• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Cēsu novada domes 2023. gada 22. jūnija saistošie noteikumi Nr. 10 "Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 24.07.2023., Nr. 140 https://www.vestnesis.lv/op/2023/140.7

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 24/2023

Par Mārupes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem

Vēl šajā numurā

24.07.2023., Nr. 140

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Cēsu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 10

Pieņemts: 22.06.2023.

OP numurs: 2023/140.7

2023/140.7
RĪKI

Cēsu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 10

Cēsīs 2023. gada 22. jūnijā

Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem

Apstiprināti
ar Cēsu novada domes
22.06.2023. lēmumu Nr. 291

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
44. panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Cēsu novada pašvaldības pabalstu veidus pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildei.

2. Noteikumos paredzētos pabalstus ir tiesības saņemt personām, kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Cēsu novada administratīvajā teritorijā, ja Noteikumos nav paredzēts citādi.

3. Noteikumos paredzētos pabalstus, neizvērtējot mājsaimniecības ienākumus (izņemot 4.3. apakšpunktā minēto pabalstu), piešķir Cēsu novada Sociālais dienests (turpmāk – Dienests).

4. Cēsu novadā ir šādi pašvaldības izmaksājamie pabalsti:

4.1. bērna piedzimšanas pabalsts;

4.2. pabalsts mācību gada uzsākšanai;

4.3. pabalsts medicīnisko izdevumu apmaksai;

4.4. pabalsts pārtikas iegādei tuberkulozes slimniekam, kurš ārstējas ambulatori;

4.5. pabalsts aizgādnim;

4.6. pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotai personai;

4.7. svētku pabalsts politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem;

4.8. pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem;

4.9. pabalsts 100 gadu jubilejā;

4.10. apbedīšanas pabalsts.

II. Bērna piedzimšanas pabalsts

5. Bērna piedzimšanas pabalstu piešķir par katru jaundzimušo bērnu vienam no bērna vecākiem, izņemot personu, kurai izsniegta termiņuzturēšanās atļauja vai ilgtermiņa vīza, ja bērna un vecāka deklarētā dzīvesvieta ir Cēsu novada administratīvajā teritorijā un pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu nav saņemts citā pašvaldībā.

6. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 200,00 euro.

7. Pabalstu var saņemt arī persona, kura adoptējusi vai iecelta par aizbildni bērnam līdz 6 mēnešu vecumam, vai audžuģimene, kurā ievietots bērns līdz 6 mēnešu vecumam, ja bērna piedzimšanas pabalsts nav izmaksāts vienam no bērna vecākiem.

8. Bērna piedzimšanas pabalstu, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, var pieprasīt trīs mēnešu laikā no bērna piedzimšanas, adopcijas vai aizbildņa iecelšanas dienas, vai dienas, kad bērns ievietots audžuģimenē.

9. Bērna piedzimšanas pabalsts netiek piešķirts, ja bērns pēc piedzimšanas ir nodzīvojis mazāk par 72 stundām, kā arī gadījumos, kad bērns ir valsts apgādībā.

III. Pabalsts mācību gada uzsākšanai

10. Pabalsts mācību gada uzsākšanai paredzēts ar mācību procesa uzsākšanu vai turpināšanu saistīto izdevumu segšanai bērniem ar invaliditāti vai daudzbērnu ģimeņu bērniem.

11. Pabalsts mācību gada uzsākšanai tiek piešķirts, uzsākot jaunu mācību gadu pamata vai vidējās izglītības iestādēs no 1. līdz 12. klasei vai profesionālajās izglītības iestādēs, ja ģimenei šim nolūkam nav piešķirts cits pašvaldības pabalsts.

12. Pabalsts mācību gada uzsākšanai tiek piešķirts vienu reizi mācību gada laikā, un tā apmērs ir 30,00 euro vienam izglītojamajam.

13. Pabalstu mācību gada uzsākšanai turpina izmaksāt pēc izglītojamā pilngadības sasniegšanas, ja izglītojamais bez pārtraukuma turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecumam.

14. Iesniegumi pabalsta saņemšanai tiek pieņemti no 1. jūlija līdz 30. septembrim.

IV. Pabalsts medicīnisko izdevumu apmaksai

15. Pabalsts medicīnisko izdevumu apmaksai paredzēts ar veselības aprūpi saistītu izdevumu segšanai vientuļiem vienatnē dzīvojošiem vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējiem, kuru pensija nepārsniedz 500 euro.

16. Pabalstu medicīnisko izdevumu apmaksai piešķir ambulatorās ārstēšanas (t.sk. zobu ārstēšanas un protezēšanas), stacionārās ārstēšanas, medicīnisko izmeklējumu un citu medicīnas pakalpojumu izmaksu segšanai, redzes korekcijas līdzekļu, medicīnas preču un slimnieku aprūpes priekšmetu iegādes izdevumu apmaksai, recepšu medikamentu apmaksai vai valsts kompensējamo medikamentu, vai valsts kompensējamo slimnieku aprūpes priekšmetu nekompensējamās daļas apmaksai.

17. Pabalstu medicīnisko izdevumu apmaksai piešķir, pilnībā vai daļēji sedzot medicīniskos izdevumus un ievērojot, ka šis pabalsts kalendārā gada laikā nepārsniedz 150,00 euro vienai personai.

18. Lai saņemtu pabalstu medicīnisko izdevumu apmaksai, Dienestā jāiesniedz iesniegums, medicīniskos izdevumus apliecinoši dokumenti (attiecīgo čeku vai stingrās uzskaites kvīšu, kur norādīts klienta vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un samaksas apmērs, kopijas), kuri izsniegti ne agrāk trīs mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas, vai arī priekšapmaksas rēķins.

V. Pabalsts pārtikas iegādei tuberkulozes slimniekam, kurš ārstējas ambulatori

19. Pabalsts pārtikas iegādei tuberkulozes slimniekam, kurš ārstējas ambulatori, ir paredzēts materiāla atbalsta sniegšanai personai, kurai tuberkulozes saslimšanas dēļ ir novājināts organisms un veselības stāvokļa uzlabošanai nepieciešams pilnvērtīgs uzturs.

20. Tiesības saņemt pabalstu uz noteiktu periodu ir personai, kurai ārstējošais ārsts, izvērtējot personas veselības stāvokli, ir noteicis ambulatoru ārstēšanos no tuberkulozes un kurai par to ir izsniegta Latvijas Infektoloģijas centra vai ģimenes ārsta izziņa.

21. Pabalsta apmērs ir 3,00 euro dienā.

22. Pabalsta saņemšanai personai jāvēršas Dienestā, iesniedzot iesniegumu un ārsta izziņu.

23. Pabalstu piešķir no dienas, kad persona iesniegusi iesniegumu par pabalsta piešķiršanu.

24. Pabalstu piešķir uz ambulatorās ārstēšanas periodu un šī perioda laikā, ievērojot Noteikumu 21. punktā noteikto pabalsta apmēru, proporcionāli attiecīgā mēneša dienu skaitam, kad personai ir tiesības saņemt pabalstu, izmaksā reizi mēnesī līdz mēneša 10. datumam.

VI. Pabalsts aizgādnim

25. Pabalstu aizgādnim ir tiesības saņemt Noteikumos paredzētajām personām, kuras bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādni vai pagaidu aizgādni (turpmāk – aizgādnis) pilngadīgai personai, kurai tiesa ir ierobežojusi rīcībspēju (turpmāk – aizgādnībā esoša persona), ja aizgādnībā esošās personas deklarētā dzīvesvieta ir Cēsu novada administratīvajā teritorijā un ja aizgādnībā esošā persona nav ievietota sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai ilgāk kā mēnesi neatrodas ārstniecības iestādē.

26. Pabalsta aizgādnim apmērs ir 30,00 euro mēnesī par katru aizgādnībā esošu personu.

27. Ja aizgādnībā esošai personai ir divi vai vairāki aizgādņi, pabalsts tiek izmaksāts vienam aizgādnim.

28. Pabalsta apmērs par nepilnu mēnesi tiek noteikts, ievērojot Noteikumu 26. punktā paredzēto pabalsta apmēru, proporcionāli dienu skaitam attiecīgajā mēnesī, kad aizgādnim ir tiesības saņemt pabalstu.

29. Pabalstu piešķir no dienas, kad aizgādnis iesniedzis iesniegumu par pabalsta piešķiršanu.

30. Pabalsts aizgādnim ir ikmēneša pabalsts, ko līdz katra mēneša 10. datumam izmaksā par iepriekšējo mēnesi.

31. Aizgādnim, kuram piešķirts pabalsts, ir pienākums nekavējoties informēt Dienestu par to, ka aizgādnībā esošā persona ievietota sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai ilgāk kā mēnesi atrodas ārstniecības iestādē, atgriezusies dzīvesvietā no sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijas vai ārstniecības iestādes, aizgādnībā esošā persona vai aizgādnis mainījuši deklarēto dzīvesvietu ārpus Cēsu novada administratīvās teritorijas vai aizgādnībā esošā persona ir mirusi.

32. Ja aizgādnis Noteikumu 31. punktā minētos nosacījumus nav pildījis un ir saņēmis pabalstu, aizgādnim ir pienākums labprātīgi atmaksāt Dienestam pārmaksāto pabalsta summu. Ja aizgādnis šo summu labprātīgi neatmaksā, to piedzen tiesas ceļā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

33. Ja aizgādnis līdz kārtējā gada 1. februārim nav iesniedzis bāriņtiesā norēķinu par iepriekšējā gada aizgādnības pārvaldību, bāriņtiesa par to nekavējoties informē Dienestu, un Dienests aiztur pabalsta izmaksu līdz brīdim, kad saņemta informācija no bāriņtiesas par norēķina par aizgādnības pārvaldību saņemšanu.

34. Ja norēķins par aizgādnības pārvaldību tiek iesniegts vēlāk kā trīs mēnešus pēc Noteikumu 33. punktā minētā termiņa, pabalsta izmaksa tiek atsākta tikai no norēķina iesniegšanas dienas, anulējot aizturēto pabalsta summu.

35. Pabalsta izmaksu pārtrauc vai izbeidz, ja aizgādnis vai aizgādnībā esošā persona mainījusi deklarēto dzīvesvietu ārpus Cēsu novada administratīvās teritorijas, aizgādnis vai aizgādnībā esošā persona ir mirusi, bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par aizgādņa atcelšanu, atstādināšanu vai atlaišanu no aizgādņa pienākumu pildīšanas, vai tiesa atceļ aizgādnībā esošajai personai rīcībspējas ierobežojumu, izbeidz pagaidu aizgādnību vai ir beidzies tiesas nolēmuma darbības termiņš par pagaidu aizgādnības nodibināšanu.

VII. Pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotai personai

36. Tiesības saņemt pabalstu no ieslodzījuma atbrīvotai personai pamatvajadzību nodrošināšanai ir no ieslodzījuma vietas atbrīvotai personai, kuras deklarētā dzīvesvieta pirms brīvības atņemšanas bijusi Cēsu novada administratīvajā teritorijā un kura pēdējā ieslodzījuma vietā pavadījusi ne mazāk kā vienu gadu.

37. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 50,00 euro.

38. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem vienas darba dienas laikā pēc tam, kad Dienestā izvērtēšanai iesniegti visi nepieciešamie dokumenti:

38.1. iesniegums;

38.2. ieslodzījuma vietu pārvaldes izdota izziņa par atbrīvošanu vai tiesas spriedums par atbrīvošanu.

39. Pabalstu izmaksā piecu darba dienas laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

40. Pabalstu piešķir, ja personas iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas un to apliecina Noteikumu 38.2. apakšpunktā minētā izziņa.

41. Papildus Noteikumu 4.6. apakšpunktā minētajam pabalstam Dienests var pilnībā vai daļēji apmaksāt pakalpojumus, kas nepieciešami no ieslodzījuma atbrīvotas personas integrācijai sabiedrībā (pases noformēšana, ārstēšanās no dažāda veida atkarībām un tml.), par attiecīgajiem pakalpojumiem veicot pārskaitījumu pakalpojumu sniedzējiem. Šie pakalpojumi tiek apmaksāti vienu reizi triju gadu periodā pēc atgriešanās no ieslodzījuma vietas.

VIII. Svētku pabalsts politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem

42. Svētku pabalsts politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem (turpmāk šajā nodaļā – Svētku pabalsts) sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas dienu tiek piešķirts vienu reizi gadā, novembrī, bez personas iesnieguma un bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas.

43. Svētku pabalsta politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem apmērs ir 75,00 euro.

44. Svētku pabalstu, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes personu datu apstrādes departamenta ziņām, piešķir un pārskaita Cēsu novada pašvaldībā deklarētajām politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.

IX. Pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem

45. Pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem tiek piešķirts vienu reizi kalendāra gadā saskaņā ar Dienesta rīcībā esošajām ziņām par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem bez personas ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas, ja pabalsta pieprasītājs attiecīgajā kalendāra gadā šāda veida pabalstu nav saņēmis citā pašvaldībā.

46. Pabalsta Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem apmērs ir 75,00 euro.

47. Ja persona atbilst pabalsta saņemšanas nosacījumiem, bet Dienesta rīcībā nav ziņu par personu, pieprasot pabalstu, persona uzrāda Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecību un iesniedz iesniegumu.

X. Pabalsts 100 gadu jubilejā

48. Pabalsts 100 un vairāk gadu jubilejā ir naudas pabalsts 100,00 euro apmērā.

49. Pabalstu piešķir bez personas iesnieguma, pamatojoties uz Fizisko personu reģistrā iegūtajām ziņām.

XI. Apbedīšanas pabalsts

50. Apbedīšanas pabalstu piešķir par personu, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta pirms nāves ir bijusi Cēsu novada administratīvajā teritorijā un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk – VSAA) izmaksātā apbedīšanas pabalsta summa nepārsniedz 500,00 euro.

51. Apbedīšanas pabalsts ir vienreizējs, tā apmērs nepārsniedz 500,00 euro un to izmaksā mirušās personas ģimenes loceklim (apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu.

52. Apbedīšanas pabalstu aprēķina kā starpību starp Noteikumu 50. punktā noteikto summu un VSAA izmaksāto apbedīšanas pabalstu.

53. Ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurai nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu, Dienests slēdz līgumu par šī pakalpojuma organizēšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus, nepārsniedzot 500,00 euro.

54. Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, Dienestā jāiesniedz:

54.1. iesniegums;

54.2. miršanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu, ja Dienesta rīcībā nav attiecīgo ziņu;

54.3. VSAA izziņa par piešķirto apbedīšanas pabalstu un tā apmēru vai par pabalsta piešķiršanas atteikumu, ja šo ziņu nav Dienesta rīcībā.

55. Dienests pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas 10 darba dienu laikā pieņem lēmumu par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu.

XII. Lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana

56. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Cēsu novada pašvaldības domē.

57. Cēsu novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

XIII. Noslēguma jautājums

58. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Cēsu novada domes 2021. gada 29. decembra saistošie noteikumi Nr. 24 "Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem".

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs

 

Cēsu novada pašvaldības domes 2023. gada 22. jūnija saistošo noteikumu Nr. 10 "Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem"
paskaidrojuma raksts

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums

 

Cēsu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu "Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem" (turpmāk – Saistošie noteikumi) mērķis ir noteikt kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība), īstenojot tās brīvprātīgās iniciatīvas, sniedz materiālu atbalstu Cēsu novada iedzīvotājiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā (ja Saistošajos noteikumos nav paredzēts citādi), bez viņu ienākumu izvērtēšanas (izņemot vecuma vai invaliditātes pensiju saņēmējiem) noteiktās dzīves situācijās.

Cēsu novada pašvaldībā ir spēkā Cēsu novada domes 2021. gada 29. decembra saistošie noteikumi Nr. 24 "Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem", kuri pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas izpildes nodrošināšanai izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu.

2023. gada 1. janvārī stājies spēkā Pašvaldību likums un zaudējis spēku likums "Par pašvaldībām". Saskaņā ar Pašvaldību likuma pārejas noteikumu 6. punktu dome izvērtē uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdoto saistošo noteikumu atbilstību šim likumam un izdod jaunus saistošos noteikumus atbilstoši šajā likumā ietvertajam pilnvarojumam; līdz jaunu saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 30. jūnijam piemērojami uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdotie saistošie noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

Pašvaldību likuma 5. panta pirmā un otrā daļa noteic, ka pašvaldība savas administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi īstenot iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tās nav citu institūciju kompetencē un šādu darbību neierobežo citi likumi; brīvprātīgo iniciatīvu izpildes kārtību nosaka un finansējumu nodrošina pašvaldība.

Ievērojot šo regulējumu, Pašvaldības dome ir izvērtējusi tās 2021. gada 29. decembra saistošo noteikumu Nr. 24 "Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem" atbilstību normatīvajiem aktiem un sagatavojusi Saistošos noteikumus, pamatojoties uz Pašvaldību likuma normām.

Salīdzinājumā ar spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem par Pašvaldības pabalstiem, īstenojot brīvprātīgās iniciatīvas, Saistošie noteikumi papildināti ar pabalstu pārtikas iegādei tuberkulozes slimniekam, kurš ārstējas ambulatori, lai sniegtu materiālu atbalstu ar tuberkulozi slimojošām personām un veicinātu viņu iesaistīšanos ārstniecības procesā. Saistošajos noteikumos salīdzinājumā ar spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem par 25 euro palielināts svētku pabalsts politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un par 25 euro – pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu Saistošie noteikumi aizstāj spēkā esošos saistošos noteikumus par Pašvaldības pabalstiem.

Saistošajiem noteikumiem ir tieša ietekme uz Pašvaldības budžetu – 2023. gadā spēkā esošo saistošo noteikumu izpildei paredzēti 190 310 euro (bērna piedzimšanas pabalstam – 69800 euro, pabalstam mācību gada uzsākšanai – 32070 euro, pabalstam medicīnisko izdevumu apmaksai – 46050 euro, pabalstam aizgādnim – 5760 euro, pabalstam no ieslodzījuma atbrīvotai personai – 850 euro, svētku pabalstam politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem – 15000 euro, pabalstam Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem – 2000 euro, pabalstam 100 gadu jubilejā – 800 euro; apbedīšanas pabalstam – 17980 euro). Finansējums pabalstam pārtikas iegādei tuberkulozes slimniekam, kurš ārstējas ambulatori 1620,00 euro apmērā (3,00 euro x 3 personas x 180 dienas) tiks nodrošināts Sociālā dienesta 2023. gada budžeta ietvaros. Ievērojot pabalstu apmēra palielināšanu, budžetā nepieciešams papildus finansējums svētku pabalstam politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem 6250 euro (25 euro x 250 personas) un pabalstam Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem 875 euro (25 euro x 35 personas), kopā 7125 euro.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci Saistošajos noteikumos paredzētais Pašvaldības materiālais atbalsts sekmēs sociālo integrāciju un ikdienas vajadzību nodrošināšanu vairākām iedzīvotāju grupām – ģimenēm, piedzimstot bērnam, daudzbērnu ģimeņu un ģimeņu, kuras audzina bērnu ar invaliditāti, bērniem uzsākot mācību gadu, vientuļiem vienatnē dzīvojošiem vecuma vai invaliditātes pensiju saņēmējiem ar zemu ienākumu līmeni, daļēji sedzot medicīniska rakstura izdevumus, aizgādņiem, pildot to pienākumus, un no ieslodzījuma atbrīvotām personām, uzsākot patstāvīgu dzīvi pēc atbrīvošanas, politiski represētām personām, nacionālās atbrīvošanās kustības dalībniekiem, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, 100 gadu vecumu sasniegušām personām, kā arī veicinās ar tuberkulozi slimo personu iesaistīšanos ārstēšanās procesā un sniegs tām atbalstu veselības atgūšanā.

Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi un konkurenci novadā.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Pašvaldības Sociālais dienests, kura lēmumus var apstrīdēt Pašvaldības domē. Pašvaldības domes lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

Saistošo noteikumu īstenošana neradīs papildus izmaksas saistībā ar paredzēto pabalstu administrēšanu.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem Saistošie noteikumi ir izstrādāti Pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas īstenošanai. Saistošo noteikumu izpilde tiks organizēta paredzēto personāla resursu ietvaros, Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nebūs nepieciešams veidot jaunas struktūrvienības vai piesaistīt jaunus personālresursus.
6. Informācija par izpildes nodrošināšanu Saistošo noteikumu izpildi īstenos Cēsu novada Sociālais dienests.

Saistošajos noteikumos paredzēto pabalstu izmaksu veiks Pašvaldības Finanšu pārvaldes centralizētā grāmatvedība.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerēto mērķu sasniegšanai un paredz tikai tādus pasākumus, kas nepieciešami šo mērķu īstenošanai. Saistošo noteikumu īstenošanas izmaksas ir atbilstošas to izdošanas mērķim.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām Saistošo noteikumu projekts no 2023. gada 3. maija līdz 2023. gada 16. maijam publicēts Pašvaldības tīmekļa vietnē www.cesunovads.lv sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Viedokļi par saistošo noteikumu nav saņemti.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!