• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Bauskas novada domes 2022. gada 27. oktobra saistošie noteikumi Nr. 27 "Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Bauskas novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 29.12.2022., Nr. 252 https://www.vestnesis.lv/op/2022/252.21

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 35

Grozījumi Bauskas novada domes 2022. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr. 7 "Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam"

Vēl šajā numurā

29.12.2022., Nr. 252

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Bauskas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 27

Pieņemts: 27.10.2022.

OP numurs: 2022/252.21

2022/252.21
RĪKI

Bauskas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 3 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 27

Bauskā 2022. gada 27. oktobrī (prot. Nr. 16, 5. p.)

Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Bauskas novadā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 11. punktu un
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta ceturto un piekto daļu

Precizēti 22.12.2022. (prot. Nr. 18, 14. p.)

1. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei;

1.2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsardzības prasības;

1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus;

1.4. administratīvo atbildību par noteikumu pārkāpumiem.

2. Lietoto terminu skaidrojums:

2.1. Apakšskaitītāji – mēraparāti, kuri uzskaita to ūdens daudzumu, kas netiek novadīti centralizētajā kanalizācijas sistēmā;

2.2. Klients – nekustamā īpašuma īpašnieks (fiziska vai juridiska persona, dzīvokļu īpašumu mājā – visi dzīvokļu īpašnieki) vai valdītājs, kurš saņem noteikta veida ūdenssaimniecības pakalpojumus, pamatojoties uz noslēgtu pakalpojumu līgumu;

2.3. Objekts – klienta nekustamais īpašums vai dzīvokļu īpašumu māja, kurai ir pievads centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai;

2.4. Piederības robežu shēma – pakalpojumu sniedzēja sagatavota piederības robežu shēma, kurā norādītas robežas, kurās par ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem un būvēm atbild pakalpojumu sniedzējs un klients. Piederības robežu shēma ir līguma neatņemama sastāvdaļa;

2.5. Pievads – ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā esoša ūdenssaimniecības sistēmas daļa, kas nodrošina ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju ar ūdensapgādi no centralizētās ūdensapgādes sistēmas vai notekūdeņu novadīšanu uz centralizēto kanalizācijas sistēmu;

2.6. Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgums (turpmāk – līgums) – līgums starp klientu un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju (turpmāk – pakalpojumu sniedzējs) par noteikta veida sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, lietošanas, uzskaites un norēķinu kārtību, kā arī abu pušu tiesībām, pienākumiem un atbildības robežām;

2.7. Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei – ūdens patēriņa norma norēķiniem vienam iedzīvotājam, ja nav uzstādīts komercuzskaites mēraparāts, atbilstoši noteikumu 2. pielikumam.

3. Pārējie noteikumos ietvertie termini atbilst terminiem, kuri noteikti Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā un citos normatīvajos aktos ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā.

4. Noteikumu mērķis ir noteikt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu klientus ar nepārtrauktiem pakalpojumiem, uzlabotu vides situāciju Bauskas novadā un dabas resursu racionālu izmantošanu.

5. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Bauskas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

6. Noteikumi neattiecas uz decentralizētās kanalizācijas pakalpojumiem un lietus notekūdeņu novadīšanu lietus kanalizācijas sistēmā.

2. Kārtība, kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli vai būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes un centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

7. Kārtību, kādā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai nosaka Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, saistītie Ministru kabineta noteikumi un šie noteikumi.

8. Lai nekustamo īpašumu pievienotu centralizētajai ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmai, nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs iesniedz pakalpojumu sniedzējam iesniegumu tehnisko noteikumu saņemšanai, norādot tehnisko noteikumu sagatavošanai noteiktās ziņas un pievienojot iesniegumā norādītos iesniedzamos/pievienojamos dokumentus (3. pielikums).

9. Ja nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, pieprasot tehniskos noteikumus, ir parādu saistības par pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem citā viņa piederošā vai valdījumā esošā nekustamajā īpašumā, pakalpojumu sniedzējs var atlikt izsniegt tehniskos noteikumus līdz minēto parādu saistību nokārtošanai.

10. Pakalpojumu sniedzēja izsniegto tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 2 (divi) gadi.

11. Nekustamā īpašuma pieslēgšana ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēja centralizētās ūdensapgādes sistēmai un centralizētās kanalizācijas sistēmai ir obligāta:

11.1. apbūvētam nekustamam īpašumam piegulstošajā ielā atrodas centralizētās kanalizācijas tīkli, un pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgā teritorija ir noteikta kā apbūves teritorija, kur ierīkotas centralizētās kanalizācijas sistēmas, pieslēgšanās centralizētajai sistēmai veicama līdz 2025. gada 31. decembrim;

11.2. neapbūvētā nekustamā īpašumā (jaunbūves būvniecības gadījumā), ja piegulstošajā ielā atrodas centralizētās ūdensapgādes un/vai centralizētās kanalizācijas tīkli, un pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgā teritorija ir noteikta kā apbūves teritorija, kur ir ierīkojamas vai ierīkotas centralizētās ūdensapgādes sistēmas un/vai centralizētās kanalizācijas sistēmas.

12. Ja ūdens padeve ēkā paredzēta no divām neatkarīgām ārējās ūdensapgādes sistēmām (piemēram, no vietējās akas vai urbuma un centralizētās ūdensapgādes sistēmas), to savienošanas vietā jābūt vismaz 50 mm lielam strūklas pārtraukumam vai speciālam pretvārstam, kas nodrošina strūklas pārtraukumu. Abus ievadus drīkst savienot tieši, ja tajos ierīko īscauruli, kura jāizņem, ja darbojas otrs ievads.

13. Sanitāri tehniskās ierīces (piemēram, traps grīdā, izlietne, duša vai sēdpods), kas novietotas zemāk par tuvākās skatakas vāka līmeni (piemēram, pagrabos), jāpievieno atsevišķai kanalizācijas sistēmai, izolēti no augstāk izvietoto telpu kanalizācijas, izbūvējot atsevišķu izlaidi un ierīkojot uz tās elektrificētu aizbīdni, kuru automātiski vada kanalizācijas caurulē ievietots signāldevējs, vai speciālu vienvirziena vārstu. Aiz aizbīdņa vai vārsta ūdens tecēšanas virzienā pieļaujams pievienot augstāk novietoto stāvu kanalizācijas sistēmas.

14. Pēc ievada un/vai izvada izbūves pabeigšanas, nekustamā īpašuma īpašnieks un pakalpojumu sniedzējs paraksta aktu par pievienošanos pie pakalpojumu sniedzēja centralizētās ūdensapgādes un/vai centralizētās kanalizācijas tīkliem, kā arī nekustamā īpašuma īpašnieks pakalpojumu sniedzējam iesniedz:

14.1. iesniegumu par līguma slēgšanu;

14.2. izbūvēto tīklu izpildmērījuma plānu grafiskā un/vai digitālā formā.

15. Pēc nekustamā īpašuma izvada izbūves līdz centralizētajam kanalizācijas tīklam, nekustamā īpašnieka vai valdītāja pienākums ir atvienot viņa īpašumā esošās būves un sistēmas, kuras tika izmantotas nekustamajā īpašumā radīto komunālo notekūdeņu uzkrāšanai un var radīt kaitējumu videi.

16. Ja ūdensvada ievadu vai kanalizācijas izvadu centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai nav iespējams pievienot tīklu izvietojuma dēļ, tad pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut nekustamā īpašuma īpašniekam kā blakuslietotājam pievadu pievienot pie cita klienta ūdensapgādes (aiz komercuzskaites mēraparāta mezgla) un kanalizācijas cauruļvadiem, tai skaitā, šķērsojot cita īpašnieka nekustamo īpašumu, ja šāda pievienošana ir rakstveidā saskaņota ar zemes īpašnieku un klientu, un šāda pievienošana nepasliktina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu citiem klientiem. Šādā gadījumā ir jābūt saskaņotam tīklu apkalpošanas robežu aktam un noslēgtam līgumam starp blakuslietotāju un klientu.

17. Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves, pakalpojumu sniedzējs uzstāda verificētu komercuzskaites mēraparātu, kas ir pakalpojumu sniedzēja īpašums. Pakalpojuma sniedzējs veic komercuzskaites mēraparāta plombēšanu un akta sastādīšanu, norādot komercuzskaites mēraparāta numuru, rādījumu, plombes numuru un citu nepieciešamo informāciju.

18. Apakšskaitītāju uzstādīšanu (pēc nepieciešamības), ekspluatēti un remontēti, kā arī to verifikāciju nodrošina klients. Pirms apakšskaitītāju uzstādīšanas klientam nepieciešams saņemt attiecīgam apakšskaitītājam atbilstošus tehniskos noteikumus.

19. Klients atlīdzina pakalpojumu sniedzējam izdevumus komercuzskaites mēraparāta zādzības vai bojāšanas gadījumā pēc to faktiskiem apmēriem, kas saistīti ar jauna komercuzskaites mēraparāta iegādi un uzstādīšanu, izņemot gadījumus, kad komercuzskaites mēraparāta mezgla atrašanās vieta ir ārpus klienta atbildības robežas.

20. Pakalpojumu sniedzējs ūdens spiedienu centralizētajā ūdensapgādes sistēmā nodrošina atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ja objekta ūdensapgādes iekšējā sistēmā ir nepieciešams augstāks ūdens spiediens, klients, saskaņojot ar pakalpojumu sniedzēju, par saviem līdzekļiem nodrošina vietējo ūdens spiediena paaugstināšanas iekārtu izbūvi.

3. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības

3.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu piederība un uzturēšana

21. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā ir:

21.1. centralizētie ūdensvada tīkli līdz piederības robežai;

21.2. ūdens ieguves urbumi, dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas, ūdens spiedienu paaugstinošas sūkņu stacijas, ūdenstorņi, rezervuāri;

21.3. centralizētie kanalizācijas tīkli līdz piederības robežai;

21.4. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu stacijas, kanalizācijas spiedvadi, pašteces kanalizācijas tīkli;

21.5. 21.1.–21.4. apakšpunktos minētajos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos esošās skatakas, kontrolakas, cauruļvadu armatūra, hidranti, hidrantu plāksnītes un komercuzskaites mēraparāti (izņemot apakšskaitītājus);

21.6. ūdensvada pievadu un kanalizācijas izvadu atzari, no centralizētajiem tīkliem līdz piederības robežai, kas ir izbūvēti par pakalpojumu sniedzēja līdzekļiem.

22. Pakalpojumu sniedzēja apkalpes zonā var būt ūdensvada un kanalizācijas infrastruktūras daļas, kuras nav pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā, bet kuras tam ir nodotas pakalpojuma sniegšanai, un noteiktas klienta un pakalpojumu sniedzēja noslēgtā līgumā vai līgumā par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ar pašvaldību. Pakalpojumi, kas saistīti ar šīs infrastruktūras apkalpošanu, nav uzskatāmi par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, un to maksai ir jābūt noteiktai attiecīgajā līgumā, ja tāda paredzēta.

23. Pakalpojumu sniedzējs, lai veiktu sistēmu uzturēšanu, ir tiesīgs apsekot klienta nekustamo īpašumu, lai pārliecinātos par ūdensapgādes un kanalizācijas inženierbūvju ekspluatācijas drošību un atbilstību ekspluatācijas noteikumiem. Lai pakalpojumu sniedzējs varētu veikt centralizētās ūdensapgādes vai centralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi vai remontu citu juridisko vai fizisko personu nekustamā īpašuma teritorijā, pakalpojumu sniedzējam vismaz piecas dienas iepriekš rakstveidā jābrīdina nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs.

24. Gadījumā, ja pakalpojumu sniedzējs konstatē centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmas drošas ekspluatācijas apdraudējuma riskus aiz piederības robežas, tas var nekavējoties atslēgt klienta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu no centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas.

25. Pakalpojumu sniedzējs avārijas novēršanai vai tās seku likvidēšanai ir tiesīgs jebkurā diennakts laikā brīvi piekļūt centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ja piederības robeža atrodas atrodas klienta nekustamajā īpašumā.

26. Pakalpojumu sniedzējs nodrošina ūdens komercuzskaites mēraparātu uzstādīšanu, ko var aprīkot ar attālināto nolasīšanas sistēmu un tas ir pakalpojumu sniedzēja īpašums. Ja pakalpojumu sniedzējs, uzstādot komercuzskaites mēraparātu, ir aprīkojis to ar telemetrijas vai telemehānikas sistēmu (turpmāk – modulis) datu automatizētai attālinātai nolasīšanai, modulis kļūst par komercuzskaites mēraparāta neatņemamu sastāvdaļu un uz to attiecināmi tie paši noteikumi, kas uz komercuzskaites mēraparātu un tā saglabāšanu, par ko atbildīgs ir klients.

3.2. Prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā

27. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts novadīt notekūdeņus:

27.1. kuri nekaitē centralizētās kanalizācijas sistēmas būvēm un neietekmē būvju funkcijas, to ekspluatācijas mūžu;

27.2. kuri nav bīstami centralizētās kanalizācijas sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apkalpojošā personāla veselībai;

27.3. kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem var attīrīt pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, ievērojot pakalpojumu sniedzējam izsniegtās piesārņojošās darbības atļaujas prasības un izsniegtos tehniskos noteikumus, kā arī attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskos parametrus;

27.4. kuri nesatur vielas, kuras piesārņo kanalizācijas cauruļvadus vai nogulsnējas uz kanalizācijas skataku sienām (piemēram – tauki);

27.5. kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz 1. pielikumā noteiktās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas.

28. Ja klienta novadāmo ražošanas notekūdeņu piesārņojums pārsniedz 1. pielikumā maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, tad klienta notekūdeņiem, pirms to novadīšanas centralizētajā kanalizācijas sistēmā, jābūt attīrītiem vietējās attīrīšanas iekārtās tādā pakāpē, ka netiek pārsniegtas piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, kas norādītas 1. pielikumā.

29. Ja klients savā īpašumā nodarbojas ar komercdarbību (tiek veikta pārtikas ražošana un/vai tās pārstrāde), klientam nepieciešams uzstādīt ražotāja prasībām atbilstošu tauku ķērāju notekūdeņu, kas piesārņoti ar taukiem, attīrīšanai.

30. Klienta pienākums ir nekavējoties ziņot pakalpojumu sniedzējam par palielinātu notekūdeņu plūsmu un paaugstināta piesārņojuma rašanos klienta novadāmajos notekūdeņos centralizētajā kanalizācijas sistēmā, kuri var ietekmēt infrastruktūras normālu darbību.

31. Pakalpojumu sniedzējam gadījumos, ja noteikumu 28. punktā minētais piesārņojums (pārsniedz 1. pielikumā norādītās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas) tiek konstatēts iepludinātajos notekūdeņos centralizētajā kanalizācijas sistēmā un to pieņemšanas nosacījumi nav noteikti līgumā ar pakalpojumu sniedzēju, un tas var izraisīt vai izraisa avāriju centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbības traucējumus, ir tiesības pārtraukt notekūdeņu pieņemšanu bez brīdinājuma.

32. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības veikt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu apsekošanu un paraugu noņemšanu klienta nekustamajā īpašumā, ja tiek konstatēts pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieplūdē vai kanalizācijas tīklos paaugstināts notekūdeņu piesārņojums. Klientam nav tiesību aizliegt paraugu noņemšanu.

33. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt notekūdeņus, kuri satur:

33.1. prioritārās un ūdens videi bīstamās vielas, kuru emisiju un noplūdi nepieciešams novērst līdz normatīvajos aktos noteiktajam laikam;

33.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras var veicināt uzliesmojošu maisījumu rašanos centralizētajā kanalizācijas sistēmā;

33.3. bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas aktīvās vielas (SVAV);

33.4. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;

33.5. radioaktīvas vielas;

33.6. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, grunti, eļļas, taukus un citas vielas, kas var veicināt centralizētās kanalizācijas sistēmas (vai cauruļvadu) aizsērēšanu;

33.7. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus, koncentrētus šķīdumus, atslāņa un krāsvielu šķīdumus, kas radušies, skalojot cisternas, kublus u.tml.;

33.8. smago metālu savienojumus un citas vielas, kas pasliktina notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības procesā radušos notekūdeņu dūņu kvalitāti un nelabvēlīgi ietekmē to apsaimniekošanu;

33.9. izlietotos ķīmiskos reaģentus un bīstamu bakteriālo piesārņojumu;

33.10. naftas produktus un to savienojumus.

3.3. Prasības centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspluatācijai un aizsardzībai

34. Jebkurai personai ir aizliegts:

34.1. novietot transportlīdzekļus, smagus priekšmetus uz atbilstoši apzīmētām hidrantu akām un notekūdeņu pārsūknēšanas staciju vākiem;

34.2. centralizētās kanalizācijas tīklu skatakās izliet decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņus, kā arī izmest cietos atkritumus vai citus priekšmetus. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņus izliet atļauts atbilstoši decentralizētā pakalpojuma sniedzēja un ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēja noslēgtā līguma norādītās vietās;

34.3. centralizētājā kanalizācijas sistēmā novadīt lietus notekūdeņus un gruntsūdeņus, izņemot, ja par lietus notekūdeņu un gruntsūdeņu novadīšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir noslēgts līgums;

34.4. nepiederošām personām veikt jebkādas darbības pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā esošajās centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmās;

34.5. atvērt un nocelt centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīklu skataku vākus (minētais noteikums neattiecas uz pakalpojumu sniedzēja darbiniekiem);

34.6. bojāt centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas infrastruktūru un aprīkojumu;

34.7. pirms komercuzskaites mēraparāta atstāt atvērtus iekšējās ūdensapgādes tīkla krānus, lai novērstu ūdensapgādes cauruļvada aizsalšanu, izņemot, ja ir saskaņojums par tādu rīcību ar pakalpojumu sniedzēju;

34.8. bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu iekārtu informatīvās plāksnītes.

35. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nedrīkst kavēt plāksnīšu ar hidrantu, armatūras un skataku izvietojuma norādi izvietošanu uz ēku sienām vai žogiem.

36. Ja klients ūdensapgādei izmanto arī vietējo ūdens ieguves avotu, to aizliegts savienot ar pakalpojumu sniedzēja centralizēto ūdensapgādes sistēmu.

37. Ja klienta ūdensapgādes sistēmā trūkst noslēgarmatūras, kanalizācijas sistēmā nav hermētiski aizvērtas revīzijas (ēkas iekšējā kanalizācijas sistēmā ierīkota speciāla lūka, iespējai tīrīt kanalizācijas tīklus), ir bojāti klienta ēkas iekšējie ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli, vai netiek ievērotas šo noteikumu un būvnormatīvu prasības, klients ir atbildīgs par minētajiem trūkumiem un to novēršanu.

38. No decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktos notekūdeņus drīkst novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā tikai pakalpojumu sniedzēja noteiktās, speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietās, pamatojoties uz noslēgtu līgumu par šiem pakalpojumiem.

39. Jebkura persona, atklājot bojājumus centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas infrastruktūrā, par to nekavējoties ziņo pakalpojumu sniedzējam uz tā mājaslapā norādītājiem diennakts tālruņiem.

3.4. Prasības ugunsdzēsības ierīču izmantošanai

40. Ja klienta komercuzskaites mēraparāta mezglā ir esoša apvadlīnija, kas nodrošina ugunsdzēsības (iekšējā ūdensvada un/vai klienta teritorijā esošo hidrantu) darbību, pakalpojumu sniedzējs noplombē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā stāvoklī un sastāda plombēšanas aktu. Klients ir atbildīgs par plombas tehnisko stāvokli un saglabāšanu.

41. Noņemt plombu no apvadlīnijas aizbīdņa drīkst tikai dzēšot ugunsgrēku vai veicot ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi. Pakalpojuma sniedzējs par ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi jāinformē trīs darba dienas pirms pārbaudes veikšanas.

42. Klientam ir pienākums 24 stundu laikā paziņot pakalpojumu sniedzējam par notikušo ugunsgrēku vai ugunsdzēsības sistēmas, kura atrodas klienta nekustamā īpašuma teritorijā, pārbaudi. Pakalpojumu sniedzējs atkārtoti noplombē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā stāvoklī un sastāda plombēšanas aktu.

43. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem ir atļauts tikai ugunsgrēka gadījumā vai gadījumā, ja tas nepieciešams pakalpojumu sniedzējam.

44. Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var atļaut lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem, ja par izlietoto ūdeni tiek samaksāts, atbilstoši komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, ja tāds ir uzstādīts, vai pamatojoties uz pakalpojumu sniedzēja veikto aprēķinu.

3.5. Prasības ūdens brīvkrānu izmantošanai

45. Jaunu ūdens brīvkrānu uzstādīšana bez saskaņošanas ar pakalpojumu sniedzēju ir aizliegta.

46. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs likvidēt ūdens brīvkrānus vietās, kur nekustamā īpašuma īpašniekiem ir nodrošināta iespēja izbūvēt ūdensvada ievadu un saņemt centralizētus ūdensapgādes pakalpojumus.

47. Lai izmantotu ūdens brīvkrānus ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai nekustamajā īpašumā, klientam ir jānoslēdz pakalpojuma līgums ar pakalpojumu sniedzēju.

48. Aizliegts bojāt ūdens brīvkrānus, kā arī tiem pievienot caurules ūdens ņemšanai.

49. Persona, kura atklājusi ūdens brīvkrāna bojājumus, nekavējoties ziņo par to pakalpojumu sniedzējam uz tā mājaslapā norādītājiem diennakts tālruņiem.

50. Klientam, kam ir noslēgts līgums ar pakalpojumu sniedzēju par ūdens brīvkrāna izmantošanu ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai nekustamajam īpašumam, patērēto ūdens daudzumu no brīvkrāna nosaka pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem.

4. Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramie noteikumi

4.1. Līguma slēgšanas kārtība

51. Līgumu ar pakalpojumu sniedzēju slēdz:

51.1. nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai tā pilnvarota persona;

51.2. dzīvojamās mājās, kas ir sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās mājas pārvaldnieks vai dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotā persona, attiecīgās dzīvojamās mājas īpašnieka vārdā, ja tas paredzēts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevumā vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumā, vai pašvaldības pilnvarots pārvaldnieks, gadījumos, kad dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nav pārņemtas no pašvaldības;

51.3. dzīvojamās mājās, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās mājas īpašnieks (kopīpašnieki) vai kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu vai neuzdotās lietvedības ietvaros;

51.4. nedzīvojamo ēku gadījumos – visi kopīpašnieki vai kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu;

51.5. persona, kas veic būvdarbus nekustamajā īpašumā un izmanto sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus būvniecības laikā;

51.6. persona, kura centralizētajā kanalizācijas sistēmā novada gruntsūdeņus un/vai lietus notekūdeņus.

52. Līguma sagatavošanai, līguma slēdzējs iesniedz pakalpojumu sniedzējam iesniegumu, norādot līguma slēgšanai nepieciešamās ziņas un pievienojot iesniegumā norādītos iesniedzamos/pievienojamos dokumentus (4. pielikums).

53. Pakalpojumu sniedzējs, ja tas nepieciešams līguma noslēgšanai:

53.1. ir tiesīgs pieprasīt iesniegt papildu dokumentus vai informāciju, tai skaitā, nekustamā īpašuma ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo un ārējo sistēmu tīklu shēmas, lietus notekūdeņu savākšanas tīklu shēmas, ziņas par objektā veicamās darbības profilu, par ražošanā pielietojamām vielām un bioloģiskiem atkritumiem, kas tiek novadīti ar notekūdeņiem;

53.2. ir tiesīgs apsekot līguma slēdzēja nekustamā īpašumā esošās ūdensapgādes un kanalizācijas ārējās un iekšējās sistēmas, lai pārliecinātos, ka iesniegtā informācija ir patiesa, atbilstoša faktiskai situācijai un tā ir pietiekama līguma noslēgšanai;

53.3. nosaka notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas);

53.4. nosaka notekūdeņu paraugu noņemšanas periodiskumu un kārtību;

53.5. ir tiesīgs pieprasīt iesniegt līguma par tauku un naftas produktu uztvērēju apkalpošanu un izvešanu kopiju vai citus apkalpošanu un izvešanu apliecinošus dokumentus;

53.6. ir tiesīgs pieprasīt iesniegt līguma par decentralizētās kanalizācijas sistēmas notekūdeņu apkalpošanu un izvešanu kopiju vai citus par apkalpošanu un izvešanu apliecinošus dokumentus.

54. Klients pirms līguma noslēgšanas informē pakalpojumu sniedzēju, ja tas tehnoloģiskajos procesos izmanto vai ja ražošanas tehnoloģiskajā procesā rodas normatīvajos aktos definētās prioritārās vai bīstamās vielas vai to grupas, par kurām sniegta detalizēta informācija iesniegumā, lai saņemtu atļauju piesārņojošās darbības veikšanai, un kuras var tikt novadītas centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

55. Līguma slēdzējam, norēķināties par ūdenssaimniecības pakalpojumu jāsāk ar pakalpojumu sniedzēja pēdējo fiksēto komercuzskaites mēraparāta rādījumu, ja līguma slēdzējs, pārņemot nekustamo īpašumu nav pieaicinājis pakalpojumu sniedzēju komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanai vai nevar uzrādīt komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanas dokumentu (piemēram, nodošanas-pieņemšanas aktu).

56. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzsākt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu līguma slēdzējam pirms līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanas, bet ne ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi, skaitot no rakstveida iesnieguma saņemšanas no līguma slēdzēja par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un līguma slēgšanu.

57. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt līguma noslēgšanas procedūru, nosūtot līguma slēdzējam rakstveida paziņojumu, ja līguma slēdzējs:

57.1. 1 (viena) mēneša laikā no pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma nav iesniedzis pieprasītos dokumentus un informāciju atbilstoši prasībām un nav parakstījis pakalpojumu sniedzēja sagatavoto līgumu;

57.2. nav veicis vai nav vienojies ar pakalpojumu sniedzēju par komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi;

57.3. nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes ievada un/vai kanalizācijas izvada tehniskais stāvoklis atbilst ekspluatācijas prasībām.

58. Ja līguma noslēgšanas procedūra ir pārtraukta, pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs līguma slēdzēja nekustamam īpašumam nekavējoties pārtraukt sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumu. Pakalpojumu sniedzējs paziņojumam par ūdenssaimniecības pakalpojuma pārtraukšanu pievieno aprēķinu par līguma noslēgšanas procedūras laikā sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu, kas jāsamaksā rēķinā noteiktajā termiņā.

59. Pakalpojumu sniedzējs līgumu sagatavo 1 (viena) mēneša laikā pēc visu dokumentu saņemšanas. Minētais termiņš tiek skaitīts no dienas, kad pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis no līguma slēdzēja visus nepieciešamos dokumentus līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanai.

60. Līgumā, papildus citos normatīvajos aktos noteiktajam, iekļaujamas vismaz šādas ziņas un nosacījumi:

60.1. informācija par līdzējiem;

60.2. sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma veids un izmantošanas mērķis;

60.3. adrese, kurā pakalpojums tiek sniegts;

60.4. līguma un pakalpojuma sniegšanas sākuma datums (ja tie nesakrīt);

60.5. atsauce uz apstiprinātajiem ūdensapgādes un kanalizācijas novadīšanas tarifiem;

60.6. pakalpojumu uzskaites kārtība;

60.7. paredzētais līgumsods;

60.8. norēķinu kārtība par saņemto ūdenssaimniecības pakalpojumu.

61. Līgumam nepieciešams pievienot pakalpojumu sniedzēja sagatavotu piederības robežu shēmu, kurā, ja nepieciešams, tiek norādītas arī notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas). Piederības robežu shēma ir neatņemama līguma sastāvdaļa.

62. Ja no objekta novadītie lietus notekūdeņi nonāk centralizētajā kanalizācijas sistēmā, kopējā novadīto notekūdeņu daudzumā tiek ietverts lietus notekūdeņu daudzums no klienta teritorijas, kura apjomu nosaka aprēķinu ceļā saskaņā ar būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem, pēc klienta iesniegtajiem datiem par teritorijas platību un segumu, aprēķinot kopējo gada apjomu, vai saskaņā ar notekūdeņu plūsmas mērītāja rādījumiem, ko uzstādījis pakalpojuma lietotājs uz kanalizācijas izvada.

63. Iebildumi par pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu klientam jāiesniedz rakstveidā 5 (piecu) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas brīža. Iesniegtie iebildumi neatbrīvo no rēķina samaksas pilnā apmērā līgumā noteiktajā termiņā. Pamatotu iebildumu gadījumā pakalpojumu sniedzējs veic korekcijas, izrakstot rēķinu par nākamo norēķinu periodu.

64. Līguma noteikumu izpildes kontrolei pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt klienta īpašumā esošās iekšējās un ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas un to darbību. Pakalpojumu sniedzējs par to informē klientu, kurš nav tiesīgs aizliegt pakalpojumu sniedzējam veikt inženierkomunikāciju pārbaudi. Ja veiktās pārbaudes rezultātā tiek konstatēti pārkāpumi līguma noteikumos, pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt pakalpojuma sniegšanu līdz brīdim, kad klients ir novērsis konstatētos pārkāpumus vai vienojies ar pakalpojumu sniedzēju par pārkāpumu novēršanas kārtību un termiņiem.

65. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt klienta iesniegto datu atbilstības pārbaudi, nolasot faktiskos komercuzskaites mēraparāta rādījumus par klientam sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu daudzumu un, ja tiek konstatēta neatbilstība klienta iesniegtajiem datiem, pakalpojumu sniedzējs veic pārrēķinu, un klients veic samaksu atbilstoši faktiskajiem rādījumiem.

66. Pakalpojumu sniedzējs, slēdzot jaunu līgumu ar klientu, kuram ir parādi par saņemto ūdenssaimniecības pakalpojumu, ir tiesīgs pieprasīt:

66.1. iepriekšējo saistību izpildi vai atlikt slēgt jauno līgumu, kamēr klients nav samaksājis parādus vai nav noslēdzis ar pakalpojumu sniedzēju vienošanos par minēto parādu samaksas kārtību;

66.2. Civillikumā paredzētu saistību izpildes nodrošinājumu (drošības naudas iemaksu u.tml.), ar kuru netiek segti kārtējie rēķini un parāds.

67. Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma kontrolei pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzstādīt kontrolmēraparātus, rakstiski par to paziņojot klientam. Gadījumā, ja kontrolmēraparāts tiek uzstādīts klienta atbildības robežās, uzstādīšanu nepieciešams saskaņot ar klientu.

68. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs sagatavot jaunu līgumu, gadījumā ja notikušas izmaiņas normatīvajos aktos, vai ir veikta ūdensapgādes sistēmas un kanalizācijas sistēmas būvju izbūve, pārbūve vai nojaukšana, vai citos gadījumos, kas ietekmē līguma noteikumu izpildi. Pakalpojumu sniedzēja sagatavotais līgums tiek noslēgts, pakalpojumu sniedzējam un klientam abpusēji vienojoties.

69. Ja klients ir izlēmis uz laiku pārtraukt lietot ūdenssaimniecības pakalpojumu, bet saglabāt līguma spēkā esamību, klienta pienākums ir par to informēt pakalpojumu sniedzēju un segt pakalpojumu sniedzēja izdevumus, kas saistīti ar ūdenssaimniecības pakalpojuma pārtraukšanu un atjaunošanu.

70. Ja pakalpojumu sniedzējs normatīvajos aktos, šajos noteikumos vai līguma ietvaros noteikto iemeslu dēļ ir pārtraucis ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu, klientam nav tiesību patvaļīgi pieslēgties centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

4.2. Līguma grozīšanas kārtība

71. Līgumu var grozīt, abām pusēm par to rakstiski vienojoties.

72. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski groza līguma noteikumus, līguma noteikumi tiek piemēroti un izpildīti tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar normatīvā akta regulējumu.

73. Gadījumā, ja ir veikti būvdarbi, kas izmaina līgumā iekļauto piederības robežu shēmu, pakalpojumu sniedzējs sagatavo aktuālo piederības robežu shēmu un tā oriģināleksemplāru nosūta klientam. Aktuālā piederības robežu shēma stājas spēkā 1 (viena) mēneša laikā, skaitot no tā nosūtīšanas dienas klientam.

74. Pakalpojumu sniedzējs, slēdzot līguma grozījumus ar klientu, kuram ir parādi par saņemto ūdenssaimniecības pakalpojumu, ir tiesīgs atlikt slēgt līguma grozījumus ar klientu, tai skaitā par ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu citos klienta objektos, ja tas nav izpildījis spēkā esošas saistības ar pakalpojumu sniedzēju.

4.3. Līguma izbeigšanas kārtība

75. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad:

75.1. puses līgumu izbeidz savstarpēji vienojoties;

75.2. līgums, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski brīdinot, tiek izbeigts pēc klienta pieprasījuma;

75.3. šo noteikumu 76. punktā paredzētajā kārtībā izbeidz pakalpojumu sniedzējs;

75.4. beidzas līguma termiņš;

75.5. ir atsavināts nekustamais īpašums un jaunais īpašnieks 3 (trīs) mēnešu laikā no nekustamā īpašuma atsavināšanas brīža nav nodrošinājis jauna līguma noslēgšanu.

76. Pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji izbeigt līgumu:

76.1. ja mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, jaunais īpašnieks vai valdītājs iesniegumu līguma noslēgšanai ir iesniedzis, bet klients paziņojumu par līguma izbeigšanu nav iesniedzis;

76.2. klientam izbeidzas valdījuma tiesības (piemēram, no pārvaldīšanas saistībām izrietošus līgumus izbeidz dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktajā datumā);

76.3. brīdinot klientu 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, gadījumā, kad pakalpojumu patēriņa uzskaites izmaiņu rezultātā klients iegūst blakuslietotāja statusu, kuram nav iespējams nodrošināt tiešu pakalpojumu sniegšanu;

76.4. pilnvarotās personas maiņas gadījumā;

76.5. ja klients ir mainījis līgumā noteikto ūdensapgādes izmantošanas mērķi;

76.6. ja klients vairāk kā 3 (trīs) mēnešus pakalpojumu sniedzējam nav iesniedzis informāciju par lietoto pakalpojumu apjomu, nav informējis par ūdenssaimniecības pakalpojumu nelietošanu un nav atbildējis uz pakalpojumu sniedzēja rakstisko brīdinājumu par līguma laušanu.

77. Izbeidzot līgumu, pakalpojumu sniedzējs nekustamajam īpašumam pārtrauc sniegt ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus.

78. Ja līgums tiek izbeigts, klienta pienākums ir veikt galīgo norēķinu pakalpojuma sniedzēja noteiktajā termiņā par saņemtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

5. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu

79. Par šo noteikumu 30., 34., 41., 43. un 82. punktā minēto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskām personām līdz 280 naudas soda vienībām.

80. Noteikumu ievērošanu kontrolē ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji, savukārt administratīvā pārkāpuma procesu par šajos noteikumos minēto prasību pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Bauskas novada pašvaldības policija pēc informācijas saņemšanas no ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja. Pašvaldības policijas pārstāvis kopā ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju veic kontroles pasākumus uz vietas, sastādot faktu konstatācijas aktu.

81. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Bauskas novada pašvaldības Administratīvā komisija.

6. Noslēguma jautājumi

82. Nekustamos īpašumos, kuros nodarbojas ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu vai pārtikas produktu ražošanu, un kuru kanalizācijas tīklā līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai nav ierīkoti tauku uztvērēji, tie ir ierīkojami 1 (viena) gada laikā no noteikumu spēkā stāšanās dienas.

83. Līdz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un šo noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgto līgumu noteikumi ir spēkā tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma regulējumu, tā saistīto normatīvo aktu regulējumu un šiem noteikumiem. Pretrunu konstatēšanas gadījumā, klientam un pakalpojumu sniedzējam ir pienākums nodrošināt līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā. Līdz līguma pārslēgšanai jaunā redakcijā, pretrunu gadījumos ir piemērojami Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 3. punktā minētie sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma noteikumi un šie noteikumi.

84. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

84.1. Bauskas novada domes 2017. gada 23. februāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Bauskas novada ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas saistošie noteikumi";

84.2. Iecavas novada domes 2017. gada 8. augusta saistošie noteikumi Nr. 8 "Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Iecavas novadā";

84.3. Rundāles novada domes 2018. gada 27. septembra saistošie noteikumi Nr. 8 "Rundāles novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aizsardzības noteikumi";

84.4. Vecumnieku novada domes 2018. gada 24. oktobra saistošie noteikumi Nr. 12 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība".

Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Okmanis

 

1. pielikums
Bauskas novada domes 2022. gada 27. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. 27 "Par sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Bauskas novadā"

Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas

Nr.p.k. Piesārņojošā viela Maksimāli pieļaujamā koncentrācija
1. Kopējās suspendētās vielas, mg/l 450
2. Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP), mg/l 740
3. Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5), mg/l 350
4. Kopējais fosfors, mg/l 13
5. Kopējais slāpeklis, mg/l 40
6. Tauki , mg/l (ekstraģējamās vielas) 30
7. pH līmenis 6,5-8,5
8. Temperatūra, °C <6-40
9. Naftas produkti Nav pieļaujams

Konkrētās notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas (nepārsniedzot tabulā norādītās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas), nosaka ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, ņemot vērā notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehniskos parametrus, kas ir noteikti notekūdens attīrīšanas iekārtu projektā. Konkrētās notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas tiek norādītas līgumā par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, kuru ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzējs slēdz ar klientu.

Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Okmanis

 

2. pielikums
Bauskas novada domes 2022. gada 27. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. 27 "Par sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Bauskas novadā"

Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei

Nr.p.k. Ēku labiekārtotības pakāpe Viena iedzīvotāja ūdens patēriņš mēnesī m3
1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar centralizētu ūdensapgādi 10
2. Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi 15
3. Ēkas ar brīvkrāniem ārpus ēkas 1,5

Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Okmanis

 

3. pielikums
Bauskas novada domes 2022. gada 27. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. 27 "Par sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Bauskas novadā"

(fiziskai personai – vārds, uzvārds; juridiskai personai – nosaukums, pārstāvja vārds, uzvārds)
(fiziskai personai – personas kods; juridiskai personai – reģistrācijas Nr.)
(fiziskai personai – deklarētā adrese; juridiskai personai – juridiskā adrese)

(kontaktinformācija saziņai)

Iesniegums

(datums) Adresāts

Par tehnisko noteikumu izsniegšanu

Lūdzu izsniegt tehniskos noteikumos objektā ar adresi
ar kadastra apzīmējumu  

pieslēgumam pie (vajadzīgo atzīmēt ar vai aizpildīt nepieciešamo informāciju):

ūdensapgādes tīkliem sadzīves kanalizācijas tīkliem lietus kanalizācijas tīkliem

Objekta funkcionalitāte: privātmāja daudzdzīvokļu māja biroju ēka
  sabiedriskā ēka ražošanas vai saimnieciskā ēka cits
Objektam ir plānota: jauna pieslēguma izbūve esošā pieslēguma pārbūve
 
Plānotais maksimālais ūdens patēriņš un novadāmo notekūdeņu daudzums (l/s) vai informācija par personu skaitu (cilvēki), kuras plāno izmantot ūdenssaimniecības pakalpojumu
 
Iekšējais ugunsdzēsības ūdens patēriņš, l/s

Ārējais ugunsdzēsības ūdens patēriņš, l/s

*Aprēķins veicams saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem. Privātmāju pieslēguma gadījumā pieļaujams norādīt tikai informāciju par personu skaitu un nenorādīt ugunsdzēsības ūdens patēriņu.

Tehniskos noteikumus vēlos saņemt:

Klātienē pakalpojumu sniedzēja birojā; pa pastu uz adresi; elektroniski parakstītu uz e-pastu

Iesniegumam pievienoti:

1. īpašuma tiesības apliecinošu dokumenta vai līgums par tiesībām uz nomu ar apbūves tiesībām (kopijas);

2. zemes gabala robežu plāna (kopija);

3. Pilnvaras kopija, ja pārstāvis nav objekta īpašnieks.

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – ___________________________, juridiskā adrese – __________________________, tehnisko noteikumu sagatavošanas nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt ________________________

(paraksts, paraksta atšifrējums)

 

4. pielikums
Bauskas novada domes 2022. gada 27. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. 27 "Par sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Bauskas novadā"

(fiziskai personai – vārds, uzvārds; juridiskai personai – nosaukums, pārstāvja vārds, uzvārds)
(fiziskai personai – personas kods; juridiskai personai – reģistrācijas Nr.)
(fiziskai personai – deklarētā adrese; juridiskai personai – juridiskā adrese)
(kontaktinformācija saziņai – tālrunis, e-pasts)

Iesniegums

(datums) Adresāts

Par līguma noslēgšanu

Lūdzu noslēgt ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumu adresē:
ar kadastra apzīmējumu  

par (vajadzīgo atzīmēt ar vai aizpildīt nepieciešamo informāciju):

centralizēto ūdensapgādi centralizēto kanalizāciju lietus kanalizāciju

Objekta funkcionalitāte: privātmāja daudzdzīvokļu māja biroju ēka
  sabiedriskā ēka neapbūvēts zemes gabals
  ražošanas vai saimnieciskā ēka cits

Līgumu slēgs un parakstīs: īpašnieks pilnvarota persona

Persona, kas paraksta līgumu (amats, vārds, uzvārds) klienta vārdā  
un tiesiskais pamatojums  

Norēķinu rekvizīti juridiskai personai:

Banka: ____________________________________

Konta Nr.: _________________________________

Bankas kods: ________________________________

 
Biroja adrese: _______________________________

Kontaktpersona:______________________________

Vārds, Uzvārds:______________________________

Tālrunis: ______________________

E-pasts: ______________________

Līgumu vēlos saņemt un parakstīt:

Klātienē pakalpojumu sniedzēja birojā

uz e-pastu (līgums tiks parakstīts ar elektronisko parakstu)

Piezīmes:

Iesniegumam jāpievieno :

1) dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma piederību, ja ir attiecināms uz attiecīgo Klientu (zemesgrāmatas akts, pirkšanas un pārdošanas līgums, maiņas līgums, dāvinājuma līgums vai cits dokuments, kas apliecina, ka īpašuma tiesības no atsavinātāja pāriet ieguvējam, vai spēkā stājies tiesas spriedums, mantojuma apliecība, līgums par tiesībām uz nomu u.c.).

2) dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par līguma slēgšanu.

3) ja līgumu paraksta pilnvarota fiziska persona un šis pilnvarojums neizriet no likuma – dokumentu, kas apliecina šīs fiziskās personas tiesības parakstīt līgumu.

4) dzīvojamās mājas īpašnieka (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieku kopības) lēmumu gadījumā, ja dzīvojamās mājas īpašnieks (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieku kopība) ir nolēmis nodibināt tiešo maksājumu sistēmu par saņemtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

5) juridiskām personām-reģistrācijas apliecība, ja tāda ir izsniegta un lēmums par paraksttiesīgo personu.

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – ___________________________, juridiskā adrese – ____________________, līgumsaistību nodibināšanai ar klientiem par pakalpojumu sniegšanu nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt _________________________

(paraksts, paraksta atšifrējums)

 

Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2022. gada 27. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 27 "Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Bauskas novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauktiem pakalpojumiem, uzlabotu vides situāciju Bauskas novadā un dabas resursu racionālu izmantošanu.

Saistošie noteikumi nosaka:

1) kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei;

2) centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā, prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsardzības prasības;

3) sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, tai skaitā līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;

4) administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 11. punkts nosaka, ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, par pašvaldības inženierkomunikāciju un transporta infrastruktūras aizsardzību. Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtā daļa nosaka, ka vietējās pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus, kuros paredz:

1) kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai;

2) centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības;

3) sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, kā arī tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas noteikumus;

4) brīvkrānu izmantošanas kārtību;

5) decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību,

savukārt minētā panta piektā daļa paredz domes tiesības paredzēt administratīvo atbildību par 1., 2., 4. un 5. punktā minēto saistošo noteikumu pārkāpšanu.

Līdz ar administratīvi teritoriālās reformas spēkā stāšanos 2021. gada 1. jūlijā, saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 4. panta otro daļu jaunizveidoto Bauskas novadu veido līdzšinējais Bauskas novads, Iecavas novads, Rundāles novads un Vecumnieku novads. Likuma pārejas noteikumu 17. punkts noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Novada veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtie saistošie noteikumi ir spēkā esoši līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim.

Pašlaik kārtību, kādā tiek organizēta sabiedrisko ūdenssaimniecību pakalpojumu sniegšana un to uzskaite, reglamentē Bauskas novada domes 2017. gada 23. februāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Bauskas novada ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas saistošie noteikumi", Iecavas novada domes 2017. gada 8. augusta saistošie noteikumi Nr. 8 "Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Iecavas novadā", Rundāles novada domes 2018. gada 27. septembra saistošie noteikumi Nr. 8 "Rundāles novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aizsardzības noteikumi" un Vecumnieku novada domes 2018. gada 24. oktobra saistošie noteikumi Nr. 12 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība".

Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams noteikt vienotas prasības attiecībā uz sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību jaunizveidotajā Bauskas novadā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav būtiskas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu ievērošanu kontrolēs pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrēti ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji savas kompetences ietvaros un Bauskas novada pašvaldības policijas amatpersonas.

Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Bauskas novada pašvaldības Administratīvā komisija.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošie noteikumi pirms apstiprināšanas publicēti Bauskas novada pašvaldības mājaslapā www.bauska.lv.

Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar pašvaldībā strādājošajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem.

Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Okmanis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!