• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Dobeles novada domes 2022. gada 25. augusta saistošie noteikumi Nr. 31 "Grozījumi Dobeles novada domes 2021. gada 19. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Dobeles novada pašvaldības nolikums"". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 15.09.2022., Nr. 179 https://www.vestnesis.lv/op/2022/179.29

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ludzas novada domes saistošie noteikumi Nr. 35/2022

Par Ludzas novada profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas skolu līdzfinansējumu

Vēl šajā numurā

15.09.2022., Nr. 179

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Dobeles novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 31

Pieņemts: 25.08.2022.

OP numurs: 2022/179.29

2022/179.29
RĪKI

Dobeles novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 31

2022. gada 25. augustā

Grozījumi Dobeles novada domes 2021. gada 19. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Dobeles novada pašvaldības nolikums"

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2022. gada 25. augusta lēmumu Nr. 385/14

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Dobeles novada domes 2021. gada 19. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Dobeles novada pašvaldības nolikums", turpmāk tekstā – saistošie noteikumi, šādus grozījumus:

1. Papildināt saistošo noteikumu 8.2.27. apakšpunktu aiz vārda "Mūzikas" ar vārdiem "un mākslas".

2. Svītrot saistošo noteikumu 8.2.28. apakšpunktu.

3. Izteikt saistošo noteikumu 8.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.7. Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs ar šādām struktūrvienībām:

8.7.1. Auces Pieaugušo izglītības un informācijas centrs;

8.7.2. Dobeles Tūrisma informācijas centrs ar šādām filiālēm:

8.7.2.1. Auces Tūrisma informācijas punkts;

8.7.2.2. Tērvetes Tūrisma informācijas punkts.".

4. Svītrot saistošo noteikumu 8.9.17. apakšpunktu.

5. Papildināt saistošo noteikumu 9. punktu ar 9.15. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.15. Ukru feldšeru – veselības punkts;"

6. Aizstāt saistošo noteikumu 61. punktā vārdu "sākumā" ar vārdu "beigās".

7. Izteikt saistošo noteikumu 84. punktu šādā redakcijā:

"84. Līgumus paraksta:

84.1. Domes priekšsēdētājs un izpilddirektors – šajā nolikumā vai Domes lēmumā noteiktajos gadījumos;

84.2. Izpilddirektora vietnieks – Dobeles novada pašvaldības administrācijas nolikumā noteiktajos gadījumos, kā arī saskaņā ar Domes lēmumu, Domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora pilnvarojumu;

84.3. Pašvaldības iestāžu vadītāji – šajā nolikumā, iestādes nolikumā vai citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kā arī saskaņā ar Domes lēmumu.".

8. Izteikt saistošo noteikumu 85. punktu šādā redakcijā:

"85. Domes priekšsēdētājs paraksta šādus līgumus un ar tiem saistītos dokumentus:

85.1. sadarbības līgumu ar citām publiskām personām un to institūcijām, privātpersonām, ārvalstu sadarbības partneriem;

85.2. deleģēšanas līgumu vai līdzdalības līgumu, izņemot, ja Dome ir pilnvarojusi to parakstīt citai Pašvaldības amatpersonai;

85.3. piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu līgumu, kas tiek slēgts Eiropas Savienības struktūrfondu vai citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu ietvaros un tā līgumcena pārsniedz 1 000 000 euro;

85.4. līgumu par investīciju piesaisti;

85.5. darba līgumu ar izpilddirektoru;

85.6. izlīgumu, izņemot, ja Dome ir pilnvarojusi to parakstīt citai Pašvaldības amatpersonai;

85.7. ziedojumu (dāvinājumu) līgumu;

85.8. aizdevuma līgumu, kredīta līgumu, galvojuma līgumu;

85.9. nekustamā īpašuma atsavināšanas līgumu (tai skaitā nekustamā īpašuma iegūšanu Pašvaldības īpašumā), līgumu par Pašvaldības nekustamā īpašuma apgrūtināšanu ar lietu tiesībām, izņemot līgumu par apbūves tiesību piešķiršanu;

85.10. citus līgumus, kuri nav citas Pašvaldības amatpersonas kompetencē, vai atbilstoši Domes lēmumam.".

9. Izteikt saistošo noteikumu 86. punktu šādā redakcijā:

"86. Izpilddirektors paraksta šādus līgumus un ar tiem saistītos dokumentus:

86.1. piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu līgumu centralizētā iepirkuma gadījumos;

86.2. piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu līgumu, kas tiek slēgts Eiropas Savienības struktūrfondu vai citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu ietvaros un tā līgumcena nepārsniedz 1 000 000 euro, izņemot, ja ar domes lēmumu vai domes izdotu iekšējo normatīvo aktu cita amatpersona pilnvarota parakstīt līgumu;

86.3. līgumus publiskās un privātās partnerības ietvaros;

86.4. darba līgumus šajā nolikumā noteiktajos gadījumos;

86.5. citus līgumus saskaņā ar Domes lēmumu vai Domes priekšsēdētāja rīkojumu.".

10. Izteikt saistošo noteikumu 87. punktu šādā redakcijā:

"87. Pašvaldības iestāžu (izņemot pašvaldības administrācijas), struktūrvienību vadītāji slēdz līgumus iestādes vai struktūrvienības budžeta ietvaros, ja tas paredzēts šīs iestādes vai struktūrvienības nolikumā, atsevišķā domes lēmumā, kā arī saskaņā ar izpilddirektora rīkojumu un, ja tiem nav jāpiemēro Publisko iepirkumu likuma noteiktās iepirkuma procedūras. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību vadītāji slēdz šādus līgumus:

87.1. uzņēmuma un citus saimnieciskos līgumus par būvniecību vai pakalpojumiem,

87.2. Pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas, patapināšanas un nomas līgumus;

87.3. Pašvaldības nekustamā īpašuma nomas līgumus saskaņā ar domes vai Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas lēmumiem.".

11. Izteikt saistošo noteikumu 88. punktu šādā redakcijā:

"88. Darba līgumus ar Pašvaldības iestāžu vadītājiem (izņemot Dobeles novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esošo iestāžu vadītājiem) slēdz izpilddirektors. Darba līgumus ar Dobeles novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esošo iestāžu vadītājiem slēdz Dobeles novada Izglītības pārvaldes vadītājs. Darba līgumus ar Pašvaldības iestāžu darbiniekiem slēdz iestāžu vadītāji.".

12. Izteikt saistošo noteikumu 89. punktu šādā redakcijā:

"89. Administratīvo līgumu slēdz piekritīgā iestāde vai amatpersona.".

13. Izteikt saistošo noteikumu 90. punktu šādā redakcijā:

"90. Koplīgumu paraksta iestādes vadītājs, pirms tam to saskaņojot ar izpilddirektoru.".

14. Izteikt saistošo noteikumu 91. punktu šādā redakcijā:

"91. Līgumus, kurus paraksta Domes priekšsēdētājs, izpilddirektors, izpilddirektora vietnieks sagatavo un saskaņo tā iestāde, kuras kompetencē ir ar līgumu risināmais jautājums.".

15. Izteikt saistošo noteikumu 92. punktu šādā redakcijā:

"92. Līgumu sagatavošanas, saskaņošanas, parakstīšanas un glabāšanas kārtību nosaka Domes priekšsēdētāja apstiprināts iekšējais normatīvais akts.".

Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis

 

Paskaidrojuma raksts
Dobeles novada domes 2022. gada 25. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 31 "Grozījumi Dobeles novada domes 2021. gada 19. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Dobeles novada pašvaldības nolikums""

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 23. pantam domes darba organizāciju nosaka pašvaldības nolikums. Saskaņā ar likuma 24. panta pirmo daļu pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus. Konstatēts, ka ir nepieciešams veikt pašvaldības nolikuma grozīšanu un precizēšanu atbilstoši domes pieņemtajiem lēmumiem un politiskajai gribai, līdz ar to izdarāmi grozījumi 2021. gada 19. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Dobeles novada pašvaldības nolikums".
2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem Dobeles novada dome nosaka precīzāku līgumu slēgšanas kārtību pašvaldībā, groza pašvaldības pārvaldes organizācijas struktūru, kā arī nosaka citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošajiem noteikumiem nav ietekmes uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi neskar administratīvās procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Dobeles novada domes priekšsēdētājs I. Gorskis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!