• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ropažu novada domes 2024. gada 15. maija saistošie noteikumi Nr. 20/24 "Zemes vienību Bitenieku iela 20 un Bitenieku iela 22, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, lokālplānojuma, grozot teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 23.05.2024., Nr. 99 https://www.vestnesis.lv/op/2024/99.14

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ropažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 22/24

Nekustamo īpašumu "Remeikas-1" un "Remeiku plānotie grāvji", Sužos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā, lokālplānojuma, grozot teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

Vēl šajā numurā

23.05.2024., Nr. 99

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ropažu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 20/24

Pieņemts: 15.05.2024.

OP numurs: 2024/99.14

2024/99.14
RĪKI

Ropažu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Ropažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 20/24

Ulbrokā 2024. gada 15. maijā

Zemes vienību Bitenieku iela 20 un Bitenieku iela 22, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, lokālplānojuma, grozot teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

Apstiprināti ar Ropažu novada pašvaldības domes
2024. gada 15. maija lēmumu Nr. 3234 (prot. Nr. 92/2024)

Izdoti saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma
25. panta pirmo daļu

1. Saistošie noteikumi "Zemes vienību Bitenieku iela 20 un Bitenieku iela 22, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, lokālplānojuma, grozot teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" (turpmāk – noteikumi) nosaka teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus un grafisko daļu – funkcionālo zonējumu, aizsargjoslas, kas noteiktas pašvaldības kompetencē esošajām apgrūtinātajām teritorijām un objektiem (hipersaite uz valsts vienoto ģeotelpiskās informācijas portālu – https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_29818).

2. Noteikumi stājas spēkā nākamā dienā pēc paziņojuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", bet īstenojami saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27. pantā noteikto.

3. Atzīt par spēku zaudējošiem Ropažu novada pašvaldības 2021. gada 4. augusta saistošos noteikumus Nr. 5/21 ""Stopiņu novada teritorijas plānojuma" grozījumi īpašuma "Lieldimdas", Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads teritorijā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa".

Ropažu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājas 1. vietnieks A. Vaičulens

 

Pielikums
Ropažu novada pašvaldības domes 2024. gada 15. maija
saistošajiem noteikumiem Nr. 20/24

Ropažu novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000067986
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
novada.dome@ropazi.lv https://ropazi.lv

Lokālplānojums, teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai, zemes vienībām Bitenieku iela 20 un Bitenieku iela 22, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā

Redakcija 1.1.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Saturs

1. Prasības lokālplānojuma teritorijas izmantošanai, kas ir atšķirīgas no teritorijas plānojumā noteiktā

2. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā

2.1. Savrupmāju apbūves teritorija

2.2. Rūpnieciskās apbūves teritorija

2.3. Transporta infrastruktūras teritorija

3. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

4. Citi nosacījumi

1. Prasības lokālplānojuma teritorijas izmantošanai, kas ir atšķirīgas no teritorijas plānojumā noteiktā

1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk – Apbūves noteikumi) nosaka teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus Ropažu novada, Stopiņu pagasta, Rumbulas ciema nekustamā īpašuma "Lieldimdas" (kadastra numurs 8096 007 0029) zemes vienība Bitenieku iela 20, ar kadastra apzīmējumu 8096 007 0029 un nekustamā īpašuma "Zemturi" (kadastra numurs 8096 007 0049) zemes vienība Bitenieku iela 22, ar kadastra apzīmējumu 8096 007 0049 (turpmāk – Lokālplānojuma teritorija).

2. Derīgo izrakteņu transportēšanai un atradnes ekspluatācijai neizmanto Bitenieku ielu.

3. Piekļūšanu Lokālplānojuma teritorijai, lai ekspluatētu derīgo izrakteņu ieguves vietu un transportētu iegūto materiālu plānot no Kaudzīšu ielas, Rumbulā atbilstoši Grafiskās daļas kartei "Lokālplānojuma teritorijas funkcionālais zonējums". Derīgo izrakteņu transportēšanas ceļus precizē derīgo izrakteņu ieguves projektā.

4. Iekšējo transporta organizāciju un transporta infrastruktūras izvietojumu Lokālplānojuma teritorijā nosaka derīgo izrakteņu ieguves projektā.

5. Piekļūšanu dzīvojamai ēkai, kas atrodas nekustamā īpašuma "Zemturi" (kadastra numurs 8096 007 0049) zemes vienībā Bitenieku iela 22, ar kadastra apzīmējumu 8096 007 0049 nodrošina no Bitenieku ielas esošās nobrauktuves.

6. Citiem teritorijas izmantošanas veidiem transporta risinājumu paredz būvprojektā.

7. Minimālā būvlaide gar Bitenieku ielu 10 m.

8. Minimālās būvlaides platumā gar Bitenieku ielu saglabā esošos kokus.

9. Lokālplānojuma teritorijas sadalīšanai izstrādājams zemes ierīcības projekts.

10. Inženiertīklu izbūvi paredz derīgo izrakteņu ieguves projektā jeb būvprojektēšanas stadijā būvprojektā saskaņā ar attiecīgā inženiertīklu turētāja tehniskajiem noteikumiem.

11. Inženiertīklu pārbūvi, kas nepieciešama vai apgrūtina derīgo izrakteņu ieguvi, paredz būvprojektā saskaņā ar attiecīgā inženiertīkla turētāja tehniskajiem noteikumiem.

12. Lokālplānojuma teritorijā plānojot citus atļautos teritorijas izmantošanas veidus, kas nav derīgo izrakteņu ieguve, paredzēt pieslēgšanos centralizētajam ūdensapgādes tīklam Bitenieku ielā. Kā pagaidu risinājums līdz centralizētas kanalizācijas tīklu izbūvei var ierīkot decentralizētas kanalizācijas sistēmu, paredzot pieslēgšanas iespējas centralizētajam tīklam pēc to izbūves. Pēc centralizēto kanalizācijas tīklu izbūves pieslēgums tiem ir obligāts.

13. Žogu ierīko:

13.1. vispārējā gadījumā – pa zemes vienības robežu;

13.2. Bitenieku ielas pusē – pa sarkano līniju;

13.3. funkcionālai zemes vienības sadalīšanai tās iekšpusē – pēc nepieciešamības;

13.4. pa funkcionālo zonu robežu.

14. Žogam Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R7) jābūt ne augstākam par 2,5 m. Pieļaujams izvietot necaurredzamu žogu, ja tas nepieciešams slēgtas ražošanas zonas nodrošināšanai.

15. Lokālplānojuma teritorijā ierīko apstādījumu joslu 20 m platumā atbilstoši Grafiskās daļas kartei "Lokālplānojuma teritorijas funkcionālais zonējums". Lokālplānojuma teritorijā, kas robežojas ar esošu vai plānotu dzīvojamās apbūves teritoriju pēc iespējas saglabā esošos augošos, dzīvotspējīgos kokus un krūmus.

16. Koku ciršanai ārpus meža zemes saņemt pašvaldības atļauju, ja koks atbilst meža jomas normatīvo aktu prasībām.

17. Meža zemes atmežošanu veic saskaņā ar meža jomas normatīvo aktu prasībām.

18. Lokālplānojuma teritorijā derīgo izrakteņu ieguvi atradnē/ēs var veikt, ja ir:

18.1. veikta ģeoloģiskā izpēte;

18.2. spēkā esoša derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņus) atradnes pase, kas atbilst zemes dzīļu izmantošanu regulējošo normatīvo aktu noteiktām prasībām;

18.3. spēkā esoša zemes dzīļu izmantošanas licence vai bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja, kas saņemta atbilstoši zemes dzīļu izmantošanu regulējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā;

18.4. sagatavots, saskaņots un apstiprināts derīgo izrakteņu ieguves projekts atbilstoši zemes dzīļu izmantošanu regulējošo normatīvo aktu noteiktām prasībām.

19. Pēc derīgo izrakteņu ieguves pabeigšanas veic rekultivāciju atbilstoši derīgo izrakteņu ieguves projektā paredzētajam un Ropažu novada pašvaldībā saskaņotam rekultivācijas veidam.

20. Rekultivācijas darbus izstrādātajās atradnes daļās var veikt paralēli ar ieguves darbiem citās atradnes daļās.

21. Veikt pasākumus putekļu lokalizācijai derīgo izrakteņu uzglabāšanas, iekraušanas un transportēšanas laikā (piemēram, sausajos gada periodos paredzēt iegūtā materiāla krautņu laistīšanu, transporta kravas pārsegšanu, piebraucamā ceļa mitrināšanu un citus).

22. Pirms derīgo izrakteņu ieguves uzsākšanas ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros vai derīgo izrakteņu ieguves projekta sagatavošanas ietvaros, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām:

22.1. veic izpēti par derīgo izrakteņu ieguves ietekmes uz teritorijas hidroloģiskajiem un hidroģeoloģiskajiem apstākļiem atkarībā no plānotā izstrādes dziļuma un paņēmieniem un novērtē derīgo izrakteņu ieguves ietekmi uz hidroloģiskā un hidroģeoloģiskā režīma izmaiņām gan ieguves vietā, gan tai blakus piegulošajās zemes vienībās;

22.2. veic izpēti par derīgo izrakteņu ieguves ietekmi uz teritorijas hidromelioratīvo stāvokli atkarībā no plānotā izstrādes dziļuma un paņēmieniem un novērtē derīgo izrakteņu ieguves ietekmi uz hidromelioratīvo stāvokli Lokālplānojuma teritorijā un blakus piegulošajās zemes vienībās;

22.3. veic izpēti par derīgo izrakteņu ieguves ietekmi uz sadzīves atkritumu poligona izraisītā pazemes ūdeņu piesārņojuma izplatību atkarībā no plānotā izstrādes dziļuma un paņēmieniem un novērtē derīgo izrakteņu ieguves ietekmi uz sadzīves atkritumu poligona izraisītā pazemes ūdeņu piesārņojuma izplatības iespējamām izmaiņām.

23. Plānojot teritorijas izmantošanas veidu, kura rezultātā radītais piesārņojums varētu pārsniegt normatīvajos aktos noteiktos robežlielumus, būvprojektā paredz pasākumus apkārtējo teritoriju aizsardzībai pret piesārņojumu, lai izpildītu normatīvo aktu prasības.

24. Plānojot teritorijas izmantošanas veidu, kura rezultātā radītais vides troksnis varētu pārsniegt normatīvajos aktos noteiktos robežlielumus, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic paredzamā trokšņa līmeņa izpēti vai trokšņa līmeņa modelēšanu.

25. Pamatojoties uz trokšņa līmeņa izpēti vai trokšņa modelēšanas rezultātiem, izvērtē iespējamos risinājumus trokšņa ietekmes mazināšanai, kas var ietvert troksni slāpējošu barjeru, grunts valni, krautni, apstādījumu joslu vai citus risinājumus. Nepieciešamo prettrokšņa risinājumu, tā apjomu un veidu iekļauj būvprojektā.

2. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā

2.1. Savrupmāju apbūves teritorija

2.1.1. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS3)

2.1.1.1. Pamatinformācija

26. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS3) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju apbūve.

2.1.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

27. Savrupmāju apbūve (11001).

2.1.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

2.1.1.4. Apbūves parametri

Nr.

Minimālā jaunizv. zemes gabala platība

Maksimālais apbūves blīvums (%)

Apbūves intensitāte (%)

Apbūves augstums (m)

Apbūves augstums (stāvu skaits)

Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)

28.

900 m2

30

 

līdz 10 1

līdz 2

40

1 palīgēkai – 6 m, bet ne augstākas par dzīvojamo ēku tajā pašā zemes vienībā

2.1.1.5. Citi noteikumi

29. Minimālā jaunveidojamas zemes vienības fronte – 18 m.

30. Zemes vienībā atļauts būvēt vienu teritorijas galvenās izmantošanas ēku. Palīgēkas – ievērojot atļautos apbūves parametrus.

2.2. Rūpnieciskās apbūves teritorija

2.2.1. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R7)

2.2.1.1. Pamatinformācija

31. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R7) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru.

2.2.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

32. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).

33. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).

34. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).

35. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

36. Transporta lineārā infrastruk­tūra (14002).

37. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

38. Noliktavu apbūve (14004).

39. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

2.2.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

40. Biroju ēku apbūve (12001).

41. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

2.2.1.4. Apbūves parametri

Nr.

Minimālā jaunizv. zemes gabala platība

Maksimālais apbūves blīvums (%)

Apbūves intensitāte (%)

Apbūves augstums (m)

Apbūves augstums (stāvu skaits)

Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)

42.

1200 m2

70

līdz 150

līdz 16

līdz 3 2

20

2 ieskaitot jumta stāvu vai mansarda stāvu

2.2.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

2.3. Transporta infrastruktūras teritorija

2.3.1. Transporta infrastruktūras teritorija (TR)

2.3.1.1. Pamatinformācija

43. Transporta infrastruktūras teritorija (TR) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu visu veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru, kā arī lai nodrošinātu ar transporta apkalpošanu saistīto uzņēmumu darbību un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un inženiertehnisko apgādi.

2.3.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

44. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

45. Transporta lineārā infrastruk­tūra (14002).

46. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003): atsevišķi iekārtotas atklātās autostāvvietas, stāvparki, daudzstāvu autostāvvietas.

2.3.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

47. Biroju ēku apbūve (12001).

48. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

49. Noliktavu apbūve (14004).

2.3.1.4. Apbūves parametri

Nr.

Teritorijas izmantošanas veids

Minimālā jaunizv. zemes gabala platība

Maksimālais apbūves blīvums (%)

Apbūves intensitāte (%)

Apbūves augstums (m)

Apbūves augstums (stāvu skaits)

Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)

50.

Inženiertehniskā infrastruktūra

4

   

3

3

4

51.

Inženiertehniskā infrastruktūra

4

   

3

3

4

52.

Transporta lineārā infrastruk­tūra

4

   

4

4

4

53.

Transporta lineārā infrastruk­tūra

4

   

4

4

4

54.

Transporta apkalpojošā infrastruktūra

4

   

3

3

4

55.

Transporta apkalpojošā infrastruktūra

4

   

3

3

4

56.

Biroju ēku apbūve

3

   

līdz 16

3

20

57.

Biroju ēku apbūve

3

   

līdz 16

3

20

58.

Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve

3

   

līdz 16

3

20

59.

Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve

3

   

līdz 16

3

20

60.

Noliktavu apbūve

3

   

līdz 16

3

20

61.

Noliktavu apbūve

3

   

līdz 16

3

20

3 nosaka pēc funkcionālās nepieciešamības

4 nenosaka

2.3.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

3. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

Nenosaka

4. Citi nosacījumi

62. Grafiskās daļas kartē "Lokālplānojuma teritorijas funkcionālais zonējums" atbilstoši mēroga noteiktībai attēlotas aizsargjoslas, kuru platums ir 10 m vai vairāk.

63. Inženierbūvju aizsargjoslas nosaka turpmākās projektēšanas gaitā atbilstoši inženierbūvju faktiskajam izvietojumam saskaņā ar būvprojektu un izpildmērījumiem.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!