• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Līvānu novada domes 2023. gada 31. augusta saistošie noteikumi Nr. 5 "Par interešu izglītības programmu licencēšanas kārtību Līvānu novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 12.09.2023., Nr. 176 https://www.vestnesis.lv/op/2023/176.10

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Amatu konkursu ziņas

Skatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā

Vēl šajā numurā

12.09.2023., Nr. 176

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Līvānu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 5

Pieņemts: 31.08.2023.

OP numurs: 2023/176.10

2023/176.10
RĪKI

Līvānu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Līvānu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 5

Līvānos 2023. gada 31. augustā

Par interešu izglītības programmu licencēšanas kārtību Līvānu novadā

APSTIPRINĀTI
ar Līvānu novada pašvaldības domes
2023. gada 31. augusta sēdes prot. Nr. 10 lēmumu Nr. 10-2

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
44. panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Līvānu novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) īsteno Izglītības likuma 47. pantā noteikto pašvaldības kompetenci – izsniegt licences juridiskām un fiziskām personām interešu izglītības programmu īstenošanai.

2. Noteikumi nosaka juridisko un fizisko personu iesniegto izglītības programmu licencēšanas dokumentu izvērtēšanas un lēmuma par licences izsniegšanu, izsniegšanas atteikumu vai licences anulēšanas pieņemšanas, kā arī citu šajos noteikumos minēto darbību veikšanas kārtību.

3. Licenci interešu izglītības programmu īstenošanai (pielikums Nr. 1) piešķir ar Līvānu novada pašvaldības domes lēmumu izveidota Interešu izglītības programmu licencēšanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija).

II. Licences pieprasījuma iesniegšanas kārtība

4. Lai saņemtu licenci, tās pieprasītājam-juridiskai personai jāiesniedz šādi dokumenti:

4.1. iesniegums licences saņemšanai (pielikums Nr. 2);

4.2. licencējamās programmas apraksts datorsalikumā, kas ietver programmas nosaukumu, apjomu, mērķus un uzdevumus, saturu, mērķauditoriju, īstenošanas plānu, materiālo un finansiālo nodrošinājumu, dokumenta paraugu, ja tāds tiks izsniegts pēc sekmīgas programmas apguves;

4.3. programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstu, pievienojot izglītību apliecinošo dokumentu kopijas, programmas vadītāja Curriculum Vitae (CV), pedagoģiskās izglītības un iesniegtās programmas īstenošanai nepieciešamās papildizglītības apliecinošu dokumentu kopijas.

5. Lai saņemtu licenci, tā pieprasītājam – fiziskai personai jāiesniedz šādi dokumenti:

5.1. iesniegums licences saņemšanai (pielikums Nr. 3);

5.2. licencējamās programmas apraksts datorsalikumā, kas ietver programmas nosaukumu, apjomu, mērķus un uzdevumus, saturu, mērķauditoriju, īstenošanas plānu, materiālo un finansiālo nodrošinājumu, dokumenta paraugu, ja tāds tiks izsniegts pēc sekmīgas programmas apguves;

5.3. programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstu, pievienojot izglītību apliecinošo dokumentu kopijas, programmas vadītāja Curriculum Vitae (CV), pedagoģiskās izglītības un iesniegtās programmas īstenošanai nepieciešamās papildizglītības apliecinošu dokumentu kopijas.

6. Komisijai adresētie iesniegumi un nepieciešamie dokumenti iesniedzami, kā arī piešķirtās licences tiek izsniegtas Līvānu novada Izglītības pārvaldē.

III. Lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība

7. Komisija izskata dokumentus, pieņem lēmumu par licences izsniegšanu, papildu informācijas pieprasīšanu, izsniegtās licences pagarināšanu vai sagatavo motivētu atteikumu izsniegt licenci ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

8. Ja licences saņemšanai iesniegtajos dokumentos nav pietiekama informācija, lai izlemtu par licences pieprasījuma izskatīšanu, Komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Komisijas sēdes licences pieteicējam nosūta paziņojumu, kurā pieprasīta nepieciešamā informācija vai dokumenti. Licences pieteicējs iesniedz pieprasīto papildu informāciju vai dokumentus 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas. Ja noteiktajā termiņā pieprasītā informācija vai dokumenti netiek iesniegti, Komisijai ir tiesības paziņot, ka iesniegums par licences saņemšanu tiek atstāts bez izskatīšanas.

9. Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai, ir izdarīti grozījumi, licences īpašnieks rakstiski paziņo par to komisijai ne vēlāk kā mēnesi pēc attiecīgo grozījumu izdarīšanas, iesniedzot komisijai attiecīgo dokumentu kopiju.

10. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:

10.1. nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un pieprasītā informācija;

10.2. iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvo aktu prasībām;

10.3. licencējamā programma neatbilst interešu izglītības kritērijiem.

11. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par licences anulēšanu, ja:

11.1. licences īpašnieks gada laikā pēc tās saņemšanas nav uzsācis īstenot licencēto programmu;

11.2. licencētās programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

11.3. juridiskā persona tiek likvidēta.

12. Par licences anulēšanu licencētā persona tiek informēta rakstiski ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas.

13. Komisija lēmumu par licences derīguma termiņa pagarināšanu pieņem, ja licences īpašnieks iesniedz iesniegumu Komisijai ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms licences derīguma termiņa beigām.

14. Komisijai ir tiesības pieprasīt licences pieprasītājam iesniegt papildu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami licences derīguma termiņa pagarināšanai.

15. Komisija pieņem lēmumu par licences derīguma termiņa pagarināšanu ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

16. Komisija ir tiesīga pārbaudīt izglītības programmas īstenošanu.

17. Komisijas pieņemto lēmumu licences pieprasītājs var apstrīdēt Pašvaldības domē.

18. Šo noteikumu ietvaros Pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

IV. Licences izsniegšanas kārtība

19. Licenci paraksta Komisijas vadītājs.

20. Licenci izsniedz uz laiku līdz 2 (diviem) gadiem.

21. Licences derīguma termiņu skaita no dienas, kad Komisija ir pieņēmusi lēmumu par licences izsniegšanu.

V. Noslēguma jautājums

22. Licences, kuras izsniegtas līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz licencē norādītā termiņa beigām.

23. Atzīt par spēku zaudējušiem Līvānu novada domes 2016. gada 27. oktobra saistošos noteikumus Nr. 10 "Par interešu izglītības programmu licencēšanas kārtību Līvānu novadā".

Līvānu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Vaivods

 

Pielikums Nr. 1

Līvānu novada pašvaldība
LĪVĀNU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE

Reģistrācijas Nr.50900005331
Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, tālrunis: 25448052, e-pasts: izglitiba@livani.lv

LICENCE Nr.______
Interešu izglītības programmas īstenošanai

Licence izsniegta  
 

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

   
 

(reģistrācijas Nr.-juridiskai personai, personas kods-fiziskai personai)

par interešu izglītības programmas

 

(programmas nosaukums, stundu skaits)

īstenošanu.

Licence derīga līdz _________. gada _____.__________________.

   

(izsniegšanas datums)

 
   
Interešu izglītības programmu
licencēšanas komisijas priekšsēdētājs
       
   

(paraksts)

 

(paraksta atšifrējums)

 

Pielikums Nr. 2

Līvānu novada pašvaldības domes
Interešu izglītības programmu
licencēšanas komisijai

   
 

/juridiskās personas nosaukums/

   
 

/amats, vārds, uzvārds/

IESNIEGUMS

Lūdzu izsniegt licenci interešu izglītības programmai (programmām)

 

/nosaukums/

 

/nosaukums/

 

/nosaukums/

 
Juridiskās personas nosaukums  
   
Reģistrācijas Nr.  
   
Juridiskā adrese  
   
Programmas īstenošanas vietas adrese (ja adrese ir zināma)  
   
Kontaktpersona (pilnvarotā persona)  
   
Tālruņa Nr.  
   
E-pasta adrese  

Sniegto ziņu pareizību apliecinu ar parakstu:

    Paraksts:  

/

 

/

/datums/

       

/paraksta atšifrējums/

 

 

Pielikums Nr. 3

Līvānu novada pašvaldības domes
Interešu izglītības programmu
licencēšanas komisijai

   

/vārds, uzvārds/

 

IESNIEGUMS

Lūdzu izsniegt licenci interešu izglītības programmai (programmām)

 

/nosaukums/

 

/nosaukums/

 

/nosaukums/

 
Fiziskās personas vārds, uzvārds  
   
Personas kods  
   
Deklarētā dzīvesvietas adrese  
   
Programmas īstenošanas vietas adrese (ja adrese ir zināma)  
   
Kontaktpersona (pilnvarotā persona)  
   
Tālruņa Nr.  
   
E-pasta adrese  

Informējam, ka informācija par Jūsu personu datu apstrādi ir pieejama Līvānu novada pašvaldības tīmekļa vietnes http://www.livani.lv sadaļas "Pašvaldība" apakšsadaļā "Personas datu aizsardzība".

Sniegto ziņu pareizību apliecinu ar parakstu:

    Paraksts:  

/

 

/

/datums/

       

/paraksta atšifrējums/

 

 

Līvānu novada pašvaldības domes 2023. gada 31. augusta saistošo noteikumu Nr. 5 "Par interešu izglītības programmu licencēšanas kārtību Līvānu novadā"
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumu mērķis ir izsniegt licences juridiskām un fiziskām personām interešu izglītības programmu īstenošanai Līvānu novadā. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 44. panta otro daļu.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos:

2.1. tiek noteikta kārtība, kādā Līvānu novada pašvaldība īsteno Izglītības likuma 47. pantā noteikto pašvaldības kompetenci;

2.2. tiek noteikta juridisko un fizisko personu iesniegto izglītības programmu licencēšanas dokumentu izvērtēšanas un lēmuma par licences izsniegšanu, izsniegšanas atteikumu vai licences anulēšanas pieņemšanas, kā arī citu šajos noteikumos minēto darbību veikšanas kārtība;

2.3. tiek paredzēta Līvānu novada pašvaldības domes Interešu izglītības programmu licencēšanas komisijas izveide.

Saistošajiem noteikumiem tiek pievienoti trīs pielikumi – licences interešu izglītības programmu īstenošanai veidlapa un divas iesniegumu formas.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Netiek plānota saistošo noteikumu ietekme uz pašvaldības budžetu, jo saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu mērķa grupa ir juridiskas un fiziskas personas, kuras plāno interešu izglītības programmu īstenošanu Līvānu novadā, tādēļ šo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Līvānu novada Izglītības pārvaldē juridiskas un fiziskas personas var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu izstrādes procesā ir notikušas konsultācijas ar Līvānu novada Izglītības pārvaldi.

Saistošo noteikumu projekts tika publicēts Līvānu novada pašvaldības mājaslapā laikā no 08.08.2023. līdz 22.08.2023.

Privātpersonu ierosinājumi nav saņemti.

Līvānu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Vaivods

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!