• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2005. gada 18. oktobra noteikumi Nr. 772 "Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 21.10.2005., Nr. 168 https://www.vestnesis.lv/ta/id/119463-noteikumi-par-biodegvielas-kvalitates-prasibam-atbilstibas-novertesanu-tirgus-uzraudzibu-un-pateretaju-informesanas-kartibu

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.773

Profesionālās izglītības pedagogu izglītības ieguves un profesionālās pilnveides kārtība

Vēl šajā numurā

21.10.2005., Nr. 168

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 772

Pieņemts: 18.10.2005.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.772

Rīgā 2005.gada 18.oktobrī (prot. Nr.60 1.§)

Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību

Izdoti saskaņā ar Biodegvielas likuma 6.panta otro daļu, 7.panta otro daļu un likuma “Par atbilstības novērtēšanu” 7.pantu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1.Noteikumi nosaka:

1.1.biodegvielas kvalitātes prasības;

1.2.kārtību, kādā veicama biodegvielas atbilstības novērtēšana un nodošana pārstrādei;

1.3.kārtību, kādā kontrolējama biodegvielas ražošana un jaukšana ar fosilo degvielu;

1.4. kārtību, kādā iznīcināma kvalitātes prasībām neatbilstoša biodegviela;

1.5.kārtību, kādā patērētāji tiek informēti par tirdzniecības vietās esošās biodegvielas sastāvu un atbilstību kvalitātes prasībām.

2.Latvijā atļauts realizēt šādu iekšdedzes dzinējos izmantojamu biodegvielu un biodegvielas sajaukumu ar fosilo degvielu, kas atbilst šo noteikumu IInodaļā noteiktajām prasībām:

2.1.biodīzeļdegvielu;

2.2.svinu nesaturošu benzīnu, kuram pievienots dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5tilpumprocenti) un denaturēts bioetanols, ja absolūtā spirta saturs ir 4,5 līdz 5tilpumprocenti no kopējā benzīna daudzuma;

2.3.dīzeļdegvielu (gāzeļļu), kurai pievienota biodīzeļdegviela 5tilpum­procentu apjomā no kopējā galaprodukta daudzuma;

2.4.dīzeļdegvielu (gāzeļļu), kurai pievienota biodīzeļdegviela 30tilpum­procentu apjomā no kopējā galaprodukta daudzuma.

II. Kvalitātes prasības biodegvielai un tās sajaukumam ar fosilo degvielu un atbilstības novērtēšanas kārtība

3.Šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minētā produkta kvalitātes prasības atbilst standartam LVSEN14214:2005 “Automobiļu degviela— Taukskābju metilesteri (FAME) dīzeļdzinējiem— Prasības un testēšanas metodes prasībām” (1.pielikums).

4.Šo noteikumu 2.2.apakšpunktā minētā produkta kvalitātes prasības noteiktas normatīvajos aktos par benzīna atbilstības novērtēšanu.

5.Šo noteikumu 2.3.apakšpunktā minētā produkta kvalitātes prasības noteiktas:

5.1.šo noteikumu 2.pielikumā, ja dīzeļdegvielai (gāzeļļai) pievienota biodegviela, kura nav iegūta no rapša sēklu eļļas;

5.2.normatīvajos aktos par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtē­šanu, ja dīzeļdegvielai (gāzeļļai) pievienota biodegviela, kura pilnībā iegūta no rapša sēklu eļļas.

6.Šo noteikumu 2.4.apakšpunktā minētā produkta kvalitātes prasības noteiktas šo noteikumu 3.pielikumā.

7.Šo noteikumu 2.punktā minēto produktu atbilstību kvalitātes prasībām apliecina dokuments, kuru izsniegusi atbilstības novērtēšanas institūcija, kas akreditēta valsts aģentūrā “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratori­ju kompetences vispārīgās prasības”, vai kādas citas Eiropas Savienī­bas dalībvalsts institūcija, par kuru Ekonomikas ministrija publicējusi paziņoju­mu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Minētajā dokumentā norāda šo noteikumu 3., 4., 5. un 6.punktā minētos parametrus un ziņas (informāciju) par degvielā esošo (pievienoto) bioetanola vai biodīzeļdegvielas daudzumu procentos.

8.Šo noteikumu 7.punktā minētajā dokumentā, kas apliecina produkta atbilstību kvalitātes prasībām, ziemas periodā (no 1.novembra līdz 31.martam) papildus norāda klimatisko klasi vai kategoriju:

8.1.šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minētajam produktam— atbilstoši stan­dartam LVSEN14214:2005 “Automobiļu degviela — Taukskābju metilesteri (FAME) dīzeļdzinējiem — Prasības un testēšanas metodes prasībām”;

8.2.šo noteikumu 2.3. un 2.4.apakšpunktā minētajiem produktiem— atbilstoši standartam LVSEN590:2005 “Autodegvielas — Dīzeļdegviela— Prasī­bas un testēšanas metodes”.

9.Cetānskaitlis šo noteikumu 2.1., 2.3. un 2.4.apakšpunktā minētajiem produktiem, ko nosaka, lietojot standartā LVSENISO5165:2002 “Naftas produkti— Dīzeļdegvielas uzliesmošanas kvalitātes noteikšana — Cetāna metode” noteikto metodi, nav mazāks par 51.

10.Ziemas periodā (no 1.novembra līdz 31.martam) cetānskaitlis šo noteikumu 2.3. un 2.4.apakšpunktā minētajiem produktiem nav mazāks par 47.

11.Šo noteikumu 2.punktā minēto produktu parametrus nosaka, tos testējot un rezultātus interpretējot atbilstoši standartam LVS EN ISO 4259:2000 “Naftas produkti—Datu precizitātes noteikšana un lietošana testēšanas metodēs”.

12.Biodīzeļdegvielas ražotājs nodrošina biodīzeļdegvielas kvalitāti atbilstoši standarta LVS EN 14214:2005 “Automobiļu degviela — Taukskābju metilesteri (FAME) dīzeļdzinējiem — Prasības un testēšanas metodes” prasībām.

III.Biodegvielas ražošana, jaukšana ar fosilo degvielu, aprite un kontroles kārtība

13.Biodegvielu ražo, sajauc ar fosilo degvielu (naftas produktiem) un pārstrādā, kā arī ieved Latvijas tirgū no Eiropas Savienības valstīm saskaņā ar likumu “Par akcīzes nodokli” un normatīvajiem aktiem par akcīzes preču aprites kārtību.

14.Lai saņemtu apliecinājuma dokumentu, akcīzes preču noliktavas turētājs no tvertnes, kurā uzglabā šo noteikumu 2.punktā minētos produktus, ņem paraugam vismaz vienu litru produkta atbilstoši standartam LVS EN ISO 3170:2004 “Naftas šķidrie produkti — Ar roku vadāma parauga ņemšana”, noplombē parauga iepakojumu un iesniedz šo noteikumu 7.punktā minētajā atbilstības novērtēšanas institūcijā.

15.Akcīzes preču noliktavas turētājs nodrošina, lai parauga ņemšanas laikā, kā arī laikā, kamēr šo noteikumu 2.punktā minētos produktus piegādā lietotājiem, attiecīgajā tvertnē netiktu iepildīti citi produkti. Ja tvertnē no jauna iepilda šo noteikumu 2.punktā minētos produktus vai citas vielas, iepriekš izsniegtais šo noteikumu 7.punktā minētais apliecinājuma dokuments zaudē spēku, un akcīzes preču noliktavas turētājam nepieciešams jauns apliecinājuma dokuments, lai attiecīgos produktus varētu piegādāt lietotājiem. Pirms tvertnē no jauna iepilda šo noteikumu 2.punktā minētos produktus, akcīzes preču noliktavas turētājs ne vēlāk kā divas darbdienas pirms minētās darbības veikšanas par to rakstiski informē Valsts ieņēmumu dienestu.

16.Lai nodrošinātu šo noteikumu 14. un 15.punktā minēto prasību izpildi, akcīzes preču noliktavas turētājs parauga ņemšanas kārtību saskaņo ar Valsts ieņēmumu dienestu.

17.Šo noteikumu 2.punktā minēto produktu paraugu paņem un parauga iepakojumu noplombē Valsts ieņēmumu dienesta atbildīgās amatpersonas klātbūtnē.

18.Pirms tvertnē no jauna iepilda šo noteikumu 2.punktā minētos produk­tus, Valsts ieņēmumu dienesta atbildīgā amatpersona ir tiesīga pārbaudīt faktiskā produktu daudzuma atlikuma atbilstību grāmatvedības dokumentos norādītajam.

19.Komersants šo noteikumu 2.2., 2.3. un 2.4.apakšpunktā minētos produktus var sajaukt, arī izmantojot šķidrumu sajaukšanas plūsmas metodi, ja šādu procesu pieļauj citi normatīvie akti akcīzes preču aprites jomā. Metodi un procesu iepriekš rakstiski saskaņo ar Valsts ieņēmumu dienestu.

20.Komersants, kas ražo šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minēto produktu, ne vēlāk kā divas darbdienas pirms šo noteikumu 17.punktā minētā parauga ņemšanas rakstiski informē Valsts ieņēmumu dienestu par parauga ņemšanas vietu, datumu, laiku un produkta daudzumu, no kāda tiks ņemts paraugs.

21.Ražojot šo noteikumu 2.punktā minētos produktus, tiek sastādīts ražošanas akts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par akcīzes preču aprites kārtību. Aktā papildus norāda:

21.1.izejvielu kopienas integrētā tarifa (turpmāk — TARIC) nacionālo papildkodu;

21.2.ziņas par izejvielu izcelsmi (piemēram, no rapša sēklu eļļas, no citiem lauksaimniecības produktiem). Ja par izej­vielu tiek izmantota biodeg­viela, papildus norāda ziņas par biodegvielas koncentrāciju procentos;

21.3.galaprodukta TARIC nacionālo papildkodu. Ja biodegviela tiek sajaukta ar fosilo degvielu, biodegvielas daudzumu procentos no kopējā gala­produkta daudzuma.

22.Pārvietojot un realizējot šo noteikumu 2.punktā minētos produktus, atbilstoši normatīvajiem aktiem par akcīzes preču apriti izraksta preču pavadzīmi–rēķinu naftas produktiem (degvielai), papildus norādot:

22.1.TARIC nacionālo papildkodu;

22.2.biodīzeļdegvielas vai bioetanola daudzumu procentos no kopējā degvielas daudzuma;

22.3.akreditētas laboratorijas testēšanas pārskata vai sertifikāta numuru un izsniegšanas datumu. Preču pavadzīmei–rēķinam pievieno minētā sertifikāta kopiju, kas apliecināta ar preču pavadzīmes–rēķina izrakstītāja zīmogu un atbildīgās personas parakstu.

23.Akcīzes preču noliktavas preču uzskaitē atbilstoši normatīvajiem ak­tiem par akcīzes preču apriti norāda biodīzeļdegvielas un bioetanola daudzumu, kas jau ir saražots un par kādu paredzēts saņemt apliecinājuma dokumentu.

24.Šo noteikumu 2.punktā minēto produktu preču uzskaitē papildus normatīvajos aktos par akcīzes preču apriti noteiktajām prasībām norāda TARIC nacionālo papildkodu.

25.Šo noteikumu 2.punktā minētos produktus glabā, uzskaita un realizē atsevišķi no pārējiem naftas produktiem.

26.Šo noteikumu 2.punktā minētos produktus ar atšķirīgu biodegvielas procentuālo daudzumu, ja atkarībā no tā mainās produktu kvalitātes prasības, glabā, uzskaita un realizē atsevišķi.

IV.Tirgus uzraudzība

27.Šo noteikumu 2.punktā minēto produktu tirgus uzraudzību atbilstoši kompetencei veic Valsts ieņēmumu dienests, Valsts policija un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk — uzraudzības institūcijas).

28.Uzraudzības institūcijas, kuras atbilstoši kompetencei saskaņā ar normatīvajiem aktiem veic tirgus uzraudzību, reizi mēnesī sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par konstatētajiem pārkāpumiem. Ja Valsts ieņēmumu dienestam tirgus uzraudzības nodrošināšanai nepieciešama papildu informācija, to sniedz pēc Valsts ieņēmumu dienesta rakstiska pieprasījuma.

29.Šo noteikumu 2.punktā minēto produktu apritē iesaistītais komersants pēc uzraudzības institūcijas pieprasījuma uzrāda šo noteikumu 7.punktā minēto kvalitāti apliecinošo dokumentu.

30.Katru gadu līdz 15.maijam Valsts ieņēmumu dienests iesniedz Ekonomikas ministrijā informāciju par šo noteikumu 2.punktā minēto produktu realizāciju valstī iepriekšējā gadā.

31.Šo noteikumu 2.punktā minēto produktu apritē iesaistītais komersants ir atbildīgs par šajos noteikumos minēto prasību ievērošanu.

32.Visus izdevumus, kas saistīti ar šo noteikumu 2.punktā minēto produktu atbilstības uzraudzību, sedz no uzraudzību veikušo institūciju līdzekļiem. Ja konstatēts, ka produkti neatbilst šajos noteikumos noteiktajām kvalitātes prasībām, attiecīgos izdevumus sedz šo produktu īpašnieks vai valdītājs.

V. Patērētāju informēšanas kārtība

33.Šo noteikumu 2.punktā minēto produktu vairumtirdzniecības vietās uz tvertnēm, kurās uzglabā minētos produktus (mazumtirdzniecības vietās uz degvielas uzpildes stacijas tehnoloģiskās iekārtas (degvielas uzpildes automāta)) piestiprina informatīvu zīmi, kurā skaidri un saredzami norāda šādu informāciju:

33.1.norāde “Biodegviela” (norāde nav nepieciešama, ja biodīzeļ­degvie­las vai bioetanola sajaukums ar fosilo degvielu nepārsniedz 5tilpumprocentus no kopējā galaprodukta daudzuma);

33.2.biodīzeļdegvielas vai bioetanola sajaukuma daudzums procentos;

33.3.atbilstība klimata klasei (norāda ziemas periodā).

34.Degvielas mazumtirgotājs informatīvajā zīmē norāda, ka šo noteiku­mu 2.1. un 2.4.apakšpunktā minēto produktu izmantošanai nepieciešami iekšde­dzes dzinēji, kas ir konstruēti vai vēlāk piemēroti biodegvielas vai biodegvielas sajaukuma lietošanai.

35.Katrā šo noteikumu 2.punktā minēto produktu aprites posmā, tajā skaitā mazumtirdzniecības vietās, nepieciešams attiecīgs biodegvielas vai biodegvielas sajaukuma kvalitāti apliecinošs dokuments vai tā kopija. Degvielas mazumtirgotājs uzrāda minēto dokumentu pēc patērētāja pieprasījuma.

VI. Kārtība, kādā nodod pārstrādei vai iznīcina kvalitātes prasībām neatbilstošu biodegvielu vai biodegvielas sajaukumu ar fosilo degvielu

36.Ja komersants vai uzraudzības institūcija konstatē, ka biodegviela vai biodegvielas sajaukums neatbilst šajos noteikumos noteiktajām kvalitātes prasībām, to iznīcina vai nodod pārstrādei, lai iegūtu kvalitātes prasībām atbilstošu produktu, vai izmanto par kurināmo siltumenerģijas ražošanai.

37.Šo noteikumu prasībām neatbilstošas biodegvielas vai biodegvielas sajaukuma transportēšanas un iznīcināšanas izdevumus sedz to īpašnieks vai valdītājs.

38.Bioetanolu, denaturētu bioetanolu un šo noteikumu 2.punktā minētos produktus atļauts iznīcināt komersantam, kas var nodrošināt sadegšanas produk­tu atrašanos augstā temperatūrā pietiekami ilgu laiku, lai sadalītu lielmolekulā­ros ogļūdeņražus.

39.Šo noteikumu 2.punktā minēto produktu iznīcināšanu saskaņo ar Valsts ieņēmumu dienestu, Valsts vides dienesta attiecīgo reģionālo vides pārvaldi un attiecīgo pašvaldību (iznīcināšanas vietu un laiku). Bioetanolu un denaturētu bioetanolu iznīcina to glabāšanas vietā vai reģionālās vides pārvaldes vai pašvaldības norādītajā vietā saskaņā ar normatīvajiem aktiem un standar­tiem, kas nosaka vides kvalitātes prasības.

40.Visus izdevumus, kas saistīti ar šo noteikumu 2.punktā minēto pro­duktu atbilstības uzraudzību, sedz no uzraudzību veikušo institūciju līdzekļiem. Ja konstatēts, ka produkti neatbilst šajos noteikumos noteiktajām kvalitātes prasībām, attiecīgos izdevumus sedz šo produktu īpašnieks vai valdītājs.

VII. Noslēguma jautājumi

41.Līdz 2008.gada 1.janvārim maksimālais sēra saturs dīzeļdegvielā, ku­rai pievienota biodīzeļdegviela un kuru paredzēts izmantot visurgājējā tehnikā, lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoros, nedrīkst pārsniegt 2000mg/kg no dīzeļdegvielas masas. Par to tirdzniecības vietā ir attiecīga norāde.

42.Šo noteikumu 1.pielikuma 15.punkts stājas spēkā ar 2006.gada 1.jūliju.

43. Šo noteikumu 1.pielikumā minētās kvalitātes prasības biodīzeļ­degvielai attiecībā uz fosfora saturu neattiecas uz biodīzeļdegvielu, kas iegūta no rapša sēklu eļļas.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1)Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 8.maija Direktīvas 2003/30/EK par biodegvielu un citu atjaunojamo veidu degvielu izmantošanas veicināšanu trans­portā;

2)Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 13.oktobra Direktīvas 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielas kvalitāti un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/12/EEK;

3)Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 3.marta Direktīvas 2003/17/EK, ar ko groza Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielas kvalitāti (dokuments attiecas uz EEZ).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 22.oktobri.

 

1.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 18.oktobra noteikumiem Nr.772

Kvalitātes prasības biodīzeļdegvielai

Nr. p.k.

Īpašības

Mēr­vienība

Robežlielums

Testēšanas metodes

mini­mālais

maksi­mālais

1.

Esteru saturs(1)

% (m/m)

96,5

LVS EN 14103

2.

Blīvums, 15 °C(2)

kg/m3

860

900

LVS EN ISO 3675

LVS EN ISO 12185

3.

Viskozitāte, 40 °C

mm2/s

3,5

5,0

LVS EN ISO 3104

4.

Cetānskaitlis

51,0

LVS EN ISO 5165

5.

Sēra saturs(3)

mg/kg

10,0

LVS EN ISO 20846

LVS EN ISO 20884

6.

Uzliesmošanas temperatūra

°C

120

LVS EN ISO 3679

7.

Ūdens saturs

mg/kg

500

LVS EN ISO 12937

8.

Skābes skaitlis

mg KOH/g

0,50

LVS EN 14104

9.

Jodskaitlis

g I2 /100 g

120

LVS EN 14111

10.

Metanola saturs

% (m/m)

0,20

LVS EN 14110

11.

Monoglicerīdu saturs

% (m/m)

0,80

LVS EN 14105

12.

Diglicerīdu saturs

% (m/m)

0,20

LVS EN 14105

13.

Triglicerīdu saturs

% (m/m)

0,20

LVS EN 14105

14.

Brīvais glicerīns(4)

% (m/m)

0,02

LVS EN 14105

LVS EN 14106

15.

Kopējais glicerīna saturs

% (m/m)

0,25

LVS EN 14105

16.

Fosfora saturs(5)

mg/kg

10,0

LVS EN 14107

Piezīmes.

(1) Strīdu gadījumā esteru satura noteikšanai lieto standartu LVSENLVSEN14078.

(2) Strīdu gadījumā lieto standartu LVSENISO3675, nosakot blīvumu 15°C tempera­tūrā.

(3) Strīdu gadījumā sēra satura noteikšanai lieto standartu LVS EN 20884.

(4) Strīdu gadījumā brīvā glicerīna noteikšanai lieto standartu LVS EN 14105.

(5) Kvalitātes prasības attiecībā uz fosfora saturu neattiecas uz biodīzeļdegvielu, kas iegūta no rapša sēklu eļļas.

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš

 

2.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 18.oktobra noteikumiem Nr.772

Kvalitātes prasības dīzeļdegvielai (gāzeļļai), kurai pievienota biodīzeļdegviela (5tilpumprocenti no kopējā naftas produktu daudzuma)

Nr. p.k.

Īpašības

Mēr­vienība

Robežlielums

Testēšanas metodes

mini­mālais

maksi­mālais

1.

Esteru saturs(1)

% (V/V)

5,0

LVS EN 14078

LVS EN 14331

2.

Blīvums, 15°C(2)

kg/m3

820

845

LVS EN ISO 3675

LVS EN ISO 12185

3.

Viskozitāte, 40°C

mm2/s

2,0

4,5

LVS EN ISO 3104

4.

Destilācijas rādītājs 95% (v/v) destilāta

°C

360

LVS EN ISO 3405

5.

Sēra saturs(3)

mg/kg

50,0

LVS EN ISO 20846

LVS EN ISO 20847

LVS EN ISO 20884

10,0

LVS EN ISO 20846

LVS EN ISO 20884

Piezīmes.

(1) Strīdu gadījumā esteru satura noteikšanai lieto standartu LVS EN LVS EN 14078.

(2) Strīdu gadījumā lieto standartu LVS EN ISO 3675, nosakot blīvumu 15°C tempera­tūrā.

(3) Strīdu gadījumā sēra satura noteikšanai lieto standartu LVS EN 20884.

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš

 

3.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 18.oktobra noteikumiem Nr.772

Kvalitātes prasības dīzeļdegvielai (gāzeļļai), kurai pievienota biodīzeļdegviela (30tilpumprocentu no kopējā naftas produktu daudzuma)

Nr. p.k.

Īpašības

Mēr­vienība

Robežlielums

Testēšanas metodes

mini­mālais

maksi­mālais

1.

Esteru saturs(1)

% (V/V)

30,0

LVS EN 14078

LVS EN 14331

2.

Blīvums, 15°C(2)

kg/m3

820

890

LVS EN ISO 3675

LVS EN ISO 12185

3.

Viskozitāte, 40°C

mm2/s

3,0

5,0

LVS EN ISO 3104

4.

Sēra saturs(3)

mg/kg

50,0

LVS EN ISO 20846

LVS EN ISO 20847

LVS EN ISO 20884

10,0

LVS EN ISO 20846

LVS EN ISO 20884

5.

Uzliesmošanas temperatūra

°C

70

LVS EN ISO 3679

6.

Ūdens saturs

mg/kg

290

LVS EN ISO 12937

7.

Jodskaitlis

gI2 /100g

42

120

LVS EN 14111

8.

Skābes skaitlis

mg KOH/g

0,50

LVS EN 14104

Piezīmes.

(1) Strīdu gadījumā esteru satura noteikšanai lieto standartu LVS EN LVS EN 14078.

(2) Strīdu gadījumā lieto standartu LVS EN ISO 3675, nosakot blīvumu 15°C tempera­tūrā.

(3) Strīdu gadījumā sēra satura noteikšanai lieto standartu LVS EN 20884.

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!