• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Jelgavas pilsētas dome
Republikas pilsētas domes publicē saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

Pirms republikas pilsētas domes vēlēšanām republikas pilsētu vēlēšanu komisijas publicē reģistrētos deputātu kandidātu sarakstus, pēc vēlēšanām – informāciju par pilsētas domē ievēlētajiem deputātiem.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Jelgavas pilsētas domes 2023. gada 24. marta saistošie noteikumi Nr. 23-4 "Lokālplānojuma zemes vienībām Cukura ielā 23, Cukura ielā 25, Cukura ielā 27 un Cukura ielā 29, Jelgavā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa - funkcionālais zonējums". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 29.03.2023., Nr. 63 https://www.vestnesis.lv/op/2023/63.26

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 4

Lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Klaipēdas iela 138, Liepāja, teritorijas izmantošanas un Apbūves noteikumi un grafiskā daļa

Vēl šajā numurā

29.03.2023., Nr. 63

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 23-4

Pieņemts: 24.03.2023.

OP numurs: 2023/63.26

2023/63.26
RĪKI

Jelgavas pilsētas domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 23-4

Jelgavā 2023. gada 24. martā (prot. Nr. 3, 7. p.)

Lokālplānojuma zemes vienībām Cukura ielā 23, Cukura ielā 25, Cukura ielā 27 un Cukura ielā 29, Jelgavā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa – funkcionālais zonējums

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas
1. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25. pantu,
Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628
"Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem" 91. punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka zemes vienībām Cukura ielā 23, Cukura ielā 25, Cukura ielā 27 un Cukura ielā 29, Jelgavā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (1. pielikums) un funkcionālo zonējumu (2. pielikums), kas ir šo saistošo noteikumu neatņemama sastāvdaļa un pieejams valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā "Teritorijas attīstības plānošana" – https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26798.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017. gada 23. novembra saistošo noteikumu Nr. 17-23 "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas apstiprināšana" 2. pielikuma "Funkcionālais zonējums" daļā – zemes vienībām Cukura ielā 23, Cukura ielā 25, Cukura ielā 27 un Cukura ielā 29, Jelgavā, ar kadastra apzīmējumiem 0900 014 0343; 0900 014 0344; 0900 014 0345 un 0900 014 0346.

Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš

 

1. pielikums
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības
2023. gada 24. marta saistošajiem
noteikumiem Nr. 23-4

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 40900039904
Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001
pasts@jelgava.lv http://www.jelgava.lv

Lokālplānojums zemes vienībām Cukura ielā 23, Cukura ielā 25, Cukura ielā 27 un Cukura ielā 29, Jelgavā

Redakcija 1.1.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Saturs

1. Noteikumu lietošana un definīcijas

1.1. Noteikumu lietošana

1.2. Definīcijas

2. Prasības visas teritorijas izmantošanai

2.1. Visā teritorijā atļautā izmantošana

2.2. Visā teritorijā aizliegtā izmantošana

2.3. Inženiertehniskā teritorijas sagatavošana

3. Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei

3.1. Prasības transporta infrastruktūrai

3.2. Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem

3.3. Prasības apbūvei

3.4. Prasības teritorijas labiekārtojumam

3.5. Prasības vides risku samazināšanai

4. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā

4.1. Savrupmāju apbūves teritorija

4.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

4.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

4.4. Publiskās apbūves teritorija

4.5. Jauktas centra apbūves teritorija

4.6. Rūpnieciskās apbūves teritorija

4.7. Transporta infrastruktūras teritorija

4.8. Tehniskās apbūves teritorija

4.9. Dabas un apstādījumu teritorija

4.10. Mežu teritorija

4.11. Lauksaimniecības teritorija

5. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

5.1. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem

5.2. Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums

5.3. Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums

5.4. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija

5.5. Ainaviski vērtīga teritorija

5.6. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija

5.7. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija

5.8. Degradēta teritorija

6. Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība

7. Citi nosacījumi/prasības

7.1. Aizsargjoslas un citi aprobežojumi.

1. Noteikumu lietošana un definīcijas

1.1. Noteikumu lietošana

1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka prasības teritorijas 3,16 ha platībā, kuras sastāvā ietilpst zemes vienības: Cukura ielā 23 (kadastra apzīmējums 0900 014 0343), Cukura ielā 25 (kadastra apzīmējums 0900 014 0344), Cukura ielā 27 (kadastra apzīmējums 0900 014 0345), Cukura ielā 29 (kadastra apzīmējums 0900 014 0346), Jelgavā (turpmāk – Lokālplānojuma teritorija), izmantošanai un apbūvei atbilstoši grafiskajā daļā noteiktajam funkcionālajam zonējumam.

2. Lokālplānojuma teritorijas izmantošanā un apbūvē piemēro Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017. gada 23. novembra saistošo noteikumu Nr. 17-23 "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskās daļas apstiprināšana" (turpmāk tekstā – Saistoši noteikumi) prasības, ciktāl Noteikumi nenosaka citādi.

1.2. Definīcijas

Nenosaka

2. Prasības visas teritorijas izmantošanai

2.1. Visā teritorijā atļautā izmantošana

3. Visā teritorijā atļautā izmantošana:

3.1. piebraucamo ceļu izbūve;

3.2. objektam nepieciešamo automašīnu un velosipēdu stāvvietu izbūve;

3.3. inženiertīklu un objektu izbūve;

3.4. teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu izveide.

2.2. Visā teritorijā aizliegtā izmantošana

4. Objekti, kas rada apkārtējo dzīvojamo teritoriju vides kvalitātes pasliktināšanos.

2.3. Inženiertehniskā teritorijas sagatavošana

5. Jāveic projektētā servitūta ceļa, saskaņā ar noslēgto servitūta līgumu, brauktuves un pieslēguma Cukura ielai atjaunošana.

6. Jāveic esošo nedarbojošo inženiertīklu un objektu demontāža.

7. Pirms apbūves uzsākšanas ir jāizstrādā būvprojekti inženiertīklu nodrošinājumam un jāizbūvē maģistrālie inženiertīkli.

8. Inženiertīklu izbūvi atļauts realizēt pa kārtām vai kopīgi visai teritorijai.

3. Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei

3.1. Prasības transporta infrastruktūrai

9. Lokālplānojuma teritorijas vidusdaļai un Z daļai piekļuve veidojama no projektētā servitūta ceļa, Lokālplānojuma teritorijas D daļai iespējama piekļuve no Cukura ielas vai projektētā servitūta ceļa.

10. Lokālplānojuma teritorijas vidusdaļā, realizējot zemes ierīcības projektu, ir nodalāma atsevišķa zemes vienība piebraucamā ceļa izbūvei.

11. Nepieciešamo autostāvvietu un velosipēdu novietņu skaitu jaunveidojamiem objektiem ir jānodrošina katras zemes vienības robežās, kur objekts tiks izvietots.

3.2. Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem

12. Inženiertīklu pieslēgumi Lokālplānojuma teritorijai ir veidojami pieslēdzoties centralizētajiem inženiertīkliem, kas izvietoti Cukura ielas un Aviācijas ielas sarkanajās līnijās.

13. Inženiertīklu pieslēgumi un risinājumi precizējami būvprojekta izstrādes stadijā.

14. Jaunveidojamie inženiertīkli ir izvietojami servitūta ceļa nodalījuma joslā un inženiertīklu koridorā Lokālplānojuma teritorijā pie servitūta ceļa, kā arī plānotā piebraucamā ceļa nodalījuma joslā.

15. Lokālplānojuma teritorijas ūdensapgādei ūdensvada pieslēgums veidojams Cukura ielas ø150 mm ūdensvadam.

16. Lokālplānojuma nodrošinājumam ar kanalizāciju ir veidojams pieslēgums Cukura ielas ø315mm sadzīves kanalizācijas tīklam un Aviācijas ielas ø315 mm sadzīves kanalizācijas tīklam.

17. Lokālplānojuma teritorijā iespējams izbūvēt lietus kanalizāciju un pieslēgt to Cukura ielas lietus kanalizācijas tīklam. Vienlaicīgi Lokālplānojuma teritorijā ir pielietojami risinājumi, lai samazinātu noteci uz centralizēto lietus ūdens kanalizācijas sistēmu, – brauktuvēm un gājēju ietvēm ir paredzami caurlaidīgi segumi un veidojamas ievalkas, savrupmāju un rindu māju apbūves daļā lietus ūdeņi ir iesūcināmi gruntī, Lokālplānojuma teritorijas pakalpojuma objekta un 3 stāvu apbūves teritorijās pielietojami lietus ūdeņu akumulēšanas risinājumi – ievalkas ar infiltrācijas iespējām.

18. Lokālplānojuma teritorijas elektroapgāde risināma pieslēdzoties centralizētajai elektroapgādes sistēmai Cukura ielas sarkanajās līnijās. Perspektīvos elektroapgādes tīklus iespējams izvietot servitūta ceļa nodalījuma joslā.

19. Veicot projektēšanas un būvniecības darbus jāievēro, ka elektroapgādes projektēšana un būvniecība ir īpaša būvniecība, kura jāveic saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi".

20. Veicot būvprojektu izstrādi, būvniecību un ekspluatāciju jāievēro prasības par elektrotīklu ekspluatāciju un drošību, kā arī prasības vides un cilvēku aizsardzībai, ko nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika".

21. Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana ir veicama saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu "Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem".

22. Projektējot, būvējot un lietojot jāievēro Enerģētikas likuma prasības.

23. Lokālplānojuma teritorijā gāzes apgāde iespējama no esošā sadales gāzesvada ar spiedienu līdz 0,4 MPa, kas izbūvēts zemes vienībās Cukura ielā 23, Cukura ielā 25 un Cukura ielā 27. Perspektīvais sadales gāzesvads ar spiedienu līdz 0.4 MPa izvietojams jaunveidojamā piebraucamā ceļa teritorijā, kur nodrošināma tā droša ekspluatācija.

3.3. Prasības apbūvei

24. Dzīvojamās ēkas ir orientējamas ar gala fasādēm A virzienā.

25. Mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas ir izvietojamas Lokālplānojuma teritorijas Z daļā tuvināti esošajām daudzdzīvokļu ēkām.

26. Rindu mājas izvietojamas Lokālplānojuma teritorijas ZR daļā tuvināti esošajai mazstāvu apbūvei un esošajām daudzdzīvokļu ēku saimniecības ēkām.

27. Apbūve Lokālplānojuma teritorijas Z daļā un vidusdaļā ir veidojama stilistiski vienota.

28. Apbūve Lokālplānojuma teritorijas D daļā ir veidojama stilistiski vienota ar esošo Cukura ielas apbūvi.

29. Ēku būvniecībā ir jāpielieto būvmateriāli un tehnoloģijas, kas telpās samazina iespējamo apkārtējās vides troksni.

30. Apbūve ir jāizvieto, ja iespējams, neskarot vērtīgus kokus.

3.4. Prasības teritorijas labiekārtojumam

31. Ārtelpas elementu un citu labiekārtošanas elementu izvietojumu nosaka katra jaunbūveidojamā objekta būvprojektā.

32. Atpūtas zonu apstādījumos jāparedz dažādu līmeņu dekoratīvo krūmu un ziemciešu stādījumi, pievēršot uzmanību pielietoto augu sezonalitātei, tā, lai kopumā teritorijas apstādījumi savu dekorativitāti saglabātu pēc iespējas ilglaicīgi un vienmērīgi.

33. Dzīvojamās teritorijas iespējams iežogot ar visā Lokālplānojuma teritorijā stilistiski vienotu žogu.

34. Gar Lokālplānojuma A robežu zemes vienībās ir jāparedz vairākpakāpju koku un krūmu stādījumi iespējamā trokšņa līmeņa samazināšanai.

35. Lokālplānojuma teritorijas D daļā vēlams apbūvi izvietot, saglabājot vērtīgos kokus. Būvprojekta izstrādes procesā jāveic koku novērtējums.

36. Būvdarbu veikšanas procesā nav pieļaujama saglabājamo koku bojāšana.

37. Veicot teritorijas labiekārtošanas darbus koka lapotnes projekcijas zonā aizliegts pārvietoties ar kravas transportu un uzglabāt būvmateriālus.

38. Būvniecības teritorijā esošo koku stumbri jāiežogo ar vairogiem, kas pasargā koku no fiziskiem bojājumiem.

3.5. Prasības vides risku samazināšanai

39. Lokālplānojuma teritorijā, veicot apbūvi ir jānodrošina Ministru kabineta noteikumu Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" noteikto trokšņa robežlielumu nepārsniegšana.

40. Lokālplānojuma teritorijā jāparedz pasākumi, kas nodrošinās trokšņa robežlielumu nepārsniegšanu ne ēkās, ne vidē.

41. Teritorijas apbūvē jāievēro Ministru kabineta noteikumi Nr. 312 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-15 "Būvakustika"", lai nodrošinātu būvakustiskos pasākumus, kas ietver prettrokšņa pasākumus un akustiskās kvalitātes paaugstināšanas pasākumus.

42. Prettrokšņu risinājumi ir precizējami attiecīgo būvprojektu izstrādes stadijā.

43. Zemes vienībās, kas robežojās ar servitūta ceļu, pie robežas ir jāveido vairākpakāpju koku un krūmu stādījumi.

4. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā

Ja teritorijas galvenajiem un papildizmantošanas veidiem nav noteikts izmantošanas veida apraksts, tad tas tiek piemērots atbilstoši Ministru kabineta noteikumu attiecīgajā pielikumā noteiktajiem teritorijas izmantošanas veidu aprakstiem.

4.1. Savrupmāju apbūves teritorija

Nenosaka

4.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

4.2.1. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM1)

4.2.1.1. Pamatinformācija

44. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM1) ir funkcionālā apakšzona ar apbūvi līdz trijiem stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru. Lokālplānojuma ietvaros 3 stāvu daudzdzīvokļu apbūves teritorija un tai nepieciešamie apkalpes objekti.

4.2.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

45. Savrupmāju apbūve (11001).

46. Rindu māju apbūve (11005).

47. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006): Daudzdzīvokļu māju apbūve līdz trijiem stāviem.

4.2.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

48. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, ko veido veikali (tirdzniecības platība līdz 100 m2), aptiekas, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti.

49. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007): Apbūve, ko veido pirmsskolas aprūpes un izglītības, profesionālās ievirzes, interešu izglītības darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra.

4.2.1.4. Apbūves parametri

Nr.

Teritorijas izmantošanas veids

Minimālā jaunizv. zemes gabala platība

Maksimālais apbūves blīvums (%)

Apbūves intensitāte (%)

Apbūves augstums (m)

Apbūves augstums (stāvu skaits)

Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)

50.   1000 m2 30   līdz 15 līdz 3 40

4.2.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.2.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM2)

4.2.2.1. Pamatinformācija

51. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM2) ir funkcionālā apakšzona ar savrupmāju un rindu māju apbūvi līdz trijiem stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru. Lokālplānojuma ietvaros savrupmāju un rindu māju apbūves teritorija un tai nepieciešamie apkalpes objekti.

4.2.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

52. Savrupmāju apbūve (11001).

53. Rindu māju apbūve (11005).

54. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006): Daudzdzīvokļu māju līdz 3 stāviem apbūve

4.2.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

55. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, ko veido veikali (tirdzniecības platība līdz 100 m2), aptiekas, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti.

56. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007): Apbūve, ko veido pirmsskolas aprūpes un izglītības, profesionālās ievirzes, interešu izglītības darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra.

4.2.2.4. Apbūves parametri

Nr.

Teritorijas izmantošanas veids

Minimālā jaunizv. zemes gabala platība

Maksimālais apbūves blīvums (%)

Apbūves intensitāte (%)

Apbūves augstums (m)

Apbūves augstums (stāvu skaits)

Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)

57.   1000 m2 1 30   līdz 12 līdz 3 30

1. Rindu mājas vienai sekcijai– 350 m2.

4.2.2.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.2.3. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM3)

4.2.3.1. Pamatinformācija

58. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM3) ir funkcionālā apakšzona ar savrupmāju un rindu māju apbūvi līdz trijiem stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru. Lokālplānojuma ietvaros pakalpojumu apbūves teritorija un to funkcionēšanai nepieciešamie apkalpes objekti.

4.2.3.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

59. Savrupmāju apbūve (11001).

60. Rindu māju apbūve (11005).

61. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006): Daudzdzīvokļu māju līdz 3 stāviem apbūve

4.2.3.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

62. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, ko veido veikali (tirdzniecības platība līdz 100 m2), aptiekas, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti.

63. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007): Apbūve, ko veido pirmsskolas aprūpes un izglītības, profesionālās ievirzes, interešu izglītības darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra.

64. Labiekārtota ārtelpa (24001): Publiski pieejamas teritorijas, ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.

4.2.3.4. Apbūves parametri

Nr.

Teritorijas izmantošanas veids

Minimālā jaunizv. zemes gabala platība

Maksimālais apbūves blīvums (%)

Apbūves intensitāte (%)

Apbūves augstums (m)

Apbūves augstums (stāvu skaits)

Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)

65.   1000 m2 30   līdz 15 līdz 3 30

4.2.3.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

Nenosaka

4.4. Publiskās apbūves teritorija

Nenosaka

4.5. Jauktas centra apbūves teritorija

Nenosaka

4.6. Rūpnieciskās apbūves teritorija

Nenosaka

4.7. Transporta infrastruktūras teritorija

4.7.1. Transporta infrastruktūras teritorija (TR5)

4.7.1.1. Pamatinformācija

66. Transporta infrastruktūras teritorija (TR5) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu visu veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru. Lokālplānojuma ietvaros – teritorija, kas ietilpst Cukura iela sarkanajās līnijās.

4.7.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

67. Transporta lineārā infrastruk­tūra (14002): Apbūve, ko veido ielas un citas līdzīgas būves, kas veido lineāru transporta infrastruktūru.

4.7.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.7.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.7.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.8. Tehniskās apbūves teritorija

Nenosaka

4.9. Dabas un apstādījumu teritorija

Nenosaka

4.10. Mežu teritorija

Nenosaka

4.11. Lauksaimniecības teritorija

Nenosaka

4.12. Ūdeņu teritorija

Nenosaka

5. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

5.1. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem

Nenosaka

5.2. Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums

Nenosaka

5.3. Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums

Nenosaka

5.4. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija

Nenosaka

5.5. Ainaviski vērtīga teritorija

Nenosaka

5.6. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija

Nenosaka

5.7. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija

Nenosaka

5.8. Degradēta teritorija

Nenosaka

6. Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība

68. Lokālplānojuma īstenošanu veic atbilstoši Lokālplānojuma risinājumiem un turpmāk izstrādājamiem būvprojektiem.

69. Lokālplānojuma īstenošana ietver šādus pasākumus:

69.1. zemes ierīcības darbus: zemes ierīcības projekta/u (ZIP) izstrādi un jaunveidojamo zemes vienību robežplānu izstrādi;

69.2. piebraucamā ceļa projektēšanu un izbūvi;

69.3. ārējo maģistrālo inženiertīklu projektēšanu un izbūvi;

69.4. pieguļošā servitūta ceļa atjaunošana un labiekārtošana.

70. Lokālplānojuma īstenošanas pasākumus var veikt pa kārtām vai vienlaicīgi visā teritorijā.

71. Lokālplānojuma teritorijā jāveic teritorijas inženiertehniskā sagatavošana saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Inženiertīklu izbūves secība jāprecizē būvprojektu izstrādes stadijā ar katru inženiertīklu turētāju atsevišķi.

72. Lokālplānojuma teritorijā nav nepieciešams izstrādāt atsevišķu teritoriju detālplānojumus, ja tiek ievēroti Lokālplānojuma noteikumi un risinājumi.

7. Citi nosacījumi/prasības

7.1. Aizsargjoslas un citi aprobežojumi.

73. Aizsargjoslas Lokalpānojuma teritorijā ir noteiktas atbilstoši Aizsargjoslu likuma un citu normatīvo aktu prasībām.

74. Lokālplānojuma teritorijā ir noteiktas sekojošas aizsargjoslas un apgrūtinājumi:

74.1. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pašteces kanalizācijas vadu. Tā kā kanalizācijas vads nedarbojās, tas ir demontējams un aizsargjosla likvidējama;

74.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ārēju virszemes elektronisko sakaru tīklu līniju. Tā kā lietus kanalizācijas sūkņu stacija nedarbojas, elektronisko sakaru pievads ir demontējams un aizsargjosla ir likvidējama;

74.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu kabeļu līniju;

74.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 MPa;

74.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – Cukura ielas sarkanā līnija.

75. Perspektīvo inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu ekspluatācijas aizsargjoslas nosakāmas turpmākās projektēšanas gaitā atbilstoši inženiertehniskās apgādes tīklu infrastruktūras faktiskajam izvietojumam, saskaņā ar būvprojektiem un izpilduzmērījumiem.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!