• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Cēsu novada domes 2023. gada 20. jūlija saistošie noteikumi Nr. 11 "Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Cēsu novada pašvaldībā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 2.08.2023., Nr. 147 https://www.vestnesis.lv/op/2023/147.11

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 12

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Cēsu novadā

Vēl šajā numurā

02.08.2023., Nr. 147

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Cēsu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 11

Pieņemts: 20.07.2023.

OP numurs: 2023/147.11

2023/147.11
RĪKI

Cēsu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 11

Cēsīs 2023. gada 20. jūlijā

Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Cēsu novada pašvaldībā

Apstiprināti ar Cēsu novada domes
20.07.2023. lēmumu Nr. 368

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
17. panta trešās daļas 11. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka izglītojamo loku, kuriem ir tiesības saņemt Cēsu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) finansētus ēdināšanas maksas atvieglojumus izglītības iestādēs (turpmāk – Atvieglojumi), Atvieglojumu apmērus, to piešķiršanas kārtību.

2. Atvieglojumus ir tiesības saņemt Pašvaldības teritorijā esošo izglītības iestāžu (turpmāk – Izglītības iestāde) izglītojamajiem, ja Noteikumos nav paredzēts citādi.

II. Atvieglojumu apmērs un norēķinu kārtība

3. Atvieglojumi tiek nodrošināti:

3.1. izglītojamajiem, kuri Izglītības iestādēs klātienē apgūst obligātās izglītības programmas;

3.2. izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta un vismaz viena vecāka vai likumiskā pārstāvja dzīvesvieta deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmas vai klātienē apgūst obligātās izglītības programmas, vidusskolas, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas, ja viņi ir:

3.2.1. no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām;

3.2.2. daudzbērnu ģimeņu bērni;

3.2.3. bērni ar invaliditāti;

3.3. bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem:

3.3.1. par kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi kāda no Cēsu novadu veidojošo bijušo pašvaldību bāriņtiesām vai Cēsu novada bāriņtiesa un kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmas vai klātienē apgūst obligātās izglītības programmas, vidusskolas, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas;

3.3.2. kuru dzīvesvieta un kuru aizbildņa vai vismaz viena audžuvecāka dzīvesvieta deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmas vai klātienē apgūst obligātās izglītības programmas, vidusskolas, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas.

4. Atvieglojumi tiek nodrošināti šādā apmērā:

4.1. 100 % – Noteikumu 3.1., 3.2. un 3.3. apakšpunktos minētajiem izglītojamajiem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmas;

4.2. 100 % pusdienas:

4.2.1. Noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajiem izglītojamajiem, kuri apgūst izglītības programmas 5. un 6. klasē;

4.2.2. Noteikumu 3.2 un 3.3. apakšpunktā minētajiem izglītojamajiem, kuri apgūst izglītības programmas 5.–9. klasē;

4.3. atbilstoši izglītojamā ēdināšanas faktiskajām izmaksām mācību iestādē, bet nepārsniedzot 4,00 euro dienā vienai personai Noteikumu 3.2. un 3.3. apakšpunktā minētajiem izglītojamajiem, kuri apgūst vidusskolas, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas;

4.4. 50 % pusdienas – Noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajiem izglītojamajiem, kuri apgūst izglītības programmas 7.–9. klasē.

5. Izglītības iestāžu 1.–4. klašu izglītojamo pusdienām Pašvaldība 100 % apmērā sedz starpību starp ēdināšanas pakalpojuma maksu un valsts piešķirtajiem līdzekļiem izglītojamo ēdināšanai.

6. Noteikumi neattiecas uz izglītojamajiem, kuru ēdināšanas izmaksas tiek segtas no valsts budžeta līdzekļiem vai citu pašvaldību budžeta līdzekļiem.

7. Atvieglojumu izdevumu segšanai piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam atbilstoši tā izsniegtajam rēķinam, bet nepārsniedzot Noteikumos paredzēto maksimālo cenu vienam izglītojamajam. Maksa par pakalpojumu tiek noteikta atbilstoši faktiskajam pakalpojuma saņemšanas dienu skaitam.

III. Atvieglojumu piešķiršanas un lēmumu apstrīdēšanas kārtība

8. Atvieglojumus Izglītības iestādēs piešķir ar attiecīgās Izglītības iestādes vadītāja lēmumu. Izglītības iestādē ir noteikta kārtība, kā tiek organizēta ēdināšana, un ir nozīmēts atbildīgais par ēdināšanas uzskaiti.

9. Noteikumu 3.1. apakšpunktā minētos Atvieglojumus piemēro:

9.1. 1.–9. klašu izglītojamajiem – mācību gada laikā;

9.2. izglītojamajiem, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu – šīs programmas apguves laikā.

10. Noteikumu 3.2. un 3.3. apakšpunktā minēto atvieglojumu saņemšanai izglītojamā vecāks, audžuvecāks vai likumiskais pārstāvis iesniedz iesniegumu.

11. Atvieglojumus Noteikumu 3.2. un 3.3. apakšpunktā minētajiem izglītojamajiem, kuri mācās citu pašvaldību vai valsts dibinātās izglītības iestādēs, piešķir Cēsu novada Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests).

12. Noteikumu 3.2.2. apakšpunktā minēto atvieglojumu saņemšanai izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis, iesniedzot iesniegumu, uzrāda Latvijas Goda ģimenes apliecību vai iesniedz tās apliecinātu atvasinājumu, ja pašvaldības rīcībā nav ziņu, kas apliecina izglītojamā atbilstību attiecīgajai atvieglojumu saņēmēju grupai, vai pašvaldība objektīvu iemeslu dēļ pati nevar iegūt šādas ziņas.

13. Noteikumu 3.2.3. apakšpunktā minēto atvieglojumu saņemšanai izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis, iesniedzot iesniegumu, uzrāda izglītojamā invaliditātes apliecību vai iesniedz tās apliecinātu atvasinājumu, ja pašvaldības rīcībā nav ziņu, kas apliecina izglītojamā atbilstību attiecīgajai atvieglojumu saņēmēju grupai, vai pašvaldība objektīvu iemeslu dēļ pati nevar iegūt šādas ziņas.

14. Noteikumu 3.2.1. apakšpunktā minētos Atvieglojumus piešķir no dienas, kad saņemts iesniegums par Atvieglojumu piešķiršanu, līdz kalendārā gada attiecīgā pusgada beigām, neatkarīgi no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa beigu termiņa iestāšanās.

15. Noteikumu 3.2.3. un 3.3. apakšpunktā minētos Atvieglojumus piešķir:

15.1. izglītojamajiem, kuri apgūst pamatizglītības, vidusskolas, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas – no dienas, kad saņemts attiecīgs iesniegums, līdz kārtējā mācību gada pēdējai mācību dienai;

15.2. izglītojamajiem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmas – no dienas, kad saņemts attiecīgs iesniegums, līdz kalendārā gada beigām.

16. Noteikumu 3.2.2. apakšpunktā minēto Atvieglojumu piešķir uz Noteikumu 15. punktā paredzēto periodu neatkarīgi no daudzbērnu ģimenes statusa izbeigšanās vai Latvijas Goda ģimenes apliecības beigu termiņa iestāšanās.

17. Atvieglojumus turpina piemērot pēc pilngadības sasniegšanas, ja izglītojamais bez pārtraukuma turpina Atvieglojumu saņemšanai paredzētās izglītības programmas apguvi, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecumam.

IV. Lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

18. Pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Cēsu novada pašvaldības domē.

19. Cēsu novada pašvaldības domes pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājumi

20. Noteikumi stājas spēkā 2023. gada 1. septembrī.

21. Ar Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Cēsu novada domes 2022. gada 16. jūnija saistošie noteikumi Nr. 26 "Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Cēsu novada pašvaldībā".

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs

 

Cēsu novada domes 2023. gada 20. jūlija saistošo noteikumu Nr. 11 "Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Cēsu novada pašvaldībā"
paskaidrojuma raksts

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums

 

Saistošo noteikumu "Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Cēsu novada pašvaldībā" (turpmāk – Saistošie noteikumi) mērķis ir noteikt izglītojamo grupas, kuriem no Cēsu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) līdzekļiem pilnībā vai daļēji tiek segtas ēdināšanas izmaksas izglītības iestādēs, un kārtību, kādā Pašvaldība, īstenojot tās brīvprātīgās iniciatīvas, finansē izglītojamo ēdināšanu.

2023. gada 1. janvārī stājies spēkā Pašvaldību likums un zaudējis spēku likums "Par pašvaldībām". Saskaņā ar Pašvaldību likuma pārejas noteikumu 6. punktu dome izvērtē uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdoto saistošo noteikumu atbilstību šim likumam un izdod jaunus saistošos noteikumus atbilstoši šajā likumā ietvertajam pilnvarojumam; līdz jaunu saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 30. jūnijam piemērojami uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdotie saistošie noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

Ievērojot šo regulējumu, ir izdodami jauni saistošie noteikumi par izglītojamo ēdināšanas atvieglojumiem, kas tiek noteikti, īstenojot Pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas, šobrīd spēkā esošo Cēsu novada domes 2022. gada 16. jūnija saistošo noteikumu Nr. 26 "Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Cēsu novada pašvaldībā", kas ir izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" normām. Ievērojot novada iedzīvotāju ierosinājumu, jaunajos saistošajos noteikumos jāpaplašina ēdināšanas atlaižu saņēmēju loks, tajā iekļaujot arī daudzbērnu ģimeņu bērnus, kuru dzīvesvieta deklarēta Cēsu novada teritorijā, bet kuri mācās izglītības iestādēs ārpus Cēsu novada teritorijas. Ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2023. gada 26. jūnija pašvaldībām adresētos ieteikumus Par atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, salīdzinājumā ar spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem Saistošajos noteikumos paplašināta atlaižu saņēmēju grupa "bērni bāreņu un bez vecāku gādības palikuši bērni", neiekļaujot ierobežojošo nosacījumu par to, ka bērna dzīvesvietai pirms Cēsu novada bāriņtiesas lēmuma pār bērna ievietošanu ārpusģimenes aprūpē pieņemšanas jābūt deklarētai Cēsu novada teritorijā.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu Pašvaldības 2023. gada budžetā ir paredzēts finansējums izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšanai 1 796 847 euro, t.sk. izglītojamajiem, kuri apgūst obligātās izglītības programmas Cēsu novada teritorijā esošajās izglītības iestādēs – 1 337 997 euro, bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām – 6 750 euro, daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri mācās Cēsu novada teritorijā esošajās izglītības iestādēs, un bērniem ar invaliditāti – 434 500 euro, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem – 17 600 euro. Paplašinot ēdināšanas maksas atlaižu saņēmēju loku, papildus nepieciešams finansējums 9000 euro to daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanas izmaksu segšanai, kuri mācās ārpus Cēsu novada teritorijas esošajās izglītības iestādēs. Saistošo noteikumu nosacījumu izmaiņas attiecībā uz bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem atlaižu saņēmēju skaitu būtiski nepalielinās, tāpēc nepieciešamais finansējums būs rodams esošā budžeta ietvaros.

Lai finansētu Saistošo noteikumu paredzētos ēdināšanas maksas atvieglojumus 2023. gadā, budžetā kopā nepieciešami 1 805 847 euro.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci Saistošajos noteikumos paredzētais Pašvaldības materiālais atbalsts – ēdināšanas maksas atvieglojumi – sekmēs sociālo integrāciju un ikdienas vajadzību nodrošināšanu vairākām iedzīvotāju grupām – ģimenēm, kuru bērni apgūst obligātās izglītības programmas Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās mācību iestādēs, un sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupām (trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības, daudzbērnu ģimenes, ģimenes, kurās ir bērni ar invaliditāti, audžuģimenes, aizbildņi), kuru bērni apgūst obligātās izglītības, pirmsskolas, vidējās izglītības vai profesionālās izglītības programmas.
4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām Saistošo noteikumu īstenošana paredzēta Pašvaldības esošo administratīvo procesu ietvaros un neradīs šo procesu papildus izmaksas.
5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem Saistošie noteikumi tiks īstenoti kā pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva jau esošo Pašvaldības funkciju un tām paredzēto personāla resursu ietvaros.
6. Informācija par izpildes nodrošināšanu Saistošo noteikumu izpildi īstenos Cēsu novada izglītības iestādes un Cēsu novada Sociālais dienests.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana Saistošo noteikumu īstenošanas izmaksas ir atbilstošas to izdošanas mērķim.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām Saistošo noteikumu projekts no 2023. gada 14. jūnija līdz 2023. gada 27. jūnijam publicēts Pašvaldības tīmekļa vietnē www.cesunovads.lv sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Viedokļi par saistošo noteikumu projektu nav saņemti.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!