• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Cēsu novada domes 2023. gada 25. maija saistošie noteikumi Nr. 5 "Interešu Izglītības programmu finansēšanas un īstenošanas kārtība Cēsu novada pašvaldībā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 27.07.2023., Nr. 143 https://www.vestnesis.lv/op/2023/143.5

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 21

Saistošie noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālā atbalsta pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Jēkabpils novadā

Vēl šajā numurā

27.07.2023., Nr. 143

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Cēsu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 5

Pieņemts: 25.05.2023.

OP numurs: 2023/143.5

2023/143.5
RĪKI

Cēsu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 5

Cēsīs 2023. gada 25. maijā

Interešu Izglītības programmu finansēšanas un īstenošanas kārtība Cēsu novada pašvaldībā

Apstiprināti ar Cēsu novada domes
25.05.2023. lēmumu Nr. 219

Precizēti ar Cēsu novada domes
20.07.2023. lēmumu Nr. 355

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
44. panta otro daļu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldībā tiek sadalīts valsts mērķdotācijas finansējums (turpmāk – mērķdotācija) interešu izglītības programmu (turpmāk – programma) pedagogu darba samaksai interešu izglītības nodrošināšanai Cēsu novadā.

2. Cēsu novada domes izveidota interešu Izglītības programmu izvērtēšanas komisija (turpmāk – komisija) sadala mērķdotāciju un iesniedz priekšlikumu domes priekšsēdētājam attiecīga rīkojuma izdošanai.

3. Uz mērķdotāciju var pretendēt:

3.1. Cēsu pilsētā esošās izglītības iestādes – 10 % apmērā no šīm izglītības iestādēm paredzētās mērķdotācijas;

3.2. Cēsu Bērnu un jauniešu centrs – 90 % apmērā no Cēsu pilsētas izglītības iestādēm paredzētās mērķdotācijas;

3.3. Ārpus Cēsu pilsētas esošās izglītības iestādes – 95 % apmērā no šīm Izglītības iestādēm paredzētās mērķdotācijas;

3.4. Juridiskās un fiziskās personas, kuras pašvaldībā saņēmušas licenci programmas īstenošanai (turpmāk – privātie īstenotāji) – 5 % apmērā no 3.3. punktā minētajām izglītības iestādēm paredzētās mērķdotācijas.

4. Ja 3. punktā noteiktais mērķdotācijas apmērs netiek apgūts, komisija var lemt par par mērķdotācijas pārdali atbilstoši objektīvai nepieciešamībai.

5. Lēmumus par programmu īstenošanas nepieciešamību izglītības iestādēs pieņem Izglītības iestāžu vadītāji, kuri ar lēmumu iepazīstina komisiju 4 dienu laikā pēc Ministru kabineta rīkojuma par mērķdotācijas sadalījumu kārtējam mācību gadam, nosūtot informāciju uz elektronisko pasta adresi izglitibas.parvalde@cesunovads.lv.

6. Privāto īstenotāju iesniegtās programmas izvērtē komisija.

7. Privātais īstenotājs programmas īstenošanai var piesaistīt citus finansējuma avotus, tai skaitā, nosakot skolēnu vecāku līdzfinansējumu. Līdzfinansējuma maksa nedrīkst pārsniegt starpību starp kopējo ikmēneša maksu un piešķirto mērķdotāciju.

8. Programmu īstenošanas kontroli veic Cēsu novada Centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes speciālists (turpmāk – speciālists).

9. Izglītības iestādes līdz kārtējā gada 31. augustam iesniedz speciālistam pārskatu par iepriekšējā mācību gada interešu Izglītības programmu īstenošanu, ko nosūta uz elektronisko pasta adresi izglitibas.parvalde@cesunovads.lv. Katra mācību gada sākumā speciālists nosaka pārskata formu un saturu.

II. Mērķdotācijas piešķiršana privāto īstenotāju programmu īstenošanai un tās izlietojuma kontrole

10. Pašvaldība kārtējā gada jūlijā publicē tās oficiālajā tīmekļvietnē www.cesis.lv informāciju par privāto īstenotāju pieteikšanos mērķdotācijai programmu īstenošanai (turpmāk – paziņojums).

11. Pieteikumu mērķdotācijas saņemšanai (1. pielikums) privātie īstenotāji paziņojumā noteiktajā termiņā iesniedz klātienē kādā no pašvaldības klientu apkalpošanas centriem vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz pašvaldības elektronisko pasta adresi dome@cesunovads.lv, vai nosūtot uz Cēsu novada pašvaldības e-adresi.

12. Pieteikumam pievieno interešu Izglītības programmu (2. pielikums) un programmas īstenošanas atskaiti par iepriekšējo mācību gadu (3. pielikums), ja attiecināms.

13. Komisijas atbalsta programmas šādās jomās prioritārā secībā:

13.1. tehniskā jaunrade (eksperimentālā fizika, tehniskā modelēšanas, astronomija, videoanimācija, automodelisms, elektronika, video, foto u.c.);

13.2. jaunatnes darbs (jauniešu diskusiju klubs, jauniešu līdzdalības pulciņš u.c.);

13.3. vides izglītība (ekoskolas, dabas pētnieki, dabas gidi u.c.);

13.4. kultūrizglītība (koris, vokālā mākslas, dejas māksla, mūzikas, vizuālā un lietišķā mākslas, teātra mākslas, floristika, aerobika, sporta dejas u.c.);

13.5. sporta izglītība (šahs, dambrete, orientēšanās, tūrisms, velo, futbols, džudo, volejbols u.c.);

13.6. cita joma (jaunrade, žurnālistika u.c.).

14. Komisija 30 dienu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa izvērtē pieteikumus saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem (4. pielikums), kur maksimālais punktu skaits ir 35. Punktu skaitu programmai nosaka, komisijas locekļu piešķirto punktu summu dalot ar klātesošo komisijas locekļu skaitu.

15. Komisija 5 dienu laikā pēc Ministru kabineta rīkojuma par mērķdotācijas sadalījumu kārtējam mācību gadam pieņem lēmumu par mērķdotācijas sadali programmām, kurām:

15.1. piešķirti ne mazāk kā 18 punkti;

15.2. īstenošanas laiks ir ne mazāk kā viens mācību gads;

15.3. izglītojamo skaits vienā grupā nav mazāks par 10;

15.4. programmas īstenotājs plāno samazināt vecāka maksājumu proporcionāli piešķirtajam mērķdotācijas līdzfinansējumam uz vienu dalībnieku.

16. Pozitīva lēmuma gadījumā pašvaldība slēdz līgumu ar privāto īstenotāju par mērķdotācijas piešķiršanu programmas īstenošanai kārtējā mācību gadā līdz 31. augustam.

17. Ja saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu par mērķdotācijas sadalījumu janvārim – augustam mērķdotācija tiek samazināta, komisija var samazināt finansējumu privātajiem īstenotājiem. Komisija informē privātos īstenotājus par lēmumu 5 darba dienu laikā pēc tā pieņemšanas.

18. Mērķdotācija paredzēta programmas vadītāja darba algas samaksai, kas atbilst kārtējā mācību gadā apstiprinātajai vidējai interešu izglītības pedagoga slodzes likmei pašvaldības izglītības iestādēs, nepārsniedzot 12 stundas nedēļā vienas programmas īstenošanai. Ja mērķdotācijas pārdales rezultātā privātajam īstenotājam tiek piešķirts papildus finansējums, komisija var lemt par stundu skaita palielinājumu līdz 24 stundām nedēļā. Privātos īstenotājus par komisijas lēmumu informē 5 darba dienu laikā pēc tā pieņemšanas.

19. Privātais īstenotājs līdz kārtējā gada 31. augustam iesniedz koordinatoram atskaiti (3. pielikums) par attiecīgā mācību gada interešu izglītības programmu īstenošanu, nosūtot uz pašvaldības elektronisko pasta adresi dome@cesunovads.lv.

20. Ja programma netiek īstenota saskaņā ar šiem noteikumiem vai tiek konstatēti finanšu vai citi būtiski pārkāpumi, komisijas var pārtraukt programmas īstenošanu un finansējuma izmaksu.

III. Lēmumu apstrīdēšanas kārtība

21. Pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Cēsu novada domē.

22. Cēsu novada domes pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājumi

23. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs

 

1. pielikums
Cēsu novada domes
25.05.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 5

Cēsu novada pašvaldības
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas
un mērķdotācijas sadales komisijai

PIETEIKUMS

valsts budzēta mērķdotācijai interešu izglītības programmas īstenošanai

Informācijas par programmas īstenotāju

Organizācijas nosaukums / fiziskai peronai vārds, uzvārds  
Reģistrācijas numurs  
Juridiskā / Deklarētā adrese  
Tālrunis  
Elektroniskā pasta adrese  
Kredītiestāde  
Norēķinu konta Nr.  
Paraksttiesīgās eprsonas vārds, uzvārds  

Programmas nosaukums, licences numurs ________________________________________

Programmas joma (atzīmēt vienu)

Tehniskā jaunrade

Jaunatnes darbs

Vides izglītība

Kultūrizglītība

Sporta izglītība

Cita joma (ierakstīts) _______________________________________________________

Programmas vadītājs (vārds, uzvārds) ________________________________________

Vadītāja kontaktinformācija: tālr._________________, e pasts ____________________

Skolēnu vecuma grupa _______________________________________________________

Plānotais dalībnieku skaits vienā grupā__________

Plānotais stundu skaits nedēļā: __________

Kopējā dalības maksa mēnesī 1 skolēnam: EURO ________

Vai ir plānota skolēna dalības maksas samazināšana, saņemot pašvaldības finansējumu:

⎕ Ir plānots samazināt dalības maksu

⎕ Nav plānots samazināt dalības maksu

Datums_______________ Paraksts ___________________ Paraksta atšifrējums _________________

 

2. pielikums
Cēsu novada domes
25.05.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 5

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

Iesniedzējs
(nosaukums vai fiziskas personas vārds, uzvārds)
(reģistrācijas numurs)
   
Interešu izglītības programmas nosaukums  
     
Mērķgrupas vecums    
   
Programmas īstenošanai paredzētais laiks  
Programmas vadītāja / pedagoga vārds, uzvārds, kontaktinformācija

Programmas mērķauditorija (aprakstīt mērķauditoriju, vajadzības, intereses, vecumu, dalībnieku skaitu grupā) –

Programmas mērķis

Programmas rezultāti (aprakstīt pārbaudāmos rādītājus un informācijas avotus to izmērīšanai)

Programmas apguves ilgums (aprakstīt programmas apjomu un ilgumu, lai sasniegtu programmas mērķi) –

Programmas īstenošanas darba plāns:

Tematiskais plāns

N.p.k. Mācību mēnesis Nodarbību nosaukums Nodarbību izklāsts (saturs, darba formas un metodes) Plānotais stundu skaits KOPĀ (*T/P)
1.
2.
...
Kopā:

*T – teorētiskas, P – praktiskas ievirzes stundas (stronomiskās)

Atbilstoši interešu izglītības programmas tematikai un specifikai iekļaujami arī drošības jautājumi

Programmas īstenošanai nepieciešamie resursi –

Programmas īstenošanas vieta –

Plānotā interešu izglītības programmas audzēkņu dalība pasākumos novadā / Latvijā / citur –

Programmas vadītāja (pedagoga) profesionālā pieredze –

Apliecinu sniegto ziņu pareizību:

(datums) (paraksts) (paraksta atšifrējums)

 

3. pielikums
Cēsu novada domes
25.05.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 5

ATSKAITE

par 20___./20___. mācību gada interešu izglītības programmas īstenošanu

Programmas īstenošanas vietas adrese –

Programmas īstenotājs (nosaukums, reģ.nr., paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds)

Skolēnu skaits programmā mācību gada sākumā ______ un mācību gada noslēgumā _____

Stundu skaits nedēļā 20___./20___. m.g. _______________

Vēlamais stundu skaits nākamajā mācību gadā ______________

Nr.p.k. Programmas rezultāti (t.sk. dalība konkursos, sacensībās u.c.)
Pasākuma nosaukums Norises vieta Dalībnieku skaits Sasniegumu vai pasākuma īss apraksts
1.
2.
...

Ja netika sasniegti plānotie rezultāti, aprakstīt iemeslus (aizpilda, ja atteicināms) –

Datums  

Informāciju sagatavoja

 
      (paraksts, atšifrējums)

 

4. pielikums
Cēsu novada domes
25.05.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 5

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Valsts budžeta mērķdotācijas saņemšanai interešu izglītības programmas īstenošanai

Nr. Kritērija nosaukums Punkti
1. Skolēnu skaits grupā  
  16 un vairāk 5
  10–15 skolēni 3
2. Programmas īstenošanas darba plāns (aktivitātes)  
  Programmā plānotās aktivitātes ir skaidri aprakstītas un pamatotas. Programmas aktivitāšu kopums vērsts uz programmas mērķa sasniegšanu. 5
  Programmā plānotās aktivitātes ir daļēji izklāstītas un aktivitāšu kopums ir daļēji vērsts uz programmas mērķa sasniegšanu. 3
  Programmā plānotajām aktivitātēm trūkst detalizēta izklāsta un tās minimāli atbilsts programmas mērķa sasniegšanai. 0
3. Programmas atbilstības novērtējums izvirzītajai jomas prioritātei  
  Programmas saturs pilnībā atbilst pieteikumā atzīmētajai jomas prioritātei. 5
  Programmas saturs daļēji atbilst pieteikumā atzīmētajai jomas prioritātei. 3
  Programmas saturs netabilst pieteikumā atzīmētajai jomas prioritātei. 0
4. Īstenošanas gaitā sasniedzamie rezultāti  
  Programma ietver pārbaudāmus sasniedzamo rezultātu rādītājus un tie ir precīzi definēti plānotajai izglītības programmai. 5
  Programma ietver daļēji pārbaudāmus sasniedzamo rezultātu rādītājus, tie ir aprakstīti programmā. 3
  Programmā nav norādīti pārbaudāmi sasniedzmo rezultātu rādītāji un tie nav skaidri aprakstīti programmā. 0
5. Programmas mērķauditorija  
  Programmā ir skaidri definātas dalībnieku intereses un vajadzības, aktivitāšu saturs atbilst mērķauditorijai. Skaidri norādīts, kāda mērķa grupa tiks apzināta un tā ir skaitliski novērtēta. 5
  Programmā ir sniegta vispārīga informācija par dalībnieku interesēm un vajadzībām, un aktivitāšu atbilstību tām. Mērķa grupa ir novērtēta skaitliski. 3
  Programmā nav aprakstītas dalōibnieku intereses un vajadzības, mērķa grupa nav skaitliski novērtēta. 0
6. Programmas paguves ilgums un apjoms  
  Programmas pieteikumā norādītais stundu skaits nedēļā atbilst interešu programmas īstenošanas darba plānam un tajā norādītajam apjomam. 5
  Programmas pieteikumā norādītais stuindu skaits nedēļā daļēji atbilst interešu programmas īstenošanas darba plānam un tajā norādītajam apjomam. 3
  Programmas pieteikumā norādītais stundu skaits nedēļā atbilst interešu programmas īstenošanas darba plānam un tajā norādītajam apjomam. 0
7 Dalības maksa mēnesī  
  Daībnieka dalības maksa programmā ir samērīga attiecībā pret īstenošanas vietu un termiņu, veicamajām aktivitātēm, iesaistāmo mērķgrupu, lielumu, sasniedzamajiem rezultātiem. 5
  Daībnieka dalības maksa programmā ir daļēji samērīga attiecībā pret īstenošanas vietu un termiņu, veicamajām aktivitātēm, iesaistāmo mērķgrupu, lielumu, sasniedzamajiem rezultātiem. 3
  Daībnieka dalības maksa programmā ir nesamērīga attiecībā pret īstenošanas vietu un termiņu, veicamajām aktivitātēm, iesaistāmo mērķgrupu, lielumu, sasniedzamajiem rezultātiem. 0
  Kopā:  

 

Cēsu novada domes 2023. gada 25. maija saistošo noteikumu Nr. 5 "Interešu izglītības programmu finansēšanas un īstenošanas kārtība Cēsu novada pašvaldībā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa Norādāmā informācija
1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldībā tiek sadalīts valsts mērķdotācijas finansējums (turpmāk – mērķdotācija) interešu Izglītības programmām (turpmāk – programma) pedagogu darba algas un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām interešu izglītības finansēšanai Cēsu novadā. Atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 28. augusta noteikumu Nr. 382 "Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība" 9. punktam uz mērķdotācijas līdzekļiem var pretendēt ikviena pašvaldības izglītības iestāde, kā arī juridiskās un fiziskās personas, kuras pašvaldībā saņēmušas licenci programmas īstenošanai.

Domes pilnvarojums izstrādāt pašvaldības saistošos noteikumus "Interešu izglītības programmu finansēšanas un īstenošanas kārtība Cēsu novada pašvaldībā" (turpmāk – Noteikumi) izriet no Pašvaldību likuma 44. panta otrās daļas.

Noteikumi ir izstrādāti ar mērķi nodrošināt iespējami daudzpusīgu interešu izglītību.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu  Noteikumu izpildes nodrošināšanai tiks izmantoti valsts budžeta mērķdotācijas līdzekļi šādās proporcijās:

1. Cēsu pilsētā esošās izglītības iestādes – 10 % apmērā no šīm Izglītības iestādēm paredzētās mērķdotācijas;

2. Cēsu Bērnu un jauniešu centrs – 90 % apmērā no Cēsu pilsētas Izglītības iestādēm paredzētās mērķdotācijas;

3. Ārpus Cēsu pilsētās esošās izglītības iestādes – 95 % apmērā no šīm Izglītības iestādēm paredzētās mērķdotācijas;

4. Juridiskās un fiziskās personas, kuras pašvaldībā saņēmušas licenci programmas īstenošanai (turpmāk – privātie īstenotāji) – 5 % apmērā no 3.3. punktā minētajām Izglītības iestādēm paredzētās mērķdotācijas.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci  Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums radīs vienlīdzīgas tiesības un pienākumus visām juridiskajām un fiziskajām personām pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Mērķgrupa, uz kuru attiecināms Noteikumu tiesiskais regulējums, ir fiziskās personas, kas ir reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji vai juridiskās personas, kuras vēlas Cēsu novada pašvaldībā īstenot licencētas interešu izglītības programmas.

Nav konstatēta negatīva ietekme uz vidi.

Neatstāj negatīvu ietekmi uz iedzīvotāju veselību.

Nav konstatējama ierobežojoša ietekme uz tirgu un atbilstību brīvai un godīgai konkurencei. Noteikumu tiesiskais regulējums sniegs atbalstu interešu izglītības programmu īstenotājiem.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām  Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisija un Cēsu novada Centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes speciālists. Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas lēmumus var apstrīdēt Cēsu novada domē. Cēsu novada domes lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

Noteikumi nosaka personu veicamās darbības un administratīvās procedūras finansēšanas saņemšanai.

Administratīvo procedūru izmaksas nav paredzētas.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem  Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punktā ir noteikta Pašvaldības autonomā funkcija gādāt par iedzīvotāju izglītību, tostarp nodrošināt iespēju iegūt obligāto izglītību un gādāt par pirmsskolas izglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības un pieaugušo izglītības pieejamību. Tādēļ saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci, jo veicamie uzdevumi un pienākumi sakrīt ar līdzšinējiem.
6. Informācija par izpildes nodrošināšanu  Izpildi nodrošinās Interešu Izglītības programmu izvērtēšanas komisija un Cēsu novada Centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes speciālists. Jaunas institūcijas netiek veidotas, esošās netiek likvidētas vai reorganizētas.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana  Izglītības un zinātnes ministrija aprēķina mērķdotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par periodu no kārtējā gada 1. septembra līdz kārtējā gada 31. decembrim un par periodu no nākamā gada 1. janvāra līdz nākamā gada 31. augustam atbilstoši izglītojamo skaitam kārtējā gada 1. septembrī vispārējās pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs attiecīgajā administratīvajā teritorijā. Izpildes nodrošināšanai tiks izmantoti valsts budžeta mērķdotācijas līdzekļi, paredzot, ka fiziskās personas, kas ir reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji vai juridiskās personas, kuras vēlas Cēsu novada pašvaldībā īstenot licencētas interešu izglītības programmas varēs pretendēt uz valsts mērķdotāciju programmas īstenošanai.

Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai.

Pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir leģitīmi un rīcība ir atbilstoša augstākstāvošiem normatīviem aktiem. 

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām  Saistošo noteikumu projekts no 2023. gada 2. maija līdz 2023. gada 16. maijam publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.cesis.lv sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!