• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Valkas novada domes 2024. gada 25. janvāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Grozījumi Valkas novada pašvaldības 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības 2023. gada budžets"". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 5.02.2024., Nr. 25 https://www.vestnesis.lv/op/2024/25.15

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Valkas novada domes saistošie noteikumi Nr. 19

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valkas novadā

Vēl šajā numurā

05.02.2024., Nr. 25

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Valkas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 2

Pieņemts: 25.01.2024.

OP numurs: 2024/25.15

2024/25.15
RĪKI

Valkas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 3 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Valkas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2

Valkā 2024. gada 25. janvārī

Grozījumi Valkas novada pašvaldības 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības 2023. gada budžets"

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada pašvaldības domes
2024. gada 25. janvāra sēdes lēmumu Nr. 33 (prot. Nr. 2, 33. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu,
likuma "Par budžetu un finanšu vadību" 6. pantu un 41. pantu,
likumu "Par pašvaldību budžetiem"

1. Apstiprināt grozījumus Valkas novada pašvaldības 2023. gada 26. janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības 2023. gada budžets" 1. pielikumā "Valkas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme" atbilstoši faktiskai izpildei uz 31.12.2023. (1. pielikums).

2. Paskaidrojuma raksts (2. pielikums).

Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja G. Avote

 

1. pielikums
Valkas novada pašvaldības 2024. gada 25. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 2 "Grozījumi Valkas
novada pašvaldības domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1
"Valkas novada pašvaldības 2023. gada budžets""

GROZĪJUMI PAMATBUDŽETA
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMĒ 2023. gadam

Rādītāju nosaukumi

Budžeta kategoriju kodi

Precizētais 2023. gada budžets

EUR

I IEŅĒMUMI - kopā

 

19906092.00

1

2

5

IENĀKUMA NODOKĻI 01.0.0.0.

5134494.00

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 01.1.0.0.

5134494.00

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 01.1.1.0.

5134494.00

ĪPAŠUMA NODOKĻI 04.0.0.0.

589830.00

Nekustamā īpašuma nodoklis 04.1.0.0.

589830.00

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 04.1.1.0.

418000.00

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 04.1.2.0.

84830.00

Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 04.1.3.0.

87000.00

NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM 05.0.0.0.

45000.00

Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem 05.4.0.0.

15000.00

Azartspēļu nodoklis 05.4.1.0.

15000.00

Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces 05.5.0.0.

30000.00

Dabas resursu nodoklis 05.5.3.0.

30000.00

IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA 08.0.0.0.

7000.00

Procentu ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu 08.6.0.0.

7000.00

Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas 08.6.4.0.

7000.00

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS 09.0.0.0.

13870.00

Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 09.4.0.0.

4520.00

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 09.4.2.0.

1200.00

Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu personu apliecinošos dokumentos 09.4.3.0.

500.00

Valsts nodeva par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu 09.4.5.0.

1000.00

Pārējās valsts nodevas, ko ieskaita pašvaldību budžetā 09.4.9.0.

1820.00

Pašvaldību nodevas 09.5.0.0.

9350.00

Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 09.5.1.4.

2200.00

Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās 09.5.1.7.

1000.00

Nodeva par pašvaldību simbolikas izmantošanu 09.5.1.9.

50.00

Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu 09.5.2.1.

5000.00

Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības 09.5.2.9.

1100.00

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 10.0.0.0.

3000.00

Naudas sodi 10.1.0.0.

3000.00

Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 10.1.4.0.

3000.00

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 12.0.0.0.

29200.00

IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBU) ĪPAŠUMA IZNOMĀŠANAS, PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS 13.0.0.0.

297950.00

Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 13.1.0.0.

50000.00

Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas 13.2.0.0.

200000.00

Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 13.2.1.0.

150000.00

Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas 13.2.2.0.

50000.00

Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas 13.4.0.0.

47950.00

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti 17.0.0.0.

210476.00

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm 17.2.0.0.

210476.00

VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 18.0.0.0.

7960520.00

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 18.6.0.0.

7960520.00

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 18.6.2.0.

4505128.00

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 9 pasākumiem) 18.6.3.0.

514403.00

Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 18.6.4.0.

2940989.00

PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI 19.0.0.0.

108600.00

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0.

108600.00

Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai 19.2.0.0.1.

107100.00

Ieņēmumi projektu nodrošināšanai 19.2.0.0.2.

1500.00

IESTĀDES IEŅĒMUMI 21.0.0.0.

5506152.00

Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 21.3.0.0.

3734409.00

Maksa par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.0.

51098.00

Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem 21.3.7.0.

1000.00

Ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.0.

631074.00

Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem 21.3.9.0.

3051237.00

Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 21.4.0.0.

1771743.00

Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 21.4.9.0.

1771743.00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.0.0.

0.00

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.1.0.

0.00

     

II IZDEVUMI - kopā

 

20943020.00

1

2

5

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Vispārējie vadības dienesti 01.000

2736067.00

Sabiedriskā kārtība un drošība 03.000

141426.00

Ekonomiskā darbība 04.000

2406066.00

Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 06.000

6326190.00

Veselība 07.000

57387.00

Kultūra 08.000

1635845.00

Izglītība 09.000

5771468.00

Sociālā aizsardzība 10.000

1868571.00

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Atlīdzība 10000

8798718.00

Atalgojums 11000

6842460.00

Mēnešalga 11100

6343965.00

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 11400

405551.00

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata 11500

92944.00

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija 12000

1956258.00

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 12100

1665045.00

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 12200

291213.00

Preces un pakalpojumi 20000

6546177.00

Mācību, darba un dienesta komandējumi , darba braucieni 21000

20298.00

Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 21100

7863.00

Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 21200

12435.00

Pakalpojumi 22000

4392582.00

izdevumi par sakaru pakalpojumiem 22100

34873.00

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 22200

2538297.00

Dažādi pakalpojumi 22300

448147.00

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 22400

958959.00

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 22500

75300.00

Īre un noma 22600

221503.00

Citi pakalpojumi 22700

73918.00

Maksājumi par parāda apkalpošanu un komisijas maksas par izmantotajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem 22800

41585.00

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs 23000

1661840.00

Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces 2350

0.00

Izdevumi par dažādām precēm un inventāru 23100

288118.00

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 23200

650679.00

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces 23400

2591.00

Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces 23500

293881.00

Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē esošo personu uzturēšana 23600

386449.00

Mācību līdzekļi un materiāli 23700

24367.00

Pārējās preces 23900

15755.00

Izdevumi periodikas iegādei 24000

7121.00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi 25000

464336.00

Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi 25100

115986.00

Maksājumi par budžeta iestādēm piemērotajām sankcijām 25200

348350.00

Subsīdijas un dotācijas 30000

74294.00

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām 32000

74294.00

valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem ,biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām 32600

73922.00

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, ostām un speciālajām ekonomiskajām zonām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu ietvaros 32900

372.00

Procentu izdevumi 40000

557935.00

Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm 42000

488.00

Budžeta iestāžu līzinga procentu maksājumi 42500

488.00

Pārējie procentu maksājumi 43000

557447.00

Pašvaldību budžetu procentu maksājumi Valsts kasei 43100

557447.00

Pamatkapitāla veidošana 50000

2989272.00

Nemateriālie ieguldījumi 51000

1545.00

Attīstības pasākumi un programmas 51100

191.00

Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības 51200

1354.00

Pamatlīdzekļi 52000

2987727.00

Zeme un būves 52100

34367.00

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 52200

15600.00

Pārējie pamatlīdzekļi 52300

541197.00

Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 52400

727221.00

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 52500

1668439.00

Bioloģiskie un pazemes aktīvi 52600

903.00

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 60000

1495315.00

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 62000

552511.00

Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā 62400

15567.00

Pašvaldību papildu sociālā palīdzība iedzīvotājiem un sociālās garantijas bāreņiem un audžu ģimenēm naudā 62500

129767.00

Garantētā minimālā ienākuma pabalsts naudā 62600

121951.00

Mājokļa pabalsts naudā 62700

183000.00

Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi 62900

102226.00

Sociālie pabalsti natūrā 63000

322264.00

Pašvaldības papildu sociālā palīdzība iedzīvotājiem un sociālās garantijas bāreņiem un audžu ģimenēm natūrā 63200

18200.00

Mājokļa pabalsts natūrā 63600

199538.00

Pārējie klasifikācijā neminētie no pašvaldību budžeta veiktie maksājumi iedzīvotājiem natūrā 63900

104526.00

Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 64000

620540.00

Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6420

0.00

Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem 64100

566096.00

Izdevumi par piešķīrumiem iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 64200

54444.00

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 70000

481309.00

Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti 72000

481309.00

Pārējie pārskaitījumi ārvalstīm 77000

0.00

Biedra naudas, dalības maksa un iemaksas starptautiskajās institūcijās 77100

0.00

     

III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)

 

-1036928.00

     

IV FINANSĒŠANA - kopā

 

1036928.00

1

2

5

Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas) F20010000

2019170.00

Naudas līdzekļi F21010000

2019170.00

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā F21010000 AS

2019170.00

Aizņēmumi F40020000

-982242.00

Saņemtie aizņēmumi F40020010

1121782.00

Aizņēmums no Valsts kases F40320010

1121782.00

Saņemto aizņēmumu atmaksa F40020020

2104024.00

Saņemto vidēja termiņa aizņēmumu atmaksa F40220020

170970.00

Aizņēmuma atmaksa Valsts kasei F40320020

1933054.00

 

2. pielikums
Valkas novada pašvaldības 2024. gada 25. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 2 "Grozījumi Valkas
novada pašvaldības 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1
"Valkas novada pašvaldības 2023. gada budžets""

Paskaidrojuma raksts
Valkas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2 "Grozījumi 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības 2023. gada budžets""

Valkas novada pašvaldības budžeta grozījumi tika sagatavoti apstiprināšanai 2023. gada decembra sākumā, tāpēc pēc visu plānoto norēķinu veikšanas un datu pārbaudes gatavojot 2023. gada pārskatu ir radusies nepieciešamība precizēt izdevumus pa funkcionālajām kategorijām un EKK, atbilstoši faktiskai izpildei.

Kopējo ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas plānā izmaiņas nav veiktas.

Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja G. Avote

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!