• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Limbažu novada domes 2021. gada 28. oktobra saistošie noteikumi Nr. 17 "Par brīvprātīgās iniciatīvas sociālajiem pabalstiem Limbažu novada pašvaldībā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 5.01.2022., Nr. 3 https://www.vestnesis.lv/op/2022/3.10

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ogres novada domes saistošie noteikumi Nr. 33/2021

Par pašvaldības atbalstu interešu izglītības programmu īstenošanai

Vēl šajā numurā

05.01.2022., Nr. 3

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Limbažu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 17

Pieņemts: 28.10.2021.

OP numurs: 2022/3.10

2022/3.10
RĪKI

Limbažu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Limbažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 17

Limbažos 2021. gada 28. oktobrī

Par brīvprātīgās iniciatīvas sociālajiem pabalstiem Limbažu novada pašvaldībā

APSTIPRINĀTI
ar Limbažu novada domes 28.10.2021.
sēdes lēmumu Nr. 405 (prot. Nr. 8, 51. §)

PRECIZĒTI
ar Limbažu novada domes 23.12.2021.
sēdes lēmumu Nr. 647 (prot. Nr. 13, 15. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Limbažu novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) brīvprātīgās iniciatīvas sociālos pabalstus (turpmāk – pabalsts) veidus, apmērus, personu loku, kurām ir tiesības saņemt pabalstus, pabalstu piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību.

2. Tiesības saņemt noteikumos paredzētos pabalstus ir mājsaimniecībām vai atsevišķai personai mājsaimniecībā, kuru deklarētā dzīvesvieta un tās faktiski dzīvo Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Lēmumus par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem, kā arī pabalsta izmaksu organizē pašvaldības Sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Pašvaldība piešķir šādus pabalstus:

4.1. pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā;

4.2. pabalsts ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās daudzbērnu ģimenēm;

4.3. pabalsts mācību līdzekļu iegādei daudzbērnu ģimenēm;

4.4. pabalsts sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves nodrošināšanai;

4.5. pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai;

4.6. pabalsts vientuļiem pensionāriem ar mājokli saistīto izdevumu segšanai;

4.7. pabalsts nozīmīgās dzīves jubilejās;

4.8. pabalsts politiski represētām personām;

4.9. pabalsts veselības aprūpei;

4.10. pabalsts mājas aprūpes nodrošināšanai;

4.11. pabalsts apbedīšanas izdevumu apmaksai.

II. Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā

5. Tiesības saņemt pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā ir vienam no bērna vecākiem, ja Pašvaldības administratīvajā teritorijā ir deklarēta bērna un vismaz viena vecāka dzīvesvieta.

6. Pabalstu var saņemt arī audžuvecāks, persona, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu, līdz 12 mēnešu vecumam, ja šis pabalsts nav izmaksāts vienam no bērna vecākiem.

7. Pabalsts tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai.

8. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir:

8.1. 150 euro viena bērna piedzimšanas gadījumā, ja viena vecāka deklarētā dzīvesvieta ir Pašvaldības administratīvā teritorijā vai gadījumā, ja dzimšanas apliecībā ir norādīts tikai viens no vecākiem;

8.2. 200 euro dvīņu un vairāk bērnu piedzimšanas gadījumā, par katru bērnu, ja viena vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Pašvaldības administratīvā teritorijā;

8.3. 150 euro par bērnu, kuram ar Pašvaldības bāriņtiesas lēmumu ir iecelts aizbildnis, vai jaundzimušais nodots adopcijai, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.

9. Pabalsts pieprasāms sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas, adopcijas vai aizbildnībā ņemšanas dienas.

10. Lai saņemtu pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā, persona Pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā iesniedz iesniegumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, kā arī pilnvaru, ja pabalstu pieprasa pilnvarotā persona. Bērna aizbildnības un adopcijas gadījumā persona papildus uzrāda Pašvaldības bāriņtiesas lēmumu par bērna nodošanu aizbildnībā vai adopcijā. Minētos dokumentus var iesniegt elektroniski, iesniegumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

11. Pabalstu izmaksā viena mēneša laikā pēc pabalsta piešķiršanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas, bezskaidras naudas norēķina veidā uz iesniegumā norādīto kredītiestādes norēķina kontu.

12. Pabalstu nepiešķir, ja bērns ievietots bērnu ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā.

13. Pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā nepiešķir, ja pabalsts ar šādu mērķi ir saņemts citā pašvaldībā.

III. Pabalsts ēdināšanas izmaksu segšanai pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās daudzbērnu ģimenēm

14. Pabalsts ēdināšanas izmaksu segšanai tiek piešķirts daudzbērnu ģimenēm, ja bērna likumiskais pārstāvis un bērns ir deklarējis savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Pašvaldības administratīvajā teritorijā un ja izglītojamais klātienē:

14.1. apgūst pirmsskolas izglītības programmu pirmsskolas izglītības iestādē;

14.2. iegūst valstī noteikto obligāto, vidējo vai vidējo profesionālo izglītību.

15. Pabalsts ēdināšanas izmaksu segšanai netiek piešķirts, ja Noteikumu 14. punktā minēto izglītojamo ēdināšanas izmaksas sedz no valsts budžeta līdzekļiem.

16. Pabalstu ēdināšanas izmaksu segšanai pieprasa izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis, iesniedzot iesniegumu Sociālajā dienestā un nepieciešamības gadījumā pievienojot atbalsta pieprasīšanas pamatojuma dokumentus.

17. pabalsts tiek pārskaitīts ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam katru mēnesi, pamatojoties uz ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja iesniegto rēķinu un izglītojamo sarakstu, sekojošā apmērā:

17.1. līdz 1,75 euro dienā vienam izglītojamam, kas apmeklē pirmsskolas, pamatskolas vai vispārējās vidējās izglītības iestādi;

17.2. līdz 1,50 euro dienā vienam izglītojamam, kas apmeklē vidējās profesionālās izglītības iestādi.

18. Atbalstu piešķir līdz laikam, kamēr izglītojamais apmeklē izglītības iestādi laika periodā no septembra līdz maijam, izņemot pirmsskolas izglītības iestādi, kurā atbalsts tiek saņemts no septembra līdz augustam ieskaitot.

19. Atbalsts ēdināšanas izdevumu segšanai tiek pārtraukts, ja Sociālajā dienestā līdz 30. septembrim netiek iesniegtas izglītības iestādes izsniegta izziņa par izglītojamiem, kuri turpina apgūst 14. punktā minēto izglītību pēc pilngadības sasniegšanas.

IV. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei daudzbērnu ģimenēm

20. Pabalstu mācību līdzekļu iegādei, piešķir daudzbērnu ģimenei, ja bērna likumiskais pārstāvis un bērns ir deklarējis savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Pašvaldības administratīvajā teritorijā 25 euro vērtībā par katru bērnu, kurš apgūst valstī noteikto obligāto izglītību un vispārējās vidējās un vidējās profesionālās izglītības programmu.

21. Pabalsts tiek piešķirts uz bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja iesnieguma pamata, kas Sociālajā dienestā iesniegts no 1. jūlija līdz 31. augustam.

22. Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz pieprasītāja norādīto norēķinu kontu vai skaidrā naudā.

V. Pabalsts sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves nodrošināšanai

23. Pabalsts sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves nodrošināšanai personai (ģimenei), kura deklarējusi savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Pašvaldības administratīvajā teritorijā (dokumentu kārtošanai, ceļa izdevumu segšanai, personām pēc soda izciešanas u.c.) piešķir līdz 50 euro apmērā, uzrādot izziņas, kvītis, čekus u.c. dokumentus, kuri ir atbilstoši pieprasītajam pabalstam, vienu reizi gada laikā, nepārsniedzot faktisko izdevumu apmēru.

24. Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu pakalpojuma sniedzējam vai pabalsta pieprasītāja norādītajā norēķinu kontā vai arī skaidrā naudā.

VI. Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai

25. Pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai piešķir personai individuālās sociālās rehabilitācijas procesā, lai novērstu vai mazinātu invaliditātes, darbnespējas, brīvības atņemšanas soda izciešanas, atkarības vai vardarbības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas klienta dzīvē, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.

26. Sociālā darba speciālists pēc personas individuālo vajadzību un resursu izvērtēšanas izstrādā individuālās sociālās rehabilitācijas plānu.

27. Lēmumu par pabalsta sociālās rehabilitācijas plāna mērķu sasniegšanai līdz 150 euro gadā piešķiršanu pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz personas iesniegumu un sociālā darbinieka sastādītu personas individuālo sociālās rehabilitācijas plānu, ņemot vērā klienta sociālo situāciju un paredzamos rehabilitācijas rezultātus.

28. Pabalsts tiek izmaksāts ar pārskaitījumu pēc pakalpojuma sniedzēja piestādītā rēķina vai klienta norēķinu kontā pēc izdevumu apliecinošu dokumentu piestādīšanas.

VII. Pabalsts vientuļam pensionāram ar mājokli saistīto izdevumu segšanai

29. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu segšanai 50 euro gadā ir vientuļam pensionāram, kurš deklarējis savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuram saskaņā ar Civillikumu nav likumīgu apgādnieku un kura pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo mēneša algu.

30. Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu klienta norēķinu kontā vai skaidrā naudā. To var ieskaitīt arī apkures un komunālo pakalpojuma sniedzēja kontā, ko pabalsta saņēmējs norāda savā iesniegumā.

31. Pabalsts ar mājokli saistīto izdevumu segšanai netiek izmaksāts personai, kura saņem mājokļa pabalstu kā trūcīga vai maznodrošināta mājsaimniecība.

VIII. Pabalsts nozīmīgās dzīves jubilejās

32. Pabalsts nozīmīgās dzīves jubilejās tiek piešķirts personām, kuras sasniegušas 80, 85, 90, 95, 100 un vairāk gadu vecumu, kuru deklarētā un faktiskā dzīvesvieta vismaz pēdējos 6 mēnešus ir bijusi Pašvaldības administratīvā teritorijā.

33. Pabalstu, nepieprasot personas iesniegumu, piešķir sekojošā apmērā:

33.1. 80, 85, 90, 95 gadu jubilejā – 20 euro naudā vai dāvanas veidā līdz 20 euro vērtībā;

33.2. 100 gadu un katra nākamā gada jubilejā – 150 euro naudā.

34. Pabalstu izsniedz Sociālais dienests izmaksājot to skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu klienta norēķinu kontā.

35. Pabalstu nozīmīgās dzīves jubilejās ir tiesīgas izsniegt Limbažu novada administratīvajā teritorijā reģistrētās biedrības, ar Limbažu novada domes pieņemtu lēmumu.

IX. Pabalsts politiski represētām personām

36. Pabalsts tiek piešķirts politiski represētajām personām, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra datiem, bez personas iesnieguma.

37. Pabalsts tiek piešķirts Limbažu novadā deklarētajām politiski represētajām personām, katrai – 50,00 euro, kas tiek izmaksāts naudā.

X. Pabalsts veselības aprūpei

38. Vienreizējs pabalsts veselības aprūpei 50 euro apmērā vienu reizi gadā tiek piešķirts mājsaimniecībai pēc pamatota iesnieguma izvērtējuma vai medicīnas darbinieku sniegtās informācijas, mājsaimniecībai, kura deklarējusi savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

39. Pabalsts veselības aprūpei tiek piešķirts:

39.1. slimnīcas izdevumu segšanai;

39.2. valsts nekompensētu recepšu medikamentu iegādei.

40. Lai saņemtu 37. punktā minēto pabalstu veselības aprūpei, sociālajā dienestā jāiesniedz:

40.1. izraksts no medicīniskās kartes, kas apliecina veselības aprūpes pakalpojuma nepieciešamību, kuru izsniedz ģimenes ārsts vai ārsts speciālists;

40.2. rēķinu vai maksājuma čeku un kvīšu kopijas (pēc nepieciešamības uzrādot oriģinālu) no ārstniecības iestādes, kuri izsniegti pēdējo trīs mēnešu laikā, ar uzrādītu personas vārdu, uzvārdu un personas kodu;

rēķinus vai maksājuma čekus no aptiekas, kuri izsniegti pēdējo trīs mēnešu laikā, ar uzrādītu personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, kā arī ārsta nozīmēto medikamentu recepšu kopijas (ja izsniegtas).

XI. Pabalsts mājas aprūpes nodrošināšanai

41. Tiesības saņemt Pabalstu ir pensijas vecuma personām vai pilngadīgām personām ar invaliditāti pēc ārsta atzinuma vai sociālā darbinieka izvērtējuma par aprūpes nepieciešamību:

41.1. kurām nav likumīgo apgādnieku un kuras saskaņā ar noslēgto uzturlīgumu nesaņem palīdzību, ko nodrošina Pabalsts;

41.2. kuras dzīvo vienatnē un kuru likumīgie apgādnieki saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem ir atzīti par trūcīgām personām un dzīvo ārpus Limbažu novada administratīvās teritorijas;

41.3. dzīvo vienatnē vai kopā ar personu ar invaliditāti vai ar pensijas vecuma personu, un kuru likumīgie apgādnieki objektīvu apstākļu dēļ nevar veikt aprūpi;

41.4. kuras nesaņem valsts sociālo pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana.

42. Par objektīviem apstākļiem Pabalsta piešķiršanai uzskatāmi:

42.1. apgādnieka atrašanās ārstniecības vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas, soda izciešanas institūcijās;

42.2. apgādnieks ir pensijas vecuma persona vai persona ar invaliditāti, kura dzīvesvietas attāluma un citu iemeslu dēļ nespēj nodrošināt aprūpi;

43. Lai saņemtu pabalstu mājas aprūpes nodrošināšanai, sociālajā dienestā jāiesniedz:

43.1. iesniegumu, norādot uzticības personu, kura nodrošinās aprūpi;

43.2. ģimenes ārsta izziņu par medicīnisko kontrindikāciju neesamību un veselības stāvokli;

44. Sociālais darbinieks veic aprūpes Pabalsta nepieciešamības izvērtējumu par aprūpes apjomu personai un pieņem lēmumu par Pabalsta piešķiršanu vai atteikumu.

45. Pabalsta apmērs mēnesī:

45.1. 30,00 euro – pārrunas par nepieciešamo aprūpi, sadzīvi, pārtikas un citu preču pirkšana un piegāde mājās, ūdens iznešana un ienešana, malkas ienešana; maksājumu kārtošana, mājokļa uzkopšana, mediķu izsaukšana, veļas nodošana mazgāšanai vai izmazgāšana automātiskajā veļas mašīnā;

45.2. 60,00 euro – pārrunas par nepieciešamo aprūpi, sadzīvi, pārtikas un citu preču pirkšana un piegāde mājās, ūdens iznešana un ienešana, malkas ienešana, maksājumu kārtošana, mājokļa uzkopšana, krāsns kurināšana, mediķu izsaukšana, veļas nodošana mazgāšanai vai izmazgāšana automātiskajā veļas mašīnā, palīdzība ēdiena gatavošanā, trauku mazgāšana, personīgās higiēnas nodrošināšana, pavadīšana pie ārsta, pavadīšana pastaigā, palīdzība apģērbties, noģērbties.

46. Pabalstu piešķir uz laiku no viena līdz divpadsmit mēnešiem izmaksājot skaidrā naudā vai pārskaitot Pabalsta pieprasītāja norēķinu kontā. Pabalstu var izmaksāt pieprasītāja iesniegumā norādītajai uzticības personai skaidrā naudā vai pārskaitot uzticības personas norēķinu kontā.

47. Aprūpes pabalstu mājās nepiešķir vai izbeidz, ja:

47.1. pabalsta pieprasītājam tiek piešķirts valsts sociālais pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana;

47.2. pabalsta pieprasītājs atgūst pašaprūpes spējas;

47.3. pabalsta pieprasītājs tiek ievietots sociālās aprūpes vai rehabilitācijas institūcijā;

47.4. ja pabalsta pieprasītājs maina dzīvesvietu uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju;

47.5. ja pabalsta pieprasītājs ir noslēdzis uztura līgumu vai citu līgumu par savu nekustamā īpašuma atsavināšanu, no kura izriet īpašuma ieguvēja pienākums nodrošināt klienta aprūpi;

47.6. ja netiek kvalitatīvi nodrošināts klienta aprūpe;

47.7. ja tiek noslēgts līgums par aprūpes pakalpojumu;

47.8. pabalsta pieprasītājs miris.

XII. Apbedīšanas pabalsts

48. Apbedīšanas pabalstu piešķir gadījumos, ja mirusi persona, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta bijusi Pašvaldības administratīvajā teritorijā, un, kurai nav tiesību uz citu apbedīšanas pabalstu saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu vai valsts piešķirtais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par valstī noteikto minimālo algu.

49. Apbedīšanas pabalstu izmaksā personai, kura uzņēmusies apbedīšanu vai pēc savstarpējas vienošanās apbedīšanas pakalpojumu sniedzējam. Apbedīšanas pabalsta piešķiršanas pamats ir Dzimtsarakstu nodaļas izsniegta miršanas apliecība (uzrādot oriģinālu).

50. Ja valsts piešķirtais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par valstī noteikto minimālo algu, pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp minimālo algu un valsts piešķirtā apbedīšanas pabalsta izmaksāto summu.

51. Pabalsts netiek piešķirts personām, kuras uzturējušās sociālās aprūpes iestādēs.

52. Pabalstu izmaksā skaidrā naudā vai pieprasītāja kontā pēc iesnieguma situācijas apliecinošu dokumentu iesniegšanas Sociālajā dienestā.

53. Pabalsta pieprasītājs iesniegumu par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu var pieprasīt ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc miršanas apliecības saņemšanas.

XIII. Pabalstu piešķiršanas kārtība

54. Sociālais dienests pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas izvērtē un ne vēlāk kā mēneša laikā, ja Noteikumos nav paredzēts citādi, pieņem lēmumu par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt sociālās palīdzības pabalstu, ja nav ievērotas ar sociālās palīdzības saņemšanu reglamentējošo Ministru kabineta noteikumu vai Noteikumu prasības.

55. Sociālā dienesta atbildīgais darbinieks pēc lēmuma pieņemšanas informē personu par pieņemto lēmumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja pieņemtais lēmums ir pieprasītājam nelabvēlīgs – lēmumā norādāms atteikuma pamatojums, kā arī lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība.

56. Šajos noteikumos minētos pabalstus izmaksā līdz kārtējā mēneša 25. datumam.

XIV. Noslēguma jautājumi

57. Noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā "Limbažu Novada Ziņas".

58. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:

58.1. Limbažu novada domes 2017. gada 26. oktobra saistošie noteikumi Nr. 30 "Par Limbažu novada pašvaldības pabalstiem";

58.2. Limbažu novada domes 2017. gada 26. oktobra saistošie noteikumi Nr. 31 "Par pašvaldības pabalstu aprūpei";

58.3. Limbažu novada domes 2012. gada 24. maija saistošie noteikumi Nr. 16 "Par svētku pabalstiem";

58.4. Limbažu novada domes 2011. gada 24. marta saistošie noteikumi Nr. 6 "Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu";

58.5. Salacgrīvas novada domes 2019. gada 23. oktobra saistošie noteikumi Nr. 15 "Par pašvaldības pabalstiem Salacgrīvas novadā";

58.6. Alojas novada domes 2018. gada 24. maija saistošie noteikumi Nr. 10 "Par Alojas novada pašvaldības pabalstiem".

Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs D. Straubergs

 

Paskaidrojuma raksts
Limbažu novada pašvaldības 2021. gada 28. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 17 "Par brīvprātīgās iniciatīvas sociālajiem pabalstiem Limbažu novada pašvaldībā"

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 7. punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, bet 43. panta trešā daļa nosaka, ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Pēc Administratīvi teritoriālās reformas kopš 2021. gada 1. jūlija Limbažu novadu veido bijušais Salacgrīvas, Alojas un Limbažu novads. Šobrīd spēkā ir 6 saistošie noteikumi, kuri nosaka brīvprātīgās iniciatīvas sociālos pabalstus un saņemšanas kārtību. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma Pārejas noteikumu 40. punkts nosaka, ka ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim piemērojami esošie pašvaldību saistošajos noteikumos noteiktie sociālās palīdzības pabalstu veidi Pašvaldībām ir pienākums izdod jaunus saistošos noteikumus attiecība uz sociālās palīdzības saņemšanu, kuri spēkā ir ar 2022. gada 1. janvāri. Viena vienota normatīvā akta izdošana Limbažu novada administratīvajā teritorijā nodrošinās skaidru un pārskatāmu sociālo pabalstu saņemšanas kārtību, maksimāli ievērojot visu iedzīvotāju intereses visā novada teritorijā kopumā.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka Limbažu novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas sociālās palīdzības pabalstu veidus un apmērus; pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību ģimenēm vai personām, kuras ir tiesīgas šo palīdzību saņemt.

Tiek noteikti šādi pabalsti:

1. pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā;

2. pabalsts ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās daudzbērnu ģimenēm;

3. pabalsts mācību līdzekļu iegādei daudzbērnu ģimenēm;

4. pabalsts sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves nodrošināšanai;

5. pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai;

6. pabalsts vientuļiem pensionāriem ar mājokli saistīto izdevumu segšanai;

7. pabalsts nozīmīgās dzīves jubilejās;

8. pabalsts politiski represētām personām;

9. pabalsts veselības aprūpei;

10. pabalsts mājas aprūpes nodrošināšanai;

11. pabalsts apbedīšanas izdevumu apmaksai.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu izpildei tiek plānoti finanšu resursi Limbažu novada pašvaldības budžetā. Tiek prognozēts, ka 2022. gadā noteikumos noteiktajiem pabalstiem ir nepieciešami naudas līdzekļi par kopējo summu 259 743 euro. Pašvaldības iniciatīvu pabalstiem, kas iekļauj gan zemāk saglabātos un no jauna ieviestos pabalstu veidus, gan arī pabalstu veidus, kuri netiek saglabāti visā Limbažu novadā, 2021. gada budžetā ir paredzēti 174 200 euro. Palielinājums 2022. gadā pret 2021. gadu pašvaldības iniciatīvu pabalstiem plānots 85 543 euro apmērā. Tas skaidrojams ar to, ka tiek plānots nodrošināt daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanu izglītības iestādēs, kā arī atbalstīt seniorus nozīmīgās dzīves jubilejās pēc vienota algoritma visā novadā, kā arī citas iedzīvotāju grupas.

Pabalstam bērnu piedzimšanas gadījumā budžetā tiek plānoti līdzekļi 30 500 euro apmērā, sniedzot atbalstu 210 jaunajiem novadniekiem.

Pabalstam ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs (turpmāk tekstā – PII) un skolās daudzbērnu ģimenēm tiek plānoti līdzekļi 96 000 euro apmērā, palielinājums salīdzinot ar 2021. gadu plānots 56 500 euro apmērā. Tas skaidrojams ar to, ka paplašinās saņēmēju loks. Līdz šim, piemēram, Salacgrīvas novads sniedza atbalstu tikai izglītojamiem, kuri izglītību ieguva novada izglītības iestādēs, neparedzot atbalstu izglītojamiem apmeklējot citu novadu izglītības iestādes. Visā novadā plānots atbalstīt izglītojamos no daudzbērnu ģimenēm, kuri apmeklē PII arī vasaras periodā. Plānots atbalstu sniegt 350 izglītojamiem.

Pabalstam mācību līdzekļu iegādei daudzbērnu ģimenēm budžetā plānoti līdzekļi 6 605 euro apmērā. Bijušā Salacgrīvas novadā pabalsta apmērs tiek samazināts no 28 euro uz 25 euro, bijušajā Limbažu novadā un Alojas novadā šāds pabalsta veids daudzbērnu ģimenēm līdz šim nav bijis.

Pabalstam sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves nodrošināšanai budžetā plānoti līdzekļi 5500 euro apmērā. Pabalsts 50 euro apmērā paredzēts atsevišķu situāciju risināšanai 60 personām.

Pabalstam sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai 150 euro apmērā, kur tandēmā strādā sociālais darbinieks un klients, lai uzlabotu klienta neatkarīgu sociālo funkcionēšanu, budžetā plānoti līdzekļi 8100 euro apmērā. Šis pabalsts paredzēts atkarību ārstēšanai, invaliditātes grupas kārtošanai, psiholoģiskam atbalstam u.c. klienta rehabilitācijas plānā paredzētiem uzdevumiem. Šis pabalsta veids ir jauns Limbažos un Alojā.

Pabalstam vientuļiem pensionāriem ar mājokli saistīto izdevumu segšanai plānots sniegt atbalstu 50 euro gadā, budžetā paredzot līdzekļus 5500 euro apmērā, nodrošinot atbalstu 70 vientuļiem pensionāriem Limbažu novadā.

Pabalstam nozīmīgās dzīves jubilejās senioriem plānots novirzīt 25 200 euro.

Pabalstam politiski represētām personām budžetā tiek plānoti līdzekļi 10 550 euro apmērā, atbalstot šāda pabalsta saņēmējus vienu reizi gadā 50 euro apmērā.

Pabalstam veselības aprūpei paredzēti līdzekļi 13 038 euro apmērā, paredzot samazinājumu 1462 euro apmērā.

Pabalstam mājas aprūpes nodrošināšanai budžetā tiek plānoti līdzekļi 42 000 euro apmērā.

Apbedīšanas pabalstam tiek novirzīto līdzekļi 16 750 euro apmērā.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Noteikumu piemērošanai jāvēršas Limbažu novada Sociālajā dienestā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs D. Straubergs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!