• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Valkas novada domes 2021. gada 26. augusta saistošie noteikumi Nr. 24 "Par aprūpes pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti Valkas novada pašvaldībā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 5.01.2022., Nr. 3 https://www.vestnesis.lv/op/2022/3.14

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Valkas novada domes saistošie noteikumi Nr. 29

Par pamata sociālās palīdzības pabalstiem Valkas novada pašvaldībā

Vēl šajā numurā

05.01.2022., Nr. 3

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Valkas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 24

Pieņemts: 26.08.2021.

OP numurs: 2022/3.14

2022/3.14
RĪKI

Valkas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 3 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Valkas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 24

Valkā 2021. gada 26. augustā

Par aprūpes pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti Valkas novada pašvaldībā

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada pašvaldības domes
26.08.2021. lēmumu (prot. Nr. 12, 3. §)

Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3. panta trešo daļu, Invaliditātes likuma 12. panta 6.2 daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka no pašvaldības budžeta apmaksāta aprūpes pakalpojuma (turpmāk – pakalpojums) nepilngadīgām personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kurām ir izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi, piešķiršanas un saņemšanas kārtību, kā arī lēmumu par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.

2. Tiesības saņemt pakalpojumu ir personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti (bērnam), kurām ir izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi un, kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas Valkas novada administratīvajā teritorijā, izņemot personas, kuras atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā un kuras nesaņem sociālās aprūpes pakalpojumu vai aprūpes pakalpojumu, kas tiek nodrošināts Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu ietvaros tādā apjomā, ka bērna aprūpe un uzraudzība bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes locekļa prombūtnes laikā tiek nodrošināta pilnā apmērā

3. No pašvaldības budžeta apmaksāto aprūpes pakalpojumu nodrošina Valkas novada Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests).

4. Aprūpes pakalpojumu ir tiesīga sniegt fiziska persona (izņemot bērna vecāki vai audžuģimene), kurai ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar nepilngadīgo personu no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kurai ir izteikti un smagi funkcionēšanas traucējumi.

5. Objektīvi pamatotās situācijās aprūpes pakalpojumu var sniegt arī kāds no bērna vecākiem vai vienā mājsaimniecībā dzīvojošiem ģimenes locekļiem. Par objektīviem apstākļiem var uzskatīt – sociālais dienests un vecāki nevar atrast piemērotu pakalpojuma sniedzēju, vai arī starp pakalpojuma sniedzēju un bērnu neveidojas kontakts, bērns nepieņem svešu personu.

6. Sociālais dienests ir tiesīgs aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai piesaistīt juridisku personu, kuras pamatdarbība vai kuras attiecīgās struktūrvienības pamatdarbība ir sociālo pakalpojumu sniegšana un kura attiecīgā pakalpojuma sniegšanai ir reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, kā arī spēj nodrošināt, ka aprūpes pakalpojumu sniedz personas, kurām ir darba vai personīgā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti.

II. Aprūpes pakalpojuma piešķiršanas nosacījumi un kārtība

7. Lai saņemtu aprūpes pakalpojumu, bērna likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu, kurā norāda:

7.1. bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi, kurā nepieciešams sniegt aprūpes pakalpojumu;

7.2. bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru;

7.3. aprūpes pakalpojuma pieprasīšanas mērķi un vēlamo pakalpojuma apjomu, norādot kopējo stundu skaitu kalendāra nedēļā un konkrētu nedēļas dienu vai dienas, kad aprūpes pakalpojums būs nepieciešams (ja zināms). Ja aprūpes pakalpojums tiek pieprasīts vienreizēju pasākumu apmeklēšanai un saturīga brīvā laika pavadīšanai, jānorāda tikai nepieciešamo stundu skaitu kalendāra nedēļā;

7.4. vēlamā aprūpētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu.

8. Iesniegumam papildus pievieno likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu kopiju, uzrādot oriģinālu, ja dokumenti tiek iesniegti klātienē un šāda informācija nav Sociālā dienesta rīcībā.

9. Sociālais dienests izskata šo noteikumu 7. punktā minēto iesniegumu un tam pievienotos dokumentu un:

9.1. Invaliditātes informatīvajā sistēmā pārliecinās, vai komisija bērnam noteikusi invaliditāti un izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību;

9.2. aizpilda aprūpes pakalpojuma nepilngadīgām personām nepieciešamības novērtēšanas karti (pielikumā);

9.3. novērtē aprūpes pakalpojuma nepieciešamību, ja bērna vecāki vai audžuģimene nodarbinātības vai citu objektīvu iemeslu dēļ (pašiem jāsaņem ārstniecības, sociālie pakalpojumi, nepieciešama atelpa, iesaistoties sociālās iekļaušanas aktivitātēs) nevar nodrošināt bērna aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā.

10. Sociālais dienests mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

10.1. par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu līdz 80 stundām mēnesī (pakalpojuma sniedzējam tiek apmaksāts faktiski nostrādāto stundu skaits, atbilstoši Sociālajā dienestā iesniegtajai atskaitei par iepriekšējā mēnesī sniegto aprūpes pakalpojumu) un pakalpojuma saņemšanas periodu – līdz kalendārā gada beigām vai uz atzinuma par īpašas kopšanas nepieciešamību derīguma termiņu;

10.2. par atteikumu piešķirt aprūpes pakalpojumu, ja:

10.2.1. bērns neatbilst Invaliditātes likuma 12. panta 2.4 daļā un šajos saistošajos noteikumos noteiktajiem aprūpes pakalpojuma piešķiršanas kritērijiem un saņemšanas nosacījumiem;

10.2.2. bērns saņem sociālās aprūpes pakalpojumu vai aprūpes pakalpojumu, kas tiek nodrošināts Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu ietvaros tādā apjomā, ka bērna aprūpe un uzraudzība bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes locekļa prombūtnes laikā tiek nodrošināta pilnā apmērā.

11. Sociālais dienests 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 10. punktā minētā lēmuma pieņemšanas par to informē pakalpojuma pieprasītāju (bērna likumisko pārstāvi).

12. Ja aprūpes pakalpojumu nepieciešams saņemt atkārtoti, bērna likumiskais pārstāvis iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

III. Aprūpes pakalpojuma nodrošināšanas nosacījumi un kārtība

13. Pēc lēmuma pieņemšanas par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu Sociālais dienests slēdz līgumu ar aprūpes pakalpojuma pieprasītāju un pakalpojuma sniedzēju. Līgumā nosaka pakalpojuma apjomu, tā sniegšanas periodu, līdzēju tiesības, pienākumus un atbildību, norēķinu kārtību, citus būtiskus jautājumus, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu, kā arī līguma izbeigšanas nosacījumiem. Vienas pakalpojuma stundas izmaksas – 4,50 euro stundā, iekļaujot visus nodokļus, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu (bruto atlīdzība 3,65 euro par vienu pakalpojuma stundu).

14. Pakalpojuma sniedzējs šo noteikumu 13. punktā minētajā līgumā noteiktajā kārtībā reizi mēnesī iesniedz Sociālajā dienestā apliecinājumu par iepriekšējā mēnesī sniegto aprūpes pakalpojumu. Apliecinājumā norāda dienas, kad sniegts aprūpes pakalpojums, un tajās nostrādāto stundu skaitu, un līdzēju apliecinājumus par sniegto un saņemto pakalpojumu.

15. Aprūpes pakalpojuma sniegšana personai tiek pārtraukta uz laiku, kamēr pakalpojuma saņēmējs atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā.

IV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

16. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Valkas novada pašvaldībā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

17. Valkas novada pašvaldība pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājums

18. Noteikumi stājas spēkā pēc to pilna teksta publicēšanas informatīvajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs V. A. Krauklis

 

Pielikums
Valkas novada pašvaldības
2021. gada 26. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 24

APRŪPES PAKALPOJUMA NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM
NEPIECIEŠAMĪBAS NOVĒRTĒŠANAS KARTE

1. Bērna vārds, uzvārds _________________________________________________

2. Personas kods __/__/__/__/__/__/ - __/__/__/__/__/

3. Bērna deklarētā un faktiskā dzīvesvietas adrese ______________________________________

Aprūpes pakalpojuma pieprasīšanas mērķi un vēlamais pakalpojuma apjoms (norādīt visus aktuālos iemeslus)
lai strādātu algotu darbu ___ stundas mēnesī
lai gūtu ienākumus no saimnieciskās darbības ___ stundas mēnesī
lai apgūtu vispārējās vai profesionālās pamata, vidējās vai augstākās izglītības programmu

klātienē ____ stundas mēnesī;

neklātienē ___ stundas mēnesī

lai piedalītos Nodarbinātības valsts aģentūras rīkotajos nodarbinātību veicinošos pasākumos ___ stundas mēnesī
lai saņemtu dienas aprūpes centra, dienas centra vai cita sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja ___ stundas mēnesī
Vienreizēju pasākumu apmeklēšanai un saturīga brīvā laika pavadīšanai ___ stundas mēnesī
Kopējais vēlamais pakalpojuma apjoms ___ stundas mēnesī.
Bērna ikdienas aktivitātes (norādīt visas atbilstošās)
apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi  __________________________________

___ dienas nedēļā; ___ stundas dienā; ___stundas mēnesī

iegūst izglītību:

vispārējās pamatizglītības iestādes _____________________________________ ______ klasē

  klātienē ___ dienas nedēļā; ___ stundas dienā; ___ stundas mēnesī; mājapmācībā;

vispārējās vidējās izglītības iestādes _____________________________________ ______ klasē

klātienē ___ dienas nedēļā; ___ stundas dienā; ___ stundas mēnesī; mājapmācībā;

speciālās izglītības iestādes _____________________________________ ______ klasē

klātienē ___ dienas nedēļā; ___ stundas dienā; ___ stundas mēnesī; mājapmācībā;

cits variants _____________________________________________________

izmanto izglītības iestādes pagarinātās dienas grupas pakalpojumu

Jā ___ dienas nedēļā; ___ stundas dienā; ___ stundas mēnesī;

(norādiet iemeslu kāpēc neizmanto) ________________________________________

apgūst profesionālās ievirzes izglītības iestādes izglītības programmu

jā ___________________________ ___ dienas nedēļā; ___ stundas dienā; stundas mēnesī;

saņem sociālos pakalpojumus:

dienas aprūpes centrā ___ dienas nedēļā; ___ stundas dienā; ___ stundas mēnesī;

dienas centrā ___ dienas nedēļā; ___ stundas dienā; ___ stundas mēnesī;

specializētajās darbnīcās ___ dienas nedēļā; ___ stundas dienā; ___ stundas mēnesī;

"atelpas brīža" pakalpojums ___ dienas nedēļā; ___ stundas dienā; ___ stundas mēnesī;

cits variants ______________________________________________________________________

saņem regulārus ārstniecības pakalpojumus (piemēram, ergoterapija, fizioterapija u.c.)

jā ___ dienas nedēļā; ___ stundas dienā; ___ stundas mēnesī;

Institūcijās bērna aprūpe un uzraudzība nodrošināta ___ stundas mēnesī

Bērna aprūpes un uzraudzības nodrošināšana
Mājsaimniecības pilngadīgo locekļu skaits ___

Mājsaimniecības pilngadīgā locekļa, kurš ikdienā pastāvīgi īsteno bērna aprūpi un uzraudzību prombūtnes laikā

bērna aprūpi un uzraudzību pārējie mājsaimniecības pilngadīgie locekļi

var nodrošināt ___ dienas nedēļā; ___ stundas dienā; ___ stundas mēnesī;

nevar nodrošināt (norādiet iemeslu, kāpēc nevar) _____________________________________________

Bērns bez pilngadīgas personas klātbūtnes var palikt viens (aizpilda, ja bērna vecums ir no 7 līdz 18 gadiem)

jā, nepārtraukti ___ stundas dienā;

Bērns saņem Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu ietvaros sociālās aprūpes vai aprūpes mājās pakalpojumu

jā, ___ stundas mēnesī;

Bērna fizisko un garīgo spēju izvērtējums
1. Funkcionālie traucējumi

kustību traucējumi

runas traucējumi

dzirdes traucējumi

redzes traucējumi

citi veselības traucējumi__________________________________________

Piezīmes________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. Bērna pašaprūpes spēju novērtējums

Ēšana

nespēj pats paēst

nepieciešama palīdzība (piem., uzziest sviestu)

spēj patstāvīgi paēst

Pārvietošanās (no gultas uz krēslu un atpakaļ)

sēžot nespēj saglabāt līdzsvaru

nepieciešama liela fiziska palīdzība pārvietojoties, var sēdēt

nepieciešama neliela fiziska vai vārdiska palīdzība pārvietojoties

neatkarīgs

Kustīgums

bez citu palīdzības nevar pārvietoties

pārvietojas riteņkrēslā

staigājot nepieciešama kādas personas fiziska vai vārdiska palīdzība

neatkarīgs

Ģērbšanās

atkarīgs

nepieciešama palīdzība atsevišķu darbību veikšanai

Personiskā higiēna

nepieciešama palīdzība personiskās higiēnas nodrošināšanā

nespēj kontrolēt vēdera izeju un urināciju

kontrolē vēdera izeju un urināciju

Medikamentu lietošana

nepieciešama pilnīga uzraudzība medikamentu lietošanā

medikamenti nav jālieto

Sazināšanās prasme

nav spējīgs sazināties

sazinās ar žestu palīdzību

sazināšanās nav traucēta

Izmanto tehniskos palīglīdzekļus

ratiņkrēslu

dzirdes aparātu

ortopēdiskos apavus

cits_______________________________________________________

Piezīmes_____________________________________________________

Pamatojums un secinājumi par aprūpes pakalpojuma nepieciešamību bērnam no pašvaldības budžeta līdzekļiem

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Bērna likumiskā pārstāvja vai audžuvecāka paraksts un tā atšifrējums
Sociālā darbinieka pilns amata nosaukums, paraksts un tā atšifrējums

Datums______________________________

 

Paskaidrojuma raksts
Valkas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 24 "Par aprūpes pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti Valkas novada pašvaldībā"

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumu projekts izstrādāts pamatojoties uz Invaliditātes likuma 12. panta 6.2 daļā ietverto deleģējumu pašvaldībām saistošajos noteikumos noteikt aprūpes pakalpojuma personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kurām ir izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi, izņemot personas, kuras atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā (turpmāk – bērni ar invaliditāti), piešķiršanas, atteikšanas, izbeigšanas un pārtraukšanas nosacījumus un kārtību, kritērijus aprūpes pakalpojuma nepieciešamības novērtēšanai un prasības aprūpes pakalpojuma sniedzējam.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka aprūpes pakalpojuma bērniem ar invaliditāti piešķiršanas, atteikšanas, izbeigšanas un pārtraukšanas nosacījumus un kārtību, kritērijus aprūpes pakalpojuma nepieciešamības novērtēšanai un apjoma noteikšanai un prasības aprūpes pakalpojuma sniedzējiem. Saistošajos noteikumos tiek paredzēts, ka aprūpes pakalpojumu varēs sniegt bērna ar invaliditāti likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes izvēlēta fiziska persona, kurai ir darba vai personīgā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti, ja minētā persona nav bērna pirmās pakāpes radinieks vai nedzīvo ar bērnu vienā mājsaimniecībā (turpmāk – aprūpētājs). Izņēmuma gadījumos, objektīvu iemesli dēļ, aprūpi varēs sniegt arī bērna radinieki. Pašvaldības sociālais dienests ar aprūpētāju slēgs Uzņēmuma līgumu. Pašvaldības sociālajam dienestam būs tiesības, nepieciešamības gadījumā, aprūpes pakalpojuma sniegšanai piesaistīt arī juridisku personu, kuras pamatdarbība vai kuras attiecīgās struktūrvienības pamatdarbība ir sociālo pakalpojumu sniegšana un kura attiecīgā pakalpojuma sniegšanai ir reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, kā arī spēj nodrošināt, ka aprūpes pakalpojumu sniedz aprūpētājs, kuram ir darba vai personīgā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti. Aprūpes pakalpojuma apjoms tiks noteikts atkarībā no pašvaldības sociālā dienesta noteiktā bērna ar invaliditāti pašaprūpes, neatkarības un patstāvības līmeņa, ikdienas aktivitāšu pārklājuma un mājsaimniecības locekļu iespējām sniegt nepieciešamo atbalstu, nepārsniedzot Ministru kabineta 2021. gada 18. maija noteikumos Nr. 316 "Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti" un šo saistošo noteikumu pielikumā noteikto maksimālo apjomu.
3. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Pēc sistēmas LabIS (Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas apgabals) uz 2021. gada 1. februāri Valkas novadā reģistrēti 10 bērni ar invaliditāti vecumā no 5 līdz 18 gadiem, kuriem ir izsniegts atzinums īpašas kopšanas nepieciešamībai. Šobrīd Eiropas Savienības politiku instrumentu deinstitucionalizācijas projekta "Vidzeme iekļauj" ietvaros aprūpes pakalpojumu saņem 4 bērni, aprūpes pakalpojumu vēl var saņemt 3 bērni, bet likumiskie pārstāvji nevar atrast bērnam piemērotu aprūpētāju.

Pieņemot, ka 2021. gada 4 mēnešos pašvaldības nodrošināto Invaliditātes likumā paredzēto aprūpes pakalpojumu saņems 3 bērni, kuri nav izvērtēti DI procesa ietvaros, maksimālās 80 st./mēnesī, izdevumi, ņemot par pamatu MK Nr. 316 noteiktās vienas pakalpojuma stundas minimālās izmaksas, iekļaujot visus nodokļus, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu, – 4,50 EUR/stundā, 4 mēnešos sastādīs 3 480 EUR.

4. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām Palielinās sociālo darbinieku noslogojums.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektu Nav notikušas.

Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs V. A. Krauklis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!