• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Saeima
Oficiālajā izdevumā publicē:
  • Saeimas pieņemtos un Valsts prezidenta izsludinātos likumus. Likumi stājas spēkā četrpadsmitajā dienā pēc izsludināšanas, ja likumā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš;
  • Saeimas pieņemtos vispārējas nozīmes lēmumus. Lēmumi stājas spēkā to pieņemšanas brīdī;
  • Saeimas sēžu stenogrammas un rakstveidā sniegtās atbildes uz deputātu jautājumiem;
  • Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisiju galaziņojumus.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
2024. gada 11. janvāra likums "Grozījumi Ieguldītāju aizsardzības likumā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 25.01.2024., Nr. 18 https://www.vestnesis.lv/op/2024/18.1

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Likums

Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā

Vēl šajā numurā

25.01.2024., Nr. 18

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 11.01.2024.

OP numurs: 2024/18.1

2024/18.1
RĪKI

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ieguldītāju aizsardzības likumā

Izdarīt Ieguldītāju aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 24. nr.; 2004, 2. nr.; 2007, 13. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2013, 193. nr.; 2017, 194. nr.; 2021, 193. nr.) šādus grozījumus:

1. 1. pantā:

papildināt pantu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"41) kopīgs ieguldījums — divu vai vairāku personu ieguldījums, kas nostiprināts ar sistēmas dalībnieku noslēgtā ieguldījumu pakalpojumu līgumā;";

aizstāt 6. punktā vārdus "speciālo atļauju (licenci)" ar vārdiem "licenci (atļauju)";

izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7) neizpildītas saistības — sistēmas dalībnieka neizpildītās saistības, kas izriet no noslēgtā ieguldījumu pakalpojumu līguma ar ieguldītāju;";

izslēgt 8. punktu;

papildināt 9. punktu ar vārdiem "un ja ieguldītājam nav tiesību saņemt garantēto atlīdzību atbilstoši Noguldījumu garantiju likumam";

izslēgt 11. punktu;

aizstāt 12. punktā vārdus "likumā noteiktajā kārtībā uzsācis ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu Latvijas teritorijā" ar vārdiem "Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajā kārtībā uzsācis ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā".

2. 2. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Šā likuma mērķis ir nodrošināt drošas un stabilas ieguldītāju aizsardzības sistēmas darbību.";

papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Saistību neizpildes apstiprinājumu sniedz Latvijas Banka, vai arī tas izriet no tiesas sprieduma, kurš stājies spēkā un ar kuru ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam pasludināts maksātnespējas process vai likvidācija, kas tam liedz iespēju izpildīt ieguldītāju prasījumus."

3. Izteikt 3. pantu šādā redakcijā:

"3. pants. (1) Kompensācijas apmēru nosaka atbilstoši neizpildīto saistību kopsummai, bet ne vairāk kā 20 000 euro neatkarīgi no ieguldītāja vērtspapīru vai ieguldījumu kontu skaita.

(2) Ieguldītāja tiesības uz kompensāciju un tās viņa saistības pret sistēmas dalībnieku, kuru izpildes termiņš iestāsies līdz dienai vai dienā, kad sistēmas dalībniekam konstatēta nespēja izpildīt saistības, tiek savstarpēji dzēstas ar ieskaitu, un to ņem vērā, aprēķinot kompensācijas apmēru.

(3) Neizpildīto saistību apmēru no ārvalstu valūtas pārrēķina euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo attiecīgās ārvalsts valūtas kursu dienā, kad Latvijas Banka konstatējusi sistēmas dalībnieka nespēju pildīt saistības pret ieguldītāju.

(4) Kopīga ieguldījuma gadījumā kompensāciju šā panta pirmajā daļā noteiktajā apmērā izmaksā katram ieguldītājam, ņemot vērā viņa daļu kopīgajā ieguldījumā, kas noteikta ar sistēmas dalībnieku noslēgtajā līgumā. Ja katras personas daļa kopīgajā ieguldījumā nav noteikta, kopīgo ieguldījumu sadala vienādās daļās.

(5) Ja ieguldītājs pārvalda citai personai pienākošos ieguldījumu, tiesības saņemt kompensāciju ir personai, kura var pierādīt savas prasījuma tiesības uz ieguldījumu atbilstoši noslēgtajam ieguldījumu pakalpojumu līgumam, ar nosacījumu, ka sistēmas dalībnieks šo personu ir identificējis vai šo personu var identificēt pirms dienas, kad sistēmas dalībniekam konstatēta nespēja izpildīt saistības. Ieguldītājam, kurš pārvalda citai personai pienākošos ieguldījumu, ir pienākums nekavējoties par to informēt sistēmas dalībnieku."

4. 4. pantā:

izteikt ievaddaļu šādā redakcijā:

"Latvijas Banka nodrošina ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju uzraudzību atbilstoši šā likuma normām, līdzekļu turēšanu ieguldītāju aizsardzības sistēmā, ieguldītāju aizsardzības sistēmas pārvaldīšanu un kompensāciju izmaksu, kā arī veic šādas funkcijas:";

izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3) īsteno kreditoru prasījuma tiesības pret ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju izmaksātās kompensācijas apmērā;".

5. Izteikt 5. pantu šādā redakcijā:

"5. pants. (1) Kompensācija tiek izmaksāta tiem ieguldītājiem, kuri Latvijas Bankai vai tās izraudzītajai kredītiestādei iesnieguši pieteikumu par kompensāciju par neizpildītajām saistībām. Pieteikumu kompensācijas izmaksai izskata Latvijas Banka.

(2) Latvijas Banka lemj par kārtību, kādā:

1) tiek pieņemti pieteikumi kompensācijas izmaksai;

2) tiek noteikts kompensācijas apmērs;

3) notiek kompensācijas izmaksa.

(3) Latvijas Banka informāciju par kārtību, kādā tiek pieņemti pieteikumi kompensācijas izmaksai, un par kompensācijas izmaksas kārtību un termiņiem publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī ievieto savā tīmekļvietnē.

(4) Pieteikumu kompensācijas izmaksai iesniedz divu gadu laikā kopš dienas, kad oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēta šā panta trešajā daļā minētā informācija. Ieguldītājs zaudē prasījuma tiesības uz kompensācijas izmaksu dienā, kad pagājuši divi gadi kopš dienas, kad oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēta šā panta trešajā daļā minētā informācija, vai no dienas, kad izbeigušies apstākļi, kas bijuši par pamatu šā likuma 6.1 pantā noteiktajai kompensācijas izmaksas atlikšanai.

(5) Kompensāciju var izmaksāt ar Latvijas Bankas vai ar vienas vai vairāku Latvijas Bankas izraudzītu kredītiestāžu starpniecību.

(6) Latvijas Banka, nodrošinot kompensāciju izmaksu ar vienas vai vairāku tās izraudzītu kredītiestāžu starpniecību, noslēdz līgumu ar attiecīgo kredītiestādi. Ja kompensācijas izmaksu veic kredītiestāde, līgumā var paredzēt maksājumu par kompensācijas izmaksas nodrošināšanas rezultātā kredītiestādei piesaistītajiem klientiem, un šo maksājumu ieskaita ieguldītāju aizsardzības sistēmā. Šāda maksājuma apmērs nosakāms atkarībā no to ieguldītāju skaita, kuri, saņemot kompensāciju, piekrituši kļūt vai kļuvuši par konkrētās kredītiestādes klientiem. Izraugoties kredītiestādi, ar kuru noslēdz šajā daļā minēto līgumu, nav piemērojami Publisko iepirkumu likuma noteikumi.

(7) Latvijas Banka vai šā panta sestajā daļā minētā Latvijas Bankas izraudzītā kredītiestāde kompensāciju ieguldītājiem izmaksā saskaņā ar šā likuma 5.1 panta otrajā daļā minēto ieguldītāju sarakstu.

(8) Sistēmas dalībniekam, kuram konstatēta nespēja izpildīt saistības, vai tiesas ieceltajam minētā sistēmas dalībnieka administratoram vai likvidatoram (turpmāk — administrators vai likvidators) ir pienākums pārliecināties, vai ieguldītāju saraksts sagatavots atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

(9) Ja zvērināts tiesu izpildītājs vai nodokļu administrācija pret ieguldītāja naudas līdzekļiem ir vērsusi piedziņu, piedzenamās naudas līdzekļu summas izmaksā attiecīgi zvērinātam tiesu izpildītājam vai nodokļu administrācijai.

(10) Ja divu gadu laikā no dienas, kad oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēta šā panta trešajā daļā minētā informācija, zvērināts tiesu izpildītājs vai nodokļu administrācija nav vērsusi piedziņu pret ieguldītāja naudas līdzekļiem, izbeidzas zvērināta tiesu izpildītāja vai nodokļu administrācijas noteiktie ierobežojumi kompensācijas izmaksai.

(11) Ja Latvijas Banka, sistēmas dalībnieks, kuram konstatēta nespēja izpildīt saistības, administrators vai likvidators konstatē, ka kompensācija izmaksāta personai, kurai saskaņā ar šā likuma noteikumiem nebija tiesību uz kompensāciju, vai arī tā izmaksāta lielākā apmērā, personai ir pienākums atmaksāt nepamatoti izmaksāto kompensāciju atbilstoši Latvijas Bankas, sistēmas dalībnieka, kuram konstatēta nespēja izpildīt saistības, administratora vai likvidatora pieprasījumam.

(12) Ja persona šā panta vienpadsmitajā daļā minēto kompensāciju neatmaksā brīvprātīgi, Latvijas Bankai, sistēmas dalībniekam, kuram konstatēta nespēja izpildīt saistības, administratoram vai likvidatoram ir pienākums celt prasību par minēto līdzekļu atmaksu."

6. Papildināt likumu ar 5.1 pantu šādā redakcijā:

"5.1 pants. (1) Sistēmas dalībnieks savos grāmatvedības reģistros pastāvīgi uztur informāciju par tiem ieguldījumiem, par kuriem ieguldītājam ir tiesības saņemt kompensāciju, ja tiek konstatēta sistēmas dalībnieka nespēja izpildīt saistības.

(2) Sistēmas dalībnieks, kuram konstatēta nespēja izpildīt saistības, sagatavo to ieguldītāju sarakstu, kuriem ir tiesības uz kompensāciju. Sarakstā iekļauj ieguldītājus, kuriem atbilstoši šā likuma noteikumiem ir tiesības uz kompensāciju, un ietver informāciju, kāda tā ir dienā, kad konstatēta sistēmas dalībnieka nespēja izpildīt saistības. Sistēmas dalībnieks, kuram konstatēta nespēja izpildīt saistības, sarakstu iesniedz Latvijas Bankai pēc tās pieprasījuma.

(3) Latvijas Banka izdod noteikumus par saraksta sastādīšanas un iesniegšanas kārtību un termiņiem."

7. Izteikt 6. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Kompensācijas izmaksu uzsāk triju mēnešu laikā no dienas, kad Latvijas Banka konstatējusi sistēmas dalībnieka nespēju izpildīt tā saistības pret ieguldītāju pilnā apmērā un noteikusi kompensācijas apmēru, vai no dienas, kad stājies spēkā tiesas nolēmums par ieguldījumu pakalpojumu sniedzēja maksātnespējas procesa pasludināšanu vai likvidāciju, kas tam liedz iespēju izpildīt ieguldītāju prasījumus."

8. Papildināt likumu ar 6.1 pantu šādā redakcijā:

"6.1 pants. (1) Kompensācijas izmaksu vai daļēju izmaksu ieguldītājam var atlikt šādos gadījumos:

1) pastāv juridisks strīds par ieguldītāja tiesībām uz ieguldījumu vai tiesībām saņemt kompensāciju;

2) saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasībām tiek vērtēta ieguldītāja un tā patiesā labuma guvēja līdzekļu izcelsme klienta izpētes (tai skaitā padziļinātas izpētes) ietvaros;

3) saskaņā ar normatīvajiem aktiem ieguldījumu izmaksai ir noteikti ierobežojumi;

4) tiek vērtēta ieguldītāja atbildība par sistēmas dalībniekam radītajām finansiālajām grūtībām vai tiek vērtētas ieguldītāja apzinātas darbības, kuras izraisījušas sistēmas dalībnieka finanšu stāvokļa pasliktināšanos;

5) pret personu ir uzsākts kriminālprocess par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma vai proliferācijas finansēšanu, bet notiesājošs tiesas spriedums nav stājies spēkā.

(2) Saņemot no Latvijas Bankas informāciju par kompensācijas izmaksas vai daļējas izmaksas atlikšanu, sistēmas dalībnieks, kuram konstatēta nespēja izpildīt saistības, veic attiecīgas izmaiņas kompensācijas saņēmēju sarakstā.

(3) Izbeidzoties apstākļiem, kas bijuši par pamatu kompensācijas izmaksas vai daļējas izmaksas atlikšanai šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, Latvijas Banka informē sistēmas dalībnieku, kuram konstatēta nespēja izpildīt saistības, par nepieciešamību veikt attiecīgas izmaiņas kompensācijas saņēmēju sarakstā."

9. 7. pantā:

aizstāt 1. punktā vārdus "noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju" ar vārdiem "noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma vai proliferācijas finansēšanu";

papildināt 2. punktu pēc vārda "apdrošināšanas" ar vārdiem "un pārapdrošināšanas";

aizstāt 5. punktā vārdu "valstij" ar vārdiem "valsts pārvaldes iestādēm";

papildināt pantu ar 11. un 12. punktu šādā redakcijā:

"11) kredītiestādēm;

12) finanšu iestādēm Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza regulu (ES) Nr. 648/2012 izpratnē."

10. Izslēgt 8. un 9. pantu.

11. Izslēgt 11. panta otro daļu.

12. 12. pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Sistēmas dalībnieks savam esošajam ieguldītājam, kā arī — pirms ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas — potenciālajam ieguldītājam sniedz:

1) informāciju par ieguldījumiem, par kuriem saskaņā ar šā likuma 7. pantu kompensāciju neizmaksā;

2) informāciju par kompensācijas apmēru;

3) informāciju par kompensācijas izmaksas kārtību un termiņu;

4) informāciju par nosacījumiem, kurus nepieciešams ievērot, lai saņemtu kompensāciju saskaņā ar šo likumu;

5) ieguldītāju aizsardzības sistēmas uzturētāja kontaktinformāciju.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Sistēmas dalībnieks saņem ieguldītāja apliecinājumu par attiecīgās informācijas saņemšanu."

13. 13. pantā:

papildināt ceturto daļu ar vārdiem "un ar kompensāciju izmaksu saistīto administratīvo izdevumu segšanai";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Naudas līdzekļi, kas divu gadu laikā kopš kompensāciju izmaksu uzsākšanas nav izmantoti kompensāciju izmaksai, pēc kompensāciju izmaksas termiņa beigām tiek atmaksāti sistēmas dalībniekiem proporcionāli to veiktajiem maksājumiem ieguldījumu aizsardzības sistēmā, izņemot naudas līdzekļus, kuri Latvijas Bankai ir nepieciešami, lai:

1) izmaksātu tādas kompensācijas, kuru izmaksa tika atlikta saskaņā ar šā likuma 6.1 panta pirmo daļu;

2) segtu tiesāšanās izdevumus, kas saistīti ar kompensāciju izmaksām.";

izslēgt sesto daļu;

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Izraugoties tirgus dalībnieku, kurš piešķirs šā panta septītajā daļā minēto aizdevumu — ieguldītāju aizsardzības sistēmas uzdevumu izpildei nepieciešamo naudas līdzekļu summu —, nav piemērojami Publisko iepirkumu likuma noteikumi. Latvijas Banka izraugās to Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu tirgus dalībnieku, kurš Latvijas Bankai piedāvā zemāko aizdevuma procentu likmi. Ja izteiktie piedāvājumi ir vienādi, līguma slēgšanas tiesības piešķir lozējot."

14. Izteikt 14. pantu šādā redakcijā:

"14. pants. (1) Ja sistēmas dalībnieks nav iemaksājis tam aprēķināto naudas līdzekļu summu ieguldītāju aizsardzības sistēmā šā likuma 13. panta trešajā daļā noteiktajā termiņā, tad tas par katru nokavēto maksājuma dienu maksā Latvijas Bankai nokavējuma naudu 0,05 procentu apmērā no nesamaksātās naudas līdzekļu summas. Nokavējuma nauda aprēķināma par laikposmu, par kuru sistēmas dalībnieks nav veicis tam aprēķināto maksājumu.

(2) Sistēmas dalībniekam ir pienākums aprēķināt šā panta pirmajā daļā minēto nokavējuma naudu un iemaksāt to Latvijas Bankas kontā.

(3) Ja sistēmas dalībnieks nokavējis šā likuma 13. panta trešajā daļā noteikto maksājuma termiņu vairāk par 30 dienām, Latvijas Banka par to nekavējoties informē attiecīgā sistēmas dalībnieka mītnes zemes kompetento uzraudzības institūciju.

(4) Arī tad, ja sistēmas dalībniekam ir anulēta licence (atļauja) ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai, kompensācija ieguldītājiem tiek nodrošināta šajā likumā paredzētajā kārtībā un apmērā par ieguldījumiem, kas veikti līdz sistēmas dalībnieka licences (atļaujas) anulēšanai."

15. 15. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "regresa" ar vārdu "prasījuma";

aizstāt otrajā un trešajā daļā vārdus "Regresa kārtībā" ar vārdiem "Šā panta pirmajā daļā noteikto prasījuma tiesību izmantošanas (izlietošanas) rezultātā";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja Latvijas Bankai, izmantojot (izlietojot) tās prasījuma tiesības, nav izdevies atgūt naudas līdzekļus, tai ir tiesības nodot prasījuma tiesības sistēmas dalībniekiem, kuri veikuši iemaksas kompensācijas nodrošināšanai."

16. Aizstāt 18. panta otrajā daļā un 19. panta otrajā daļā vārdus "likumā noteiktajā kārtībā uzsācis ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu Latvijas teritorijā" ar vārdiem "Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajā kārtībā uzsācis ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā".

17. Papildināt likumu ar V nodaļu šādā redakcijā:

"V nodaļa
Atbildība

20. pants. (1) Latvijas Banka var piemērot šādas sankcijas:

1) brīdinājumu;

2) publisku paziņojumu;

3) naudas sodu;

4) izslēgt sistēmas dalībnieku no dalības ieguldītāju aizsardzības sistēmā.

(2) Latvijas Banka var piemērot administratīvo pasākumu — pieprasīt, lai par pārkāpumu atbildīgā juridiskā persona izbeidz attiecīgo rīcību.

(3) Latvijas Banka var piemērot šā panta pirmās daļas 1., 2. vai 4. punktā noteiktās sankcijas un šā panta otrajā daļā noteikto administratīvo pasākumu, ja:

1) netiek ievērota normatīvajos aktos noteiktā prasība sagatavot, apstrādāt un iesniegt Latvijas Bankai informāciju, kas nepieciešama kompensāciju izmaksas nodrošināšanai un informācijas administrēšanai;

2) netiek ievērota prasība veikt maksājumus ieguldītāju aizsardzības sistēmā noteiktajā apmērā;

3) netiek ievērots termiņš maksājumu veikšanai ieguldītāju aizsardzības sistēmā.

(4) Latvijas Banka var piemērot naudas sodu no 1000 līdz 10 000 euro, ja sistēmas dalībnieks neizpilda pienākumu sagatavot, apstrādāt un iesniegt Latvijas Bankai informāciju, kas nepieciešama kompensāciju izmaksas nodrošināšanai un informācijas administrēšanai.

(5) Publisks paziņojums ir paziņojums, kurā norādīta par pārkāpumu atbildīgā juridiskā persona un pārkāpuma būtība. Publisku paziņojumu var piemērot papildus šā panta pirmās daļas 1., 3. vai 4. punktā minētajām sankcijām.

(6) Sistēmas dalībnieku var izslēgt no dalības ieguldītāju aizsardzības sistēmā, tam par to paziņojot ne vēlāk kā 12 mēnešus iepriekš un saskaņojot izslēgšanu no dalības ieguldītāju aizsardzības sistēmā ar sistēmas dalībnieka mītnes zemes kompetento uzraudzības institūciju.

(7) Latvijas Banka var piemērot šā panta otrajā daļā minēto administratīvo pasākumu vienlaikus ar šā panta pirmajā daļā minētajām sankcijām.

21. pants. (1) Latvijas Banka var ierosināt lietu ne vēlāk kā piecu gadu laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas, bet, ja pārkāpums ir ilgstošs, — no pārkāpuma izbeigšanas dienas.

(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktā noilguma termiņa skaitīšanu aptur ar lietas ierosināšanas dienu.

(3) Lēmumu par šajā likumā noteikto sankciju un administratīvo pasākumu piemērošanu Latvijas Banka var pieņemt divu gadu laikā no lietas ierosināšanas dienas.

(4) Latvijas Banka izbeidz lietu, ja šā panta trešajā daļā noteiktajā termiņā nav pieņemts lēmums par šajā likumā noteikto sankciju un administratīvo pasākumu piemērošanu.

22. pants. (1) Latvijas Banka informāciju par sankcijām un administratīvo pasākumu, kas piemērots par pārkāpumu atbildīgajām juridiskajām personām, pēc tam, kad tā ir paziņota adresātam, ievieto savā tīmekļvietnē, norādot ziņas par personu un tās izdarīto pārkāpumu, kā arī par Latvijas Bankas izdotā administratīvā akta pārsūdzēšanu un pieņemto nolēmumu.

(2) Latvijas Banka šā panta pirmajā daļā minēto informāciju ievieto tīmekļvietnē, neidentificējot juridisko personu, kurai piemērota sankcija vai administratīvais pasākums, ja konstatē, ka juridiskās personas datu atklāšana nav samērīga vai ka juridiskās personas datu atklāšana var apdraudēt finanšu tirgus stabilitāti vai uzsākta kriminālprocesa norisi vai radīt nesamērīgu kaitējumu iesaistītajām personām.

(3) Latvijas Bankas tīmekļvietnē ievietotā informācija ir pieejama piecus gadus no tās ievietošanas dienas.

23. pants. (1) Pārsūdzot Latvijas Bankas izdotu administratīvo aktu, pieteikumu iesniedz Administratīvajā apgabaltiesā. Administratīvā apgabaltiesa lietu izskata kā pirmās instances tiesa. Lieta tiek izskatīta triju tiesnešu sastāvā. Administratīvās apgabaltiesas spriedumu var pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas sūdzību.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētā administratīvā akta (izņemot administratīvo aktu par naudas soda piemērošanu vai publisku paziņojumu) pārsūdzēšana neaptur šā akta darbību."

18. Aizstāt informatīvajā atsaucē uz Eiropas Savienības direktīvu vārdu un skaitļus "direktīvas 97/9/EC" ar vārdiem un skaitļiem "Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 3. marta direktīvas 97/9/EK par ieguldītāju kompensācijas sistēmām".

Likums stājas spēkā 2024. gada 1. jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2024. gada 11. janvārī.

Valsts prezidents E. Rinkēvičs

Rīgā 2024. gada 25. janvārī

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!