• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Valmieras novada domes 2024. gada 30. maija saistošie noteikumi Nr. 130 "Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2024. gada saistošajos noteikumos Nr. 120 "Par Valmieras novada pašvaldības 2024. gada budžetu"". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 10.06.2024., Nr. 111 https://www.vestnesis.lv/op/2024/111.23

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 7

Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā

Vēl šajā numurā

10.06.2024., Nr. 111

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Valmieras novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 130

Pieņemts: 30.05.2024.

OP numurs: 2024/111.23

2024/111.23
RĪKI

Valmieras novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 130

Valmierā 2024. gada 30. maijā (prot. Nr. 7, 48. §)

Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2024. gada saistošajos noteikumos Nr. 120 "Par Valmieras novada pašvaldības 2024. gada budžetu"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta ceturto daļu,
10. panta pirmās daļas 1. punktu, Likuma par budžetu un finanšu
vadību 6. pantu un 41. pantu, likumu "Par pašvaldību budžetiem"

1. Izteikt noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) pamatbudžetā uz 01.01.2025. 96 577 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu;

2. Izteikt noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam ieņēmumos 120 722 489 euro apmērā, ieskaitot līdzekļu atlikumu gada sākumā 12 628 363 euro, saskaņā ar 1. pielikumu."

3. Izteikt noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt nodokļu ieņēmumus 50 136 941 euro apmērā."

4. Izteikt noteikumu 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Apstiprināt nenodokļu ieņēmumus 6 537 543 euro apmērā."

5. Izteikt noteikumu 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Apstiprināt maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus 6 066 136 euro apmērā."

6. Izteikt noteikumu 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Apstiprināt ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumus 1 148 729 euro apmērā."

7. Izteikt noteikumu 7. punktu, 7.1., 7.2. un 7.4. punktus šādā redakcijā:

"7. Apstiprināt transfertu ieņēmumus (ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem) 44 204 077 euro apmērā, tajā skaitā:

7.1. pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 31 165 874 euro apmērā,

7.2. līdzfinansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektiem un pasākumiem 4 752 135 euro apmērā,

7.4. pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti 114 474 euro apmērā."

8. Izteikt noteikumu 8. punktu, 8.1., 8.1.1., 8.1.2., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.7., 8.8., 8.9. apakšpunktus šādā redakcijā:

"8. Apstiprināt Valmieras novada pamatbudžetu 2024. gadam izdevumos 126 143 202 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu, tajā skaitā pa funkcionālajām kategorijām:

8.1. vispārējiem valdības dienestiem 8 801 989 euro apmērā, tajā skaitā:

8.1.1. ar pašvaldības saņemtajiem aizdevumiem saistītie maksājumi 2 956 273 euro apmērā;

8.1.2. līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 40 418 euro apmērā. Lēmumus par paredzētās apropriācijas izlietojumu pieņem pašvaldības domē;

8.2. sabiedriskajai kārtībai un drošībai 1 157 867 euro apmērā;

8.3. ekonomiskajai darbībai 11 874 376 euro apmērā;

8.4. vides aizsardzībai 3 145 686 euro apmērā;

8.5. pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 20 755 929 euro apmērā;

8.7. atpūtai, kultūrai un reliģijai 8 240 652 euro apmērā;

8.8. izglītībai 59 296 535 euro apmērā;

8.9. sociālajai aizsardzībai 11 138 631 euro apmērā".

9. Izteikt noteikumu 9. punktu, 9.1., 9.1.1., 9.1.2. apakšpunktus šādā redakcijā un papildināt ar 9.2. apakšpunktu:

"9. Apstiprināt finansēšanas sadaļu – 3 991 516 euro apmērā saskaņā ar 1. un 4. pielikumu, tajā skaitā:

9.1. aizņēmumi un aizņēmumu atmaksa – -4 064 712 euro apmērā, tajā skaitā:

9.1.1. ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa 3 127 675 euro apmērā saskaņā ar 4. pielikumu;

9.1.2. ilgtermiņa aizņēmumi investīciju projektu īstenošanai -7 192 387 euro apmērā,

9.2. līdzdalība radnieciskā un asociētā uzņēmuma kapitālā 73 196 euro apmērā."

10. Izteikt noteikumu 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Apstiprināt Pašvaldības Ziedojumus un dāvinājumus ieņēmumos 312 601 euro apmērā, ieskaitot līdzekļu atlikumu gada sākumā 311 868 euro apmērā un izdevumos 312 601 euro apmērā saskaņā ar 2. pielikumu."

11. Izteikt noteikumu 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Apstiprināt Pašvaldības saistību apmēru 6 428 533 euro apmērā saskaņā ar 4. pielikumu, saistību apjoms pret pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām 8,91 %."

Pielikumā: 1. "1. pielikums "Valmieras novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme 2024. gadam"";

2. "2. pielikums "Valmieras novada pašvaldības Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu tāme 2024. gadam"";

3. "4. pielikums "Valmieras novada pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un ilgtermiņa saistību apmērs 2024. gada decembrī, EUR"";

4. "Paskaidrojuma raksts Valmieras novada pašvaldības 2024. gada budžetam".

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks

1. pielikums

2. pielikums

4. pielikums

 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras novada pašvaldības 2024. gada 30. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 130 "Grozījumi Valmieras novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 120 "Par Valmieras novada pašvaldības 2024. gada budžetu""

Pamatojoties uz Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi uz 2024. gada 1. maiju gan ieņēmumos, gan izdevumos, Pašvaldības patstāvīgās iepirkuma komisijas pabeigtām iepirkuma procedūrām un noslēgtiem līgumiem, Pašvaldības domes pieņemtiem lēmumiem, Pašvaldības 2024. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

- precizētas Pašvaldības ieņēmumu prognozes nenodokļu ieņēmumiem, no valsts budžeta un no valsts budžeta iestādēm saņemtiem transfertiem;

- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1. Pamatbudžets

1.1. Ieņēmumi

Ieņēmumu prognoze kopumā samazināta par 1 461 942 euro.

Tabula 1.1.1. Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2024. gada 30. maijā grozījumos

Rādītāji

Apstiprināts 20.02.2024.

Grozījumi 30.05.2024.

Apstiprināts 30.05.2024.

IEŅĒMUMI KOPĀ 122 184 431 -1 461 942 120 722 489
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 12 628 363   12 628 363
Kārtējā gada ieņēmumi 109 556 068 -1 461 942 108 094 126
Nodokļu ieņēmumi 49 727 548 409 393 50 136 941
Nenodokļu ieņēmumi 9 753 341 -3 215 798 6 537 543
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 5 606 970 459 166 6 066 136
Ārvalstu finanšu palīdzība 1 028 363 120 366 1 148 729
Trasferti 43 439 846 764 931 44 204 777
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim

30 434 984

730 890

31 165 874

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti

7 410 833

 

7 410 833

No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)

4 738 018

14 117

4 752 135

Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām

761 461

 

761 461

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu transferti

94 550

19 924

114 474

Palielināti nodokļu ieņēmumi par 409 393 euro, kas ir ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa.

Samazināti nenodokļu ieņēmumi -3 215 798 euro apmērā, tai skaitā palielināti procentu ieņēmumi par NĪ pārdošanas atliktajiem maksājumiem un ieņēmumi no biedrībām par 2023. gadā neizlietotajiem finansējumiem; samazināti ieņēmumi par NĪ pārdošanu; veikta tehniska korekcija starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

Maksas pakalpojumi palielinās par 459 166 euro apmērā, tai skaitā:

- ieņēmumi no apdrošināšanas kompānijām kā apdrošināšanas kompensācija 3 396 euro apmēra;

- samazināts 50 700 euro par ēdināšanas pakalpojumiem no vecāku maksām pirmsskolas izglītības iestādēs;

- ieņēmumi no nekustamo īpašumu iznomāšanas 485 030 euro apmērā;

- finansējums no Latvijas Olimpiskās komitejas sporta dzīves uzlabošanai, loterija "Sporto visa klase" 10 000 euro apmērā;

- Vides izglītības fonda finansējums kampaņai "Plastic Pirates-Go Europe" 5 250 euro apmērā.

Ārvalstu finanšu palīdzība palielināta par 120 366 euro apmērā, tai skaitā:

- NORDplus Junior projektu finansējums Valmieras Gaujas krasta vidusskolas–attīstības centra projektiem 97 952 euro apmērā;

- Erasmus + projektam "Eiropas amatierzinātne" Valmieras bibliotēkā 5 000 euro apmērā.

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim palielinās par 730 890 euro apmērā, tai skaitā:

- Latvijas Republikas Kultūras ministrijas finansējums 129 261 euro apmērā programmai "Skolas soma";

- Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums atbalstam Ukrainas civiliedzīvotāju bērnu atbalstam 43 393 euro apmērā;

- Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums mācību līdzekļu iegādei 259 753 euro apmērā;

- Valsts Kultūras kapitāla fonda finansējums dažādiem projektiem 16 200 euro apmērā;

- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju izmitinātāju atbalstam 12 400 euro;

- Centrālās vēlēšanu komisijas finansējums Eiropas parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai 186 154 euro apmērā.

1.2. Izdevumi

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus palielinot par 1 162 196 euro apmērā.

Tabula nr. 1.2.1. Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2024. gada 30. maija grozījumos

Funkcionālās klasifikācijas kods Rādītāji Apstiprināts 20.02.2024. Grozījumi

30.05.2024.

Apstirpināts

30.05.2024.

  Kārtējā gada izdevumi 124 981 006 -363 578 124 617 428

01.000

Vispārējie vadības dienesti, tajā skaitā

8 609 941

192 048

8 801 989

01.100 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas

5 216 169

7 813

5 223 982

01.300 Vispārējās nozīmes dienesti

160 472

 

321 440

01.600 Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienest

16 874

187 027

203 901

01.700 Pašvaldību budžeta iekšējā valsts parāda darījumi

2 949 483

6 790

2 956 273

01. 830 Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību budžetam

216 943

 

206 532

01.890 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības budžetiem

50 000

-9 582

40 418

03.000

Sabiedriskā kārtība un drošība

1 156 547

1 320

1 157 867

04.000

Ekonomiskā darbība

11 761 437

112 939

11 874 376

05.000

Vides aizsardzība

3 121 156

24 530

3 145 686

06.000

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

22 320 277

-1 564 348

20 755 929

07.000

Veselība

205 763

 

205 763

08.000

Atpūta, kultūra un reliģija

7 979 622

261 030

8 240 652

09.000

Izglītība

58 717 506

579 029

59 296 535

10.000

Sociālā aizsardzība

11 108 757

29 874

11 138 631

1.2.1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi palielināti par 192 048 euro, tai skaitā:

- 187 027 euro Pašvaldības vēlēšanu komisijai Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai;

- Papildus finansējums Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļai pēc 28.03.2024. domes lēmuma Nr. 107 7 093 euro apmērā;

- papildus līdzekļi paredzēti Valsts kases aizņēmumu procentu maksājumiem 6 790 euro apmērā;

- 9 582 euro novirzīti domes 28.03.2024. lēmuma "Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu simbolu ietverošu ielu nosaukumu maiņu" realizēšanai.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.2. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai izdevumi palielināti par 1 320 euro atskurbtuves darbības nodrošināšanai.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.3. Ekonomiskajai klasifikācijai izdevumi palielināti 112 939 euro apmērā, tajā skaitā:

- Samazināts finansējums 45 953 euro apmērā autoceļa projekta "Gājēju ietves un apgaismojuma izbūve Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Valmieras novadā";

- piešķirti līdzekļi 118 914 euro apmērā Ŗietekļa iela izbūvei pēc iepirkuma līguma pieauguma;

- papildus līdzekļi Vanšu tilta pārbūvei 161 132 euro apmērā;

- samazināts finansējums Strauta ielas pārbūvei 62 014 euro apmērā;

- samazināts finansējums ielu bedrīšu remontiem – noslēgtā līguma summa mazāka par plānoto, nesamazinot bedrīšu remonta apjomus, 50 000 euro apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.4. Vides aizsardzībai izdevumi palielināti par 24 530 euro Zivju fonda projektu realizēšanai.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi samazināti 1 564 348 euro apmērā; tajā skaitā:

- samazināts ēkas Cēsu ielā 4, Valmierā remontdarbu izmaksas 85 132 euro apmērā, jo noslēgtā līguma summa mazāka;

- papildus finansējums piešķirts ēkas Bastiona iela 24, Valmierā plūdu sekas novēršanas darbiem 16 696 euro apmērā;

- papildus finansējums piešķirts pēc 28.03.2024. domes lēmuma ēkas Skolas laukums 2, Sedā" projekta izmaiņām 9 317 euro apmērā;

- piešķirts finansējums pašvaldībai piederošo dzīvokļu komunālo parādu segšanai 31 258 euro apmērā;

- piešķirts finansējums Mazsalacas apvienības ūdensapgādes uzturēšanai 5 000 euro apmērā;

- piešķirts finansējums 5 160 euro apmērā Burtnieku apvienības nedzīvojamo ēku norēķiniem par elektrību;

- samazināts finansējums CEFLA projekta "Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2. kārta" atmaksājamo summu 1 535 340 euro apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.6. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi palielināti 261 030 euro apmērā, tajā skaitā:

- piešķirts finansējums Valmieras Olimpiskā centra deleģējuma līguma nodrošinājumam 222 000 euro apmērā;

- finansējums Vienoto pašvaldības Valsts klientu apkalpošanas centriem 4 560 euro apmērā;

- piešķirts finansējums Kultūrkapitāla fonda projektu realizācijai Valmieras kultūras pārvaldē un Valmieras muzejā 14 700 euro apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.7. Izglītībai izdevumi palielināti 579 029 euro apmērā, tajā skaitā:

- piešķirti līdzekļi iestādēm Latvijas Olimpiskās komitejas projektam "Sporto visa klase" 10 000 euro apmērā;

- piešķirts finansējums izglītības iestādēm mācību materiālu nodrošinājuma iegādei 259 753 euro apmērā;

- piešķirts finansējums 129 261 euro apmērā projekta "Skolas soma" realizācijai;

- piešķirts finansējums Nordplus Junior projektu realizācijai 97 952 euro apmērā;

- samazināts finansējums 50 700 euro apmērā ēdināšanas izdevumu segšanai.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.8. Sociālajai aizsardzībai izdevumi palielināti 29 874 euro apmērā, tai skaitā:

- piešķirts papildus finansējums 17 474 euro apmērā medicīnas personāla piemaksām par darba stāžu;

- piešķirti līdzekļi Ukrainas civiliedzīvotāju materiālam atbalstam 12 400 euro apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.9. Finansēšana

Finansēšanas sadaļa palielinās par 1 366 918 euro, tai skaitā:

- Aizņēmumu atmaksas Valsts kasei 88 140 euro apmērā;

- Aizņēmumi ES projekta realizācijai 1 259 700 euro apmērā;

- Līdzdalība radnieciskā un asociētā uzņēmuma kapitālā 19 078 euro apmērā.

2. Ziedojuma un dāvinājuma budžets

Ziedojumu un dāvinājuma budžetā ieņēmumi un izdevumi palielināti par 733 euro.

3. Citi budžeta līdzekļi

Citos budžeta līdzekļos grozījumi netika veikti.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!