• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Dobeles novada domes 2022. gada 28. jūlija saistošie noteikumi Nr. 30 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, pārējo alkoholisko dzērienu vai starpproduktu, kuru sastāvā esošais spirts ir tikai raudzētas izcelsmes, ražošanai Dobeles novada administratīvajā teritorijā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 26.09.2022., Nr. 186 https://www.vestnesis.lv/op/2022/186.17

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 38/2022

Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2022. gada 25. maijā apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr. 27/2022 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā"

Vēl šajā numurā

26.09.2022., Nr. 186

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Dobeles novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 30

Pieņemts: 28.07.2022.

OP numurs: 2022/186.17

2022/186.17
RĪKI

Dobeles novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 30

2022. gada 28. jūlijā

Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, pārējo alkoholisko dzērienu vai starpproduktu, kuru sastāvā esošais spirts ir tikai raudzētas izcelsmes, ražošanai Dobeles novada administratīvajā teritorijā

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2022. gada 28. jūlija lēmumu Nr. 351/13

Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma
8. panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Dobeles novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) izsniedz atļauju ražota vīna, raudzēto dzērienu, pārējo alkoholisko dzērienu vai starpproduktu, kuru sastāvā esošais spirts ir tikai raudzētas izcelsmes, ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus. (izņemts vārds "pašu")

2. Atļauju (licenci) vīna, raudzēto dzērienu, pārējo alkoholisko dzērienu vai starpproduktu, kuru sastāvā esošais spirts ir tikai raudzētas izcelsmes, ražošanai Dobeles novadā (turpmāk – Atļauja) izsniedz Pašvaldības izpilddirektors.

II. Iesnieguma iesniegšanas kārtība Atļaujas saņemšanai

3. Atļaujas saņemšanai fiziskā persona, kura reģistrēta, kā saimnieciskās darbības veicēja vai komersants Pašvaldībā iesniedz iesniegumu. Iesniegumu var iesniegt personīgi, nosūtīt pa pastu vai elektroniski, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4. Iesniegumā jānorāda:

4.1. fiziskās personas vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs un adrese;

4.2. komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, amatpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese;

4.3. saražojamo alkoholisko dzērienu, starpproduktu, kuru sastāvā esošais spirts ir tikai raudzētas izcelsmes, sortiments un apjoms un/vai absolūtā alkohola daudzums gadā;

4.4. ražošanas vieta (adrese);

4.5. laika periods uz kādu izsniegt Atļauju.

5. Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:

5.1. ražošanas vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija;

5.2. ražošanas vietas telpu plānu u.c. dokumentus, kas raksturo ūdensapgādes, ventilācijas, kanalizācijas nodrošināšanu ražošanas vietā;

5.3. informāciju par termiņu, kādā, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, telpas tiks pielāgotas ražošanai (nodrošināta atbilstoša ventilācija, atkritumu savākšana, kanalizācijas novadīšana u.tml.).

III. Atļaujas izsniegšanas kārtība

6. Atļauja vai atteikums izsniegt Atļauju tiek izsniegta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no fiziskās personas vai komersanta iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.

7. Atļauju izsniedz bez maksas uz iesniegumā pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz 3 (trīs) gadiem.

8. Atļauja netiek izsniegta, ja:

8.1. fiziskā persona vai komersants nav iesniedzis visus Noteikumu 5. punktā minētos dokumentus;

8.2. fiziskā persona vai komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;

8.3. ražošanu plānots veikt vietā, kas nav pielāgota alkoholisko dzērienu, starpproduktu, kuru sastāvā esošais spirts ir tikai raudzētas izcelsmes, ražošanai (nav nodrošināta atbilstoša ventilācija, atkritumu savākšana, kanalizācijas novadīšana u.tml.) un neatbilst tās izmantošanas mērķim;

8.4. ražošanu plānots uzsākt vietā, kas atrodas:

8.4.1. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā;

8.4.2. sociālās aprūpes, ārstniecības, izglītības, kultūras un sporta iestāžu, policijas un militarizēto formējumu telpās un teritorijās;

8.4.3. ēkās, kurās atrodas valsts vai pašvaldības iestādes.

8.5. alkoholisko dzērienu, starpproduktu, kuru sastāvā esošais spirts ir tikai raudzētas izcelsmes, ražošana norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību.

9. Pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs pieņemt lēmumu par izsniegtās Atļaujas anulēšanu, ja:

9.1. fiziskā persona vai komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;

9.2. ražošana tiek veikta telpās, kas nav pielāgotas un neatbilst to izmantošanas mērķim;

9.3. alkoholisko dzērienu, starpproduktu, kuru sastāvā esošais spirts ir tikai raudzētas izcelsmes, ražošana Atļaujā norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību;

9.4. izbeigta ražošana Atļaujā norādītajā vietā.

10. Lēmumu par Atļaujas anulēšanu Pašvaldības izpilddirektors pieņem 10 darba dienu laikā pēc Noteikumu 9. punktā minēto apstākļu konstatēšanas un par to rakstveidā paziņo fiziskai personai vai komersantam uz iesniegumā norādīto adresi.

IV. Administratīvo aktu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

11. Pašvaldības izpilddirektora izdoto administratīvo aktu (izsniegto Atļauju vai atteikumu izsniegt Atļauju) vai faktisko rīcību var apstrīdēt Pašvaldības domē.

12. Pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājumi

13. Atļaujas, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ir derīgas līdz tajās norādītā termiņa beigām.

14. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Auces novada domes 2010. gada 28. jūlija saistošie noteikumi Nr. 21 "Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Auces novada teritorijā".

15. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Tērvetes novada domes 2010. gada 22. jūlija saistošie noteikumi Nr. 10 "Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Tērvetes novada teritorijā".

Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks G. Safranovičs

 

Dobeles novada domes saistošo noteikumu Nr. 30 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, pārējo alkoholisko dzērienu vai starpproduktu, kuru sastāvā esošais spirts ir tikai raudzētas izcelsmes, ražošanai Dobeles novada administratīvajā teritorijā"
paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un veikto administratīvi teritoriālo reformu ar 2021. gada 1. jūliju ir izveidota jauna administratīvi teritoriālā vienība – Dobeles novads, kurā apvienoti Auces, Dobeles un Tērvetes novadi un izveidota jauna publiskā persona – Dobeles novada pašvaldība.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punkts nosaka, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

Līdz ar to nepieciešams apstiprināt jaunus saistošos noteikumus par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, pārējo alkoholisko dzērienu vai starpproduktu, kuru sastāvā esošais spirts ir tikai raudzētas izcelsmes, ražošanai Dobeles novada administratīvajā teritorijā Dobeles novadā (turpmāk – Noteikumi).

2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumi nosaka kārtību kādā Pašvaldība izsniedz atļauju pašu ražota vīna, raudzēto dzērienu, pārējo alkoholisko dzērienu vai starpproduktu, kuru sastāvā esošais spirts ir tikai raudzētas izcelsmes, ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Noteikumi pašvaldības budžetu neietekmē.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi ļauj mazajām alkoholisko dzērienu darītavām saņemt atļauju vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai. Saistošie noteikumi sniegs atbalstu jaunu ražotņu izveidē, tādējādi veicinot jaunus komercdarbības veidus.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Pašvaldības centrālā administrācija. Atļaujas saņemšanai fiziskā persona vai komersants iesniedz pieteikumu, pievienojot saistošajos noteikumos minētos dokumentus. Dokumentus izskata saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas.

Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks G. Safranovičs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!