• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ludzas novada domes 2023. gada 30. augusta saistošie noteikumi Nr. 18/2023 "Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem Ludzas novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 22.09.2023., Nr. 184 https://www.vestnesis.lv/op/2023/184.16

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Amatu konkursu ziņas

Skatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā

Vēl šajā numurā

22.09.2023., Nr. 184

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ludzas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 18/2023

Pieņemts: 30.08.2023.

OP numurs: 2023/184.16

2023/184.16
RĪKI

Ludzas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Ludzas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 18/2023

Ludzā 2023. gada 30. augustā

Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem Ludzas novadā

APSTIPRINĀTI
ar Ludzas novada pašvaldības domes
2023. gada 30. augusta sēdes lēmumu Nr. 551 (prot. Nr. 9, 1. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 44. panta otro daļu,
Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr. 857
"Noteikumi par Sociālajām garantijām bārenim un
bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 22., 27., 30., 31. un
31.¹ punktu, Ministru kabineta 26.06.2018. noteikumu Nr. 354
"Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa
jautājuma risināšanā" 25.² panta pirmo un piekto daļu

1. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Ludzas novada pašvaldības (turpmāk pašvaldība) atbalsta veidus, apmērus, piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem.

1.1. Audžuģimene šo noteikumu izpratnē ir ģimene vai persona, kurai ar bāriņtiesas lēmumu ir piešķirts audžuģimenes vai specializētas audžuģimenes statuss un kurā ar Ludzas novada bāriņtiesas, Ciblas novada bāriņtiesas, Kārsavas novada bāriņtiesas, Zilupes novada bāriņtiesas lēmumu ir ievietots bērns.

1.2. Aizbildnis šo noteikumu izpratnē ir persona, kuru par aizbildni ir iecēlusi Ludzas novada bāriņtiesa, Ciblas novada bāriņtiesa, Kārsavas novada bāriņtiesa, Zilupes novada bāriņtiesa.

1.3. Aizgādnis šo noteikumu izpratnē ir persona, kuru par aizgādni ir iecēlusi Ludzas novada bāriņtiesa, Ciblas novada bāriņtiesa, Kārsavas novada bāriņtiesa, Zilupes novada bāriņtiesa pilngadīgai personai, kurai ir ierobežota rīcībspēja.

2. Materiālā atbalsta veidi audžuģimenei:

2.1. pabalsts bērna uzturam;

2.2. pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei.

3. Materiālā atbalsta veidi bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības pēc pilngadības sasniegšanas:

3.1. vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

3.2. vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

3.3. pabalsts ikmēneša izdevumiem;

3.4. mājokļa pabalsts bez vecāku gādības palikušam bērnam (turpmāk – Mājokļa pabalsts);

3.5. pabalsts dažādu sociālo vajadzību risināšanai.

4. Materiālais atbalsts aizbildnim.

5. Materiālais atbalsts aizgādnim.

6. Lai saņemtu šo noteikumu 3., 4. un 5. punktā minēto pabalstu, tā pieprasītājs iesniedz pašvaldības Sociālajā dienestā (turpmāk – dienests) iesniegumu, kā arī iesniedz vai uzrāda citus attiecīgā materiālā atbalsta saņemšanai nepieciešamos dokumentus.

7. Tiesības uz šo noteikumu 3.3. apakšpunktā noteikto materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajam bērnam saglabājas ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

8. Pēc pabalsta piešķiršanas tā saņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt dienestu par apstākļiem, kas varētu būt par pamatu piešķirtā pabalsta izmaksas pārtraukšanai vai pabalsta apmēra grozīšanai.

9. Lēmumu par noteikumu 3.1., 3.2., 3.3. apakšpunktā un 4., 5. punktā noteikto pabalstu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, dienests pieņem desmit darba dienu laikā no iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

II. Materiālais atbalsts audžuģimenei

10. Pabalsts bērna uzturam:

10.1. Tiesības saņemt ikmēneša pabalstu bērna uzturam ir audžuģimenei par bērniem, kuri ar pašvaldības bāriņtiesas lēmumu ievietoti audžuģimenē un kura noslēgusi ar pašvaldību līgumu.

10.2. Pabalstu bērna uzturam piešķir divkāršā Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā par katru audžuģimenē ievietoto bērnu. Par nepilnu mēnesi pabalsta bērna uzturam apmērs tiek aprēķināts atbilstoši laikposmam, kurā bērns atrodas audžuģimenes aprūpē.

10.3. Pabalstu bērna uzturam aprēķina un piešķir, sākot ar dienu, kad bērns ievietots audžuģimenē.

10.4. Pabalsta bērna uzturam izmaksu pārtrauc, ja:

10.4.1. bērns sasniedzis pilngadību;

10.4.2. beidzies līguma par bērna ievietošanu audžuģimenē termiņš;

10.4.3. bērna uzturēšanās audžuģimenē izbeigta pirms līgumā par bērna ievietošanu audžuģimenē noteiktā termiņa saskaņā ar Bāriņtiesas un audžuģimenes vienošanos;

10.4.4. Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē;

10.4.5. bērns ir nodots adoptētāju aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai tiesā. Dienests pabalsta izmaksu atjauno pēc rakstiskas informācijas saņemšanas no bāriņtiesas par bērna aprūpes un uzraudzības izbeigšanu adoptētāju ģimenē un bērna atgriešanu audžuģimenē.

10.5. Pēc bērna ievietošanas audžuģimenē pabalstu par pirmo mēnesi izmaksā saskaņā ar noslēgtā līguma ar pašvaldību noteikto kārtību.

11. Pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei:

11.1. Tiesības saņemt pabalstu bērna apģērbam un mīkstā inventāra iegādei ir audžuģimenei par bērniem, kuri ar pašvaldības bāriņtiesas lēmumu ievietoti audžuģimenē un kura noslēgusi ar pašvaldību līgumu.

11.2. Pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei piešķir 57 euro mēnesī par katru Ludzas novada pašvaldības audžuģimenē ievietoto bērnu. Pabalsts tiek piešķirts uz Bāriņtiesas lēmuma par bērna ievietošanu audžuģimenē pamata. Audžuģimenei vienu reizi pusgadā jāiesniedz Ludzas novada bāriņtiesā pārskats par pabalsta izlietojumu. Gadījumā, ja pabalsts netiek izlietots pilnā apmērā, tas tiek ieskaitīts bērna kontā.

11.3. Pabalsta izmaksas un pārtraukšanas kārtību veic Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

III. Materiālais atbalsts bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības

12. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai:

12.1. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu ir pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpes izbeigšanu pieņēmusi pašvaldības bāriņtiesa.

12.2. vienreizējs pabalsts pastāvīgās dzīves uzsākšanai tiek izmaksāts vienu reizi 40 procentu apmērā (noapaļots līdz pilniem euro) no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības 60 procentu apmērā (noapaļots līdz pilniem euro) no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī.

13. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei:

13.1. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpes izbeigšanu pieņēmusi pašvaldības bāriņtiesa.

13.2. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei tiek piešķirts pēc Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī, kurai piemērots koeficients 1,7 (noapaļots līdz pilniem euro), un tas paredzēts, lai aprīkotu mājokli ar nepieciešamajiem sadzīves priekšmetiem un mīksto inventāru.

14. Pabalsts ikmēneša izdevumiem:

14.1. Pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sekmīgi mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā ir tiesības saņemt pabalstu ikmēneša izdevumiem. Pašvaldības pabalsta ikmēneša izdevumu segšanai apmērs sastāda 20 procentus (noapaļots līdz pilniem euro) no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības un 30 procentus (noapaļots līdz pilniem euro) no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī.

14.2. Pabalstu ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam izmaksā līdz katra mēneša 15. datumam. Pirmreizēji pabalstu izmaksā desmit darba dienu laikā pēc lēmuma par ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pieņemšanas.

14.3. Pilngadību sasniegušajam bērnam ir pienākums nekavējoties informēt dienestu par mācību procesa pārtraukšanu.

14.4. Pabalsta izmaksas apturēšanu un atjaunošanu veic Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

15. Pabalsts dažādu sociālo vajadzību risināšanai:

15.1. Pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam par kura ārpusģimenes aprūpi lēmusi Ludzas novada bāriņtiesa, Ciblas novada bāriņtiesa, Kārsavas novada bāriņtiesa, Zilupes novada bāriņtiesa līdz 24 gadu vecumam ir tiesības saņemt pabalstu dažādu sociālo vajadzību risināšanai, saskaņā ar individuālo plānu un sociālā darbinieka veiktu izvērtējumu.

15.2. Pabalstu piešķir līdz 100,00 euro apmērā.

IV. Mājokļa pabalsta apmērs un saņemšanas kārtība

16. Mājokļa pabalsts pilngadību sasniegušam bērnam tiek piešķirts bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

17. Mājokļa pabalsts tiek piešķirts arī pilngadību sasniegušam bērnam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, kurš īrē pašvaldības dzīvokli/sociālo dzīvokli kā pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

18. Mājokļa pabalsta saņemšanai pilngadību sasniegušais bērns Dienestā iesniedz iesniegumu, līgumu par dzīvojamo telpu īri, apsaimniekošanu un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu pakalpojumu līgumus.

19. Dienests pieņem lēmumu par mājokļa pabalsta piešķiršanu pilngadību sasniegušajam bērnam uz dzīvojamo telpu īres līguma termiņu, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu.

20. Mājokļa pabalsts pilngadību sasniegušam bērnam tiek aprēķināts pēc faktiskajiem izdevumiem normatīvajos aktos noteikto izdevumu segšanai pēc Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" noteiktajām Mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamās izdevumu pozīciju minimālajām normām.

21. Pilngadību sasniegušais bērns līdz kārtējā mēneša 20. datumam iesniedz Dienestā rēķinus no izīrētāja un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu pakalpojumu sniedzējiem (klātienē vai e-pastā (bez droša elektroniskā paraksta)).

22. Mājokļa pabalsts pilngadību sasniegušam bērnam tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem un tiek ieskaitīts:

22.1. par dzīvokļa īri un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītiem pakalpojumiem – mājokļa apsaimniekotāja vai pakalpojumu sniedzēja kredītiestādes kontā;

22.2. par kurināmā iegādi – veicot pārskaitījumu piegādātājam vai pārskaitot uz pabalsta pieprasītāja norādīto kredītiestādes kontu.

V. Materiālais atbalsts aizbildnim

23. Pabalsts aizbildnim:

23.1. Pabalsts aizbildnim, kuru par aizbildni ir iecēlusi Ludzas novada bāriņtiesa, Ciblas novada bāriņtiesa, Kārsavas novada bāriņtiesa, Zilupes novada bāriņtiesa tiek piešķirts 150,00 euro kalendārajā gadā par katru aizbildnībā esošu bērnu, uz pieprasītāja rakstveida, elektroniskā veidā iesniegta vai mutvārdos izteikta iesnieguma.

23.2. Pabalsts aizbildnim var tikt piešķirts tikai pēc tam, kad aizbildnis līdz kārtējā gada 1. februārim ir iesniedzis Ludzas bāriņtiesā norēķinu par iepriekšējā gada aizbildnības pārvaldību un bāriņtiesa ir izdevusi apliecinājumu tam, ka norēķins ir iesniegts.

VI. Materiālais atbalsts aizgādnim

24. Pabalsts aizgādnim:

24.1. Pabalsts aizgādnim, kurš ir iecelts ar Ludzas novada bāriņtiesas, Ciblas novada bāriņtiesas, Kārsavas novada bāriņtiesas, Zilupes novada bāriņtiesas lēmumu pilngadīgai personai, kurai ir ierobežota rīcībspēja tiek piešķirts 200,00 euro apmērā, ja pilngadīga aizgādnībā esoša persona atrodas aizgādņa aprūpē un nedzīvo specializētajā sociālās aprūpes centrā vai ārstniecības iestādē.

24.2. Vienreizējs pabalsts aizgādnim, kurš ir iecelts ar Ludzas novada bāriņtiesas, Ciblas novada bāriņtiesas, Kārsavas novada bāriņtiesas, Zilupes novada bāriņtiesas lēmumu pilngadīgai personai, kurai ir ierobežota rīcībspēja tiek piešķirts 50,00 euro apmērā, ja pilngadīga aizgādnībā esoša persona dzīvo specializētajā sociālās aprūpes centrā vai ārstniecības iestādē.

24.3. Pabalsts izmaksājams vienu reizi gadā uz pieprasītāja rakstveida, elektroniskā veidā iesniegta vai mutvārdos izteikta iesnieguma pamata.

24.4. Pabalsts aizgādnim var tikt piešķirts tikai pēc tam, kad aizgādnis līdz kārtējā gada 1. februārim ir iesniedzis Ludzas novada bāriņtiesā norēķinu par iepriekšējā gada aizgādnības pārvaldību un bāriņtiesa ir izdevusi apliecinājumu tam, ka norēķins ir iesniegts. Aizgādnim, lai saņemtu pabalstu jāgriežas dienestā.

VII. Nepamatoti izmaksātā materiālā atbalsta atgūšana

25. Dienests pieņem lēmumu par nepamatoti izmaksātā materiālā atbalsta atgūšanu, ja tas konstatē, ka attiecīgais materiālais atbalsts ir nepamatoti izmaksāts materiālā atbalsta saņēmēja vainas dēļ, materiālā atbalsta saņēmējam sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par pārmaiņām, kas varētu ietekmēt tiesības uz šo materiālo atbalstu vai tā apmēru.

26. Ja materiālā atbalsta saņēmējs nepamatoti izmaksāto materiālā atbalsta summu dienesta lēmumā noteiktajā termiņā labprātīgi neatmaksā, dienests nepamatoti izmaksāto materiālo atbalstu piedzen, iesniedzot prasību tiesā.

VIII. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

27. Ludzas novada Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Ludzas novada Administratīvo aktu strīdu komisijā.

28. Ludzas novada Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

IX. Noslēguma jautājumi

29. Šo saistošo noteikumu 12.–14. punktā paredzētie pabalstu apmēri pilngadību sasniegušajam bērnam piemērojami ar 2023. gada 1. jūliju.

30. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē 2021. gada 28. oktobra Ludzas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 16/2021 "Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem Ludzas novadā".

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs

 

Ludzas novada domes 2023. gada 30. augusta saistošo noteikumu Nr. 18/2023 "Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem Ludzas novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa Norādāmā informācija 
1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums  Ar 01.01.2023. stājās spēkā Pašvaldību likums, kura 44. panta otrā daļa noteic, ka dome var izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot likumos vai Ministru kabineta noteikumos paredzēto funkciju izpildes kārtību. Pašvaldību likuma pārejas noteikumu 1. punkts paredz, ka ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par pašvaldībām".

Ludzas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 16/2021 "Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem Ludzas novadā" (turpmāk – SN 16/2021) viens no izdošanas tiesiskajiem pamatiem bija likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešā daļa. Pašvaldību likuma pārejas noteikumu 6. punkts paredz, ka pašvaldība izvērtē uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdoto saistošo noteikumu atbilstību šim likumam un izdod jaunus saistošos noteikumus atbilstoši šajā likumā ietvertajam pilnvarojumam. Līdz jaunu saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 30.06.2024. piemērojami uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdotie saistošie noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

Pašvaldību likums neparedz līdz šī likuma spēkā stāšanās brīdim esošo saistošo noteikumu grozījumus, tāpēc nodrošinot pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, jāizdod jauni saistošie noteikumi.

Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" (turpmāk – MK 857) 22. punkts paredz, ka pašvaldība saistošajos noteikumos tiesīga noteikt papildu atvieglojumus bērnam, kā arī pilngadību sasniegušajam bērnam, 27. punkts paredz, ka pilngadību sasniegušajam bērnam izmaksā naudas līdzekļus patstāvīgas dzīves uzsākšanai un vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei sakarā ar patstāvīgas dzīves uzsākšanu, 31. un 31.1 punkti paredz, ja pilngadību sasniegušais bērns mācās, viņam izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem.

Ministru kabinets 27.05.2023. pieņēma noteikumus Nr. 347 "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumos Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās", ar kuriem palielināja pabalstu apmērus pilngadību sasniegušajam bērnam, šie noteikumi stājas spēkā 01.07.2023., līdz ar to saistošo noteikumu noslēguma jautājumi paredz, ka jaunie pabalstu apmēri piemērojami ar 01.07.2023.

Kā noteic likuma "Par sociālo drošību" 2.2 panta otrā un trešā daļa, kas stāsies spēkā ar 01.07.2023., līdz kārtējā gada 1. februārim Centrālās statistikas pārvalde tīmekļvietnē publicē aktuālo ienākumu mediānu, un tā tiek ņemta par pamatu, nosakot minimālo ienākumu sliekšņa apmēru nākamajam gadam. Minimālo ienākumu sliekšņus pārskata vienlaikus katru gadu 1. janvārī, ņemot vērā aktuālo ienākumu mediānu. Ja pārskata gadā aktuālā ienākumu mediāna nemainās vai samazinās, minimālo ienākumu sliekšņi paliek iepriekš noteiktajā apmērā.

Pēc 01.07.2023. MK 857 paredz, ka pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās pilngadību sasniegušajam bērnam piešķir vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei sakarā ar patstāvīgas dzīves uzsākšanu. Minētā pabalsta apmērs nedrīkst būt mazāks par Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī, kurai piemērots koeficients 1,7 (noapaļots līdz pilniem euro), un tas paredzēts, lai aprīkotu mājokli ar nepieciešamajiem sadzīves priekšmetiem un mīksto inventāru. Ņemot vērā minimālo ienākumu mediānu un koeficientu 1,7, 2023. gadā izmaksājamā vienreizēju pabalsta apmērs būs 1065 euro.

Jaunie saistošie noteikumi paredz ievērojamu pabalstu apmēra pieaugumu.

Likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.pirmā un piektā daļa un 26. panta otrā daļa paredz saistošajos noteikumos paredzēt kārtību, kā maksā mājokļa pabalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Piešķirot mājokļa pabalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam, pašvaldība nevērtē šā bērna ienākumus un materiālo stāvokli. Līdz ar to saistoši noteikumi paredz mājokļa pabalsta aprēķina un izmaksas kārtību bērnam, kurš sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu vecumam.

Ministru kabineta 26.06.2018. noteikumu Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi" 78. punkts paredz, ka pašvaldība nosaka pabalsta apmēru bērna uzturam, līdz ar to saistošie noteikumi paredz pabalsta apmēru bērna uzturam.

Saistošo noteikumu noslēguma jautājumi paredz atzīt par spēku zaudējušiem esošos saistošos noteikumus, kā arī to, ka gadījumā, ja pārskata gadā aktuālā ienākumu mediāna nemainās vai samazinās, pabalsts paliek iepriekš noteiktajā apmērā. Tādejādi pabalsta saņēmējs tiks pasargāts no tā, ka samazinoties minimālo ienākumu mediānai, samazinās pabalsta apmērs.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu  Paredzot saistošo noteikumu īstenošanas finansiālo ietekmi uz pašvaldības budžetu 2023. gada budžetu, sakarā ar pabalstu palielinājumu ar 01.07.2023., būs nepieciešami 6138 euro, jo Sociālā dienesta redzeslokā ir 33 pilngadību sasnieguši bērni līdz 24 gadu vecumam un par kuriem Ludzas, Kārsavas, Ciblas, Zilupes bāriņtiesas pieņēmušas lēmumus par bērna ārpusģimenes aprūpi. Pabalstu palielinājums tiks segts no Sociālajam dienestam kārtējam 2023. gadam paredzētajiem budžeta līdzekļiem.
3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci  Saistošie noteikumi pozitīvi ietekmēs mērķa grupu, uz kuru attiecināms tiesiskais regulējums (bāreņus un bez vecāku gādības palikušos bērnus, audžuģimenes un ģimenes, kuras aizbildnībā ir bērni).
4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām  Saistošo noteikumu piemērošanas procesā persona vēršas Sociālajā dienestā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu un dokumentus.

Esošās administratīvās procedūras netiek mainītas, jaunu institūciju un darba vietu veidošana, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešama.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem  Saistošo noteikumu īstenošanu nodrošina Sociālais dienests, jauni pienākumi vai uzdevumi esošajiem darbiniekiem netiek noteikti.
6. Informācija par izpildes nodrošināšanu  Saistošajos noteikumos paredzētos pabalstus administrē Sociālais dienests.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana  Saskaņā ar Pašvaldību likuma 44. panta otro daļu, dome var izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot likumos vai Ministru kabineta noteikumos paredzēto funkciju izpildes kārtību.

Saistošo noteikumu izdošanu paredz likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.pirmā un piektā daļa, Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 22., 27., 30., 31. un 31.1 punkts. Saistošie noteikumi piemēroti minētajos normatīvajos aktos noteikto mērķu sasniegšanai un paredz to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām  Atbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajai daļai, lai informētu sabiedrību par projektu un dotu iespēju izteikt viedokli, saistošo noteikumu projekts tika publicēts Ludzas novada pašvaldības mājaslapā www.ludzasnovads.lv sadaļas "Pašvaldība" apakšsadaļā "Saistošie noteikumi" "Projekti un paskaidrojošie raksti.

Noteikumu projekts bija publicēts pašvaldības mājaslapā no 2023. 3. augusta līdz 2023. gada 17. augustam (ieskaitot).

Publicēšanas laikā par noteikumu projektu iedzīvotāju priekšlikumi un ierosinājumi netika saņemti.

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!