• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Rēzeknes novada domes 2023. gada 20. jūlija saistošie noteikumi Nr. 6 "Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 24.07.2023., Nr. 140 https://www.vestnesis.lv/op/2023/140.9

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Rēzeknes novada domes saistošie noteikumi Nr. 7

Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 1 "Rēzeknes novada pašvaldības nolikums"

Vēl šajā numurā

24.07.2023., Nr. 140

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Rēzeknes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 6

Pieņemts: 20.07.2023.

OP numurs: 2023/140.9

2023/140.9
RĪKI

Rēzeknes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Rēzeknes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 6

Rēzeknē 2023. gada 20. jūlijā

Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes
2023. gada 20. jūlija sēdē
(prot. Nr. 15, 1.§)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu, 48. pantu
un likumu "Par pašvaldību budžetiem"

Izdarīt Rēzeknes novada domes 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam" šādus grozījumus:

1. izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžetu 2023. gadam šādā apmērā (1. pielikums):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 45 394 258 euro;

2.2. kārtējā gada izdevumi – 61 306 861 euro;

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 14 918 294 euro;

2.4. saņemtie aizņēmumi – 2 331 989 euro;

2.5. saņemto aizņēmumu atmaksa – 1 257 680 euro;

2.6. līdzdalība komersantu pašu kapitālā – 80 000 euro.

2. izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums)

Rēzeknes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Švarcs

 

1. pielikums

2. pielikums

 

Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētāja ziņojums
Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 20. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 6 "Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam""

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.

Sastādot budžeta plānu pieejamie resursi tika izvietoti atbilstoši novada attīstības prioritātēm. Budžets tiek plānots ar piesardzības principu, tāpēc budžeta plāns nav balstīts uz nereāliem ieņēmumiem, kuru būtība varētu tikt apšaubīta un kuru neizpildes gadījumā būtiski tiktu kavēta pašvaldības funkciju izpilde.

Rēzeknes novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un ziedojumu budžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. Finanšu resursu izlietojuma plāna projekti ir saskaņoti ar attiecīgo iestāžu un struktūrvienību vadītājiem.

Skaitliskā informācija par Rēzeknes novada pašvaldības budžeta ieņēmumiem, izdevumiem, aizņēmumiem un galvojumiem ir norādīta Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 6 "Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam" 1., un 2. pielikumā. Pašvaldības budžeta izdevumi ir plānoti saskaņojot tos ar Rēzeknes novada Attīstības programmu 2019.–2025. gadam un ar Viļānu novada attīstības programmu 2015.–2022. gadam.

Ieņēmumi

Pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas ir plānotas EUR 1 011 042 (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu) kopsummā un tās veido:

• Nenodokļu ieņēmumi (ieņēmumi no ēku un būvju, meža īpašumu un zemes pārdošanas, ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas, pašvaldību nodevas u.c.);

• Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem (ieņēmumi par telpu nomu un īri, maksas par izglītības pakalpojumiem u.c.);

• Valsts budžeta finansējuma izmaiņas pašvaldības realizētajos pasākumos un projektos.

Ieņēmumu izmaiņas 2023. gadam

Ņemot vērā budžeta ieņēmumu daļas izpildi un ieņēmumu prognozes ir veiktas izmaiņas sekojošās ieņēmumu daļas pozīcijās:

• Pašvaldības saņemto valsts budžeta transfertu daļa palielināta par EUR 756 346. Palielinājums ir skaidrojams ar papildus saņemto valsts finansējumu autoceļu uzturēšanai, elektroautobusa iegādi Rēzeknes novada pašvaldībā u.c.

• Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu daļa palielināta par EUR 90 614. Izmaiņas veido ieņēmumu plāna izmaiņas pagastu pārvaldēs par nomu un īri un maksas par izglītības pakalpojumiem;

• Nenodokļu ieņēmumu daļa palielināta par EUR 164 079. Izmaiņas veiktas ieņēmumu pozīcijās ieņēmumi no ēku un būvju, meža īpašumu un zemes pārdošanas, ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas u.c.

Izdevumu izmaiņas 2023. gadam

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas plānotas EUR 794 642 apmērā (neskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).

Vispārējie valdības dienesti

Izdevumu samazinājums skaidrojams ar līdzekļu neparedzētiem gadījumiem novirzīšanu Rēzeknes novada pašvaldības kapitālsabiedrībām SIA "Strūžānu siltums" un SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums".

Ekonomiskā darbība

Izdevumu samazinājums skaidrojams ar novada pašvaldības infrastruktūras uzlabošanas plānoto izdevumu pārvirzīšanu elektroautobusa iegādei skolēnu pārvadāšanai Viļānu apvienībā.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Izdevumu samazinājums skaidrojams ar līdzekļu pārvirzīšanu autoratlīdzības apmaksai projektos "Maltas Bērnu un jauniešu centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana", "Rēznas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstinašana" un "Viļānu Mūzikas un mākslas skolas jaunās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana".

Veselība

Izdevumu izmaiņas šajā funkcionālajā kategorijā skaidrojamas ar papildus saņemto finansējumu no Nacionālā veselības dienesta.

Kultūra, atpūta un sports

Izdevumu daļas pieaugums skaidrojams ar Lūznavas muižas plānotajiem izdevumiem projektā "Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā".

Izglītība

Izdevumu pieaugums skaidrojams ar:

• papildus saņemto valsts finansējumu digitālo mācību līdzekļu iegādei;

• elektroenerģijas un kurināmā sadārdzinājumu izglītības iestādēs,

• plānoto elektroautobusa iegādi Rēzeknes novada pašvaldības Viļānu apvienībā.

• Koriģētu izdevumu plānu projektos "Viļānu mūzikas un mākslas skolas jaunās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana", "Rēznas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" un "Maltas bērnu un jauniešu centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana".

Sociālā aizsardzība

Izdevumu pieaugums skaidrojams ar papildus plānotiem līdzekļiem atbalstam mājsaimniecībām apkures sezonas izdevumu kompensācijai.

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Uz 2023. gada 20. jūliju pašvaldībai ir noslēgti 86 aizņēmumu un 9 galvojumu līgumi.

Pašvaldība paredz veikt sekojošus aizņēmumus 2023. gadā (kopā 2 331 989 EUR):

• Administratīvās ēkas pārbūve Skolas ielā 24, Maltā EUR 73 378;

• Kruķu sākumskolas ēkas pārbūve Miera ielā 9, Kruķi, Silmalas pagastā EUR 142 590;

• Modernas, energoefektīvas sporta halles būvniecība Viļānos EUR 426 782;

• Dienas aprūpes centra un darbnīcu izveide Liepu ielā 2B, Viļānos un Grupu dzīvokļu būvniecība Liepu ielā 2B, Viļānos EUR 863 563;

• Maltas bērnu un jauniešu centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana EUR 175 583;

• Rēznas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana EUR 160 353;

• Viļānu mūzikas un mākslas skolas jaunās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana EUR 328 724;

• Lendžu administratīvās ēkas, t.sk. kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana EUR 21 017;

• Elektroautobusa iegādei Rēzeknes novada pašvaldībā EUR 139 999.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!