• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Krāslavas novada domes 2023. gada 27. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 2023/8 "Krāslavas novada pašvaldības teritorijas kopšanas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 21.11.2023., Nr. 225 https://www.vestnesis.lv/op/2023/225.18

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Saulkrastu novada domes saistošie noteikumi Nr. SN 18/2023

Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā

Vēl šajā numurā

21.11.2023., Nr. 225

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Krāslavas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 2023/8

Pieņemts: 27.04.2023.

OP numurs: 2023/225.18

2023/225.18
RĪKI

Krāslavas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Krāslavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2023/8

Krāslavā 2023. gada 27. aprīlī

Krāslavas novada pašvaldības teritorijas kopšanas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi

Apstiprināti ar Krāslavas novada pašvaldības domes
2023. gada 27. aprīļa lēmumu Nr. 489 (prot. Nr. 5, 10. §, 10.3. p.)

Precizēti ar Krāslavas novada pašvaldības domes
2023. gada 24. augusta sēdes lēmumu Nr. 946 (prot. Nr. 9, 1. §, 1.6. p.)

Precizēti ar Krāslavas novada pašvaldības domes
2023. gada 28. septembra sēdes lēmumu Nr. 1068 (prot. Nr. 12, 13. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 45. panta pirmās daļas
3. un 4. punktu, Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra
noteikumu Nr. 906 "Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes
noteikumi" 4. punktu, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta
noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 158.2. apakšpunktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā visām fiziskajām un juridiskajām personām Krāslavas novadā jāuztur to īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošais nekustamais īpašums un jānodrošina īpašumam piegulošās publiskā lietošanā nodotas pašvaldības teritorijas uzturēšana un kopšana.

II. Īpašuma un tam piegulošās teritorijas uzturēšana un kopšana

2. Nekustamā īpašuma un tam piegulošās teritorijas uzturēšanu un kopšanu nodrošina:

2.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai faktiskais valdītājs;

2.2. zemes īpašnieks vai valdītājs, ja nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala un būves, kas pieder dažādām personām, un ja saskaņā ar zemes nomas līgumu nav noteikta cita kārtība;

2.3. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks vai dzīvokļu īpašnieku kopība (gadījumā, ja dzīvokļu īpašnieku kopība ir pieņēmusi lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala kopšanas nodrošināšanu bez pārvaldnieka starpniecības, lēmumā nosakot darbu kārtību un dzīvokļu īpašnieku atbildību), ja nekustamā īpašuma sastāvā ir daudzdzīvokļu māja.

3. Noteikumu 2. punktā minētajām personām piegulošajā teritorijā un nekustamā īpašuma teritorijā, kas ir redzama no publiskās ārtelpas, pilsētas un ciema teritorijās ir pienākums nodrošināt:

3.1. regulāru (vismaz 4 reizes gadā līdz 10. jūnijam, 10. jūlijam, 10 augustam un 10. septembrim) zāliena nopļaušanu;

3.2. teritorijas sakopšanu, nokritušo lapu, nokaltušo augu un zaru savākšanu pēc nepieciešamības, nepieļaujot to uzkrāšanos vai izmešanu neparedzētās vietās (uz ceļiem, ietvēm);

3.3. sniega un ledus notīrīšanu no balkoniem, lodžijām, ēku jumtiem, nepieļaujot situāciju, ka tiek apdraudēta gājēju vai trešo personu īpašuma (t.sk. transportlīdzekļu) drošība, nepieciešamības gadījumā norobežojot darba zonu, kā arī nodrošinot ietves sakopšanu pēc darbu pabeigšanas;

3.4. sniega un ledus notīrīšanu no nedzīvojamo ēku t.sk., tirdzniecības ēku, publiski pieejamajiem iekšpagalma un piebraucamiem ceļiem un automašīnu stāvvietām.

4. Ārpus pilsētas vai ciema teritorijām nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs nodrošina zāliena nopļaušanu vismaz reizi gadā līdz 15. augustam.

III. Prasības būvju uzturēšanai

5. Par būvju uzturēšanu atbild tās īpašnieks (tiesiskais valdītājs). Būvju fasādes un citas ārējās konstrukcijas uztur tādā tehniskajā stāvoklī un ārējā izskatā, kas nedegradē vidi un nebojā apkārt esošo ainavu, ievērojot šādas prasības:

5.1. nepieļaut būvju dekoratīvo elementu bojājumus;

5.2. nepieļaut būvju apdares materiālu nodrupšanu, koroziju, satrupēšanu, eroziju, atjaunot būvju apdares materiālu gadījumā, ja tas plaisā, drūp vai citādi deformējas;

5.3. atjaunot būvju fasāžu un citu ārējo konstrukciju krāsojumu gadījumā, ja tas nolūp, noskalojas vai citādi zaudē sākotnējo stāvokli;

5.4. nepieļaut bojājumus būvju lietusūdens novadīšanas sistēmu elementos (caurumus, atsevišķu elementu neesamību, deformāciju vai līdzīgus bojājumus);

5.5. nodrošināt logu stiklojumu, atjaunot atlocījušās palodzes, novērst citus līdzīgus bojājumus;

5.6. nepieļaut un nekavējoties likvidēt uz būvju fasādēm vai citām ārējām konstrukcijām, kā arī lietusūdens novadīšanas sistēmā augošu zāli, krūmus, kokus, izņemot būvniecības ieceres dokumentācijā paredzētus gadījumus;

5.7. nodrošināt nekustamajā īpašumā esošo žogu, vārtu un vārtiņu uzturēšanu tehniskā un vizuālā kārtībā, to atjaunošanu, remontēšanu vai nojaukšanu;

5.8. darbības, kas skar ēkas (būves) fasāžu un citu ārējo konstrukciju atjaunošanu, veicamas saskaņā ar Krāslavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, iepriekš saskaņojot ar Krāslavas novada Būvvaldi. Pilsētbūvniecības pieminekļa robežās "Krāslavas pilsētas vēsturiskais centrs", minētie darbi saskaņojami ar Krāslavas novada Būvvaldi un Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldi.

IV. Atvieglojumi un pašvaldības līdzdalība

6. Viendzīvokļa dzīvojamo māju īpašnieki, kuru ienākumi nepārsniedz spēkā esošo Ministru kabineta noteiktās minimālās algas apmēru mēnesī uz vienu personu, ir tiesīgi saņemt no pašvaldības palīdzību īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas uzkopšanā, ja šīs personas ir vientuļi pensionāri, kas ir personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti un kuriem nav kopīgas deklarētās dzīvesvietas ar citām pilngadīgām personām.

7. Lai saņemtu 6. punktā minēto palīdzību, persona iesniedz pašvaldībā iesniegumu un dokumentus, kas apliecina apstākļus, kas ir par pamatu palīdzības piešķiršanai. Lēmumu par palīdzības piešķiršanu vai atteikumu piešķirt palīdzību attiecībā uz Krāslavas pilsētā, Kaplavas, Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas, Krāslavas pagastu administratīvajā teritorijā esošajiem īpašumiem pieņem Krāslavas novada pašvaldības izpilddirektors, Dagdas pilsētas un pagastu apvienības administratīvajā teritorijā esošajiem īpašumiem pieņem Dagdas pilsētas un pagastu apvienības vadītājs, pārējā novada teritorijā esošajiem īpašumiem pieņem attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājs. Ja palīdzības saņēmējam ir zuduši apstākļi, kas ir par pamatu palīdzības saņemšanai, tam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā paziņot par to pašvaldībai.

8. Lēmums par pašvaldības palīdzības īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas uzkopšanas sniegšanu tiek pieņemts viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža uz laiku, kas nepārsniedz 12 (divpadsmit) mēnešus.

9. No īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijām sagrābto un kaudzēs salikto lapu izvešanu pilsētās nodrošina pašvaldība. Lapu kaudzēs nedrīkst mest cita veida atkritumus un tās jāizvieto īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošajā teritorijā pašvaldības noteiktajā laikā.

V. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

10. Par šo noteikumu 3. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no četrām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no desmit līdz divi simti astoņdesmit naudas soda vienībām.

11. Par šo noteikumu 4. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no četrām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no desmit līdz divi simti astoņdesmit naudas soda vienībām.

12. Par šo noteikumu 5. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no četrām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no desmit līdz divi simti astoņdesmit naudas soda vienībām.

13. Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo noteikumu 3. punktā un 4. punktā noteikto prasību pārkāpšanu veic Krāslavas novada pašvaldības policijas amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Krāslavas novada Administratīvā komisija.

14. Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo noteikumu 5. punktā noteikto prasību pārkāpšanu līdz administratīvā pārkāpuma izskatīšanai veic Krāslavas novada Būvvaldes amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Krāslavas novada Administratīvā komisija.

Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Upenieks

 

Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2023/8 "Krāslavas novada pašvaldības teritorijas kopšanas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa Norādāmā informācija 
1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums  1.1. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir ar ārējo normatīvo aktu noteikt tiesisko regulējumu, kas nodrošinātu Krāslavas novada administratīvās teritorijas sakopšanu un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas prasības.

1.2. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punkts nosaka, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim. Līdz ar to nepieciešams apstiprināt jaunus saistošos noteikumus Krāslavas novadā Nr. 2023/8 "Krāslavas novada pašvaldības teritorijas kopšanas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi" (turpmāk – Noteikumi).

1.3. No 2023. gada 1. janvāra spēkā stājās Pašvaldību likums. Saistošie noteikumi izstrādāti atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam. Saskaņā ar Pašvaldību likuma 45. panta pirmās daļas 3. un 4. punktu dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus un paredzēt administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, nosakot administratīvos pārkāpumus un par tiem piemērojamos administratīvos sodus, ja likumos nav noteikts citādi, jautājumos par teritoriju un būvju uzturēšanu, ciktāl tas saistīts ar sabiedrības drošību, sanitārās tīrības uzturēšanu un pilsētvides ainavas saglabāšanu, par īpašumam piegulošu, publiskā lietošanā nodotu pašvaldības teritoriju (gājēju ietves un zālāji līdz brauktuves malai, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas) kopšanu.

Deleģējums pašvaldībām izdot saistošos noteikumus konkrētā jomā noteikts arī Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumu Nr. 906 "Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi" 4. punktā, kas nosaka, ka teritorijas sakopšanas darbi veicami pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Tāpat Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 158.2. apakšpunkts paredz, ka būve ir jāsakārto, jāveic tās konservācija vai jānojauc (atkarībā no konkrētiem apstākļiem), ja būves fasādes un citu ārējo konstrukciju tehniskais stāvoklis vai ārējais izskats neatbilst pilsētvides ainavas vai ainaviski vērtīgās teritorijas prasībām (būve ir vidi degradējoša vai bojā ainavu), kuras ir noteiktas pašvaldības saistošajos noteikumos par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu, savukārt 159.2. apakšpunkts paredz, ka pašvaldība nosaka būves īpašniekam pienākumu sakārtot būvi, lai tā atbilstu pilsētvides ainavas vai ainaviski vērtīgās teritorijas prasībām, ja būve bojā ainavu.

1.4. Par saistošo noteikumu neievērošanu ir paredzēta administratīvā atbildība – brīdinājums vai naudas sods, ievērojot Administratīvās atbildības likumā noteiktos minimālos un maksimālos soda apmērus. Piemērojamā soda apmērs tiks diferencēts atkarībā no pārkāpuma un nodarītā kaitējuma smaguma, ko izvērtēs pašvaldības Administratīvā komisija. Administratīvās atbildības likumā ir noteikts, ka administratīvā pārkāpuma procesu ir tiesīgas veikt arī pašvaldību administratīvās komisijas, tādēļ koleģiālās institūcija – Krāslavas novada pašvaldības Administratīvā komisija deviņu komisijas locekļu sastāvā ir kompetenta izskatīt lietu un lemt jautājumu par piemērojamā soda apmēru. Nosakot administratīvā soda veidu un mēru, tiks ņemts vērā izdarītā pārkāpuma raksturs, pie atbildības saucamās personas personība (juridiskajai personai – reputāciju), mantiskais stāvoklis, pārkāpuma izdarīšanas apstākļi, atbildību mīkstinošos un pastiprinošos apstākļi.

Administratīvais sods paredzēts ar mērķi – atturēt īpašniekus no pārkāpumu izdarīšanas, aizstāvēt pārējo iedzīvotāju tiesības dzīvot sakoptā, tīrā un drošā vidē. Par saistošo noteikumu punktu neievērošanu, kas attiecināmi uz personu bezdarbību sava īpašuma un tam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas sakopšanā, paredzēta administratīvā atbildība – brīdinājums vai naudas sods. Brīdinājumu piemēros gadījumos, kad konstatē, ka soda mērķi iespējams sasniegt ar pie administratīvās atbildības saucamās personas mazāk ierobežojošiem līdzekļiem nekā naudas soda piemērošana. Naudas sodam ir jāmotivē personu atturēties no atkārtota pārkāpuma izdarīšanas un jāattur citas personas no pārkāpuma izdarīšanas. Vienlaikus naudas sodam ir jābūt efektīvam un samērīgam ar ieguvumu (labumu), kādu pie administratīvās atbildības saucamā persona guva vai varēja gūt, pārkāpjot saistošajos noteikumos iekļautās prasības.

Saistošo noteikumu ievērošanas kontroli un Administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu II nodaļas prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Krāslavas novada pašvaldības policija. Savukārt Administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu III nodaļas prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Krāslavas novada Būvvalde.

Satversmes tiesa 2014. gada 6. novembra spriedumā lietā Nr. 2013-20-03 ir secinājusi, ja saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 6. punktu pašvaldība ir izvēlējusies likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. punktā minētās autonomās funkcijas izpildi uzlikt īpašniekiem, tai jāuzņemas līdzdalība šīs funkcijas īstenošanā, piemēram, nosakot īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanas platību. Pašvaldība saistošajos noteikumos ir paredzējusi veidu, kā tā līdzdarbosies, piemēram, 11. punktā ir noteikts, ka no īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijām sagrābto un kaudzēs salikto lapu izvešanu pilsētās nodrošina pašvaldība. Ziemas periodā pašvaldība centralizēti nodrošinās ietvju attīrīšanu no sniega un pretslīdes materiālu kaisīšanu. Izvērtējot personām uzliktos pienākumus pieguļošās teritorijas kopšanā, vienlaikus Pašvaldība saistošajos noteikumos ir paredzējusi arī atvieglojumus īpašumam pieguļošās teritorijas kopšanā īpašām personu grupām (7.–10. punkti). Ar saistošo noteikumu regulējumu ir nodrošināts samērīgums starp personai uzlikto pienākumu un sabiedrības interesēs sasniedzamo mērķi.

Attiecībā uz piegulošo teritoriju, pašvaldība uzliek par pienākumu nopļaut zāli piegulošajā teritorijā, ar mērķi samazināt ērču izplatību, kā arī, lai veidotu pilsētvides ainavu sakoptu. Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā (https://www.spkc.gov.lv/) ir informācija, ka ērču aktivitātes sezona Latvijā parasti ilgst no aprīļa sākuma līdz oktobra beigām, bet labvēlīgos meteoroloģiskajos apstākļos var būt garāka. Atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra skaidrojumiem, efektīvs veids kā mazināt ērču daudzumu apkārtējā vidē, ir to sakopjot, tostarp, regulāri pļaut zāli, neatstāt pērnā gada lapu kaudzes, kokus un zarus pagalmā. Tātad, jo garāka zāle, jo labvēlīgāki apstākļi ērču vairošanās. Kā vispārzināms ir fakts, ka ērces izraisa dažādas slimības, piemēram ērču encefalītu, Laima slimību, kas var izraisīt smagas sekas, piemēram, aptuveni vienai trešdaļai cilvēku, kuri pārslimojuši ar ērču encefalītu, ir dažādi veselības traucējumi: sākot ar galvassāpēm un koncentrēšanās spēju samazināšanos, un beidzot ar paralīzēm. Iespējamas arī letālas sekas. Regulāras zāles nepļaušanas un lapu nevākšanas gadījumā var izveidoties labvēlīga vide čūsku un lapsu midzeņiem, kas arī nav vēlams apdzīvotu vietu tuvumā, jo var apdraudēt gan cilvēkus, gan mājdzīvniekus. Ņemot vērā minēto, saistošajos noteikumos ietvertas prasības (zāles pļaušanas regularitātei, lapu, zaru savākšanai), ir samērīgas un ar mērķi mazināt ērču daudzumu, kā arī citu kaitēkļu apjomu, tādējādi nodrošinot sanitāro tīrību un aizsargājot sabiedrības drošību un veselību. Labums, ko iegūst sabiedrība, ir lielāks par atsevišķas personas interesēm nodarīto kaitējumu. Nosakot novada pilsētu un ciemu teritorijās esošā zāliena regulāru kopšanu, tiek saglabāta pilsētvides ainava un radīts pozitīvs iespaids par apdzīvoto vietu. Arī prasība novākt no jumtiem un notekcaurulēm sniegu un ledu, ir pamatota, jo ir vispārzināms fakts, ka sakrājies sniegs uz jumtiem vai izveidojušās lāstekas var nokrist un apdraudēt garāmgājējus.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu  2.1. Saistošo noteikumu īstenošanas fiskālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu – noteikumu izpilde notiks pašvaldības kārtējā budžeta ietvaros.

2.1.1. ieņēmumu daļa nav precīzi aprēķināma, jo atkarīga no iekasētajiem sodiem;

2.1.2. izdevumu daļa atkarīga no personu iesniegtajiem iesniegumiem par palīdzības piešķiršanu pieguļošās teritorijas sakopšanā saskaņā ar Noteikumu IV nodaļu un no īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijām sagrābto un kaudzēs salikto lapu apjoma, ko jāizved no pilsētām, kā arī no ietvju attīrīšanas no sniega izmaksām.

2.1.3. Saistošo noteikumu īstenošana neparedz ietekmi uz citām pozīcijām budžeta ieņēmumu vai izdevumu daļā.

2.2. Saistošo noteikumu īstenošana neietekmēs Pašvaldībai pieejamos resursus, jo nav nepieciešama jaunu institūciju vai darba vietu izveide vai esošo institūciju kompetences paplašināšana, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci  3.1. Sociālā ietekme – saistošo noteikumu īstenošana paredz ietekmi uz cilvēku dzīvesveidu, kultūru, labsajūtu kā arī sabiedrību kopumā, jo pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošana, sanitārās tīrības uzturēšana, labiekārtota un sakopta vide veicinās iedzīvotāju labsajūtu.

3.2. Ietekme uz vidi – saistošo noteikumu pieņemšana nodrošinās vides sakārtošanu.

3.3. Ietekme uz iedzīvotāju veselību – nav attiecināms.

3.4. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā – tieši nav attiecināms, taču, ja nekustamo īpašumu īpašnieki paši nevarēs nodrošināt noteikumos noteiktās prasības, tie varēs piesaistīt saimnieciskās darbības veicējus, kas sniedz šādus pakalpojumus, tādējādi attīstīt uzņēmējdarbību, kā arī sakopta un estētiska vide var veicināt uzņēmējdarbības attīstību, jaunu uzņēmēju piesaisti. Sakopta un estētiska vide būtiski ietekmēs tūrisma, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus, viesu namu, viesnīcu pakalpojumu sniedzējus.

3.5. Ietekme uz konkurenci – lai īstenotu noteikumos noteiktās prasības, nekustamo īpašumu īpašnieki varēs piesaistīt saimnieciskās darbības veicējus, kas sniedz teritoriju sakopšanas, pļaušanas pakalpojumus, ēku fasāžu un konstrukciju elementu remontdarbus.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām  4.1. Kontroli par noteikumu izpildi savas kompetences ietvaros nodrošina Krāslavas novada Pašvaldības policija un Krāslavas novada būvvalde.

4.2. Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo noteikumu prasību pārkāpumiem veic Krāslavas novada pašvaldības policijas vai Krāslavas novada būvvaldes amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Krāslavas novada Administratīvā komisija.

Lēmumu par palīdzības piešķiršanu vai atteikumu piešķirt palīdzību attiecībā uz Krāslavas pilsētā, Kaplavas, Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas, Krāslavas pagastu administratīvajā teritorijā esošajiem īpašumiem pieņem Krāslavas novada pašvaldības izpilddirektors, Dagdas pilsētas un pagastu apvienības administratīvajā teritorijā esošajiem īpašumiem pieņem Dagdas pilsētas un pagastu apvienības vadītājs, pārējā novada teritorijā esošajiem īpašumiem pieņem attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājs. Personai jāvēršas Krāslavas novada pašvaldībā vai attiecīgajā pagasta vai apvienības pārvaldē ar iesniegumu par atvieglojuma piešķiršanu.

4.3. Nav paredzētas papildus administratīvo procedūru izmaksas.

4.4. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā ir Krāslavas novada pašvaldība.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem  5.1. Saistošie noteikumi izstrādāti, lai īstenotu pašvaldības autonomo funkciju, kas uzliek pienākumu gādāt par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 2. punkts).

5.2. Saistošo noteikumu īstenošana neietekmēs Pašvaldībai pieejamos cilvēkresursus, jo nav nepieciešama jaunu institūciju vai darba vietu izveide.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu  Nav paredzēta jaunu institūciju izveide vai esošo likvidācija, reorganizācija. Izpildei nepieciešami resursi tiek paredzēti iestādes budžeta ietvaros.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana  Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai – pašvaldības autonomās funkcijas izpildei.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām  Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem.

Atbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajai daļai sabiedrības viedokļa noskaidrošana notika no 2023. gada 28. marta līdz 2023. gada 14. aprīlim, sabiedrības viedokļi netika saņemti.

Viedokļus bija iespējams iesniegt Krāslavas novada pašvaldībā (adrese: Rīgas iela 51, Krāslava, LV-5601) personīgi vai pa pastu vai arī sūtīt elektroniski uz adresi dome@kraslava.lv.

Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Upenieks

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!