• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Saeima
Oficiālajā izdevumā publicē:
  • Saeimas pieņemtos un Valsts prezidenta izsludinātos likumus. Likumi stājas spēkā četrpadsmitajā dienā pēc izsludināšanas, ja likumā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš;
  • Saeimas pieņemtos vispārējas nozīmes lēmumus. Lēmumi stājas spēkā to pieņemšanas brīdī;
  • Saeimas sēžu stenogrammas un rakstveidā sniegtās atbildes uz deputātu jautājumiem;
  • Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisiju galaziņojumus.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
2024. gada 21. marta likums "Grozījumi Notariāta likumā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 5.04.2024., Nr. 67 https://www.vestnesis.lv/op/2024/67.6

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Likums

Grozījumi Pašvaldību likumā

Vēl šajā numurā

05.04.2024., Nr. 67

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 21.03.2024.

OP numurs: 2024/67.6

2024/67.6
RĪKI

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Notariāta likumā

Izdarīt Notariāta likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 26./27. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 15. nr.; 2002, 23. nr.; 2003, 14. nr.; 2004, 23. nr.; 2008, 3. nr.; 2009, 3. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 183. nr.; 2013, 21., 112. nr.; 2014, 98., 228. nr.; 2015, 245. nr.; 2017, 231. nr.; 2018, 57., 220., 225. nr.; 2019, 240. nr.; 2021, 121.B, 139., 207. nr.; 2023, 178. nr.; 2024, 14.A, 38. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 23. pantu šādā redakcijā:

"23. Eksāmenu komisijas lēmumu par kvalifikācijas pārbaudes rezultātiem iesniedz apstiprināšanai tieslietu ministram.

Zvērināts notārs, kurš kārtojis kvalifikācijas pārbaudi, divu nedēļu laikā pēc tās norises dienas var, iesniedzot pamatotu iesniegumu tieslietu ministram, informēt par kvalifikācijas pārbaudes laikā pieļautajiem tās kārtības pārkāpumiem, kas, pēc viņa ieskata, varēja ietekmēt atsevišķu vērtējumu vai vērtējumu kopumā.

Tieslietu ministrs eksāmenu komisijas lēmumu par kvalifikācijas pārbaudes rezultātiem apstiprina divu nedēļu laikā pēc šā panta otrajā daļā noteiktā iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām. Eksāmenu komisijas lēmums stājas spēkā dienā, kad tieslietu ministrs to apstiprinājis.

Konstatējot kvalifikācijas pārbaudes kārtības pārkāpumus, tieslietu ministrs neapstiprina eksāmenu komisijas lēmumu, bet nekavējoties pieņem lēmumu par jaunas kvalifikācijas pārbaudes rīkošanu un norises dienu. Atkārtoti kvalifikācijas pārbaudi rīko ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par jaunas kvalifikācijas pārbaudes rīkošanu.

Zvērināts notārs, kurš nenokārto regulāro kvalifikācijas pārbaudi, kārto atkārtotu regulāro kvalifikācijas pārbaudi ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no regulārās kvalifikācijas pārbaudes rezultātu apstiprināšanas dienas, bet, ja šajā laikā tieslietu ministrs nepieņem lēmumu par regulārās kvalifikācijas pārbaudes rīkošanu, — nākamajā regulārās kvalifikācijas pārbaudes rīkošanas reizē."

2. Izslēgt 251. panta 8. punktu.

3. Izteikt 259.1 pantu šādā redakcijā:

"259.1 Pēc mantojuma lietas uzsākšanas zvērināts notārs:

1) pārliecinās publisko testamentu reģistrā, vai tajā ir reģistrēts mantojuma atstājēja pēdējās gribas rīkojuma akts;

2) noskaidro fizisko personu reģistrā mantot aicinātos līdz trešajai šķirai ieskaitot un pārdzīvojušo laulāto un informē viņus par mantojuma izsludināšanu ar elektroniski parakstītu vēstuli, ja ir aktivizēta oficiālā elektroniskā adrese, kā arī nosūtot vēstuli uz deklarēto dzīvesvietu un citu mantojuma lietā zināmo adresi;

3) noskaidro, vai uz mantojuma atstājēja vārda ir reģistrēta manta Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, Transportlīdzekļu un to vadītāju reģistrā, Uzņēmumu reģistrā un kontu reģistrā;

4) pēc Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā, Komercķīlu reģistrā un Kredītu reģistrā pieejamās informācijas noskaidro mantojuma atstājēja kreditorus, kuru prasījumi ir nodrošināti ar hipotēku vai komercķīlu."

4. Izteikt 259.3 pantu šādā redakcijā:

"259.3 Zvērināts notārs kreditoriem, kas iesnieguši pretenzijas mantojuma lietā, izsniedz mantojuma apliecībā ietvertās ziņas par apstiprinātajiem mantiniekiem, mantojuma sarakstu un nedzēstajām kreditoru pretenzijām. Nodokļus administrējošām iestādēm, pamatojoties uz to pieprasījumu sakarā ar nodokļu administrēšanu, un kreditoriem, kuri iesnieguši pretenzijas mantojuma lietā vai par kuriem ziņas mantojuma lietā iekļāvis notārs, pamatojoties uz pieprasījumu sakarā ar mantojuma atstājēja saistību izpildi, zvērināts notārs izsniedz ziņas par personām, kuras izteikušas gribu pieņemt mantojumu un pierādījušas savas mantojuma tiesības, kā arī, ja iespējams, ziņas par to domājamo daļu apmēru mantojumā."

5. Izslēgt 277. pantu.

6. Papildināt 284. panta pirmo daļu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"51) nedzēstās kreditoru pretenzijas;".

7. Izteikt 293. un 294. pantu šādā redakcijā:

"293. Uzsākot mantojuma lietu, zvērināts notārs izsludina mantojuma atklāšanos oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

294. Izsludināt mantojuma atklāšanos var lūgt mantinieks, persona, kurai ir tiesības mantot pēc mantot aicinātā (substitūts, pēcmantinieks), testamenta izpildītājs, pašvaldība, kuras teritorijā atrodas mantojuma atstājējam piederējušais nekustamais īpašums, pašvaldības iestāde, kura uzskatāma par ieinteresēto personu mantojuma lietā, nekustamā īpašuma kopīpašnieks, legatāri vai kreditori, juridiskā persona, kuras dalībnieks bija mantojuma atstājējs, un mantojuma atstājēja parādnieki."

8. Izteikt 297. pantu šādā redakcijā:

"297. Sludinājumā par mantojuma lietas atklāšanos zvērināts notārs uzaicina pieteikties visus tos, kuriem kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz mantojumu.

Uzaicinājuma termiņš mantojuma atstājēja kreditoriem ir divi mēneši no uzaicinājuma publicēšanas dienas, bet mantot aicinātajiem, legatāriem un neatņemamās daļas tiesīgajiem uzaicinājuma termiņš nedrīkst būt īsāks par trim mēnešiem no uzaicinājuma publicēšanas dienas. Maksimālais sludinājuma termiņš mantot aicinātajiem ir divpadsmit mēneši. Zvērināts notārs sludinājumā par mantojuma atklāšanos norāda informāciju par to, ka termiņā nepieteiktās mantinieku tiesības izbeidzas un termiņā nepieteiktās to kreditoru pretenzijas, kuru prasījumi nav nodrošināti ar hipotēku vai komercķīlu, tiks dzēstas.

Zvērināts notārs par sludinājumu un tā saturu paziņo zināmajiem mantiniekiem un iekļauj ziņas par izsludināšanu mantojuma reģistrā."

9. Papildināt likumu ar 297.1 un 297.2 pantu šādā redakcijā:

"297.1 Mantojuma atstājēja kreditoriem iesniegumā par pretenziju pieteikšanu jānorāda vismaz šādas ziņas:

1) prasījuma pamatojums;

2) prasījuma veids;

3) prasījuma apmērs pretenzijas pieteikšanas brīdī;

4) vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta vai nosaukums, reģistrācijas numurs un atrašanās vieta (juridiskā adrese), elektroniskā pasta adrese;

5) apliecinājums, ka zvērinātam notāram sniegtas patiesas ziņas par faktiem un kreditors vai kreditors un pārstāvis, ja iesniegumu iesniedz pārstāvis, ir informēts par kriminālatbildību par nepatiesu ziņu sniegšanu.

Ja kreditors iesniegumā nav norādījis minēto informāciju, zvērināts notārs aicina kreditoru novērst trūkumu zvērināta notāra noteiktā saprātīgā termiņā.

Ja kreditors pēc zvērināta notāra aicinājuma novērst trūkumus nav to izdarījis, uzskatāms, ka kreditors nav iesniedzis savu pretenziju sludinājumā par mantojuma atklāšanos noteiktajā termiņā.

297.2 Zvērināts notārs, pamatojoties uz publiskajos reģistros pārbaudāmām ziņām, bez atsevišķa kreditoru lūguma informē mantiniekus par mantojuma atstājēja kreditoru prasījumiem, kuri ir nodrošināti ar hipotēku vai komercķīlu. Notārs informē mantiniekus arī par kreditoru prasījumiem, kuri ir nodrošināti ar mantojuma atstājējam piederējušo mantu.

Ja mantojuma atstājēja kreditors, kura prasījums ir nodrošināts ar hipotēku vai komercķīlu, ir Kredītu reģistra dalībnieks, zvērināts notārs Kredītu reģistrā noskaidro atlikušo prasījuma apmēru."

10. Izslēgt 299., 300., 301. un 302. pantu.

11. Izslēgt 304. un 305. pantu.

12. 306. pantā:

izteikt otrās daļas 6. un 7. punktu šādā redakcijā:

"6) nedzēstās kreditoru pretenzijas;

7) konstatējumu, ka mantinieki izsludinātajā termiņā nav pieteikušies un mantojamā manta atzīstama par bezmantinieku mantu;";

papildināt trešo daļu pēc vārda "valsts" ar vārdiem "vai pašvaldības";

izteikt piektās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja mantojumā ietilpstošā manta ir vairāku apgabaltiesu darbības noteiktajās robežās, zvērināts notārs notariālo aktu grāmatas izrakstu nosūta tam zvērinātam tiesu izpildītājam, kura amata vietas noteiktajās robežās (iecirknī) atrodas nekustamais īpašums, bet, ja nekustamie īpašumi atrodas vairāku apgabaltiesu darbības noteiktajās robežās, — tam zvērinātam tiesu izpildītājam, kura amata vietas noteiktajās robežās (iecirknī) atrodas nekustamais īpašums ar lielāko kadastrālo vērtību."

13. Izteikt 307. un 308. pantu šādā redakcijā:

"307. Iesniegumu par mantojuma saraksta sastādīšanu pie zvērināta tiesu izpildītāja mantinieks vai mantojuma atstājēja kreditors var iesniegt no dienas, kad uzsākta mantojuma lieta, līdz sludinājumā par mantojuma atklāšanos noteiktā uzaicinājuma termiņa beigām.

308. Pēc iesnieguma saņemšanas zvērināts notārs aicina zvērinātu tiesu izpildītāju sastādīt mantojuma sarakstu."

14. Izslēgt 313. pantu.

15. 318. pantā:

papildināt pantu ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"61) nedzēstās kreditoru pretenzijas;";

papildināt pantu ar 8. punktu šādā redakcijā:

"8) piezīmi par to, ka mantojuma apliecība ir par pamatu atvietojamu lietu dalīšanai atbilstoši Civillikuma 734. pantam."

16. Pārejas noteikumos:

izteikt 37. punktu (likuma redakcijā, kas stājas spēkā 2021. gada 9. novembrī) kā 38. punktu;

izteikt 38. punktu kā 39. punktu;

izteikt 39. punktu kā 40. punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 41. punktu šādā redakcijā:

"41. Mantojuma lietas, kas uzsāktas līdz 2024. gada 31. decembrim, tiek pabeigtas vai izbeigtas atbilstoši regulējumam, kas bija spēkā līdz 2024. gada 31. decembrim."

Likums stājas spēkā 2025. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2024. gada 21. martā.

Valsts prezidents E. Rinkēvičs

Rīgā 2024. gada 5. aprīlī

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!