• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Saulkrastu novada domes 2023. gada 25. oktobra saistošie noteikumi Nr. SN 18/2023 "Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 21.11.2023., Nr. 225 https://www.vestnesis.lv/op/2023/225.19

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Amatu konkursu ziņas

Skatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā

Vēl šajā numurā

21.11.2023., Nr. 225

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saulkrastu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: SN 18/2023

Pieņemts: 25.10.2023.

OP numurs: 2023/225.19

2023/225.19
RĪKI

Saulkrastu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Saulkrastu novada domes saistošie noteikumi Nr. SN 18/2023

Saulkrastos 2023. gada 25. oktobrī

Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā

Apstiprināti Saulkrastu novada domes
2023. gada 25. oktobra sēdē (prot. Nr. 21/2023 § 23)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
44. panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi "Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā" nosaka Saulkrastu novada pašvaldības sniegtās materiālās palīdzības veidus, materiālās palīdzības apmēru, materiālās palīdzības sniegšanas un saņemšanas kārtību, kā arī lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību (turpmāk – Noteikumi).

2. Materiālā palīdzība tiek sniegta ar mērķi veicināt demogrāfiskā stāvokļa uzlabošanos Saulkrastu novadā, veicināt personu motivāciju deklarēt savu dzīvesvietu Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un šajos noteikumos paredzētajos gadījumos sniegt materiālo atbalstu, neatkarīgi no personas materiālā stāvokļa.

3. Tiesības saņemt šajos noteikumos paredzēto materiālo palīdzību ir personai, kura savu dzīvesvietu ir deklarējusi Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Noteikumu II, IX nodaļā un 15., 16., 19. punktā noteikto materiālo palīdzību piešķir, ja bērna un viena no likumiskajiem pārstāvjiem dzīvesvieta deklarēta Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā.

4. Saulkrastu novada Sociālais dienests (turpmāk – Dienests) lēmumu par materiālās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu piešķirt materiālo palīdzību pieņem 10 darbdienu laikā. Materiālo palīdzību izmaksā viena mēneša laikā no lēmuma par materiālās palīdzības piešķiršanu pieņemšanas dienas, izņemot Noteikumu V nodaļā noteikto materiālo palīdzību.

5. Pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt tai pieejamos datu reģistros likumisko pārstāvju un bērnu personas datus, kas nepieciešami šo noteikumu izpildei.

6. Pašvaldības materiālās palīdzības veidi ir:

6.1. materiālā palīdzība bērnam ar invaliditāti;

6.2. materiālā palīdzība tuberkulozes slimniekiem;

6.3. materiālā palīdzība hemodialīzes slimniekiem;

6.4. ēdināšanas maksas atvieglojumi;

6.5. materiālā palīdzība daudzbērnu ģimeņu sagatavošanai skolai;

6.6. materiālā palīdzība politiski represētai personai;

6.7. materiālā palīdzība nozīmīgā dzīves jubilejā;

6.8. materiālā palīdzība vecākiem saistībā ar bērna piedzimšanu;

6.9. materiālā palīdzība aizbildnim par bērna uzturēšanu;

6.10. materiālā palīdzība vasaras nometņu izdevumu samaksai;

6.11. materiālā palīdzība no brīvības atņemšanas iestādes atbrīvotai personai;

6.12. materiālā palīdzība apbedīšanas izdevumu apmaksai.

II. Materiālā palīdzība bērnam ar invaliditāti

7. Materiālās palīdzības apmērs bērnam ar invaliditāti:

7.1. par ārsta nozīmētu medicīnisko izdevumu atmaksu nepārsniedz 30,00 euro mēnesī;

7.2. par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu (speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts) izdevumu atmaksu nepārsniedz 350,00 euro kalendārā gadā, bet nepārsniedzot faktiskos izdevumus.

8. Lai saņemtu 7. punktā minēto materiālo palīdzību, bērna likumiskais pārstāvis vēršas Dienestā ar iesniegumu, kurā ir norādīts kredītiestādes konta numurs, uz kuru pārskaitīt materiālo palīdzību. Pieprasītājs, iesniedzot iesniegumu, tam pievieno:

8.1. ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegtu izrakstu no bērna medicīnas kartes ar norādi uz pakalpojuma saņemšanas veidu;

8.2. kalendārajā gadā izsniegtu izdevumus apliecinošu dokumentu kopiju, kurā norādīts personas vārds, uzvārds un personas kods. Nepieciešamības gadījumā Dienests var pieprasīt dokumenta oriģināla uzrādīšanu.

III. Materiālā palīdzība tuberkulozes slimniekiem

9. Materiālās palīdzības apmērs tuberkulozes slimniekiem, kuri ārstējas ambulatori, ir 3,00 euro dienā pārtikas iegādei.

10. Materiālo palīdzību piešķir uz ārstniecības iestādes izsniegtā izziņā norādīto termiņu.

11. Lai saņemtu materiālo palīdzību tuberkulozes slimniekiem, persona vēršas Dienestā ar iesniegumu, kurā ir norādīts kredītiestādes konta numurs, uz kuru pārskaitīt materiālo palīdzību. Papildus iesniegumam pieprasītājs iesniedz ārstniecības iestādes izsniegtu izziņu.

IV. Materiālā palīdzība hemodialīzes slimniekiem

12. Materiālās palīdzības apmērs personai, kurai ir hroniska nieru mazspēja un ir nepieciešama regulāra hemodialīze, ir 50 % apmērā no minimālās darba algas valstī. Materiālā palīdzība tiek piešķirta vienu reizi gadā.

13. Lai saņemtu 12. punktā noteikto materiālo palīdzību, pieprasītājs vēršas Dienestā ar iesniegumu, kurā norādīts konta numurs, uz kuru pārskaitīt materiālo palīdzību. Iesniegumam pievieno ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izrakstu par hemodialīzes pakalpojuma nepieciešamību.

V. Ēdināšanas maksas atvieglojumi

14. Pašvaldība sedz ēdināšanas pakalpojumu izdevumus 100 % apmērā visiem bērniem, kuri mācās Saulkrastu novada vispārējās izglītības iestādēs, neatkarīgi no skolēna un vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja deklarētās dzīvesvietas.

15. Pašvaldība sedz ēdināšanas pakalpojumu izdevumus 100 % apmērā bērniem no 5 gadu vecuma, kuri apmeklē Saulkrastu novada pirmsskolas izglītības iestādes, ja likumiskā pārstāvja un bērna deklarētā dzīvesvieta ir Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā.

16. Pašvaldība sedz ēdināšanas izdevumus 100 % apmērā bērniem no daudzbērnu ģimenēm, kuri apmeklē Saulkrastu novada pirmsskolas izglītības iestādes, ja likumiskā pārstāvja un bērna deklarētā dzīvesvieta ir Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā.

17. Izdevumus par ēdināšanas pakalpojumiem pašvaldība apmaksā, pamatojoties uz ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja iesniegtiem rēķiniem un izglītības iestādes sagatavotajiem izglītojamo sarakstiem.

18. Ja likumiskā pārstāvja vai bērna deklarētā dzīvesvieta nav Saulkrastu administratīvā teritorijā, 15. un 16. punktā minētos ēdināšanas pakalpojumu izdevumus sedz likumiskie pārstāvji, pamatojoties uz ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja iesniegtu rēķinu.

VI. Materiālā palīdzība daudzbērnu ģimeņu bērna sagatavošanai skolai

19. Materiālo palīdzību daudzbērnu ģimeņu bērna sagatavošanai skolai, piešķir uzsākot mācību gadu. Materiālo palīdzību piešķir 25,00 euro apmērā par katru daudzbērnu ģimenes bērnu, kas apmeklē izglītības iestādi pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē.

20. Materiālo palīdzību izmaksā vienu reizi gadā, pamatojoties uz bērna likumiskā pārstāvja iesniegumu, kas iesniegts Dienestā ne vēlāk kā līdz katra gada 30. septembrim.

21. Materiālo palīdzību nav tiesīgi saņemt bērni, kuri atrodas daļējā vai pilnā valsts apgādībā un trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības, kas saņem pabalstu bērna izglītībai un audzināšanai atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā.

VII. Materiālā palīdzība politiski represētai personai

22. Materiālo palīdzību politiski represētām personām piešķir vienu reizi gadā uz Latvijas Republikas Proklamēšanas dienu 18. novembri. Materiālās palīdzība tiek piešķirta 100,00 euro apmērā.

23. Lai saņemtu materiālo palīdzību, politiski represētā persona vēršas Dienestā ar iesniegumu, kurā ir norādīts kredītiestādes konta numurs, uz kuru pārskaitīt materiālo palīdzību. Iesniedzot iesniegumu, politiski represētā persona uzrāda politiski represētās personas apliecību vai pievieno iesniegumam tās kopiju.

24. Atkārtoti 23. punktā noteiktajā kārtībā iesniegumu iesniegt nav nepieciešams, ja netiek mainīts kredītiestādes konta numurs.

VIII. Materiālā palīdzība nozīmīgā dzīves jubilejā

25. Materiālo palīdzību nozīmīgā dzīves jubilejā, pamatojoties uz 26. punktā norādīto iesniegumu, un Dienesta lēmumu piešķir:

25.1. 80, 85, 90, 95 gadu jubilejā 70,00 euro apmērā;

25.2. 100 gadu jubilejā 150 euro apmērā.

26. Lai saņemtu materiālo palīdzību nozīmīgā dzīves jubilejā, pieprasītājs, tā likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis vēršas Dienestā ar iesniegumu, kurā norādīts kredītiestādes konta numurs, uz kuru pārskaitīt materiālo pabalstu.

27. Pabalstu piešķir, kad persona sasniedz Noteikumu 25. punktā minēto vecumu.

28. Materiālo palīdzību var pieprasīt 6 (sešu) mēnešu laikā no dienas, kad persona sasniegusi 25.1. vai 25.2. punktā noteikto vecumu.

IX. Materiālā palīdzība vecākiem saistībā ar bērna piedzimšanu

29. Materiālā palīdzība saistībā ar bērna piedzimšanu:

29.1. par katru jaundzimušo 150 euro apmērā, ja viens no vecākiem ne mazāk kā sešus mēnešus pirms bērna reģistrācijas ir deklarējis savu dzīvesvietu Saulkrastu novadā un jaundzimušā dzīvesvieta ir deklarēta Saulkrastu novadā;

29.2. par katru jaundzimušo 300,00 euro apmērā, ja abi jaundzimušā vecāki ne mazāk kā sešus mēnešus pirms bērna reģistrācijas ir deklarējuši savu dzīvesvietu Saulkrastu novadā, un jaundzimušā dzīvesvieta ir deklarēta Saulkrastu novadā.

30. Lai saņemtu materiālo palīdzību saistībā ar bērna piedzimšanu, pieprasītājs vēršas Dienestā ar iesniegumu, kurā ir norādīts kredītiestādes konta numurs, uz kuru pārskaitīt materiālo palīdzību.

31. Materiālo palīdzību var pieprasīt vienu reizi 6 (sešu) mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.

X. Materiālā palīdzība aizbildnim par bērna uzturēšanu

32. Materiālo palīdzību aizbildnim par bērna uzturēšanu piešķir ar Dienesta lēmumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada bāriņtiesas lēmumu. Šajā punktā noteikto materiālo palīdzību izmaksā aizbildnim papildus valsts noteiktajam pabalstam par bērna uzturēšanu. Materiālo palīdzību aprēķina sākot ar dienu, kad saņemts aizbildņa iesniegums līdz dienai, kad aizbildnis tiek atcelts vai atlaists no aizbildņa pienākumu pildīšanas. Par nepilnu mēnesi (uzsākot materiālās palīdzības par bērna uzturēšanu izmaksu) materiālās palīdzības apmērs tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot materiālās palīdzības bērna uzturam apmēru mēnesī.

33. Ikmēneša materiālā palīdzība aizbildnim par viena bērna uzturēšanu ir 50 % apmērā no minimālās darba algas valstī.

34. Lai saņemtu materiālo palīdzību aizbildnim par bērna uzturēšanu, pieprasītājs vēršas Dienestā ar iesniegumu, kurā ir norādīts kredītiestādes konta numurs, uz kuru pārskaitīt materiālo palīdzību.

35. Dienests pieņem lēmumu par pabalsta izmaksas pārtraukšanu, pamatojoties uz Saulkrastu novada bāriņtiesa pieņemtu lēmumu par aizbildņa atcelšanu vai atlaišanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas. Par nepilnu mēnesi (pārtraucot materiālās palīdzības par bērna uzturēšanu izmaksu) materiālās palīdzības apmērs tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot materiālās palīdzības par bērna uzturēšanu apmēru mēnesī.

XI. Materiālā palīdzība vasaras nometņu izdevumu samaksai

36. Bērnam bārenim, aizbildnībā vai audžuģimenē esošam bērnam, bērnam invalīdam piešķir materiālo palīdzību vasaras nometņu izdevumu samaksai, nepārsniedzot 120,00 euro apmēru vienu reizi gadā.

37. Lai saņemtu 36. punktā minēto materiālo palīdzību, pieprasītājs vēršas Dienestā ar iesniegumu, kurā ir norādīts kredītiestādes konta numurs, uz kuru pārskaitīt materiālo palīdzību. Iesniegumam pievieno rēķinu vai maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju.

38. Materiālo palīdzību vasaras nometņu izdevumu samaksai aizbildnībā vai audžuģimenē esošam bērnam, par kuru lēmumu pieņēmusi Saulkrastu novada bāriņtiesa, piešķir neatkarīgi no bērna likumiskā pārstāvja deklarētās dzīvesvietas.

39. Materiālo palīdzību var pieprasīt 6 (sešu) mēnešu laikā no izdevumu rašanās brīža.

XII. Materiālā palīdzība no brīvības atņemšanas iestādes atbrīvotai personai

40. Personai, kura ir atbrīvota no brīvības atņemšanas iestādes, materiālā palīdzība tiek piešķirta vienu reizi valstī noteiktā garantētā minimālā ienākumu līmeņa apmērā, kāds ir spēkā atbrīvošanas dienā.

41. Tiesības saņemt Noteikumu 40. punktā paredzēto materiālo palīdzību ir personai, kura ir atbrīvota no brīvības atņemšanas iestādes, ja tās pēdējā dzīvesvieta pirms personas ievietošanas brīvības atņemšanas iestādē ir deklarēta Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā.

42. Materiālo palīdzību var pieprasīt 3 (trīs) mēnešu laikā no atbrīvošanas dienas.

43. Lai saņemtu materiālo palīdzību personas pamatvajadzību nodrošināšanai, saistībā ar personas atbrīvošanu no brīvības atņemšanas iestādes, pieprasītājs vēršas Dienestā ar iesniegumu, kurā ir norādīts kredītiestādes konta numurs, uz kuru pārskaitīt materiālo palīdzību. Pieprasītājs, iesniedzot iesniegumu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz izziņas par personas atbrīvošanu no brīvības atņemšanas iestādes kopiju.

XIII. Materiālā palīdzība apbedīšanas izdevumu apmaksai

44. Ja ir mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā un tai nav apgādnieku vai personas, kas organizē mirušās personas apbedīšanu, Dienests slēdz līgumu ar fizisku (juridisku) personu, kura organizē mirušās personas apbedīšanu, sedzot ar apbedīšanu saistītos izdevumus.

45. Mirušās personas piederīgajam vai personai, kura uzņēmusies nodrošināt mirušās personas apbedīšanu, piešķir vienu reizi izmaksājamu pabalstu valstī noteiktās minimālās algas apmērā, bet ne vairāk par faktiskajiem izdevumiem mirušās personas apbedīšanai. Pabalsta apmēru samazina par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā apbedīšanas pabalsta apmēru.

46. materiālo palīdzību piederīgie vai persona, kura uzņēmusies nodrošināt personas apbedīšanu var pieprasīt trīs mēnešu laikā no dienas, kad mirusi persona.

XIV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

47. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Saulkrastu novada domē.

48. Saulkrastu novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

XV. Noslēguma jautājumi

49. Materiālā palīdzība, kas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ar Dienesta lēmumu ir piešķirta daudzbērnu ģimeņu bērniem ēdināšanas izdevumus apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē ārpus Saulkrastu novada administratīvās teritorijas ir spēkā Dienesta lēmumā norādīto laika periodu.

50. Ar Noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Saulkrastu novada domes 2021. gada 27. oktobra saistošie noteikumi "Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā".

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs N. Līcis

 

Saulkrastu novada domes 2023. gada 25. oktobra saistošo noteikumu Nr. SN 18/2023 "Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

Mērķis Saistošie noteikumi izstrādāti ar mērķi sniegt pašvaldības iedzīvotājiem atbalstu brīvprātīgo iniciatīvu veidā, nevērtējot mājsaimniecības ienākumus.

Noteikumi noteic Saulkrastu novada pašvaldības sniegto materiālo palīdzību pašvaldībā – pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus, to pieprasīšanas, saņemšanas un samaksas kārtību. Saistošo noteikumu ietvaros paredzēts nodrošināt šādu materiālo atbalstu pašvaldībās iedzīvotājiem:

- Materiālā palīdzība bērnam ar invaliditāti;

- Materiālā palīdzība tuberkulozes slimniekiem;

- Materiālā palīdzība hemodialīzes slimniekiem;

- Ēdināšanas maksas atvieglojumi;

- Materiālā palīdzība daudzbērnu ģimeņu bērnu sagatavošanai skolai;

- Materiālā palīdzība politiski represētai personai;

- Materiālā palīdzība nozīmīgā dzīves jubilejā;

- Materiālā palīdzība vecākiem saistībā ar bērna piedzimšanu;

- Materiālā palīdzība aizbildnim par bērna uzturēšanu;

- Materiālā palīdzība vasaras nometņu izdevumu samaksai;

- Materiālā palīdzība no brīvības atņemšanas iestādes atbrīvotai personai;

- Materiālā palīdzība apbedīšanas izdevumu apmaksai.

Nepieciešamības pamatojums, tostarp raksturojot iespējamās alternatīvas, kas neparedz tiesiskā regulējuma izstrādi Pašvaldību likuma Pārejas noteikumu 6. punktu, dome izvērtē uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdoto saistošo noteikumu atbilstību Pašvaldību likumam un izdod jaunus saistošos noteikumus atbilstoši pilnvarojumam. Līdz jaunu saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 30. jūnijam, piemērojami uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdotie saistošie noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar likumu.

Nav citu iespējamo alternatīvu, kas neparedz tiesiskā regulējuma izstrādi, jo atbilstoši Pašvaldību likuma 44. panta otrajai daļai Dome var izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot likumos vai Ministru kabineta noteikumos paredzēto funkciju izpildes kārtību.

Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu, iekļaujot attiecīgus aprēķinus Noteikumiem ir tieša ietekme uz pašvaldības budžetu, Prognozējums, ka esošā brīvprātīgo iniciatīvu atbalsta apjoma saglabāšanai 2024. gadā Saulkrastu novadā būs nepieciešams paredzēt papildus līdzekļus, ko var ietekmēt šādi apstākļi:

- minimālās darba algas valstīs pieaugums, kas būtiski ietekmēs ietekmē tos brīvprātīgās iniciatīvas pabalsta apmērus, kuri noteikti procentuāli no minimālās darba algas, tie ir: materiālā palīdzība hemodialīzes slimniekiem un materiālā palīdzība aizbildnim par bērna uzturēšanu;

- pārtikas un energoresursu cenu kāpums, kas var būtiski sadārdzināt izglītojamo ēdināšanas izmaksas.

Sociālā ietekme Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums tiešā veidā labvēlīgi ietekmē personu, kurām pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem ir noteikta iespēja saņemt saistošajos noteikumos noteikto materiālo palīdzību.

Materiālā palīdzība daudzbērnu ģimeņu bērna sagatavošanai skolai paredz atbalsta saņemšanu mācību līdzekļu iegādei 1. līdz 12. klašu skolēniem. Materiāla palīdzība netiek attiecināta uz bērniem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu. Materiālo palīdzību daudzbērnu ģimeņu bērna sagatavošanai skolai atbilstoši saistošo noteikumu 3. punktam it tiesības saņemt, ja bērna un viena no likumiskajiem pārstāvjiem dzīvesvieta deklarēta Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā.

Ietekme uz vidi Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums nerada ietekmi uz vidi.
Ietekme uz iedzīvotāju veselību Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmē iedzīvotāju veselību, paredzot materiālo palīdzību bērnam ar invaliditāti, palīdzību tuberkulozes un hemodialīzes slimniekiem.
Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums var radīt labvēlīgu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi.
Plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums nerada ierobežojumus konkurencei.
Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām – gan attiecībā uz saimnieciskās darbības veicējiem, gan fiziskajām personām un nevalstiskā sektora organizācijām, gan budžeta finansētām institūcijām Informācija par administratīvajām procedūrām

- Sakarā ar to, ka ēdināšanas maksas atvieglojumi 100 % apmērā tiek piemēroti visiem bērniem, kuri mācās Saulkrastu novada vispārējās izglītības iestādēs, vecākiem, kuru bērni mācās kādā no Saulkrastu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm, nav nepieciešams rakstīt iesniegumu par ēdināšanas maksas atvieglojumu pieprasīšanu.

- Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Saulkrastu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, daudzbērnu ģimeņu vecākiem un vecākiem, kuriem ir bērns/i vecumā no pieciem gadiem, jāvēršas attiecīgajā pirmsskolas izglītības iestādē ar iesniegumu.

- Par pārējiem brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem jāvēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu, pievienojot nepieciešamos dokumentus: materiālā palīdzība bērniem ar invaliditāti, materiālā palīdzība tuberkulozes slimniekiem, materiālā palīdzība hemodialīzes slimniekiem, materiālā palīdzība daudzbērnu ģimeņu sagatavošanai skolai; materiālā palīdzība politiski represētai personai, materiālā palīdzība nozīmīgā dzīves jubilejā, materiālā palīdzība saistībā ar bērna piedzimšanu, materiālā palīdzība aizbildnim par bērna uzturēšanu, materiālā palīdzība aizbildnim par bērna uzturēšanu.

Ietekmi uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem Saistošo noteikumu izpildei jaunu darba vietu izveidošana nav nepieciešama.
Izpildes nodrošināšana Materiālo palīdzību, izņemot saistošo noteikumu V nodaļā noteikto, organizē Saulkrastu novada Sociālais dienests. Materiālo palīdzību – Ēdināšanas maksas atvieglojumi organizē izglītības iestādes. Saistošo noteikumu 14. punktā ar terminu ēdināšanas izdevumi ir saprotamas brīvpusdienas.
Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana Pašvaldības sniegtā materiālā palīdzība tiek saglabāta līdzšinējā apjomā un personu, kuras saņēmušas materiālo palīdzību situācija netiek pasliktināta.

Izdodot saistošos noteikumus, tiks izpildīts Pašvaldību likuma Pārejas noteikumu 6. punktā noteiktais pienākums – izvērtēt uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdoto saistošo noteikumu atbilstību šim likumam un izdod jaunus saistošos noteikumus atbilstoši šajā likumā ietvertajam pilnvarojumam.

Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām (tostarp saistošo noteikumu projekta publiskās izvērtēšanas laikā saņemtos sabiedrības viedokļus) Saistošo noteikumu projekts 2023. gada 11. oktobrī ievietots Saulkrastu novada pašvaldības tīmekļa vietnē sadaļā Saistošo noteikumu projekti.

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs N. Līcis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!