• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Bauskas novada domes 2021. gada 25. novembra saistošie noteikumi Nr. 13 "Bauskas novada pašvaldības pabalsti bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 5.01.2022., Nr. 3 https://www.vestnesis.lv/op/2022/3.9

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Limbažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 17

Par brīvprātīgās iniciatīvas sociālajiem pabalstiem Limbažu novada pašvaldībā

Vēl šajā numurā

05.01.2022., Nr. 3

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Bauskas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 13

Pieņemts: 25.11.2021.

OP numurs: 2022/3.9

2022/3.9
RĪKI

Bauskas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 13

Bauskā 2021. gada 25. novembrī (prot. Nr. 7, 16. p.)

Bauskas novada pašvaldības pabalsti bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm

Precizēti 23.12.2021. (prot. Nr. 9, 161. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā"
25.2 panta pirmo un piekto daļu,
Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr. 857
"Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim
un bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās"
22., 27., 30., 31. un 31.1 punktu,
Ministru kabineta 26.06.2018. noteikumu Nr. 354
"Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu
(23.12.2021. precizējumu redakcijā)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Bauskas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) pabalstu veidus, to apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas (turpmāk – bāreņiem) un audžuģimenēm vai specializētām audžuģimenēm (turpmāk – audžuģimene), kā arī lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Pabalstus ir tiesības saņemt bāreņiem pēc pilngadības sasniegšanas, par kuru ievietošanu ārpusģimenes aprūpē lēmumu pieņēmusi Bauskas novada Bāriņtiesa (turpmāk – Bāriņtiesa).

3. Pabalstus audžuģimenēm ir tiesības saņemt ģimenēm vai personām, kuras ieguvušas audžuģimenes statusu, kurās ar Bāriņtiesas lēmumu ir ievietots bērns un kuras noslēgušas līgumu ar Bauskas novada pašvaldības iestādi "Bauskas novada Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests).

4. Pašvaldības noteikto pabalstu piešķiršanu un izmaksu organizē pašvaldības iestāde "Bauskas novada Sociālais dienests", kuras struktūrvienības atrodas Bauskā, Iecavā, Vecumniekos un Rundālē (turpmāk – Sociālais dienests), savā darbībā ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības un saistošos noteikumus.

5. Pabalsta veidi bāreņiem:

5.1. pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

5.2. pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

5.3. pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai;

5.4. mājokļa pabalsts.

6. Pabalsta veidi audžuģimenei:

6.1. pabalsts bērna uzturam;

6.2. pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei.

7. Lai saņemtu noteikumu 5. un 6. punktā minēto materiālo atbalstu, tā pieprasītājs vai likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu, kā arī iesniedz vai uzrāda citus attiecīgā materiālā atbalsta saņemšanai nepieciešamos dokumentus.

8. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu Sociālais dienests pieņem, viena mēneša laikā pēc iesnieguma un citu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

9. Pabalsts šo noteikumu izpratnē ir naudas (skaidras vai bezskaidras veidā) līdzeklis, kuru piešķir, neizvērtējot bāreņa, audžuģimenes materiālo situāciju, ja normatīvajos aktos vai šajos noteikumos nav noteikts citādi.

10. Pabalstu pārskaita apsaimniekotājam vai iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā, vai pārskaita pakalpojumu sniedzējam, vai izmaksā skaidras naudas maksājumā, ja pabalsta pieprasītājam nav atvērts konts kredītiestādē. (23.12.2021. precizējumu redakcijā)

11. Tiesības uz noteikumos paredzēto pabalstu bāreņiem saglabājas ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, un, ja viņš nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumos vai viņš neatrodas brīvības atņemšanas iestādē.

12. Pēc pabalsta piešķiršanas tā saņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu par apstākļiem, kas varētu būt par pamatu pabalsta izmaksas pārtraukšanai vai pabalsta apmēra grozīšanai.

13. Pabalsti tiek izmaksāti divas reizes mēnesī – pirmo reizi laikā no 10. līdz 15. mēneša datumam, bet otro reizi laikā no 20. līdz 25. mēneša datumam.

II.

(Nodaļa svītrota ar 23.12.2021. precizējumiem)

III. Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai un ikmēneša izdevumu segšanai

(Nodaļas nosaukums 23.12.2021. precizējumu redakcijā)

14. Vienreizējos pabalstus piešķir bāreņiem, kuri atbilst noteikumu 2. punkta nosacījumiem: (Papildināts ar 23.12.2021. precizējumiem)

14.1. pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai 218 euro, personām ar invaliditāti 327 euro apmērā;

14.2. pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei – 820,05 euro.

15. Noteikumu 5.3. apakšpunktā minēto pabalstu bāreņiem, kuri atbilst noteikumu 2. punkta nosacījumiem un kuri sekmīgi mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību apliecinošus dokumentus, vai kurš sekmīgi studē augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus.

16. Pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai tiek izmaksāts katru mēnesi, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, šādā apmērā:

16.1. bārenim 109 euro;

16.2. bārenim, kuram noteikta invaliditāte – 163 euro.

17. Pabalsta izmaksu aptur, ja mācības vai studijas tiek pārtrauktas, vai sasniegts 24 gadu vecums. Bārenim par studiju pārtraukšanu ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu.

18. Pabalsts ikmēneša izdevumiem bārenim tiek izmaksāts, sākot ar tā mēneša 1. datumu, kad pieņemts Sociālā dienesta lēmums, līdz mācību gada beigām un vasaras brīvlaikā, ja bārenis mācās un ir sekmīgs. Sociālais dienests divas reizes gadā pieprasa izziņu mācību iestādei vai izmanto e-klasē pieejamo informāciju.

IV. Mājokļa pabalsts

19. Tiesības saņemt mājokļa pabalstu ir bārenim, kurš nedzīvo pašvaldības izīrētā mājoklī, sociālajā mājā vai dzīvoklī, kuram piešķirts sociālā dzīvokļa statuss, nesaņem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto mājokļa pabalstu.

20. Lai saņemtu mājokļa pabalstu, bārenis, kopā ar iesniegumu, Sociālajā dienestā iesniedz ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu apliecinošus dokumentus par iepriekšējā vai kārtējā mēneša izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu un pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu un mājokļa lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu (piemēram, dzīvojamās telpas īres vai apsaimniekošanas līguma, ja tāds ir noslēgts, kopiju (uzrādot oriģinālu), bet grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma saņēmēji – līguma par sociālā pakalpojuma saņemšanu kopiju (uzrādot oriģinālu), ja šādu dokumentu nav Sociālā dienesta rīcībā.

21. Mājokļa pabalsta apmērs tiek aprēķināts un piešķirts uz trim kalendāra mēnešiem, ņemot par pamatu Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumu Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" (turpmāk – MK noteikumi) 3. pielikumā noteiktās mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamās izdevumu pozīciju minimālās normas, bet nepārsniedzot faktiskos izdevumus. Mājokļa pabalsta apmērs cietā kurināmā iegādei tiek aprēķināts un piešķirts vienu reizi kalendārā gadā.

22. Ja mājokli kopā ar bāreni lieto citas personas, mājokļa pabalsta aprēķinā tiek iekļauti izdevumi proporcionāli personu skaitam, kuras faktiski dzīvo attiecīgajā mājoklī, nepārsniedzot MK noteikumu 3. pielikumā noteiktās mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamās izdevumu pozīciju minimālās normas un faktiskos izdevumus.

V. Pabalsts audžuģimenei

23. Nodaļa nosaka Bauskas novada pašvaldības pabalsta audžuģimenē ievietotā bērna uzturam un pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību. (23.12.2021. precizējumu redakcijā)

24. Pabalsts bērna uzturam līdz 18 gadu vecumam ir 60 % apmērā no normatīvos aktos noteiktās minimālās mēneša darba algas mēnesī.

25. Ja bērns audžuģimenē ievietots uz laiku, kas ir īsāks par mēnesi, Sociālais dienests izmaksā atlīdzību audžuģimenei proporcionāli dienu skaitam, kad bērns uzturas audžuģimenē Ministru kabineta noteiktajā apmērā.

26. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir 300 euro apmērā vienam bērnam, atbilstoši bērna vecumam un vajadzībām.

27. Par pieņemto lēmumu Sociālais dienests audžuģimenei paziņo normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

28. Ja bērns pārtrauc uzturēties audžuģimenē, par Bauskas novada pašvaldības līdzekļiem iegādātais apģērbs, apavi, rotaļlietas, mācību līdzekļi, mīkstais inventārs, kā arī personiskās mantas, kuras bērns paņēmis līdzi no iepriekšējās dzīvesvietas, paliek viņa lietošanā.

29. Sociālais dienests ir tiesīgs pieprasīt audžuģimenei sniegt pārskatu par Bauskas novada pašvaldības piešķirto līdzekļu izlietojumu.

VI. Noslēguma jautājumi

30. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Bauskas novada domē (Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas nov., LV-3901) Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. (23.12.2021. precizējumu redakcijā)

31. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

32. Atzīt par spēku zaudējušiem: (23.12.2021. precizējumu redakcijā)

32.1. Vecumnieku novada domes 2010. gada 24. marta saistošie noteikumi Nr. 5 "Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā".

32.2. Bauskas novada domes 2019. gada 28. novembra saistošie noteikumi Nr. 19 "Par Bauskas novada pašvaldības pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm, aizbildņiem un daudzbērnu ģimenēm."

32.3. Iecavas novada domes 2017. gada 12. septembrī saistošie noteikumi Nr. 10 "Par pabalsta piešķiršanu, neizvērtējot personas ienākumus".

32.4. Rundāles novada domes 2016. gada 25. februāra saistošie noteikumi Nr. 1 "Par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības".

32.5. Rundāles novada domes 2018. gada 28. jūnija saistošie noteikumi Nr. 6 "Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm".

Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks A. Mačeks

 

Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2021. gada 25. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 13 "Bauskas novada pašvaldības pabalsti bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar īstenoto administratīvi teritoriālo reformu, ar 2021. gada 1. jūliju izveidots Bauskas novads, kura sastāvā ietilpst to veidojošā Bauskas novada, Vecumnieku novada, Rundāles novada un Iecavas novada administratīvās teritorijas. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldība vēlēšanās ievēlētā Bauskas novada pašvaldības dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Izvērtējot novadu veidojošo pašvaldību saistošos noteikumus par pašvaldības sniegtajiem pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm, izstrādāti saistošie noteikumi "Bauskas novada pašvaldības pabalsti bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm", kas paredz vienotus pašvaldības pabalstu veidus, apmērus un piešķiršanas kārtību Bauskas novada iedzīvotājiem Bauskas novadā pēc administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka vienotus nosacījumus un materiāla atbalsta veidus bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas un audžuģimenēm vai specializētām audžuģimenēm Bauskas novadā. Pabalstu izmaksu administrē Bauskas novada pašvaldības iestāde "Bauskas novada Sociālais dienests".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Finanšu līdzekļi izvērtēti, plānojot Bauskas novada Sociālā dienesta 2022. gada budžetu.

Kopējais plānotais finansējums 272 275 euro, kas ir:

1) mājokļa pabalsts bārenim 28 500 euro, plānotais pabalsta saņēmēju skaits 28 personas;

2) ikmēneša pabalsti audžuģimenēm 158 400 euro, plānotais pabalsta saņēmēju skaits 44 personas;

3) vienreizējs pabalsts bērniem bāreņiem, sasniedzot pilngadību sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 20 501 euro, plānotais pabalsta saņēmēju skaits 25 personas;

4) vienreizēji pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei audžuģimenēs 4500 euro, plānotais pabalsta saņēmēju skaits 15 personas;

5) ikmēneša izdevumi bāreņiem 54 924 euro, plānotais pabalsta saņēmēju skaits 41 personas;

6) vienreizējs pabalsts pastāvīgās dzīves uzsākšanai pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās 5450 euro, plānotais pabalsta saņēmēju skaits 25 personas.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Bauskas novada pašvaldības mājaslapā www.bauska.lv.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Bauskas novada Sociālais Dienests.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošie noteikumi izstrādāti sadarbībā ar Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu Sociālo dienestu vadītājiem, izskatīti un akceptēti darba grupas sanāksmēs.

Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks A. Mačeks

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!