• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Preiļu novada domes 2021. gada 30. novembra saistošie noteikumi Nr. 2021/13 "Par materiālo palīdzību Preiļu novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 18.02.2022., Nr. 35 https://www.vestnesis.lv/op/2022/35.10

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ropažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 6/22

Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Mazā Paparžu iela 1, Bukultos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

Vēl šajā numurā

18.02.2022., Nr. 35

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Preiļu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 2021/13

Pieņemts: 30.11.2021.

OP numurs: 2022/35.10

2022/35.10
RĪKI

Preiļu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2021/13

Preiļos 2021. gada 30. novembrī

Par materiālo palīdzību Preiļu novadā

APSTIPRINĀTI
ar Preiļu novada domes 2021. gada 30. novembra
sēdes lēmumu prot. Nr. 25, 3. §

Precizēti ar Preiļu novada domes
2022. gada 27. janvāra sēdes lēmumu (prot. Nr. 4, 19. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Preiļu novada pašvaldības materiālo pabalstu veidus, saņemšanas kārtību, pabalstu apmēru, lēmumu pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šajos noteikumos paredzētos pabalstus.

2. Šo pabalstu (turpmāk tekstā – pabalstu) mērķis ir sniegt materiālu palīdzību personām, kuras savu pamata dzīves vietu deklarējušas Preiļu novada administratīvajā teritorijā, neizvērtējot personu materiālo stāvokli.

3. Iesniegumu un Noteikumos norādītos dokumentus pabalstu saņemšanai iesniedz klātienē Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālajā dienestā (turpmāk tekstā – Dienests) Aglonas ielā 1a, Preiļos, LV-5301, vai elektroniski, ievērojot normatīvo aktu prasības par elektronisko dokumentu noformēšanu, ja nepieciešams – citus dokumentus pēc Dienesta darbinieka pieprasījuma.

4. Lēmumu par pabalstu piešķiršanu un izmaksu organizēšanu veic Dienests, savā darbībā ievērojot pastāvošo Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvo aktu prasības. Pabalstus izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz pabalsta/atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

5. Pabalstus nepiešķir, ja persona vai tās ģimenes locekļi sniedz nepatiesas ziņas, kā arī nav ievēroti nosacījumi konkrētā pabalsta saņemšanai.

6. Dienests pieņem lēmumu par nepamatoti izmaksāta Pabalsta atgūšanu, ja tas konstatē, ka attiecīgais pabalsts ir nepamatoti izmaksāts personas vainas dēļ, kad tā sniegusi nepatiesu vai nepilnīgu informāciju.

7. Noteikumos norādīto pabalstu veidi:

7.1 pabalsts – 50 % atlaide no maksas par pusdienām pašvaldības vispārizglītojošā izglītības iestādē daudzbērnu ģimeņu bērnam (bērniem);

7.2 pabalsts – 50 % atlaide no maksas par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē daudzbērnu ģimeņu bērnam (bērniem);

7.3 bērna piedzimšanas pabalsts;

7.4 pabalsts pensionāram – jubilāram;

7.5 pabalsts politiski represētai personai;

7.6 pabalsts bērnam ar invaliditāti;

7.7 pabalsts personai par aizgādņa pienākumu pildīšanu;

7.8 pabalsts mācību līdzekļu iegādei daudzbērnu ģimenes skolēnam;

7.9 apbedīšanas pabalsts personas apbedīšanai;

7.10 atbalsts pacientu iemaksu segšanai;

7.11 pabalsts no brīvības atņemšanas iestādes atbrīvotai personai;

II. Pabalsts – 50 % atlaide no maksas par pusdienām pašvaldības vispārizglītojošā izglītības iestādē daudzbērnu ģimeņu bērnam (bērniem)

8. Tiesības saņemt pabalstu – 50 % atlaide no maksas par pusdienām Preiļu novada pašvaldības vispārizglītojošā izglītības iestādē ir Preiļu novada pamata dzīvesvietu deklarējušo daudzbērnu ģimeņu bērniem (ģimenes, kuru aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību).

9. Lai saņemtu 8. punktā minēto pabalstu, bērnu likumiskajam pārstāvim Dienestā jāiesniedz iesniegums, norādot bērnu datus un izglītības iestādi, ja nepieciešams apliecināt daudzbērnu ģimenes statusu, iesniedz izziņu no tās mācību iestādes, kurā bērns vai pilngadību sasniegušais jaunietis iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, ja konkrētā informācija nav Dienesta rīcībā.

10. Pabalstu – 50 % atlaide no maksas par pusdienām Preiļu novada pašvaldības vispārizglītojošā izglītības iestādē piešķir uz periodu, kamēr mājsaimniecība atbilst pabalsta saņemšanas nosacījumiem, bet ne ilgāk kā līdz mācību gada beigām.

11. Ēdināšanas pabalsta apmērs tiek noteikts, ņemot vērā attiecīgajā izglītības iestādē esošās ēdināšanas izmaksas vienam bērnam dienā.

III. Pabalsts – 50 % atlaide no maksas par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē daudzbērnu ģimeņu bērnam (bērniem)

12. Tiesības saņemt pabalstu – 50 % atlaide no maksas par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē ir Preiļu novada pamata dzīvesvietu deklarējušo daudzbērnu ģimeņu bērniem (ģimenes, kuru aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību).

13. Noteikumu 12. punktā minētais pabalsts tiek piešķirts uz laika posmu līdz kalendārā gada 31. augustam.

14. Lai saņemtu pabalstu – 50 % atlaide no maksas par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē, bērnu likumiskajam pārstāvim Dienestā jāiesniedz iesniegums, norādot bērna datus un pirmsskolas izglītības iestādi, un ja nepieciešams apliecināt daudzbērnu ģimenes statusu, iesniedz izziņu no tās mācību iestādes, kurā bērns vai pilngadību sasniegušais jaunietis iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, ja konkrētā informācija nav Dienesta rīcībā.

15. Ēdināšanas pabalsta apmērs tiek noteikts, ņemot vērā attiecīgajā izglītības iestādē esošās ēdināšanas izmaksas vienam bērnam dienā.

IV. Bērna piedzimšanas pabalsts

16. Bērna piedzimšanas pabalsts tiek izmaksāts bērna, kura deklarētā dzīvesvieta ir Preiļu novada administratīvajā teritorijā, vecākiem (vecākam), ja vismaz vienam no bērna vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Preiļu novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā vienu gadu līdz bērna piedzimšanas brīdim un bērna pamatdzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir Preiļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

17. Bērna piedzimšanas pabalsts tiek piešķirts un izmaksāts ne vēlāk kā sešus mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas.

18. Bērna piedzimšanas pabalsta saņemšanai bērna vecāks iesniedz Dienestā iesniegumu, norādot bērna vārdu, uzvārdu un personas kodu.

19. Bērna piedzimšanas pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 250,00 euro, ja abi vecāki ne mazāk kā divpadsmit mēnešus pirms bērna dzimšanas ir deklarējuši savu pamata dzīves vietu Preiļu novada administratīvajā teritorijā. Pabalstu 250,00 euro apmērā izmaksā arī gadījumā, ja bērnam ir tikai viens vecāks, kurš ne mazāk kā divpadsmit mēnešus pirms bērna dzimšanas ir deklarējis savu pamata dzīves vietu Preiļu novada administratīvajā teritorijā.

20. Bērna piedzimšanas pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 125,00 euro, ja bērnam ir abi vecāki, no kuriem viens ne mazāk kā divpadsmit mēnešus pirms bērna dzimšanas ir deklarējis savu pamata dzīves vietu Preiļu novada administratīvajā teritorijā.

21. Dvīnīšu piedzimšanas gadījumā bērna piedzimšanas pabalsts tiek izmaksāts divkāršā apmērā.

22. Trīnīšu piedzimšanas gadījumā bērna piedzimšanas pabalsts tiek izmaksāts trīskāršā apmērā.

23. Bērna piedzimšanas pabalsts netiek piešķirts:

23.1 ja bērns pēc dzimšanas nodzīvojis mazāk par septiņām diennaktīm,

23.2 ja bērns ievietots bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē,

23.3 ja jaundzimušā pirmā deklarētā dzīvesvieta nav Preiļu novada administratīvajā teritorijā un pabalsts par jaundzimušā piedzimšanu jau saņemts citā pašvaldībā.

V. Pabalsts pensionāram – jubilāram

24. Pabalsts 80 un vairāk gadu sasniegušām personām (80, 85, 90, 95, 100 gadu jubilejā un katru gadu pēc 100 gadu sasniegšanas) ir pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva ar mērķi sniegt materiālu atbalstu cienījamu vecumu sasniegušām personām.

25. Pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā izmaksā, saskaņojot to ar personu, kura ir sasniegusi Noteikumu 24. punktā noteikto vecumu, personas dzimšanas dienā vai citā dienā.

26. Pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā piešķir Dienests, pamatojoties uz personas iesniegumu un valsts un Pašvaldības datu reģistros pieejamām ziņām par personu.

27. Pabalsta apmērs nozīmīgā dzīves jubilejā:

27.1 80 gadu jubilejā 50,00 euro;

27.2 85 gadu jubilejā 50,00 euro;

27.3 90 gadu jubilejā 50,00 euro;

27.4 95 gadu jubilejā 50,00 euro;

27.5 100 gadu jubilejā 100,00 euro;

27.6 katrā nākamajā gadā pēc 100 gadu sasniegšanas 50,00 euro.

VI. Pabalsts politiski represētai personai

28. Pabalsts politiski represētai personai ir pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva ar mērķi sniegt materiālu atbalstu politiski represētām personām.

29. Pabalsts apmērs politiski represētai personai ir 20,00 euro.

30. Pabalsts politiski represētai personai tiek piešķirts, pamatojoties uz personas rakstveida vai mutvārdu iesniegumu un iesniegtu politiski represētas personas apliecības kopiju. Mutvārdu iesniegumu tūlīt pēc tā saņemšanas Dienesta darbinieks noformē rakstveidā un persona to paraksta. Gadījumā, ja persona nav spējīga šāda veida iesniegumu uzrakstīt vai parakstīt, tad lēmums par pabalsta piešķiršanu tiek pieņemts, pamatojoties uz Preiļu novada politiski represēto biedrības iesniegtu iesniegumu.

31. Pabalsts politiski represētai personai tiek piešķirts vienreiz gadā – novembra mēnesī.

VII. Pabalsts bērnam ar invaliditāti

32. Pabalsts bērnam ar invaliditāti tiek piešķirts Preiļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušajām ģimenēm, kuru ģimenes loceklis ir bērns ar invaliditāti.

33. Pabalsta bērnam ar invaliditāti apmērs ir 20,00 euro.

34. Lai saņemtu pabalstu bērnam ar invaliditāti, bērna likumiskais pārstāvis iesniedz iesniegumu Dienestā, iesniegumam pievienojot invaliditāti apliecinošu dokumentu, ja konkrētā informācija nav Dienesta rīcībā.

35. Pabalsts tiek piešķirts vienreiz gadā – novembra mēnesī.

VIII. Pabalsts personai par aizgādņa pienākumu pildīšanu

36. Tiesības saņemt pabalstu personai par aizgādņa pienākumu pildīšanu ir personām, kuras ar Preiļu novada Bāriņtiesas lēmumu ieceltas par aizgādni personai ar ierobežotu rīcībspēju un pilda aizgādņa pienākumus.

37. Pabalsta apmērs personai par aizgādņa pienākumu pildīšanu ir 50,00 euro.

38. Lai saņemtu pabalstu aizgādnis iesniedz iesniegumu Dienestā.

39. Pabalsts personai par aizgādņa pienākumu pildīšanu tiek izmaksāts vienreiz gadā –novembra mēnesī, saskaņā ar Preiļu novada Bāriņtiesas iesniegto aizgādņu sarakstu.

IX. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei daudzbērnu ģimenes skolēnam

40. Tiesības saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei ir Preiļu novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo daudzbērnu ģimeņēm, kuras bērns (bērni) apmeklē kādu no Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēm, (ģimenes, kuru aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību).

41. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei ir vienreizējs un tā apmērs vienam skolēnam ir 40,00 euro gadā.

42. Lai saņemtu pabalstu mācību līdzekļu iegādei, bērnu likumiskais pārstāvis Dienestā iesniedz iesniegumu, norādot bērna datus un izglītības iestādi, kurā bērns mācās un, ja nepieciešams apliecināt daudzbērnu ģimenes statusu, iesniedz izziņu no tās mācību iestādes, kurā bērns vai pilngadību sasniegušais jaunietis iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, ja konkrētā informācija nav Dienesta rīcībā.

43. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei daudzbērnu ģimenes skolēnam tiek piešķirts augusta, septembra, oktobra mēnešos.

X. Apbedīšanas pabalsts personas apbedīšanai

44. Apbedīšanas pabalstu personas apbedīšanai piešķir personai, kura apņēmusies veikt personas apbedīšanu, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta pirms nāves bija Preiļu novada administratīvajā teritorijā.

45. Apbedīšanas pabalsta personas apbedīšanai piešķiršanas pamats ir miršanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu), ja konkrētā informācija nav Dienesta rīcībā, un personas, kura veic apbedīšanu, iesniegums.

46. Pēc personas, kura apņēmusies veikt apbedīšanu, lūguma pašvaldība var piešķirt transportu bēru vajadzībām Preiļu novada pašvaldības teritorijā.

47. Apbedīšanas pabalsts personas apbedīšanai ir vienreizējs un tā apmērs ir 100,00 euro. Gadījumā, ja pašvaldība piešķir transportu bēru vajadzībām, apbedīšanas pabalsts apmērs tiek samazināts par 30 %.

48. Apbedīšanas pabalsts personas apbedīšanai jāpieprasa viena mēneša laikā no miršanas izziņas izsniegšanas brīža.

49. Ja mirušai personai nav piederīgo, kas veiktu apbedīšanu, vai viņi atsakās to darīt, apbedīšanu veic Preiļu novada pašvaldība, saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja iesniegto rēķinu.

XI. Atbalsts pacientu iemaksu segšanai

50. Tiesības saņemt atbalstu pacienta iemaksu segšanai vai kompensēšanai normatīvajos aktos noteiktajā apmērā līdz divām dienām dienas stacionārā vai diennakts stacionārā ir:

50.1 pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, kuras deklarētas Preiļu novada administratīvajā teritorijā, izņemot gadījumus, ja pacienta iemaksas sedz no valsts budžeta vai apdrošināšanas sabiedrības līdzekļiem.

50.2 Preiļu novada administratīvajā teritorijā deklarēto daudzbērnu ģimeņu bērna likumiskajam pārstāvim vai bērna ar invaliditāti likumiskajam pārstāvim, kuram ir radušies izdevumi par atrašanos stacionārā kopā ar bērnu.

51. Lai saņemtu atbalstu pacienta iemaksu segšanai, persona iesniedz iesniegumu Dienestā, pievienojot līguma par ārstniecības pakalpojumu sniegšanu vai izraksta no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes un izdevumu apliecinošo dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu.

XII. Pabalsts no brīvības atņemšanas iestādes atbrīvotai personai

52. Tiesības saņemt pabalstu no brīvības atņemšanas iestādes atbrīvotai personai ir personai, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta, pirms ievietošanas brīvības atņemšanas iestādē, bija Preiļu novada administratīvajā teritorijā.

53. Lai saņemtu pabalstu no brīvības atņemšanas iestādes atbrīvotai personai, pabalsta pieprasītājam Dienestā jāiesniedz iesniegums trīs mēnešu laikā, kopš atgriešanās no brīvības atņemšanas iestādes un brīvības atņemšanas iestādes administrācijas izdotās izziņas par atbrīvošanu kopija (uzrādot oriģinālu).

54. Pabalstu no brīvības atņemšanas iestādes atbrīvotai personai piešķir pēc personas atgriešanās no brīvības atņemšanas iestādes un tā apmērs ir 40,00 euro.

XIII. Lēmumu paziņošanas, apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

55. Dienesta lēmums par šajos Noteikumos minēta pabalsta piešķiršanu vai nepiešķiršanu stājas spēkā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

56. Dienesta lēmumu var pārsūdzēt lēmumā norādītajā termiņā Preiļu novada pašvaldībā, Raiņa bulvārī 19, Preiļos, LV-5301, vai elektroniski, ievērojot normatīvo aktu prasības par elektronisko dokumentu noformēšanu.

57. Preiļu novada pašvaldības lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.

XIV. Noslēguma jautājumi

58. Noteikumi piemērojami ar 2022. gada 1. janvāri, ja tie paredz labvēlīgākas sekas, nekā iepriekš noteiktās.

59. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

59.1 2016. gada 30. jūnija Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2016/10 "Par materiālo palīdzību Preiļu novadā".

59.2 2018. gada 19. jūnija Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 11/2018 "Par materiālo palīdzību Riebiņu novadā".

59.3 2017. gada 30. oktobra Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 131 "Par papildu materiālo atbalstu Vārkavas novadā".

59.4 2017. gada 30. novembra Aglonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 7 "Par materiāliem palīdzības pabalstiem Aglonas novadā".

Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ā. Vucāns

 

Paskaidrojuma raksts
Preiļu novada pašvaldības 30.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 2021/13 "Par materiālo palīdzību Preiļu novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1. Saskaņā ar īstenoto administratīvi teritoriālo reformu, ar 2021. gada 1. jūliju izveidots Preiļu novads, kura sastāvā ietilpst to veidojošā Preiļu novada, Riebiņu novada, Aglonas novada un Vārkavas novada administratīvās teritorijas.

1.2. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā Preiļu novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

1.3. Izvērtējot novadu veidojošo pašvaldību saistošos noteikumus par pašvaldības sniegtajiem brīvprātīgajiem pabalstiem, izstrādāti Saistošie noteikumi "Par materiālo palīdzību Preiļu novadā" (turpmāk – saistošie noteikumi), kas paredz vienotus pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu veidus, apmērus un piešķiršanas kārtību Preiļu novada iedzīvotājiem Preiļu novadā pēc administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas.

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Saistošie noteikumi nosaka brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu veidus, apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā arī kritērijus pabalstu saņemšanai.

2.2. Pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus ir tiesības saņemt mājsaimniecībai vai vienai personai, kura dzīvo atsevišķi (turpmāk – mājsaimniecība), kura deklarējusi dzīvesvietu un faktiski dzīvo Preiļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

2.3. Saistošajos noteikumos noteikti pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti, kuru izmaksu administrē Preiļu novada Labklājības pārvalde:

2.3.1 Pabalsts – 50 % atlaide no maksas par pusdienām pašvaldības vispārizglītojošā izglītības iestādē daudzbērnu ģimeņu bērnam (bērniem).

2.3.2 Pabalsts – 50 % atlaide no maksas par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē daudzbērnu ģimeņu bērnam (bērniem).

2.3.3 Bērna piedzimšanas pabalsts.

2.3.4 Pabalsts pensionāram – jubilāram.

2.3.5 Pabalsts politiski represētām personām.

2.3.6 Pabalsts bērnam ar invaliditāti.

2.3.7 Pabalsts personai par aizgādņa pienākumu pildīšanu.

2.3.8 Pabalsts mācību līdzekļu iegādei daudzbērnu ģimenes skolēnam.

2.3.9 Apbedīšanas pabalsts.

2.3.10 pabalsts no brīvības atņemšanas iestādes atbrīvotai personai.

2.3.11 Atbalsts ārstniecības pakalpojumu saņemšanas izdevumu segšanai.

2.4 Izstrādājot jaunu pašvaldības saistošo noteikumu redakciju par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem, vairākums tiek saglabāti novadu veidojošo pašvaldību noteiktie brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 3.1. Brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus izmaksās Preiļu novada Labklājības pārvalde pašvaldības apstiprinātā 2022. gada budžeta ietvarā

3.2. saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci;

3.3. Prognozējams ka papildus budžetā ietekmi radīs materiālie pabalsti, jo pabalstu saņēmēju skaits palielināsies. Aptuvenā aprēķinātā nepieciešamā summa brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu izmaksai – 136 235 euro gadā.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā 4.1. sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada teritorijas iedzīvotāji, kuri deklarējuši savu dzīvesvietu Preiļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

4.2. saistošo noteikumu tiesiskais regulējums radīs tiesības saņemt dažādus materiālos pabalstus, ievērot nosacījumus pabalsta pieprasīšanai un saņemšanai;

4.3. saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām 5.1. institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā ir Preiļu novada Labklājības Pārvaldes Sociālais dienests, kas kontrolē saistošo noteikumu ievērošanu un piešķir attiecīgo pabalstu.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ā. Vucāns

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!