• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Jēkabpils novada domes 2022. gada 24. februāra saistošie noteikumi Nr. 10 "Saistošie noteikumi par nodevu par būvatļaujas izdošanu Jēkabpils novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 6.04.2022., Nr. 68 https://www.vestnesis.lv/op/2022/68.8

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi Nr. KNP/2022/5

Par Kuldīgas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību

Vēl šajā numurā

06.04.2022., Nr. 68

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Jēkabpils novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 10

Pieņemts: 24.02.2022.

OP numurs: 2022/68.8

2022/68.8
RĪKI

Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 10

Jēkabpilī 2022. gada 24. februārī

Saistošie noteikumi par nodevu par būvatļaujas izdošanu Jēkabpils novadā

APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils novada domes
24.02.2022. lēmumu Nr. 144
(prot. Nr. 4, 56. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 15. punktu,
likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmās daļas 10. punktu,
Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija
noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt
pašvaldību nodevas" 16.1 punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka nodevu par būvatļaujas izdošanu, nodevas apmēru, nodevas aprēķināšanas metodi un personas, kuras ir atbrīvojamas no nodevas samaksas Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā.

2. Nodevas objekts ir katra atsevišķa būvatļauja.

3. Nodevu maksā fiziskas un juridiskas personas, kuras kā būvniecības ierosinātāji būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Jēkabpils novada būvvaldē saņem būvatļauju.

4. Nodevas samaksa veicama atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

II. Nodevas apmērs un aprēķināšanas metode

5. Nodeva par būvatļaujas izdošanu nosakāma pēc šādas formulas:

Nodeva (N) = L x k1 x k2 x 3*, kur:

5.1. L – likme, kas atkarīga no plānotā objekta būvapjoma kopējās platības un ko veido visas izmaksas, kas rodas būvprojekta saskaņošanas laikā (pielikuma 1. tabula).

5.2. k1 – būves tipa koeficients, kas piemērojams saskaņā ar Būvju klasifikācijas CC izdevuma prasībām (pielikuma 2. tabula).

5.3. k2 – koeficients, kas piemērojams atkarībā no tā, vai objekts ir jaunbūve, būves pārbūve vai būves atjaunošana, vai būves restaurācija (pielikuma 3. tabula).

5.4. 3* – koeficients piemērojams, ja būvdarbi uzsākti pirms būvatļaujas izsniegšanas vai pirms atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.

6. Nodeva par būvatļaujas izdošanu meliorācijas sistēmām un hidrotehniskām būvēm (dīķi, meliorācijas sistēmas elementi u.tml.) ir šāda:

6.1. meliorācijas sistēmām un ūdenstilpēm, kuru platība ir no 0,5 ha līdz 1 ha – 20,00 euro;

6.2. meliorācijas sistēmām un ūdenstilpēm, kuru platība ir virs 1 ha līdz 10 ha – 50,00 euro;

6.3. meliorācijas sistēmām un ūdenstilpēm, kuru platība ir virs 10 ha un vairāk – 100,00 euro.

7. Nodeva ieskaitāma pašvaldības norēķinu kontā kredītiestādē.

III. Personas, kuras atbrīvojamas no nodevas samaksas

8. No nodevas samaksas papildus normatīvajos aktos noteiktajam tiek atbrīvoti:

8.1. būvniecības ierosinātāji, ja būvniecība tiek realizēta pilnīgi vai daļēji par Jēkabpils novada pašvaldības budžeta līdzekļiem;

8.2. valsts pārvaldes institūcijas;

8.3. personas ar I un II grupas invaliditāti;

8.4. politiski represētas personas.

9. Saistošo noteikumu 8. punktā minētās personas no nodevas samaksas neatbrīvo, ja veikta patvaļīga būvniecība.

IV. Noslēguma jautājumi

10. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. aprīlī.

11. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem:

11.1. Aknīstes novada domes 22.03.2017. saistošos noteikumus "Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājumā kartē";

11.2. Viesītes novada pašvaldības 15.02.2017. saistošos noteikumus Nr. 3/2017 "Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartē";

11.3. Krustpils novada pašvaldības 21.12.2016. saistošos noteikumus Nr. 2016/11 "Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājumā kartē";

11.4. Jēkabpils novada pašvaldības 23.02.2017. saistošos noteikumus Nr. 4/2017 "Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājumā kartē";

11.5. Salas novada pašvaldības 23.02.2017. saistošos noteikumus Nr. 2017/2 "Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājumā kartē".

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis

 

Pielikumā:

1. tabula. Objekta būvapjoma (likme L) noteikšana – būvju kopējā platība vai garums līnijbūvēm

Likme L (EUR)

platība m2

līnijbūvēm garums m

30

0-60

līdz 100

40

61-100

101-150

50

101-150

151-200

60

151-200

201-250

70

201-250

251-300

80

251-300

301-400

90

301-400

401-500

100

401-500

501-600

110

501-600

601-700

120

601-700

701-800

130

701-800

801-900

140

801-900

901-1000

150

901-1000

1001-1200

170

1001-2000

1201-1400

190

2001-3000

1401-1600

210

3001-4000

1601-1800

230

4001-5000

1801-2000

250

5001-6000

2001-2200

270

6001-7000

2201-2400

290

7001-8000

2401-2600

310

8001-9000

2601-3000

330

9001-10000

3001-3500

350

virs 100001

virs 3501

2. tabula. Plānotās būves tipa koeficients – k1
(k1 – būves tipa koeficients, kas piemērojams saskaņā ar Būvju klasifikācijas CC izdevuma prasībām)

CC kods

Ēkas vai būves tips

K1

1261

Kazino un spēļu zāles

5

1211

Viesnīcu ēkas vai telpu grupas

4

1230

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas

1251

Rūpnieciskās ražošanas ēkas vai rūpnieciskās ražošanas telpu grupas

1261*

Ēkas plašizklaides pasākumiem vai plašizklaides pasākumu telpu grupas

230

Kompleksās būves rūpnieciskās ražošanas uzņēmumos

1220

Biroju ēkas

3

1241

Sakaru ēkas, stacijas, termināļi un ar tiem saistītās ēkas/telpu grupas

1252

Rezervuāri, bunkuri, silosi, noliktavas / telpu grupas

215

Ostas, ūdensceļi, dambji un citas hidrobūves

1122

Triju un vairāku dzīvokļu mājas vai telpu grupas

2

1212

Citas īslaicīgās apmešanās telpas vai telpu grupas

1242

Garāžu ēkas vai telpu grupas

1274

Citas iepriekš neklasificētas ēkas vai telpu grupas

211**

Autoceļi, ielas, ceļi un autostāvvietas

214

Tilti, estakādes, tuneļi un pazemes ceļi

221

Maģistrālie cauruļvadi, sakaru un elektropārvades līnijas

2420

Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves

1130

Dažādu sociālo grupu koplietošanas mājas

1,5

1262

Muzeji un bibliotēkas, muzeja vai bibliotēkas telpu grupa

1263

Skolas, universitātes un zinātniskajā pētniecībā paredzētas ēkas

1263

Izglītības iestāžu telpu grupa

1264

Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas vai telpu grupas

1265

Sporta ēkas, sporta telpu grupas

1272

Kulta ēkas, kulta telpu grupas

1273

Kultūrvēsturiskie objekti

2411

Sporta laukumi

2412

Citas sporta un atpūtas būves

222

Vietējas nozīmes cauruļvadi un kabeļi

1110***

Viena dzīvokļa mājas

1

1121***

Divu dzīvokļu mājas, divu dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa

1271

Lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas

* Nepiemēro kazino un spēļu zālei
** Piemēro laukumiem
*** Šajās grupās ietvertas arī palīgēkas (garāžas un saimniecības ēkas u.c.) šo māju iedzīvotāju individuālajai lietošanai

3. tabula. Veicamās būvniecības rakstura koeficients – k2

Nr.

Būvdarbu raksturs

k2

1.

Jauna būvniecība, novietošana, ierīkošana

1

2.

Pārbūve

0,8

3.

Atjaunošana, restaurācija

0,5

4.

Nojaukšana

0,2

5.

Kultūras pieminekļa restaurācija

0,1

 

Paskaidrojuma raksts
Jēkabpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 10 "Saistošie noteikumi par nodevu par būvatļaujas izdošanu Jēkabpils novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktā ir noteikts, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ņemot vērā normatīvo regulējumu, ir nepieciešams Jēkabpils novada domei izdot saistošos noteikumus par nodevu par būvatļaujas izdošanu. Likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 15. punkts un likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12. panta pirmās daļas 10. punkts piešķir pašvaldībai tiesības savā administratīvajā teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas par būvatļaujas izdošanu. Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumi Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" noteic pašvaldības nodevu uzlikšanas kārtību un atbilstoši šo noteikumu 16.1 punktam pašvaldības domei ir tiesības saistošajos noteikumos par pašvaldības nodevas uzlikšanu papildus šo noteikumu 16. punktā minētajām personām noteikt personas, kas ir atbrīvojamas no nodevas samaksas.

2. Projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikta nodeva par būvatļaujas izdošanu, nodevas apmērs, aprēķināšanas metodika un personas, kuras ir atbrīvojamas no nodevas samaksas Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Izstrādājot saistošo noteikumu projektu par pašvaldības nodevām, paskaidrojuma rakstā neiekļauj informāciju par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43. prim otrajai daļai.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu projekts tiešā veidā neietekmēs sabiedrību un uzņēmējdarbību.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Personas var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā Jēkabpils novada pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!