• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Rēzeknes novada domes 2022. gada 5. maija saistošie noteikumi Nr. 48 "Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību Rēzeknes novada pašvaldības pasākumā "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi"". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 19.05.2022., Nr. 96 https://www.vestnesis.lv/op/2022/96.23

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Saldus novada domes lēmums

Par Detālplānojuma nekustamā īpašuma Blaumaņa iela 12A, Saldū, kadastra numurs 8401 003 0216, sastāvā esošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8401 003 0216, apstiprināšanu

Vēl šajā numurā

19.05.2022., Nr. 96

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Rēzeknes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 48

Pieņemts: 05.05.2022.

OP numurs: 2022/96.23

2022/96.23
RĪKI

Rēzeknes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Rēzeknes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 48

Rēzeknē 2022. gada 5. maijā

Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību Rēzeknes novada pašvaldības pasākumā "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi"

APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes
2022. gada 5. maija sēdē (prot. Nr. 13, 3. §)

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra
noteikumu Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu
un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas
un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles
principiem" 141.6 punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi, (turpmāk – noteikumi) nosaka prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību Rēzeknes novada pašvaldības, (turpmāk – pašvaldības) pasākumā "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi" (turpmāk – "APSD"), kā arī bezdarbnieku izvērtēšanu un bezdarbnieku atlases komisijas kompetenci un uzdevumus.

2. Paziņojumi par nepieciešamību reģistrēties kādā no pašvaldības iestādēm – apvienības pārvaldēm – vai to struktūrvienībām – pagastu pārvaldēm, lai iegūtu iespēju piedalīties pasākumā APSD, izvietojami informācijas sniegšanas vietās katrā pašvaldības iestādes – apvienības pārvaldes – struktūrvienībā – pagasta pārvaldē, pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

3. Informāciju par šiem noteikumiem pašvaldība nosūta Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) Rēzeknes filiālei.

II. Bezdarbnieku iesaistes kārtība pasākumā

4. NVA reģistrētie bezdarbnieki tiek iesaistīti pasākumā algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos pašvaldības iestāžu – apvienību pārvalžu – struktūrvienībās – pagastu pārvaldēs, kurā persona vēlas tikt nodarbināts algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos.

5. Lai piedalītos algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos, NVA reģistrētie bezdarbnieki reģistrējas (1. pielikums – Reģistrācijas žurnāls) pie atbildīgās personas (šo noteikumu 11. punktā minētās komisijas locekļa) attiecīgajā iestādes – apvienības pārvaldes – struktūrvienībā – pagasta pārvaldē.

6. Algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem NVA reģistrētie bezdarbnieki tiek izvērti atbilstoši šo noteikumu III nodaļai.

III. Bezdarbnieku izvērtēšanas nosacījumi, kritēriji un punkti

7. Vērtēšanā tiek iekļauti tie bezdarbnieki, kuri atbilst pasākuma APSD nosacījumiem, ko apliecina NVA saraksts, kuru komisija saņem no NVA bezdarbnieku atlasei, un kuri iestādes – apvienības pārvaldes – struktūrvienībā – pagasta pārvaldē ir izteikuši savu vēlmi dalībai pasākumā APSD, piereģistrējoties.

8. Vienlaicīgi no 1 (vienas) mājsaimniecības pasākumā APSD nevar piedalīties vairāk par 1 (vienu) personu. Priekšroka ir tam bezdarbniekam, kurš pirmais ir reģistrējies kādā no pašvaldības iestāžu – apvienību pārvalžu – struktūrvienībām – pagastu pārvaldēm.

9. Bezdarbnieku izvērtē pēc punktu sistēmas, atzīmējot vērtējumu vērtēšanas tabulā (2. pielikums – Vērtēšanas tabula) atbilstošajiem kritērijiem:

9.1. bezdarbnieks, kuram mēneša ienākumi ir līdz EUR 109,00 (viens simts deviņi euro 00 centi) uz pirmo ģimenes locekli un uz katru nākamo ģimenes locekli – EUR 76,00 (septiņdesmit seši euro 00 centi) (jā – 4 punkti, nē – 0 punkti), ņemot vērā iepriekšējo 3 (triju) mēnešu periodu no izvērtēšanas brīža;

9.2. bezdarbnieks – trūcīga persona ar bērniem, kurai uz vērtēšanas brīdi nav atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības (jā – 4 punkti, nē – 0 punkti);

9.3. bezdarbnieks – trūcīga persona (jā – 2 punkti, nē – 0 punkti);

9.4. bezdarbnieks – pirmspensijas vecuma persona vai jaunietis bez darba pieredzes (jā – 2 punkti, nē – 0 punkti);

9.5. bezdarbnieks – maznodrošināta ģimene/persona (jā – 2 punkti, nē – 0 punkti);

9.6. bezdarbnieks – ģimene/persona ar vienu vai vairākiem bērniem līdz 18 (astoņpadsmit) gadiem (ja bērns turpina iegūt izglītību) (jā – 2 punkti, nē – 0 punkti);

9.7. bezdarbnieks – persona, kura APSD netika iesaistīta pēdējo 18 (astoņpadsmit) mēnešu periodā (jā – 2 punkti, nē – 0 punkti).

10. Ja vērtēšanas rezultātā ir bezdarbnieki ar vienādu punktu skaitu, tad priekšroka dalībai pasākumā APSD ir tam bezdarbniekam, kurš algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem reģistrējies pirmais.

IV. Bezdarbnieku izvērtēšanas kārtība, dalība APSD pasākumā un bezdarbnieku atlases komisijas darbība

11. Bezdarbnieku atlases komisiju, turpmāk tekstā – komisija, tiek izveidota ar apvienības pārvaldes vadītāja vai pilnvarotā – struktūrvienības – pagasta pārvaldes vadītāja rīkojumu – pašvaldības iestādes – apvienības pārvaldes – struktūrvienībā – pagasta pārvaldē.

12. Komisiju izveido 3 (triju) cilvēku sastāvā. Komisijās sastāvā iekļauj vismaz vienu pašvaldības Sociālā dienesta darbinieku.

13. Komisijas uzdevums ir veikt bezdarbnieku izvērtēšanu un atlasi algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem.

14. Komisijas darbs noris sēdēs un komisijas sēdes tiek protokolētas.

15. Komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs un nosaka komisijas locekļu pienākumus.

16. Katrs komisijas loceklis pirms bezdarbnieku izvērtēšanas un atlases veikšanas, paraksta apliecinājumu par konfidencialitātes ievērošanu attiecībā uz izvērtējamo personu (3. pielikums – Apliecinājums).

17. Komisijas priekšsēdētājs nodrošina informatīvā paziņojuma, kurā ir norādīts komisijas sēdes datums, laiks un vieta, kā arī informācija par nepieciešamību iepazīties ar atlases rezultātiem, sagatavošanu un izvietošanu pašvaldības iestādes – apvienības pārvaldes – struktūrvienības – pagasta pārvaldes ēkā informācijas sniegšanas vietās 1 (vienu) darba dienu pirms komisijas sēdes.

18. Pēc bezdarbnieku izvērtēšanas komisija 3 (trīs) darba dienu laikā telefoniski paziņo tiem bezdarbniekiem, kuri iekļauti pasākumā APSD.

19. Komisijai ir tiesības, noformējot aktu, atlasītā bezdarbnieka vietā pieņemt bezdarbnieku, kurš attiecīgajā izvērtēšanas reizē ir nākošais sarakstā, ja:

19.1. bezdarbniekam nav iespējams paziņot (neatbild uz telefona zvanu, u.tml.);

19.2. bezdarbnieks pēc izvērtēšanas atsakās no dalības pasākumā;

19.3. neinteresējas par atlases rezultātiem 3 (trīs) darba dienu laikā pēc komisijas sēdes.

20. Pēc bezdarbnieku izvērtēšanas un atlases rezultātu telefoniskas paziņošanas, komisija ar pavadvēstuli 1 (vienas) darba dienas laikā nosūta elektroniski un rakstiski NVA bezdarbnieku sarakstu, kuri iekļauti pasākumā APSD. NVA sarakstā iekļautajiem bezdarbniekiem izsniedz norīkojumu, uz kura pamata pašvaldībā tiek slēgts līgums ar bezdarbnieku par dalību pasākumā APSD.

21. Ja pasākumā APSD iesaistītais bezdarbnieks nepiedalās visu periodu – 4 (četrus) mēnešus, viņa vietā tiek iesaistīts bezdarbnieks, kas attiecīgajā izvērtēšanas reizē ir nākošais sarakstā. Šādā gadījumā komisijas priekšsēdētājs sadarbībā ar NVA pārliecinās vai konkrētais bezdarbnieks uz plānoto darbā iesaistīšanas brīdi atbilst pasākuma APSD kritērijiem un šo noteikumu 3. punktam. Ja komisijas priekšsēdētājs konstatē pasākumā APSD plānotā iesaistāmā bezdarbnieka neatbilstību, tad komisijas priekšsēdētājs sasauc komisijas sēdi un veic atkārtotu kandidātu izvērtēšanu.

V. Noslēguma jautājums

22. Ar noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 2. februāra saistošos noteikumus Nr. 69 "Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību Rēzeknes novada pašvaldības pasākumā "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi"".

Rēzeknes novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniece Ē. Teirumnieka

 

1. pielikums
Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 5. maija
saistošajiem noteikumiem Nr. 48

Pasākuma "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi" reģistrācijas žurnāls

Nr. p. k. Datums, mēnesis, gads Vārds, uzvārds Personas kods Kontaktinformācija Paraksts

         

 
         

 

2. pielikums
Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 5. maija
saistošajiem noteikumiem Nr. 48

Bezdarbnieku vērtējumu tabula pasākumam "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi"

Nr.p.k. Bezdarbnieka vārds, uzvārds Personas kods Vērtēšanas kritēriji Kopējais punktu skaits Piezīme no izteikto vēlmju reģistrācijas žurnāla, ja kopējo punktu skaits bezdarbniekiem ir vienāds Veicamais darbs pasākumā "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi"
Bezdarbnieks, kuram mēneša ienākumi ir līdz EUR 109,00 uz pirmo ģimenes locekli un uz katru nākamo ģimenes locekli – EUR 76,00 Bezdarbnieks – trūcīga persona ar bērniem Bezdarbnieks – trūcīga persona Bezdarbnieks – pirmspensijas vecuma persona vai jaunietis bez pieredzes Bezdarbnieks – maznodrošināta ģimene/persona Bezdarbnieks – ģimene/persona ar vienu vai vairākiem bērniem līdz 18 gadiem (ja bērns turpina iegūt izglītību) Bezdarbnieks – persona, kura APSD netika iesaistīta pēdējo 18 mēnešu periodā
"Jā"/
"Nē"
Punktu skaits "Jā"/
"Nē"
Punktu skaits "Jā"/
"Nē"
Punktu skaits "Jā"/
"Nē"
Punktu skaits "Jā"/
"Nē"
Punktu skaits "Jā"/
"Nē"
Punktu skaits "Jā"/
"Nē"
Punktu skaits

                                     

 
                                     

 
                                     

 

3. pielikums
Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 5. maija
saistošajiem noteikumiem Nr. 48

APLIECINĀJUMS

Es, apakšā parakstījies/–jusies, apliecinu, ka visai informācijai, kas nonāks manā rīcībā veicot bezdarbnieku izvērtēšanu un atlasi pasākuma "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi" ietvaros, pasākuma laikā un pēc tā beigām, tiks nodrošināta konfidencialitāte atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām.

Ar savu parakstu arī apliecinu, ka esmu informēts/–a, par atbildību atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, šī apliecinājuma nepildīšanas gadījumā.

Vārds, uzvārds
(datums) (Paraksts)

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem "Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību Rēzeknes novada pašvaldības pasākumā "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Šobrīd bezdarbnieku iesaistes kārtību pasākumā "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi" nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 2. februāra saistošie noteikumi Nr. 69 "Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību Rēzeknes novada pašvaldības pasākumā "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi"", kuri ir spēkā no 2012. gada 16. marta (publicēti Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā "Rēzeknes Novada Ziņas" 2010. gada 22. februārī Nr. 8 (14)).

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam, ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

Viļānu novada pašvaldībā saistošie noteikumi, kas nosaka bezdarbnieku iesaistes kārtību pasākumā "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi" nav izdoti.

Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams izveidot jaunu tiesisko regulējumu, kas atbilst jaunizveidotās pašvaldības interesēm, nodrošinot vienotu bezdarbnieku iesaistes kārtību pasākumā "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi" Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā.

2. Īss projekta satura izklāsts

Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi "Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību Rēzeknes novada pašvaldības pasākumā "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi"", izdoti saskaņā Ministru kabineta ar 2011. gada 25. janvāra noteikumu Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem" 141.6 punktu.

Saistošie noteikumi nosaka bezdarbnieku iesaistes kārtība algoto pagaidu sabiedrisko darbu pasākumā, bezdarbnieku izvērtēšanas nosacījumus, kritērijus un punktus, kā arī nosaka bezdarbnieku izvērtēšanas kārtību, dalību algoto pagaidu sabiedrisko darbu pasākumā un bezdarbnieku atlases komisijas darbību.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu.

Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Ar Saistošo noteikumu projektu ir noteikta mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums – personas, kas tiek iesaistītas algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos.

Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošie noteikumi neskars.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Personas Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos var griezties Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā, kā arī pašvaldības iestādēs – apvienības pārvaldēs – vai to struktūrvienībās – pagastu pārvaldēs.

Saistošie noteikumi neskar administratīvās procedūras un nemaina līdzšinējo kārtību.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu izstrādāšanā tika nodrošināta informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapas starpniecību, lūdzot izteikt viedokļus un priekšlikumus par Saistošajiem noteikumiem.

Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu nav saņemti.

Rēzeknes novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniece Ē. Teirumnieka

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!