• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Siguldas novada domes 2022. gada 17. novembra saistošie noteikumi Nr. 53 "Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienību Kalna ielā 1A, Kaķīškalna ielā 3 un Kaķīškalna ielā 5, Siguldā, Siguldas nov., teritorijā Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 28.11.2022., Nr. 230 https://www.vestnesis.lv/op/2022/230.21

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Amatu konkursu ziņas

Skatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā

Vēl šajā numurā

28.11.2022., Nr. 230

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Siguldas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 53

Pieņemts: 17.11.2022.

OP numurs: 2022/230.21

2022/230.21
RĪKI

Siguldas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 53

Siguldā 2022. gada 17. novembrī

Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienību Kalna ielā 1A, Kaķīškalna ielā 3 un Kaķīškalna ielā 5, Siguldā, Siguldas nov., teritorijā Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa

Apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības domes
2022. gada 17. novembra lēmumu (prot. Nr. 22, 15. §)

Izdoti saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma
25. panta pirmo daļu

1. Ar šiem noteikumiem tiek apstiprināta lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienību Kalna ielā 1A, Kaķīškalna ielā 3 un Kaķīškalna ielā 5, Siguldā, Siguldas nov., teritorijā 1.1. redakcija, kā saistošo daļu apstiprinot Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (pielikumā) un funkcionālā zonējuma karti, kura pieejama valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, unikālais identifikators https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25700.

2. Ar šiem noteikumiem zaudē spēku Siguldas novada pašvaldības domes 2018. gada 20. decembra saistošie noteikumi Nr. 39 "Nekustamo īpašumu ar adresi Noliktavu iela 1C un Kalna iela 1, Sigulda, Siguldas novads, zemes vienību teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi".

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja L. Sausiņa

 

Pielikums
Siguldas novada pašvaldības domes
2022. gada 17. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 53

Siguldas novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000048152
Pils iela 16, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
pasts@sigulda.lv http://www.sigulda.lv

Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienību Kalna ielā 1A, Kaķīškalna ielā 3 un Kaķīškalna ielā 5, Siguldā, Siguldas nov., teritorijā

Redakcija 1.1.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Saturs

1. Noteikumu lietošana un definīcijas

1.1. Noteikumu lietošana

1.2. Definīcijas

2. Prasības visas teritorijas izmantošanai

2.1. Visā teritorijā atļautā izmantošana

2.2. Visā teritorijā aizliegtā izmantošana

3. Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei

3.1. Prasības transporta infrastruktūrai

3.2. Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem

3.3. Prasības apbūvei

3.4. Prasības teritorijas labiekārtojumam

3.5. Prasības vides risku samazināšanai

4. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā

4.1. Savrupmāju apbūves teritorija

4.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

4.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

4.4. Publiskās apbūves teritorija

4.5. Jauktas centra apbūves teritorija

4.6. Rūpnieciskās apbūves teritorija

4.7. Transporta infrastruktūras teritorija

4.8. Tehniskās apbūves teritorija

4.9. Dabas un apstādījumu teritorija

4.10. Mežu teritorija

4.11. Lauksaimniecības teritorija

4.12. Ūdeņu teritorija

5. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

5.1. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem

5.2. Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums

5.3. Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums

5.4. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija

5.5. Ainaviski vērtīga teritorija

5.6. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija

5.7. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija

5.8. Degradēta teritorija

6. Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība

7. Citi nosacījumi/prasības

1. Noteikumu lietošana un definīcijas

1.1. Noteikumu lietošana

1. Šo Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – Apbūves noteikumi) darbības robeža ir Siguldas novada, Siguldas pilsētas nekustamie īpašumi Kalna ielā 1A (kad. apz. 8015 002 0254), Kaķīškalna ielā 3 (kad. apz. 8015 002 0255) un Kaķīškalna ielā 5 (kad. apz. 8015 002 0256) (turpmāk – lokālplānojuma teritorija).

2. Lokālplānojuma teritorijas izmantošanā un apbūvē piemēro spēkā esošā Siguldas novada teritorijas plānojuma prasības tiktāl, ciktāl saistošie noteikumi nenosaka citādi.

1.2. Definīcijas

Nenosaka

2. Prasības visas teritorijas izmantošanai

2.1. Visā teritorijā atļautā izmantošana

Nenosaka

2.2. Visā teritorijā aizliegtā izmantošana

Nenosaka

3. Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei

3.1. Prasības transporta infrastruktūrai

3. Piekļūšana organizējama no Kaķīškalna ielas, tās vietu precizējot būvprojektā.

4. Autostāvvietas izvietojamas priekšpagalmā.

3.2. Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem

Nenosaka

3.3. Prasības apbūvei

5. Būvlaide no Kaķīškalna ielas un Kalna ielas sarkanās līnijas – 5 m.

6. Apbūvei jābūt stilistiski saskaņotai un jārespektē apkārtnes ainava.

3.4. Prasības teritorijas labiekārtojumam

Nenosaka

3.5. Prasības vides risku samazināšanai

7. Katrā zemes vienībā nodrošināmi kādi no sekojošiem prettrokšņu pasākumiem – trokšņu barjeras, grunts vaļņi vai mūžzaļi koku un krūmu stādījumi.

8. Prettrokšņu pasākumi nosakāmi būvprojektā atbilstoši apbūves apjomam un teritorijas labiekārtojumam.

9. Prettrokšņu pasākumi īstenojami līdz dzīvojamo ēku nodošanai ekspluatācijā.

10. Prettrokšņu pasākumiem jāiekļaujas apkārtējā ainavā, neveidojot disonansi.

4. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā

Ja teritorijas galvenajiem un papildizmantošanas veidiem nav noteikts izmantošanas veida apraksts, tad tas tiek piemērots atbilstoši Ministru kabineta noteikumu attiecīgajā pielikumā noteiktajiem teritorijas izmantošanas veidu aprakstiem.

4.1. Savrupmāju apbūves teritorija

Nenosaka

4.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

4.2.1. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM6)

4.2.1.1. Pamatinformācija

11. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM6) ir funkcionālā zona ar apbūvi, kas nepārsniedz divus stāvus. To nosaka mājokļa funkcijas nodrošināšanai, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

4.2.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

12. Savrupmāju apbūve (11001): Dzīvojamā apbūve, ko veido savrupmājas, dvīņu mājas (brīvi stāvošas vai divas bloķētas individuālās dzīvojamās mājas), ietverot nepieciešamās palīgbūves un labiekārtojumu.

13. Rindu māju apbūve (11005): Dzīvojamā apbūve, ko veido trīs un vairāk lineāri bloķētas individuālās dzīvojamās mājas ar nepieciešamajām palīgbūvēm un labiekārtojumu.

4.2.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.2.1.4. Apbūves parametri

Nr.

Teritorijas izmantošanas veids

Minimālā jaunizv. zemes gabala platība

Maksimālais apbūves blīvums (%)

Apbūves intensitāte (%)

Apbūves augstums (m)

Apbūves augstums (stāvu skaits)

Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)

14.

Savrupmāju apbūve

1200 m2

30

 

līdz 8 2

līdz 2 3

50

15.

Rindu māju apbūve

300 m2 1

30

 

līdz 8 2

līdz 2 3

50

1. Vienai sekcijai.

2. Palīgēku augstums līdz 6 m.

3. Atļauta jumta izbūve.

4.2.1.5. Citi noteikumi

16. Saglabājami esošie koki, izņemot gadījumus, kad tie var ierobežot apbūves izvietošanu.

4.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

Nenosaka

4.4. Publiskās apbūves teritorija

Nenosaka

4.5. Jauktas centra apbūves teritorija

Nenosaka

4.6. Rūpnieciskās apbūves teritorija

Nenosaka

4.7. Transporta infrastruktūras teritorija

4.7.1. Transporta infrastruktūras teritorija (TR)

4.7.1.1. Pamatinformācija

17. Transporta infrastruktūras teritorija (TR) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu visu veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru, kā arī lai nodrošinātu lidostu un ostu uzņēmumu darbību un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un inženiertehnisko apgādi.

4.7.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

18. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

19. Transporta lineārā infrastruk­tūra (14002).

20. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

4.7.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

21. Biroju ēku apbūve (12001).

22. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

23. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

24. Noliktavu apbūve (14004).

4.7.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.7.1.5. Citi noteikumi

25. Valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslu nedrīkst izmantot piebraucamo ceļu izbūvei uz piegulošajiem nekustamajiem īpašumiem.

4.8. Tehniskās apbūves teritorija

Nenosaka

4.9. Dabas un apstādījumu teritorija

Nenosaka

4.10. Mežu teritorija

Nenosaka

4.11. Lauksaimniecības teritorija

Nenosaka

4.12. Ūdeņu teritorija

Nenosaka

5. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

5.1. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem

5.1.1. Vides trokšņa robežlieluma pārsniegšanas teritorija (TIN14)

5.1.1.1. Pamatinformācija

26. Vides trokšņa robežlieluma pārsniegšanas teritorija (TIN14) ir teritorija gar valsts galveno autoceļu A2 Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža (Veclaicene) (Siguldas pilsētas teritorijā Vidzemes šoseja), kur ir izbūvēti vai ir plānots attīstīt trokšņa jūtīgus objektus, bet ir konstatēts paaugstināts vides troksnis.

5.1.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.1.3. Citi noteikumi

27. TIN14 teritorijas robežas un nepieciešamība veikt prettrokšņa aizsardzības pasākumus precizējama ņemot vērā plānotā objekta funkciju un aktualizētu prognozētā trokšņa karti.

28. Ja TIN14 teritorijā tiek pārbūvēts, atjaunots vai no jauna izbūvēts trokšņu jūtīgs objekts, kuram saskaņā ar normatīvo aktu prasībām ir noteikti trokšņa robežlielumi, jāparedz nepieciešamie prettrokšņu pasākumi atbilstoši normatīvo aktu regulējumam un Apbūves noteikumiem.

5.1.2. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem (TIN15)

5.1.2.1. Pamatinformācija

29. Siguldas pilsētas un Matiņu ciema teritorijas, kurās ierīkojamas centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas.

5.1.2.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.2.3. Citi noteikumi

30. Centralizētie ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumi esošām (pirms centralizēto inženiertīklu izbūves ielās būvētām) ēkām izbūvējami vienlaicīgi ar centralizēto inženiertīklu izbūvi ielās. Pieslēgumu izbūvi nodrošina ēku īpašnieki.

31. Teritorijā, kas noteikta kā teritorija ar īpašiem noteikumiem TIN15, primāri jānodrošina centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ierīkošana, izbūvējot nepieciešamos tīklus un būves.

5.2. Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums

Nenosaka

5.3. Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums

Nenosaka

5.4. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija

Nenosaka

5.5. Ainaviski vērtīga teritorija

Nenosaka

5.6. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija

Nenosaka

5.7. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija

Nenosaka

5.8. Degradēta teritorija

Nenosaka

6. Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība

32. Lokālplānojuma īstenošanu veic, izstrādājot būvprojektus un veicot būvniecību atbilstoši šīm lokālplānojuma prasībām.

7. Citi nosacījumi/prasības

Nenosaka

 

Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 17. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 53 "Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienību Kalna ielā 1A, Kaķīškalna ielā 3 un Kaķīškalna ielā 5, Siguldā, Siguldas nov., teritorijā Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa"

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Siguldas novada teritorijas plānojumā (robežās līdz 2021. gada 1. jūlijam), kurš apstiprināts ar 2021. gada 23. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 20 "Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2012. gada 29. augusta saistošajos noteikumos Nr. 21 "Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"", lokālplānojuma teritorija – zemes vienības Kalna ielā 1, Kaķīškalna ielā 3 un Kaķīškalna ielā 5, Siguldā – atrodas funkcionālajā zonā Publiskās apbūves teritorija (P). Lokālplānojums izstrādāts, lai saskaņā ar zemes vienību īpašnieces vēlmi mainītu plānoto (atļauto) izmantošanu uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves zonu.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi apstiprina no Teritorijas plānojuma atšķirīgu funkcionālo zonējumu zemes vienību Kalna ielā 1, Kaķīškalna ielā 3 un Kaķīškalna ielā 5, Siguldā, teritorijā, izveidojot jaunu Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas apakšzonu (DzM6), kā arī Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kas nosaka izmantošanu funkcionālajā zonā DzM6.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi tiešā veidā neietekmē pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Lēmums par lokālplānojuma apstiprināšanu piecu darbdienu laikā pēc tā spēkā stāšanās tiek publicēts Teritorijas attīstības plānošanas sistēmā un pašvaldības tīmekļvietnē www.sigulda.lv. Divu nedēļu laikā pēc to pieņemšanas saistošie noteikumi tiek nosūtīti publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", bet tie īstenojami saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27. pantā noteikto, pēc atļaujas saņemšanas no Vides un reģionālās attīstības ministrijas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Lokālplānojumam no 2022. gada 1. augusta līdz 2022. gada 29. augustam ir notikusi publiskā apspriešana. Privātpersonas varēja iesniegt iesniegumus ar priekšlikumiem (pašvaldībā vai elektroniski portālā geolatvija.lv), iesniegumi nav saņemti.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja L. Sausiņa

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!