• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Saeima
Oficiālajā izdevumā publicē:
  • Saeimas pieņemtos un Valsts prezidenta izsludinātos likumus. Likumi stājas spēkā četrpadsmitajā dienā pēc izsludināšanas, ja likumā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš;
  • Saeimas pieņemtos vispārējas nozīmes lēmumus. Lēmumi stājas spēkā to pieņemšanas brīdī;
  • Saeimas sēžu stenogrammas un rakstveidā sniegtās atbildes uz deputātu jautājumiem;
  • Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisiju galaziņojumus.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
2023. gada 15. novembra likums "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Augšdaugavas novada pašvaldībai industriālā parka izveidei". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 28.11.2023., Nr. 230 https://www.vestnesis.lv/op/2023/230.1

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr. 676

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.5. pasākuma "Atbalsta pasākumi bērniem ar uzvedības...VAIRĀK

Vēl šajā numurā

28.11.2023., Nr. 230

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 15.11.2023.

OP numurs: 2023/230.1

2023/230.1
RĪKI

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Augšdaugavas novada pašvaldībai industriālā parka izveidei

1. pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir nodot valsts nekustamo īpašumu — valsts meža zemi — Augšdaugavas novada pašvaldībai Augšdaugavas industriālā parka izveidošanai, lai veicinātu līdzsvarotu komercdarbības attīstību valsts teritorijā, sekmētu Augšdaugavas novada un Latgales reģiona attīstību un ekonomisko izaugsmi, kā arī paaugstinātu vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

2. pants. Valsts nekustamā īpašuma nodošana Augšdaugavas novada pašvaldībai

(1) Valsts bez atlīdzības nodod Augšdaugavas novada pašvaldībai nekustamo īpašumu ar nosaukumu "Industriālais parks Augšdaugava" Līksnas pagastā, Augšdaugavas novadā, kadastra Nr. 4468 006 0348, 256,65 hektāru platībā, kas reģistrēts Līksnas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0063 2565 (turpmāk — nekustamais īpašums).

(2) Valsts Zemkopības ministrijas personā nodod Augšdaugavas novada pašvaldībai nekustamo īpašumu ar nodošanas un pieņemšanas aktu.

(3) Augšdaugavas novada pašvaldība pēc nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, nekavējoties ieraksta nekustamo īpašumu zemesgrāmatā uz sava vārda.

(4) Nekustamo īpašumu aizliegts atsavināt vai apgrūtināt ar ķīlas tiesībām vai reālnastu.

(5) Izdevumus, kas saistīti ar īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Augšdaugavas novada pašvaldības vārda un tam nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, sedz Augšdaugavas novada pašvaldība.

3. pants. Augšdaugavas industriālā parka izveidošanas noteikumi, izmantošanas un pārvaldīšanas nosacījumi

(1) Augšdaugavas industriālais parks izveidojams ar mērķi sekmēt rūpniecības, inovatīvu produktu ražošanas, transporta, loģistikas, enerģētikas un citu nozaru uzņēmumu izvietošanu tajā.

(2) Augšdaugavas industriālais parks izveidojams, ievērojot Nacionālajā attīstības plānā 2021.—2027. gadam noteiktās prioritātes un uz tā pamata izdotos pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentus.

(3) Augšdaugavas novada pašvaldība izdod saistošos noteikumus, kuros reglamentē Augšdaugavas industriālā parka:

1) izveidošanas noteikumus;

2) izmantošanas un pārvaldīšanas nosacījumus;

3) prasības (kritērijus) personām, kuras pretendē uz attiecīgās teritorijas izmantošanu.

(4) Līdz šā panta trešajā daļā minēto saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai Augšdaugavas novada pašvaldība nekustamajā īpašumā īsteno tikai pašvaldības autonomās funkcijas (Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 2., 3., 12. un 15. punkts), kas nav saistītas ar pašvaldības saimnieciskās darbības veikšanu.

4. pants. Augšdaugavas industriālā parka teritorijas vērtības noteikšana un komercdarbības atbalsta kontroles noteikumu ievērošana

(1) Līdz šā likuma 3. panta trešajā daļā minēto saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai Augšdaugavas novada pašvaldība sagatavo un iesniedz Augšdaugavas industriālā parka teritorijas izveidošanas pieteikumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atbilstoši Komisijas 2014. gada 17. jūnija regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Dokuments attiecas uz EEZ) (turpmāk — Regula Nr. 651/2014) 6. panta 2. un 3. punktam, kurā ietver arī:

1) tās izstrādāto Augšdaugavas industriālā parka teritorijas izmantošanas izmaksu un ieguvumu analīzi;

2) šā likuma 3. panta trešajā daļā minēto saistošo noteikumu projektu;

3) neatkarīga nekustamā īpašuma vērtētāja noteiktu Augšdaugavas industriālā parka teritorijas aktuālo tirgus cenu.

(2) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pēc šā panta pirmajā daļā minētā pieteikuma izvērtēšanas un pirms šā likuma 3. panta trešajā daļā minēto saistošo noteikumu spēkā stāšanās pieņem lēmumu par atbilstību Regulas Nr. 651/2014 56. panta nosacījumiem un nodrošina to ievērošanu un uzraudzību attiecībā uz Augšdaugavas industriālā parka teritorijas izveidošanu.

(3) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atbilstoši Regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktam nodrošina ar šā likuma ietvaros sniegto komercdarbības atbalstu saistītās informācijas publicēšanu un atbilstoši Regulas Nr. 651/2014 11. pantam pēc šā panta otrajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas iesniedz kopsavilkuma informāciju Eiropas Komisijai.

(4) Augšdaugavas novada pašvaldība un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina ar Augšdaugavas industriālā parka teritorijas nodošanu saistīto dokumentu glabāšanu 10 gadus no šā panta otrajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas dienas.

(5) Augšdaugavas novada pašvaldība atbilstoši Regulas Nr. 651/2014 56. panta 6. punktā noteiktajam aktualizē izmaksu un ieguvumu analīzi attiecīgās analīzes perioda beigās un atmaksā valsts budžetā summu, kas pārsniedz visu ar Augšdaugavas industriālā parka teritorijas uzturēšanu un attīstīšanu saistīto izmaksu un pamatdarbības peļņas starpību, bet nepārsniedz šā panta pirmās daļas 3. punktā noteikto vērtību.

(6) Ja tiek pārkāpti Regulas Nr. 651/2014 56. panta nosacījumi, Augšdaugavas novada pašvaldībai ir pienākums atdot valstij saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu šā panta pirmās daļas 3. punktā paredzētajā kārtībā noteiktās nekustamā īpašuma tirgus cenas apmērā, kā arī procentus no piešķirtā komercdarbības atbalsta apjoma no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

(7) Atbalsta sniedzējs Augšdaugavas industriālā parka izveidošanai un izmantošanai plānotajiem atbalsta pasākumiem piemēro atbilstošu komercdarbības atbalsta regulējumu.

5. pants. Nekustamā īpašuma atdošana valstij

(1) Nekustamais īpašums vai tā daļa bez atlīdzības nododama atpakaļ valstij, ja:

1) triju gadu laikā no šā likuma 2. panta otrajā daļā minētā nekustamā īpašuma nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienas netiek nodrošināta pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde vai tie neatbilst šajā likumā noteiktajiem mērķiem;

2) nekustamo īpašumu nevar izmantot šajā likumā noteiktajiem mērķiem vides aizsardzības normatīvajos aktos noteikto ierobežojumu dēļ;

3) piecu gadu laikā no dienas, kad ir saņemtas atļaujas attiecīgo darbību veikšanai, netiek organizēta nekustamā īpašuma nomas izsole.

(2) Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija konstatē kādu no gadījumiem, kad nekustamais īpašums vai tā daļa atbilstoši šā panta pirmajai daļai ir nododama valstij, tā iesniedz ziņojumu Ministru kabinetam.

(3) Ja nekustamais īpašums vai tā daļa tiek nodota atpakaļ valstij kādā no šā panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem, valsts nekompensē ieguldījumus nekustamajā īpašumā un nekustamais īpašums vai tā daļa zemesgrāmatā tiek ierakstīta uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu. Šādā gadījumā nostiprinājumam nav nepieciešama pašvaldības piekrišana un ir piemērojami atbrīvojumi no valsts nodevas par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā un kancelejas nodevas par īpašuma tiesību nostiprināšanu.

(4) Pašvaldībai, nododot atpakaļ valstij nekustamo īpašumu vai tā daļu, ir pienākums nodrošināt teritorijas sakārtošanu.

Pārejas noteikums

Akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts meži" ir koku ciršanas tiesības un īpašuma tiesības uz nocirstajiem kokiem līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai izsniegto apliecinājumu koku ciršanai derīguma termiņa beigām.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2023. gada 15. novembrī.

Valsts prezidents E. Rinkēvičs

Rīgā 2023. gada 28. novembrī

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!