• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Cēsu novada domes 2023. gada 14. septembra saistošie noteikumi Nr. 17 "Par dzīvokļu izīrēšanas kārtību zemas īres dzīvojamās mājās Cēsu novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 22.09.2023., Nr. 184 https://www.vestnesis.lv/op/2023/184.15

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ludzas novada domes saistošie noteikumi Nr. 18/2023

Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem Ludzas novadā

Vēl šajā numurā

22.09.2023., Nr. 184

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Cēsu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 17

Pieņemts: 14.09.2023.

OP numurs: 2023/184.15

2023/184.15
RĪKI

Cēsu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 17

Cēsīs 2023. gada 14. septembrī

Par dzīvokļu izīrēšanas kārtību zemas īres dzīvojamās mājās Cēsu novadā

Apstiprināti ar Cēsu novada domes 14.09.2023. lēmumu Nr. 464

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 44. panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) administratīvajā teritorijā mājsaimniecībām tiek izīrēti dzīvokļi zemas maksas īres dzīvojamās mājās, kuras uzbūvētas saskaņā ar 14.07.2022. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 459 "Noteikumi par atbalstu dzīvojamo īres māju būvniecībai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.4.i. investīcijas "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai" ietvaros" (turpmāk – Noteikumi Nr. 459) (turpmāk – dzīvokļi).

1.2. kārtību, kādā nosakāmi un reģistrējami zemas īres dzīvojamo māju dzīvokļu īrnieki (turpmāk – mājsaimniecība) un piešķiramas dzīvokļu īres tiesības.

2. Noteikumi neattiecas uz:

2.1. kārtību, kādā tiek izīrētas Pašvaldībai piederošas vai tās nomātas dzīvojamās telpas;

2.2. kārtību, kādā tiek sniegta Pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrējamas personas, kurām izīrējamas Pašvaldībai piederošas vai tās nomātas dzīvojamās telpas;

2.3. kārtību, kādā tiek izīrēti sociālie dzīvokļi Cēsu novadā.

3. Lēmumu par mājsaimniecības reģistrēšanu vai atteikumu reģistrēt, izslēgšanu, lēmumu par dzīvokļa izīrēšanu mājsaimniecībai, lēmumu par šāda dzīvokļa apmaiņu pret citu zemas maksas īres dzīvokli, izīrēšanas secību, minēto lēmumu atcelšanu, ņemot vērā konkrētos apstākļus un šajos Noteikumos noteikto īrnieku kategoriju statusa maiņu, kā arī atļauju slēgt dzīvokļa zemas īres mājoklī īres līgumu ar mājsaimniecību pieņem Pašvaldības Dzīvokļu komisija (turpmāk – Dzīvokļu komisija).

4. Reģistrā tiek reģistrētas mājsaimniecības, kuras atbilst Noteikumu Nr. 459 35. punktā noteiktajam mājsaimniecību atbilstības kritērijiem.

5. Mājsaimniecību atbilstība reģistrēšanai reģistrā tiek pārbaudīta Noteikumu Nr. 459 37. punktā noteiktajā kārtībā.

6. Dzīvokļu komisijas sēdes ar iedzīvotāju iesniegumiem saistīto jautājumu izskatīšanai tiek sasauktas pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

II. Zemas īres dzīvojamo māju dzīvokļu reģistrs

7. Dzīvokļu un mājsaimniecību reģistrācijas secības uzskaites pamatdokuments ir īres dzīvokļu reģistrs (turpmāk – reģistrs).

8. Reģistrā ir divas grupas:

8.1. "Prioritārā grupa", kurā iekļauj šo Noteikumu 10.1. līdz 10.4. apakšpunktos norādītās mājsaimniecības.

8.2. pārējām mājsaimniecībām saskaņā ar šo Noteikumu 9. punktu un 10.5. apakšpunktu.

III. Mājsaimniecības, kuras reģistrē zemas īres dzīvojamo māju dzīvokļu reģistrā

9. Reģistrā vispārējā kārtībā mājsaimniecības, kas atbilst Noteikumu Nr. 459 35.1., 35.2., 35.3. un 35.4. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, tiek reģistrētas, sākot ar zemas īres dzīvojamās mājas pieņemšanu ekspluatācijā un nodošanai īrē.

10. Atbilstoši Noteikumu 9. punktā minētajiem kritērijiem un ienākumu slieksnim reģistrā prioritārā kārtā tiek reģistrētas mājsaimniecības šādā secībā:

10.1. vismaz viens no mājsaimniecībā esošajiem pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir kvalificēts speciālists (vismaz pirmā līmeņa augstākā izglītība) zemāk minētajās nozarēs, un mājsaimniecībā esošu personu īpašumā nav citas dzīvojamās telpas Pašvaldības administratīvajā teritorijā:

10.1.1. veselības un sociālā aprūpe;

10.1.2. izglītība;

10.1.2. inženierzinātnes;

10.1.3. valsts pārvalde un aizsardzība;

10.1.4. dabas zinātnēs (ķīmija, fizika, bioloģija, u.c.) un agrārās zinātnes (agronomija);

10.1.5. māksla, izklaide un atpūta.

10.2. mājsaimniecība, kurā dzīvo un kuras apgādībā ir trīs un vairāk bērni vecumā līdz 24 gadu vecumam, kuri ir pirmskolas vecumā vai iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un kuras īpašumā nav citas dzīvojamās telpas Pašvaldības administratīvajā teritorijā (tai skaitā kopīpašuma domājamās daļas);

10.3. mājsaimniecība, kurā dzīvo un kuras apgādībā ir viens līdz divi bērni vecumā līdz 24 gadu vecumam, kurš ir pirmskolas vecumā vai iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un kuras īpašumā nav citas dzīvojamās telpas Pašvaldības administratīvajā teritorijā (tai skaitā kopīpašuma domājamās daļas);

10.4. mājsaimniecība, kurā dzīvo persona ar invaliditāti un kuras īpašumā nav citas dzīvojamās telpas Pašvaldības administratīvajā teritorijā (tai skaitā kopīpašuma domājamās daļas);

10.5. mājsaimniecība, kura neatbilst Noteikumu 9. punktam un kādam no 10.1. līdz 10.4. apakšpunktam un kuras īpašumā nav citas dzīvojamās telpas Pašvaldības administratīvajā teritorijā (tai skaitā kopīpašuma domājamās daļas).

IV. Mājsaimniecību reģistrācija zemas īres dzīvojamo māju dzīvokļu reģistrā

11. Mājsaimniecība, kura vēlas īrēt dzīvokli, iesniedz Pašvaldībā šādus dokumentus:

11.1. rakstveida iesniegumu (pielikumā), ko paraksta visas mājsaimniecībā esošās pilngadīgās personas un, kur norāda:

11.1.1. visu mājsaimniecībā esošo personu vārdus, uzvārdus un personas kodus;

11.1.2. cik istabu dzīvokli vēlas īrēt, attiecināms, ja mājsaimniecība atbilst Noteikumu Nr. 459 35.1. un 35.2. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem;

11.1.3. kontaktinformāciju un vēlamo saziņas veidu;

11.1.4. apliecinājumu, ka nevienai no mājsaimniecībā esošajām personām Pašvaldības administratīvajā teritorijā nepieder cita dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja.

11.2. Valsts ieņēmumu dienesta, Kredītinformācijas biroja vai līdzvērtīgas ārvalstu nodokļu administrācijas izziņu par mājsaimniecības iepriekšējā taksācijas gadā kopējiem mēneša neto vidējiem ienākumiem, par kuriem maksāts iedzīvotāju ienākumu nodoklis;

11.3. izziņu no darba devēja par kvalificētā speciālista darba tiesiskajām attiecībām, ja atbilst Noteikumu 10.1. apakšpunktiem.

12. Dzīvokļu komisija pārbauda, vai mājsaimniecība ir iesniegusi visus Noteikumu 11. punktā nepieciešamos dokumentus.

13. Ja Dzīvokļu komisija konstatē, ka mājsaimniecība nav norādījusi visu nepieciešamo informāciju vai nav iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus, tā informē mājsaimniecību par nepieciešamību iesniegt trūkstošo informāciju vai dokumentus, norādot 30 dienu termiņu trūkumu novēršanai.

14. Pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas Dzīvokļu komisija viena mēneša laikā izvērtē iesniegumu un pieņem lēmumu reģistrēt mājsaimniecību īres dzīvokļu rindā vai nosūta paziņojumu par atteikšanos reģistrēt, norādot iemeslus.

15. Pēc mājsaimniecības reģistrēšanas reģistrā atbilstoši secībai, kādā ir saņemti iesniegumi, paziņo par to mājsaimniecībai, izmantojot 11.1.3. apakšpunktā norādīto vēlamo saziņas kanālu.

16. Dzīvokļu komisija mēneša laikā pēc Noteikumu 14. punkta minētā lēmuma pieņemšanas, pieņemto lēmumu nosūta mājsaimniecībai un nekustamā īpašuma attīstītājam vai tā izvēlētam dzīvojamās mājas pārvaldniekam.

17. Nekustamā īpašuma attīstītājam vai tā izvēlētam dzīvojamās mājas pārvaldniekam ir pienākums, bet ne ilgāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā, rakstveidā informēt Dzīvokļu komisiju par īres līguma noslēgšanu vai nenoslēgšanu, kā arī par noslēgtā dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu.

V. Īres tiesību piešķiršanas kārtība

18. Dzīvokļi tiek izīrēti mājsaimniecībām, kuras ir reģistrētas reģistrā un, slēdzot dzīvokļa īres līgumu ar nekustamā īpašuma attīstītāju, atbilst Noteikumu 9. un 10. punktam.

19. Piedāvājot mājsaimniecībai Noteikumos noteikto dzīvojamo telpu, papildus Noteikumu III daļā noteiktajiem kritērijiem ievēro šādus kritērijus:

19.1. dzīvoklis, kas ir pielāgots personai ar kustību traucējumiem, tiek izīrēts mājsaimniecībai, kurā ir vismaz viena persona ar kustību traucējumiem un ir iesniegti dokumenti, kas to apliecina;

19.2. vienas istabas dzīvokli piešķir mājsaimniecībai, kuru veido 1 persona;

19.3. divu istabu dzīvokli piešķir mājsaimniecībai, kuru veido vismaz 1 līdz 2 personas;

19.4. trīs istabu dzīvokli piešķir mājsaimniecībai, kuru veido vairāk kā 2 personas.

20. Noteikumu 9. punktā noteiktajām prioritārajām grupām dzīvoklis tiek piešķirts tiklīdz ir pieejams dzīvoklis īrei atbilstoši Noteikumu kritērijiem un secībai, kādā ir saņemti prioritāro mājsaimniecību iesniegumi.

21. Ja Noteikumu 7. punktā reģistrā nav reģistrēta neviena prioritārā grupa un nav saņemts iesniegums par maiņu, tad brīvo dzīvokli piešķir īrei nākamajai attiecīgajā reģistrā reģistrētajai mājsaimniecībai.

V. Mājsaimniecību izslēgšanas kārtība no zemas īres maksas dzīvokļu reģistra

22. No reģistra tiek izslēgtas mājsaimniecības:

22.1. pieņemot lēmumu par atļauju nekustamā īpašuma attīstītājam ar mājsaimniecību slēgt zemas īres maksas mājokļa īres līgumu;

22.2. mājsaimniecība ir atteikusies no vismaz diviem zemas īres mājokļa piedāvājumiem vai nav sniegusi atbildi uz tiem divu nedēļu laikā pēc paziņojumā norādītās dienas, kurā mājsaimniecībai bija iespējams iepazīties ar piedāvāto zemas īres mājokli;

22.3. mājsaimniecība nekustamā īpašuma attīstītāja vai tā izvēlēta dzīvojamās mājas pārvaldnieka noteiktajā termiņā nav noslēgusi īres līgumu;

22.4. kuras ir iesniegušas iesniegumu par iesnieguma atsaukšanu;

22.5. kuras piešķiršanas brīdī vairs neatbilst Noteikumos minētajiem kritērijiem.

VI. Īrētā dzīvokļa apmaiņā pret citu īrējamu dzīvokli īres mājā

23. Mājsaimniecība, kura jau īrē dzīvokli īres mājā, norādot pamatotus apstākļus, var īrēto dzīvokli apmainīt:

23.1. pret lielāku sakarā ar bērna piedzimšanu vai citiem pamatotiem apstākļiem, ja ir brīvs dzīvoklis vai īrnieks ir vienojies rakstiski ar citu īrnieku par maiņu;

23.2. pret mazāku, ja ir brīvs dzīvoklis vai īrnieks ir rakstiski vienojies ar citu īrnieku par maiņu.

24. Noteikumu 23.1. apakšpunktā noteiktā īrēto dzīvokļu maiņa tiek veikta, ja mājsaimniecībai par dzīvokli nav īres un/vai komunālo pakalpojumu maksājumu parāda.

25. Ja mājsaimniecībai ir īres un/vai komunālo pakalpojumu maksājumu parāds, noteikumu 23.1. apakšpunktā noteiktā īrēto dzīvojamo telpu maiņa tiek veikta, noslēdzot vienošanos par parāda apmaksu.

Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks A. Egliņš-Eglītis

 

Pielikums
Cēsu novada domes 2023. gada 14. septembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 17

Cēsu novada pašvaldībai

   
  (vārds, uzvārds)
   
  (personas kods)
  (deklarētā dzīvesvieta)

Kontaktinformācija saziņai:

   
   
   
  (adrese, e-adrese, e-pasta adrese, tālrunis)

iesniegums

Lūdzu reģistrēt Pašvaldības reģistrā mājsaimniecību:

 
(norādīt mājsaimniecībā dzīvojošās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu)
 
(norādīt mājsaimniecībā dzīvojošās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu)
 
(norādīt mājsaimniecībā dzīvojošās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu)
 
(norādīt mājsaimniecībā dzīvojošās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu)
 
(norādīt mājsaimniecībā dzīvojošās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu)

uz ____ istabu dzīvokļa īri zemas īres mājoklī.

Apliecinu/-ām, ka mājsaimniecībā dzīvojošai/-ām pilngadīgai/-ām personai/-ām nav īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošas dzīvojamās telpas Cēsu novadā.

Apliecinu/-ām, ka mājsaimniecībai ir pietiekami finanšu līdzekļi, lai papildus citu pamatvajadzību apmierināšanai veiktu maksu par dzīvojamās telpas īri un ar tās lietošanu saistītajiem pakalpojumiem.

Apliecinu, ka mājsaimniecība atbilst kādai no noteikumu saistošo noteikumu Nr. ___/___ noteiktajām prioritārajām grupām (atbilstošo atzīmēt) 10.1. punkts  10.2. punkts  10.3. punkts 10.4. punkts .

Pašvaldība informē Jūs, ka Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, kontaktinformācija un cita informācija, ko Jūs sniedziet savā dokumentā) apstrādes mērķis – nodrošināt Cēsu novada pašvaldības kompetencē esoša jautājuma, ko Jūs minat savā dokumentā, izskatīšanu. Nepieciešamības gadījumā var tikt iegūta informācija no citām sistēmām, lai izskatītu jautājumu.

Esmu/-am informēts/-i, ka mājsaimniecībā dzīvojošo personu dati tiks apstrādāti Cēsu novada pašvaldības noteiktā mērķa īstenošanai. Datu apstrādes pārzinis: Cēsu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. ___________________, juridiskā adrese Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101, e-pasts dome@cesunovads.lv, tālrunis ________________.

Personas datu saņēmēji – attiecīgās Cēsu novada pašvaldība un/vai valsts pārvaldes iestādes un/vai struktūrvienības, pašvaldības kapitālsabiedrības, kuru kompetencē ietilpst saņemtā dokumenta izskatīšana.

Piekrītu/am mājsaimniecībā dzīvojošo personu datu nodošanai nekustamā īpašuma attīstītājam vai dzīvojamās mājas apsaimniekotājam saziņai un īres līguma slēgšanai.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde, kā arī Iesniegumu likuma 2. panta pirmā daļa.

Jūsu personas dati tiks glabāti atbilstoši Arhīva likumam.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

1. pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;

2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

Pielikumā:

1. Izsniegta (-s) izziņa (-s) par mājsaimniecības kopējiem mēneša neto vidējiem ienākumiem (atzīmēt izsniedzējiestādi):

Valsts ieņēmumu dienests

Kredītinformācijas birojs

Cita iestāde_____________________________________

2. Citi dokumenti ______________________________________

     
vieta, datums   paraksts

 

Cēsu novada domes 2023. gada 14. septembra saistošo noteikumu Nr. 17  "Par dzīvokļu izīrēšanas kārtību zemas īres dzīvojamās mājās Cēsu novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa Norādāmā informācija
1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums  Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt kārtību, kādā tiek reģistrētas mājsaimniecības Zemas īres maksas mājokļu izīrēšanas reģistrā (turpmāk – reģistrs) Cēsu novadā.

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai risinātu mājokļu pieejamību pašvaldībā.

Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumi Nr. 459 "Noteikumi par atbalstu dzīvojamo īres māju būvniecībai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.4.i. investīcijas "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai" 35.4. apakšpunkts paredz, ka zemas īres maksas mājokļi tiek izīrēti mājsaimniecībām, kas ir reģistrētas rindā atbilstoši pašvaldību saistošo noteikumu ietvaros noteiktajai izīrēšanas kārtībai.

Cēsu novada pašvaldība līdz šim nav pieņēmusi saistošos noteikumus, kas nosaka kārtību, kādā tiek reģistrētas mājsaimniecības Zemas īres maksas mājokļu izīrēšanas reģistrā.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu  Nav ietekmes uz Pašvaldības budžetu. Ietekme nav būtiska, atkarībā no iedzīvotāju intereses var nedaudz palielināties Cēsu novada domes Mājokļu jautājumu komisijas darba apjoms. Nav prognozējama iedzīvotāju interese un aktivitāte.

Administratīvās procedūras ir bezmaksas.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci  Saistošie noteikumi paplašinās iespējas Pašvaldības iedzīvotājiem (identificētām prioritārām grupām) īrēt būvniecības standartiem un energoefektivitātes prasībām atbilstošu zemas īres maksas mājokli, tādējādi veicinot uzņēmējdarbību Cēsu novadā, kā arī jaunu uzņēmumu veidošanos un esošo uzņēmumu attīstību un izaugsmi un iespējamu speciālistu piesaisti Cēsu novadā.

Pozitīva sociālā ietekme un ietekme uz uzņēmējdarbības vidi. Jaunu mājokļu būvniecība uzlabos mājokļu pieejamību iedzīvotājiem, palielinot kvalificētu darbinieku pieejamību.

Konkurence iespējama starp nekustamā īpašuma attīstītājiem, kuri vēlēsies iesaistīties zemas īres mājokļu būvniecībā.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām  Iesniegumu un tam pievienotos nepieciešamos dokumentus par mājsaimniecības reģistrēšanai zemas īres dzīvojamo māju dzīvokļu elektroniskajā reģistrā persona iesniedz Pašvaldībā.

Pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas Dzīvokļu komisija izvērtē iesniegumu un viena mēneša laikā pieņem lēmumu par mājsaimniecības reģistrēšanu īres dzīvokļu reģistrā vai par atteikumu mājsaimniecību reģistrēt īres dzīvokļu reģistrā.

Pēc lēmuma pieņemšanas Pašvaldība iekļauj mājsaimniecību elektroniskajā reģistrā atbilstoši secībai, kādā ir saņemti iesniegumi, kā arī paziņo to mājsaimniecībai, izmantojot iesniegumā norādīto vēlamo saziņas kanālu.

Administratīvās procedūras ir bezmaksas.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem  Noteikumi tiek izstrādāti, lai veicinātu Pašvaldībā dzīvojamā fonda veidošanu, uzturēšanu un modernizēšanu un mājoklis kļūtu pieejamāks iedzīvotājiem.

Saistošo noteikumu izpilde ietekmēs Dzīvokļu komisijas darba apjomu, jo būs nepieciešams pārbaudīt sniegtās informācijas patiesumu par mājsaimniecībām, izmantojot pieejamās ziņas, kā arī pieņemt lēmumu.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu  Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Pašvaldības Dzīvokļu komisija.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana  Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanai un paredz tikai to, kas ir nepieciešams, lai to nodrošinātu.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām  Atbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajai daļai, laika posmā no 2023. gada 21. augusta līdz 2023. gada 4. septembrim sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, saistošo noteikumu projekts tika publicēts Cēsu novada pašvaldības tīmekļvietnē www.cesis.lv sadaļā "Saistošo noteikumu publiskās apspriešanas" sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks A. Egliņš-Eglītis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!