• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Līvānu novada domes 2023. gada 27. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 2 "Līvānu novada pašvaldības budžets 2023. gadam". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 18.05.2023., Nr. 94 https://www.vestnesis.lv/op/2023/94.17

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ludzas novada domes saistošie noteikumi Nr. 6/2023

Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Ludzas novadā

Vēl šajā numurā

18.05.2023., Nr. 94

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Līvānu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 2

Pieņemts: 27.04.2023.

OP numurs: 2023/94.17

2023/94.17
RĪKI

Līvānu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Līvānu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2

Līvānos 2023. gada 27. aprīlī

Līvānu novada pašvaldības budžets 2023. gadam

APSTIPRINĀTI
ar Līvānu novada pašvaldības domes
2023. gada 27.aprīļa sēdes prot. Nr. 5
lēmumu Nr. 5-27

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu,
likuma "Par pašvaldības budžetiem"
16. un 17. pantu

1. Apstiprināt Līvānu novada pašvaldības pamatbudžetu 2023. gadam saskaņā ar 1., 2., 3. un 4. pielikumu:

1.1. ieņēmumi 14 660 195 euro
1.2. izdevumi 18 469 737 euro
1.3. aizņēmumu saņemšana kopsummā 1 930 769 euro
1.4. aizņēmumu atmaksa kopsummā 814 719 euro
1.5. pamatkapitāla palielināšana 25 900 euro
t. sk. SIA " Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība" 25 900 euro
1.6. naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2023. 2 719 392 euro
1.7. naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2023. 0 euro

2. Apstiprināt Līvānu novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2023. gadam saskaņā ar 5. un 6. pielikumu:

2.1. ieņēmumi 913 euro
2.2. izdevumi 17 126 euro
2.3. naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2023. 16 213 euro
2.4. naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2023. 0 euro

3. Apstiprināt Līvānu novada pašvaldības 2023. gada saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajiem gadiem saskaņā ar 7. pielikumu.

4. Noteikt Līvānu novada domei tiesības finansēt budžeta iestādes un pasākumus proporcionāli novada budžeta saņemtajiem ienākumiem un mērķdotācijām, bet nepārsniedzot budžetā paredzētās summas.

5. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.

6. Budžeta izpildītāji pamatbudžeta ieņēmumus par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citus pamatbudžeta ieņēmumus, kā arī ziedojumu budžeta ieņēmumus, kas pārsniedz budžetā noteikto apjomu, ar Līvānu novada domes atļauju var novirzīt izdevumu papildus finansēšanai. Budžeta izpildītāji drīkst izdarīt grozījumus tāmēs apstiprināto budžeta līdzekļu ietvaros, iesniedzot tos apstiprināšanai Līvānu novada domei. Visas izmaiņas apstiprinātajās budžeta tāmēs iekļaujamas kārtējos Līvānu novada pašvaldības 2023. gada budžeta grozījumos, kurus pieņem Līvānu novada dome.

7. Noteikt, ka tāmju izpildītāji – iestāžu vadītāji un atbildīgie par programmām (pasākumiem) ir personīgi atbildīgi par šo saistošo noteikumu ievērošanu, ciktāl tie skar attiecīgo budžeta izpildītāju.

Pielikumā:

1) Līvānu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2023. gadam;

2) Līvānu novada pašvaldības iestāžu un pasākumu izdevumi 2023. gadam;

3) Līvānu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2023. gadam;

4) Līvānu novada pašvaldības finansēšanas daļa 2023. gadam;

5) Līvānu novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi 2023. gadam;

6) Līvānu novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu izdevumi 2023. gadam;

7) Līvānu novada pašvaldības ilgtermiņa saistību apmērs.

Līvānu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Vaivods

 

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

5. pielikums

6. pielikums

7. pielikums

 

Paskaidrojuma raksts
Līvānu novada pašvaldības 2023. gada budžetam

Līvānu novads atrodas Latgales plānošanas reģionā, Līvānu novads ir viena no 43 pašvaldībām, kas saglabā savu statusu pēc 2021.gada administratīvi teritoriālās reformas. Līvānu novads ir arī viens no reģionālās attīstības centriem Latvijā. Galvenā vērtība te ir cilvēki, ģimenes, viņu labsajūta. Gan sirmgalvji, kuri saviem sviedriem un prātiem radījuši šodienas Līvānu novadu, gan vietējie uzņēmēji un strādājošie, kuri tieši šobrīd rada nākotni, gan vismazākie nākotnes būvētāji. Tie, kas saka: "Līvāni ir manas mājas!". Viņi ir mūsu pilsētas un novada sirdspuksti un asinsrite. Un mēs darām visu, ko spējam, cilvēku ērtībai, pilsētas un novada skaistumam un attīstībai. Lai viņi vēlētos šeit dzīvot, veidot ģimenes, radīt bērnus, strādāt, attīstīt uzņēmējdarbību.

Līvānu novadu veido Līvānu pilsēta un 5 pagasti – Jersikas, Rožupes, Rudzātu, Sutru, Turku pagasts.

Līvānu novada teritorijas kopējā platība 62 180 hektāri, t.sk.:

Līvānu pilsēta – 497 ha

Rožupes pagasts – 18 163 ha

Rudzātu pagasts – 12 467

Turku pagasts – 11 900 ha

Jersikas pagasts – 11 360 ha

Sutru pagasts – 7 793 ha

Novadā iedzīvotāju skaits pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 2023.gada 1.janvārī bija 11255 iedzīvotāji. Līdzīgi kā Latvijā kopumā, izņemot pierīgas reģionu, arī Līvānu novadā iedzīvotāju skaitam ir tendence sarukt. Pašvaldībā turpina sarukt iedzīvotāju skaits. Galvenais iedzīvotāju skaita samazinājuma faktors ir negatīvais dabiskais pieaugums. Saskaņā ar Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļas apkopotajiem datiem 2022.gadā Līvānu novadā piedzimuši 84 bērni, miruši 162 cilvēki, (2021.gadā piedzimuši 95 bērni, miruši 198 cilvēki, 2020.gadā piedzimuši 76 bērni, miruši 190 cilvēki), 2019.gadā piedzimuši 72 bērni, miruši 168 cilvēki. Līvānu novada iedzīvotāju skaita izmaiņas no 01.01.2019.–01.01.2023.gadam ir atspoguļotas 1.attēlā.

1.attēls Iedzīvotāju skaita izmaiņas Līvānu novadā no 01.01.2019.–01.01.2023.gadam (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati)

Svarīgs priekšnosacījums veiksmīgai uzņēmējdarbības attīstībai ir darbaspēka pieejamība. Līvānu novadā, pēc Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) datiem, uz 2022.gada 31.decembri bezdarba līmenis ir 8,2%. Laika posmā no 2018.gada līdz 2023.gadam tas ir robežās no 8,2 % līdz 12,2%. Latvijā tajā pašā laika posmā bezdarba līmenis ir no 4,5% līdz 6,0%. 2.attēlā redzams, ka Līvānu novadā bezdarba līmenim ir tendence pazemināties. Līvānu novadā bezdarba līmenis ir zemāks nekā vidēji Latgales reģionā. Salīdzinot ar vidējo bezdarba līmeni Latgales reģionā 2022.gada nogalē, Latgalē tas ir 12,8% (Nodarbinātības valsts aģentūras dati 31.12.2022.), savukārt Līvānu novadā 8,2%.

2.attēls Bezdarba līmenis Latvijā un Līvānu novadā no 31.12.2018. līdz 31.12.2022.gadam (Nodarbinātības valsts aģentūras dati)

Līvānu novada pašvaldība darbojas saskaņā ar Pašvaldību likumu, kas stājās spēkā 2023.gada 1.janvārī, un nosaka pašvaldību darbības vispārīgos noteikumus, ekonomisko pamatu un pašvaldību kompetenci, un Līvānu novada domes 2021.gada 16.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.20 "Līvānu novada pašvaldības nolikums". Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – dome, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

Pašvaldības darbs tiks organizēts saskaņā ar Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmu 2019.–2025.gadam, Rīcības plānu 2019.–2025.gadam un Investīciju plānu 2021–2023.gadam. Šie plāni katru gadu tiek pārskatīti un aktualizēti, iesaistot šajā procesā visas pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības, paredzot konkrētas rīcības un investīciju projektus izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Līvānu novada attīstības programmā ir nodefinēta Līvānu novada attīstības vīzija: "LĪVĀNU NOVADS – UZŅĒMĒJDARBĪBA, MODERNĀS TEHNOLOĢIJAS UN PIEVILCĪGA VIDE ĢIMENES LABSAJŪTAI!"

Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamatdokuments un finanšu instruments, ar kuru tā nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar pašvaldības finansiālajām iespējām.

Līvānu novada pašvaldības budžets 2023.gadam sastāv no pamatbudžeta un ziedojumiem un dāvinājumiem, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas.

Līvānu novada pašvaldības budžets 2023.gadam izstrādāts, ievērojot Pašvaldību likuma, likumu "Par pašvaldību budžetiem", "Par budžetu un finanšu vadību", "Par valsts budžetu 2023.gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam" prasības, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos Nr.875 "Noteikumi par budžetu finansēšanas klasifikāciju", Nr.934 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām", Nr.1031 "Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām", Nr.1032 "Noteikumi par budžeta ieņēmumu klasifikāciju", Līvānu novada pašvaldības 2018.gada 27.septembra noteikumos Nr.2 "Līvānu novada pašvaldības budžeta (tā grozījumu) izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība" noteiktās prasības, atbilstoši pašvaldības iestāžu un programmu izpildītāju priekšlikumiem un pašvaldības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem. Plānojot pašvaldības budžetu 2023.gadam, kā prioritārs izvirzīts uzdevums nodrošināt pašvaldības finanšu sabalansēšanu ilgtermiņā. Svarīgākie turpmāko gadu uzdevumi ir nodrošināt stabilu pašvaldības iestāžu darbību un funkciju izpildi, uzlabojot iekšējo procesu efektivitāti un darbinieku produktivitāti.

Atbilstoši Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.–2025.gadam noteiktajām prioritātēm, kā arī izvērtējot uz doto brīdi pieejamo informāciju par finansējuma piesaistes iespējām, 2023.gadā ir iekļauts finansējums sekojošu Attīstības programmas Rīcību plāna pasākumu realizācijai, kuriem uzsākušies sagatavošanās darbi un kuriem plānots piesaistīt ES struktūrfondu un citu fondu finansējumu, t.sk. nodrošinot ar Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējumu:

UZDEVUMS 1.2.2. Nodrošināt kompetenču izglītības aktivitātes praktisko iemaņu un radošās kapacitātes attīstībai novada izglītības iestāžu izglītojamajiem

PASĀKUMS 1.2.2.1. Dzīves, darba prasmju un kompetenču izglītības attīstības aktivitāšu organizēšana novada izglītības iestādēs (Biznesa plānu konkurss skolēniem)

UZDEVUMS 1.3.1. Nodrošināt mūžizglītības un pašīstenošanās pasākumus Līvānu novada iedzīvotāju uzņēmējdarbības, darba iemaņu, prasmju un personīgās individualitātes attīstībai

PASĀKUMS 1.3.1.7. Nevalstiskā sektora un iedzīvotāju iniciatīvas grupu darbības attīstība Līvānu novada pievilcīgas dzīves vides veidošanai un sadarbības ar Līvānu novada domi veicināšanai (pašvaldības finansēts mazo grantu un Viduslatgales pārnovadu fonda projektu konkurss biedrībām un iedzīvotāju iniciatīvu grupām; līdzfinansējums Līvānu novada iedzīvotāju/biedrību/iniciatīvu grupu LEADER un citu konkursu projektu realizācijas nodrošinājumam)

UZDEVUMS 2.1.3. Organizēt uzņēmējdarbības motivējošus pasākumus

PASĀKUMS 2.1.3.3. Uzņēmējdarbības motivēšana (pašvaldības finansēts konkurss uzņēmējiem "Līvānu novads VAR!")

UZDEVUMS 2.2.2. Nodrošināt veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu pieejamību un attīstību Līvānu novadā

PASĀKUMS 2.2.2.2. Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Līvānu novada iedzīvotājiem (dažādām mērķa grupām slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi, piesaistot ES finansējumu)

UZDEVUMS 2.2.3. Nodrošināt izglītības pakalpojumu kvalitāti un pieejamību Līvānu novadā

PASĀKUMS 2.2.3.1. Pirmsskolas izglītības iestādes un pirmsskolas grupu kvalitātes un pieejamības uzlabošana (PII "Rūķīši" remontdarbi)

PASĀKUMS 2.2.3.2. Pamata un vidējās izglītības iestāžu kvalitātes un pieejamības uzlabošana (Velotrases "BTA Velozinis Pilsēta B" izveide Laimiņas skolā, remontdarbi Laimiņas skolā)

UZDEVUMS 2.2.4. Nodrošināt kultūras pakalpojumu pieejamību un dažādošanu, rekreācijas teritoriju izveidi un labiekārtošanu Līvānu novadā saturīga brīvā laika pavadīšanai

PASĀKUMS 2.2.4.1. Kultūras aktivitāšu kvalitātes un pieejamības uzlabošana (Tehniskā aprīkojuma iegāde Līvānu novada pagastu sabiedrisko un kultūras pasākumu kvalitātes uzlabošanai)

UZDEVUMS 2.3.1. Nodrošināt pievilcīgas Līvānu novada apkārtējās teritorijas radīšanu un uzturēšanu

PASĀKUMS 2.3.1.1. Vides objektu uzstādīšana Līvānu novadā (Pilsētas strūklakas apkope; pilsētas noformējums Ziemassvētkiem)

UZDEVUMS 2.3.2. Nodrošināt vides kvalitātes saglabāšanu, dabas resursu uzlabošanu un vides risku mazināšanu Līvānu novada teritorijā

PASĀKUMS 2.3.2.2. Vides kvalitātes un dabas resursu uzlabošanas, kontroles un aizsardzības pasākumu nodrošināšana Līvānu novadā (klaiņojošo vai bezpalīdzības stāvoklī nonākušu dzīvnieku)

UZDEVUMS 2.4.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu

PASĀKUMS 2.4.1.1. Ielu un autoceļu infrastruktūras uzlabošana novada pilsētā un pagastos ("Ubaglīča" mikrorajona ielu atjaunošanas darbu turpināšana; gājēju pārejas izbūve pāri Celtniecības ielai, Līvānos; Varoņu un Parka ielas, Rudzātu pagastā un Vītolu un Daugavas ielas, Jersikas pagastā atjaunošana/pārbūve)

PASĀKUMS 2.4.1.2. Ielu apgaismojuma ierīkošana un uzlabošana novada pilsētā un pagastos (Ielu apgaismojuma ierīkošana Daugavas, Grīvas un Jersikas ielās, Līvānos; viedo apgaismojuma tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu novadā)

PASĀKUMS 2.4.1.3. Velo infrastruktūras uzlabošana novada pilsētā un pagastos (Veloceliņa izbūve līdz Grīvas mežam – būvdarbi)

UZDEVUMS 2.4.2. Veikt energoefektivitātes pasākumus

PASĀKUMS 2.4.2.3. Līvānu novada pašvaldības ēku pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana (Rudzātu speciālās pamatskolas jumta dzegas un karnīzes remontdarbi; Sutru administrācijas ēkas jumta remontdarbi)

PASĀKUMS 2.4.2.6. Līvānu novada publisko teritoriju ielu apgaismojuma pārbūve energoefektivitātes paaugstināšanai (pakāpeniska gaismekļu nomaiņa)

UZDEVUMS 2.4.3. Attīstīt un uzlabot komunālo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību

PASĀKUMS 2.4.3.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana (Pašvaldības lietus ūdens kanalizācijas attīrīšanas iekārtu tīrīšana un apkope)

PASĀKUMS 2.4.3.3. Atkritumu dalītās savākšanas pieejamības uzlabošana (Slēgtā tipa atkritumu savākšanas laukuma izbūve Rīgas ielā 101, Līvānos; dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveide Celtniecības ielā 9, Līvānos)

UZDEVUMS 2.5.1. Radīt un attīstīt piemērotu tehnisko infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu novadā

PASĀKUMS 2.5.1.11. Tehniskās dokumentācijas izstrāde (ielas apgaismojuma izbūves tehniskās dokumentācijas izstrāde Daugavas, Grīvas, Jersikas, Robežu un Ausekļa ielās Līvānos; tehniskās dokumentācijas izstrāde Brīvības ielas noslēguma posma Līvānos, Līvānu novadā pārbūvei; tehniskās dokumentācijas izstrāde dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveidei Celtniecības ielā 9, Līvānos; Līvānu peldbaseina "UPE" neatkarīga eksperta tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde; tehniskās apsekošanas atzinuma, ēku kadastrālās uzmērīšanas lietu izstrāde pašvaldības ēkām; tehniskās dokumentācijas izstrāde Rudzātu vidusskolas katlu mājas pārbūvei; tehniskās dokumentācijas izstrāde Rožupes administrācijas ēkas siltināšanai un Jersikas pamatskolas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūvei; tehniskā projekta izstrāde ūdensvada tīklu izbūvei Līvānu pilsētā)

UZDEVUMS 2.6.2. Nodrošināt pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanu

PASĀKUMS 2.6.2.3. Iedzīvotāju un novada viesu miera un drošības līmeņa uzlabošana (Hidrantu pārbaude Līvānu pilsētā)

PASĀKUMS 2.6.2.4. Civilās aizsardzības pasākumu ieviešanas atbalstīšana un nodrošināšana (Turku saieta nama ūdens tilpnes iekārtošana ugunsdzēsības vajadzībām)

UZDEVUMS 2.6.3. Nodrošināt pašvaldības un nozaru attīstības plānošanas procesu nepārtrauktību

PASĀKUMS 2.6.3.1. Pašvaldības attīstības plānošanas un nozaru dokumentu izstrāde (Līvānu novada pašvaldības teritorijas plānojuma izstrāde, Lokālplānojuma Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam grozījumi – Līvānu pilsētas centra teritorijai)

2023.gadā turpināsies darbs pie ārējā finansējuma piesaistīšanas Attīstības programmas Rīcību plāna pasākumu realizācijai.

Līvānu novada pašvaldības 2023.gada pamatbudžeta plānotie ieņēmumi ir 14 660 195 euro, izdevumi 18 469 737 euro, naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 2 716 256 euro. Salīdzinot ar 2022.gada sākumu, plānotie ieņēmumi samazinājušies par 965 331 euro, bet izdevumi samazinājušies par 1 269 055 euro, naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums palielinājies par 1 207 395 euro. Ieņēmumu samazinājumu 2023.gadā ietekmē plānotie ieņēmumi no Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem, kas salīdzinot ar 2022.gadu ir par 2 980 638 euro mazāki.

Budžeta ieņēmumi

Līvānu novada pašvaldības 2023.gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 14 660 195 euro kopsummā (3.attēls) un tos veido:

– nodokļu ieņēmumi 6 821 908 euro (46,53 %);
– nenodokļu ieņēmumi 101 392 euro (0,69 %);
– ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 725 662 euro (4,95 %);
– ieņēmumi no valsts budžeta transferta pārskaitījumiem 6 853 233 euro (46,75%);
– ieņēmumi no pašvaldību budžetu transferta pārskaitījumiem 158 000 euro (1,08 %).

3.attēls 2023.gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra, %

Galvenās 2023.budžeta ieņēmumus veidojošās pozīcijas:

– iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi plānoti 6 295 872 euro apmērā, kas ir par 580 522 euro vairāk nekā faktiski 2022.gadā;

– nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi, ieskaitot ieņēmumu no iepriekšējo gadu parādiem: par zemi 331 995 euro, par ēkām un būvēm – 100 988 euro, par mājokļiem –44 553 euro. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu izpilde plānota 90 procentu apmērā no aprēķinātajiem ieņēmumiem no nekustamā īpašuma nodokļa par zemi, kā arī par ēkām, būvēm un mājokļiem;

– ieņēmumi no azartspēļu nodokļa 4 500 euro;

– dabas resursu nodokļa ieņēmumi 44 000 euro apmērā;

– nenodokļu ieņēmumus 101 392 euro apmērā veido ieņēmumi no dividendēm, procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas, ieņēmumi no valsts nodevām, kuras ieskaita pašvaldības budžetā, ieņēmumi no pašvaldības nodevām, ieņēmumi no naudas sodiem, sankcijām, dažādi nenodokļu ieņēmumi, ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas, zemes un meža īpašuma pārdošanas un ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas, nozīmīgākie ieņēmumi tiek plānoti no īpašuma pārdošanas kopsummā 86531 euro;

– maksas pakalpojumu ieņēmumi un citi pašu ieņēmumi plānoti 725 662 euro apmērā (tajā skaitā no vecāku maksām un ieņēmumiem par izglītības pakalpojumiem 80 672 euro, ieņēmumi par nomu, īri 113 740 euro, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs 241 948 euro, par komunālajiem pakalpojumiem 37 515 euro, citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 226 597 euro un citi ieņēmumi 25 190 euro);

– valsts budžeta mērķdotācija pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu, interešu izglītības programmu un pirmsskolas izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām plānota 1 631 936 euro apmērā;

– valsts budžeta mērķdotācija profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas un sporta izglītības programmās nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts budžeta plānota 334 832 euro apmērā;

–valsts budžeta mērķdotācija pašvaldības speciālai izglītības iestādei pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un uzturēšanas izdevumiem plānota 450 555 euro apmērā;

– valsts budžeta mērķdotācija autoceļu (ielu) uzturēšanai plānota 368 682 euro apmērā;

– valsts budžeta mērķdotācija asistentiem plānota 239 583 euro apmērā;

– mērķdotācija augstas gatavības investīciju projektiem (Līvānu novada Jersikas pagasta Daugavas un Vītolu ielu atjaunošanai) plānota 45 699 euro apmērā;

– valsts budžeta mērķdotācijas Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam plānotas 25880 euro apmērā;

– valsts budžeta mērķdotācija mājokļu pabalstam plānota 60 000 euro apmērā;

– valsts budžeta mērķdotācija garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai plānota 21 600 euro apmērā;

– valsts budžeta mērķdotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klašu skolēniem plānota 73 334 euro apmērā;

– valsts budžeta mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei plānota 26 968 euro apmērā;

– valsts budžeta mērķdotācija Līvānu novada pašvaldības pašdarbības kolektīvu dalībai vispārējos Dziesmu un deju svētkos plānota 34 999 euro apmērā;

– pārējās mērķdotācijas (māksliniecisko kolektīvu vadītājiem, audžuģimenēm, programmas "Skolas soma" realizācijai, energoresursu cenu kāpuma segšanai u.c.) plānotas 85 937 euro apmērā;

– plānoti ieņēmumi no Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 153 156 euro apmērā investīciju projektu realizācijai, tajā skaitā:

• ERAF projektam "Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 1.kārta" 24 948 euro,

• ESF projektam "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Līvānu novada iedzīvotājiem" 32 660 euro,

• ELFLA projektam "Tehniskā aprīkojuma iegāde Līvānu novada pagastu sabiedrisko un kultūras pasākumu kvalitātes uzlabošanai" 7016 euro,

• ESF projektam "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" plānota 81 500 euro,

• citiem projektiem 7 032 euro;

– ieņēmumi no pašvaldības budžetā saņemtās dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plānoti 3 300 072 euro apmērā, kas ir par 731 155 euro mazāk nekā faktiski 2022.gadā;

– plānoti transferti no citām pašvaldībām 158 000 euro apmērā.

Budžeta izdevumi

Līvānu novada pašvaldības finanšu resursi ir paredzēti Pašvaldību likumā noteikto autonomo funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei.

Līvānu novada pašvaldības 2023.gada pamatbudžetā tiek plānoti izdevumi 18 469 737 euro apmērā (4.attēls), tai skaitā:

– vispārējie valdības dienesti 2 488 230 euro (13,47%)
t. sk. izdevumi neparedzētiem gadījumiem 28 782 euro (0,16 %)
– aizsardzība 7 496 euro (0,04%)
– sabiedriskā kārtība un drošība 24 007 euro (0,13%)
– ekonomiskā darbība 2 839 934 euro (15,37%)
– vides aizsardzība 97 085 euro (0,53%)
– teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 1 904 244 euro (10,31%)
– veselība 62 719 euro (0,34 %)
– atpūta, kultūra un reliģija 1 792 498 euro (9,71%)
– izglītība 7 385 746 euro (39,99%)
– sociālā aizsardzība 1 867 778 euro (10,11%)

4.attēls 2023.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra, %

Vispārējo valdības dienestu uzturēšanai plānots finansējums 2 488 230 euro apmērā, tajā skaitā iepriekšējos gados saņemto un kārtējā gadā plānoto aizņēmumu procentu un apkalpošanas maksājumi 214 686 euro, kas salīdzinājumā ar 2022.gada sākuma plānu ir auguši par 179 602 euro jeb 6,12 reizes. Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem noteikti 28 782 euro.

Aizsardzībai plānoti 7 496 euro.

Sabiedriskās kārtības un drošības nozares izdevumi noteikti 24 007 euro apmērā. Tajā ietverts arī finansējums Līvānu novada pašvaldības policijas izveides pasākumiem 6 426 euro apmērā.

Ekonomiskajai darbībai paredzēts finansējums 2 839 934 euro. Šajos izdevumos ietilpst finansējums Līvānu novada būvvaldes funkciju nodrošināšanai, valsts dotācija autoceļu (ielu) fonda uzturēšanai, kas sadalīta pa administratīvajām teritorijām, finansējums ceļu (ielu) investīciju projektiem, projektu konkursam "Līvānu novads VAR", kura mērķis sniegt pašvaldības finansiālu atbalstu Līvānu novadā reģistrēto mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību, produkcijas un/vai pakalpojumu klāsta pilnveidošanu.

Vides aizsardzības pasākumiem paredzēti 97 085 euro no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem un līdzekļu atlikuma.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzēts finansējums 1 904 244 euro apmērā. Šajos izdevumos ietilpst finansējums pagastu komunālo saimniecību uzturēšanai, pilsētas teritorijas apsaimniekošanai, ielu apgaismojumam.

Veselībai paredzēti 62 719 euro. Šajā budžeta sadaļā 57 481 euro sastāda ESF projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Līvānu novada iedzīvotājiem" izdevumi.

Atpūtai, kultūrai un reliģijai paredzēti 1 792 498 euro. Līdzekļi paredzēti kultūras un sporta pasākumu organizēšanai, bibliotēku, kultūras iestāžu darbības nodrošināšanai, sporta klubu un reliģisko organizāciju atbalstam.

2023.gada budžetā Sporta klubu atbalstam paredzētais finansējums sastāda 39 222 euro.

2023.gadā tiek paredzēts papildus finansējums no pašvaldības budžeta līdzekļiem 36 339 euro XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku norisei.

Izglītībai paredzēti 7 385 746 euro. Līdzekļi paredzēti pirmsskolas izglītības iestādes, vispārējās izglītības iestāžu, mūzikas un mākslas skolas, bērnu un jauniešu centra, sporta skolas, izglītības pārvaldes darbības nodrošināšanai, skolēnu pārvadājumiem, ēdināšanai, projektu turpināšanai izglītības jomā.

Sociālajai aizsardzībai paredzēti 1 867 778 euro. Tajā skaitā 850 203 euro paredzēti sociālajai aizsardzībai, 371 254 euro Sociālās aprūpes centra "Rožlejas" uzturēšanai, 136 031 euro Līvānu novada bāriņtiesas un 214 225 euro Līvānu novada sociālā dienesta darbības nodrošināšanai.

Pašvaldības 2023.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra atbilstoši ekonomiskajām kategorijām ir attēlota 5. attēlā:

Atlīdzība 8 984 728 euro (48,65 %)

Preces un pakalpojumi 5 246 786 euro (28,41 %)

Subsīdijas un dotācijas 72 047 euro (0,39 %)

Procentu izdevumi 198 391 euro (1,07%)

Pamatkapitāla veidošana 2 904 039 euro (15,72 %)

Sociālie pabalsti 906 554 euro (4,91%)

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti 146 592 euro (0,79%)

Kapitālo izdevumu transferti 10 600 euro (0,06 %)

5.attēls Pamatbudžeta izdevumu struktūra atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

2023.gadā 48,65 % (2021.gadā – 48,74%; 2022.gads – 38,56%) no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem (8 984 728 euro) paredzēts izlietot pašvaldību iestādēs un struktūrvienībās nodarbināto, tajā skaitā pedagogu atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kas salīdzinājumā ar 2022.gada sākuma plānu ir auguši par 1 372 344 euro. Izdevumu apjoma pieaugums pamatā saistīts ar darba samaksas palielināšanu, ņemot vērā minimālās algas pieaugumu no 500 euro uz 620 euro, darba algas palielināšanu darbiniekiem atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteiktajai kārtībai.

5 246 786 euro jeb 28,41 % no kopējiem izdevumiem ir paredzēti precēm un pakalpojumiem. Tajā skaitā 1 115 309 euro komunālajiem pakalpojumiem, 381 001 euro kurināmajam un degvielai un 472 335 euro ēdināšanas izmaksām.

Neliels īpatsvars 0,39 % jeb 72 047 euro no izdevumiem ir paredzēti subsīdijām un dotācijām. Dotācijas tiek maksātas biedrībām un nodibinājumiem.

198 391 euro jeb 1,07% no budžeta izdevumiem ir paredzēts tērēt aizņēmumu procentu izdevumiem. 2022. gadā finanšu tirgū bija vērojams straujš procentu likmju pieaugums, EURIBOR 12 mēnešu likmei palielinoties no 0,5 % gada sākumā līdz 3,3 % gada beigās, strauji palielinājās arī pašvaldību aizņēmumu likmes Valsts kasē. Likmju pieaugums palielināja arī procentu daļu Līvānu novada pašvaldības kopējo saistību apjomā. 2023.gadā procentu izdevumi ir pieauguši par 181 651 euro, kas ir 11,85 reizes vairāk nekā 2022.gadā plānotais.

Pamatkapitāla veidošanai kopā plānoti 2 904 039 euro jeb 15,72 %, tai skaitā 73 843 euro nemateriālajiem ieguldījumiem, 2 599 084 euro kapitālajam remontam un rekonstrukcijai, 50 032 euro bibliotēku krājumiem, 71 452 euro datortehnikai un citai biroja tehnikai, 68 457 euro pārējiem pamatlīdzekļiem.

Sociāla rakstura maksājumos plānots tērēt 906 554 euro jeb 4,91% no kopējiem izdevumiem. 2023.gadā paredzēts, ka pašvaldība turpinās izskatīt un pieņemt iesniegumus Valsts atbalstam iedzīvotājiem energoresursu cenu pieauguma kompensācijai. Šim mērķim paredzēti 30 000 euro, līdzvērtīgu summu pašvaldība plānojusi arī ieņēmumos. 78 000 euro paredzēti bezdarbnieku stipendijām ESF projektā "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi". Pašvaldības pabalstiem brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanai plānoti 86 520 euro.

Pašvaldību transfertos, uzturēšanas izdevumu transfertos ir ieplānoti 146 592 euro jeb 0,79% no kopējiem izdevumiem. 130 000 euro ir paredzēti Līvānu novada pašvaldības transfertiem citām pašvaldībām par izglītības pakalpojuma sniegšanu Līvānu novadā deklarētajiem bērniem, bet 7 621 euro plānoti pašvaldības transfertiem uz valsts budžetu par iepriekšējā gadā saņemtajiem, bet neiztērētajiem valsts budžeta transfertiem (mērķdotācijām).

Kapitālo izdevumu transfertos ir ieplānoti 10 600 euro jeb 0,06 % no kopējiem izdevumiem. Līdzekļi paredzēti atbalsta summas atmaksai Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai par ERAF projektā "Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālajā zonā uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai" neatbilstoši veiktajiem izdevumiem.

Finansēšana

Finansēšanas daļu veido aizņēmumi un aizņēmumu atmaksa, skaidras naudas izmaiņas un pieprasījuma noguldījumi un ieguldījumi pamatkapitālā.

Aizņēmumi un galvojumi

Līvānu novada pašvaldības ilgtermiņa saistību pārskats (7.pielikums) parāda saistību atmaksu summas vairāku gadu garumā.

Saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi 2023.gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas 814 719 euro apmērā. Saistību apmērs procentos no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem (bez plānotajiem transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un iemaksām PFIF) ir 10,87%. Līvānu novada pašvaldības aizņēmumu no Valsts kases neatmaksāta daļa uz 2023.gada 1.janvāri sastāda 9 009 105 euro.

2023.gadā plānots saņemt aizņēmumus 1 930 769 euro apmērā, tajā skaitā:

1 500 000 euro kopsummā prioritāru pašvaldības investīciju projektu īstenošanai:

1) "Ielu pārbūve Līvānos, Līvānu novadā" 1 247 552 euro apmērā;

2) "Gājēju un veloceliņa izbūve līdz Grīvas mežam" 87 056 euro apmērā;

3) "Pašvaldības ielas "Varoņu iela" atjaunošana/pārbūve (posms no 0.005 km līdz 0.605 km), Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā un pašvaldības ielas "Parka iela", Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā" 165 392 euro apmērā.

430 769 euro aizņēmums budžeta un finanšu vadībai, lai veiktu apmaksu būvuzņēmējam par 2022.gadā izpildītajiem darbiem objektā "Ražošanas ēkas jaunbūve Līvānu industriālajā zonā Celtniecības ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā" un PVN nomaksai.

2023.gadā plānots palielināt SIA "Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība" pamatkapitālu par 25 900 euro.

Budžeta līdzekļu atlikums 01.01.2023. 2 719 392 euro.

Līvānu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Vaivods

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!