• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Varakļānu novada domes 2023. gada 26. oktobra saistošie noteikumi Nr. 5 "Par interešu izglītības programmu licencēšanas kārtību Varakļānu novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 10.11.2023., Nr. 219 https://www.vestnesis.lv/op/2023/219.14

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Varakļānu novada domes saistošie noteikumi Nr. 4/2023

Grozījumi 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Varakļānu novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

Vēl šajā numurā

10.11.2023., Nr. 219

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Varakļānu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 5

Pieņemts: 26.10.2023.

OP numurs: 2023/219.14

2023/219.14
RĪKI

Varakļānu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Varakļānu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 5

Varakļānos 2023. gada 26. oktobrī

Par interešu izglītības programmu licencēšanas kārtību Varakļānu novadā

APSTIPRINĀTI
ar Varakļānu novada domes
26.10.2023. sēdes lēmumu Nr. 13.13.

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
44. panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Varakļānu novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) īsteno Izglītības likuma 47. pantā noteikto pašvaldības kompetenci – izsniegt licences juridiskām un fiziskām personām interešu izglītības programmu īstenošanai.

2. Noteikumi nosaka juridisko un fizisko personu iesniegto izglītības programmu licencēšanas dokumentu izvērtēšanas un lēmuma par licences izsniegšanu, izsniegšanas atteikumu vai licences anulēšanas pieņemšanas, kā arī citu šajos noteikumos minēto darbību veikšanas kārtību.

3. Licenci interešu izglītības programmu īstenošanai (pielikums Nr. 1) piešķir Pašvaldības Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja (turpmāk tekstā – Komisija).

II. Licences pieprasījuma iesniegšanas kārtība

4. Lai saņemtu licenci, tās pieprasītājam-juridiskai personai Pašvaldībā jāiesniedz šādi dokumenti:

4.1. iesniegums licences saņemšanai (pielikums Nr. 2);

4.2. licencējamās programmas apraksts datorsalikumā, kas ietver programmas nosaukumu, apjomu, mērķus un uzdevumus, saturu, mērķauditoriju, īstenošanas plānu, materiālo un finansiālo nodrošinājumu, dokumenta paraugu, ja tāds tiks izsniegts pēc sekmīgas programmas apguves;

4.3. programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstu, pievienojot izglītību apliecinošo dokumentu kopijas, programmas vadītāja Curriculum Vitae (CV), pedagoģiskās izglītības un iesniegtās programmas īstenošanai nepieciešamās papildizglītības apliecinošu dokumentu kopijas.

5. Lai saņemtu licenci, tā pieprasītājam – fiziskai personai jāiesniedz šādi dokumenti:

5.1. iesniegums licences saņemšanai (pielikums Nr. 3);

5.2. licencējamās programmas apraksts datorsalikumā, kas ietver programmas nosaukumu, apjomu, mērķus un uzdevumus, saturu, mērķauditoriju, īstenošanas plānu, materiālo un finansiālo nodrošinājumu, dokumenta paraugu, ja tāds tiks izsniegts pēc sekmīgas programmas apguves;

5.3. programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstu, pievienojot izglītību apliecinošo dokumentu kopijas, programmas vadītāja Curriculum Vitae (CV), pedagoģiskās izglītības un iesniegtās programmas īstenošanai nepieciešamās papildizglītības apliecinošu dokumentu kopijas.

6. Komisijai adresētie iesniegumi un nepieciešamie dokumenti iesniedzami, kā arī piešķirtās licences tiek izsniegtas Varakļānu novada pašvaldības administrācijā.

III. Lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība

7. Komisija izskata dokumentus, pieņem lēmumu par licences izsniegšanu, papildu informācijas pieprasīšanu, izsniegtās licences pagarināšanu vai sagatavo motivētu atteikumu izsniegt licenci ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

8. Ja licences saņemšanai iesniegtajos dokumentos nav pietiekama informācija, lai izlemtu par licences pieprasījuma izskatīšanu, Komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Komisijas sēdes licences pieteicējam nosūta paziņojumu, kurā pieprasīta nepieciešamā informācija vai dokumenti. Licences pieteicējs iesniedz pieprasīto papildu informāciju vai dokumentus 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas. Ja noteiktajā termiņā pieprasītā informācija vai dokumenti netiek iesniegti, Komisijai ir tiesības paziņot, ka iesniegums par licences saņemšanu tiek atstāts bez izskatīšanas.

9. Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai, ir izdarīti grozījumi, licences īpašnieks rakstiski paziņo par to komisijai ne vēlāk kā mēnesi pēc attiecīgo grozījumu izdarīšanas, iesniedzot komisijai attiecīgo dokumentu kopiju.

10. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:

10.1. nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un pieprasītā informācija;

10.2. iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvo aktu prasībām;

10.3. licencējamā programma neatbilst interešu izglītības kritērijiem.

11. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par licences anulēšanu, ja:

11.1. licences īpašnieks gada laikā pēc tās saņemšanas nav uzsācis īstenot licencēto programmu;

11.2. licencētās programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

11.3. juridiskā persona tiek likvidēta.

12. Par licences anulēšanu licencētā persona tiek informēta rakstiski ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas.

13. Komisija lēmumu par licences derīguma termiņa pagarināšanu pieņem, ja licences īpašnieks iesniedz iesniegumu Komisijai ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms licences derīguma termiņa beigām.

14. Komisijai ir tiesības pieprasīt licences pieprasītājam iesniegt papildu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami licences derīguma termiņa pagarināšanai.

15. Komisija pieņem lēmumu par licences derīguma termiņa pagarināšanu ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

16. Komisija ir tiesīga pārbaudīt izglītības programmas īstenošanu.

17. Komisijas pieņemto lēmumu licences pieprasītājs var apstrīdēt Pašvaldības domē.

18. Šo noteikumu ietvaros Pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

IV. Licences izsniegšanas kārtība

19. Licenci paraksta Komisijas priekšsēdētājs.

20. Licenci izsniedz uz laiku līdz 2 (diviem) gadiem.

21. Licences derīguma termiņu skaita no dienas, kad Komisija ir pieņēmusi lēmumu par licences izsniegšanu.

V. Noslēguma jautājums

22. Noteikumi stājas spēkā Pašvaldību likuma 47. pantā noteiktajā kārtībā.

Varakļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Justs

 

Pielikums Nr. 1

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģistrācijas Nr. 90000054750
Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija
tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv
Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751, kods HABALV22

LICENCE Nr.______

Interešu izglītības programmas īstenošanai

Licence izsniegta  
 

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

   
 

(reģistrācijas Nr.-juridiskai personai, personas kods-fiziskai personai)

par interešu izglītības programmas

 

(programmas nosaukums, stundu skaits)

īstenošanu.

Licence derīga līdz _________. gada _____.__________________.

   

(izsniegšanas datums)

 
   
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs        
   

(paraksts)

 

(paraksta atšifrējums)

 

Pielikums Nr. 2

Varakļānu novada domes
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejai

   
 

/juridiskās personas nosaukums/

   
 

/amats, vārds, uzvārds/

IESNIEGUMS

Lūdzu izsniegt licenci interešu izglītības programmai (programmām)

 

/nosaukums/

 

/nosaukums/

 

/nosaukums/

 
Juridiskās personas nosaukums  
   
Reģistrācijas Nr.  
   
Juridiskā adrese  
   
Programmas īstenošanas vietas adrese (ja adrese ir zināma)  
   
Kontaktpersona (pilnvarotā persona)  
   
Tālruņa Nr.  
   
E-pasta adrese  

Sniegto ziņu pareizību apliecinu ar parakstu:

    Paraksts:  

/

 

/

/datums/

       

/paraksta atšifrējums/

 

 

Pielikums Nr. 3

Varakļānu novada domes
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejai

 

 

/vārds, uzvārds/

 

IESNIEGUMS

Lūdzu izsniegt licenci interešu izglītības programmai (programmām)

 

/nosaukums/

 

/nosaukums/

 
Fiziskās personas vārds, uzvārds  
   
Personas kods  
   
Deklarētā dzīvesvietas adrese  
   
Programmas īstenošanas vietas adrese (ja adrese ir zināma)  
   
Kontaktpersona (pilnvarotā persona)  
   
Tālruņa Nr.  
   
E-pasta adrese  

Informējam, ka informācija par Jūsu personu datu apstrādi ir pieejama Varakļānu novada pašvaldības tīmekļa vietnes http://www.varaklani.lv sadaļā "Datu aizsardzība".

Sniegto ziņu pareizību apliecinu ar parakstu:

    Paraksts:  

/

 

/

/datums/

       

/paraksta atšifrējums/

 

 

Varakļānu novada pašvaldības domes 2023. gada 26. oktobra saistošo noteikumu Nr. 5 "Par interešu izglītības programmu licencēšanas kārtību Varakļānu novadā"
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumu mērķis ir izsniegt licences juridiskām un fiziskām personām interešu izglītības programmu īstenošanai Varakļānu novadā. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 44. panta otro daļu.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos:

2.1. tiek noteikta kārtība, kādā Varakļānu novada pašvaldība īsteno Izglītības likuma 47. pantā noteikto pašvaldības kompetenci;

2.2. tiek noteikta juridisko un fizisko personu iesniegto izglītības programmu licencēšanas dokumentu izvērtēšanas un lēmuma par licences izsniegšanu, izsniegšanas atteikumu vai licences anulēšanas pieņemšanas, kā arī citu šajos noteikumos minēto darbību veikšanas kārtība;

Saistošajiem noteikumiem tiek pievienoti trīs pielikumi – licences interešu izglītības programmu īstenošanai veidlapa un divas iesniegumu formas.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Netiek plānota saistošo noteikumu ietekme uz pašvaldības budžetu, jo saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu mērķa grupa ir juridiskas un fiziskas personas, kuras plāno interešu izglītības programmu īstenošanu Varakļānu novadā, tādēļ šo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Varakļānu novada domē juridiskas un fiziskas personas var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu izstrādes procesā ir notikušas konsultācijas ar Varakļānu novada koordinatoru izglītības jautājumos.

Saistošo noteikumu projekts tika publicēts Varakļānu novada pašvaldības mājaslapā laikā no 04.10.2023. līdz 18.10.2023.

Privātpersonu ierosinājumi nav saņemti.

Varakļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Justs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!