• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2006. gada 21. februāra noteikumi Nr. 156 "Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, to profesionālo kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 8.03.2006., Nr. 39 https://www.vestnesis.lv/ta/id/129791

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.170

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 3.maija noteikumos Nr.310 "Noteikumi par amatu klasifikācijas sistēmu un amatu klasificēšanas kārtību valsts tiešās pārvaldes iestādēs"

Vēl šajā numurā

08.03.2006., Nr. 39

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 156

Pieņemts: 21.02.2006.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.156

Rīgā 2006.gada 21.februārī (prot. Nr.11 19.§)

Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, to profesionālo kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā

Izdoti saskaņā ar Dzelzceļa pārvadājumu likuma 50.panta trešo daļu, Autopārvadājumu likuma 12.panta sesto daļu un likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 18.panta septītās daļas 1.punktu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā komersanti, kas veic bīstamo kravu pārvadājumus pa autoceļiem vai dzelzceļu, bīstamo kravu iekraušanu un izkraušanu vai citas ar šādiem pārvadājumiem saistītas darbības (bīstamo kravu nosūtīšana, ieskaitot tukšas neattīrītas cisternas un cisternkonteinerus, transporta dokumentu noformēšana, bīstamo kravu klasificēšana vai iepakošana, cisternu, cisternkonteineru vai gāzu tvertņu piepildīšana, ekspeditora pakalpojumu sniegšana) (turpmāk – komersanti), norīko drošības konsultantus (padomniekus), kuri ir atbildīgi par bīstamo kravu pārvadājumiem raksturīgā riska samazināšanu attiecībā uz personām, īpašumu un vidi.

2. Noteikumi nosaka minimālās prasības un kārtību drošības konsultantu (padomnieku) kvalifikācijas iegūšanai, kā arī drošības konsultanta (padomnieka) pienākumus un uzdevumus.

3. Noteikumi neattiecas uz:

3.1. komersantiem, kuri bīstamās kravas pārvadā ar transportlīdzekļiem, kas pieder Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem;

3.2. komersantiem, kuru pārvadājumu apjoms nepārsniedz 1957.gada 30.septembra Eiropas valstu nolīgumā par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) (turpmāk – ADR noteikumi) un 1980.gada 9.maija Bernes konvencijas par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) pielikuma "Noteikumi par starptautiskajiem bīstamo kravu dzelzceļa pārvadājumiem" (RID) (turpmāk – RID noteikumi) 1.1.3.6., 2.2.7.1.2.apakšpunktā, kā arī 3.3. un 3.4.nodaļā atsevišķai transporta vienībai noteikto kravas apjomu.

II. Drošības konsultanta (padomnieka) norīkošana

4. Komersants savā uzņēmumā rakstiski norīko vienu vai vairākus dro­šības konsultantus (padomniekus), kas kontrolē tiesību aktu normu ievērošanu bīstamo kravu pārvadājumu jomā un samazina risku cilvēka dzīvībai, veselībai, personas mantai un videi.

5. Drošības konsultantu (padomnieku) skaits komersanta uzņēmumā at­bilst tiem paredzēto pienākumu efektīvai veikšanai, un drošības konsultanta (padomnieka) kvalifikācija atbilst komersanta darbības specifikai. Ja komersanta uzņēmumā  ir vairāki drošības konsultanti (padomnieki), rakstiski norāda katra drošības konsultanta (padomnieka) pienākumus, lai nodrošinātu adekvātu viņu darbības koordināciju.

6. Komersants nodrošina drošības konsultantus (padomniekus) ar pienākumu pildīšanai nepieciešamo informāciju un palīgierīcēm.

7. Par drošības konsultanta (padomnieka) iecelšanu uzņēmumā komersants mēneša laikā iesniedz paziņojumu (1.pielikums) valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" (turpmāk – Autotransporta direkcija) (ja bīstamās kravas tiek pārvadātas ar autotransportu) vai Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā (ja bīstamās kravas tiek pārvadātas ar dzelzceļa transportu). Autotransporta direkcija un Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija veido attiecīgā transporta veida drošības konsultantu (padomnieku) uzskaites reģistru, kā arī administrē un uzrauga drošības konsultantu (padomnieku) darbību.

8. Pēc profesionālās kvalifikācijas sertifikāta saņemšanas drošības konsultanta (padomnieka) pienākumus ir tiesīgs veikt:

8.1. komersanta darbinieks atbilstoši darba līgumam;

8.2. persona, kura nav attiecīgā komersanta darbinieks, bet ir noslēgusi vienošanos par drošības konsultanta (padomnieka) pienākumu veikšanu.

III. Drošības konsultanta (padomnieka) pienākumi

9. Drošības konsultants (padomnieks) uzrauga un regulāri pārbauda komersanta darbības atbilstību bīstamo kravu pārvadājumus regulējošiem normatīvajiem aktiem. Pārbaudes rezultātus drošības konsultants (padomnieks) noformē rakstiski, norādot pārbaudes laiku, operāciju nosaukumu un to personu vārdus, kuras ir pārbaudītas.

10. Drošības konsultants (padomnieks) nekavējoties ziņo komersantam par konstatētajiem pārkāpumiem vai trūkumiem, kas var ietekmēt bīstamo kravu pārvadājumu drošību.

11. Drošības konsultants (padomnieks) konsultē komersantu visos ar bīstamo kravu pārvadāšanu saistītajos jautājumos.

12. Drošības konsultants (padomnieks) sagatavo un līdz kārtējā gada 1.martam iesniedz komersantam gada pārskatu (turpmāk – pārskats) (2.pieli­kums) par darbību bīstamo kravu pārvadāšanā iepriekšējā gadā. Pārskatā iekļauj arī citas ziņas, kas, pēc drošības konsultanta (padomnieka) domām, ir svarīgas, lai varētu novērtēt drošības situāciju uzņēmumā. Pārskatu līdz kārtējā gada 1.aprīlim komersants iesniedz Autotransporta inspekcijā (ja komersanta darbība saistīta ar autopārvadājumiem) vai Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā (ja komersanta darbība saistīta ar dzelzceļa pārvadājumiem). Pārskatu amatpersona glabā piecus gadus.

13. Drošības konsultants (padomnieks) sniedz informāciju un sagatavo ziņojumu komersantam par jebkuru bīstamo kravu pārvadāšanas, iekraušanas vai izkraušanas laikā notikušu negadījumu vai pārkāpumu komersanta uzņēmumā, kas radījis draudus personas veselībai, drošībai, īpašumam vai kaitējumu apkārtējai videi. Ziņojumu pēc pieprasījuma komersants iesniedz Satiksmes ministrijā. Minētais ziņojums neaizstāj to pārskatu vai ziņojumu par negadījumu, kas nepieciešams saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem. Ja bīstamo kravu pārvadāšanas, iekraušanas vai izkraušanas laikā notikušais negadījums atbilst ADR vai RID noteikumu 1.8.5.apakš­punktā noteiktajiem kritērijiem, drošības konsultants (padomnieks) sagatavo un komersants 15 dienu laikā pēc negadījuma iesniedz Autotransporta inspekcijā (ja komersanta darbība saistīta ar autopārvadājumiem) vai Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā (ja komersanta darbība saistīta ar dzelzceļa pārvadājumiem) ziņojumu (3.pielikums).

14. Drošības konsultants (padomnieks) uzrauga šādas ar komersanta darbību saistītas procedūras:

14.1. pārvadājamo bīstamo kravu identifikācija, klasifikācija un marķēšana;

14.2. īpašo prasību ievērošana, iegādājoties pārvadājamām kravām atbilstošus transportlīdzekļus, cisternas, iepakojumus vai citu veidu transportēšanas palīgierīces vai tvertnes;

14.3. bīstamo kravu pārvadāšanai, iekraušanai vai izkraušanai paredzētā aprīkojuma pārbaude;

14.4. mācību organizēšana komersanta uzņēmumā visām ar bīstamo kravu pārvadāšanu saistītajām personām (izņemot transportlīdzekļu vadītājus) atbilstoši dienesta instrukcijā vai amata aprakstā noteiktajiem darbinieka pienākumiem un atbildībai par bīstamo kravu pārvadāšanu un šādu mācību uzskaite;

14.5. piemērotu vides piesārņojuma un citu avārijas seku likvidēšanas procedūru ievērošana jebkurā negadījumā, ja tas saistīts ar bīstamo kravu pārvadāšanu, iekraušanu vai izkraušanu;

14.6. profilakses pasākumu ieviešana, lai izvairītos no nelaimes gadījumu vai nopietnu pārkāpumu atkārtošanās;

14.7. ar bīstamo kravu pārvadājumiem saistīto normatīvo aktu prasību ievērošana, slēdzot līgumus saistībā ar bīstamo kravu pārvadājumiem;

14.8. bīstamo kravu transportēšanā, iekraušanā un izkraušanā iesaistīto darbinieku nodrošināšana ar precīzām instrukcijām;

14.9. profilakses pasākumu ieviešana, lai paaugstinātu bīstamo kravu pārvadāšanas, iekraušanas un izkraušanas drošību un informētību par tai raksturīgajiem riskiem;

14.10. pārbaudes procedūru ieviešana, lai nodrošinātu, ka, pārvadājot bīstamās kravas, transportlīdzeklī būtu drošības aprīkojums un dokumenti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

14.11. pārbaudes procedūru ieviešana, lai nodrošinātu bīstamo kravu iekraušanu un izkraušanu atbilstoši šiem noteikumiem;

14.12. aizsardzības pasākumu plāna izstrāde un ieviešana, lai nodrošinātos pret iespējamām teroristiskām darbībām (ja tas pieprasīts ADR vai RID noteikumu 1.10.nodaļā).

IV. Drošības konsultanta (padomnieka) profesionālās kvalifikācijas sertifikāts

15. Personas tiesības veikt drošības konsultanta (padomnieka) pienākumus apliecina attiecīgs profesionālās kvalifikācijas sertifikāts:

15.1. bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultanta (padomnieka) profesionālās kvalifikācijas sertifikātu (4.pielikums) izsniedz personai, kuras profesionālā kvalifikācija atbilst šo noteikumu 31.5.apakš­punktā norādītajām prasībām;

15.2. bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultanta (padomnieka) ar konkrētu tiesību apjomu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu (5.pielikums) izsniedz personai, kuras profesionālā kvalifikācija atbilst šo noteikumu 31.1., 31.2., 31.3. un 31.4.apakšpunktā vai 32.punktā norādītajām prasībām.

16. Satiksmes ministrija izsniedz profesionālās kvalifikācijas sertifikātu (turpmāk – sertifikāts) personai, kura ieguvusi kvalifikāciju un sekmīgi nokārtojusi eksāmenu atbilstoši šo noteikumu prasībām. Bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultantu (padomnieku) kvalifikācijas iegūšanas un sertifikāta izsniegšanas administrēšanu bīstamo kravu autopārvadājumu jomā veic Autotransporta direkcija, bīstamo kravu dzelzceļa pārvadājumu jomā – Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija.

17. Sertifikātā norāda drošības konsultanta (padomnieka) tiesības veikt pienākumus, kas saistīti:

17.1. ar vienas vai vairāku šādu bīstamo kravu grupu pārvadāšanu:

17.1.1. visu veidu bīstamās kravas;

17.1.2.  1.klases bīstamās kravas (sprāgstvielas);

17.1.3.  2.klases bīstamās kravas (gāzes);

17.1.4.  7.klases bīstamās kravas (radioaktīvie materiāli);

17.1.5.  3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6.1., 6.2., 8. un 9.klases bīstamās kravas;

17.2. ar bīstamo kravu pārvadāšanu, izmantojot šādu transportu:

17.2.1. autotransportu;

17.2.2. dzelzceļa transportu;

17.2.3. autotransportu un dzelzceļa transportu.

18. Sertifikāta derīguma termiņš ir pieci gadi, izņemot šo noteikumu 20., 33. un 34.punktā minētos gadījumus.

19. Sertifikāta derīguma termiņu pagarina, izsniedzot personai jaunu sertifikātu ar derīguma termiņu uz pieciem gadiem, ja sertifikāta īpašnieks 12 mēnešu laikā pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām ir apguvis šo noteikumu 27.punktā minēto papildmācību kursu, kas atbilst drošības konsultanta (padomnieka) kvalifikācijai, un sekmīgi nokārtojis eksāmenu saskaņā ar šo noteikumu VII nodaļu.

20. Lai apmainītu vai atjaunotu sertifikātu, kam nav beidzies derīguma termiņš, uz termiņu, kas atbilst iepriekš izsniegtā sertifikāta derīguma termiņam, personai nav atkārtoti jāapgūst mācību kursi un nav jākārto eksāmeni. Sertifikātu apmaina vai atjauno šo noteikumu VIII nodaļā norādītajā kārtībā, izsniedzot personai citu sertifikātu ar derīguma termiņu, kas atbilst iepriekš izsniegtā sertifikāta derīguma termiņam.

21. Ja sertifikāta derīguma termiņš ir beidzies, persona iegūst kvalifikāciju šo noteikumu VI nodaļā norādītajā kārtībā.

22. Pirms sertifikāta saņemšanas persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Saņemt noformēto sertifikātu var tikai tā īpašnieks.

V. Prasības mācību kursiem

23. Mācību galvenais mērķis ir sniegt drošības konsultantu (padomnieku) kandidātiem šādas zināšanas:

23.1. bīstamo kravu pārvadājumu bīstamība;

23.2. drošības konsultanta (padomnieka) pienākumi;

23.3. bīstamo kravu autopārvadājumus un dzelzceļa pārvadājumus reglamentējošie likumi un citi normatīvie akti.

24. Pamatmācību kurss sastāv no vispārējās daļas un vienas vai vairākām speciālajām daļām par bīstamo kravu autopārvadājumiem vai dzelzceļa pārvadājumiem.

25. Pamatmācību kursa programmu veido saskaņā ar šo noteikumu III nodaļā noteiktajām prasībām un 6.pielikumā minētajām tēmām.

26. Pamatmācību kurss sastāv no vismaz 40 mācību stundām vispārējā daļā un vismaz 20 mācību stundām speciālajā daļā par katru transporta veidu.

27. Papildmācību kursa programma atbilst šo noteikumu 6.pielikumā minētajām pamatmācību kursa tēmām, bet papildmācību kursā nostiprina zināšanas un sniedz informāciju par aktualitātēm bīstamo kravu pārvadājumu tehnoloģijas un normatīvo aktu jomā, kā arī dod kandidātiem iespēju apspriest praktiskus piemērus un dalīties pieredzē.

28. Stundu skaits papildmācību kursā ir vismaz 50 % no pamatmācību kursa stundu skaita.

29. Mācību stunda ilgst 45 minūtes. Vienā dienā nedrīkst būt vairāk par astoņām mācību stundām.

VI. Drošības konsultanta (padomnieka) kvalifikācijas iegūšana

30. Drošības konsultanta (padomnieka) kvalifikāciju var iegūt persona, kas pastāvīgi dzīvo Latvijā vai kurai ir tiesības Latvijā uzturēties ilgāk par sešiem mēnešiem.

31. Lai iegūtu drošības konsultanta (padomnieka) kvalifikāciju, persona atbilstoši savai izvēlei apgūst attiecīgu pamatmācību kursu par autopārvadājumiem vai dzelzceļa pārvadājumiem un sekmīgi nokārto eksāmenu saskaņā ar šo noteikumu 45.1.apakšpunktu. Pēc eksāmena nokārtošanas persona iegūst:

31.1. tiesības darbam ar 1.klases bīstamām kravām. Eksāmenu kārto par pamatmācību vispārējo daļu un speciālo daļu par 1.klasi;

31.2. tiesības darbam ar 2.klases bīstamām kravām. Eksāmenu kārto par pamatmācību vispārējo daļu un speciālo daļu par 2.klasi;

31.3. tiesības darbam ar 7.klases bīstamām kravām. Eksāmenu kārto par pamatmācību vispārējo daļu un speciālo daļu par 7.klasi;

31.4. tiesības darbam ar 3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6.1., 6.2., 8. un 9.klases bīstamām kravām. Eksāmenu kārto par pamatmācību vispārējo daļu un speciālo daļu par 3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6.1., 6.2., 8. un 9.klasi;

31.5. tiesības darbam ar visām bīstamām kravām. Eksāmenu kārto par pamatmācību vispārējo daļu un visām šo noteikumu 31.1., 31.2., 31.3. un 31.4.apakšpunktā minētajām speciālajām daļām.

32. Persona var iegūt drošības konsultanta (padomnieka) kvalifikāciju darbam ar vairākām šo noteikumu 31.1., 31.2., 31.3. un 31.4.apakšpunktā minētajām bīstamo kravu klasēm, apgūstot attiecīgus pamatmācību kursus un saskaņā ar šo noteikumu 45.1.apakšpunktu sekmīgi nokārtojot eksāmenu par visām izvēlētajām daļām.

33. Ja personai ir kvalifikācija darbam ar atsevišķām bīstamu kravu klasēm, tad, lai iegūtu kvalifikāciju darbam vēl ar kādu no šo noteikumu 31.1., 31.2., 31.3. un 31.4.apakšpunktā minētajām bīstamo kravu klasēm, tā apgūst pamatmācību speciālo daļu par izvēlēto klasi (klasēm) un saskaņā ar šo noteikumu 45.2.apakšpunktu sekmīgi nokārto eksāmenu tikai par šo klasi (klasēm). Šajā gadījumā sertifikāta derīguma termiņš atbilst iepriekš izsniegtā sertifikāta derīguma termiņam.

34. Persona, kas ieguvusi kvalifikāciju autopārvadājumu vai dzelzceļa pārvadājumu jomā, var iegūt kvalifikāciju par otru pārvadājuma veidu, ja apgūst attiecīgā pārvadājuma veida pamatmācību attiecīgās speciālās daļas kursu un saskaņā ar šo noteikumu 45.3.apakšpunktu sekmīgi nokārto eksāmenu. Šajā gadījumā sertifikāta derīguma termiņš atbilst iepriekš izsniegtā sertifikāta derīguma termiņam.

VII. Eksāmens un rezultātu vērtēšana

35. Eksāmenu pieņem satiksmes ministra apstiprināta eksaminācijas komisija. Komisijas sastāvā ir pārstāvji no Satiksmes ministrijas, Autotransporta direkcijas, Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas, Valsts dzelzceļa adminis­trācijas un Autotransporta inspekcijas.

36. Mācību iestāde iesniedz eksaminācijas komisijai iesniegumu par apmācīto personu eksaminēšanu. Iesniegumā norāda apmācīto personu vārdu, uzvārdu un personas kodu, kā arī tās pamatmācību vai papildmācību kursu daļas, ko attiecīgās personas ir apguvušas.

37. Eksaminācijas komisija, saņemot mācību iestāžu iesniegumus, 10 darbdienu laikā paziņo mācību iestādei eksaminācijas datumu, laiku un vietu.

38. Lai varētu kārtot eksāmenu, persona eksaminācijas komisijai iesniedz šādus dokumentus:

38.1. iesniegumu par eksāmena kārtošanu sertifikāta iegūšanai;

38.2. personu apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

38.3. sertifikātu, ja tāds iegūts iepriekš.

39. Eksāmenā kandidāts vai drošības konsultants (padomnieks) apliecina savas profesionālās zināšanas un prasmi drošības konsultanta (padomnieka) pienākumu veikšanā.

40. Eksāmenu kārto rakstiski.

41. Katrs pretendents eksāmenu kārto patstāvīgi, bez citu personu vai palīgmateriālu (izņemot bīstamo kravu pārvadājumus reglamentējošo starptautisko līgumu un Latvijas normatīvo aktu oficiālo tekstu) palīdzības, kā arī netraucē citus eksāmena kārtotājus. Eksāmenā nedrīkst izmantot līdzi paņemtos datorus, mobilos telefonus un citas elektroniskās iekārtas.

42. Eksāmenā ir divas daļas:

42.1. testa jautājumi ar atbilžu variantiem (turpmāk – tests);

42.2. situāciju analīzes uzdevums (praktisks piemērs).

43. Tests atkarībā no kārtojamā eksā­mena apjoma sastāv no 15, 20 vai 40 jautājumiem. Katram jautājumam ir vairāki iespējamie atbilžu varianti, no kuriem tikai viens ir pareizs. Pretendents izvēlas, viņaprāt, pareizo atbilžu variantu.

44. Situāciju analīzes uzdevums sastāv no konkrēta gadījuma apraksta un attiecīgiem jautājumiem. Pretendents sniedz atbildi uz uzdotajiem jautājumiem. Katram jautājumam ir norādīts maksimālais punktu skaits, ko var iegūt, atbildot uz jautājumu. Situāciju analīzes uzdevuma maksimālais punktu skaits ir 100.

45. Eksāmena saturu un apjomu izvēlas atbilstoši pretendenta apgūtajam pārvadājuma veidam un bīstamo kravu klasēm, ievērojot šādus nosacījumus:

45.1. šo noteikumu 31. un 32.punktā minētajā gadījumā eksāmens sastāv no testa ar 40 jautājumiem un situāciju analīzes uzdevuma;

45.2. šo noteikumu 33.punktā minētajā gadījumā eksāmens sastāv no testa ar 15 jautājumiem un situāciju analīzes uzdevuma;

45.3. šo noteikumu 34.punktā minētajā gadījumā eksāmens sastāv no testa ar 20 jautājumiem un situāciju analīzes uzdevuma.

46. Pretendentam pirms eksāmena netiek izpausts, kādi jautājumi eksāmenā tiks izvēlēti.

47. Tests ilgst:

47.1.  150 minūtes – kārtojot eksāmenu šo noteikumu 31. un 32.punktā minētajā gadījumā;

47.2.  60 minūtes – kārtojot eksāmenu šo noteikumu 33.punktā minētajā gadījumā;

47.3.  75 minūtes – kārtojot eksāmenu šo noteikumu 34.punktā minētajā gadījumā.

48. Situāciju analīzes uzdevums ilgst 120 minūtes.

49. Sertifikātu iegūst pretendents, kurš sekmīgi nokārto abas eksāmena daļas.

50. Testu uzskata par sekmīgi nokārtotu, ja pretendents pareizi atbildējis vismaz uz:

50.1.  32 testa jautājumiem (iegūst vismaz 32 punktus) – šo noteikumu 31. un 32.punktā minētajā gadījumā;

50.2.  12 testa jautājumiem (iegūst vismaz 12 punktus) – šo noteikumu 33.punktā minētajā gadījumā;

50.3.  16 testa jautājumiem (iegūst vismaz 16 punktus) – šo noteikumu 34.punktā minētajā gadījumā.

51. Lai sekmīgi nokārtotu situāciju analīzes uzdevumu, pretendentam nepieciešams iegūt vismaz 70 punktus.

52. Eksaminācijas komisija lēmumu par eksāmena rezultātiem pieņem 10 darbdienu laikā pēc eksāmena kārtošanas.

53. Ja persona ir saņēmusi negatīvu vērtējumu vienā vai abās eksāmena daļās, eksaminācijas komisija 10 darbdienu laikā pēc eksāmena kārtošanas rakstiski paziņo personai par atteikumu izsniegt sertifikātu un par iespējām kārtot eksāmenu vēlreiz.

54. Ja pretendents ir nokārtojis tikai vienu eksāmena daļu, tad, kārtojot eksāmenu sešu mēnešu laikā pēc eksāmena daļas nokārtošanas, nokārtotā daļa nav jākārto vēlreiz.

55. Atkārtots eksāmens ir pieļaujams ne ātrāk kā pēc 10 darbdienām.

56. Eksaminācijas komisijas lēmumu persona var apstrīdēt Satiksmes ministrijā. Satiksmes ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

VIII. Sertifikāta atjaunošana

57. Eksaminācijas komisija izskata iesniegumus par nozaudēta, nozagta, kā arī mehāniski vai citādi bojāta sertifikāta atjaunošanu.

58. Lai atjaunotu sertifikātu, persona iesniedz eksaminācijas komisijā šādus dokumentus:

58.1. iesniegumu par sertifikāta nozaudēšanu, nozagšanu vai sabojāšanu;

58.2. izziņu par publikāciju izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kurā sertifikāts izsludināts par nederīgu (ja sertifikāts ir nozagts vai nozaudēts);

58.3. bojāto sertifikātu (ja tāds ir);

58.4. personu apliecinošā dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu).

IX. Noslēguma jautājumi

59. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumus Nr.546 "Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, profesionālo kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā".

60. Sertifikāti, kas izdoti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgi līdz tajos norādītā termiņa beigām. 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 3.jūnija Direktīvas 96/35/EK par drošības konsultantu iecelšanu bīstamo kravu pārvadājumiem pa ceļiem, dzelzceļu un iekšējiem ūdensceļiem un viņu profesionālo kvalifikāciju;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 17.aprīļa Direktīvas 2000/18/EK par obligātām eksaminācijas prasībām drošības konsultantiem bīstamo kravu pārvadājumos pa ceļiem, dzelzceļu un iekšējiem ūdensceļiem.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 9.martu.

 

1.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 21.februāra noteikumiem Nr.156

Satiksmes ministrs A.Šlesers

 

01.JPG (79979 bytes)

02.JPG (41325 bytes)

 

 

2.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 21.februāra noteikumiem Nr.156

Satiksmes ministrs A.Šlesers

 

03.JPG (79229 bytes)

04.JPG (81394 bytes)

05.JPG (104422 bytes)

06.JPG (68036 bytes)

07.JPG (99156 bytes)

08.JPG (61368 bytes) 

 

3.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 21.februāra noteikumiem Nr.156

Satiksmes ministrs A.Šlesers

09.JPG (62706 bytes)

10.JPG (75959 bytes)

11.JPG (64623 bytes)

 

 

 

 

4.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 21.februāra noteikumiem Nr.156

Satiksmes ministrs A.Šlesers

12.JPG (69139 bytes)

 

5.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 21.februāra noteikumiem Nr.156

Satiksmes ministrs A.Šlesers

 

13.JPG (69264 bytes) 

 

 

6.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 21.februāra noteikumiem Nr.156

Pamatmācību kursu programmā iekļaujamās tēmas

I. Pamatmācību vispārējās daļas kursu programma

1. Vispārējie profilakses un drošības pasākumi:

1.1. ar bīstamām kravām saistīto negadījumu sekas;

1.2. galvenie negadījumu cēloņi.

2. Bīstamo kravu pārvadājumus reglamentējošo normatīvo aktu sistēma:

2.1. Apvienoto Nāciju Organizācijas rekomendācijas ("Oranžā grāmata");

2.2. Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR);

2.3. Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa dzelzceļu (RID);

2.4. Nolīguma par starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi (SMGS) 2.pielikums "Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi";

2.5. Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē bīstamo kravu pārvadājumus;

2.6. bīstamo atkritumu pārvadājumus reglamentējošie normatīvie akti:

2.6.1. Eiropas Padomes regulas par uzraudzību un kontroli attiecībā uz atkritumu pārvadājumiem Eiropas Kopienā, ievešanu tajā un izvešanu no tās;

2.6.2. Bāzeles 1989.gada 22.marta konvencija par kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu.

3. Bīstamo kravu pārvadāšanas vispārīgie noteikumi attiecīgajam transporta veidam:

3.1. bīstamo kravu klasifikācija:

3.1.1. bīstamo kravu klases un to klasifikācijas principi;

3.1.2. pārvadājamo bīstamo vielu un priekšmetu fizikālās, ķīmiskās un toksikoloģiskās īpašības;

3.1.3. pārvadājamo bīstamo vielu un priekšmetu pamatīpašības;

3.1.4. vielu apraksta struktūra;

3.1.5. šķīdumu un maisījumu klasifikācijas procedūras;

3.2. vispārīgās prasības iepakojumiem:

3.2.1. iepakojumu veidi, kodu sistēma un marķēšana;

3.2.2. prasības iepakojumam un priekšraksti iepakojuma pārbaudēm;

3.2.3. iepakojuma stāvoklis un periodiskās pārbaudes;

3.2.4. jauktās iepakošanas noteikumi;

3.3. vispārīgās prasības cisternām un cisternkonteineriem:

3.3.1. cisternu un cisternkonteineru tipi, kodu sistēma un marķējums;

3.3.2. cisternu un cisternkonteineru konstrukcija un aprīkojuma elementi;

3.3.3. cisternu un cisternkonteineru periodiskās pārbaudes;

3.3.4. cisternu un cisternkonteineru darbība un apkalpošana;

3.4. kravu pārvadāšanas veidi un ierobežojumi nosūtīšanai:

3.4.1. pilnā krava;

3.4.2. iepakojumu pārvadāšana;

3.4.3. beztaras pārvadājumi (cietas vielas pārvadāšana bez iepakojuma);

3.4.4. pārvadājumi liela apjoma beramo kravu konteineros;

3.4.5. pārvadājumi piestiprinātās un noņemamās cisternās;

3.4.6. konteinerpārvadājumi;

3.5. bīstamības marķēšana, bīstamības un pazīšanas zīmes:

3.5.1. bīstamības zīmju veidi, to nozīme un lietojums;

3.5.2. pazīšanas zīmju veidi, to nozīme un lietojums;

3.5.3. informācija uz pazīšanas zīmēm;

3.5.4. transportlīdzekļu, kas pārvadā bīstamas kravas iepakojumos, apzīmēšana;

3.5.5. transportlīdzekļu, kas pārvadā bīstamas kravas cisternās vai cisternkonteineros, apzīmēšana;

3.5.6. transportlīdzekļu, kas pārvadā bīstamas kravas beztaras pārvadājumā, apzīmēšana;

3.6. nepieciešamā dokumentācija trans­portlīdzeklī, pārvadājot bīstamas kravas:

3.6.1. kravas pavadzīme (transporta dokuments), pavadzīmē ietveramā informācija;

3.6.2. rakstiskās instrukcijas, rakstiskajās instrukcijās ietveramā informācija;

3.6.3. transportlīdzekļa atbilstības sertifikāts:

3.6.3.1. gadījumi, kad sertifikāts ir nepieciešams;

3.6.3.2. prasības transportlīdzekļu konstrukcijai;

3.6.4. transportlīdzekļa vadītāja apliecība, prasības tās iegūšanai;

3.6.5. to dokumentu kopijas, ar kuriem saskaņā ir atļauta kādu prasību vai ierobežojumu atcelšana vai atkāpes no šīm prasībām konkrētajā pārvadājumā;

3.7. prasības bīstamo kravu iekraušanas un izkraušanas procesiem:

3.7.1. aizliegumi un piesardzības pasākumi attiecībā uz dažādu bīstamo kravu jaukto iekraušanu;

3.7.2. pārvadājamo kravu daudzuma ierobežojumi;

3.7.3. tīrīšana pirms iekraušanas un pēc izkraušanas;

3.7.4. prasības iepakojumu iekraušanai un nostiprināšanai;

3.7.5. prasības cisternu un cisternkonteineru piepildīšanai un iztukšošanai (piepildījuma rādītāji);

3.7.6. prasības bīstamu kravu iekraušanai un izkraušanai, veicot beztaras pārvadājumus;

3.8. gadījumi, kad ir atļauta bīstamu kravu pārvadāšanas noteikumu neievērošana vai daļēja ievērošana:

3.8.1. bīstama krava ierobežotā daudzumā;

3.8.2. bīstama krava izņēmuma daudzumā;

3.8.3. citi izņēmumi;

3.9. drošības pasākumi, lai novērstu negadījumu rašanās iespēju vai negadījumu radītās sekas:

3.9.1. transportlīdzekļa aprīkojums;

3.9.2. rakstisko instrukciju izpildes nodrošināšana un transportlīdzekļa vadītāja individuālais aizsardzības aprīkojums;

3.9.3. transportlīdzekļa uzraudzība un transportlīdzekļa novietošana stāvēšanai;

3.9.4. satiksmes organizācijas drošības noteikumi un ierobežojumi;

3.9.5. rīcība bīstamo kravu noplūdes vai satiksmes negadījuma laikā;

3.10. prasības bīstamo atkritumu pārrobežu pārvadājumiem.

4. Drošības padomnieka pienākumi:

4.1. dažādu instrukciju sastādīšana personām, kas ir saistītas ar bīstamo kravu pārvadāšanu vai to iekraušanu un izkraušanu;

4.2. piemērotu vides piesārņojuma un citu avārijas seku likvidēšanas procedūru izstrādāšana;

4.3. pārbaudes procedūru izstrādāšana, lai nodrošinātu bīstamo kravu pārvadāšanu, iekraušanu un izkraušanu atbilstoši noteikumiem un paaugstinātu šo procesu drošību;

4.4. drošības padomnieka pārskati:

4.4.1. ikgadējais pārskats;

4.4.2. pārskats par negadījumiem.

5. Aizsardzības pasākumi, lai novērstu bīstamo kravu izmantošanu ļaunprātīgos nolūkos.

 

II. Pamatmācību speciālo daļu kursu programma

1. Daļā par 1.klases bīstamām kravām atbilstoši pārvadājumu veidam ietver šādas tēmas:

1.1.  1.klases bīstamo kravu klasifikācijas principi;

1.2.  1.klases vielu un priekšmetu apraksta struktūra;

1.3. speciālās prasības 1.klases vielu un priekšmetu iepakojumiem;

1.4.  1.klases vielu un priekšmetu jauktā iepakošana;

1.5.  1.klases vielu un priekšmetu iepakojumu marķēšana;

1.6.  1.klases vielu un priekšmetu pārvadāšanas pamatnoteikumi;

1.7. transportlīdzekļu, kas pārvadā 1.klases vielas un priekšmetus, apzīmēšana;

1.8. speciālās prasības 1.klases kravu pavadzīmēs ietveramajai informācijai;

1.9. speciālās prasības 1.klases kravu pārvadāšanai paredzētajiem transportlīdzekļiem un to sertifikācija;

1.10. speciālās prasības 1.klases kravu iekraušanas un izkraušanas procesiem;

1.11.  1.klases kravu jauktā iekraušana;

1.12.  1.klases kravu izņēmuma daudzums, prasības, veicot šādus pārvadājumus;

1.13. drošības pasākumi, lai novērstu negadījumu rašanās iespēju vai negadījumu radītās sekas 1.klases kravu pārvadājumos.

2. Daļā par 2.klases bīstamām kravām atbilstoši pārvadājumu veidam ietver šādas tēmas:

2.1.  2.klases bīstamo kravu klasifikācijas principi;

2.2.  2.klases vielu un priekšmetu apraksta struktūra;

2.3. speciālās prasības dažādu veidu 2.klases gāzu tvertnēm;

2.4. speciālās prasības cisternām un cisternkonteineriem;

2.5.  2.klases gāzu tvertņu, cisternu un cisternkonteineru marķēšana un apzīmēšana;

2.6.  2.klases gāzu tvertņu, cisternu un cisternkonteineru periodiskās pārbaudes;

2.7.  2.klases kravu pārvadāšanas pamatnoteikumi;

2.8. transportlīdzekļu, kas pārvadā 2.klases kravas, apzīmēšana;

2.9. speciālās prasības 2.klases kravu pavadzīmēs ietveramajai informācijai;

2.10. speciālās prasības 2.klases kravu pārvadāšanai cisternās un cisternkonteineros paredzētajiem transportlīdzekļiem un to sertifikācija;

2.11. speciālās prasības 2.klases kravu iekraušanas un izkraušanas procesiem;

2.12.  2.klases kravu jauktā iekraušana;

2.13.  2.klases kravu ierobežotais un izņēmuma daudzums, prasības veicot šādus pārvadājumus;

2.14. drošības pasākumi, lai novērstu negadījumu rašanās iespēju vai negadījumu radītās sekas 2.klases kravu pārvadājumos.

3. Daļā par 7.klases bīstamām kravām atbilstoši pārvadājumu veidam ietver šādas tēmas:

3.1.  7.klases bīstamo kravu klasifikācijas principi;

3.2.  7.klases vielu un priekšmetu apraksta struktūra;

3.3.  speciālās prasības dažādu veidu 7.klases kravu iepakojumiem;

3.4.  speciālās prasības cisternām un cisternkonteineriem;

3.5.  7.klases iepakojumu, cisternu un cisternkonteineru marķēšana un apzīmēšana;

3.6.  7.klases kravu pārvadāšanas pamatnoteikumi, transporta indekss;

3.7.  atļauju sistēma 7.klases kravu pārvadājumos;

3.8.  7.klases kravu norobežošana, sakraušana un uzglabāšana transportēšanas laikā;

3.9.  speciālās prasības 7.klases kravu iekraušanas un izkraušanas procesiem;

3.10.  7.klases kravu jauktā iekraušana;

3.11.  speciālās prasības 7.klases kravu pavadzīmēs ietveramajai informācijai;

3.12.  transportlīdzekļu, kas pārvadā 7.klases kravas, apzīmēšana;

3.13.  drošības pasākumi, lai novērstu negadījumu rašanās iespēju vai negadījumu radītās sekas 7.klases kravu pārvadājumos.

4. Daļā par 3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6.1., 6.2., 8. un 9.klases bīstamām kravām atbilstoši pārvadājumu veidam ietver šādas tēmas:

4.1.  3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6.1., 6.2., 8. un 9.klases bīstamo kravu klasifikācijas principi;

4.2.  3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6.1., 6.2., 8. un 9.klases vielu un priekšmetu apraksta struktūra;

4.3. speciālās prasības dažādu veidu 3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6.1., 6.2., 8. un 9.klases kravu iepakojumiem;

4.4.  3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6.1., 6.2., 8. un 9.klases bīstamo kravu iepakojumu apzīmēšana;

4.5.  3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6.1., 6.2., 8. un 9.klases vielu un priekšmetu jauktā iepakošana;

4.6. speciālās prasības cisternām un cisternkonteineriem;

4.7. cisternu un cisternkonteineru marķēšana un apzīmēšana;

4.8. cisternu un cisternkonteineru periodiskās pārbaudes;

4.9. 3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6.1., 6.2., 8. un 9.klases bīstamo kravu pārvadāšanas pamatnoteikumi;

4.10. prasības kravu pārvadāšanai noteiktā temperatūras režīmā;

4.11. transportlīdzekļu, kas pārvadā 3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6.1., 6.2., 8. un 9.klases kravas, apzīmēšana;

4.12. speciālās prasības 3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6.1., 6.2., 8. un 9.klases kravu pavad­zīmēs ietveramajai informācijai;

4.13. speciālās prasības 3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6.1., 6.2., 8. un 9.klases kravu pārvadāšanai cisternās un cisternkonteineros paredzētajiem transportlīdzekļiem un to sertifikācija;

4.14. speciālās prasības 3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6.1., 6.2., 8. un 9.klases kravu iekraušanas un izkraušanas procesiem;

4.15. dažādu 3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6.1., 6.2., 8. un 9.klases kravu jauktā iekraušana;

4.16. 3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6.1., 6.2., 8. un 9.klases bīstamo kravu ierobežotais un izņēmuma daudzums, prasības, veicot šādus pārvadājumus;

4.17. drošības pasākumi, lai novērstu negadījumu rašanās iespēju vai negadījumu radītās sekas 3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6.1., 6.2., 8. un 9.klases kravu pārvadājumos.

Satiksmes ministrs A.Šlesers

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!