• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Rēzeknes novada domes 2021. gada 2. decembra saistošie noteikumi Nr. 15 "Par Rēzeknes novada pašvaldības materiālajiem pabalstiem". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 13.01.2022., Nr. 9 https://www.vestnesis.lv/op/2022/9.32

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 75

Par Saldus novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību

Vēl šajā numurā

13.01.2022., Nr. 9

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Rēzeknes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 15

Pieņemts: 02.12.2021.

OP numurs: 2022/9.32

2022/9.32
RĪKI

Rēzeknes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 4 Visi

Rēzeknes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 15

Rēzeknē 2021. gada 2. decembrī

Par Rēzeknes novada pašvaldības materiālajiem pabalstiem

APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes
2021. gada 2. decembra sēdē (prot. Nr. 8, 2. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Rēzeknes novada pašvaldības materiālās palīdzības pabalstu veidus un apmēru, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību un ģimenes (personas), kuras ir tiesīgas saņemt šajos noteikumos paredzētos pabalstus.

2. Saistošajos noteikumos lietotais termins:

2.1. ēdināšanas pakalpojuma pašizmaksa – maksas par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu izglītojamajiem pašvaldības izglītības iestādēs, kas sastāv no divām komponentēm:

2.1.1. produktu izmaksas, kurās ietilpst maksa par iepirktajiem pārtikas produktiem ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai;

2.1.2. pārējās izmaksas, kurās ietilpst ar ēdināšanas pakalpojumu saistīto darbinieku atalgojums, inventāra iegāde, pamatlīdzekļu nolietojums, komunālie pakalpojumi, personāla apmācība, u.tml.

3. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, sniedzot pašvaldības finansiālu atbalstu atsevišķām mērķgrupām, ar mērķi sniegt materiālu atbalstu, neizvērtējot sociālos riskus, personas ienākumus un materiālo stāvokli, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

4. Šajos noteikumos paredzētos materiālās palīdzības pabalstus ir tiesības saņemt ģimenēm (personām), kuras deklarējušas savu pastāvīgo dzīvesvietu Rēzeknes novada pašvaldības (turpmāk tekstā – pašvaldības) administratīvajā teritorijā.

5. Pašvaldība piešķir šādus materiālās palīdzības pabalstus:

5.1. pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai;

5.2. pabalsts bērna ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei;

5.3. pabalsts aizgādnim;

5.4. pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotām personām;

5.5. pabalsts veselības aprūpei;

5.6. pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā;

5.7. apbedīšanas pabalsts;

5.8. pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu;

5.9. pabalsts pirmklasniekiem;

5.10. pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs un pirmskolas izglītības iestādēs;

5.11. pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai.

6. Pabalstu izmaksu nodrošina Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests).

II. Pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai

7. Pabalstu aprūpes mājās nodrošināšanai piešķir personām, kurām pašvaldības Sociālais dienests, objektīvu apstākļu dēļ, nevar nodrošināt aprūpes mājās pakalpojumu:

7.1. kuras slimības laikā vai atveseļošanās periodā, vecuma dēļ, garīga vai fiziska rakstura traucējumu dēļ, nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi;

7.2. kurām pēc sociālā darba speciālista veiktā personas funkcionālo spēju novērtējuma ir nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums, atbilstoši aprūpes 1.–2. līmenim.

8. Pabalsta aprūpes mājās nodrošināšanai apmērs:

8.1. personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums, atbilstoši aprūpes 1. līmenim – EUR 48,00 (četrdesmit astoņi euro, 00 centi) mēnesī;

8.2. personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums, atbilstoši aprūpes 2. līmenim – EUR 72,00 (septiņdesmit divi euro, 00 centi) mēnesī.

9. Pabalstu piešķir uz laika periodu līdz 6 (sešiem) mēnešiem. Pēc 6 (sešiem) mēnešiem persona var atkārtoti griezties Sociālajā dienestā.

10. Pabalsta aprūpes mājās nodrošināšanai izmaksas pārtrauc, ja persona:

10.1. atguvusi pašaprūpes spējas;

10.2. pieprasa pārtraukt pabalsta izmaksu;

10.3. pabalstu aprūpes mājās nodrošināšanai izmanto citiem mērķiem;

10.4. izbrauc uz pastāvīgu dzīvi citas pašvaldības teritorijā vai uz ārzemēm;

10.5. pēc sociālā darba speciālista veiktā personas funkcionālo spēju novērtējuma ir atbilstoša aprūpes 3.–4. līmenim;

10.6. saņem ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu institūcijā;

10.7. ir mirusi.

III. Pabalsts bērna ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei

11. Pabalstu piešķir personai, kura kopj bērnu, kuram noteikta invaliditāte, vecumā līdz 18 (astoņpadsmit) gadiem, ja tam objektīvu apstākļu dēļ nav iespējas nodrošināt sociālās aprūpes pakalpojumu.

12. Pabalsta apmērs ir EUR 50,00 (piecdesmit euro, 00 centi) mēnesī.

13. Pabalsta piešķiršanas pamats ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas noteikta invaliditāte bērnam un atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību.

14. Pabalsta izmaksu pārtrauc, ja izbeidzas bērnam noteiktās invaliditātes vai atzinuma par īpašas kopšanas nepieciešamību termiņš vai tiek nodrošināts sociālās aprūpes pakalpojums.

IV. Pabalsts aizgādnim

15. Pabalsts aizgādnim pilngadīgām personām, kurām ar tiesas nolēmumu nodibināta pagaidu aizgādnība vai kurām tiesa ierobežojusi rīcībspēju un Rēzeknes novada bāriņtiesa ir iecēlusi aizgādni.

16. Pabalsta apmērs par vienu aizgādnībā esošu pilngadīgo personu ir:

16.1. EUR 30,00 (trīsdesmit euro, 00 centi) mēnesī, ja aizgādnībā esoša persona dzīvo ārpus ilgstošas sociālās aprūpes vai rehabilitācijas iestādes un tās pamata dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā;

16.2. EUR 50,00 (piecdesmit euro, 00 centi) apmērā gadā, ja aizgādnībā esoša persona dzīvo ilgstošas sociālās aprūpes vai rehabilitācijas iestādē un tās deklarētā pamata dzīvesvieta, līdz ievietošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ir bijusi pašvaldības administratīvajā teritorijā.

V. Pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotai personai

17. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kuras deklarētā dzīvesvieta pirms brīvības atņemšanas bijusi pašvaldības administratīvajā teritorijā.

18. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir EUR 30,00 (trīsdesmit euro, 00 centi).

19. Pabalstu piešķir ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma vietas.

20. Lai saņemtu pabalstu, pieprasītājam, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz ieslodzījuma vietu pārvaldes izsniegta izziņa par atbrīvošanu vai tiesas spriedums par atbrīvošanu.

VI. Pabalsts veselības aprūpei

21. Pabalstu veselības aprūpei piešķir:

21.1. personām, kurām nepieciešama hemodialīzes procedūra;

21.2. personām ar diagnozi – onkoloģija – ārstēšanās kursa (ķīmijterapija, staru terapija) laikā;

21.3. vientuļiem pensionāriem, vientuļām personām, kurām noteikta I, II, III grupas invaliditāte par ārstnieciskajām manipulācijām, nepieciešamajām operācijām, stacionāru, ārstniecisko rehabilitāciju, medicīnas ierīču un preču iegādes izdevumu apmaksai;

21.4. politiski represētajām personām;

21.5. Afganistānas kara veterāniem;

21.6. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem;

21.7. 1991. gada barikāžu dalībniekiem;

21.8. trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm rehabilitācijas pasākumiem bērniem.

22. Pabalsta veselības aprūpei apmērs:

22.1. personām, kurām nepieciešama hemodialīzes procedūra, transporta pakalpojumu kompensācijai – EUR 180,00 (viens simts astoņdesmit euro, 00 centi) gadā;

22.2. personām ar diagnozi – onkoloģija – ārstēšanās kursa (ķīmijterapija, staru terapija) laikā – EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro, 00 centi);

22.3. vientuļiem pensionāriem, vientuļām personām, kurām noteikta I, II, III grupas invaliditāte par ārstnieciskajām manipulācijām, nepieciešamajām operācijām, stacionāru, ārstniecisko rehabilitāciju, medicīnas ierīču un preču iegādes izdevumu apmaksai reizi kalendārajā gadā, nepārsniedzot 75 % no valstī noteiktās minimālās algas

22.4. politiski represētām personām, Afganistānas kara veterāniem, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, 1991. gada barikāžu dalībniekiem – EUR 50,00 (piecdesmit euro, 00 centi) gadā;

22.5. trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm rehabilitācijas pasākumiem bērniem reizi kalendārajā gadā, nepārsniedzot 75 % no valstī noteiktās minimālās algas.

23. Lai saņemtu pabalstu veselības aprūpei politiski represētām personām, Afganistānas kara veterāniem, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, 1991. gada barikāžu dalībniekiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, Sociālajā dienestā jāiesniedz vai jāuzrāda statusu apliecinoši dokumenti.

24. Lai saņemtu pabalstu veselības aprūpei vientuļiem pensionāriem, vientuļām personām, kurām noteikta I, II, III grupas invaliditāte, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), uzrādot personu apliecinošu dokumentu, Sociālajā dienestā jāiesniedz ārsta izziņa, kurā norādīta procedūru saņemšanas nepieciešamība, izdevumus attaisnojošus dokumentus (to kopijas), kas pierāda pieprasītāja izdevumu par medicīnas ierīču un preču iegādi, medicīnisko aprūpi, veiktajām operācijām, ārstnieciskajām manipulācijām, stacionāru, ārstnieciskās rehabilitācijas pakalpojumu apmaksu.

VII. Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā

25. Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā tiek piešķirts:

25.1. 85 gadu jubilejā – EUR 85,00 (astoņdesmit pieci euro, 00 centi) apmērā;

25.2. 90 gadu jubilejā – EUR 90,00 (deviņdesmit euro, 00 centi) apmērā;

25.3. 95 gadu jubilejā – EUR 95,00 (deviņdesmit pieci euro, 00 centi) apmērā;

25.4. 100 gadu jubilejā – EUR 100,00 ( viens simts euro, 00 centi) apmērā;

25.5. 105 gadu jubilejā – EUR 105,00 (viens simts pieci euro, 00 centi) apmērā.

26. Pabalsts ir vienreizējs un tiesības saņemt pabalstu saglabājas 1 (viena) gada laikā no jubilejas dienas.

VIII. Apbedīšanas pabalsts

27. Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura apņēmusies veikt mirušās personas apbedīšanu, ja mirušās personas pēdējā dzīvesvieta bija deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā un par kuru no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk tekstā – VSAA) netiek saņemts Valsts sociālo pabalstu likumā noteiktais apbedīšanas pabalsts, vai VSAA piešķīrusi pabalstu, kas ir mazāks par pašvaldības noteikto apbedīšanas pabalsta apmēru, un, saskaņā ar Civillikumu, nav likumīgu apgādnieku vai likumīgie apgādnieki nav sasnieguši pilngadību, vai likumīgie apgādnieki ir trūcīgas personas. Ja VSAA piešķirtais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par pašvaldības noteikto apbedīšanas pabalstu, tad tiek izmaksāts pabalsts, lai segtu starpību starp pašvaldības un VSAA noteikto pabalstu.

28. Apbedīšanas pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir EUR 430,00 (četri simti trīsdesmit euro, 00 centi).

29. Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, tā pieprasītājam, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, Sociālajā dienestā jāiesniedz:

29.1. miršanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

29.2. VSAA lēmuma par piešķirto valsts nodrošinātā apbedīšanas pabalstu vai par pabalsta atteikumu kopija;

29.3. izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, personām, kuru dzīvesvieta deklarēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

30. Apbedīšanas pabalstu piešķir, ja tas pieprasīts ne vēlāk kā 3 (trīs) mēneši no mirušās personas miršanas apliecības izdošanas datuma.

IX. Pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu

31. Pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu EUR 360,00 (trīs simti sešdesmit euro 00 centi) apmērā par katru jaundzimušo ir tiesības saņemt vienam no bērna vecākiem, ja viena no bērna vecākiem reģistrētā dzīvesvieta un bērna reģistrētā dzīvesvieta kopš dzimšanas brīža ir pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pabalsta izmaksa tiek veikta katru mēnesi EUR 20,00 (divdesmit euro, 00 centi) apmērā līdz bērns sasniedz 1,5 (pusotra) gadu vecumam.

32. Pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu EUR 720,00 (septiņi simti divdesmit euro 00 centi) apmērā par katru jaundzimušo ir tiesības saņemt vienam no bērna vecākiem, ja abu bērna vecāku reģistrētā dzīvesvieta un bērna reģistrētā dzīvesvieta kopš dzimšanas brīža ir pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pabalsta izmaksa tiek veikta katru mēnesi EUR 40,00 (četrdesmit euro 00 centi) līdz bērns sasniedz 1,5 (pusotra) gadu vecumu.

33. Tiesības saņemt pabalstu saglabājas 6 (sešus) mēnešus no bērna piedzimšanas dienas.

34. Lai saņemtu pabalstu, vienam no bērna vecākiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz Sociālajā dienestā bērna dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu.

35. Sociālais dienests, saņemot personas iesniegumu un šo Noteikumu 34. punktā norādīto dokumentu, pārbauda ziņas par bērna un viņa vecāku deklarēto dzīvesvietu.

36. Pabalstu jaundzimušā aprūpei nepiešķir:

36.1. ja bērns pēc piedzimšanas nodzīvojies mazāk kā 7 (septiņas) diennaktis;

36.2. ja bērna vecāki normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atteikušies no bērna kopšanas un audzināšanas.

X. Pabalsts pirmklasniekiem

37. Pabalsts vispārizglītojošo skolu pirmklasniekiem tiek piešķirts EUR 30,00 (trīsdesmit euro, 00 centi) apmērā reizi gadā pirms mācību gada sākuma skolas piederumu komplekta iegādei, neizvērtējot skolēnu vecāku materiālo stāvokli.

38. Skolas piederumu komplektu iegādi nodrošina Izglītības pārvalde, bet finansē no Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem, gada budžeta tāmes ietvaros.

39. Skolas piederumu komplekts tiek izsniegts skolēniem, kuri apmeklē pašvaldības vispārējās izglītības iestādes, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

XI. Pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pirmskolas izglītības iestādē

40. Pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē, un pabalsts bērna ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādē, ja ģimene ir deklarējusi savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo pašvaldībā, tiek piešķirts:

40.1. daudzbērnu ģimenēm – 100 % (simts procentu) apmērā no ēdināšanas pakalpojumu pašizmaksas;

40.2. audžuģimenēm un ģimenēm ar bērnu aizbildnībā – 100 % (simts procentu) apmērā no ēdināšanas pakalpojumu pašizmaksas.

41. Lai saņemtu pabalstu bērna ēdināšanai, vecāki iesniedz Sociālajā dienestā izziņu no izglītības iestādes, kurā bērns uzsāk vai turpina mācīties.

42. Pabalstam piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojuma sniedzējam, kas realizē ēdināšanu katrā konkrētā izglītības iestādē, saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja iesniegto rēķinu vai uz personas norādīto kredītiestādes kontu, ja nav konkrēta pakalpojuma sniedzēja. Pabalsta apmērs nevar pārsniegt EUR 3,00 (trīs euro, 00 centi) dienā 1 (vienam) bērnam.

43. Sociālajam dienestam, izvērtējot situāciju, ir tiesības uz laiku pārtraukt piešķirto pabalsta izmaksu bērna ēdināšanai skolā, ja bērns neattaisnoti kavējis vairāk kā trešo daļu no mācību programmā noteikto stundu skaita mēnesī. Pabalsts tiek atjaunots, ja izglītojamais nākošā mēneša laikā pēc pabalsta pārtraukšanas ir regulāri apmeklējis izglītības iestādi.

XII. Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai

44. Pabalstu piešķir, lai novērstu vai mazinātu invaliditātes, darbnespējas, veselības traucējumu, atkarības, vardarbības vai citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas klienta dzīvē un nodrošinātu klienta sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.

45. Pabalstu ir tiesīgas saņemt mājsaimniecības, kurām noteikts trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, un, pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu, ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, ir nepieciešams veicināt sociālās funkcionēšanas spēju un dzīves kvalitātes uzlabošanu.

46. Pabalsta apmērs ir līdz EUR 200 (divi simti euro, 00 centi) gadā mājsaimniecībai, nepārsniedzot faktiskos izdevumus.

XIII. Sociālā pabalsta piešķiršanas kārtība

47. Šajos noteikumos noteiktā pabalsta saņemšanai ģimene (persona) Sociālajā dienestā vai pašvaldības iestādes – struktūrvienībā – pagasta pārvaldē iesniedz iesniegumu, kurā norāda nepieciešamo pašvaldības materiālā pabalsta veidu. Mutvārdos izteiktu iesniegumu personas klātbūtnē Sociālā dienesta darbinieks noformē rakstveidā un, ja nepieciešams, personai izsniedz iesnieguma kopiju.

48. Sociālajā dienestā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu, dokumentus (to kopijas), atbilstoši piešķiramā pabalsta veidam, kā arī statusu, invaliditāti apliecinošu dokumentu vai pensionāra apliecību, ja persona ir ar invaliditāti vai pensionārs, un šīs ziņas pašvaldībā nav pieejamas.

49. Persona iesniegumam, ņemot vērā pieprasāmo pabalsta veidu, pievieno izdevumus attaisnojošus dokumentus (to kopijas). Par izdevumus attaisnojošiem dokumentiem uzskatāmi: maksājumu apliecinošie dokumenti – kases čeki, stingrās uzskaites kvītis, kredītiestāžu maksājumu uzdevumi un grāmatvedības uzskaites dokumenti – rēķini, pavadzīmes u.tml., kuros norādīts pakalpojuma saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis vai pakalpojuma nosaukums un cena.

50. Persona iesniegumu un dokumentus Sociālajā dienestā var iesniegt sūtot pa pastu uz adresi – Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV–4601, vai nosūtot uz Sociālā dienesta e-adresi vai e-pasta adresi socialais.dienests@rezeknesnovads.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

51. Sociālais dienests personas iesniegumu izskata un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, atbilstoši Administratīvā procesa likumam.

52. Steidzamos gadījumos, ja persona nonākusi situācijā, kas prasa neatliekamu risinājumu pēc Sociālā dienesta lēmuma, pabalstu izmaksā 1 (vienas) dienas laikā.

53. Sociālais dienests informē pabalsta pieprasītāju par pieņemto lēmumu ievērojot Paziņošanas likuma noteikumus.

XIV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

54. Sociālā dienesta lēmumu par pabalstu piešķiršanu vai atteikumu var apstrīdēt, iesniedzot rakstveida iesniegumu, Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā un kārtībā.

55. Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā un kārtībā.

XV. Noslēguma jautājumi

56. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

57. Ar Noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušiem:

57.1. Rēzeknes novada pašvaldības 2021. gada 4. marta saistošos noteikumus Nr. 75 "Par pabalstu 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu ieguvušajām personām";

57.2. Viļānu novada pašvaldības 2015. gada 24. septembra saistošos noteikumus Nr. 77 "Pašvaldības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā".

Rēzeknes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Švarcs

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem "Par Rēzeknes novada pašvaldības materiālajiem pabalstiem"

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Šobrīd materiālās palīdzības pabalstu veidus un apmēru, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību, personu loku, kurām ir tiesības saņemt noteikumos minēto materiālo palīdzību nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 4. jūnija saistošie noteikumi Nr. 54 "Par sociālās palīdzības un citiem pašvaldības pabalstiem Rēzeknes novadā", turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 54, kuri spēkā no 2015. gada 8. augusta (publicēti Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā "Rēzeknes novada ziņas" 2015. gada 7. augustā, Nr. 4 (33)).

Kārtību kādā vienreizēju pabalstu saņem 1991. gada barikāžu dalībnieki nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2021. gada 4. marta saistošie noteikumi Nr. 75 "Par pabalstu 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu ieguvušajām personām", turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 75, kuri spēkā no 2021. gada 17. aprīļa (publicēti Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā "Rēzeknes novada ziņas" 2021. gada 16. aprīlī, Nr. 2 (72)).

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Iepriekšminētos jautājumus reglamentē arī Rēzeknes novadu veidojošās Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi – Viļānu novada pašvaldības 2015. gada 24. septembra saistošie noteikumi Nr. 77 "Pašvaldības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā".

Izvērtējot abu pašvaldību iepriekšminēto saistošo noteikumu satura atšķirīgo un kopīgo, ir nepieciešams izveidot jaunu tiesisko regulējumu, kas atbilst jaunizveidotā novada iedzīvotāju interesēm, kā arī nepasliktina iedzīvotāju stāvokli attiecībā uz materiālo pabalstu veidiem un to apmēriem.

Ņemot vērā minēto, kā arī, lai nodrošinātu, ka jaunizveidotajā novadā būtu vienoti saistošie noteikumi, kuri nosaka vienotus materiālās palīdzības pabalstus nepieciešams izdot jaunus Saistošos noteikumus, kas regulētu pašlaik spēkā esošo Rēzeknes novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr. 54, Nr. 75 un Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr. 77 jautājumus.

2. Īss projekta satura izklāsts

Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi "Par Rēzeknes novada pašvaldības materiālajiem pabalstiem" izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu.

Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi "Par Rēzeknes novada pašvaldības materiālajiem pabalstiem" izstrādāti, lai nodrošināto materiālo atbalstu dažādām sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām:

1) trūcīgām mājsaimniecībām;

2) maznodrošinātām mājsaimniecībām;

3) personām ar invaliditāti;

4) vientuļiem senioriem;

5) ģimenēm, kas audzina bērnus ar invaliditāti;

6) slimniekiem ar onkoloģijas diagnozi;

7) ģimenēm ar bērniem.

Tāpat Saistošie noteikumi paredz materiālo pabalstu piešķiršanu politiski represētām personām, Afganistānas kara veterāniem, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, 1991. gada barikāžu dalībniekiem.

Saistošie noteikumi ir izstrādāti, ņemot vērā pašvaldību praksi materiālo pabalstu piešķiršanā un izmaksā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu projekta īstenošana ietekmē pašvaldības budžetu. Uz doto brīdi nav iespējams veikt konkrētus aprēķinus, taču ņemot vērā 2021. gada budžeta izpildi, palielinājums plānojas:

1) jaundzimušā aprūpei – iespējams palielinājums apmēram 55 000 euro;

2) pabalsts slimniekiem ar onkoloģijas diagnozi, iespējams palielinājumu apmēram 3000 euro;

3) apbedīšanas pabalsts, iespējams palielinājumu apmēram 4000 euro;

Pārējo pabalstu izmaksas, ņemot vērā 2021. gada budžeta izpildi, iespējamais palielinājumu apmēram 5000 euro.

Kopējais budžeta izdevumu palielinājums iespējams 67 000 euro.

Lai nodrošinātu saistošo noteikumu projekta izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Ar Saistošo noteikumu projektu ir noteiktas mērķgrupas, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums un tas ir atkarīgs no piešķiramā pabalsta veida.

Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošie noteikumi neskars.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Personas Saistošo noteikumu projekta piemērošanas jautājumos var griezties Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā.

Persona pabalsta saņemšanai iesniedz iesniegumu Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā, pievienojot Saistošo noteikumu projektā norādītos dokumentus. Pēc dokumentu saņemšanas Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

Sociālā dienesta lēmumu persona/ģimene ir tiesīga apstrīdēt Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā, atbilstoši Administratīvā procesa likuma normām.

Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likuma normām.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā tika nodrošināta informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapas starpniecību, lūdzot izteikt viedokļus un priekšlikumus par papildinājumiem vai grozījumiem Saistošo noteikumu projektā.

Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu: nav saņemti.

Rēzeknes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Švarcs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!