Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2005. gada 25. oktobra noteikumi Nr. 809 "Muitas nodokļa atcelšanas un kvotu konsultatīvās padomes nolikums". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 1.11.2005., Nr. 173 https://www.vestnesis.lv/ta/id/120277

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.810

Noteikumi par institucionālo sektoru klasifikāciju

Vēl šajā numurā

01.11.2005., Nr. 173

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 809

Pieņemts: 25.10.2005.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.809

Rīgā 2005.gada 25.oktobrī (prot. Nr.61 31.§)

Muitas nodokļa atcelšanas un kvotu konsultatīvās padomes nolikums

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 13.pantu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Muitas nodokļa atcelšanas un kvotu konsultatīvā padome (turpmāk — padome) ir konsultatīva un koordinējoša institūcija.

2. Padomes darbības mērķis ir koordinēt komercsabiedrību iesniegumu par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu noteikšanu (turpmāk — iesniegumi) (1.pielikums) un citu Eiropas Savienības dalībvalstu Eiropas Komisijā iesniegto iesniegumu noraidījumu (turpmāk — iesniegumu noraidījumi) (2.pielikums) tālāku virzību.

II. Iesniegumu un iesniegumu noraidījumu iesniegšana

3.  Komercsabiedrības var iesniegt iesniegumu izejvielu, nepabeigtu preču vai to sastāvdaļu (turpmāk — preces) ievešanai no trešajām valstīm.

4. Komercsabiedrības iesniedz padomē iesniegumu, ja:

4.1. komercsabiedrību rīcībā ir informācija, ka prece netiek ražota Eiropas Savienībā;

4.2. komercsabiedrību rīcībā ir informācija, ka prece Eiropas Savienībā tiek ražota nepietiekamā daudzumā;

4.3. neiekasētais muitas maksājumu apjoms par attiecīgās preces importu ir 20000 eiro gadā.

5. Lai komercsabiedrības sasniegtu šo noteikumu 4.3.apakšpunktā minēto muitas maksājumu apjomu, tās var apvienoties un iesniegt kopēju iesniegumu.

6. Komercsabiedrības iesniedz iesniegumus divreiz gadā:

6.1. līdz 5.martam;

6.2. līdz 5.septembrim.

7. Komercsabiedrības iesniedz padomē iesnieguma noraidījumu, ja:

7.1. prece ir pieejama Latvijas Republikā;

7.2. prece drīzumā būs pieejama Latvijas Republikā;

7.3. Latvijas Republikā ir iespējams iegādāties vienu vai vairākas līdzvērtīgas vai aizvietojamas preces;

7.4. komercsabiedrības rīcībā ir pieejama cita informācija par pieprasīto preci.

8. Komercsabiedrības iesniedz iesniegumu noraidījumus divreiz gadā:

8.1. līdz 5.jūnijam;

8.2. līdz 5.decembrim.

III. Padomes funkcijas, uzdevumi un tiesības

9. Padomes funkcijas ir izvērtēt iesniegumus un iesniegumu noraidījumus un pieņemt lēmumu par to iesniegšanu Eiropas Komisijā. Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

10. Padomei ir šādi uzdevumi:

10.1. izvērtēt iesniegumu un iesniegumu noraidījumu atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām;

10.2. sniegt attiecīgajām asociācijām informāciju par citu Eiropas Savienības dalībvalstu iesniegumiem Eiropas Komisijā;

10.3. iesniegumus, iesniegumu noraidījumus un pieņemtos lēmumus iesniegt Finanšu ministrijā.

11. Padomei ir šādas tiesības:

11.1. pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām un ieinteresētajām komercsabiedrībām padomes uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju;

11.2. uzaicināt piedalīties padomes sēdēs ar padomdevēja tiesībām nozaru ekspertus un konsultantus;

11.3. iesaistīt lēmumu sagatavošanā ekspertus.

IV. Padomes sastāvs

12. Padomes sastāvā ir:

12.1. padomes priekšsēdētājs — Finanšu ministrijas Muitas likumdošanas departamenta direktors vai direktora vietnieks;

12.2. trīs Finanšu ministrijas pilnvaroti pārstāvji;

12.3. Ekonomikas ministrijas pilnvarots pārstāvis;

12.4. Zemkopības ministrijas pilnvarots pārstāvis;

12.5. divi Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās muitas pārvaldes pilnvaroti pārstāvji;

12.6. Vides ministrijas pilnvarots pārstāvis.

13. Pēc finanšu ministra ierosinājuma padomes personālsastāvu apstiprina Ministru kabinets.

14. Padomes darbu vada padomes priekšsēdētājs.

15. Padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus veic padomes priekšsēdētāja pilnvarots padomes loceklis.

16. Padomes priekšsēdētājs:

16.1. plāno un organizē padomes darbu;

16.2. sasauc un vada padomes sēdes;

16.3. apstiprina padomes sēžu darba kārtību;

16.4. paraksta padomes sēžu protokolus, lēmumus un citus dokumentus;

16.5. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv padomi.

17. Padomes lietvedību kārto padomes sekretārs.

18. Padomes sekretārs:

18.1. sagatavo saņemtos iesniegumus un iesniegumu noraidījumus izskatīšanai padomes sēdēs;

18.2. nodrošina padomes locekļus ar informāciju un padomes sēžu darba materiāliem;

18.3. protokolē padomes sēdes.

V. Padomes sēdes norises kārtība

19. Padomes sēdes ir atklātas.

20. Padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī, ja ir saņemti iesniegumi vai iesniegumu noraidījumi. Ja nepieciešams, padomes priekšsēdētājs var sasaukt ārkārtas sēdi. Par ārkārtas sēdi padomes locekļiem paziņo ne vēlāk kā trīs dienas iepriekš.

21. Iesniegumus un iesniegumu noraidījumus pieņem padomes sekretārs un nodod padomes locekļiem izvērtēšanai ne vēlāk kā trīs dienas pirms attiecīgās sēdes.

22. Ja nepieciešams, padomes locekļi materiālu izvērtēšanai pieaicina nozaru ekspertus.

23. Atzinumus par padomei iesniegtajiem iesniegumiem un iesniegumu noraidījumiem, kas izskatāmi kārtējā sēdē, padomes locekļi nosūta padomes sekretāram ne vēlāk kā dienu pirms attiecīgās sēdes.

24. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no padomes locekļiem.

25. Padome lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, padomes sēdēs atklāti balsojot. Katram padomes loceklim ir viena balss. Padomes sekretāram padomes sēdēs ir balsstiesības. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

26. Padomes lēmumus noformē protokola veidā. Katram padomes loceklim ir tiesības rakstiski iesniegt savu atsevišķo viedokli un pieprasīt tā pievienošanu protokolam. Sēžu protokolus ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc attiecīgās sēdes paraksta padomes priekšsēdētājs un sekretārs. Sēdes protokolu nosūta visiem padomes locekļiem.

27. Padomes darbību materiāltehniski nodrošina Finanšu ministrija.

VI. Noslēguma jautājums

28. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumus Nr.878 “Muitas nodokļa atcelšanas un kvotu konsultatīvās padomes nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 168.nr.).

Ministru prezidenta vietā — finanšu ministrs O.Spurdziņš

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 2.novembri.

 

1.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.809

Iesniegums par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu noteikšanu

(Latvija)

1.daļa

1. Kombinētās nomenklatūras kods

2. Precīzs preces apraksts (ņemot vērā preces klasifikācijas kritērijus)

3. Detalizēta informācija (komerciālais apzīmējums, iepakojums, darbības veids, importētās preces paredzamais lietojums, prece, kādā tā ir jāiestrādā, un šīs preces lietojums)

4. Ieinteresētās puses apstiprinājums, ka importētās preces nav iekļautas atsevišķā (izņēmuma) tirdzniecības līgumā (pievienot papildu lapu)

5.(a) To firmu nosaukumi un adreses, kas zināmas Eiropas Savienībā vai trešajā valstī un kas piegādā identiskas, līdzvērtīgas vai aizvietojamas preces ar tarifu atvieglojumiem

(b) Datums un rezultāti

(c) Šo firmu preču nepiemērotības iemesli

6. Īpašas piezīmes (piemēram, norāde uz līdzīgu vai iepriekšēju muitas nodokļa atcelšanu vai kvotām, norāde uz esošo saistošo tarifu informāciju)

 

 

Iesniegums par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu noteikšanu

(Latvija)

2.daļa

1. Kombinētās nomenklatūras kods

2. Pieprasījumu iesniedz:

adrese

tālrunis, telekss, fakss

3. Paredzamais importa apjoms vienā gadā:

vērtība (eiro)

daudzums (statistiskās vienībās)

4. Pašreizējais imports (nākamais gads):

vērtība (eiro)

daudzums (statistikas vienībās)

5. Pieprasītais periods

6. Piemērojamā muitas nodokļa likme pieprasījuma laikā

7. Aprēķinātais, neiekasētais muitas nodoklis (eiro), pamatojoties uz konkrētā gada datiem

8. Ražotāja (kas neatrodas Eiropas Savienībā) nosaukums un adrese

9. Importētāja un lietotāja (Eiropas Savienībā) nosaukums un adrese

Ķīmiskajām precēm:

10. CUS numurs (kārtas numurs Eiropas muitas ķīmisko preču sarakstā) un CAS numurs (ķīmisko preču kopsavilkuma pakalpojumu reģistrācijas numurs)

11. Strukturālā formula

Pielikumi (piemēram, preces apraksts, paskaidrojošas brošūras, informatīvas lapas)

_______________________________________

                             (datums)

Piezīme.

Ja 1. vai 2.daļā norādāmās ziņas ir ierobežotas pieejamības informācija, to var nosūtīt atsevišķi.

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš

 

2.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.809

01.JPG (48484 bytes)

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!