• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2005. gada 18. oktobra noteikumi Nr. 773 "Profesionālās izglītības pedagogu izglītības ieguves un profesionālās pilnveides kārtība". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 21.10.2005., Nr. 168 https://www.vestnesis.lv/ta/id/119486

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.774

Noteikumi par muitas iestāžu pakalpojumu valsts nodevu

Vēl šajā numurā

21.10.2005., Nr. 168

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 773

Pieņemts: 18.10.2005.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.773

Rīgā 2005.gada 18.oktobrī (prot. Nr.60 12.§)
Profesionālās izglītības pedagogu izglītības ieguves un profesionālās pilnveides kārtība
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta 14.punktu
I. Vispārīgais jautājums
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītību iegūst profesionālās izglītības pedagogi, kas īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības, profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides izglītības programmas un profesionālās ievirzes izglītības programmas mākslā un kultūrā (turpmāk — pedagogs), kā arī viņu profesionālās pilnveides kārtību.
II. Profesionālās izglītības pedagogu pedagoģiskā izglītība
2. Pedagoga profesijai nepieciešamo pedagoģisko izglītību nodrošina šādas studiju programmas un pasākumi:

2.1. augstākās (akadēmiskās vai profesionālās) izglītības studiju pro­grammas, pēc kuru apguves piešķir skolotāja (pedagoga) kvalifikāciju vai bakalaura vai maģistra grādu pedagoģijā;

2.2. augstākās izglītības studiju programmas, kurās vienlaikus ar profe­sionālo kvalifikāciju atbilstošā nozarē (filologs, matemātiķis, fiziķis, ķīmiķis, vēsturnieks, ģeogrāfs, biologs, jurists, tulks, mākslinieks, diriģents, muzikologs, komponists, vokālists, instrumentu mūziķis, horeogrāfs, režisors, baletdejotājs, dizainers, arhitekts, bibliotekārs) apgūst pedagoģijas un psiholoģijas kursu vai studiju programmā ietverto pedagoģisko praksi;

2.3. augstākās izglītības studiju programmas, pēc kuru apguves piešķir bakalaura, maģistra vai doktora grādu mācāmajam priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē, ja grāda iegūšanai izstrādātais zinātniskais darbs ir saistīts ar attiecīgās izglītības pakāpes vai mācāmā priekšmeta metodiku vai didaktiku;

2.4. profesionālās izglītības pedagogu profesionālās pilnveides izglītības programma (ne mazāk kā 320 kontaktstundu apjomā), kura izstrādāta atbilstoši profesionālās izglītības pedagogu pedagoģiskās pamatizglītības programmas (1.pielikums) saturam un kuru īsteno akreditēta augstākās izglītības iestāde vai akreditēta izglītības iestāde, kas vienojusies ar akreditētu augstākās izglītības iestādi par izglītības kvalitātes nodrošināšanu (izglītības procesa uzraudzību un pedagogu apgūto pedagoģisko zināšanu un prasmju vērtēšanu);

2.5. pieaugušo izglītības pedagogu profesionālās pilnveides programma pedagoģijā (ne mazāk kā 160 kontaktstundu apjomā), kas paredzēta pedago­giem, kuri īsteno profesionālās pilnveides vai pieaugušo neformālās izglītības programmas (2.pielikums);

2.6. pedagoģijas zināšanu un prasmju tālākizglītības kursi, semināri, pro­jekti un citi pedagoģiskās meistarības pilnveides pasākumi, kurus izvērtējusi Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības pedagogu sertificēšanas komisija (turpmāk — komisija) atbilstoši profesionālās izglītības pedagogu pedagoģiskās pamatizglītības programmas saturam un programmas apguves ilgumam.
3. Personas pedagoģisko izglītību apliecina viens no šādiem valsts atzī­tiem dokumentiem:

3.1. diploms par augstākās pedagoģiskās (akadēmiskās vai profesionālās) izglītības programmas apguvi;

3.2. augstākās profesionālās vai akadēmiskās izglītības studiju program­mas izraksts vai diploma pielikums šo noteikumu 2.2. un 2.3.apakš­punktā minētajos gadījumos;

3.3. sertifikāts, ko izsniedz akreditēta izglītības iestāde par šo noteikumu 2.4.apakš­punktā minētās programmas apguvi. Sertifikātā ietver informāciju par institūciju, kas izsniegusi sertifikātu (institūcijas pilns nosaukums, akreditācijas lapas numurs un derīguma termiņš), informāciju par izglītības programmu (pro­grammas nosaukums, apjoms stundās, programmas licences numurs), sertifikāta numuru, izdošanas datumu un vietu, personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, kā arī institūcijas vadītāja parakstu un zīmogu;

3.4. sertifikāts par pedagoģijas zināšanu un prasmju apguvi kursos, semināros un projektos atbilstoši profesionālās izglītības pedagogu pedago­ģiskās pamatizglītības programmas saturam (ne mazāk kā 320kontaktstundu apjomā) (3.pielikums). Sertifikātu paraksta komisijas priekšsēdētājs.
4. Komisijas lēmums par pedagoģijas zināšanu un prasmju daļēju apgu­vi — ne mazāk kā viena moduļa apjomā — nosaka, ka pedagogs ir uzsācis apgūt profesionālās izglītības pedagogu pedagoģiskās pamatizglītības programmu.
5. Pedagogs reizi trijos mācību gados piedalās darba devēja (izglītības iestādes vadītāja) koordinētās tālākizglītības programmās vai kursos, semināros, projektos un citos pedagoģiskās meistarības pilnveides pasākumos vismaz 36 kontaktstundu apjomā.
III. Vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu profesionālā izglītība
6. Vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogiem nepieciešamo profesionālo izglītību nodrošina šādas izglītības programmas:

6.1. augstākās (akadēmiskās vai profesionālās) izglītības studiju program­mas, pēc kuru apguves piešķir skolotāja (pedagoga) kvalifikāciju;

6.2. augstākās izglītības studiju programmas, pēc kuru apguves piešķir šo noteikumu 2.2.apakšpunktā minētās profesionālās kvalifikācijas vai bakalaura, maģistra vai doktora grādu atbilstošās zinātnēs.
7. Vispārizglītojošo mācību priekšmetu pe­da­gogu profesionālo kvalifi­kāciju apliecina viens no šādiem valsts atzītiem dokumentiem:

7.1. diploms par augstākās pedagoģiskās (akadēmiskās vai profesionālās) izglītības programmas apguvi mācāmajam priekšmetam vai priekšmeta jomai atbilstošā nozarē (4.pielikums);

7.2. diploms par profesionālo augstāko izglītību nozarē un par šo noteikumu 2.2.apakš­punktā minēto profesionālo kvalifikāciju mācāmajam priekšmetam vai priekšmeta jomai atbilstošā nozarē (4.pielikums) vai diploms par augstāko akadēmisko izglītību mācāmajam priekšmetam atbilstošā nozarē, ja pedagoģisko izglītību apliecina apgūtais pedagoģijas un psiholoģijas kurss (pēc studiju programmas izraksta vai diploma pielikuma) vai augstākās izglītības studiju programmā ietvertā pedagoģiskā prakse.
8. Pedagogs, kura izglītību apliecina diploms par augstāko (akadēmisko vai profesionālo) izglītību nozarē, kas neatbilst mācāmajam priekšmetam vai priekšmeta jomai, bet augstākās izglītības studiju programmā ir apgūts mācāmais priekšmets un papildus apgūti kursi (kursu programmas apjoms — ne mazāk kā 72 kontaktstundas attiecīgajā mācību priekšmetā vai tā mācīšanas metodikā), drīkst mācīt vispārizglītojošos mācību priekšmetus, ja ir neliels stundu skaits (mācību priekšmeta programma — līdz 100 mācību stundām).
IV. Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu profesionālā izglītība
9. Profesionālo mācību priekšmetu (tai skaitā praktisko mācību, kā arī saskarsmes, vides mācības, ķīmijas, fizikas un informātikas, ekonomikas, tehniskās rasēšanas priekšmetus, ja tie saistās ar profesijas apguvi) pedagogiem nepieciešamo profesionālo izglītību nodrošina šādas izglītības programmas:

9.1. augstākās (akadēmiskās vai profesionālās) izglītības studiju vai profe­sionālās vidējās izglītības programmas, pēc kuru apguves piešķir zinātnisko grādu vai profesionālo kvalifikāciju nozarē;

9.2. Latvijas Amatniecības kameras izstrādātās amatizglītības un amatap­mācības programmas, pēc kuru apguves piešķir mācāmajam priekšmetam atbilstošu amata meistara kvalifikāciju;

9.3. profesionālās tālākizglītības programmas un profesionālās izglītības programmas ne mazāk kā 60kontaktstundu apjomā (ES PHARE BERIL programma biznesa ekonomisko pamatu mācīšanai, datormācību izglītības programmas Eiropas datorprasmes sertifikāta iegūšanai, grāmatvedības programmas un citu nozaru programmas attiecīga sertifikāta iegūšanai).
10. Profesionālo mācību priekšmetu (tai skaitā praktisko mācību, kā arī saskarsmes, vides mācības, ķīmijas, fizikas un informātikas, ekonomikas, tehniskās rasēšanas priekšmetus, ja tie saistās ar profesijas apguvi) pedagogu profesionālo izglītību (kvalifikāciju) apliecina viens no šādiem valsts atzītiem dokumentiem:

10.1. diploms par augstāko (akadēmisko vai profesionālo) izglītību nozarē. Diploms dod tiesības īstenot profesionālās vidējās izglītības programmas vai atbilstošas profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmas (trešā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguve), ja pedagoģisko izglītību apliecina šo noteikumu 3.3. vai 3.4.apakš­punktā minētie dokumenti;

10.2. diploms par augstāko (akadēmisko vai profesionālo) izglītību māk­slas, mūzikas vai horeogrāfijas nozarē. Diploms dod tiesības īstenot profesionālās ievirzes izglītības programmas līdztekus vidējās izglītības pakāpei, ja pedagoģisko izglītību apliecina šo noteikumu 3.3. vai 3.4.apakš­punktā minētie dokumenti;

10.3. diploms par profesionālo vidējo izglītību mākslā, mūzikā vai horeogrāfijā. Diploms dod tiesības īstenot profesionālās ievirzes izglītības programmas līdztekus pamatizglītības pakāpei, ja pedagoģisko izglītību apliecina šo noteikumu 3.3. vai 3.4.apakšpunktā minētie dokumenti;

10.4. diploms par profesionālo vidējo izglītību (atestāts par vidējo izglītī­bu un Latvijas Amatniecības kameras izsniegts amata meistara diploms) nozarē. Diploms dod tiesības īstenot:

10.4.1. profesionālās pamatizglītības vai arodizglītības programmu un tai atbilstošu profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmu vai vidējās izglītības programmas daļu (par kuras apguvi var izsniegt ates­tātu par arodizglītību vai apliecību par otrā līmeņa profesionālo kvalifikāciju), vai atsevišķu priekšmetu (kursu), ja pedagoģisko izglītību apliecina šo noteikumu 3.3. vai 3.4.apakš­punktā minētais izglītības dokuments;

10.4.2. profesionālās vidējās izglītības programmu vai atbilstošu profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmu, ja pedagoģisko izglītību apliecina šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētais izglītības dokuments.
V. Noslēguma jautājums
11. Augstākās izglītības iestāžu un Izglītības un zinātnes ministrijas sertifikāti (apliecības) par pedagoģiskās izglītības ieguvi, kas izsniegti atbilstoši normatīvo aktu prasībām līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, apliecina pedagoģiskās izglītības atbilstību profesionālās izglītības pedagoga kvalifi­kācijas prasībām.
Ministru prezidents A.Kalvītis

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 18.oktobra noteikumiem Nr.773
Profesionālās izglītības pedagogu pedagoģiskās pamatizglītības programma*

Nr.
p.k.

Programmas moduļa saturs

Minimālais
apjoms stundās

1.

Vispārējā pedagoģija. Didaktikas pamati. Audzināšanas darbs

32

2.

Izglītības sistēma, normatīvie akti. Darba likumdošana.

Profesionālās izglītības iestādes darbība, vadības struktūra

32

3.

Pedagoģiskā saskarsme. Pedagoga profesija, funkcijas un pienākumi. Pedagoga ētika

32

4.

Vispārējā un personības psiholoģija. Attīstības psiholoģija. Mācību procesa higiēna

32

5.

Sociālā vide un personības socializācija.

Profesionālās izglītības sociālie partneri

32

6.

Mācību metodes, mācību priekšmeta metodika.

Mācību priekšmeta programma

32

7.

Izglītības procesa plānošana un organizēšana.

Profesionālās izglītības programma: izveides principi, prasības. Pedagoga metodiskais darbs

32

8.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošana mācību procesā

32

9.

Prakse mācību procesa plānošanā un īstenošanā

32

10.

Pētnieciskā darba organizēšana, pētījuma metodes.

Projekta izstrādāšana

32

Piezīme.

*Programmas apguves ilgums— ne ilgāk kā trīs gadi.

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete
2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 18.oktobra noteikumiem Nr.773
Pieaugušo izglītības pedagogu profesionālās pilnveides programma pedagoģijā

Nr.
p.k.

Programmas saturs

Minimālais
apjoms stundās

1.

Pieaugušo psiholoģija. Personības īpašības un prasmes

10

2.

Pieaugušo izglītība un mācīšanās metodes.

Motivācija un mācīšanās motīvi.

Pieaugušo mācīšanās process, mācīšanās aspekti

20

3.

Mācību procesa plānošana. Mācību vides veidošana.

Mācību programmu izstrāde

20

4.

Mācību procesa organizēšana un vadīšana.

Grupas dinamika un komandas veidošana.

Vadītāja loma, uzdevumi un prasmes.

Mācību metodes, projekts kā mācību metode

70

5.

Mācību procesa un rezultātu novērtēšana.

Vērtēšanas kritēriji. Prakses izpēte

30

6.

Dalībnieku sasniegumu novērtēšana.

Programmas novērtējums

10

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete
3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 18.oktobra noteikumiem Nr.773

01.JPG (48245 bytes)

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete
4.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 18.oktobra noteikumiem Nr.773
Vispārizglītojošiem mācību priekšmetiem atbilstošās profesionālās izglītības jomas

Nr. p.k.

Mācību priekšmets

Mācību priekšmetam atbilstošā joma

1.

Fizika

Matemātika

2.

Ķīmija

Bioloģija

3.

Dabaszinības

Ķīmija, fizika, bioloģija un ģeogrāfija

4.

Mākslas vēsture

Vēsture, kultūras vēsture un vizuālā māksla

5.

Politika, tiesības un civilzinības

Vēsture, tieslietas, sabiedriskās attiecības un sabiedrības vadība

6.

Ētika

Sociālās zinības, dzimtā valoda un literatūra, vizuālā māksla, kultūras vēsture un filozofija

7.

Ģeogrāfija

Bioloģija

8.

Veselības mācība

Sociālās zinības, bioloģija, sports un medicīna

9.

Psiholoģija un saskarsme

Sociālās zinības

10.

Informātika un datorzinības

Matemātika, fizika, datorvadība, informācijas sistēmas, lietišķā matemātika, programmēšana un inženierzinātnes

11.

Tehniskā grafika un rasēšana

Matemātika, fizika un inženierzinātnes

12.

Ekonomika un biznesa ekonomiskie pamati

Matemātika, fizika, komerczinības, uzņēmējdarbība, banku, finanšu vai vadības zinātnes un inženierzinātnes

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!