• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Aizkraukles novada domes 2023. gada 20. jūlija saistošie noteikumi Nr. 2023/10 "Par Aizkraukles novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 28.07.2023., Nr. 144 https://www.vestnesis.lv/op/2023/144.4

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Aizkraukles novada domes saistošie noteikumi Nr. 2023/11

Par Aizkraukles novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību

Vēl šajā numurā

28.07.2023., Nr. 144

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Aizkraukles novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 2023/10

Pieņemts: 20.07.2023.

OP numurs: 2023/144.4

2023/144.4
RĪKI

Aizkraukles novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Aizkraukles novada domes saistošie noteikumi Nr. 2023/10

Aizkrauklē 2023. gada 20. jūlijā

Par Aizkraukles novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību

APSTIPRINĀTI
ar Aizkraukles novada domes
2023. gada 20. jūlija sēdes lēmumu Nr. 437 (prot. Nr. 8, 1. p.)

Izdoti saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likuma
32. panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka Aizkraukles novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) īpašumā vai valdījumā esošās dzīvojamās telpas izīrēšanas kārtību, nosacījumus un termiņu.

2. Šie noteikumi neattiecas uz Pašvaldībai piederošu vai valdījumā esošu dzīvojamo telpu, kas tiek izīrēta atbilstoši normatīvajiem aktiem par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā.

II. Pašvaldības dzīvojamās telpas īres līguma slēgšana

3. Personai ir tiesības prasīt jauna dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu, iesniedzot iesniegumu (pielikumā) un tam pievienojamos dokumentus:

– klātienē Aizkraukles novada teritorijā esošajos: Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, apvienību pārvaldēs, Skrīveru pagasta pārvaldē, pakalpojumu centros,

– vai, izmantojot pašvaldības oficiālo e-adresi,

– vai ar drošu e-parakstu parakstītu iesniegumu, nosūtot uz elektronisko pasta adresi: dome@aizkraukle.lv par dzīvojamās telpas piešķiršanu,

ja vienlaikus izpildās šādi nosacījumi:

3.1. persona īrē attiecīgo dzīvojamo telpu vai bijusi iemitināta tajā kā ģimenes loceklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

3.2. dzīvojamās telpas īrniekam nav īres maksas parāds, kas pārsniegtu 2 (divu) mēnešu īres maksas apmēru, vai ir noslēgta vienošanās par īres maksas parāda atmaksu;

3.3. dzīvojamās telpas īrniekam, atbilstoši dzīvojamās telpas īres līguma nosacījumiem, nav kavēti ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītie maksājumi ilgāk kā 2 (divus) mēnešus, vai ir noslēgta vienošanās par parādu nomaksu ar pakalpojumu sniedzējiem;

3.4. dzīvojamās telpas īrnieks vai dzīvojamajā telpā iemitinātās personas nav pārkāpušas normatīvajos aktos vai dzīvojamās telpas īres līgumā ietvertos ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos noteikumus.

4. Lēmumu par Pašvaldības dzīvojamās telpas jauna īres līguma noslēgšanu, dzīvojamās telpas apmaiņu vai atteikumu slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu pieņem Aizkraukles novada dome (turpmāk tekstā – Dome).

5. Lēmumu par Pašvaldības dzīvojamās telpas beztermiņa īres līgumu pārslēgšanu vai atteikumu pieņem Aizkraukles novada domes Dzīvokļu komisija (turpmāk tekstā – Dzīvokļu komisija).

6. Dzīvojamās telpas īres līgums noslēdzams divu mēnešu laikā pēc Domes vai Dzīvokļu komisijas lēmuma pieņemšanas dienas. Gadījumā, ja dzīvojamās telpas īres līgums netiek parakstīts šī punkta minētajā termiņā, pieņemtais lēmums zaudē spēku.

7. Dzīvojamās telpas īres līgums tiek slēgts rakstveidā ne ilgāk kā uz 10 gadiem.

8. Persona, kurai nepieciešama dzīvojamā telpa, bet kura neatbilst personu kategorijām, kurām tiek sniegta palīdzība atbilstoši likumam "Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā", iesniedz iesniegumu:

8.1. klātienē Aizkraukles novada teritorijā esošajos: Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, apvienību pārvaldēs, Skrīveru pagasta pārvaldē, pakalpojumu centros,

8.2. izmantojot pašvaldības oficiālo e-adresi,

8.3. elektroniski parakstītu, nosūtot uz elektronisko pasta adresi: dome@aizkraukle.lv par dzīvojamās telpas piešķiršanu.

III. Īrnieka un dzīvojamā telpā iemitināto personu tiesības un pienākumi

9. Īrniekam ir tiesības iemitināt īrētajā dzīvojamā telpā savus vecākus (adoptētājus), laulāto un abu vai katra laulātā nepilngadīgos bērnus, kā arī pilngadīgos bērnus, kuriem īpašumā nav dzīvojamās telpas.

10. Īrnieka ģimenes locekļi, kas bija iemitināti un deklarēti dzīvojamā telpā viņa īrētajā dzīvojamajā telpā un ierakstīti īres līgumā līdz "Dzīvojamo telpu īres likuma" spēkā stāšanās brīdim, saglabā savu ģimenes locekļa statusu un ģimenes locekļa dzīvokļa lietošanas tiesības.

11. Pilngadīgajiem īrnieka ģimenes locekļiem kopā ar īrnieku ir solidāra mantiskā atbildība par dzīvojamās telpas īres līguma saistībām.

12. Dzīvojamās telpas īrnieka nāves gadījumā, īrnieka ģimenes loceklim, vai likumīgi dzīvoklī iemitinātai personai, kura ir deklarēta dzīvoklī, triju mēnešu laikā no īrnieka nāves dienas, ir tiesības prasīt Dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu, iepriekšējā īrnieka vietā, iesniedzot iesniegumu (Noteikumu pielikums) Pašvaldībā. Šajā gadījumā īres līguma nosacījumi netiek mainīti, izņemot īres līguma termiņu, kuru nosaka saskaņā ar šo Noteikumu 7. punktu.

13. Īrnieka ģimenes loceklim, kurš ir noslēdzis īres līgumu, saskaņā ar šo Noteikumu 12. punktu, ir pienākums segt iepriekšējā īrnieka nesamaksāto īres maksu un citus ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos maksājumus.

14. Īrnieku ģimenes locekļiem, kuri līdz šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdim nav grozījuši dzīvojamās telpas īres līgumu sakarā ar īrnieka maiņu, pusēm vienojoties un ar izīrētāja piekrišanu, ir tiesības pārslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu līdz 2026. gada 31. decembrim.

15. Pēc īres līguma termiņa izbeigšanās īrnieka, īrnieka ģimenes locekļu un citu dzīvojamā telpā iemitināto personu pienākums ir to atbrīvot (tai skaitā iedzīvi), izņemot gadījumu, ja ir noslēgts jauns īres līgums.

16. Pēc īres līguma termiņa izbeigšanās viena mēneša laikā īrnieka, īrnieka ģimenes locekļu un citu dzīvojamā telpā iemitināto personu pienākums ir to atbrīvot.

17. Īrniekam ir tiesības apmainīt īrēto dzīvojamo telpu ar citu īrnieku, ja tam rakstveidā piekrituši kopā ar viņu dzīvojošie pilngadīgie ģimenes locekļi un Pašvaldība, ja nav parādu par dzīvojamās telpas īri un komunālajiem pakalpojumiem un nevienai no darījumā iesaistītajām pusēm nav iebildumu pret apmaiņas dzīvojamo telpu tehnisko stāvokli.

IV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

18. Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

19. Aizkraukles novada domes Dzīvokļu komisijas lēmumu var apstrīdēt Domē.

V. Noslēguma jautājumi

20. Dzīvojamās telpas īres līgumi, kuri noslēgti līdz šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdim un kuros nav norādīts līguma termiņš, ir jāpārslēdz ne vēlāk kā līdz 2026. gada 31. decembrim, iesniedzot iesniegumu (pielikumā) Pašvaldībā. Ja izīrētājs un īrnieks nevar vienoties par Dzīvojamās telpas īres līguma noteikumiem, strīdu izšķir tiesa un šāda prasība ir ceļama ne vēlāk kā līdz 2026. gada 31. decembrim.

21. Dzīvojamās telpas īres līgumu, kuri noslēgti līdz 2021. gada 30. aprīlim un kuros nav norādīts līguma termiņš, termiņš tiek noteikts ne ilgāk kā 10 gadi no šo noteikumu spēkā stāšanās brīža.

22. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja vietnieks
attīstības un sadarbības jautājumos D. Vingris

 

   
 

(iesniedzēja vārds, uzvārds/nosaukums juridiskai personai)

   
 

(personas kods/reģistrācijas numurs juridiskai personai)

   
 

(deklarētā adrese/juridiskā adrese juridiskai personai)

   
 

(kontaktinformācija saziņai (vēlams norādīt))

Aizkraukles novada pašvaldībai
Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle,
Aizkraukles nov., LV-5101

IESNIEGUMS

Lūdzu noslēgt ar mani dzīvojamās telpas īres līgumu. Jauna dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšana nepieciešama, jo (atzīmēt atbilstošo):

iepriekš noslēgtajā dzīvojamās telpas īres līgumā nav norādīts līguma termiņš;

tuvāko 3 mēnešu laikā izbeidzas iepriekšējā dzīvojamās telpas īres līguma termiņš;

īrnieks, kas slēdzis dzīvojamās telpas īres līgumu, ir miris un es esmu dzīvojamā telpā iemitināts ģimenes loceklis

Dzīvojamās telpas adrese:

 
 

Kopā ar mani iemitināsies sekojošas personas:

Vārds, uzvārds

Personas kods

Radniecības pakāpe

     
     
     
     
     

Ar savu parakstu, apliecinu, ka manā īpašumā nav cita dzīvošanai derīga dzīvojamā platība un atbilstu Aizkraukles novada domes saistošajos noteikumos par Aizkraukles novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību.

Es piekrītu, ka mani personas dati tiks izmantoti mana iesnieguma izskatīšanai (apstrādāšanai) un sniegto ziņu patiesuma pārbaudei.

Datu pārzinis ir Aizkraukles novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000074812, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, kas veic personas datu apstrādi ar nolūku izskatīt iesniegumu.

20____.gada ____._______________    
   

(*paraksts)

     
   

(paraksta atšifrējums)

* Pašrocīgs paraksts nav nepieciešams, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu.

 

DZĪVOJAMĀS TELPAS ĪRES LĪGUMS Nr.______

Aizkrauklē,

20____ . gada_________

Aizkraukles novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000074812, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 (turpmāk tekstā – Izīrētājs), kuru, pamatojoties uz _______________________________________ no vienas puses, un

_______________________________ (personas kods ____________________ dzīvesvietas adrese: (vārds, uzvārds) turpmāk – Īrnieks, no otras puses katra atsevišķi un abas kopā turpmāk – Puse (-es)

pamatojoties uz Aizkraukles novada domes 20 . gada .________ lēmumu Nr._____ "_________________" (turpmāk – Lēmums), noslēdz sekojošu Dzīvojamās telpas īres līgumu (turpmāk – Līgums):

I. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Dzīvojamās telpas īres līguma priekšmets ir dzīvoklis (dzīvojamā māja), kurā ir vismaz viena dzīvojamā telpa, kurai būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirta funkcija (lietošanas veids) – dzīvojamā telpa.

1.2. Izīrētājs nodod, bet Īrnieks pieņem lietošanā ________ istabu dzīvokli Nr._______, _________________________ ielā Nr._________, ______ , ________ novadā (turpmāk – Dzīvojamā telpa). Dzīvojamās telpas kopējā platība ____ m2. Dzīvojamā telpa un palīgtelpas (palīgēkas, to daļa) tiek nodotas lietošanā saskaņā ar Dzīvojamās telpas nodošanas – pieņemšanas aktu (1. pielikums – izņemot gadījumus, ja tiek pārslēgti saskaņā ar saistošo noteikumu 3. punkta prasībām), kas pēc abpusējas parakstīšanas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

II. NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Par dzīvokļa īri Īrnieks maksā īres maksu, kas noteikta ar Aizkraukles novada domes 2023. gada __._____ Saistošo noteikumu Nr.____ "Par Aizkraukles novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību".

2.2. Dzīvojamās telpas Īrnieks kopā ar īres maksu maksā Izīrētājam par šādiem ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem pakalpojumiem (vajadzīgo atzīmēt):

par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu;

par plānotajiem nākamo periodu izdevumiem kārtējiem remonta darbiem;

par elektroenerģiju mājas koplietošanas telpu apgaismošanai, kā arī koplietošanā esošo iekārtu un inženierkomunikāciju ierīču darbināšanai;

par ūdens apgādi un kanalizāciju;

par asenizāciju. Aprēķinu veic proporcionāli dzīvoklī deklarēto personu skaitam. Ja dzīvoklī nav deklarēta neviena persona, aprēķinu veic kā par vienu deklarēto personu. Ja ziņas par deklarēto personu ir anulētas, pārrēķinu par iepriekšējiem norēķinu periodiem neveic;

par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Aprēķinu veic proporcionāli dzīvoklī deklarēto personu skaitam. Ja dzīvoklī nav deklarēta neviena persona, aprēķinu veic kā par vienu deklarēto personu. Ja ziņas par deklarēto personu ir anulētas, pārrēķinu par iepriekšējiem norēķinu periodiem neveic;

par šķidrināto naftas gāzi (ja ir pieslēgums);

par siltumenerģijas piegādi;

nekustamā īpašuma nodokli;

zemes nomas maksu vai likumisko lietošanas maksu par zemes lietošanas tiesībām, ja dzīvojamā māja atrodas uz citai personai piederošas zemes – proporcionāli Dzīvojamās telpas platībai, turpmāk – ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītiem pakalpojumi.

2.3. Līguma 2.1. punktā noteiktā īres maksa un maksa par Līguma 2.2. punktā norādītajiem ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem pakalpojumiem, jāveic saskaņā ar Izīrētāja sagatavotajiem rēķiniem par kārtējo mēnesi līdz nākošā mēneša pēdējam datumam. Maksājumus var veikt Izīrētāja sagatavotajos rēķinos norādītajos bankas norēķinu kontos norādot maksājuma pamatojumā – rēķina numuru/vai veicot maksājumus Izīrētāja norēķinu kasē__________________________________________________ (ja ir tāda).

2.4. Līguma 2.1. punktā noteiktās īres maksas un maksas par Līguma 2.2. punktā norādītajiem ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem pakalpojumiem kavējumu gadījumos par katru nokavēto dienu maksājams līgumsods 0,1 % apmērā no kopējās parāda summas, bet par pārējiem ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem pakalpojumiem – to sniedzēja noteiktajos termiņos un apmēros.

2.5. Līgumā paredzēto maksājumu nemaksāšanas gadījumā Izīrētājs ir tiesīgs veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu nesamaksātās summas piedziņu, tai skaitā, nosūtīt brīdinājumu, iesniegt tiesā pieteikumu par parāda piedziņu, bez saskaņošanas ar Īrnieku informāciju par Īrnieku un viņa pieļautajiem maksājumu kavējumiem izpaust trešajām personām, kuras Izīrētājs ir pilnvarojis veikt kreditora interešu aizsardzību vai iekļaut to parādu piedzinēja personu kredītvēstures datu bāzē. Šādā gadījumā Īrniekam ir jāatlīdzina visi izdevumi, kas saistīti ar parāda piedziņu.

2.6. Par grozījumiem dzīvojamās telpas īres maksā, Izīrētājs brīdina Īrnieku 1 (vienu) mēnesi iepriekš, informāciju par grozījumiem iekļaujot rēķinā un interneta vietnē www.aizkraukle.lv. Paziņojums uzskatāms par līguma neatņemamu sastāvdaļu un Īrnieks apņemas maksāt īres maksu saskaņā ar šo paziņojumu bez papildus vienošanās pie šī Līguma.

2.7. Par grozījumiem ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto pakalpojumu maksas apmērā, apmaksas kārtības un termiņu grozīšanu, Izīrētājs brīdina Īrnieku 1 (vienu) mēnesi iepriekš, informāciju par grozījumiem iekļaujot rēķinā. Paziņojums uzskatāms par līguma neatņemamu sastāvdaļu un Īrnieks apņemas maksāt ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos pakalpojumus saskaņā ar šo paziņojumu bez papildus vienošanās pie šī Līguma.

2.8. Dzīvojamās telpas Īrnieks atsevišķi norēķinās ar citiem pakalpojumu sniedzējiem par šādiem ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem pakalpojumiem (vajadzīgo atzīmēt):

par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu;

par plānotajiem nākamo periodu izdevumiem kārtējiem remonta darbiem;

siltumenerģijas piegādi – siltumenerģijas piegādātājam;

ūdens un kanalizācija – ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam (piegādātājam);

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu – sadzīves atkritumu apsaimniekotājam;

dabas gāzi – gāzes piegādātājam;

elektroenerģiju – elektroenerģijas piegādātājam;

citiem pakalpojumiem, par kuriem ir noslēgti līgumi.

2.9. Īrnieks uzņemas pilnu atbildību par līguma noslēgšanu (ja pakalpojuma sniedzējs slēdz atsevišķus līgumus par pakalpojuma sniegšanu ar Īrnieku) un pilnīgiem norēķiniem ar citiem pakalpojumu sniedzējiem.

III. ĪRNIEKA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

3.1. Īrnieks piekrīt personas datu apstrādei un dod pilnvarojumu Izīrētājam pieprasīt un saņemt ziņas no Iedzīvotāju reģistra par Īrnieka, tā ģimenes locekļu un citu Dzīvojamā telpā iemitināto personu deklarēto dzīvesvietu.

3.2. Īrnieka pienākumi:

3.2.1. patstāvīgi norēķināties ar Izīrētāju par īri un saņemtajiem pakalpojumiem saskaņā ar šo Līgumu;

3.2.2. izmantot Dzīvojamo telpu mērķiem, kādiem tā paredzēta, ievērot normatīvos aktus, kas attiecas uz dzīvojamās telpas lietošanu, tostarp sanitārās, ugunsdrošības un higiēnas normas un mājas iekšējās kārtības noteikumus, saudzīgi izturēties pret māju, tās iekārtām un koplietošanas telpām;

3.2.3. uzturēt Dzīvojamo telpu pienācīgā kārtībā un savlaicīgi par saviem līdzekļiem veikt šīs telpas kosmētisko remontu;

3.2.4. neveikt Dzīvojamās telpas un palīgtelpu pārbūvi un pārplānošanu bez Izīrētāja piekrišanas un saskaņošanas ar attiecīgajām valsts un pašvaldības iestādēm;

3.2.5. nodrošināt, lai Dzīvojamā telpa un tajā esošie inženiertīkli un inženierkomunikācijas tiktu izmantotas atbilstoši to ekspluatācijas noteikumiem;

3.2.6. nodrošināt Izīrētāja pilnvarotām personām piekļūšanu inženiertīkliem un inženierkomunikācijām, nodrošināt to apsekošanu, uzskaites ierīču un plombu pārbaudi, kā arī veikt nepieciešamos darbus avārijas seku novēršanai;

3.2.7. nekavējoties informēt Izīrētāju par dzīvojamās telpas bojājumiem vai trūkumiem, kas ietekmē vai var ietekmēt personas veselību, dzīvību, mantu;

3.2.8. netraucēt pārējos dzīvokļu īpašniekus un īrniekus, netrokšņot, nespēlēt skaļu mūziku, nepieļaut nepiederošu personu iemitināšanu, bez saskaņojuma ar Izīrētāju neturēt dzīvojamās telpās suņus, kaķus u.c. dzīvniekus;

3.2.9. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atlīdzināt Izīrētājam un pārējiem ēkas īpašniekiem visus zaudējumus, kas radušies sakarā ar izīrētās telpas un tajā esošo iekārtu bojājumiem, dzīvojamās mājas un tās iekārtu bojājumiem, kas radušies Īrnieka un ar viņu dzīvojošo personu vainas dēļ;

3.2.10. pēc Līguma izbeigšanās vai tā laušanas, bez liekas kavēšanās, bet ne vēlāk kā mēneša laikā īrnieka, īrnieka ģimenes locekļu un citu dzīvojamā telpā iemitināto personu pienākums ir to atbrīvot ar visu iedzīvi, no atstātajām lietām Izīrētājs ir tiesīgs atbrīvoties neuzņemoties nekādu atbildību, izņemot gadījumus, ja tiek slēgts jauns līgums.

3.2.11. nodot Izīrētājam Dzīvojamo telpu un tā iekārtas dzīvošanai derīgā stāvoklī;

3.2.12. pēc Līguma izbeigšanās vai tā laušanas, mēneša laikā veikt īrnieka un viņa ģimenes locekļu dzīvesvietas deklarāciju jaunajā dzīves vietā, vai nodrošināt īrnieka un dzīvoklī iemitināto īrnieka ģimenes locekļu un citu personu deklarētās dzīvesvietas reģistrācijas anulēšanu no īrētās dzīvojamās telpas, ja šādas ziņas ir reģistrētas;

3.2.13. ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstveidā informēt Izīrētāju par izmaiņām Līgumā norādītajos rekvizītos (vārda/uzvārda maiņa, deklarētās dzīvesvietas maiņa u.c.) un informācijā, kas nepieciešama aprēķinu veikšanai (deklarēto personu skaits dzīvokļu īpašumā).

3.3. Īrnieka tiesības:

3.3.1. kopā ar citām Dzīvojamā telpā likumīgi iemitinātām personām netraucēti lietot Dzīvojamo telpu, labierīcības, iekārtas un citas ierīces, kā arī dzīvojamās mājas koplietošanas telpas un tai piesaistīto teritoriju;

3.3.2. iemitināt īrētājā dzīvojamā telpā personas atbilstoši Dzīvojamo telpu īres likuma 14. panta nosacījumiem;

3.3.3. atbrīvojot Dzīvojamo telpu, ņemt līdzi priekšmetus, kuri pieder Īrniekam un kurus viņš izmantojis Dzīvojamās telpas uzlabošanai, ja tie ir atdalāmi, nebojājot Dzīvojamo vai koplietošanas telpu;

3.4. Īrnieks ir atbildīgs par informācijas sniegšanu Izīrētājam par īrētajā dzīvojamā telpā iemitināto un deklarēto personu skaitu. Īrnieka pagaidu prombūtne neatbrīvo viņu no visu dzīvojamās telpas īres līgumā paredzēto saistību izpildes, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

3.5. Īrniekam ir saistoši Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumi.

3.6. Ja Īrnieks atrodas ilgstošā prombūtnē, viņam par to jāinformē Izīrētājs un jāvienojas par komunikāciju pieejamības iespējām ārkārtējos apstākļos.

3.7. Īrniekam aizliegts nodot dzīvojamo telpu apakšīrē.

3.8. Pilngadīgajiem īrnieka ģimenes locekļiem kopā ar īrnieku ir solidāra mantiskā atbildība par dzīvojamās telpas īres līguma saistībām.

IV. IZĪRĒTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Izīrētājs apņemas:

4.1.1. nodot Īrniekam Dzīvojamo telpu saskaņā ar Dzīvojamās telpas pieņemšanas – nodošanas aktu (1. pielikums); izņemot gadījumus, kas noteikti Aizkraukles novada domes 2023. gada __._____ saistošo noteikumu Nr.____ "Par Aizkraukles novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību" 3. punktā;

4.1.2. netraucēt Īrniekam un kopā ar viņu dzīvojošām (likumīgi iemitinātām) personām lietot īrēto Dzīvojamo telpu un palīgtelpas, labierīcības un citas iekārtas;

4.1.3. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos veikt dzīvojamās mājas vispārējās apskates un iekārtu profilaktisko apkopi dzīvojamās mājas tehniskās ekspluatācijas noteikumos paredzētajā kārtībā.

4.2. Izīrētājam ir tiesības:

4.2.1. nepieciešamības gadījumos veikt Dzīvojamās telpas apskati, pārbaudīt labierīcību un ierīču funkcionēšanu;

4.2.2. sniegt Īrniekam un kopā ar viņu dzīvojošajām (likumīgi iemitinātajām) personām norādījumus sanitāro, drošības tehnikas un ugunsdrošības normu ievērošanai un nodrošināšanai;

4.2.3. pieprasīt Īrniekam nodrošināt bez tiesiska pamata iemitinātu personu uzturēšanās Dzīvojamā telpā pārtraukšanu;

4.2.4. izbeigt īres līgumu par dzīvojamo telpu īri normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā;

4.2.5. īslaicīgi ierobežot Īrnieka lietojuma tiesības, lai novērstu ārkārtējas avārijas situācijas vai citu dzīvokļu lietotāju būtisku tiesību ierobežojumu vai draudošos zaudējumus;

4.2.6. veikt Īrnieka un dzīvojamā telpā dzīvojošo personu datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, lai veiktu Līgumā un normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

V. ZIŅAS PAR IEMITINĀTAJĀM PERSONĀM

5.1. Kopā ar Īrnieku dzīvoklī iemitinātās personas tiek norādītas Līguma 2. pielikumā.

5.2. Ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad Īrnieka ģimenes loceklis vai cita persona iemitināta Dzīvojamā telpā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, griezties pie Izīrētāja un izdarīt grozījumus Līguma 2. pielikumā, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

5.3. Īrnieka ģimenes locekļi un citas viņa īrētajā dzīvojamā telpā iemitinātās personas patstāvīgas tiesības uz šīs dzīvojamās telpas lietošanu neiegūst. Izbeidzoties Īrnieka tiesībām lietot dzīvojamo telpu, izbeidzas arī viņa ģimenes locekļu un citu iemitināto personu tiesības lietot šo dzīvojamo telpu.

5.4. Īrnieka nāves gadījumā Īrnieka ģimenes loceklim, kurš ir iemitināts dzīvojamā telpā, 3 (triju) mēnešu laikā ir tiesības prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā Īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, izņemot īres līguma termiņu, kuru nosaka ne ilgāk par 10 (desmit) gadiem.

5.5. Īrnieka ģimenes loceklim, kurš ir noslēdzis īres līgumu ir pienākums segt iepriekšējā Īrnieka nesamaksāto īres maksu un citus ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos maksājumus.

VI. CITI NOTEIKUMI

6.1. Īrniekam Dzīvojamo telpu jālieto saskaņā ar šo Līgumu, Aizkraukles novada domes lēmumu un Latvijas Republikā spēkā esošajām tiesību normām, ciktāl tas nerada traucējumus un/vai citiem ēkā esošo atsevišķo īpašumu īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem un īrniekiem. Īrnieks atbild par radītajiem zaudējumiem, kas radīti viņa ļaunprātības vai neuzmanības dēļ.

6.2. Īrnieks apņemas savlaicīgi informēt Izīrētāju par visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt Dzīvojamās telpas un komunikāciju lietošanu vai kavēt saistību izpildi.

6.3. Izīrētājam ir tiesības īslaicīgi ierobežot Īrnieka lietojuma tiesības, lai novērstu ārkārtējas avārijas situācijas vai citu dzīvokļu lietotāju būtisku tiesību ierobežojumu vai draudošos zaudējumus.

6.4. Ja Izīrētājs konstatē, ka komunikāciju bojājumi Īrniekam lietošanā nodotajā Dzīvojamā telpā var traucēt kopējo komunikāciju funkcionēšanu vai radīt zaudējumus citiem īrniekiem, atsevišķo īpašuma objektu īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, un nav iespējams iegūt Īrnieka piekrišanu, Izīrētājam ir tiesības veikt darbības, kas nepieciešamas piekļūšanai pie komunikācijām Dzīvojamā telpā. Tas notiek pieaicinātu attiecīgo valsts un/vai pašvaldības amatpersonu klātbūtnē, par ko tiek sastādīts atbilstošs akts. Īrnieks ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, nepildot šajā Līgumā noteiktās saistības vai traucējot tās veikt Izīrētājam., savukārt Izīrētājs neatbild par zaudējumiem, kas radušies šī Līguma 5.4. un 5.5. punktā minēto darbību rezultātā.

6.5. Par ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto pakalpojumu regulāru un kvalitatīvu piegādi atbild konkrētā pakalpojuma sniedzējs.

6.6. Īrniekam ir zināms dzīvojamās telpas tehniskais stāvoklis un šajā sakarā viņam nav iebildumu.

6.7. Visus šī Līguma grozījumus un papildinājumus Puses sastāda un apstiprina rakstiski, un pēc tam, kad Puses ir tos parakstījušas, tie tiek pievienoti šim Līgumam un ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

6.8. Šis Līgums bez Īrnieka piekrišanas var tikt grozīts, pamatojoties uz izmaiņām Latvijas Republikas tiesību aktos, un ja īres maksas apmērs tiek grozīts, pamatojoties uz attiecīgu Aizkraukles novada domes (Izīrētāja) saistošo noteikumu, lēmumu pamata. Šajos gadījumos maksājumu apmēru izmaiņas nav jānoformē rakstiski.

6.9. Jautājumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.10. Visi strīdi, kas var rasties šī Līguma izpildes gaitā, tiek atrisināti pārrunu ceļā. Strīdus, kuri nav noregulējami pārrunu ceļā, izskata tiesa Latvijas Republikā spēkā esošo tiesību aktu noteiktajā kārtībā.

6.11. Puses ir materiāli atbildīgas viena otrai par savu līgumisko saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildi, kā arī par zaudējumu nodarīšanu otrai Pusei saskaņā ar šo Līgumu, Latvijas Republikā spēkā esošo tiesību aktu noteiktajā kārtībā un apjomā.

6.12. Īrniekam ir pienākums termiņa notecējuma dēļ vai tādēļ, ka nav samaksāta īres maksa līgumā noteiktajā apmērā, atbrīvot īrēto dzīvojamo telpu pirms līguma termiņa beigām kopā ar ģimenes locekļiem un citām iemitinātajām personām, ja izīrētājs, izmantojot viņam likumā noteiktās tiesības, vēršas tiesā saistības bezstrīdus piespiedu izpildīšanai Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

6.13. Īres līgumu var nostiprināt Zemesgrāmatā.

VII. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

7.1. Šis Līgums stājas spēkā no 20 . gada _________ un tiek noslēgts līdz 20__. gada __________.

7.2. Izīrētājam ir tiesības izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu vai vienpusēji atkāpties no dzīvojamās telpas īres līguma Dzīvojamās telpas īres likumā paredzētajos gadījumos un kārtībā, piedzenot īres un ar dzīvojamo telpu lietošanu saistīto pakalpojumu maksājumu parādu.

7.3. Ja Īrnieks, īrnieka ģimenes locekļi un dzīvojamā telpā iemitinātās personas nav atbrīvojušas dzīvojamo telpu līdz īres līguma termiņa izbeigšanās brīdim, Īrniekam ir jākompensē Izīrētājam īres maksa un citi maksājumi par dzīvojamo telpu lietošanu.

7.4. Īrniekam ir tiesības vienpusēji atkāpties no dzīvojamās telpas īres līguma, rakstiski brīdinot par to Izīrētāju vismaz 1 (vienu) kalendāro mēnesi iepriekš. Ja Īrnieks vienpusēji atkāpjas no dzīvojamās telpas īres līguma bez iepriekšējas brīdināšanas, viņam ir pienākums segt visus maksājumus 1 (vienu) kalendāro mēnesi uz priekšu no atkāpšanās brīža.

7.5. Izbeidzot īres līgumu atbilstoši līguma 7.4. punktam, tiek sastādīts un abpusēji parakstīts Dzīvojamās telpas pieņemšanas nodošanas akts.

VIII. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

8.1. Puses piekrīt visiem Līguma punktiem, ko apstiprina, parakstot šo Līgumu.

8.2. Līgums sagatavots uz __ lapām un parakstīts 2 (divos) ar vienādu juridisko spēku eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Īrnieka, otrs – pie Izīrētāja (vai tā pilnvarotā pārstāvja).

IX. PUŠU PARAKSTI UN APLIECINĀJUMI

Izīrētājs Īrnieks
_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________
/vārds, uzvārds/

_________________________________

/tālrunis/

_________________________________
/tālrunis/
_________________________________

/e-pasts/

_________________________________
/rēķinu nosūtīšanas adrese/e-pasts/
_________________________________
/parakstsparaksta atšifrējums
_________________________________
/parakstsparaksta atšifrējums/

Ar dzīvojamas mājas un piemājas teritorijas uzturēšanas, kā arī ugunsdrošības noteikumiem (Noteikumi) Īrnieks ir iepazīstināts un informēts, ka par šo noteikumu neievērošanu iestājas administratīvā, kriminālā vai civiltiesiskā atbildība.

Ar Noteikumiem iepazinos, un tā nosacījumiem pilnībā piekrītu.

Kontaktinformācija Avārijas gadījumā (minēt Laumu u.c. pēc attiecīgās vietas)

Īrnieks        
 

/paraksts/

 

/paraksta atšifrējums/

 

(Īrnieka apliecinājums par Līguma nosacījumu izpratni rokrakstā)

 

1. pielikums
pie __.___20__. noslēgtā
Dzīvojamās telpas īres līguma Nr._____

DZĪVOJAMĀS TELPAS
NODOŠANAS-PIEŅEMŠANAS AKTS

Izīrētājs, kura vārdā rīkojas _______________________ pārstāvis __________________, no vienas puses, un Īrnieks _______________________, no otras puses,

saskaņā ar noslēgto Dzīvojamās telpas īres līgumu sastāda šo aktu par to, ka:

Izīrētājs nodod, bet Īrnieks pieņem dzīvojamo telpu __________________________________________, Aizkraukles novadā, ar kopējo platību __________ m², tai skaitā dzīvojamā platība _________m² (turpmāk – Dzīvojamā telpa).

Dzīvojamā telpa sastāv no:

      /norāda telpās esošās iekārtas un stāvokli (ja tādas ir)/
istaba Nr.______    
istaba Nr.______    
istaba Nr.__    
atsevišķa virtuve    
vannas istaba un sanitārais mezgls    
atsevišķs gaitenis    
     

Šis akts ir Dzīvojamās telpas īres līguma pielikums, sagatavots un parakstīts 2 (divos) identiskos, ar vienādu juridisko spēku apveltītos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Izīrētāja (vai viņa pilnvarotā pārstāvja), otrs  pie Īrnieka.

Nodod:

Izīrētāja vārdā

Pieņem:

Īrnieks

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________
/vārds, uzvārds/

_________________________________
/parakstsparaksta atšifrējums
_________________________________
/parakstsparaksta atšifrējums/

 

2. pielikums
pie __.___20__. noslēgtā
Dzīvojamās telpas īres līguma Nr._____

KOPĀ AR ĪRNIEKU DZĪVOJAMAJĀ TELPĀ IEMITINĀTAS SEKOJOŠAS PERSONAS:

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Personas kods

Radniecība/ Lēmums

Dzīvojamajā telpā dzīvo

Ieraksta izdarītāja paraksts

no

līdz

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

Aizkraukles novada domes 2023. gada 20. jūlija saistošo noteikumu Nr. 2023/10 "Par Aizkraukles novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumu mērķis ir reglamentēt tiesiskās attiecības starp dzīvojamās telpas izīrētāju un īrnieku, kā arī radīt iespēju pārskatāmā laika periodā izbeigt īres tiesiskās attiecības, kuras ir izveidojušās piespiedu kārtā.

Tiks izbeigta beztermiņa īres līgumu eksistence.

Noteikumi ietver pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanai nepieciešamo tiesisko regulējumu, kurš apraksta dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanas kārtību, īres līguma slēgšanas nosacījumus, īres līguma termiņu un apstiprina pašvaldības dzīvojamo telpu īrniekiem iesnieguma formu jauna īres līguma noslēgšanai.

Tā kā Dzīvojamo telpu īres likums (spēkā no 01.05.2021.) attiecībā uz pašvaldībām piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanu, vairs nepieļauj beztermiņa īres līguma formu, saistošie noteikumi paredz beztermiņa īres līguma pārslēgšanas kārtību un galējo termiņu, līdz kuram šī procedūra veicama ārpustiesas kārtībā – t.i. 2026. gada 31. decembris.

Noteikumi ietver tiesisko regulējumu gadījumam, ja iestājusies pašvaldības dzīvojamās telpas īrnieka nāve un īrnieka ģimenes loceklis prasa īres līguma noslēgšanu iepriekšējā pašvaldības dzīvojamās telpas īrnieka vietā.

Noteikumi paredz pozitīvu ietekmi uz personu loku, kuri neatbilst personu kategorijām, kurām tiek sniegta palīdzība atbilstoši likumam "Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā".

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošanas fiskālās ietekmes prognoze uz Pašvaldības budžetu:

1. nav attiecināms uz ieņēmumu daļu;

2. nav attiecināms uz izdevumu daļu;

3. nav attiecināms uz citām pozīcijām pašvaldības budžetā.

Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešams veidot jaunu institūciju vai jaunas darba vietas.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci  Sociālā ietekme – nav attiecināms

Ietekme uz vidi – nav attiecināms;

Ietekme uz iedzīvotāju veselību – nav attiecināms;

Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi Pašvaldības teritorijā – nav attiecināms.

Ietekme uz konkurenci – nav attiecināms.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām  Par saistošo noteikumu piemērošanu persona var vērsties Aizkraukles novada pašvaldībā.

Iesniegumu par jauna dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu vai iesniegumu, personai, kurai nepieciešama dzīvojamā telpa, bet kura neatbilst personu kategorijām, kurām tiek sniegta palīdzība atbilstoši likumam par "Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā" pieņems un personas iesniegto personas datu atbilstības pārbaudi valsts nozīmes reģistros veiks Aizkraukles novada Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru darbinieki, Aizkraukles novada apvienību pārvalžu darbinieki, Skrīveru pagasta pārvaldes darbinieki un Aizkraukles novada pagastu pakalpojumu centru darbinieki.

Lēmumu par Pašvaldības dzīvojamās telpas jauna īres līguma noslēgšanu, dzīvojamās telpas apmaiņu vai atteikumu slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu pieņem Aizkraukles novada dome.

Lēmumu par Pašvaldības dzīvojamās telpas beztermiņa īres līgumu pārslēgšanu pieņem Aizkraukles novada domes Dzīvokļu komisija.

Aizkraukles novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Aizkraukles novada domes Dzīvokļu komisijas lēmumu var apstrīdēt Aizkraukles novada domē.

Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", ievietoti Pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.aizkraukle.lv un informācija par tiem būs pieejama Aizkraukles novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Aizkraukles Novada Vēstis", vienlaikus nodrošinot atbilstību oficiālajai publikācijai, norādot atsauci uz oficiālo publikāciju, atbilstoši Pašvaldību likuma 47. panta astotajai daļai.

Administratīvo procedūru izmaksas nav paredzētas.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem  Pašvaldību funkcijas, kuru izpildei tiek izstrādāti šie saistošie noteikumi –

Pašvaldību likuma 4. pantā pirmās daļas 10. punktā minētā pašvaldības autonomā funkcija – sniegt iedzīvotājiem palīdzību mājokļa jautājumu risināšanā, kā arī veicināt dzīvojamā fonda veidošanu, uzturēšanu un modernizēšanu.

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai tiks iesaistīti Pašvaldības iestāžu esošie cilvēkresursi, nav nepieciešams veidot jaunas Pašvaldības institūcijas vai darba vietas, jauni uzdevumi tiks uzlikti esošajiem darbiniekiem un būtiski palielināsies administratīvais slogs un darba apjoms. Aizkraukles novadā ir vairāk nekā 1000 noslēgti beztermiņa līgumi, kuriem būs nepieciešams sekot līdzi, vai tiek pārslēgti.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu  Saistošo noteikumu izpildē iesaistītās institūcijas – Aizkraukles novada pašvaldības Administrācija, Aizkraukles novada Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centri, Aizkraukles novada apvienību pārvaldes ar struktūrvienībām, Skrīveru pagasta pārvalde. Saistošie noteikumi neparedz veidot jaunas institūcijas.

Izpildes nodrošināšanai nepieciešamie resursi un to pamatotība – iesaistīto institūciju darbinieki nodrošinās pieteikumu izskatīšanu, izvērtējot katra pieteikuma atbilstību saistošo noteikumu prasībām, nodrošinās vienotu mehānismu īrnieka jauna dzīvojamās telpas līguma noslēgšanai.

7. Prasību samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai.

Pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir leģitīmi un rīcība ir atbilstoša augstākstāvošiem normatīviem aktiem.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām  Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts no 2023. gada 13. jūnija līdz 2023. gada 27. jūnijam publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.aizkraukle.lv sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Par saistošo noteikumu projektu netika saņemti viedokļi.

Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar Aizkraukles novada pašvaldības Administrācijas darbiniekiem, Aizkraukles novada domes Dzīvokļu komisiju.

Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja vietnieks
attīstības un sadarbības jautājumos D. Vingris

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!