• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ropažu novada domes 2022. gada 9. februāra saistošie noteikumi Nr. 6/22 "Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Mazā Paparžu iela 1, Bukultos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 18.02.2022., Nr. 35 https://www.vestnesis.lv/op/2022/35.11

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 1

Grozījumi Saldus novada domes 2021. gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 53 "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Saldus novadā"

Vēl šajā numurā

18.02.2022., Nr. 35

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ropažu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 6/22

Pieņemts: 09.02.2022.

OP numurs: 2022/35.11

2022/35.11
RĪKI

Ropažu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 2 Visi

Ropažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 6/22

Ulbrokā 2022. gada 9. februārī

Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Mazā Paparžu iela 1, Bukultos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

Apstiprināti ar
Ropažu novada pašvaldības domes
09.02.2022. lēmumu
(prot. Nr. 28/2022, 17. §)

Izdoti saskaņā ar
Teritorijas attīstības plānošanas likuma
25. pantu

1. Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek apstiprināti lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Mazā Paparžu iela 1, Bukultos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (1. pielikums) un grafiskā daļa https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22886.

2. Ar šo noteikumu īstenošanas uzsākšanu lokālplānojuma teritorijas robežās spēku zaudē Garkalnes pagasta domes 2005. gada 24. augusta Saistošie noteikumi Nr. 40 "Par nekustamo īpašumu "Papardes-3", kadastra Nr. 8060-002-0341, 8060-002-0992, "Danas", kadastra Nr. 8060-002-0774, 8060-002-0830, 8060-002-0995, 8060-002-0996, "Ramonas", kadastra Nr. 8060-002-0731, "Andri", kadastra Nr. 8060-002-0763, sadali un apbūvi", izņemot noteiktās Mazās Paparžu ielas sarkanās līnijas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8060 002 0238.

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne

 

1. pielikums
Ropažu novada domes
2022. gada 9. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 6/22
(prot. Nr. 28/2022,17. §)

Ropažu novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000067986
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
novada.dome@ropazi.lv https://ropazi.lv

Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Mazā Paparžu ielā 1, Bukultos

Redakcija 1.1.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Saturs

1. Noteikumu lietošana un definīcijas

1.1. Noteikumu lietošana

1.2. Definīcijas

2. Prasības visas teritorijas izmantošanai

2.1. Visā teritorijā atļautā izmantošana

2.2. Visā teritorijā aizliegtā izmantošana

2.3. Inženiertehniskā sagatavošana

3. Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei

3.1. Prasības transporta infrastruktūrai

3.2. Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem

3.3. Prasības apbūvei

3.4. Prasības teritorijas labiekārtojumam

3.5. Prasības vides risku samazināšanai

4. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā

4.1. Savrupmāju apbūves teritorija

4.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

4.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

4.4. Publiskās apbūves teritorija

4.5. Jauktas centra apbūves teritorija

4.6. Rūpnieciskās apbūves teritorija

4.7. Transporta infrastruktūras teritorija

4.8. Tehniskās apbūves teritorija

4.9. Dabas un apstādījumu teritorija

4.10. Mežu teritorija

4.11. Lauksaimniecības teritorija

4.12. Ūdeņu teritorija

5. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

5.1. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem

5.2. Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums

5.3. Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums

5.4. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija

5.5. Ainaviski vērtīga teritorija

5.6. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija

5.7. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija

5.8. Degradēta teritorija

6. Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība

7. Citi nosacījumi/prasības

1. NOTEIKUMU LIETOŠANA UN DEFINĪCIJAS

1.1. NOTEIKUMU LIETOŠANA

1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk – Apbūves noteikumi) nosaka teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus Grafiskās daļas kartēs "Lokālplānojuma teritorijas funkcionālais zonējums", "Sarkano līniju plāns" un "Inženierkomunikāciju plāns" (turpmāk – Grafiskā daļa) norādītajā lokālplānojuma teritorijā – Ropažu novada, Garkalnes pagasta nekustamā īpašuma "Mazā Paparžu iela 1" (kadastra Nr. 8060 002 0731) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 8060 002 0731 un kadastra apzīmējumu 8060 002 1043, kā arī nekustamā īpašuma "Radiostacija Bukulti 2" (kadastra Nr. 8060 002 0238) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8060 002 0238 Mazās Paparžu ielas sarkano līniju daļā (turpmāk – Lokālplānojuma teritorija).

2. Apbūves noteikumi un Grafiskā daļa groza spēkā esošajā Garkalnes novada teritorijas plānojumā 2013.–2024. gadam (ar 2015. gada grozījumiem):

2.1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasības attiecībā uz Lokālplānojuma teritorijas izmantošanu un apbūvi, tajā skaitā detalizē Mazās Paparžu ielas sarkano līniju platumu;

2.2. Grafiskajā daļā noteiktās Lokālplānojuma teritorijas funkcionālās zonas un apgrūtinātās teritorijas, tajā skaitā attēlo Mazās Paparžu ielas sarkanās līnijas un atbilstoši precizē Transporta infrastruktūras teritoriju (TR6).

3. Lokālplānojuma teritorijā zaudē spēku detālplānojuma "Detālplānojums nekustamajiem īpašumiem "Papardes-3", "Danas", "Ramonas", "Andri", Bukultos" (turpmāk – detālplānojums) nosacījumi, izņemot detālplānojumā noteiktās Mazās Paparžu ielas sarkanās līnijas nekustamā īpašuma "Radiostacija Bukulti 2" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8060 002 0238.

4. Lokālplānojuma teritorijas izmantošanā un apbūvē piemēro spēkā esošā Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.–2024. gadam (ar 2015. gada grozījumiem) Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasības, cik vien tā nav pretrunā ar šo Apbūves noteikumu prasībām.

1.2. DEFINĪCIJAS

Nenosaka

2. PRASĪBAS VISAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI

2.1. VISĀ TERITORIJĀ ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA

Nenosaka

2.2. VISĀ TERITORIJĀ AIZLIEGTĀ IZMANTOŠANA

Nenosaka

2.3. INŽENIERTEHNISKĀ SAGATAVOŠANA

5. Lokālplānojuma teritorijā veic projektēšanas un inženiertehniskās sagatavošanas darbus, izstrādājot un saskaņojot būvniecības ieceres dokumentāciju saskaņā ar Lokālplānojuma risinājumiem.

6. Teritorijas inženiertehnisko sagatavošanu atļauts īstenot pa kārtām tādā apjomā, kas nodrošina konkrētas objekta vai apbūves kārtas būvniecības procesa realizācijas iespējas un tā var ietvert transporta infrastruktūras izbūvi vai pārbūvi, inženiertīklu ierīkošanu un citus pasākumus pēc nepieciešamības.

3. VISPĀRĪGAS PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVEI

3.1. PRASĪBAS TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAI

7. Mazās Paparžu ielas sarkanās līnijas (iekļaujot apgriešanās laukumu) attēlotas Grafiskās daļas kartē "Sarkano līniju plāns":

8. Ielas šķērsprofilu (sarkanajās līnijās) precizē būvniecības ieceres dokumentācijā, ņemot vērā perspektīvo transporta un gājēju plūsmu un normatīvo aktu prasības.

9. Izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju ievēro spēkā esošās ielu un inženiertīklu projektēšanas un būvniecības normas.

10. Autonovietnes izvieto Mazās Paparžu ielas sarkanajās līnijās (TR6 teritorijā) un/vai Publiskās apbūves teritorijā (P2). Izvietojumu un tehnisko risinājumu precizē būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes ietvaros, ņemot vērā ielu un inženiertīklu projektēšanas prasības un saskaņojot ar pašvaldību. Projektējot autonovietnes, tās atdala no brauktuves.

11. Autonovietņu klātni paredz ar cieto segumu un saskaņā ar normatīvo aktu prasībām ierīko lietus ūdeņu savākšanu un attīrīšanu.

3.2. PRASĪBAS INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES TĪKLIEM UN OBJEKTIEM

12. Ielas sarkanajās līnijās ierīko nepieciešamos inženiertīklus, atbilstoši ielas šķērsprofila risinājumam, precizējot to pie būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes.

13. Publiskajai apbūvei (P2) kā pagaidu risinājums atļauti lokālie ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas risinājumi, kas nodrošina vides aizsardzības normatīvu prasībām atbilstošu vides aizsardzības līmeni un piesārņojuma nenonākšanu vidē. Būvniecības ieceres dokumentācijā paredz tehniskos risinājumus, kas nodrošina pieslēguma iespēju pie pašvaldības centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmas tīkliem, pēc to izbūves Mazās Paparžu ielas sarkanajās līnijās.

14. Nodrošina virszemes ūdeņu novadīšanu no ielas brauktuves klātnes atklātā vai slēgtā lietus ūdens savākšanas sistēmā (lietus ūdeņu drenāžā), paredzot lietus ūdeņu attīrīšanu (naftas ķērājus) un nepieciešamības gadījumā iekļaujot lietus ūdeņu uzkrājošo risinājumu piemērošanu. Konkrētus risinājumus un lietus ūdeņu izvades vietas nosaka ielas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes ietvaros, izmantojot augstākas detalizācijas topogrāfisko karti un ņemot vērā esošās augstumatzīmes un reljefu.

15. Inženiertīklu – ūdensapgādes, sadzīves notekūdeņu kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas, elektroapgādes, gāzapgādes, ielas apgaismojuma u.c. nepieciešamo inženiertīklu izbūvi, kas nepieciešami sporta būvju un citu būvju inženiertehniskajai apgādei, paredz būvniecības ieceres dokumentācijā saskaņā ar attiecīgā inženiertīkla turētāja nosacījumiem.

16. Inženiertīklu izbūves secību precizē būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes stadijā, saskaņā ar katra konkrētā inženiertīkla turētāja tehniskajiem noteikumiem.

17. Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi nodrošina saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, atbilstoši plānotajam apbūves blīvumam un objekta ugunsdrošības prasībām.

3.3. PRASĪBAS APBŪVEI

18. Izvietojot ēkas un citas būves ievēro minimālo būvlaidi – 3 m vietējas nozīmes ielas (E kategorijas) Mazās Paparžu ielas sarkanajām līnijām.

19. 3 m būvlaide neattiecas uz sporta laukumiem ar klasifikācijas kodu 2411 un sporta ēkām ar klasifikācijas kodu 1265. Atļauta minēto būvju izvietošana tuvāk par 3 m būvlaidi vai uz ielas sarkanās līnijas.

20. Žogus ierīko:

20.1. pa ielas sarkanajām līnijām;

20.2. pa zemes vienības robežām;

20.3. funkcionālai zemes vienības sadalīšanai tās iekšpusē – pēc nepieciešamības.

21. Žoga parametrus nosaka būvniecības ieceres dokumentācijā atbilstoši plānotā teritorijas izmantošanas veida – sporta būvju specifikai un funkcionālajai nepieciešamībai un Garkalnes novada teritorijas plānojuma prasībām.

3.4. PRASĪBAS TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMAM

22. Teritorijā ierīko labiekārtojumu un apstādījumus, atbilstoši sporta būvju funkcionālajai nepieciešamībai un būvniecības ieceres dokumentācijai.

23. Publisko objektu ierīkošanā ievēro universālā dizaina principus, nodrošinot vides pieejamību arī cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

3.5. PRASĪBAS VIDES RISKU SAMAZINĀŠANAI

24. Iespēju robežās saglabā teritorijā augošos kokus un to sakņu aizsardzības zonu, ja tie nerada apdraudējumu cilvēku drošībai un transporta kustībai, kā arī netraucē ielas izbūvi/pārbūvi un inženiertīklu ierīkošanu.

4. PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVES PARAMETRIEM KATRĀ FUNKCIONĀLAJĀ ZONĀ

Ja pie teritorijas galvenajiem un papildizmantošanas veidiem nav noteikts izmantošanas veida apraksts, tas tiek piemērots atbilstoši Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr. 240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi" 3. pielikumam "Teritorijas izmantošanas veidu klasifikators"

4.1. SAVRUPMĀJU APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.2. MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.3. DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.4. PUBLISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.4.1. Publiskās apbūves teritorija (P2)

4.4.1.1. Pamatinformācija

25. Publiskās apbūves teritorija (P2) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu gan komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

4.4.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

26. Sporta būvju apbūve (12005): ēkas sporta nodarbībām un sporta pasākumiem (piemēram, segtie sporta laukumi), sporta un atpūtas būves (piemēram, sporta laukumi).

27. Labiekārtota ārtelpa (24001): mežaparks, apstādījumi, labiekārtojums un funkcionāli nepieciešamā infrastruktūra (tai skaitā dīķi un citi objekti) iedzīvotāju atpūtas, fizisko aktivitāšu un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.

4.4.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.4.1.4. Apbūves parametri

Nr.

Teritorijas izmantošanas veids

Minimālā jaunizv. zemes gabala platība

Maksimālais apbūves blīvums (%)

Apbūves intensitāte (%)

Apbūves augstums (m)

Apbūves augstums (stāvu skaits)

Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)

28.

Sporta būvju apbūve

1200 m2

40 2

1

līdz 12

līdz 3

10 3

29.

Labiekārtota ārtelpa

1

1

1

1

1

1

1. Nenosaka.
2. Attiecas uz sporta ēkām.
3. Attiecas uz sporta inženierbūvēm (atklātiem spēļu laukumiem).

4.4.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.5. JAUKTAS CENTRA APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.6. RŪPNIECISKĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.7. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJA

4.7.1. Transporta infrastruktūras teritorija (TR6)

4.7.1.1. Pamatinformācija

30. Transporta infrastruktūras teritorija (TR6) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu visu veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru, kā arī lai nodrošinātu inženiertehnisko apgādi.

4.7.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

31. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

32. Transporta lineārā infrastruktūra (14002): kas ietver ielu un apgriešanās laukumu.

33. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003): kas ietver atsevišķi iekārtotas atklātās autonovietnes.

4.7.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.7.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.7.1.5. Citi noteikumi

34. Zeme zem ielas ir publiska teritorija, kur nodrošina brīvu iedzīvotāju un transporta līdzekļu pārvietošanās iespēju. Nav pieļaujama brauktuves norobežošana ar barjerām vai citām būvēm, kas ierobežotu transporta un gājēju kustību, ja vien šie pasākumi nav saistīti ar satiksmes drošības uzlabošanu.

35. Ielas klātni paredz ar cietu segumu, ko izbūvē pēc visu nepieciešamo inženiertīklu izbūves.

36. Ielā paredz apgaismojuma ierīkošanu.

37. Mazās Paparžu ielas izbūves/pārbūves būvniecības ieceres dokumentācijā iekļauj obligāti saglabājamos kokus. Autostāvvietu skaitu, novietni un ietves risinājumu izvērtē saistībā ar esošajiem dzīvotspējīgajiem kokiem, nodrošinot to saglabāšanu.

4.8. TEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.9. DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA

Nenosaka

4.10. MEŽU TERITORIJA

Nenosaka

4.11. LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

Nenosaka

4.12. ŪDEŅU TERITORIJA

Nenosaka

5. TERITORIJAS AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

5.1. CITA TERITORIJA AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

Nenosaka

5.2. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS LOKĀLPLĀNOJUMS

Nenosaka

5.3. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS DETĀLPLĀNOJUMS

Nenosaka

5.4. VIETĒJAS NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKĀ UN DABAS TERITORIJA

Nenosaka

5.5. AINAVISKI VĒRTĪGA TERITORIJA

Nenosaka

5.6. VIETĒJAS NOZĪMES LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

Nenosaka

5.7. NACIONĀLAS UN VIETĒJAS NOZĪMES INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJA

Nenosaka

5.8. DEGRADĒTA TERITORIJA

Nenosaka

6. TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA

38. Lokālplānojuma īstenošanai nav nepieciešama detālplānojuma izstrāde.

39. Lokālplānojuma īstenošanu veic saskaņā ar Lokālplānojuma risinājumiem, izstrādājot zemes ierīcības projektu, būvniecības ieceres dokumentāciju un veicot zemes lietošanas veida maiņu un būvniecību Lokālplānojuma teritorijā.

40. Lokālplānojuma īstenošana var tikt veikta pa kārtām, būvniecības ieceres dokumentācijā/ās noteiktā secībā.

41. Lokālplānojuma teritorijā inženiertīklu izbūves secību precizē būvniecības ieceres dokumentācijā, saskaņā ar katra konkrētā inženiertīkla turētāja tehniskajiem noteikumiem.

7. CITI NOSACĪJUMI/PRASĪBAS

42. Aizsargjoslas Lokālplānojuma teritorijā noteiktas saskaņā ar Aizsargjoslu likumu. Lokālplānojuma teritoriju skarošas pašvaldības kompetencē esošās apgrūtinātās teritorijas un aizsargjoslas attēlotas Grafiskās daļas kartē "Lokālplānojuma teritorijas funkcionālais zonējums".

43. Lokālplānojuma teritorijā plānoto inženiertīklu ekspluatācijas aizsargjoslas nosaka turpmākās projektēšanas gaitā atbilstoši inženiertīklu faktiskajam izvietojumam saskaņā ar būvniecības dokumentāciju un izpildmērījumiem, saskaņojot ar inženiertīklu turētāju.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!