Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Kuldīgas novada domes 2022. gada 24. februāra saistošie noteikumi Nr. KNP/2022/5 "Par Kuldīgas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 6.04.2022., Nr. 68 https://www.vestnesis.lv/op/2022/68.9

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 3/2022

Par Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētās ūdensapgādes sistēmai vai centralizētās kanalizācijas sistēmai

Vēl šajā numurā

06.04.2022., Nr. 68

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Kuldīgas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: KNP/2022/5

Pieņemts: 24.02.2022.

OP numurs: 2022/68.9

2022/68.9
RĪKI

Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi Nr. KNP/2022/5

Kuldīgā 2022. gada 24. februārī

Par Kuldīgas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību

APSTIPRINĀTI
ar Kuldīgas novada domes 24.02.2022.
sēdes lēmumu (prot. Nr. 2, p. 33)

PRECIZĒTI
ar Kuldīgas novada domes 31.03.2022.
sēdes lēmumu (prot. Nr. 4, p. 82)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Kuldīgas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) piešķir stipendiju studentam vai rezidentam, stipendijas piešķiršanas apmēru, kritērijus, kā arī līguma noslēgšanas kārtību.

2. Pašvaldības stipendija tiek piešķirta ar mērķi veicināt augsti kvalificētu speciālistu piesaisti Pašvaldībā, lai ilgtermiņā nodrošinātu likumā "Par pašvaldībām" noteikto pašvaldības autonomo funkciju īstenošanu un Kuldīgas novada attīstību.

3. Pašvaldības dome, pamatojoties uz pašvaldības iestāžu, aģentūru vai kapitālsabiedrību iesniegumu par nepieciešamajiem speciālistiem, ar lēmumu nosaka stipendiju piešķiršanai atbalstāmās profesionālās studiju specialitātes.

4. Pašvaldības budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros stipendiju piešķir:

4.1. studentam, kurš studē Latvijas valsts akreditētās izglītības iestādēs, apgūstot akreditētu izglītības programmu kādā no Pašvaldības domes lēmumā noteiktajām atbalstāmajām specialitātēm;

4.2. rezidentam, kurš iegūst izglītību saskaņā ar akreditētām rezidentūras izglītības programmām medicīnā kādā no Pašvaldības domes lēmumā noteiktajām atbalstāmajām specialitātēm un ir noslēdzis līgumu ar Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošu veselības aprūpes iestādi/kapitālsabiedrību.

II. Stipendijas piešķiršanas kritēriji un apmērs

5. Pretendents ir tiesīgs pretendēt uz stipendiju, ja viņš atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

5.1. pretendents ir pilna vai nepilna laika augstākās akadēmiskās izglītības, vai pilna vai nepilna laika 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu pēdējā kursa students;

5.2. pretendents ir rezidents medicīnā;

6. Pretendentam jāpārvalda Latvijas Republikas valsts valoda.

7. Stipendija tiek piešķirta tikai tādam pretendentam, kurš atbilst šajos saistošajos noteikumos noteiktajiem stipendiju piešķiršanas kritērijiem, Pašvaldības domes noteiktajām atbalstāmajām profesionālajām studiju specialitātēm un ir iesniedzis visus saistošo noteikumu 16. punktā noteiktos pretendenta izvērtēšanai nepieciešamos dokumentus.

8. Gadījumā, ja Pašvaldībai nav pieejams finansējums, lai piešķirtu stipendijas visiem pretendentiem, kas atbilst saistošajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem, Pašvaldība var noteikt prioritārās specialitātes, priekšroku dodot tam pretendentam, kuram ir augstāks vidējais sekmju vērtējums iepriekšējā studiju gadā.

9. Pretendentam mēnesī tiek piešķirta stipendija šādā apmērā:

9.1. Pilna vai nepilna laika augstākās izglītības programmās studējošajiem – 50 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas stipendijas piešķiršanas brīdī;

9.2. rezidentūrā studējošajiem – 100 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas stipendijas piešķiršanas brīdī.

10. No piešķirtās stipendijas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Pašvaldība ietur noteiktos obligātos nodokļu un nodevu maksājumus.

11. Pretendents var saņemt tikai vienu Pašvaldības finansējuma atbalsta veidu – pretendentam Pašvaldības stipendiju nepiešķir, ja pretendents jau saņem Pašvaldības finansējumu studiju maksas segšanai.

12. Pašvaldība piešķir un izmaksā stipendiju neatkarīgi no tā, vai pretendents saņem valsts piešķirto stipendiju.

13. Stipendija pretendentam tiek piešķirta uz atlikušo studiju laiku.

14. Stipendijas izmaksa tiek pārtraukta uz laiku, kad pretendents atrodas akadēmiskajā atvaļinājumā.

III. Stipendijas piešķiršanas kārtība

15. Ar domes lēmumu apstiprināta Kuldīgas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisija (turpmāk – komisija), izvērtē pretendentu pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus un sagatavo lēmuma projektu par stipendiju piešķiršanu.

16. Pretendents personiski iesniedz Pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Baznīcas ielā 1, Kuldīgā) vai iesūta elektroniska dokumenta veidā (ar drošu elektronisko parakstu parakstītu) uz e-pasta adresi dome@kuldiga.lv vai uz oficiālo e-adresi šādus dokumentus:

16.1. iesniegums, kurā norādīts pretendenta vārds, uzvārds, deklarētā/ faktiskā adrese, e-pasta adrese un tālrunis, izglītības iestāde, tās adrese, e-pasta adrese un tālrunis, fakultāte, tās adrese, e-pasta adrese un tālrunis, studiju programmas nosaukums, tās ietvaros iegūstamās specialitātes (kvalifikācijas, profesijas) nosaukums, studiju programmas uzsākšanas un paredzamais beigšanas datums;

16.2. iepriekšējās izglītības dokumenta kopija un sekmju izraksts, ja Pašvaldība to objektīvu iemeslu dēļ nevar iegūt pati;

16.3. izziņa no izglītības iestādes, kas apliecina, ka pretendents apgūst studiju programmu šajā izglītības iestādē, norādot specialitāti (kvalifikāciju, profesiju), kuru pretendents apgūst studiju programmas ietvaros, studiju programmas uzsākšanas un paredzamo beigšanas datumu, ja Pašvaldība to objektīvu iemeslu dēļ nevar iegūt pati;

16.4. izziņa no izglītības iestādes par pretendenta sekmju vērtējumu katrā mācību priekšmetā pēdējā pabeigtajā studiju gadā, ja Pašvaldība to objektīvu iemeslu dēļ nevar iegūt pati;

16.5. izglītības iestādes rekomendācija vai raksturojums vai rekomendācija no konkrētās studiju programmas direktora;

16.6. citu institūciju rekomendācijas vai raksturojumus;

16.7. pretendenta parakstīts apliecinājums (pielikumā), ka stāsies darba tiesiskajās attiecībās studiju laikā vai pēc studiju pabeigšanas ar Pašvaldību vai tās izraudzīto darba devēju un veiks noteikto darbu specialitātē vismaz trīs gadus pēc studiju programmas pabeigšanas;

16.8. darba devēja apliecinājums par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar stipendiātu studiju laikā vai pēc studiju pabeigšanas.

17. Visiem iesniedzamajiem dokumentiem jābūt sagatavotiem latviešu valodā vai svešvalodās iesniegtiem dokumentiem jābūt pievienotam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātam tulkojumam valsts valodā.

18. Komisija vērtē tikai tos pretendentu pieteikumus, kuru iesniegtie dokumenti pilnībā atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām. Tie pretendentu iesniegumi, kuri neatbilst šajos saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām netiek izskatīti un Komisija informē pretendentu par tā iesnieguma neizskatīšanas iemesliem un nosaka termiņu trūkumu novēršanai.

19. Komisijai ir tiesības nepieciešamības gadījumā uzaicināt pretendentu uz Komisijas sēdi.

20. Lēmumu par stipendijas piešķiršanu un/vai atmaksāšanu pieņem Pašvaldības dome.

21. Par stipendijas piešķiršanu pretendents slēdz trīspusēju līgumu ar pašvaldību un potenciālo darba devēju – iestādi vai kapitālsabiedrību, līgumā nosakot piešķirtās stipendijas apmēru un izmaksas kārtību, līdzēju atbildību un saistības, tai skaitā nostrādāt konkrētajā iestādē/kapitālsabiedrībā vismaz trīs gadus pēc studiju pabeigšanas, līguma izbeigšanas kārtību.

22. Pretendents, kuram piešķirta stipendija, ne retāk kā reizi 6 mēnešos iesniedz Pašvaldībā izziņu no izglītības iestādes, kas apliecina, ka Pretendents sekmīgi turpina apgūt studiju programmu un izpildījis studiju plānu. Izziņa jāiesniedz sākoties 2. semestrim un attiecīgā studiju gada beigās.

23. Stipendijas piešķiršanai atkārtoti nevar pretendēt, ja students no izglītības iestādes ir atskaitīts par nesekmību.

24. Pretendentam izmaksātā stipendija ir jāatmaksā pilnā apmērā, ja:

24.1. Pretendents izbeidz studijas studiju programmā, neiegūstot noteikto specialitāti;

24.2. Pretendents pārtrauc studijas studiju programmā uz laiku, kas ir ilgāks par 2 gadiem;

24.3. Pretendents nepilda ar Pašvaldību noslēgtā līguma par stipendijas piešķiršanu noteikumus;

24.4. Pretendents sniedzis Pašvaldībai nepatiesas ziņas;

24.5. Pretendents kādā no iestādēm vai kapitālsabiedrībām nav faktiski veicis darbu specialitātē, kura norādīta saistošo noteikumu 16.1. punktā noteiktajā iesniegumā, vismaz trīs gadus pēc studiju programmas pabeigšanas. Laikā, kurā faktiski ir veikts darbs, netiek ieskaitīts laiks, kurā Pretendents ilgāk kā divus mēnešus neveic darbu, tostarp arī šādu attaisnojošu iemeslu dēļ, piemēram, bērna kopšanas atvaļinājums, pārejoša darbnespēja u.tml.

25. Pieteikšanās uz iespēju saņemt stipendiju tiek izsludināta ar atsevišķu domes lēmumu, ņemot vērā nepieciešamību pēc speciālistu piesaistes Pašvaldībā.

IV. Noslēguma jautājumi

26. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

27. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem Kuldīgas novada Domes 2020. gada 24. septembra saistošos noteikumus Nr. 2020/8 "Par Kuldīgas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību".

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I. Bērziņa

 

Pielikums
Kuldīgas novada domes
24.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. KNP/2022/5

APLIECINĀJUMS

Es,
(personas vārds, uzvārds)
(personas kods)

ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinusies/-ies ar visu informāciju, kas attiecas uz Kuldīgas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību. Apņemos Kuldīgas novada pašvaldības stipendijas piešķiršanas gadījumā stāties darba attiecībās ar pašvaldību vai tās noteikto darba devēju studiju laikā vai pēc studiju pabeigšanas un veikt noteikto darbu specialitātē vismaz trīs gadus pēc studiju programmas pabeigšanas.

Tālrunis ____________________________;

e-pasts ____________________________

 
(paraksts un paraksta atšifrējums)
20__. gada ______ . _________________  
    (vietas nosaukums)

*parakstot šo dokumentu, persona piekrīt tās datu apstrādei atbilstoši
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) 2016/679 normām

 

Paskaidrojuma raksts
Kuldīgas novada pašvaldības 2022. gada 24. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. KNP/2022/5 "Par Kuldīgas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību"

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4. punktā kā pašvaldības autonomās funkcijas citā starpā noteikts gādāt par iedzīvotāju izglītību. Minētā likuma 43. panta trešā sadaļa nosaka, ka pašvaldības dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, kas ir nozīmīgas Kuldīgas novada attīstībai. Kuldīgas novadā akūti izjūtams kvalificētu speciālistu trūkums, it īpaši izglītības un veselības aprūpes jomā. Saistošo noteikumu mērķis ir piesaistīt novadam jaunos speciālistus, atbalstot topošos speciālistus materiāli studiju laikā.
2. Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību un apmēru, kādā Kuldīgas novada pašvaldība studentiem un rezidentiem piešķir stipendijas.
3. Informācija par plānoto saistošo noteikumu projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošajos noteikumos noteiktā finansējuma piešķiršanai tiks paredzēts finansējums Kuldīgas novada pašvaldības ikgadējā budžetā.
4. Informācija par plānoto saistošo noteikumu projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Kvalificētu speciālistu piesaiste nodrošina iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu pieejamību Kuldīgas novadā, kas veicina uzņēmējdarbības vides uzlabošanos.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav ietekmes.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I. Bērziņa

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!