• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Augšdaugavas novada domes 2024. gada 15. februāra saistošie noteikumi Nr. 94 "Par sociālajiem pakalpojumiem Augšdaugavas novada pašvaldībā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 4.03.2024., Nr. 45 https://www.vestnesis.lv/op/2024/45.9

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 5

Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei

Vēl šajā numurā

04.03.2024., Nr. 45

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Augšdaugavas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 94

Pieņemts: 15.02.2024.

OP numurs: 2024/45.9

2024/45.9
RĪKI

Augšdaugavas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Augšdaugavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 94

Daugavpilī 2024. gada 15. februārī (prot. Nr. 93, 3. &)

Par sociālajiem pakalpojumiem Augšdaugavas novada pašvaldībā

Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3. panta otro un trešo daļu, Invaliditātes likuma 12. panta 6.2 daļu,
Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumu Nr. 275
"Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas
tiek segtas no pašvaldības budžeta" 6. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Augšdaugavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldības) nodrošināto sociālo pakalpojumu veidus, to piešķiršanas un saņemšanas kārtību, pakalpojuma samaksas kārtību.

2. Sociālo pakalpojumu sniegšanas mērķis ir uzlabot personas, ģimenes, personu grupas un sabiedrības dzīves kvalitāti un atjaunot vai uzlabot personu spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā.

3. Pašvaldība sniedz pakalpojumus vai organizē to sniegšanu dzīvesvietā vai sociālo pakalpojumu sniedzēja institūcijā.

4. Tiesības saņemt sociālos pakalpojumus ir personām, kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā.

5. Sociālos pakalpojumus nodrošina Augšdaugavas novada Sociālais dienests (turpmāk – Dienests), savā darbībā ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības un šos saistošos noteikumus.

II. Sociālo pakalpojumu veidi

6. Dienests nodrošina sociālos pakalpojumus atbilstoši novada iedzīvotāju vajadzībām saskaņā ar pašvaldības plānošanas dokumentiem un pašvaldības finansiālajām iespējām.

7. Dienests nodrošina šādus sociālos pakalpojumus:

7.1. sociālā darba pakalpojums;

7.2. aprūpes mājās pakalpojums pilngadīgām personām;

7.3. aprūpes pakalpojums bērniem;

7.4. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām personām institūcijā;

7.5. ģimeniskai videi pietuvināts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem;

7.6. psihologa pakalpojums;

7.7. ģimenes asistenta pakalpojums;

7.8. krīzes centra pakalpojums;

7.9. krīzes dzīvokļa pakalpojums;

7.10. sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem;

7.11. dienas aprūpes centra pakalpojums;

7.12. specializēto darbnīcu pakalpojums;

7.13. grupu dzīvokļa pakalpojums;

7.14. specializētā transporta pakalpojums.

III. Sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtība

8. Pieprasot pakalpojumus persona vai tās likumiskais pārstāvis vēršas Dienestā, iesniedz iesniegumu, norādot problēmu un tās risināšanai vēlamo pakalpojuma veidu, kā arī dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un attiecīgā sociālā pakalpojuma veidam.

9. Dienests normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un termiņos novērtē personas vajadzības pēc pieprasītā pakalpojuma un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu. Ja pieņemts lēmums atteikt pakalpojumu, norāda tā pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

10. Pakalpojumu pārtrauc, atsaka vai samazina pakalpojuma apmēru, ja:

10.1. persona neievēro pakalpojuma sniedzēja iekšējās kārtības noteikumus vai līguma par pakalpojuma nodrošināšanu nosacījumus;

10.2. persona atsakās vai neatļauj novērtēt vajadzības, nepilda sociālās rehabilitācijas plānu, neveic sociālā darbinieka noteiktos līdzdarbības pienākumus;

10.3. persona vai tās likumiskais pārstāvis rakstiski atteicies no pakalpojumiem;

10.4. personas vajadzības vai statuss neatbilst noteikumos minētajiem nosacījumiem vai izvēlētajam pakalpojuma veidam, vai nepieciešama pakalpojuma veida maiņa;

10.5. persona ir atguvusi sociālās funkcionēšanas vai pašaprūpes spējas un pakalpojumi vairs nav nepieciešami;

10.6. persona izbraukusi uz pastāvīgu dzīvi citas pašvaldības vai valsts teritorijā;

10.7. iestājusies personas nāve.

11. Krīzes situācijā Dienests lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu pieņem nekavējoties.

IV. Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība

12. Sociālā darba pakalpojums:

12.1. pakalpojums tiek sniegts personām, ģimenēm, personu grupām ar mērķi palīdzēt attīstīt pašu personu resursus un iesaistīt atbalsta sistēmās, veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanu;

12.2. Dienests, neizvērtējot personas (ģimenes) materiālo situāciju, nodrošina:

12.2.1. sociālā darbinieka konsultācijas, sociālpsiholoģisko atbalstu ģimenēm ar bērniem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm, ģimenēm, kuras audzina bērnu ar invaliditāti, bērniem, kuri izdarījuši likumpārkāpumus, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas, personām ar invaliditāti, vecuma pensijas saņēmējiem un citiem Dienesta klientiem, kuriem ir sociālās problēmas,

12.2.2. bērna ārpusģimenes aprūpes laikā nepieciešamos pasākumus bērna un vecāku atkal apvienošanai.

12.3. sociālā darba pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

13. Aprūpes mājās pakalpojums pilngadīgām personām:

13.1. pakalpojums tiek sniegts darba dienas laikā pilngadīgām personām, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ ir grūtības veikt ikdienas sadzīviskos darbus un savu personisko aprūpi un kurām nav likumīgo apgādnieku vai tie nodarbinātības vai citu objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību;

13.2. aprūpes mājās pakalpojuma ietvaros vientuļas pensijas vecuma personas, vientuļas personas ar invaliditāti, personas ārkārtas gadījumos (pēc smagām operācijām, saslimšanām u.c.), kuras funkcionālo traucējumu dēļ nespēj patstāvīgi veikt pašaprūpi, dzīvo vienas, var saņemt Mobilās aprūpes vienības pakalpojumu (paplašinātu aprūpes mājās pakalpojumu ar specializētu un aprīkotu transportu);

13.3. Dienests noslēdz līgumu par aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu, kurā tiek noteikts saņemtā pakalpojuma apjoms, samaksas kārtība un citi būtiski pakalpojuma sniegšanas noteikumi;

13.4. aprūpes mājās pakalpojumi tiek sniegti atbilstoši rehabilitācijas plānam un noteiktajam aprūpes grafikam, kas ir saskaņoti ar klientu, kā arī noslēgtajam līgumam par aprūpes pakalpojumu sniegšanu;

13.5. aprūpes mājās pakalpojumam ir šādi aprūpes līmeņi:

13.5.1. pirmais aprūpes līmenis (līdz 16 stundām mēnesī),

13.5.2. otrais aprūpes līmenis (līdz 24 stundām mēnesī),

13.5.3. trešais aprūpes līmenis (līdz 32 stundām mēnesī),

13.5.4. ceturtais aprūpes līmenis (līdz 48 stundām mēnesī);

13.6. samaksa par saņemto pakalpojumu tiek veikta atbilstoši noslēgtajam līgumam par aprūpes mājās pakalpojumu;

13.7. aprūpes mājās pakalpojuma vienas stundas apmaksas likme tiek noteikta vienas valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes apmērā;

13.8. personas vai viņu likumīgie apgādnieki par saņemto pakalpojumu maksā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos noteikto.

14. Aprūpes pakalpojums bērniem:

14.1. aprūpes pakalpojums tiek sniegts bērnam no 5 līdz 18 gadu vecumam, ja bērnam noteikta invaliditāte un izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, izņemot gadījumu, ja bērns atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā;

14.2. aprūpes pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināta aprūpe, uzraudzība, pašaprūpes spēju attīstība un saturīgu brīvā laika pavadīšana bērna dzīvesvietā, laikā, kad likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nodarbinātības vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt bērna aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā un Dienests ir konstatējis šādas aprūpes nepieciešamību.

14.3. aprūpes pakalpojuma bērniem maksimālais apjoms ir 80 stundas mēnesī, to piešķir uz laiku līdz 1 gadam un aprūpes pakalpojumu bērnam sniedz laikā, kad bērna vecāki ir nodarbināti.

14.4. pakalpojums bērniem, kuri deklarējuši savu dzīvesvietu pašvaldībā, ir bezmaksas.

15. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām personām institūcijā:

15.1. pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu pastāvīgu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju gadījumos, kad sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi dzīvesvietā personai nav pietiekami vai neatbilst personas vajadzībām;

15.2. pakalpojums ietver personas pastāvīgu pamatvajadzību nodrošināšanu, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju atbilstoši personas funkcionālo traucējumu raksturam;

15.3. pakalpojumu piešķir pensijas vecuma personām, personām ar invaliditāti un personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, nosakot personas vajadzībām atbilstošāko pakalpojuma sniedzēju;

15.4. personas vai viņu likumīgie apgādnieki par saņemto pakalpojumu maksā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos noteikto.

16. Ģimeniskai videi pietuvināts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu bērniem:

16.1. pakalpojums tiek sniegts, lai bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušiem bērnam no 2 līdz 18 gadu vecumam nodrošinātu pastāvīgu uzturēšanos, ja bērna aprūpi un audzināšanu nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa;

16.2. pakalpojums ietver diennakts uzturēšanos un tuvinot iestādes vidi ģimeniskai videi, nodrošina bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un jauniešiem vispusīgu attīstību, audzināšanu, izglītošanu, patstāvīgas dzīves iemaņu apgūšanu, diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju, veicina bērna un ģimenes atkal apvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu, sniedz atbalstu klientiem, nokļuvušiem krīzes situācijā, sniedz sociālo rehabilitāciju bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem (fiziska rakstura un garīga rakstura) un viņu likumiskajiem pārstāvjiem;

16.3. pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz Augšdaugavas novada bāriņtiesas lēmumu;

16.4. izmaksas par pakalpojumu tiek segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

17. Psihologa pakalpojums:

17.1. pakalpojums nodrošina personām iespēju saņemt individuālas un ģimenes psihologa konsultācijas ar mērķi stabilizēt klienta psihoemocionālo stāvokli, uzlabot un attīstīt noteiktas prasmes, spējas, sniegt nepieciešamo psiholoģisko atbalstu un virzienu personas problēmu risināšanai, savstarpējo attiecību ģimenē un ārpus tās uzlabošanai un stiprināšanai, kā arī psiholoģiskās izpētes veikšanu dažāda vecuma grupās;

17.2. tiesības saņemt psihologa pakalpojumu ir ģimenēm, personām un personu grupām, kurām nepieciešama psiholoģiskā palīdzība un atbalsts;

17.3. psihologa pakalpojumu nodrošina Dienesta psihologs;

17.4. psihologs sniedz šādus pakalpojumus:

17.4.1. psiholoģiska konsultēšana,

17.4.2. pašpalīdzības un psiholoģiska atbalsta grupas,

17.4.3. psihologa atzinuma sagatavošana dažādām institūcijām pēc pieprasījuma (policija, bāriņtiesa, prokuratūra, tiesa u.c.);

17.5. psihologa pakalpojuma sniegšana tiek pārtraukta, ja klients nesadarbojas vai rakstiski atsakās no psihologa pakalpojumiem;

17.6. psihologa pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

18. Ģimenes asistenta pakalpojums:

18.1. ģimenes asistenta pakalpojuma mērķis ir sniegt atbalstu ģimenei (personai), kurai ar sociālā darbinieka izvērtējumu ir konstatēts sociālo prasmju trūkums bērnu audzināšanā un aprūpē, mājsaimniecības vadīšanā un sadzīves organizēšanā;

18.2. ģimenes asistenta pakalpojumu ir tiesīga saņemt:

18.2.1. no 4 (četrām) līdz 12 (divpadsmit) stundām nedēļā ģimene, kurai ir konstatēts sociālo prasmju trūkums,

18.2.2. persona pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma beigām līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecumam, kurai ir konstatēts sociālo prasmju trūkums mājsaimniecības vadīšanā un sadzīves organizēšanā,

18.2.3. no 4 (četrām) līdz 30 (trīsdesmit) stundām nedēļā pilngadīga persona ar I vai II invaliditātes grupu ar garīga rakstura traucējumiem, kurai individuālajā atbalsta plānā ir noteikts ģimenes asistenta pakalpojums;

18.3. lai saņemtu ģimenes asistenta pakalpojumu, persona iesniedz iesniegumu, kur 5 (piecu) darbdienu laikā:

18.3.1. izvērtē ģimenes (personas) sociālās prasmes mājsaimniecības vadīšanā un sadzīves organizēšanā,

18.3.2. iepazīstina ģimeni (personu) ar potenciālo ģimenes asistentu,

18.3.3. pieņem lēmumu par ģimenes asistenta pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt,

18.3.4. slēdz līgumu līdz 1 (vienam) gadam par ģimenes asistenta pakalpojuma sniegšanu;

18.4. ģimenes asistenta pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz Dienesta lēmumu.

18.5. ģimenes asistenta pakalpojumu pārtrauc, pamatojoties uz klienta vai ģimenes asistenta iesniegumu un sociālā darbinieka atzinumu.

18.6. ģimenes asistenta pakalpojumu izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

19. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem:

19.1. pakalpojums tiek sniegts bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, kuriem Dienests izsniedzis norīkojumu pakalpojuma saņemšanai;

19.2. pakalpojums ietver fiziskās un intelektuālās attīstības veicināšanu, pašaprūpes iemaņu apguvi un izmantošanu, nodarbošanos un atpūtu atbilstoši bērna psihiskās un fiziskās attīstības līmenim, dzīvei nepieciešamo zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi.

19.3. pakalpojumu izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem un saskaņā ar domes lēmuma apstiprinātu maksas pakalpojumu cenrādi daļēji no bērnu vecāku līdzmaksājumu.

20. Krīzes centra pakalpojums:

20.1. krīzes centrs sniedz pakalpojumus personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām, kuru iepriekšējā dzīvesvieta bijusi deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, nodrošinot diennakts uzturēšanos, personiskās higiēnas iespējas, sociālo rehabilitāciju un sociālā darbinieka konsultācijas;

20.2. maksa personai/ģimenei par krīzes centra pakalpojumu tiek noteikta šādā apmērā:

20.2.1. izmantojot krīzes centra pakalpojumu kā diennakts uzturēšanos iespēju, maksa tiek noteikta par 75 % zemāka par īres maksu, kas noteikta attiecīgās kategorijas pašvaldības dzīvokļiem,

20.2.2. laika periodā, kad tiek izmantoti krīzes centra pakalpojumi, persona veic apmaksu par faktiski izmantotajiem komunālajiem pakalpojumiem 100 % apmērā.

21. Krīzes dzīvokļa pakalpojums:

21.1. krīzes dzīvokļa pakalpojums nodrošina īslaicīgu izmitināšanu;

21.2. tiesības saņemt krīzes dzīvokļa pakalpojumu ir vardarbībā cietušām personām;

21.3. krīzes dzīvokļa pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 30 dienām, nepieciešamības gadījumā pagarinot līdz 180 dienām.

21.4. krīzes dzīvokļa pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

22. Specializētās darbnīcas pakalpojums:

22.1. specializētās darbnīcas pakalpojums nodrošina prasmes veicinošas aktivitātes un speciālistu atbalstu personām ar funkcionāliem traucējumiem un ietver:

22.1.1. klienta nodarbinātības interešu un iemaņu novērtēšanu – atbilstoši vajadzībai,

22.1.2. darba iemaņu apguvi,

22.1.3. individuālās vai grupu nodarbības sociālā rehabilitētāja vadībā,

22.1.4. sociālā darbinieka individuālās konsultācijas,

22.1.5. klientu informēšanas pasākumus atbilstoši nepieciešamībai,

22.1.6. brīvā laika pasākumus;

22.2. personas, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz valstī noteikto minimālā ienākuma slieksni, par saņemto specializētās darbnīcas pakalpojumu veic līdzmaksājumu 15,00 euro apmērā mēnesī.

23. Dienas aprūpes centra pakalpojums:

23.1. dienas aprūpes centra pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu personu ar garīga rakstura traucējumiem sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanu un uzturēšanu;

23.2. pakalpojumi dienas aprūpes centrā ietver:

23.2.1. psihosociālā atbalsta sniegšanu personai un viņa tuviniekiem,

23.2.2. pašaprūpes iemaņu apgūšanu ar speciālu nodarbību palīdzību,

23.2.3. sociālo prasmju attīstību,

23.2.4. nepieciešamo drošības pasākumu nodrošināšanu personām pakalpojuma sniegšanas laikā,

23.2.5. izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas;

23.3. izmaksas par dienas aprūpes centra pakalpojumu tiek segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

24. Grupu dzīvokļa pakalpojums:

24.1. grupu dzīvoklī nodrošina mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;

24.2. grupu dzīvokļa pakalpojumu ir tiesīgas saņemt:

24.2.1. personas ar garīga rakstura traucējumiem, kurām vairs nav nepieciešami pusceļa māja vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumi,

24.2.2. citas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras vēlas dzīvot patstāvīgi un/vai kurām ģimenes locekļi vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt nepieciešamo aprūpi un/vai sadzīves un sociālo prasmju attīstīšanu personas patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

24.3. personas par saņemto grupu dzīvokļa pakalpojumu maksā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos noteikto.

25. Specializētā transporta pakalpojums:

25.1. pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu specializētā transporta pakalpojumus personām ar smagiem kustību traucējumiem;

25.2. pakalpojums ietver personas ar smagiem kustību traucējumiem nokļūšanu uz ārstniecības iestādi, aprūpes institūciju, valsts un pašvaldības iestādēm;

25.3. pakalpojumu piešķir:

25.3.1. personām, kurām ir piešķirta invaliditāte, bet nesaņem valsts transporta kompensācijas pabalstu, nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku vai arī apgādnieki objektīvu apstākļu dēļ nespēj nodrošināt personai atbalstu, ir apgrūtināta pārvietošanās ar sabiedrisko transportu un ienākumi mēnesī nepārsniedz valstī noteikto minimālā ienākuma slieksni,

25.3.2. personām, kurām ir veselības funkcionālie traucējumi, bet nav piešķirta invaliditāte, nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku vai arī apgādnieki objektīvu apstākļu dēļ nespēj nodrošināt personai atbalstu, ir apgrūtināta pārvietošanās ar sabiedrisko transportu un ienākumi mēnesī nepārsniedz valstī noteikto minimālā ienākuma slieksni,

25.3.3. personām, kuras nonākušas krīzes situācijā;

25.4. pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz Dienesta sociālā darbinieka atzinumu;

25.5. pakalpojumu izmaksas tiek segtas saskaņā ar domes lēmuma apstiprinātu maksas pakalpojumu cenrādi.

V. Noslēguma jautājumi

26. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

27. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021. gada 9. decembra saistošie noteikumi Nr. 19 "Par sociālajiem pakalpojumiem Augšdaugavas novada pašvaldībā" (Latvijas Vēstnesis, 2022., Nr. 10).

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Kucins

 

Paskaidrojuma raksts
Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2024. gada 15. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 94 "Par sociālajiem pakalpojumiem Augšdaugavas novada pašvaldībā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumu "Par sociālajiem pakalpojumiem Augšdaugavas novada pašvaldībā" (turpmāk – saistošie noteikumi) izdošanas mērķis ir noteikt Augšdaugavas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) iestādes "Augšdaugavas novada Sociālā dienesta" (turpmāk – Dienests) sniegto un nodrošināmo sociālo pakalpojumu veidus, to piešķiršanas un samaksas kārtību, lai apmierinātu iedzīvotāju pašaprūpes un aprūpes vajadzības Augšdaugavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Saistošie noteikumi tiek izdoti pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma (turpmāk – Likums) 3. panta otro un trešo daļu, Invaliditātes likuma 12. panta sestās divi prim daļu un Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumu Nr. 275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta" 6. punktu.

Līdz saistošo noteikumu izdošanai sociālie pakalpojumi Augšdaugavas novadā tika nodrošināti saskaņā ar Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021. gada 9. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 19 "Par sociālajiem pakalpojumiem Augšdaugavas novada pašvaldībā". Piemērojot praksē saistošos noteikumus, ir konstatēta nepieciešamība tajos veikt precizējumus un labojumus, kā arī mainīt atsevišķu sociālo pakalpojumu piešķiršanas, sniegšanas un samaksas kārtību, ņemot vērā attiecināmajos normatīvajos aktos veiktos grozījumus.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr.108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 140.punktā paredzēto regulējumu, atbilstoši, kuram grozījumu noteikumu projektu nesagatavo, ja tā normu apjoms pārsniedz pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma, šajā gadījumā, atbilstoši minētajam nosacījumam sagatavots jauns saistošo noteikumu projekts "Par sociālajiem pakalpojumiem Augšdaugavas novada pašvaldībā".

Saistošajos noteikumos tiek mainīts pakalpojuma "Aprūpes mājās pakalpojums" nosaukums uz "Aprūpes mājās pakalpojums pilngadīgām personām", pakalpojuma mērķa grupā atstājot tikai pilngadīgās personas, nemainot pakalpojuma saturu un apjomu.

Saistošajos noteikumos izveidots Aprūpes pakalpojums bērniem, tā apjoms tiks noteikts atkarībā no bērna ar invaliditāti pašaprūpes, neatkarības un patstāvības līmeņa, ikdienas aktivitāšu pārklājuma un mājsaimniecības locekļu iespējām sniegt nepieciešamo atbalstu, nepārsniedzot Ministru kabineta 2021. gada 18. maija noteikumos Nr. 316 "Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti" noteikto pakalpojuma stundu skaitu (līdz 80 stundām mēnesī) un stundas likmi (4,79 euro, ieskaitot nodokļus). Savukārt saskaņā ar Invaliditātes likuma 12. panta sestās divi prim daļas noteikumiem, Pašvaldībai saistošajos noteikumos ir jānoteic aprūpes pakalpojuma personām no 5 līdz 18 gadu vecumam piešķiršanas, atteikšanas, izbeigšanas nosacījumi, kā arī kritēriji aprūpes pakalpojuma nepieciešamības novērtēšanai. Ņemot vērā minēto, saistošie noteikumi nosaka aprūpes pakalpojuma personām no 5 līdz 18 gadu vecumam, piešķiršanas kārtību.

Līdz 2023. gada oktobrim (ieskaitot) minētais pakalpojums tika nodrošināts Eiropas Savienības deinstitucionalizācijas projekta ietvaros un finansēts no Eiropas sociālā fonda.

Saistošajos noteikumos tiek mainīts pakalpojuma "Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu bērniem" nosaukums uz "Ģimeniskai videi pietuvināts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums bērniem", nemainot pakalpojuma saturu un apjomu.

Saistošajos noteikumos sadaļā "Ģimenes asistenta pakalpojums" mainīts iesnieguma izskatīšanas laiks no "30 (trīsdesmit darba dienu) laikā" uz "5 (piecu darba dienu) laikā", nemainot pakalpojuma saturu un apjomu.

2023. gada 27. jūnijā tika apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 790 "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtībā no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām", ar ko ir noteikts, ka no 2023. gada 1. jūlija ir palielināts no valsts budžeta finansētu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apjoms. Atbilstoši minētajam regulējumam saistošajos noteikumos ir ietverts jauns pakalpojums – krīzes dzīvokļa pakalpojums.

Ar 2023. gada oktobri nav iespējas Eiropas Savienības projekta ietvaros sniegt un apmaksāt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem, līdz ar to saistošo noteikumu nodaļā "Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem" noteikts, ka pakalpojumu izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem un saskaņā ar domes lēmuma apstiprinātu maksas pakalpojumu cenrādi daļēji no bērnu vecāku līdzmaksājuma.

Pakalpojums tiks nodrošināts Sociālā atbalsta un aprūpes centrā "Avots" izveidotajā Sociālās rehabilitācijas centrā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. No pakalpojuma saņēmēju loka svītroti "bērnu likumiskie pārstāvji".

Saistošajos noteikumos tiek mainīts pakalpojuma "Dienas aprūpes centra pakalpojums pensionāriem un personām ar invaliditāti" nosaukums uz "Dienas aprūpes centra pakalpojums", nemainot pakalpojuma saturu un apjomu.

Saistošajos noteikumos tiek mainīts pakalpojuma "Specializētās darbnīcas pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem" nosaukums uz "Specializētās darbnīcas pakalpojums", nemainot pakalpojuma saturu un apjomu, bet nosakot līdzfinansējumu 15,00 euro apmērā mēnesī pakalpojuma saņēmējiem, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz valstī noteikto minimālā ienākuma slieksni.

Saistošajos noteikumos tiek mainīts pakalpojuma "Grupu dzīvokļa pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem" nosaukums uz "Grupu dzīvokļa pakalpojums", nemainot pakalpojuma saturu un apjomu, bet nosakot, ka personas par saņemto grupu dzīvokļa pakalpojumu maksā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos noteikto.

Saistošajos noteikumos svītrota nodaļa "Pakalpojuma samaksas kārtība", aprakstot finansējumu katrā sociālā pakalpojuma nodaļā.

Stājoties spēkā saistošajiem noteikumiem, spēku zaudēs Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021. gada 9. decembra saistošie noteikumi Nr. 19 "Par sociālajiem pakalpojumiem Augšdaugavas novada pašvaldībā".

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu Dienas aprūpes centra, grupu mājas (dzīvokļa), specializētās darbnīcas, sociālās rehabilitācijas un aprūpes pakalpojuma personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti finansējuma avots līdz 2023. gada 31. oktobrim tika nodrošināts no Eiropas Sociālā fonda, atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumiem Nr. 313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi".

Pēc projekta beigām un ar 2024. gadu deinstitucionalizācijas projekta ietveros sniegtie sociālie pakalpojumi tiks finansēti no pašvaldības budžeta, līdz ar to 2024. gada budžetā nepieciešams plānot papildu finansējumu no 621142,00 euro apmērā.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci Dienests nodrošina Likumā noteikto pienākumu gādāt par pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēto personu vajadzību saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Saistošo noteikumu regulējums pozitīvi ietekmē iedzīvotāju veselību ar iespējām saņemt pašvaldībā nodrošinātos sociālos pakalpojumus un atbalstu, nodrošinot vienlīdzīgas tiesības un iespējas veselības uzlabošanas jomā.

Saskaņā ar Likuma 4. panta pirmo daļu sociālos pakalpojumus sniedz, pamatojoties tikai uz sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu, saistošajiem noteikumiem nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi un konkurenci.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām Saistošie noteikumi neradīs papildu izmaksas uz administratīvajām procedūrām un administratīvajām izmaksām.
5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem Saistošie noteikumi precizē sociālo pakalpojumu piemērošanas kārtību, bet neprasa papildu jaunu cilvēkresursu iesaisti pakalpojumu piešķiršanai vai nodrošināšanai.
6. Informācija par izpildes nodrošināšanu Saistošo noteikumu izpildi turpina nodrošināt Dienests, jaunu institūciju izveide, esošo likvidācija vai reorganizācija nav nepieciešama.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana Saistībā ar saistošo noteikumu grozījumiem nav izvērtējams izmaksu samērīgums, jo nav ietekmes uz izmaksām.

Plānoto izmaksu palielinājums uz 2024. gada budžetu ir būtisks, taču ieguvumi visai sabiedrībai kopumā būs lielāki.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai uz divām nedēļām no 2024. gada 22. janvāra līdz 4. februārim saistošo noteikumu projekts tika publicēts oficiālajā tīmekļvietnē Augšdaugavas novada pašvaldības mājaslapā: www.augsdaugavasnovads.lv, sadaļā Sabiedrības līdzdalība – Sabiedrības viedoklis par saistošo noteikumu projektiem. No publicēšanas datuma netika saņemts neviens ierosinājums vai ieteikums.

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Kucins

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!