• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Dobeles novada domes 2023. gada 29. jūnija saistošie noteikumi Nr. 19 "Grozījumi Dobeles novada domes 2023. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 "Dobeles novada pašvaldības budžets 2023. gadam"". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 12.07.2023., Nr. 132 https://www.vestnesis.lv/op/2023/132.38

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi Nr. 5/2023

Grozījumi Kuldīgas novada saistošajos noteikumos Nr. KNP/2021/6 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālajiem pabalstiem Kuldīgas novadā"

Vēl šajā numurā

12.07.2023., Nr. 132

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Dobeles novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 19

Pieņemts: 29.06.2023.

OP numurs: 2023/132.38

2023/132.38
RĪKI

Dobeles novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 19

2023. gada 29. jūnijā

Grozījumi Dobeles novada domes 2023. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 "Dobeles novada pašvaldības budžets 2023. gadam"

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2023. gada 29. jūnija lēmumu Nr. 244/9

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu un 48. pantu,
"Par pašvaldību budžetiem"
16. panta pirmo daļu

Izdarīt Dobeles novada domes 2023. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 "Dobeles novada pašvaldības budžets 2023. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta 2023. gadam ieņēmumus 51 834 418 euro apmērā, izdevumus 62 907 739 euro apmērā un finansēšanas līdzekļus 11 073 321 euro apmērā saskaņā ar 1., 2. un 3. pielikumu".

2. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz 2023. gada 1. janvāri 10 781 937 euro apmērā un noteikt to uz 2024. gada 1. janvāri 122 434 euro apmērā."

3. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2022. gadam – ieņēmumos 1000 euro apmērā, izdevumos 13 626 euro apmērā un finansēšanas līdzekļus 12 626 euro apmērā saskaņā ar 4. pielikumu. Noteikt Dobeles novada pašvaldības ziedojumu budžeta līdzekļu atlikumu uz 2022. gada 1. janvāri 12 666 euro apmērā, un noteikt līdzekļu atlikumu uz 2023. gada 1. janvāri 40 euro apmērā."

4. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no saņemtajiem, aizņēmumiem 2023. gadam 3 076 424 euro apmērā un aizņēmumu pamatsummu atmaksai paredzētos līdzekļus 2 381 793 euro apmērā."

5. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Noteikt ieguldījumus līdzdalībai komersantu pašu kapitālā:

– No Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta 280 813 euro apmērā:

– SIA "Dobeles ūdens" 171 453 euro;

– SIA "Dobeles komunālie pakalpojumi" 80 000 euro;

– SIA "Auces komunālie pakalpojumi" 29 360 euro."

6. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Noteikt no Dobeles novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta neparedzētiem izdevumiem novirzāmo līdzekļu apjomu 128 237 euro apmērā. "

7. Izteikt 1. pielikumu "Dobeles novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta ieņēmumi" jaunā redakcijā (1. pielikums).

8. Izteikt 2. pielikumu "Dobeles novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta izdevumi" jaunā redakcijā (2. pielikums).

9. Izteikt 3. pielikumu "Dobeles novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums" jaunā redakcijā (3. pielikums).

10. Izteikt 4. pielikumu "Dobeles novada pašvaldības ziedojumi un dāvinājumi 2023. gadam" jaunā redakcijā (4. pielikums).

11. Izteikt 5. pielikumu "Dobeles novada pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un pārējo saistību apmērs 2023. gadam" jaunā redakcijā (5. pielikums).

Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis

 

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

5. pielikums

 

Paskaidrojuma raksts
Dobeles novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 19 "Grozījumi 2023. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 "Dobeles novada pašvaldības budžets 2023. gadam""

Saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2023. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi un izdevumi;

Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;

Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām.

1. Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem un citiem prognozētajiem ieņēmumiem, palielināti un precizēti budžeta ieņēmumi, kopsummā par EUR 1 101 688, tai skaitā:

1.1. Nodokļu ieņēmumi palielināti par EUR 126 322, t.sk;

– iedzīvotāju ienākuma nodoklis EUR 126 322;

1.2. Nenodokļu ieņēmumi palielināti par EUR 9 014, t.sk;

– procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem par EUR 3 500;

– ieņēmumi no apdrošinātāja par atlīdzinātajiem izdevumiem EUR 514;

– ieņēmumi no uzliktiem naudas sodiem EUR 5000 (Pašvaldības policija);

1.3. Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem palielinātas par EUR 454 996 t.sk;

– finansējums pašvaldības autoceļiem palielināts par EUR 103 742;

– finansējums primārās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai 2023. gadam samazināts par EUR 1 526;

– pamatojoties uz 03.04.2023 IZM vēstuli "Par valsts budžeta finansējumu pašvaldībām mācību līdzekļu iegādei 2023. gadā" veikta ieņēmumu prognozes korekcija, t.sk;

finansējums mācību līdzekļu iegādei palielināts par EUR 10 058;

finansējums mācību literatūras iegādei palielināts par EUR 7 398;

– valsts budžeta finansējums Ukraiņu civiliedzīvotājiem ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai laikposmam no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. maijam EUR 3 999;

– finansējums programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai EUR 19 344;

– finansējums asistentu pakalpojumiem (izglītības iestādēs) EUR 89 808;

– finansējums "Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve Ukrainas bērniem un jauniešiem" EUR 7 128;

– valsts budžeta mērķdotācija mājokļa pabalstam EUR 173 061;

– finansējums sociālā atbalsta pasākumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem EUR 15 453 (janvāris–februāris);

– finansējums nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju izglītības nodrošināšanai EUR 13 885 (janvāris–februāris);

– finansējums izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumiem atbalstam Ukrainas civiliedzīvotājiem EUR 5 146 (janvāris–februāris);

– finansējums Sociāla dienesta projektu realizācijai EUR 7 500;

1.4. Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti palielināti par EUR 291 018, palielinājumu veido starpība starp saņemto finansējumu un ieņēmumu precizēšanu starp ieņēmumu klasifikācijas kodiem, t.sk;

– precizēts finansējuma sadalījums projektam "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Dobeles novadā" (ES fondu finansējums palielināts par EUR 222 620 samazinot Valsts kases aizdevumu no plānotiem EUR 540 810 EUR uz EUR 318 190);

– projekta "Zivju resursu atjaunošana Tērvetes ūdenskrātuvē, Gaurata ezerā un Apguldes ezerā" finansējums EUR 4 550;

– projekta "Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana" finansējums EUR 18 092;

– finansējums ERASMUS projektam "Jauniešu un pedagogu līderības prasmju pilnveidošana starpkultūru vidē" EUR 23 000;

– finansējums projektam "Proti un dari" EUR 4 562;

– dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda palielināta par EUR 16 828;

– saņemts noslēguma maksājums LAT-LIT projekta "Sekojot Livonijas ordeņa krustnešu gājienam rietumu Zemgalē LLI-453" EUR 1 366;

1.5. Pašvaldību saņemtie transferti palielināti par EUR 104 478, t.sk:

– saņemts noslēguma maksājums projekta "Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība" EUR 104 478 apmērā, novirzīts aizdevuma pamatsummas nomaksai;

1.6. Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu prognoze palielināta par EUR 115 860, t.sk:

– Latvijas Olimpiskās komitejas finansējums Dobeles sākumskolai sporta dzīves veicināšanai EUR 5 000;

– ieņēmumi no metāllūžņu pārdošanas EUR 2 872;

– palielinātā ieņēmumu prognoze par sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem par EUR 104 100;

– palielinātā ieņēmumu prognoze par sniegtajiem nomas pakalpojumiem EUR 3 888;

2. Pamatbudžeta izdevumi

Budžeta izdevumu daļā palielināti un precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopsummā par EUR 1 387 679. Izdevumu finansēšana plānota no papildus saņemtajiem ieņēmumiem.

2.1. Vispārējiem vadības dienestiem izdevumi samazināti par EUR 28 929, samazinājumu veido izdevumu pārdale starp struktūrvienībām, saņemto finansējumu un valdības funkcionālajam kategorijām, t.sk;

– no 2023. gada budžetā plānotājiem līdzekļiem "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem" piešķirts EUR 21 763, t.sk

ar lēmumu Nr. 114/5 no 30.03.2023. "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Īles luterāņu baznīcai" piešķirts finansiālais atbalsts EUR 8 000 apmērā – jumta dakstiņu nomaiņas darbiem;

ar lēmumu Nr.113/5 no 30.03.2023. "Par atbalsta piešķiršanu onkoloģijas pacientu psihosociālās rehabilitācijas centram" piešķirts finansējums biedrībai "Dzīvības koks" EUR 4 000 apmērā – psihosociālā rehabilitācijas centra onkoloģiskajiem pacientiem pabeigšanai;

ar rīkojumu Nr. 2.1/2023/30 no 20.02.2023. piešķirts finansējums Dobeles Mūzikas skolai EUR 3 963 apmērā ar mērķi ventilācijas sistēmas remonta darbu veikšanas finansēšanai;

ar lēmumu Nr. 193/6 no 27.04.2023. "Par finansiālā atbalsta piešķiršanu" Auces dzīvnieku aizsardzības biedrībai piešķirti EUR 2 700, Auces bērnu invalīdu biedrībai "Māriņa" piešķirti EUR 2 600;

ar lēmumu Nr. 158/6 no 27.04.2023. "Par līdzfinansējuma piešķiršanu grāmatas izdošanai" piešķirts finansējums EUR 500 apmērā Latvijas nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrībai – Jāņa Dripes grāmatas "KULTŪRTELPA – 21. gadsimta būves Latvijā" sagatavošanai un izdošanai.

– līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām sastāda EUR 7 166;

2.2. Sabiedriskā kārtība un drošība daļā izdevumi precizēti un palielināti par EUR 1 696, kas ir starpība starp palielināto ieņēmumu prognozi un līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām.

2.3. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 887 076, palielinājumu veido papildus novirzītie līdzekļi, izdevumu pārdale un precizēšana starp struktūrvienībām;

– saņemtais finansējums pašvaldību autoceļiem EUR 103 742 iestrādāts izdevumos – ceļu ikdienas uzturēšanai;

– atbilstoši pieņemtam lēmumam "Par valsts aizņēmuma saņemšanu investīciju projekta "Viestura ielas (posmā no Viestura ielas 5 līdz Brīvības ielai) pārbūve Dobelē, Dobeles novadā (1. kārta)" projekta realizācijai plānotais finansējums EUR 460 000 apmērā iestrādāts izdevumos (t.sk. Valsts aizdevums EUR 391 000, pašvaldības līdzfinansējums EUR 69 000);

– atbilstoši pieņemtam lēmumam "Par 2023. gada prioritārā investīciju projekta "Liepu ielas Dobelē pārbūvē" projekta realizācijai plānotais finansējums EUR 460 827 apmērā iestrādāts izdevumos (t.sk. VK aizdevums EUR 391 702, pašvaldības līdzfinansējums EUR 69 125);

– Skolas ielas seguma atjaunošana Auru pagastā papildus novirzīti EUR 9 642 pakalpojumu apmaksai (2022. gada rēķins PVN daļa);

– līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām sastāda EUR 147 135;

2.4. Vides aizsardzības izdevumi palielinātie par EUR 13 918, palielinājumu veido papildus novirzītie līdzekļi, t.sk;

– tāmei "Attīrīšanas ietaises Tērvete" novirzīts papildus finansējums EUR 13 918 energoresursu izdevumu segšanai;

2.5. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumi palielinātie par EUR 7 806, palielinājumu veido papildus novirzīti līdzekļi, līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām;

– saņemtie ieņēmumi no apdrošinātāja par atlīdzinātajiem izdevumiem EUR 514 iestrādāti izdevumos Tērvetes pagasta pārvaldes tāmē "Mājokļu attīstība" ēku, būvju un telpu remontdarbu izdevumu segšanai;

– finansējums projekta "Zivju resursu atjaunošana Tērvetes ūdenskrātuvē, Gaurata ezerā un Apguldes ezerā" EUR 4 876 iestrādāts izdevumus (t.sk. valsts finansējums EUR 4 550, pašvaldības līdzfinansējums EUR 326);

– Bēnes pagastu pārvaldes tāmē "Mājokļu attīstība" papildus iestrādāts finansējums pašvaldības dzīvokļa remontam EUR 2 107 apmērā;

– papildus līdzekļi EUR 8 305 apmērā novirzīti ūdensapgādes saimniecībai Tērvetes teritorijā (energoresursu izdevumu apmaksai);

– līdzekļu pārdales rezultāta starp struktūrvienībām papildus novirzīti EUR 8 220 novada labiekārtošanas darbiem – bruģa seguma izbūvei Ķestermeža estrādē;

– līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām sastāda EUR 16 216;

2.6. Veselības izdevumi samazināti EUR 1 126, t.sk.

– pamatojoties uz finanšu ziņojumu no NVD samazināts finansējums Ukru feldšeru –veselības punktam par EUR 1 526;

– papildus līdzekļi EUR 400 apmērā novirzīti veselības aprūpei Auru pagastā;

2.7. Kultūras un sporta izdevumi samazināti par EUR 12 548, samazinājumu veido papildus novirzītie līdzekļi, līdzekļu pārdale starp struktūrvienībām un valdības funkcionālajam kategorijām;

– Dobeles sporta centra tāmē papildus iestrādāts finansējums apkures sistēmas pārbūvei EUR 25 752 apmērā (plānoto darbu kopsumma EUR 45 852);

– Kultūras pārvaldes tāmēs papildus iestrādāts finansējums (līdzekļu pārdale) komunālo pakalpojumu un energoresursu izdevumu segšanai EUR 4 000 apmērā;

– Kultūras pasākumu tāmē iestrādāts papildus finansējums EUR 3000 apmērā ekrāna nomai hokeja čempionāta translācijas nodrošināšanai;

– līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām sastāda EUR 42 300;

2.8. Izglītībai izdevumi precizēti un palielināti par EUR 225 267 palielinājumu veido izdevumu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām, kā arī izdevumos iestrādāts saņemtais Valsts finansējums t.sk.:

– papildus novirzīts finansējums EUR 1 258 (līdzekļu pārdale starp struktūrvienībām) PII Riekstiņš gaiteņa remontdarbiem;

– finansējums mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei EUR 17 456 apmērā iestrādāts izdevumos;

– finansējums nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju izglītības nodrošināšanai EUR 13 885 apmērā iestrādāts izdevumos;

– valsts budžeta finansējums Ukraiņu civiliedzīvotājiem ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai laikposmam no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. maijam EUR 3 999 apmērā iestrādāts izdevumos;

– papildus novirzīts finansējums EUR 12 944 apmērā izglītības iestāžu remontdarbiem (t.sk. PII "Pīlādzītis" telpu remontdarbiem EUR 8 306; PII "Auriņš" grīdu remontdarbiem EUR 3 476; PII "Vecauce" grupas telpu remontdarbiem EUR 1 162 un siltināšanas būvprojekta izstrādei EUR 32 341);

– papildus PII "Valodiņa" novirzīts finansējums EUR 3 500 apmērā arborista pakalpojumu apmaksai(bīstamo koku sakopšana);

– Latvijas Olimpiskās komitejas finansējums Dobeles sākumskolai sporta dzīves veicināšanai EUR 5000 iestrādāts izdevumos – mācību līdzekļu un materiālu iegādēi;

– finansējums "Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve Ukrainas bērniem un jauniešiem" EUR 7 128 iestrādāts izdevumos;

– finansējums ERASMUS projektam Auces vidusskolā "Jauniešu un pedagogu līderības prasmju pilnveidošana starpkultūru vidē " EUR 23 000 apmērā iestrādāts izdevumos;

– Izglītības pārvaldes tāmēs līdzekļu pārdales rezultātā komunālo pakalpojumu izdevumi samazināti par EUR 28 000;

– finansējums asistentu pakalpojumiem (izglītības iestādēs) EUR 89 808 iestrādāts izdevumos;

– finansējums programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai EUR 19 344 apmērā iestrādāts izdevumos;

– finansējums projektam "Proti un dari" EUR 4 562 apmērā iestrādāts izdevumos;

2.9. Sociālā aizsardzības izdevumi palielināti par EUR 294 519, palielinājumu veido saņemtais finansējums un izdevumu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām, t.sk.:

– saņemtais valsts finansējums sociālā atbalsta pasākumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem EUR 10 401 apmērā iestrādāts izdevumos;

– valsts budžeta mērķdotācija mājokļa pabalstam EUR 173 061 apmērā iestrādāta izdevumos;

– papildus ĢAC Lejasstrazdi novirzīti EUR 17 471 granulu katla iegādei un uzstādīšanai;

– papildus (līdzekļu pārdales rezultāta starp struktūrvienībām) EUR 33 509 novirzīti papildus remontdarbiem Ādama iela 2;

– līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām sastāda EUR 60 077;

Dobeles novada pašvaldības budžeta izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem – EUR 11 073 321 un aizņēmumu pamatsummas – EUR 2 381 793 atmaksu 2023. gadā un ieguldījumus novada kapitālsabiedrību pamatkapitālā EUR 280 813 ir paredzēts segt no budžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā EUR 10 781 937, aizņēmuma no Valsts kases – EUR 3 076 424 apmērā, kā arī saglabāt naudas līdzekļu atlikumus gada beigās EUR 122 434 apmērā.

Ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumos un izdevumos iestrādāti saņemtie naudas līdzekļi EUR 1 000 (Izglītības pārvalde).

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja J. Kalniņa

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!