izlemj Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvalde.

10.7. Par pārbaudes akta sastādīšanas pareizību un jaunizbūvēto inženierkomunikāciju savlaicīgu iezīmēšanu pilsētas inženierkomunikāciju plānos ir atbildīgs Rīgas Ģeodēziskais centrs.

10.8. Atbilstoši inženierkomunikāciju ģeodēziskās kontrolkartēšanas izpildes kārtībai Rīgas Ģeodēziskais centrs veic ielu sarkano līniju, ēku un būvju galveno būvasu, inženierkomunikāciju trasu nospraušanu dabā, kā arī pārbauda, vai ēku un būvju pamatu novietojums dabā atbilst projekta dokumentācijai.

11. Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu

11.1. Par šajos noteikumos minēto prasību pārkāpšanu fiziskās un juridiskās personas var tikt sodītas ar naudas sodu līdz Ls 50.

11.2. Soda naudas lielumu atkarībā no pārkāpuma rakstura nosaka Rīgas domes Administratīvā komisija.

11.3. Noteikumu izpildi kontrolēt un administratīvos protokolus par noteikumu pārkāpšanu savas kompetences ietvaros ir tiesīgas sastādīt šādas amatpersonas:

- Satiksmes departamenta direktors un viņa vietnieki;

- Satiksmes departamenta ielu seguma aizsardzības daļas darbinieki;

- Administratīvā inspekcija.

11.4. Policijas tiesības kontrolēt šo noteikumu izpildi reglamentē Latvijas Republikas likums "Par policiju".

11.5. Iekasētā soda nauda 40% apmērā paliek tās institūcijas rīcībā, kas sastādījusi protokolu, bet 60% ieskaitāmi Rīgas pilsētas budžetā.

Pārejas noteikumi

1. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Rīgas domes 29.10.1996. noteikumi Nr.66 "Rīgas ielu un transporta būvju aizsardzības noteikumi".

2. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "Rīgas Balss".

Domes priekšsēdētājs A.Ārgalis

 

Pielikums

RĪGAS IELU IEDALĪJUMS KATEGORIJĀS

1.kategorija

Brīvības gatve /Juglas iela - pilsētas robeža/

Kārļa Ulmaņa gatve

Lāčplēša iela /Salu tilts - Gogoļa iela/

Maskavas iela /Krustpils iela - pilsētas robeža/

Vienības gatve /Ozolciema iela - pilsētas robeža/

Ziepniekkalna iela

2.kategorija

11.novembra krastmala

13. janvāra iela

Aleksandra Čaka iela

Augusta Deglava iela /Valmieras iela - Lubānas iela/

Brīvības bulvāris /Raiņa bulvāris - Elizabetes iela/

Brīvības iela

Brīvības gatve /Gaisa tilts - Juglas iela/

Daugavgrīvas iela

Daugavgrīvas šoseja

Dārzciema iela

Duntes iela

Dzelzavas iela

Džutas iela

Eksporta iela /11.novembra krastmala - Hanzas iela/

Ezermalas iela /Viskaļu iela - Ķīšezera iela/

Gaigalas iela

Ganību dambis

Gunāra Astras iela

Hanzas iela /Eksporta iela - Skanstes iela/

Ieriķu iela

Jaunciema gatve

Juglas iela

Jūrmalas gatve /Dzirciema iela - Zolitūdes iela/

Kalpaka bulvāris

Kalnciema iela /Slokas iela - Lielirbes iela/

Kandavas /Slokas iela - Dzirciema iela/

Krasta iela

Krišjāņa Valdemāra iela

Krustpils iela

Ķīšezera iela

Lāčplēša iela /Gogoļa iela - Krišjāņa Valdemāra iela/

Lielirbes iela

Lielvārdes iela /Brīvības gatve - Gunāra Astras iela/

Lubānas iela /Slāvu iela - pilsētas robeža/

Marijas iela

Maskavas iela /Krustpils iela - Slāvu iela/

Merķeļa iela

Mūkusalas iela

Pērnavas iela /Brīvības iela - Augusta Deglava iela/

Piedrujas iela

Piestātnes iela

Pulkveža Brieža iela

Raiņa bulvāris

Raņķa dambis

Satekles iela

Skanstes iela

Senču iela

Slāvu iela

Tilta iela

Uzvaras bulvāris /Akmens tilts - Bāriņu iela/

Vairoga iela /Gaujas iela - Ieriķu iela/

Valmieras iela

Vestienas iela /Vietalvas iela - Augusta Deglava iela/

Vienības gatve /Kārļa Ulmaņa gatve - Ozolciema iela/

Viestura prospekts

Viskaļu iela

Zirņu iela

3.kategorija

Aizkraukles iela /Tālivalža iela - Lielvārdes iela/

Aizsaules iela /Gaujas iela - Varoņu iela/

Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela

Akmeņu iela /Mūkusalas iela - Jelgavas iela/

Albatrosu iela /Veiksmes iela - Traleru iela/

Altonavas iela /Ojāra Vācieša iela - Ārlavas iela/

Andreja Saharova iela

Anniņmuižas bulvāris

Anniņmuižas iela

Apuzes iela /Kalnciema iela - Anniņmuižas iela/

Aristida Briāna iela

Asītes iela

Aspazijas bulvāris

Atlantijas iela

Augusta Deglava iela /Lienes iela - Valmieras iela/

Augusta Dombrovska iela /Emmas iela - Kreimeņu iela/

Ausekļa iela /Elizabetes iela - Vidus iela/

Avotu iela

Āgenskalna iela /Melnsila iela - Dreiliņu iela/

Ārlavas iela /Altonavas iela - Tēriņu iela/

Balasta dambis /Raņķa dambis - Krišjāņa Valdemāra iela /

Baložu iela /Kapseļu iela - Kristapa iela/

Baltezera iela

Baseina iela

Basteja bulvāris

Bauskas iela

Baznīcas iela /Elizabetes iela - Lāčplēša iela/

Bāriņu iela

Bebru iela

Berģu iela

Bezdelīgu iela

Biķernieku iela

Blaumaņa iela

Braslas iela

Brīvības bulvāris /Kaļķu iela - Raiņa bulvāris/

Bruņinieku iela

Buļļu iela /Daugavgrīvas iela - Kleistu iela/

Buru iela

Cēsu iela

Citadeles iela

Čiekurkalna 1.līnija

Čiekurkalna 2.līnija

Dāliju iela /Liepājas iela - Upesgrīvas iela/

Dambja iela

Dammes iela

Dzintara iela

Dzirciema iela /Vīlipa iela - Lidoņu iela/

Dzirnavu iela

Eksporta iela /Hanzas iela - Lugažu iela/

Elizabetes iela /Eksporta iela - Satekles iela/

Emmas iela

Ernesta Birznieka-Upīša iela

Ezera iela

Ezermalas iela /Viskaļu iela - Meža prospekts/

Firsa Sadovņikova iela /Lāčplēša iela - Ludzas iela/

Flotes iela /Buļļupes tilts - Parādes iela/

Friča Brīvzemnieka iela

Gaiļezera iela

Gaiziņa iela /Prāgas iela - Gogoļa iela/

Gaujas iela /Brasas satiksmes pārvads - Čiekurkalna 2.līnija/

Gobas iela /Stūrmaņu iela - Kapteiņu iela/

Gogoļa iela

Gramzdas iela /Zolitūdes iela - Anniņmuižas iela/

Granīta iela

Graudu iela /Cēres iela - Saulkalnes iela/

Ģertrūdes iela

Ģimnastikas iela /Tadaiķu iela - Vienības gatve/

Hanzas iela /Skanstes iela - Krišjāņa Valdemāra iela/

Hipokrāta iela

Ikšķiles iela

Ilūkstes iela

Inženieru iela

Jāņa Asara iela /Pērnavas iela - Lienes iela/

Jelgavas iela

Jūrkalnes iela /ceļš uz lidostu "Rīga"/

Jūrmalas gatve /Zolitūdes iela - pilsētas robeža/

Kaivas iela

Kalna iela

Kalnciema iela /Ventspils iela - Jūrkalnes iela (ceļš uz lidostu "Rīga") un Raņķa dambis - Slokas iela/

Kantora iela

Kapseļu iela /Melnsila iela - Baložu iela/

Kapteiņu iela

Kastrānes iela

Katlakalna iela

Kleistu iela

Klusā iela

Kokneses prospekts

Kreimeņu iela /Augusta Dombrovska iela - Meldru iela/

Kristapa iela /Baložu iela - Melnsila iela/

Krišjāņa Barona iela

Kronvalda bulvāris

Krustabaznīcas iela

Krūzes iela /Liepājas iela - Ventspils iela/

Kurbada iela

Kurzemes prospekts

Ķīpsalas iela

Laivu iela

Lapu iela /Nometņu iela - Melnsila iela/

Lauvas iela

Lazdonas iela

Lidoņu iela

Lielā iela /Kleistu iela - Piestātnes iela/

Liepājas iela

Lizuma iela /Brīvības gatve - Pakalniešu iela/

Lokomotīves iela

Lomonosova iela

Lubānas iela /Lomonosova iela - Salaspils iela/

Ludzas iela

Lugažu iela

Malienas iela

Mangaļu prospekts

Maskavas iela /13.janvāra iela - Slāvu iela/

Matīsa iela

Matrožu iela

Mazā Juglas iela

Mazā Nometņu iela /Ojāra Vācieša iela - Mārupes iela/

Mālu iela

Mārkalnes iela /Brīvības gatve - Pakalniešu iela/

Mārupes iela

Meldru iela

Melnsila iela

Meža prospekts

Miera iela

Mīlgrāvja iela

Muitas iela

Murjāņu iela

Narvas iela

Nīcgales iela

Noliktavas iela

Nometņu iela

Ojāra Vācieša iela

Ozolciema iela

Pakalniešu iela /Lizuma iela - Mārkalnes iela/

Parādes iela

Pērnavas iela /Augusta Deglava iela - Matīsa iela/

Pētersalas iela

Pildas iela /Vestienas iela - Dārzciema iela/

Pilsoņu iela /Tukuma iela - Liepājas iela/

Prāgas iela /13.janvāra iela - Centrāltirgus iela/

Prūšu iela

Puškina iela

Rātsupītes iela /Kleistu iela - pilsētas robeža/

Robežu iela /Ojāra Vācieša iela - Tēriņu iela/

Rostokas iela

Ropažu iela

Rucavas iela /Kalnciema iela - Šampētera iela/

Rūjienas iela

Rušonu iela

Rūsiņa iela

Salaspils iela

Satiksmes iela

Saulkalnes iela

Sergeja Eizenšteina iela

Sesku iela

Sējas iela /Tēriņu iela - Brūkleņu iela/

Silciema iela

Silikātu iela

Skrindu iela

Slokas iela /Uzvaras bulvāris - Kandavas iela un Dzirciema iela - Kurzemes prospekts/

Spilves iela

Sporta iela

Stabu iela

Stārķu iela /Ieriķu iela - Dzelzavas iela/

Stirnu iela /Ieriķu iela - Dzelzavas iela/

Stopiņu iela /Vestienas iela - Nīcgales iela/

Struktoru iela

Stūrmaņu iela /Gaigalas iela - Gobas iela/

Šampētera iela /Rucavas iela - Apuzes iela/

Šmerļa iela

Tadaiķu iela /Vaiņodes iela - Valdeķu iela/

Taisnā iela

Tallinas iela

Tālivalža iela

Telts iela

Tērbatas iela

Tēriņu iela

Tīklu iela /Zvejnieku iela - Matrožu iela/

Torņakalna iela

Tukuma iela /Mārupes iela - Pilsoņu iela/

Turgeņeva iela

Tvaika iela /Tilta iela - Ezera iela/

Ulbrokas iela

Upes iela

Upesciema iela

Upesgrīvas iela /Kārļa Ulmaņa gatve - Kantora iela/

Vaidavas iela

Valguma iela /Uzvaras bulvāris - Akmeņu iela/

Vaiņodes iela /Kārla Ulmaņa gatve - Ģimnastikas iela/

Valdeķu iela

Varoņu iela

Veiksmes iela /Mangaļu prospekts - Albatrosu iela/

Vecāķu prospekts /Emmas iela - Pludmales iela/

Ventspils iela

Vestienas iela /Augusta Deglava iela - Pildas iela/

Vidus iela

Vienības gatve /Jelgavas iela - Kārļa Ulmaņa gatve/

Vietalvas iela

Višķu iela

Vīlandes iela

Vīlipa iela

Volguntes iela /Baseina iela - Kalnciema iela/

Zaķusalas krastmala

Zentenes iela

Zolitūdes iela

Zvejnieku iela

4.kategorija

Visas pārējās nenosauktās ielas un ielu posmi

Domes priekšsēdētājs A.Ārgalis

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!