• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Kārtot pēc

Rezultāti lapā

MEKLĒŠANAS PARAMETRI UN FILTRI
Atlasīti 1 324 479 rezultāti

Šodien

OP 2024/115.1

Par virsnieka dienesta pakāpes piešķiršanu

Valsts prezidenta informācija Par virsnieka dienesta pakāpes piešķiršanu Daru zināmu, ka Valsts prezidents 2024. gada 12. jūnijā izdeva pavēli Nr. 7-v "Par virsnieka dienesta pakāpes piešķiršanu", ar kuru pavēlēja piešķirt pirmo virsnieka dienesta pakāpi šādiem Nacionālo bruņoto spēku karavīriem, kuri ir sekmīgi absolvējuši Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju studiju programmās – ...

Šodien

OP 2024/115.10

Par Kaspara Meļņa komandējumu

Ministru prezidenta rīkojums Nr. 2024/1.2.1.-216 Rīgā 2024. gada 12. jūnijā Par Kaspara Meļņa komandējumu 1. Saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 34. panta otro daļu atļaut klimata un enerģētikas ministram Kasparam Melnim doties komandējumā uz Luksemburgu no 2024. gada 16. jūnija līdz 18. jūnijam. 2. Klimata un enerģētikas ministra Kaspara Meļņa prombūtnes laikā par klimata un ...

Šodien

OP 2024/115.11

Par likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8. panta trešās daļas 20.4 punkta un 9. panta pirmās daļas 5. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. panta pirmajiem trim teikumiem

Satversmes tiesas spriedums Par likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8. panta trešās daļas 20.4 punkta un 9. panta pirmās daļas 5. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. panta pirmajiem trim teikumiem Spriedums
Latvijas Republikas vārdā
Rīgā 2024. gada 13. jūnijā
lietā Nr. 2023-33-01 Satversmes tiesa šādā sastāvā: tiesas sēdes priekšsēdētājs Aldis Laviņš, tiesneši Irēna ...

Šodien

OP 2024/115.12

Par lietas Nr. 2024-12-03 ierosināšanu

Satversmes tiesas informācija Rīgā 2024. gada 13. jūnijā Par lietas Nr. 2024-12-03 ierosināšanu 2024. gada 13. jūnijā Satversmes tiesas 1. kolēģija, izskatījusi SIA "EKO Ziemeļi" 2024. gada 27. maija pieteikumu, pieņēma lēmumu par lietas ierosināšanu. Ierosināta lieta Nr. 2024-12-03 "Par Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves ...

Šodien

OP 2024/115.13

Par starptautisko līgumu stāšanos spēkā

Ārlietu ministrijas informācija Rīgā 2024. gada 12. jūnijā Par starptautisko līgumu stāšanos spēkā Ārlietu ministrija informē, ka: 1) 2024. gada 27. maijā stājās spēkā Latvijas Republikas valdības un Ruandas Republikas valdības divpusējais nolīgums par gaisa satiksmi (parakstīts 2022. gada 6. decembrī Abudžā, ratificēts Saeimā 2023. gada 22. jūnijā, publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas ...

Šodien

OP 2024/115.14

Par publiskā lietošanā nodotu pašvaldības zaļo zonu un stādījumu aizsardzību Daugavpils valstspilsētā

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 24 2024. gada 16. maijā (prot. Nr. 9, 25. §) Par publiskā lietošanā nodotu pašvaldības zaļo zonu un stādījumu aizsardzību Daugavpils valstspilsētā APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes
2024. gada 16. maija lēmumu Nr. 262 Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
45. panta pirmās daļas 5. punktu 1 ...

Šodien

OP 2024/115.15

Līvānu novada pašvaldības nolikums

Līvānu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 7 2024. gada 30. maijā Līvānu novada pašvaldības nolikums APSTIPRINĀTS
ar Līvānu novada pašvaldības domes
2024. gada 30. maija sēdes protokola Nr. 6 lēmumu Nr. 6–18 Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu, 49. panta pirmo daļu I. Vispārīgie jautājumi 1. Saistošie noteikumi nosaka Līvānu novada ...

Šodien

OP 2024/115.16

Par koplietošanas transportlīdzekļu izmantošanu Ogres novadā

Ogres novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 13/2024 Ogrē 2024. gada 25. aprīlī (prot. Nr. 6; 14.) Par koplietošanas transportlīdzekļu izmantošanu Ogres novadā Precizēti 30.05.2024.
(prot. Nr. 8; 52.) Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma
9. panta astoto daļu 1. Saistošie noteikumi "Par koplietošanas transportlīdzekļu izmantošanu Ogres novadā" (turpmāk – Noteikumi) nosaka ...

Šodien

OP 2024/115.17

Kārtība par pašvaldības atbalstu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem Ropažu novada pašvaldībā un samaksas kārtība

Ropažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 24/24 Ulbrokā 2024. gada 29. maijā Kārtība par pašvaldības atbalstu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem Ropažu novada pašvaldībā un samaksas kārtība Apstiprināti ar Ropažu novada pašvaldības domes
29.05.2024. sēdes lēmumu Nr. 3263 (prot. Nr. 95/2024) Izdoti saskaņā ar ...

Šodien

OP 2024/115.18

Par reklāmas, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Tukuma novadā

Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 3 Tukumā 2024. gada 25. janvārī (prot. Nr. 1, 3. §) Par reklāmas, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Tukuma novadā IZDOTI
ar Tukuma novada domes
25.01.2024. lēmumu Nr. TND/24/3 (prot. Nr. 1, 3. §) Precizēti ar Tukuma novada domes
28.03.2024. lēmumu Nr. TND/24/115 (prot. Nr. 4, 1. §) Precizēti ar Tukuma novada ...

Šodien

OP 2024/115.19

Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība un pakalpojumu sniegšana publiskās vietās Tukuma novadā

Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 11 Tukumā 2024. gada 28. martā (prot. Nr. 4, 4. §) Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība un pakalpojumu sniegšana publiskās vietās Tukuma novadā IZDOTI
ar Tukuma novada domes
28.03.2024. lēmumu Nr. TND/24/118
(prot. Nr. 4, 4. §) Precizēti ar Tukuma novada domes
30.05.2024. lēmumu Nr. TND/24/284
(prot. Nr. 6, 12. §) ...

Šodien

OP 2024/115.2

Ceturkšņa pārskata sagatavošanas kārtība

Ministru kabineta noteikumi Nr. 344 Rīgā 2024. gada 11. jūnijā (prot. Nr. 24 10. §) Ceturkšņa pārskata sagatavošanas kārtība Izdoti saskaņā arLikuma par budžetu un finanšu vadību
30. panta ceturto, septīto un astoto daļu 1. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka: 1.1. kārtību un apjomu, kādā budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta ...

Šodien

OP 2024/115.20

Par Tukuma novada pašvaldības nodevām

Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 12 Tukumā 2024. gada 28. martā (prot. Nr. 4, 5. §) Par Tukuma novada pašvaldības nodevām IZDOTI
ar Tukuma novada domes
28.03.2024. lēmumu Nr. TND/24/119 (prot. Nr. 4, 5. §) Precizēti ar Tukuma novada domes
30.05.2024. lēmumu Nr. TND/24/285 (prot. Nr. 6, 13. §) Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 10. panta
trešo daļu ...

Šodien

OP 2024/115.21

Valkas novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi

Valkas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 9 Valkā 2024. gada 25. aprīlī Valkas novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada pašvaldības domes
2024. gada 25. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 96
(prot. Nr. 6, 7. §) PRECIZĒTI
ar Valkas novada pašvaldības domes
2024. gada 30. maija sēdes lēmumu Nr. 156
(prot. Nr. 7, 21. §) Izdoti saskaņā ar Pašvaldību ...

Šodien

OP 2024/115.3

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos Nr. 97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi"

Ministru kabineta noteikumi Nr. 345 Rīgā 2024. gada 11. jūnijā (prot. Nr. 24 11. §) Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi" Izdoti saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
6.1 panta trešo daļuIzdarīt Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos Nr. 97 ...

Šodien

OP 2024/115.4

Noteikumi par ražotāja paplašinātās atbildības sistēmas izveidi un piemērošanu tekstilizstrādājumiem

Ministru kabineta noteikumi Nr. 359 Rīgā 2024. gada 11. jūnijā (prot. Nr. 24 33. §) Noteikumi par ražotāja paplašinātās atbildības sistēmas izveidi un piemērošanu tekstilizstrādājumiem Izdoti saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma
4. panta trešās daļas 3. punktu
un 9.1 panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktu I. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka: 1.1. kārtību, kādā ...

Šodien

OP 2024/115.5

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. jūlija rīkojumā Nr. 347 "Par biedrībai un nodibinājumam piederošajām ēkām vai inženierbūvēm, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli"

Ministru kabineta rīkojums Nr. 448 Rīgā 2024. gada 13. jūnijā (prot. Nr. 24 12. §) Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. jūlija rīkojumā Nr.347 "Par biedrībai un nodibinājumam piederošajām ēkām vai inženierbūvēm, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli" Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 1. jūlija rīkojumā Nr. 347 "Par biedrībai un nodibinājumam piederošajām ēkām vai ...

Šodien

OP 2024/115.6

Par Kaspara Briškena komandējumu

Ministru prezidenta rīkojums Nr. 2024/1.2.1.-212 Rīgā 2024. gada 12. jūnijā Par Kaspara Briškena komandējumu 1. Saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 34. panta otro daļu atļaut satiksmes ministram Kasparam Briškenam doties komandējumā uz Luksemburgu no 2024. gada 17. jūnija līdz 19. jūnijam. 2. Satiksmes ministra Kaspara Briškena prombūtnes laikā par satiksmes ministra pienākumu ...

Šodien

OP 2024/115.7

Par Arvila Ašeradena komandējumu

Ministru prezidenta rīkojums Nr. 2024/1.2.1.-213 Rīgā 2024. gada 12. jūnijā Par Arvila Ašeradena komandējumu 1. Saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 34. panta otro daļu atļaut finanšu ministram Arvilam Ašeradenam doties komandējumā uz Luksemburgu no 2024. gada 19. jūnija līdz 21. jūnijam. 2. Finanšu ministra Arvila Ašeradena prombūtnes laikā par finanšu ministra pienākumu ...

Šodien

OP 2024/115.8

Par Ministru prezidenta pienākumu izpildītāja iecelšanu

Ministru prezidenta rīkojums Nr. 2024/1.2.1.-214 Rīgā 2024. gada 12. jūnijā Par Ministru prezidenta pienākumu izpildītāja iecelšanu Saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 10. panta pirmo daļu manas vizītes laikā Beļģijā no 2024. gada 17. jūnija līdz 18. jūnijam par Ministru prezidenta pienākumu izpildītāju ieceļu tieslietu ministri Inesi Lībiņu-Egneri. Ministru prezidente E. Siliņa ...

  • 2
  • 3
  • ...
  • 66224
PUBLICĒŠANAS GADS
Rādīt vairāk
TIESĪBU AKTI
Izdevējs
Rādīt vairāk
Dokumenta veids
Rādīt vairāk
OFICIĀLIE PAZIŅOJUMI
Rādīt vairāk
APSTIPRINĀT
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!