• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Saeima
Oficiālajā izdevumā publicē:
  • Saeimas pieņemtos un Valsts prezidenta izsludinātos likumus. Likumi stājas spēkā četrpadsmitajā dienā pēc izsludināšanas, ja likumā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš;
  • Saeimas pieņemtos vispārējas nozīmes lēmumus. Lēmumi stājas spēkā to pieņemšanas brīdī;
  • Saeimas sēžu stenogrammas un rakstveidā sniegtās atbildes uz deputātu jautājumiem;
  • Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisiju galaziņojumus.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
2024. gada 21. marta likums "Par Latvijas Republikas un Moldovas Republikas līgumu sociālās drošības jomā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 5.04.2024., Nr. 67 https://www.vestnesis.lv/op/2024/67.1

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Likums

Grozījumi Civillikumā

Vēl šajā numurā

05.04.2024., Nr. 67

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 21.03.2024.

OP numurs: 2024/67.1

2024/67.1
RĪKI

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Latvijas Republikas un Moldovas Republikas līgumu sociālās drošības jomā

1. pants. 2023. gada 11. decembrī parakstītais Latvijas Republikas un Moldovas Republikas līgums sociālās drošības jomā (turpmāk — Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2. pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Labklājības ministrija.

3. pants. Līgums stājas spēkā tā 28. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Līdz ar likumu tiek izsludināts Līgums latviešu un angļu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2024. gada 21. martā.

Valsts prezidents E. Rinkēvičs

Rīgā 2024. gada 5. aprīlī

 

LATVIJAS REPUBLIKAS UN MOLDOVAS REPUBLIKAS LĪGUMS SOCIĀLĀS DROŠĪBAS JOMĀ

Latvijas Republika un Moldovas Republika (turpmāk – "Puses"),

vēloties stiprināt pastāvošās draudzīgās attiecības starp abām valstīm;

vēloties attīstīt abu valstu savstarpējo sadarbību sociālās drošības jomā;

ņemot vērā Eiropadomes 2022. gada 23. jūnija lēmumu atzīt Moldovas Republikas Eiropas perspektīvu un piešķirt Moldovas Republikai Eiropas Savienības kandidātvalsts statusu;

atzīstot Moldovas Republikas apņemšanos pakāpeniski tuvināt savus tiesību aktus attiecīgajās nozarēs Eiropas Savienības tiesību aktiem inter alia nodarbinātības un sociālās politikas, mobilitātes jomās, kā arī nodrošināt augstu personas datu aizsardzības līmeni;

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu,

ir vienojušās par turpmāko.

I nodaļa
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants
Definīcijas

1. Šajā līgumā turpmāk norādītie termini un izteicieni tiek lietoti turpmāk minētajā nozīmē, ja vien no konteksta neizriet citādi:

"tiesību akti" – šā līguma 2. pantā noteiktie Pušu likumi, noteikumi un cits tiesiskais regulējums, kas attiecas uz sociālās drošības jomām;

"pensija, pabalsts un apdrošināšanas atlīdzība" – Puses maksājumi naudā, kas saistīti ar šā līguma 2. pantā noteiktajām sociālās drošības jomām, tostarp apdrošināšanas atlīdzība par darbspēju zaudējumu un atlīdzība nelaimes gadījumu darbā un arodslimību gadījumā, kā arī atlīdzība par apgādnieka zaudējumu, un visas komponentes un pieaugumi, piemaksas vai to papildsummas, kas personai izmaksājamas saskaņā ar katras Puses tiesību aktiem;

"apdrošināšanas periods" – periods, par kuru tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, kā arī citi periodi, kas saskaņā ar Pušu tiesību aktiem uzskatāmi par līdzvērtīgiem apdrošināšanas periodiem;

"dzīvesvieta" – personas faktiskā dzīvesvieta, tostarp to personu dzīvesvieta, kam ir termiņuzturēšanās vai pastāvīgās uzturēšanās atļauja Puses teritorijā;

"kompetentā iestāde":

Latvijas Republikā – Labklājības ministrija;

Moldovas Republikā – Darba un sociālās aizsardzības ministrija;

"kompetentā institūcija" – institūcija, kas atbild par pensiju, pabalstu un apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanu un izmaksu saskaņā ar Puses tiesību aktiem;

"personas dati" – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, kā noteikts Puses tiesību aktos;

"datu apstrāde" – jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

2. Citi šajā līgumā minētie termini un izteicieni tiek lietoti Pušu tiesību aktos noteiktajā nozīmē.

2. pants
Līguma darbības joma

1. Šis līgums attiecas uz sociālās drošības un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu jomām, ko reglamentē turpmāk minētie Pušu tiesību akti:

Latvijas Republikā attiecībā uz vecuma, invaliditātes un apgādnieka zaudējuma pensiju, apbedīšanas pabalstu un pabalstu mirušā pensijas saņēmēja laulātajam un valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, kā arī apdrošināšanas atlīdzību par darbspēju zaudējumu sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību, kā arī atlīdzību par apgādnieka zaudējumu:

likums "Par valsts sociālo apdrošināšanu";

likums "Par valsts pensijām";

Valsts fondēto pensiju likums;

likums "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām";

Valsts sociālo pabalstu likums, ciktāl tas ir piemērojamas attiecībā uz valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu;

Moldovas Republikā attiecībā uz vecuma pensiju, vispārējas saslimšanas izraisītas invaliditātes pensiju, invaliditātes pensiju un atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā un arodslimību, apgādnieka zaudējuma pensiju un apbedīšanas pabalstu.

2. Šo līgumu piemēro attiecībā uz tiesību aktiem, ar ko groza, papildina, apvieno vai aizstāj Pušu tiesību aktus, kuri reglamentē šajā pantā minētās jomas.

3. Šo līgumu nepiemēro attiecībā uz:

sociālās palīdzības pasākumiem un

Latvijas Republikā – attiecībā uz izdienas pensijām;

Moldovas Republikā – attiecībā uz speciālajām pensijām.

4. Šo līgumu piemēro, neierobežojot no Eiropas Savienības dalībvalsts statusa izrietošos pienākumus.

3. pants
Personas, kam Līgums ir piemērojams

Šis līgums ir piemērojams personām, kuru dzīvesvieta atrodas Pušu teritorijā un uz kurām attiecas vai ir attiekušies 2. pantā minētie vienas vai abu Pušu tiesību akti, un, ja tas ir atbilstoši, citām personām saistībā ar tiesībām, ko tās iegūst no minētajām personām.

4. pants
Vienlīdzīga attieksme

1. Ja vien šajā līgumā nav noteikts citādi, personām, kam ir piemērojams šis līgums, ir tādas pašas tiesības un pienākumi, kas ir noteikti Pušu tiesību aktos, kā šo Pušu valstspiederīgajām personām.

2. Šā panta pirmā daļa neattiecas uz Latvijas Republikas tiesību aktiem par apdrošināšanas periodiem, kas uzkrāti pirms 1991. gada 1. janvāra ārpus Latvijas Republikas.

5. pants
Pensiju, pabalstu un apdrošināšanas atlīdzības eksports

1. Vienas Puses pensijas, pabalstus un apdrošināšanas atlīdzību, kas izmaksājami, pamatojoties uz šo līgumu, personai izmaksā saskaņā ar šo līgumu, pat ja šīs personas dzīvesvieta atrodas otras Puses teritorijā. Šo noteikumu var attiecināt arī uz pensijām, pabalstiem un apdrošināšanas atlīdzībām, ko kāda no Pusēm ir piešķīrusi pirms šā līguma stāšanās spēkā.

2. Šā panta pirmo daļu nepiemēro attiecībā uz Latvijas Republikas valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu un piemaksu pie vecuma pensijas un invaliditātes pensijas par apdrošināšanas periodiem, kas uzkrāti pirms 1995. gada 31. decembra.

6. pants
Pabalstu pārklāšanās

1. Šis līgums nepiešķir un nesaglabā Pušu tiesību aktos paredzētās tiesības uz vairākiem viena veida pabalstiem par vieniem un tiem pašiem apdrošināšanas periodiem.

2. Ja tomēr obligātās apdrošināšanas periods, kas pabeigts saskaņā ar vienas Puses tiesību aktiem, sakrīt ar obligātās apdrošināšanas periodu, kas uzkrāts saskaņā ar otras Puses tiesību aktiem, katra Puse ņem vērā tikai to obligātās apdrošināšanas periodu, kas uzkrāts saskaņā ar tās tiesību aktiem.

3. Ja obligātās apdrošināšanas periods, kas uzkrāts saskaņā ar vienas Puses tiesību aktiem, sakrīt ar pielīdzināmu periodu, kas uzkrāts saskaņā ar otras Puses tiesību aktiem, ņem vērā tikai obligātās apdrošināšanas periodu.

II nodaļa
PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI

7. pants
Piemērojamo tiesību aktu vispārīgie noteikumi

1. Attiecībā uz personu, kam ir piemērojams šis līgums, piemēro tikai vienas Puses tiesību aktus. Šādus tiesību aktus nosaka saskaņā ar šā līguma noteikumiem.

2. Attiecībā uz personu, kas kādas Puses teritorijā veic darbību nodarbinātas vai pašnodarbinātas personas statusā, piemēro tikai šīs Puses tiesību aktus.

3. Šā panta otrajai daļai ir šādi izņēmumi:

a) attiecībā uz personu, kas strādā un dzīvo vienas Puses teritorijā, bet ir nodarbināta otras Puses teritorijā reģistrētā uzņēmumā, piemēro pirmās Puses tiesību aktus;

b) attiecībā uz personu, kas ir nodarbināta dažādos uzņēmumos vai dažādās uzņēmumu struktūrvienībās, kuras ir reģistrētas abu Pušu teritorijās, ir piemērojami tās Puses tiesību akti, kuras teritorijā atrodas personas dzīvesvieta;

c) attiecībā uz personu, uz kuru attiecas vienas Puses tiesību akti un kura uz noteiktu laiku ir norīkota darbā otras Puses teritorijā, turpina piemērot pirmās Puses tiesību aktus, ja vien attiecīgā norīkojuma ilgums nepārsniedz divdesmit četrus (24) mēnešus un darba devējs parasti veic savu darbību tās Puses teritorijā, kura šo personu ir norīkojusi darbā. Kompetentās institūcijas attiecīgās personas interesēs var savstarpēji vienoties par šā punkta noteikumu piemērošanas pagarināšanu uz laiku, kas nav ilgāks par divpadsmit (12) mēnešiem.

4. Šā panta noteikumi nav piemērojami attiecībā uz darbā norīkošanas gadījumiem, kas notikuši pirms šā līguma stāšanās spēkā.

5. Abu Pušu kompetentās institūcijas, savstarpēji vienojoties, var paredzēt izņēmumus no šā līguma 7.–11. panta attiecīgās personas interesēs.

8. pants
Starptautisko pārvadājumu uzņēmumu darbinieki

Attiecībā uz personu, ko nodarbina starptautisku pārvadājumu uzņēmums (dzelzceļa pārvadājumu, aviopārvadājumu vai autopārvadājumu uzņēmums), kura juridiskā adrese atrodas Puses teritorijā, piemēro šīs Puses tiesību aktus.

Tomēr:

a) attiecībā uz personu, ko nodarbina minētā uzņēmuma filiāle vai pastāvīgā pārstāvniecība, piemēro tās Puses tiesību aktus, kuras teritorijā atrodas šī filiāle vai pastāvīgā pārstāvniecība;

b) attiecībā uz personu, kas ir nodarbināta tās Puses teritorijā, kur atrodas arī šīs personas dzīvesvieta, piemēro šīs Puses tiesību aktus pat tad, ja uzņēmumam, kas nodarbina šo personu, nav juridiskās adreses, filiāles vai pastāvīgās pārstāvniecības šīs Puses teritorijā.

9. pants
Kuģu apkalpes locekļi

1. Attiecībā uz personu, kura veic algotu darbu uz kuģa, kas kuģo ar kādas Puses karogu, piemēro tās Puses tiesību aktus, ar kuras karogu šis kuģis kuģo.

2. Attiecībā uz personu, kura ir nodarbināta kādas Puses ostā, bet nav kuģa apkalpes loceklis un nodarbojas ar kravas iekraušanu kuģī, kas kuģo ar otras Puses karogu, kravas izkraušanu no tā un ar šāda kuģa remontu vai kas pārrauga šādas darbības, piemēro tās Puses tiesību aktus, kur atrodas osta.

10. pants
Diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārās pārstāvniecības

Attiecībā uz diplomātisko pārstāvniecību un konsulāro pārstāvniecību locekļiem un viņu ģimenes locekļiem piemēro 1961. gada 18. aprīļa Vīnes Konvencijas par diplomātiskajiem sakariem noteikumus vai 1963. gada 24. aprīļa Vīnes Konvencijas par konsulārajiem sakariem noteikumus.

11. pants
Civildienesta ierēdņi

Attiecībā uz civildienesta ierēdņiem viņu nodarbinātības laikā ir piemērojami tās Puses tiesību akti, kas nodarbina attiecīgo civildienesta ierēdni.

12. pants
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas ir veicamas no pirmās darba dienas un saskaņā ar attiecīgajai personai piemērojamiem tiesību aktiem.

III nodaļa
VECUMA, INVALIDITĀTES, APGĀDNIEKA ZAUDĒJUMA PENSIJA UN VALSTS SOCIĀLĀ NODROŠINĀJUMA PABALSTS

13. pants
Tiesību uz pensiju noteikšana un summēšanas noteikumi

1. Katra Puse nosaka tiesības uz pensiju par tiem apdrošināšanas periodiem, kas ir uzkrāti tās teritorijā, saskaņā ar attiecīgās Puses tiesību aktiem.

2. Ja persona neiegūst tiesības uz pensiju saskaņā ar Puses tiesību aktiem, tad tiesību noteikšanā uz pensiju tiek ņemti vērā apdrošināšanas periodi, ko ir apstiprinājusi otras Puses kompetentā institūcija, ar noteikumu, ka šie periodi nepārklājas.

3. Apdrošināšanas periodus, kas ir uzkrāti trešo valstu teritorijā pirms 1991. gada 1. janvāra Latvijas Republikai un pirms 1992. gada 1. janvāra Moldovas Republikai un kas ņemti vērā saskaņā ar abu Pušu tiesību aktiem, apdrošināšanas periodos ieskaita tā Puse, kuras teritorijā dzīvo persona, kas ir pieprasījusi piešķirt vai pārrēķināt pensiju.

4. Savukārt apdrošināšanas periodi, ko Latvijas Republikas pilsoņi ir uzkrājuši Moldovas Republikas teritorijā pirms 1991. gada 1. janvāra un kas sastāv tikai no militārā dienesta, attiecīgās personas interesēs tiek ieskaitīti Latvijas Republikas apdrošināšanas periodos. Ja šī persona dzīvo Latvijas Republikas teritorijā, šos periodus var ņemt vērā gan tiesību uz pensiju noteikšanai, gan pensijas apmēra aprēķināšanai.

5. Ja visi apdrošināšanas periodi, ko persona ir uzkrājusi saskaņā ar vienas Puses tiesību aktiem, kopā ir īsāki par vienu (1) gadu, šos periodus uzskata par uzkrātiem saskaņā ar otras Puses tiesību aktiem. Ja šādus periodus nevar izmantot, lai personai rastos tiesības, tos neņem vērā, un nevienai Pusei nav jāmaksā pensija par šiem periodiem.

6. Nosakot tiesības uz vecuma pensiju par darbu kaitīgos un sevišķi kaitīgos darba apstākļos, tiek ņemti vērā apdrošināšanas periodi, kas ir uzkrāti abu Pušu teritorijā un saskaņā ar katras Puses tiesību aktiem attiecīgi vienā un tajā pašā profesijā vai darba vietā (nosacījumi, darbi, profesijas, amati un uzņēmumi), izņemot gadījumus, kad šie periodi pārklājas.

14. pants
Pensijas apmēra aprēķināšana

1. Katra Puse aprēķina un piešķir pensiju, kas atbilst apdrošināšanas periodam, kurš ir uzkrāts Puses teritorijā saskaņā ar attiecīgās Puses tiesību aktiem.

2. Ja saskaņā ar vienas Puses tiesību aktiem tiesības uz pensiju tiek iegūtas, piemērojot 13. panta otrās daļas summēšanas noteikumus, Puses kompetentā institūcija nosaka tiesības uz pensiju, bet pensiju piešķir tikai par šīs Puses apdrošināšanas periodiem.

3. Ja Latvijas Republikas teritorijā uzkrātais apdrošināšanas periods ir mazāks, nekā nepieciešams, lai varētu iegūt tiesības uz pensiju saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, un ja saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem pensiju neaprēķina, bet piešķir noteiktā apmērā, piemērojot šā līguma noteikumus, pensiju aprēķina proporcionāli Latvijas Republikā uzkrātā apdrošināšanas perioda attiecībai pret abu Pušu teritorijās iegūtajiem kopējiem apdrošināšanas periodiem.

4. Ja pensiju kopējās summas, ko nodrošina viena vai abas Puses, piemērojot summēšanas noteikumus, nesasniedz valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru, pensijas saņēmējam tiek piešķirta piemaksa, kamēr viņš dzīvo Latvijas Republikas teritorijā.

15. pants
Tiesību uz pensiju pārskatīšana

1. Pensijas, kas piešķirtas pirms šā līguma stāšanās spēkā, nepārskata saskaņā ar šā līguma noteikumiem.

2. Ja pirms šā līguma stāšanās spēkā viena Puse ir piešķīrusi pensiju, bet nav ņēmusi vērā otras Puses teritorijā uzkrātos apdrošināšanas periodus, tad šī otra Puse, kuras teritorijā šie periodi tika uzkrāti, piešķir pensiju, ņemot vērā šos periodus saskaņā ar šā līguma noteikumiem.

16. pants
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts Latvijas Republikā

1. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu piešķir saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, ja personas dzīvesvieta atrodas tās teritorijā.

2. Lai noteiktu tiesības uz Latvijas Republikas valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu personām, kam iepriekš ir bijuši piemērojami Moldovas Republikas tiesību akti un kas iepriekšējos divpadsmit (12) mēnešus pirms pieteikšanās pabalstam ir nepārtraukti dzīvojušas Latvijas Republikā, tiek ņemti vērā arī Moldovas Republikas teritorijā uzkrātie uzturēšanās periodi, ja kopējais dzīvošanas periods ir sešdesmit (60) mēneši.

IV nodaļa
APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBA UN ATLĪDZĪBA SAKARĀ AR NELAIMES GADĪJUMIEM DARBĀ UN ARODSLIMĪBĀM

17. pants
Apdrošināšanas atlīdzības un atlīdzības piešķiršana

1. Apdrošināšanas atlīdzību un atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumiem darbā, arodslimībām vai nāvi, ja tā ir iestājusies šo iemeslu dēļ, piešķir un izmaksā tā Puse, kuras tiesību akti personai bija piemērojami brīdī, kad notika nelaimes gadījums, vai laikā, kad darbs, kas izraisījis arodslimību, tika veikts pēdējo reizi, neatkarīgi no tā, kad to pirmo reizi konstatēja otras Puses teritorijā.

2. Ja persona, kam diagnosticēta arodslimība, ir strādājusi abu Pušu teritorijā tādos apstākļos un nozarēs, kas varēja izraisīt arodslimību, pabalstu sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību piešķir un izmaksā tā Puse, kuras teritorijā persona bija apdrošināta pēdējo reizi.

3. Ja darbspēju zaudējuma apmērs mainās, pabalsta sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību apmēru pārrēķina tā Puse, kas ir piešķīrusi apdrošināšanas atlīdzību vai atlīdzību.

18. pants
Ierobežojumi

Šī nodaļa ir piemērojama attiecībā uz nelaimes gadījumiem darbā, arodslimībām un šo iemeslu dēļ iestājušos nāvi, kas notikuši vai konstatēti pirms šā līguma stāšanās spēkā:

Latvijas Republikā – ne agrāk kā 1997. gada 1. janvārī;

Moldovas Republikā – ne agrāk kā 2000. gada 23. septembrī.

V nodaļa
APBEDĪŠANAS PABALSTI UN PABALSTI MIRUŠĀ PENSIJAS SAŅĒMĒJA LAULĀTAJAM

19. pants
Apbedīšanas pabalstu piešķiršana

1. Par personu, kas saņēmusi pensiju vai apdrošināšanas atlīdzību no vienas Puses, bet ir mirusi otras Puses teritorijā pēc šā līguma stāšanās spēkā, apbedīšanas pabalstu piešķir personai, kam ir šādas tiesības saskaņā ar tās Puses tiesību aktiem, kura ir izmaksājusi pensiju vai apdrošināšanas atlīdzību līdz konkrētās personas nāvei. Šo maksājumu veic saskaņā ar šā līguma noteikumiem.

2. Ja mirusī persona ir saņēmusi pensiju vai apdrošināšanas atlīdzību saskaņā ar abu Pušu tiesību aktiem, tad apbedīšanas pabalsts tiek piešķirts un izmaksāts saskaņā ar abu Pušu tiesību aktiem.

20. pants
Pabalsta piešķiršana mirušā pensijas saņēmēja laulātajam Latvijas Republikā

Ja persona, kas saņēmusi pensiju saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, ir mirusi pēc šā līguma stāšanās spēkā, pabalstu par mirušo personu piešķir pārdzīvojušajam laulātajam – pensijas saņēmējam, kas dzīvo Moldovas Republikā un saņem vecuma, invaliditātes, izdienas pensiju vai speciālo valsts pensiju saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

VI nodaļa
ADMINISTRATĪVĀ SADARBĪBA

21. pants
Administratīvie pasākumi

1. Pušu kompetentās iestādes savstarpēji vienojas par piemērošanas kārtību, noslēdzot Piemērošanas līgumu.

2. Piemērošanas līgumā iekļauj pielikumu par garantijām attiecībā uz fizisko personu aizsardzības līmeņiem saistībā ar personas datu apstrādi un starptautisku nosūtīšanu.

3. Pušu kompetentās iestādes izraugās kompetentās institūcijas šā līguma izpildei.

22. pants
Valūta un maksājuma procedūra

Pensiju, pabalstu un apdrošināšanas atlīdzības pārskaitījumu, ko Puse nodrošina saskaņā ar šo līgumu, katru mēnesi veic tieši uz saņēmēja bankas kontu Puses teritorijā, neatskaitot administratīvos izdevumus.

- Latvijas Republika pārskaita maksājumu eiro valūtā uz saņēmēja kredītiestādes kontu.

- Moldovas Republika pārskaita maksājumu valsts valūtā saņēmējiem, kuru dzīvesvieta atrodas Moldovas Republikas teritorijā, un eiro valūtā saņēmējiem, kuru dzīvesvieta atrodas Latvijas Republikas teritorijā.

23. pants
Informācijas apmaiņa un savstarpēja palīdzība

1. Pušu kompetentās institūcijas sniedz visu nepieciešamo informāciju par faktiem, kas ir būtiski šā līguma izpildei, un rīkojas, lai noskaidrotu šādus faktus un apstākļus.

2. Pušu kompetentās iestādes iespējami ātri paziņo viena otrai visu būtisko informāciju par izmaiņām tās valsts tiesību aktos, ciktāl šīs izmaiņas ietekmē šā līguma piemērošanu.

3. Par informāciju, ar kuru Pušu kompetentajām institūcijām jāapmainās, lai izpildītu šo līgumu, vienojas Piemērošanas līgumā.

24. pants
Dokumentu iesniegšana

1. Jebkura pensija, pabalsts vai apdrošināšanas atlīdzība tiek piešķirta, pamatojoties uz attiecīgās personas pieprasījumu, kas iesniegts tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

2. Jebkuru pensijas, pabalsta vai apdrošināšanas atlīdzības pieprasījumu vai pārsūdzību, kas saistībā ar vienas Puses tiesību aktiem noteiktā termiņā bija jāiesniedz šīs Puses kompetentajai institūcijai, uzskata par iesniegtu tajā pašā laikā otras Puses kompetentajai institūcijai.

3. Vienas Puses kompetentā institūcija atzīst oficiālos dokumentus, kas sagatavoti un nodoti starp Pusēm saistībā ar šā līguma piemērošanu, un attiecībā uz šādiem dokumentiem, ja kompetentā institūcija tos ir apliecinājusi, piemēro atbrīvojumu no visām diplomātisko vai konsulāro iestāžu autentificēšanas prasībām vai līdzīgām formalitātēm.

4. Kompetentās institūcijas vienojas par kārtību, kā tiek apliecinātas abu Pušu valsts valodās izdoto dokumentu tulkojumu kopijas.

25. pants
Personas datu apstrāde

1. Personas datus par tiesībām uz sociālo nodrošinājumu un pienākumiem, ko apstrādā, lai izpildītu valsts pārvaldes uzdevumus, un kas noteikti Piemērošanas līgumā, apstrādā tikai ar mērķi izpildīt šo līgumu, ja vien normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Puses kompetentā institūcija saskaņā ar šīs Puses normatīvajiem aktiem sniedz otras Puses kompetentajai institūcijai personas datus saturošu informāciju, kas savākta saskaņā ar šīs Puses tiesību aktiem, ciktāl šī informācija ir nepieciešama šā līguma izpildei.

2. Attiecībā uz personas datu apstrādi kompetentās institūcijas nodrošina tādus fizisko personu datu aizsardzības līmeņus, kas ir pielīdzināmi Eiropas Savienības aizsardzības līmeņiem.

26. pants
Veselības stāvokļa izmeklēšana

1. Personas veselības stāvokļa izmeklēšanu un atkārtotu izmeklēšanu, lai noteiktu darbspēju līmeni, invaliditātes grupu vai pakāpi un tās cēloņus, veic tā Puse, kurā atrodas personas dzīvesvieta. Attiecīgais pakalpojums, kas ir paredzēts Puses tiesību aktos, tiek sniegts bez maksas.

2. Lēmumu par darbspēju līmeni, invaliditātes grupu vai pakāpi un tās cēloņiem pieņem institūcija, kas ir atbildīga par invaliditātes un darbspēju novērtēšanu tajā Pusē, kuras teritorijā atrodas par pensijas, pabalsta vai apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanu atbildīgā kompetentā institūcija. Lai pieņemtu šādu lēmumu, institūcija, kas ir atbildīga par invaliditātes un darbspējas novērtēšanu vienā Pusē, ņem vērā detalizētus veselības stāvokļa izmeklēšanas datus un medicīniskos dokumentus, ko izdevusi attiecīgā otras Puses institūcija, ja konkrētās personas dzīvesvieta atrodas šajā otrajā Pusē.

3. Detalizētus veselības stāvokļa izmeklēšanas datus un medicīniskos dokumentus par darbspēju līmeni, invaliditātes grupu vai pakāpi un tās cēloņiem iegūst, sadarbojoties kompetentajām institūcijām.

27. pants
Strīdu izšķiršana

Visus strīdus, kas rodas saistībā ar šā līguma izpildi un interpretēšanu, risina Pušu kompetentās iestādes konsultāciju un pārrunu ceļā.

VII nodaļa
NOBEIGUMA NOTEIKUMI

28. pants
Līguma stāšanās spēkā

1. Šis līgums stājas spēkā trešā mēneša pirmajā dienā pēc datuma, kad, izmantojot diplomātiskos kanālus, saņemts pēdējais rakstiskais paziņojums par to iekšējo juridisko procedūru pabeigšanu, kas nepieciešamas, lai šis līgums stātos spēkā.

2. Atbilstoši šim līgumam izmaksājamas pensijas, pabalsta vai apdrošināšanas atlīdzības sākuma datumu nosaka saskaņā ar attiecīgās Puses tiesību aktiem, bet nekādā gadījumā tas nebūs pirms šā līguma spēkā stāšanās datuma.

29. pants
Līguma darbības ilgums un izbeigšana

1. Šis līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

2. Katra Puse var denonsēt šo līgumu, ne vēlāk kā sešus (6) mēnešus pirms attiecīgā kalendārā gada beigām nosūtot rakstisku paziņojumu otrai Pusei, izmantojot diplomātiskos kanālus. Šādā gadījumā šā līguma darbības termiņš beidzas šā kalendārā gada pēdējā dienā.

3. Šā līguma darbības izbeigšanas gadījumā tiek saglabātas visas tiesības, kas ir iegūtas saskaņā ar šo līgumu.

30. pants
Līguma grozījumi

Šā līguma grozījumi un papildinājumi tiek veikti, izmantojot protokolus par grozījumiem, kas kļūst par neatņemamu šā līguma sastāvdaļu.

TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo līgumu.

Parakstīts Briselē 2023. gada 11. decembrī divos oriģināleksemplāros latviešu, rumāņu un angļu valodā, visiem tekstiem ir vienāds juridiskais spēks. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ

(paraksts)

Arturs Krišjānis Kariņš

Latvijas Republikas

ārlietu ministrs

MOLDOVAS REPUBLIKAS VĀRDĀ

(paraksts)

Nicolae Popescu

Moldovas Republikas

ārlietu un Eiropas integrācijas lietu ministrs

 

AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE REPUBLIC OF MOLDOVA ON SOCIAL SECURITY

The Republic of Latvia and the Republic of Moldova (hereinafter – "the Parties"),

Wishing to strengthen the existing friendly relations between the two countries,

Being desirous to develop mutual cooperation between the two countries in the field of social security,

Taking into account the decision of the European Council of 23 June 2022 to recognize the European perspective of the Republic of Moldova and to grant to the Republic of Moldova the status of candidate country for the European Union membership,

Recognising the commitment of the Republic of Moldova to progressively approximate its legislation in the relevant sectors with that of the European Union, inter alia regarding the areas of employment and social policy, mobility as well as to ensure high level of protection of personal data,

Having regard to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) and to Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the coordination of social security systems,

Have agreed as follows:

Part I
GENERAL PROVISIONS

Article 1
Definitions

1. In this Agreement, unless the context requires otherwise, the following terms and expressions mean:

"legislation" – laws, regulations and other regulatory framework of the Parties, specified in the Article 2 of this Agreement, which refer to the areas of social security;

"pension, benefit and insurance compensation" – payments in cash of the Party relating to branches of social security specified in the Article 2 of this Agreement, including insurance compensations for incapacity for work and indemnities in case of accidents at work and occupational diseases, as well as compensations for loss of provider and all components and increases, supplements or its additional amounts, which are payable to a person under the legislation of each Party;

"insurance period" – a period in respect of which state social insurance contributions are made, as well as other periods, which according to the legislation of the Parties are deemed as equivalent to the insurance periods;

"place of residence" the actual place of residence of a person, including those persons who have a temporary or permanent residence permit to reside in the territory of the Party;

"Competent authority":

in the Republic of Latvia – the Ministry of Welfare;

in the Republic of Moldova – the Ministry of Labour and Social Protection;

"Competent institution" – the institution responsible for awarding and payment of pensions, benefits and insurance compensations according to the legislation of the Party;

"personal data" any information relating to an identified or an identifiable natural person as defined in the legislation of the Party.

"data processing" – any operation or set of operations which is performed on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction.

2. The meaning of the other terms and expressions used in the Agreement corresponds to the one defined in the legislation of Parties.

Article 2
Material Scope of the Agreement

1. This Agreement shall apply to the branches of social security and state social insurance contributions, regulated by the legislation of the Parties, mentioned herein under:

In the Republic of Latvia regarding old age, disability and survivors’ pension, death grant and benefit for the spouse of the deceased pension beneficiary and state social security benefit, as well as insurance compensation for incapacity for work in case of accident at work and occupational diseases, as well as compensation for the loss of provider:

Law on State Social Insurance

Law on State Pensions

Law on State Funded Pensions

Law on Mandatory Social Insurance in Respect of Accidents at Work and Occupational Diseases

Law on State Social Allowances, to the extent that it applies to state social security benefit.

In the Republic of Moldova regarding old age pension, disability pension caused by a general disease, disability pension and indemnity caused by a work accident and an occupational disease, survivors’ pension and death grant.

2. This Agreement shall apply to the legislation which amends, supplements, consolidates or supersedes the legislation of the Parties, which regulates the areas specified in this Article.

3. This Agreement shall not apply:

to social assistance type of measures and

in relation to the Republic of Latvia - to service pensions;

in relation to the Republic of Moldova - to special pensions.

4. The Agreement shall apply without prejudice to the obligations arising from membership in the European Union.

Article 3
Persons to Whom the Agreement Applies

This Agreement shall apply to those persons whose place of residence is in the territory of the Parties, who are or have been subject to the legislation mentioned in the Article 2 of one or both Parties, and, where applicable, to other persons in regard to the rights that they derive from persons mentioned above.

Article 4
Equality of Treatment

1. Unless otherwise provided for by the Agreement, persons to whom this Agreement applies shall enjoy the same benefits and be subject to the same obligations under the legislation of the Parties as the nationals thereof.

2. Paragraph 1 shall not apply to the legislation of the Republic of Latvia regarding insurance periods accumulated prior to 1 January 1991 outside the Republic of Latvia.

Article 5
Export of Pensions, Benefits and Insurance Compensations

1. Pensions, benefits and insurance compensations of one Party, which are payable based on this Agreement, shall be paid in accordance with the Agreement, to a person even if his/her place of residence is in the territory of the other Party. This provision may equally apply to pensions, benefits and insurance compensations awarded by either Party prior to entry into force of the Agreement.

2. Paragraph 1 shall not apply in relation to the Republic of Latvia to state social security benefit and supplement to an old age pension and disability pension for insurance periods accumulated prior to 31 December 1995.

Article 6
Overlapping of Benefits

1. This Agreement shall neither confer nor maintain the right under the legislation of the Parties to several benefits of the same kind for the same insurance periods.

2. However, where a compulsory insurance period completed under the legislation of one Party coincides with a compulsory insurance period completed under the legislation of the other Party, each Party shall take into account only the compulsory insurance period completed under its own legislation.

3. Where a compulsory insurance period completed under the legislation of one Party coincides with an equivalent period completed under the legislation of the other Party, only the compulsory insurance period shall be taken into account.

Part II
APPLICABLE LEGISLATION

Article 7
General Rules of Applicable Legislation

1. A person to whom this Agreement applies shall be subject to the legislation of one Party only. Such legislation shall be determined in accordance with provisions of this Agreement.

2. A person pursuing an activity as an employed or a self-employed person in a territory of a Party, shall be subject to the legislation of that Party.

3. Paragraph 2 of this Article has following exceptions:

a) To a person, who works and resides in the territory of one Party, but is employed in an enterprise, registered in the territory of the other Party, the legislation of the first Party is applicable;

b) To a person, who is employed in different enterprises or different entities of the enterprises, registered in the territories of both Parties, the legislation of that Party, in the territory of which the person has the place of residence, is applicable;

c) To a person, to whom the legislation of one Party is applicable and who is posted for a limited period of time to work in the territory of the other Party, the legislation of the first Party continues to apply, provided that respective posting does not exceed twenty-four (24) months and employer normally carries out its activities in the territory of the Party, who posted the person. The Competent institutions in the interests of the person concerned, may mutually agree that the provisions of this subparagraph shall be extended for a period not longer than twelve (12) months.

4. The provisions of this Article are not applicable to the cases of posting prior to entry into force of the Agreement.

5. The Competent institutions of both Parties may by common agreement provide for exceptions to Articles 7 to 11 of this Agreement in the interest of person concerned.

Article 8
Personnel of the International Transport Undertakings

To a person employed by an international transport undertaking (rail, air or road transport) which has its registered office in the territory of a Party, the legislation of that Party is applicable.

However:

a) to a person employed by a branch or permanent representation of the said undertaking, the legislation of the Party in the territory of which such branch or permanent representation is situated is applicable;

b) to a person, employed in the territory of the Party where is also his/her place of residence, the legislation of that Party is applicable, even if the undertaking which employs this person has no registered office or branch or permanent representation in its territory.

Article 9
Crew Members on Vessels

1. To a person performing a gainful activity on board of a vessel flying the flag of either Party, the legislation of the Party whose flag the vessel is flying is applicable.

2. To a person, who is employed in a port of a Party, but who is not a member of the crew on a vessel, and is engaged in loading, unloading and repairing a vessel flying the flag of the other Party or supervises such activities, the legislation of the Party of the port is applicable.

Article 10
Diplomatic Missions and Consular Posts

The members of diplomatic missions and consular posts, as well as the members of their families shall be subject to the provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961, or the Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963.

Article 11
Civil Servants

To civil servants the legislation of the Party employing the civil servant concerned is applicable for the duration of that employment.

Article 12
State Social Insurance Contributions

State social insurance contributions are payable starting from the first day of employment and in accordance with the legislation applicable to the person concerned.

Part III
OLD AGE, DISABILITY, SURVIVORS’ PENSIONS AND STATE SOCIAL SECURITY BENEFIT

Article 13
Determination of the Rights to Pension and Aggregation Provisions

1. Each Party determines the rights to pension for those insurance periods, which are accumulated in its’ territory, according to the legislation of the respective Party.

2. If the right to a pension according to the legislation of the Party is not acquired by the person, then for the eligibility to the pension the insurance periods, confirmed by the Competent institution of the other Party, are taken into account, with a condition that these periods do not overlap.

3. Insurance periods accumulated in the territory of third countries before 1 January 1991 for the Republic of Latvia and before 1 January 1992 for the Republic of Moldova and taken into account according to the legislation of both Parties, shall be included in insurance periods by the Party, in the territory of which the person, who has applied for awarding or recalculation of the pension, resides.

4. However, the insurance periods before 1 January 1991, completed by the citizens of the Republic of Latvia in the territory of the Republic of Moldova, comprised solely of military service, shall be included in the insurance periods of the Republic of Latvia in the interests of the person concerned. If this person resides in the territory of the Republic of Latvia, such periods may be taken into account both when determining the pension rights and calculating the amount of pension.

5. Where all the insurance periods completed by a person under the legislation of one Party total less than one (1) year, those periods shall be treated as if completed under the legislation of the other Party. Where such periods cannot be used to enhance the entitlement of the person, they shall be disregarded and neither Party shall be required to pay a pension for those periods.

6. When determining eligibility to the old age pension for work in hazardous and particularly hazardous working conditions, the insurance periods, accumulated in the territory of both Parties and according to the legislation of each Party at the same occupation or employment, as appropriate (conditions, works, professions, positions and enterprises), are taken into account, except for cases when these periods overlap.

Article 14
Calculation of Pension Amount

1. Each Party calculates and awards pension, which corresponds to the insurance period, accumulated in the territory of the Party according to the legislation of the respective Party.

2. If, according to the legislation of one Party, the eligibility to a pension is acquired applying aggregation provisions of the Paragraph 2 Article 13, the Competent institution of the Party determines the eligibility to the pension, but the pension is awarded only for the insurance periods of that Party.

3. In the event an insurance period accumulated in the territory of the Republic of Latvia is less than required for eligibility to the pension under the legislation of the Republic of Latvia and if according to the said legislation the pension is not calculated but awarded in a certain amount, applying the provisions of the Agreement the pension shall be calculated as a proportion of the insurance period accumulated in the Republic of Latvia against total insurance periods acquired in the territories of both Parties.

4. In case the total amounts of pensions provided by one or both Parties through aggregation provisions, do not reach the state social security benefit amount, a supplement is awarded to a pension beneficiary while residing in the territory of the Republic of Latvia.

Article 15
Revision of Eligibility to Pensions

1. Pensions awarded prior to the entry into force of the Agreement, shall not be revised according to the provisions of this Agreement.

2. If prior to the entry into force of the Agreement one Party has awarded a pension, but has not taken into account the insurance periods completed in the territory of the other Party, then this other Party, in the territory of which the periods were completed, shall award the pension, taking into account these periods according to the provisions of the Agreement.

Article 16
State Social Security Benefit in the Republic of Latvia

1. State social security benefit shall be awarded according to the legislation of the Republic of Latvia, if the place of residence of the person is in its territory.

2. To determine rights for the state social security benefit of the Republic of Latvia for persons, to whom the legislation of the Republic of Moldova has been applicable before, and who have lived in the Republic of Latvia without any interruption for the last twelve (12) months before applying for the benefit, if the total residence period is sixty (60) months, the residency periods accumulated in the territory of the Republic of Moldova are taken into account.

Part IV
INSURANCE COMPENSATIONS AND INDEMNITIES RELATED TO ACCIDENTS AT WORK
AND OCCUPATIONAL DISEASES

Article 17
Granting of Insurance Compensations and Indemnities

1. Insurance compensations and indemnities related to accidents at work, occupational diseases or death, if it has occurred because of these reasons, shall be granted and paid by that Party, the legislation of which was applicable to the person at the moment, when the accident happened, or during that time, when the work, which caused the occupational disease, was performed for the last time, regardless of when the condition was established for the first time in the territory of the other Party.

2. If a person who has been diagnosed with an occupational disease has worked in the territory of both Parties in circumstances and industries, which could cause occupational disease, the benefit related to accident at work or occupational disease is granted and paid by the Party, in whose territory the person was last insured.

3. If the level of the loss of the capacity for work changes, the amount of the benefit related to accident at work or occupational disease is recalculated by the Party, which has granted the insurance compensation or indemnity.

Article 18
Limitations

This Part applies to the cases of accidents at work, occupational diseases or deaths, if these have occurred due to the named reasons, which have happened or have been established before the entry into the force of the Agreement:

for the Republic of Latvia – not earlier than 1 January 1997;

for the Republic of Moldova – not earlier than 23 September 2000.

Part V
DEATH GRANTS AND BENEFITS FOR THE SPOUSE OF THE DECEASED PENSION BENEFICIARY

Article 19
Allocation of the Death Grants

1. For the person, who received a pension or insurance compensation from one Party, but deceased in the territory of other Party after entry into force of the Agreement, the death grant is allocated to person entitled according to the legislation of the Party, which paid a pension or insurance compensation until the death of the person. The payment is made according to the provisions of the Agreement.

2. If the deceased person received a pension or insurance compensation according to the legislation of both Parties, death grant is allocated and paid according to the legislation of both Parties.

Article 20
Granting of the Benefit for the Spouse of Deceased Pension Beneficiary in the Republic of Latvia

In case of death of the person, which occurred following the entry into force of the Agreement, who has received a pension according to the legislation of the Republic of Latvia, the benefit for the deceased person is allocated to the surviving spouse - a pension beneficiary, who resides in the Republic of Moldova and receives an old age, disability, service pension or special state pension according to the legislation of the Republic of Latvia.

Part VI
ADMINISTRATIVE COOPERATION

Article 21
Administrative Measures

1. The Competent authorities of the Parties shall mutually agree on the implementation procedure by concluding Implementing Agreement.

2. The Implementing Agreement shall contain an annex on guarantees for protection levels of natural persons with regard to the processing and international transfer of personal data.

3. The Competent authorities of the Parties shall designate Competent institutions for the purpose of implementation of this Agreement.

Article 22
Currency and Payment Procedure

Transfer of payment of the pensions, benefits and insurance compensations, provided by the Party according to the Agreement, shall be made directly to the beneficiary’s bank account in the territory of a Party, monthly without any deduction for administrative expenses.

- The Republic of Latvia shall make the payment’s transfer in euro currency to the beneficiary’s account in a credit institution.

- The Republic of Moldova shall make the payment’s transfer in national currency for the beneficiaries with the place of residence in the territory of the Republic of Moldova and in euro currency for the beneficiaries with the place of residence in the territory of the Republic of Latvia.

Article 23
Exchange of Information and Mutual Assistance

1. The Competent institutions of the Parties deliver all the necessary information on facts relevant for the implementation of the Agreement and take action for establishing such facts and circumstances.

2. The Competent authorities of the Parties shall communicate to each other as soon as possible all relevant information about changes in their national legislation in so far as these changes affect the application of the Agreement.

3. The information to be exchanged between the Competent institutions of the Parties for the implementation of the Agreement shall be agreed in the Implementing Agreement.

Article 24
Submission of Documents

1. Any pension, benefit or insurance compensation is granted based on a claim from the person concerned, submitted according to the procedures set in legislation.

2. Any claim or appeal for a pension, benefit or insurance compensation which should for the purposes of the legislation of one Party, have been submitted within a prescribed period to the Competent institution of that Party, shall be treated as if it had been submitted within the same period to the Competent institution of the other Party.

3. The Competent institution of one Party shall recognize the documents of official nature produced and conveyed between the Parties for the purposes of application of this Agreement, and such documents, if certified by Competent institution, shall be exempt from any requirement of authentication by diplomatic or consular authorities or similar formality.

4. Competent institutions agree on procedures for certifying the copies of translations of documents, issued in the official languages of both Parties.

Article 25
Personal Data Processing

1. Personal data on social security entitlements and obligations, processed in order to carry out tasks of public administration and specified in the Implementing Agreement, shall be processed exclusively for the purposes of implementation of this Agreement, unless otherwise required by laws and regulations. The Competent institution of a Party shall, in accordance with its laws and regulations, provide to the Competent institution of the other Party personal information collected under the legislation of that Party insofar as that information is necessary for the implementation of this Agreement.

2. Competent institutions shall provide for protection levels of natural persons with regard to the processing of personal data, comparable to the those of the European Union.

Article 26
Medical Examination

1. Medical examination and repeated examination of the person in order to ascertain the level of the capacity for work, disability group or degree and its causes shall be performed by the Party, in which is the place of residence of the person. The respective service provided for in the legislation of the Party shall be free of charge.

2. Decision on the level of the capacity for work, disability group or degree and its causes shall be made by the institution responsible for assessment of disability and work capacity of the Party in the territory of which is located the Competent institution responsible for awarding of the pension, benefit or insurance compensation. In order to take the decision, the institution responsible for assessment of disability and work capacity of one Party shall take into account the detailed data of the medical examination and medical documents issued by the respective institution of the other Party, if it is the place of residence of the person.

3. The detailed data of the medical examination and medical documents on the level of the capacity for work, disability group or degree and its causes shall be communicated by the Competent institutions.

Article 27
Dispute Settlement

Any disputes which arise in relation with implementing and interpreting the Agreement, shall be resolved by the Competent authorities of Parties through direct consultations and negotiations.

Part VII
FINAL PROVISIONS

Article 28
Entry into Force of the Agreement

1. The Agreement shall enter into force on the first day of the third month following the date of receipt of the last written notification through diplomatic channels of the completion of the internal legal procedures necessary for the entry into force of the Agreement.

2. The commencement date of a pension, benefit or insurance compensation payable pursuant of this Agreement shall be determined in accordance with the legislation of the Party concerned, but in no case, it will be earlier than the date on which this Agreement enters into force.

Article 29
Duration and Termination of the Agreement

1. The Agreement is concluded for an indefinite period.

2. Each Party may denounce the Agreement by sending a written notification to the other Party through diplomatic channels but no later than six (6) months before the end of a given calendar year. In this case the Agreement shall expire in the last day of this calendar year.

3. In the event of termination of this Agreement, all rights acquired under this Agreement shall be maintained.

Article 30
Amendments to the Agreement

Amendments and supplements to this Agreement are made in a form of protocols on amendments, which shall become an integral part of this Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.

Done at Brussels on 11th December 2023 in two originals in the Latvian, Romanian and English languages, all the texts being equally authentic. In case of divergence in the interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE REPUBLIC OF LATVIA

(signature)

Arturs Krišjānis Kariņš

Minister of Foreign Affairs of

The Republic of Latvia

FOR THE REPUBLIC OF MOLDOVA

(signature)

Nicolae Popescu

Minister of Foreign Affairs and

European Integration of

the Republic of Moldova

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!