• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Saldus novada domes 2022. gada 17. maija lēmums "Par Detālplānojuma nekustamā īpašuma Blaumaņa iela 12A, Saldū, kadastra numurs 8401 003 0216, sastāvā esošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8401 003 0216, apstiprināšanu". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 19.05.2022., Nr. 96 https://www.vestnesis.lv/op/2022/96.24

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Valmieras novada domes saistošie noteikumi Nr. 38

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, turēšanas un izķeršanas kārtība Valmieras novadā

Vēl šajā numurā

19.05.2022., Nr. 96

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saldus novada dome

Veids: lēmums

Pieņemts: 17.05.2022.

OP numurs: 2022/96.24

2022/96.24
RĪKI

Saldus novada domes lēmumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Saldus novada pašvaldības
Nekustamā īpašuma nodaļas lēmums

Saldū 2022. gada 17. maijā (prot. Nr. 14, 1. §)

Par Detālplānojuma nekustamā īpašuma Blaumaņa iela 12A, Saldū, kadastra numurs 8401 003 0216, sastāvā esošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8401 003 0216, apstiprināšanu

Ar Saldus novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas 2020. gada 9. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 18, 2. §) uzsākts darbs pie Detālplānojuma nekustamā īpašuma Blaumaņa iela 12A, Saldū, kadastra numurs 8401 003 0216, sastāvā esošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8401 003 0216 (turpmāk tekstā – detālplānojums), izstrādes.

03.03.2022. Saldus novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas sēdē pieņemts lēmums "Par Detālplānojuma nekustamā īpašuma Blaumaņa iela 12A, Saldū, kadastra numurs 8401 003 0216, sastāvā esošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8401 003 0216, 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai" (protokols Nr. 7., 4. §). Detālplānojuma 1. redakcijas publiskā apspriešana notika no 2022. gada 14. marta līdz 10. aprīlim. Atbilstoši detālplānojuma darba uzdevumam saņemti atzinumi no 7 (septiņām) institūcijām. Detālplānojuma 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemts viens iedzīvotāja iesniegums.

2022. gada 28. aprīļa Saldus novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas speciālistu sēdē (turpmāk tekstā – sēde) tika izskatīti detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, kas apkopoti "Ziņojumā par Detālplānojuma nekustamā īpašuma Blaumaņa iela 12A, Saldū, kadastra numurs 8401 003 0216, sastāvā esošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8401 003 0216 1. redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu un vērā ņemšanu vai noraidīšanu".

Detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas laikā Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk tekstā – TIAN) 44. un 47. punktos tika konstatēta nekorekta atsauce uz grafiskās daļas karti "Esošās situācijas plāns". Tāpēc nepieciešams veikt labojumus šajos punktos – kartes nosaukumu "Esošās situācijas plāns" aizstājot ar nosaukumu "Detālplānojuma zemes vienību sadalījuma shēma". Tā kā konkrētie precizējumi detālplānojumā nemaina kopējo koncepciju un neprasa papildu teritorijas attīstības risinājumus, veicamie labojumi uzskatāmi par redakcionāliem. Sēdē tika nolemts veikt redakcionālus labojumus detālplānojuma TIAN un virzīt detālplānojumu apstiprināšanai Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļas sēdē.

2022. gada 9. maijā detālplānojuma izstrādes vadītāja Laura Zariņa-Skapste iesniegusi Saldus novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļā detālplānojuma gala redakciju, "Ziņojumu par Detālplānojuma nekustamā īpašuma Blaumaņa iela 12A, Saldū, kadastra numurs 8401 003 0216, sastāvā esošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8401 003 0216 1. redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu un vērā ņemšanu vai noraidīšanu" un lēmumprojektu par apstiprināšanu.

Izvērtējot iepriekš minēto, un pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. un 30. pantu, 2015. gada 14. oktobra MK noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 119.1. punktu, kā arī saskaņā ar Saldus novada domes 2013. gada 25. aprīļa Saldus novada domes sēdes lēmumu Nr. 5, 10. §, apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 14 "Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.–2025. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa", un Saldus novada domes 2021. gada 22. jūlija sēdes lēmumu "Par pilnvarojumu budžeta iestādes "Saldus novada pašvaldība" struktūrvienībai – Nekustamā īpašuma nodaļai" (sēdes protokols Nr. 14, 18. §), atklāti balsojot PAR – 6 (A. GRIGUTE, L. ZARIŅA-SKAPSTE, L. VASIĻEVSKA, D. GUDRIĶE, I. VĪTOLA, J. SĪLIS); PRET – nav; ATTURAS – nav, Saldus novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļa nolemj:

1. Apstiprināt Detālplānojumu nekustamā īpašuma Blaumaņa iela 12A, Saldū, kadastra numurs 8401 003 0216, sastāvā esošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8401 003 0216. Hipersaite uz apstiprinātā detālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem un interaktīvo grafisko daļu: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23750

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājai nodrošināt šī lēmuma un paziņojuma par šī lēmuma 1. punktā minētā detālplānojuma apstiprināšanu publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", izmantojot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu (TAPIS).

3. Detālplānojuma izstrādes vadītājai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma un paziņojuma par šī lēmuma 1. punktā minētā detālplānojuma apstiprināšanu ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.saldus.lv un paziņojuma publicēšanu vietējā laikrakstā "Saldus Zeme".

4. Detālplānojums stājas spēkā pēc tā paziņošanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likumu un Teritorijas attīstības un plānošanas likumu lēmumu var pārsūdzēt Saldus novada domes Administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisijā (Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Līdz pārsūdzēšanas termiņa beigām, kā arī detālplānojuma darbības apturēšanas gadījumā vietējā pašvaldība nav tiesīga pieņemt ar detālplānojuma īstenošanu saistītus lēmumus. Detālplānojuma pārsūdzēšana aptur detālplānojuma darbību līdz dienai, kad stājas spēkā tiesas spriedums.

Lēmumu nosūtīt Saldus novada būvvaldei; Saldus pilsētas pārvaldei.

Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja A. Grigute

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!