• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Rēzeknes novada domes 2022. gada 3. februāra saistošie noteikumi Nr. 31 "Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Rēzeknes novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 28.03.2022., Nr. 61 https://www.vestnesis.lv/op/2022/61.5

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Rēzeknes novada domes saistošie noteikumi Nr. 36

Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā

Vēl šajā numurā

28.03.2022., Nr. 61

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Rēzeknes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 31

Pieņemts: 03.02.2022.

OP numurs: 2022/61.5

2022/61.5
RĪKI

Rēzeknes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Rēzeknes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 31

Rēzeknē 2022. gada 3. februārī

Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Rēzeknes novadā

APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes
2022. gada 3. februāra sēdē (prot. Nr. 4, 4. §)
ar precizējumiem Rēzeknes novada domes
2022. gada 17. marta sēdē (prot. Nr. 9, 3. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 10. punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma
8. panta trešo daļu un ceturto daļu, Ministru kabineta
2006. gada 4. aprīļa noteikumu Nr. 266 "Labturības prasības
mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai, pārvadāšanai un
demonstrēšanai publiskās iestādēs, kā arī suņu apmācībai"
13. punktu, Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija
noteikumu Nr. 491 "Mājas (istabas) dzīvnieku
reģistrācijas kārtība" 3. punktu, 11. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk arī – noteikumi) nosaka mājas dzīvnieku – suņu, kaķu un mājas (istabas) sesku – turēšanas kārtību, klaiņojošu, bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu un agresīvu dzīvnieku izķeršanas kārtību, mājas dzīvnieku īpašnieka vai turētāja tiesības un pienākumus Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā, kā arī nosaka Rēzeknes novada pašvaldības (turpmāk arī – pašvaldība) institūciju, kas veic noteikumu par mājas dzīvnieka reģistrācijas kārtību izpildes uzraudzību un kontroli.

2. Noteikumu mērķis ir veicināt veselīgu un tīru vidi Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā, lai mājas (istabas) dzīvnieku turēšana neradītu draudus cilvēkiem un dzīvniekiem, panākt, lai mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks vai turētājs rūpētos par labvēlīgu sabiedrības attieksmi pret viņa īpašumā esošo dzīvnieku, samazināt mājas (istabas) dzīvnieku radīto traumu skaitu, kā arī novērst dzīvnieku klaiņošanu.

3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām pašvaldībā, kuru īpašumā vai valdījumā ir mājas (istabas) dzīvnieki.

4. Noteikumu prasību ievērošanu savas kompetences ietvaros uzrauga un kontrolē pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvā inspekcija (turpmāk arī – inspekcija), kā arī institūcijas, ar kurām pašvaldība ir noslēgusi attiecīgu līgumu.

5. Par bojā gājušu dzīvnieku sabiedriskajās vietās Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā jāziņo pašvaldības inspekcijai, kas organizē bojā gājušā dzīvnieka savākšanu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā līdz nākamās darba dienas beigām no paziņošanas brīža.

II. Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi

6. Rēzeknes novadā esošie suņi, kam implantēta mikroshēma, ir jāreģistrē datubāzē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Lauksaimniecības datu centra Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrā vai pie praktizējoša veterinārārsta. Savukārt kaķa vai mājas (istabas) seska īpašniekam ir tiesības reģistrēt šos mājas (istabas) dzīvniekus datubāzē, ja tiem implantēta mikroshēma.

7. Mājas (istabas) dzīvnieku īpašnieks vai turētājs nodrošina mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

8. Pilsētā un lauku apdzīvotās vietās dzīvojamo māju tuvumā kaķim var ļaut uzturēties ārpus norobežotas teritorijas, ja tas ir sterilizēts un tam ir nodrošināta apzīmēšana.

9. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam papildus normatīvajos aktos noteiktajām prasībām ir pienākums:

9.1. nodrošināt iespēju pašvaldības inspekcijas amatpersonai veikt pārbaudi, vai mājas (istabas) dzīvniekam ir ievietota mikroshēma un tas ir reģistrēts atbilstoši normatīvajiem aktiem (ja to paredz normatīvie akti);

9.2. konstatējot mājas (istabas) dzīvnieka pazušanu, nekavējoties ziņot par to pašvaldības inspekcijai;

9.3. nepieļaut, ka mājas (istabas) dzīvnieki rada netīrību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās, pašvaldības publiskās vietās un sabiedrisko ēku telpās, tostarp privātmājām pieguļošās teritorijās, nekavējoties satīrīt mājas (istabas) dzīvnieku atstātos ekskrementus;

9.4. pilsētā un ciemos ārpus norobežojošās teritorijas, izņemot šo noteikumu 12. punktā noteiktajās teritorijās, palaist bez pavadas suni īpašnieka uzraudzībā un redzeslokā tādā attālumā, kādā īpašnieks spēj kontrolēt suņa rīcību.

10. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašumā esošajā piegulošajā teritorijā vai nekustamā īpašuma īpašniekam piederošajā teritorijā var tikt turēti sterilizēti bezsaimnieka kaķi ar nosacījumu, ja:

10.1. atbilstoši īpašnieku noteiktajai kārtībai, ir saņemts dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums;

10.2. tas netraucē apkārtējo īpašumu īpašniekus;

10.3. tiek nodrošināta kaķu labturība un apzīmēšana;

10.4. personas, kuras veic bezsaimnieka kaķu barošanu, nodrošina barošanas vietas sakopšanu.

11. Rodoties nelabvēlīgai epizootiskai situācijai vai epidēmijai, Pārtikas un veterinārais dienests un pašvaldības Centrālās administrācijas Zemes un publisko ūdeņu pārvaldības dienesta vecākais vides speciālists (turpmāk arī – vides speciālists), atbilstoši kompetencei, var ierobežot vai aizliegt turēt konkrētajā apdzīvotajā vietā mājas (istabas) dzīvniekus.

12. Ārpus norobežotās teritorijas sunim bez pavadas aizliegts atrasties šādās pilsētas un ciemu zaļo zonu teritorijās, izņemot gadījumus, ja šajās teritorijās notiek suņu izstāde vai suņu paraugdemonstrējumi:

12.1. bērnu atpūtas un rotaļu laukumos;

12.2. izglītības iestāžu teritorijās;

12.3. kultūras iestāžu teritorijās;

12.4. daudzdzīvokļu māju pagalmos;

12.5. parkos, publiskos dārzos, skvēros;

12.6. stadionos, publiskajās pludmalēs, kapsētās

12.7. sabiedrisko pasākumu teritorijās.

III. Klaiņojošu, bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu un agresīvu mājas (istabas) dzīvnieku izķeršana

13. Par klaiņojošu, bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu vai agresīvu dzīvnieku jāziņo mutiski vai rakstiski pašvaldības inspekcijai. Pašvaldības inspekcija, izvērtējot situāciju par saņemto informāciju, paziņo personai, ar kuru pašvaldībai ir noslēgts līgums, un kura ir tiesīga veikt Rēzeknes novada teritorijā klaiņojošu, agresīvu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu mājas (istabas) dzīvnieku izķeršanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un nogādāšanu veterinārajās praksēs vai dzīvnieku patversmē, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un informācijas aktualizāciju par dzīvnieku izķeršanu.

14. Par nepieciešamību sterilizēt klaiņojošus bezsaimnieku kaķus jāziņo pašvaldības vides speciālistam, kurš organizē to noķeršanu, nogādāšanu veterinārās klīnikās un pēc tam atgriež vidē.

15. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks vai turētājs izņem mājas (istabas) dzīvnieku no dzīvnieku patversmes, uzrādot mājas dzīvnieka pasi vai vakcinācijas apliecību, un sedz izmaksas, kas saistītas ar dzīvnieka noķeršanu, izmitināšanu un aprūpi.

IV. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes kontrole

16. Par šo noteikumu pārkāpumiem, par kuriem atbildību neparedz citi Latvijas Republikas normatīvie akti, personas var tikt sauktas pie administratīvās atbildības, atkarībā no pārkāpuma smaguma personai var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu – fiziskajām personām līdz 40 (četrdesmit) naudas soda vienībām un juridiskajām personām līdz 100 (viens simts) naudas soda vienībām.

17. Pašvaldības inspekcija kontrolē noteikumu izpildi, tajā skaitā veic mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas izpildes uzraudzību un kontroli, veic administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai.

18. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības Administratīvā komisija.

V. Noslēguma jautājums

19. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušiem:

19.1. Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 16. septembra saistošos noteikumus Nr. 42 "Par mājdzīvnieku uzturēšanu Rēzeknes novadā";

19.2. Viļānu novada pašvaldības 2020. gada 30. jūlija saistošos noteikumus Nr. 126 "Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Viļānu novadā".

Rēzeknes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Švarcs

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem "Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Rēzeknes novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Šobrīd mājdzīvnieku uzturēšanas, mājdzīvnieku klaiņošanas novēršanas, klaiņojošo mājdzīvnieku izķeršanas kārtību Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā, nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 16. septembra saistošie noteikumi Nr. 42 "Par mājdzīvnieku uzturēšanu Rēzeknes novadā", kuri spēkā no 2010. gada 18. novembra (publicēti Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā "Rēzeknes novada ziņas" 2010. gada 17. novembrī Nr. 5 (05)).

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam, ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

Iepriekšminētos jautājumu reglamentē arī Rēzeknes novadu veidojošās Viļānu novada pašvaldības 2020. gada 30. jūlija saistošie noteikumi Nr. 126 "Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Viļānu novadā".

Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams izveidot jaunu tiesisko regulējumu, kas atbilst jaunizveidotās pašvaldības interesēm, nodrošinot vienotu kārtību, mājdzīvnieku turēšanas, klaiņojošo mājdzīvnieku izķeršanas kārtību, kā arī atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā.

2. Īss projekta satura izklāsts

Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi "Par mājdzīvnieku uzturēšanu Rēzeknes novadā, izdoti saskaņā ar saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 10. punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 8. panta trešo daļu un ceturto daļu, Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumu Nr. 266 "Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai, pārvadāšanai un demonstrēšanai publiskās iestādēs, kā arī suņu apmācībai" 13. punktu, Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība" 3. punktu un 11. punktu.

Saistošie noteikumi nosaka mājas (istabas) dzīvnieku – suņu, kaķu un mājas (istabas) sesku turēšanas noteikumus, klaiņojošu, bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu un agresīvu mājas (istabas) dzīvnieku izķeršanas kārtību Rēzeknes novadā, kā arī administratīvo atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes kontroli.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu.

Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Ar Saistošajiem noteikumiem nav noteikta mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums.

Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošie noteikumi neskars.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Personas Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos var griezties Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Zemes un publisko ūdeņu pārvaldības dienestā un Administratīvajā inspekcijā.

Saistošo noteikumu neskar administratīvās procedūras.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu izstrādāšanā tika nodrošināta informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapas starpniecību, lūdzot izteikt viedokļus un priekšlikumus par Saistošajiem noteikumiem.

Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu nav saņemti.

Rēzeknes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Švarcs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!