• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Bauskas novada domes 2022. gada 30. jūnija saistošie noteikumi Nr. 15 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Bauskas novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 2.09.2022., Nr. 170 https://www.vestnesis.lv/op/2022/170.13

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 22

Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Bauskas novadā

Vēl šajā numurā

02.09.2022., Nr. 170

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Bauskas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 15

Pieņemts: 30.06.2022.

OP numurs: 2022/170.13

2022/170.13
RĪKI

Bauskas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 3 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 15

Bauskā 2022. gada 30. jūnijā (prot. Nr. 12, 16. p.)

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Bauskas novadā

Izdoti saskaņā ar
Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8. panta pirmās daļas 3. punktu
un 15. panta trešo daļu

Precizēti 25.08.2022.
(prot. Nr. 14, 8. p.)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. sadzīves atkritumu (turpmāk – atkritumi), tajā skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, dalīti savākto un lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanas kārtību Bauskas novada administratīvajā teritorijā;

1.2. prasības atkritumu savākšanai, tajā skaitā minimālajam atkritumu savākšanas biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai un uzglabāšanai;

1.3. kārtību, kādā veicami maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu;

1.4. atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu.

2. Saistošo noteikumu mērķis ir:

2.1. nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas – atkritumu apsaimniekošanas organizēšana pašvaldības iedzīvotāju interesēs – izpildi;

2.2. noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, kā arī trešo personu mantu;

2.3. veicināt atkritumu apsaimniekošanu, tai skaitā atkritumu rašanās samazināšanu, atkritumu dalītu vākšanu un šķirošanu, dabas resursu efektīvu izmantošanu un atkārtoti lietojamu materiālu atgriešanu apritē, lai samazinātu poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu.

3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Bauskas novada administratīvajā teritorijā.

4. Bauskas novada administratīvajā teritorijā ir viena atkritumu apsaimniekošanas zona.

5. Atkritumu savākšanu nodrošina viens atkritumu apsaimniekotājs saskaņā ar noslēgto apsaimniekošanas līgumu ar Bauskas novada pašvaldību (turpmāk – pašvaldība) un šo noteikumu prasībām.

6. Šajos noteikumos lietotie termini atbilst terminiem, kuri noteikti normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanas jomā. Papildus šajos noteikumos tiek lietoti šādi termini:

6.1. Atkritumu apsaimniekotājs – komersants, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi līgumu par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā;

6.2. Klients – atkritumu radītājs vai valdītājs, kurš ir noslēdzis līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu apsaimniekošanu;

6.3. Lielgabarīta atkritumi – tādi sadzīvē radušies atkritumi, kurus to izmēra dēļ nav iespējams ievietot klienta lietošanā nodotajā atkritumu konteinerā;

6.4. Marķēts atkritumu maiss – savākto atkritumu novietošanai paredzēts speciāls marķēts maiss, kurš izmantojams tikai Bauskas novada administratīvajā teritorijā.

7. Pašvaldība organizē, koordinē un kontrolē atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, šiem noteikumiem, kā arī ievērojot atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu un reģionālos plānus, nodrošinot atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību.

8. Pašvaldība, publicējot informāciju pašvaldības tīmekļvietnē www.bauska.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā "Bauskas novada vēstnesis", informē atkritumu radītājus un valdītājus par atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi līgumu par atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā.

II. Prasības atkritumu savākšanai

9. Atkritumu savākšana Bauskas novada administratīvajā teritorijā tiek veikta, izmantojot šādu atkritumu savākšanas infrastruktūru:

9.1. nešķiroto un dalīto atkritumu konteinerus;

9.2. šķiroto atkritumu savākšanas laukumus;

9.3. atkritumu dalītās savākšanas punktus;

9.4. marķētus atkritumu maisus;

9.5. citus atkritumu apsaimniekotāja noteiktus paņēmienus dalīti savāktu atkritumu uzkrāšanai.

10. Infrastruktūra, kura tiek izmantota atkritumu savākšanai, tiek noteikta līgumā, kuru apsaimniekotājs ir noslēdzis ar klientu.

11. Lielgabarīta atkritumi, sadzīvē radītie bīstamie un videi kaitīgo preču atkritumi un mājsaimniecībās radītie būvniecības atkritumi savācami atsevišķi no citiem atkritumiem, izmantojot:

11.1. īpaši šim nolūkam paredzētus atkritumu konteinerus;

11.2. ar atkritumu apsaimniekotāju saskaņotus citus savākšanas veidus;

11.3. ar nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju, apsaimniekotāju vai pilnvaroto personu saskaņotu vietu, kas nodrošina to apsaimniekošanu videi drošā un normatīvajiem aktiem atbilstošā veidā.

12. Bauskas novada administratīvajā teritorijā savāktie atkritumi, kuri nav izmantojami reģenerācijai vai atkārtotai izmantošana, nogādājami un apglabājami atkritumu poligonā.

III. Atkritumu radītāju un valdītāju pienākumi

13. Ikviena atkritumu radītāja un valdītāja pienākums ir:

13.1. piedalīties pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanā, noslēdzot līgumu par atkritumu savākšanu un pārvadāšanu ar atkritumu apsaimniekotāju, izņemot gadījumu, ja dzīvokļa īpašuma īpašnieks noslēdzis līgumu ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieku vai apsaimniekotāju par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanu, kas iekļauj arī atkritumu apsaimniekošanu;

13.2. savākt un sašķirot savus radītos atkritumus un nogādāt tos nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai tā apsaimniekotāja norādītajā vietā un ievietot tos atkritumu konteinerā;

13.3. nešķirotos atkritumus ievietot tikai tiem paredzētajos atkritumu konteineros, kas saskaņā ar noslēgto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju ir paredzēts konkrētā nekustamā īpašuma apkalpošanai;

13.4. iesaistīties dalītās atkritumu savākšanas pasākumos un veikt atkritumu šķirošanu vietās, kur ir izvietoti konteineri dalīti savāktiem atkritumiem – dalītās atkritumu savākšanas punktos vai nogādāt atkritumus uz šķiroto atkritumu savākšanas laukumu;

13.5. iesaistīties citu pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanā.

14. Atkritumu radītājs nodrošina, ka nešķirotie atkritumi pirms ievietošanas atkritumu konteineros ir iesaiņoti atkritumu maisos un atkritumu maisi ir aizsieti. Asie priekšmeti atkritumu konteineros ir jānovieto tā, lai izvairītos no kaitējuma cilvēku veselībai, kā arī atkritumu apsaimniekošanas iekārtu bojājumiem.

15. Atkritumu radītājs nodrošina, ka atkritumu konteinerā tiek ievietoti atkritumi tā, lai būtu iespējams aizvērt konteinera vāku. Ja atkritumu konteiners ir pārpildīts vairāk par 10% no atkritumu konteinera tilpuma vai pie konteinera ir novietoti papildu atkritumi, atkritumu apsaimniekotājs:

15.1. veic atkritumu konteinera fotofiksāciju;

15.2. nosaka maksu par konstatēto papildus atkritumu apjomu saskaņā ar noslēgtajā apsaimniekošanas līgumā ar pašvaldību apstiprināto atkritumu apsaimniekošanas maksas tarifu.

16. Bioloģiski noārdāmos atkritumus fiziskām personām atļauts kompostēt savas mājsaimniecības teritorijā (ārpus dzīvošanai paredzētajām telpām) gadījumā, ja tas neapdraud cilvēku dzīvību, veselību, vidi, trešo personu mantu un ja tas tiek veikts videi drošā un normatīvajiem aktiem atbilstošā veidā.

IV. Nekustamā īpašuma īpašnieka un nekustamā īpašuma apsaimniekotāja pienākumi

17. Nekustamā īpašuma īpašniekiem, valdītājam vai pilnvarotai personai (turpmāk – īpašnieks) papildus šajos noteikumos norādītajiem vispārīgajiem atkritumu radītāju un valdītāju pienākumiem ir noteikti šādi pienākumi:

17.1. slēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par katrā nekustamajā īpašumā radīto atkritumu apsaimniekošanu, nodrošinot regulāru nešķiroto atkritumu izvešanu, bet ne retāk kā:

17.1.1. Bauskas novada pilsētu un ciemu teritorijās:

17.1.1.1. individuālās dzīvojamās mājas – 1 reizi mēnesī;

17.1.1.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas – 1 reizi nedēļā;

17.1.2. pārējā Bauskas novada administratīvajā teritorijā:

17.1.2.1. individuālās dzīvojamās mājas – 1 reizi divos mēnešos;

17.1.2.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas – 1 reizi divās nedēļās;

17.2. ja nekustamajam īpašumam galvenais lietošanas veids ir komercdarbība vai ja nekustamā īpašuma lietošana ir ar pārtraukumiem (vasarnīcas, dārza mājas, tajā skaitā dārzkopības biedrības teritorijā esošās vasarnīcas vai dārza mājas, vai citas īslaicīgās apmešanās vietas), informēt par to atkritumu apsaimniekotāju un 17.1. apakšpunktā minētajā līgumā vienoties par atkritumu izvešanas grafiku, atbilstoši radīto atkritumu daudzumam, bet ne retāk kā 1 reizi gadā;

17.3. nepieciešamības gadījumā ierosināt izmaiņas šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajā līgumā, nodrošinot sistemātisku atkritumu izvešanu, lai pie atkritumu konteineriem neveidojas atkritumu kaudzes;

17.4. pēc pašvaldības vai atkritumu apsaimniekotāja pieprasījuma sniegt ziņas par iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā, nomniekiem, komersantiem un citām personām, kuras veic saimniecisko darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā;

17.5. vienoties ar nekustamajā īpašumā esošajiem atkritumu radītājiem par kārtību, kādā veicami norēķini par atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumiem;

17.6. pēc saskaņošanas ar pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju, norādīt piemērotu vietu atkritumu konteineru izvietošanai, kā arī nodrošināt atkritumu apsaimniekotāja transporta netraucētu piekļuvi tai un uzturēt kārtību un tīrību šajā vietā. Atkritumu konteineru izvietojumam un novietnes laukumiem ir jāatbilst normatīvajos aktos par teritorijas apbūvi ietvertajām prasībām;

17.7. pie iestāžu, uzņēmumu, atpūtas, tirdzniecības un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas vietu ieejas durvīm novietot atkritumu konteinerus, nodrošināt to regulāru iztukšošanu, nepieļaujot tajos atkritumu sablīvēšanu;

17.8. uzturēt atkritumu konteinerus tīrus un lietošanas kārtībā;

17.9. nodrošināt atkritumu apsaimniekotāja specializētā transportlīdzekļa piekļuvi atkritumu konteineru novietnes punktiem vai vietām, novietojot atkritumu konteinerus piebraucamā ceļa vai ielas malā. Ja objektīvu iemeslu dēļ tas nav iespējams, atkritumu konteineru iztukšošanas dienās līdz pulksten 8.00 atkritumu konteinerus no īpašumu pagalmiem jāpārvieto specializētajiem transportlīdzekļiem vai to apkalpei pieejamā vietā, kur tie netraucē gājēju un transportlīdzekļu kustību, vai jāvienojas ar atkritumu apsaimniekotāju par citu kārtību, lai nodrošinātu specializētā transportlīdzekļa piekļūšanu atkritumu konteineriem;

17.10. ja noslēgtais līgums ar atkritumu apsaimniekotāju paredz regulāru atsevišķu atkritumu veidu izvešanu, novietot atkritumu konteinerus to savākšanas vietā, kas ir saskaņota ar atkritumu apsaimniekotāju, īsi pirms noteiktā izvešanas laika un tādā veidā, kā to paredz atkritumu apsaimniekotājs. Šī punkta noteikumi piemērojami tiktāl, ciktāl līguma, kas noslēgts starp dzīvokļa īpašnieku un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāju, noteikumi neparedz citādi;

17.11. nodrošināt, lai, pēc tam, kad atkritumu konteineri ir novietoti to savākšanas vietā, pēc atkritumu izvešanas tie tiktu novietoti atpakaļ to pastāvīgajā atrašanās vietā;

17.12. vienai daudzdzīvokļu mājai vai māju grupai izveidot vienu punktu atkritumu konteineru novietošanai. Atkritumu konteineru novietošanas punkts ir jāizveido ar cieto segumu tā, lai ar riteņiem aprīkotus atkritumu konteinerus iztukšošanas reizē būtu ērti piestumt pie specializētā transportlīdzekļa;

17.13. ja pie nekustamā īpašuma vai daudzdzīvokļu mājas ir speciāli ierīkots punkts atkritumu konteineru novietošanai, atkritumu konteinerus novietot tikai šajā punktā;

17.14. ja nekustamā īpašuma teritorijā atkritumu konteineru novietošana nav iespējama, par atkritumu konteineru novietošanu vienoties ar blakus esošā nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju vai apsaimniekotāju, informējot par to atkritumu apsaimniekotāju. Šādos gadījumos abu nekustamo īpašumu īpašniekiem, valdītājiem vai apsaimniekotājiem jānoslēdz savstarpēja vienošanās par to, kā tiks veikta katrā nekustamajā īpašumā radīto atkritumu savākšana un apsaimniekošana (atkritumu konteineru lietošana, norēķini u.c.). Gadījumos, kad vienošanās nav iespējama, personai jāvēršas ar iesniegumu pašvaldībā ar lūgumu rast risinājumu;

17.15. nodrošināt noteiktu atkritumu nogādāšanu pārstrādes vai apglabāšanas vietās:

17.15.1. izmantojot atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus;

17.15.2. ar savu transportu, iepriekš sazinoties ar atkritumu apsaimniekotāju.

V. Atkritumu apsaimniekotāju tiesības un pienākumi

18. Atkritumu apsaimniekotājs, realizējot pašvaldības funkcijas atkritumu apsaimniekošanas jomā, koordinē un savas kompetences ietvaros uzrauga atkritumu apsaimniekošanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālo plānu, kā arī šiem noteikumiem un noslēgto atkritumu apsaimniekošanas līgumu ar pašvaldību.

19. Atkritumu apsaimniekotājam ir pienākums:

19.1. slēgt līgumus ar īpašniekiem par atkritumu apsaimniekošanu, piemērojot pašvaldības domes apstiprināto maksu par atkritumu apsaimniekošanu un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprināto tarifu par atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos;

19.2. slēgt līgumus ar publisko pasākumu organizētajiem par publisko pasākumu laikā radušos atkritumu apsaimniekošanu;

19.3. nodrošināt klientus ar to vajadzībām atbilstoša tilpuma marķētiem atkritumu konteineriem vai marķētiem atkritumu maisiem nepieciešamā daudzumā, kā arī pēc klienta lūguma ar citiem atkritumu apsaimniekotāja noteiktiem paņēmieniem dalīti savāktu atkritumu uzkrāšanai;

19.4. saskaņot atkritumu konteineru novietošanas vietu ar nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju vai apsaimniekotāju;

19.5. saskaņā ar iepriekš saskaņotu atkritumu izvešanas grafiku nodrošināt atkritumu, tajā skaitā dalīti savākto atkritumu savākšanu no klientiem, nodrošināt atkritumu konteineru iztukšošanu un atkritumu izvešanu no atkritumu konteineru novietnes punktiem un citām atkritumu savākšanai paredzētām vietām;

19.6. informēt atkritumu radītājus un valdītājus par atkritumu apsaimniekošanas prasību izmaiņām 30 dienas pirms izmaiņu spēkā stāšanās brīža;

19.7. nodrošināt atkritumu konteineru novietošanas vietu sakopšanu pēc atkritumu savākšanas, ja atkritumi ir novietoti tikai atkritumu konteineru novietošanas vietās novietotajos atkritumu konteineros un ja piesārņojums radies atkritumu apsaimniekotāja vainas dēļ;

19.8. nodrošināt noteikta veida atkritumu izvešanu, atbilstoši ar pašvaldību un ar klientu noslēgto līgumu noteikumiem;

19.9. iespēju robežās un ņemot vērā noslēgto līgumu ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu, nodrošināt dalīti savāktu atkritumu savākšanu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz atkritumu dalīto savākšanu;

19.10. nogādāt savāktos nešķirotos atkritumus atkritumu poligonā ar šim nolūkam paredzētiem specializētiem transporta līdzekļiem, kuri nerada apdraudējumu cilvēku dzīvībai, veselībai un videi;

19.11. nodrošināt atkritumu konteineru mazgāšanu vai nomaiņu saskaņā ar noslēgto līgumu ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu. Ja klients vēlas saņemt papildu pakalpojumu, kas pārsniedz līgumā noteikto pakalpojuma saņemšanas reižu skaitu, apsaimniekotājs to nodrošina pēc klienta pieprasījuma, attiecīgi vienojoties par pakalpojuma izmaksām;

19.12. ziņot pašvaldības policijai par konstatētajiem atkritumu radītāju un valdītāju pārkāpumiem;

19.13. iesaistīties reģionālo un pašvaldības izstrādāto atkritumu apsaimniekošanas plānu realizācijā apsaimniekojamajā teritorijā, kā arī dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanā;

19.14. veikt iedzīvotāju informēšanu un apmācību, nodrošinot informatīvos materiālus par atkritumu apsaimniekošanu;

19.15. pēc pašvaldības pieprasījuma, taču ne retāk kā reizi gadā iesniegt pārskatus, informāciju sagatavojot pēc pašvaldības teritoriālā iedalījuma, par:

19.15.1. izvesto nešķiroto atkritumu daudzumu no atkritumu valdītāju objektiem, norādot personu ar kuru slēgts līgums, kā arī apkalpošanas reižu skaitu;

19.15.2. savāktajiem atkritumu veidiem un to daudzumu.

20. Atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības atteikties savākt atkritumu konteineru novietošanas vietās esošos atkritumus, par to informējot klientu un pašvaldības policiju, ja:

20.1. klients nav veicis samaksu par atkritumu apsaimniekotāja iepriekš sniegtajiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem un par samaksas kavējumu atkritumu radītājs brīdināts līgumā noteiktajā kārtībā;

20.2. atkritumu apsaimniekotājs konstatē, ka vairāk kā divas reizes pēc kārtas atkritumi tiek novietoti ārpus atkritumu konteineriem vai pārsniedz atkritumu konteineru tilpumu. Šajā gadījumā atkritumu apsaimniekotājam un klientam ir jāvienojas par papildmaksas noteikšanu par papildus savācamajiem atkritumiem un turpmāk savācamo atkritumu apjoma palielināšanu (papildu atkritumu konteineru uzstādīšana vai izmaiņu veikšana atkritumu konteineru iztukšošanas grafikā);

20.3. atkritumu konteineros ievietoti konkrētajam atkritumu konteineram neatbilstoši atkritumi. Šajā gadījumā atkritumu apsaimniekotājam un klientam jāvienojas par papildmaksas noteikšanu atkritumu konteineru iztukšošanai, kuras apmēru nosaka atkritumu apsaimniekotājs atkarībā no atkritumu veida;

20.4. nav nodrošināta piekļuve atkritumu konteineriem atbilstoši šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

21. Gadījumā, ja atkritumu apsaimniekotājs nevar piekļūt atkritumu konteineriem ceļa seguma stāvokļa vai transporta kustības ierobežojumu dēļ, atkritumu konteineri tiek iztukšoti tuvākajā iespējamajā laikā, par to iepriekš vienojoties ar klientu.

22. Atkritumi pēc to nodošanas atkritumu apsaimniekotājam pāriet atkritumu apsaimniekotāja īpašumā, un atkritumu apsaimniekotājam pieder tiesības brīvi rīkoties ar savāktajiem atkritumiem.

23. Atkritumu apsaimniekotājs par konstatētajiem pārkāpumiem informē personas, kuras atbilstoši savai kompetencei atkritumu apsaimniekošanas jomā ir tiesīgas uzsākt administratīvā pārkāpuma procesu.

VI. Publisko pasākumu organizētāju pienākumi

24. Publisko pasākumu organizētājam pirms publiska pasākuma rīkošanas atļaujas saņemšanas ir pienākums noslēgt ar apsaimniekotāju līgumu par publiskā pasākuma laikā radīto atkritumu apsaimniekošanu – par konteineru izvietošanu pasākuma vietā un pasākuma laikā radīto atkritumu no izvietotajiem atkritumu konteineriem izvešanu un nodrošināt:

24.1. atkritumu konteineru pasūtīšanu no atkritumu apsaimniekotāja pietiekamā daudzumā, nodrošinot, lai tie tiktu savlaicīgi iztukšoti un nebūtu pārpildīti;

24.2. pasākuma dalībniekiem iespēju šķirot pasākuma laikā radušos atkritumus;

24.3. attiecīgās teritorijas sakopšanu pēc pasākuma noslēguma:

24.3.1. ja pasākums noris dienas laikā – piecu stundu laikā;

24.3.2. ja pasākums noris dienas laikā vietā, kur ir intensīva gājēju vai satiksmes kustība – vienas stundas laikā;

24.3.3. ja pasākums noris nakts laikā – līdz nākamās dienas pulksten 12.00;

24.3.4. ja pasākums noris nakts laikā vietā, kur ir intensīva gājēju vai satiksmes kustība – līdz nākamās dienas pulksten 8.00.

25. Atkritumu konteineru uzstādīšanas un noņemšanas izmaksas sedz publiskā pasākuma organizators, vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju. Maksa par atkritumu konteineru uzstādīšanu un noņemšanu tiek noteikta saskaņā ar atkritumu apsaimniekotāja noslēgtajā līgumā ar pašvaldību apstiprināto atkritumu apsaimniekošanas tarifu.

VII. Prasības atkritumu dalītai vākšanai

26. Atkritumu apsaimniekotājs, atbilstoši noslēgtajam līgumam par atkritumu apsaimniekošanu ar pašvaldību, nodrošina:

26.1. atkritumu radītājam un valdītājam iespēju iesaistīties atkritumu dalītās vākšanas sistēmā un izmantot šim nolūkam paredzētos atkritumu dalītās savākšanas punktus, šķiroto atkritumu savākšanas laukumus, citus individuālajām dzīvojamām mājām piemeklētus risinājumus (piemēram, dalīti savākto atkritumu konteineri, citi atkritumu apsaimniekotāja noteiktie paņēmieni dalīti savāktu atkritumu uzkrāšanai) vai bioloģisko atkritumu savākšanas sistēmu, kuru izveidojis atkritumu apsaimniekotājs;

26.2. iespēju iesaistīties atkritumu apsaimniekotāja rīkotajās akcijās vai izmantot citus atkritumu apsaimniekotāja piedāvātos pakalpojumus.

27. Atkritumu apsaimniekotājs, ievērojot atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālo plānu, izstrādā dalītās atkritumu savākšanas sistēmas noteikumus, nosakot prasības atkritumu dalītai savākšanai, un saskaņo to ar pašvaldību. Pēc saskaņošanas atkritumu apsaimniekotājs par izstrādātajiem atkritumu savākšanas sistēmas noteikumiem informē atkritumu radītājus un valdītājus, ievietojot attiecīgo informāciju savā tīmekļvietnē.

28. Atkritumu apsaimniekotājs informē atkritumu radītājus par dalīto atkritumu savākšanas punktu un laukumu atrašanās vietām savā tīmekļvietnē, kā arī tīmekļvietnē www.skiroviegli.lv.

29. Ja atkritumu radītājs vai valdītājs iesaistās atkritumu dalītajā vākšanā, atkritumu radītājam un valdītājam ir pienākums ievērot atkritumu apsaimniekotāja izstrādāto atkritumu dalītas savākšanas sistēmas noteikumus.

30. Atkritumu apsaimniekotājs pašvaldības teritorijā uz dalīti savākto atkritumu konteineriem vai atkritumu dalītās savākšanas punktos nodrošina šādu informāciju:

30.1. dalīti savākto atkritumu veidu;

30.2. atkritumu apsaimniekotāja kontaktinformāciju.

31. Atkritumu dalīta savākšana tiek nodrošināta termiņos, kas noteikti normatīvajos aktos par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstādi un reģenerāciju.

32. Gadījumā, ja tiek ieviests jauns atkritumu dalītās vākšanas veids un attiecīgo atkritumu konteineru krāsojums vai apzīmējums, pēc saskaņojuma ar pašvaldību, atkritumu apsaimniekotājs par to informē atkritumu radītājus un valdītājus vismaz 1 mēnesi pirms tā ieviešanas.

VIII. Aizliegumi atkritumu apsaimniekošanā

33. Atkritumu radītājiem un valdītājiem aizliegts:

33.1. ievietot atkritumus atkritumu konteineros, kas paredzēti cita nekustamā īpašuma apkalpošanai, ir nodoti lietošanā citiem atkritumu radītājiem vai ir citu personu īpašumā;

33.2. ievietot atkritumus atkritumu veidam neatbilstošajā konteinerā;

33.3. ievietot nešķirotus atkritumus dalīti savākto atkritumu konteineros;

33.4. izvietot vai izbērt atkritumus tam neparedzētās un nepiemērotās vietās;

33.5. ierīkot patvaļīgas atkritumu izgāztuves, aprakt atkritumus, bērt atkritumus grāvjos un ūdenstilpnēs;

33.6. ievietot atkritumu konteineros degošus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus atkritumus, infekcijas slimības izraisošus atkritumus, lielgabarīta atkritumus, mājsaimniecībā radītos būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus, ražošanas atkritumus, ielu smiltis, parku un dārzu atkritumus, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem klasificējami kā bīstamie atkritumu, kā arī citus bīstamos atkritumus vai videi kaitīgas preces;

33.7. cieši sablīvēt, ieskalot vai iesaldēt atkritumus atkritumu konteineros;

33.8. jebkādā veidā bojāt vai iznīcināt atkritumu konteinerus;

33.9. novietot (pastāvīgi) atkritumu konteinerus uz ielām (izņemot nomaļas ielas, kur atkritumu konteineri netraucē satiksmi vai gājēju plūsmu, kā arī vietās, kur tas ir vienīgais iespējamais risinājums);

33.10. jebkādā veidā dedzināt atkritumus, izņemot koksnes atkritumus (sausie koku, krūmu zari bez lapām, neapstrādātu kokmateriālu atkritumi), ievērojot šādus nosacījumus:

33.10.1. pilsētās un ciemu teritorijās koksnes atkritumu dedzināšana ugunskuros un dedzināšanas iekārtās atļauta no 15. septembra līdz 30. oktobrim un no 1. aprīļa līdz 15. maijam no plkst. 8.00 līdz 17.00;

33.10.2. lauku teritorijās koksnes atkritumu dedzināšana ugunskuros un dedzināšanas iekārtās atļauta no 15. septembra līdz 15. maijam;

33.11. veikt darbības, kas nav saistītas ar atkritumu apsaimniekošanu, ar atkritumiem, kas jau ievietoti atkritumu konteineros;

33.12. veikt darbības, kas ir pretrunā ar šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos ietverto regulējumu attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu un vides piesārņojumu.

34. Gadījumā, ja atkritumu apsaimniekotājs konstatē noteikumu 33.2., 33.3. un 33.7. apakšpunktā minēto aizliegumu pārkāpumu, atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības par šādu atkritumu konteineru iztukšošanu noteikt papildus samaksu, saskaņā ar noslēgto atkritumu apsaimniekošanas līgumu ar klientu.

35. Atkritumu apsaimniekotājam, savācot atkritumus, aizliegts bojāt ēkas (būves), to labiekārtojumu, apstādījumus un apstādījumu elementus.

IX. Maksa par atkritumu apsaimniekošanu

36. Ikviena klienta pienākums ir segt atkritumu apsaimniekošanas izmaksas normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Klients atkritumu apsaimniekošanas izmaksas sedz saskaņā ar noslēgto līgumu ar apsaimniekotāju.

37. Maksu par atkritumu apsaimniekošanu, izņemot atkritumu pārstrādi, apstiprina pašvaldība, pamatojoties uz atkritumu apsaimniekotāja iesniegtu aprēķina projektu.

38. Maksa par nešķirotu atkritumu apsaimniekošanu ietver:

38.1. pašvaldības apstiprinātu maksu par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs;

38.2. Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātu tarifu par atkritumu apglabāšanu poligonā.

39. Atkritumu apsaimniekotājiem vienu mēnesi iepriekš jāinformē klienti par atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām.

40. Maksa par marķētajiem atkritumu maisiem ietver:

40.1. marķētā atkritumu maisa cenu;

40.2. maksu par marķētā atkritumu maisa izvešanu.

41. Maksa par atsevišķu atkritumu veidu (bioloģisko, bīstamo, pārstrādei derīgu, izlietotā iepakojuma, lielgabarīta atkritumu u.c.) savākšanu tiek noteikta savstarpēji vienojoties ar atkritumu radītāju un valdītāju.

42. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki un īrnieki, nedzīvojamo telpu īpašnieki, nomnieki un citi lietotāji par atkritumu savākšanu un apglabāšanu norēķinās ar ēkas apsaimniekotāja (pārvaldnieka) starpniecību normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Ēkas apsaimniekotājs ir atbildīgs par norēķinu veikšanu ar atkritumu apsaimniekotāju saskaņā ar noslēgto līgumu.

43. Dzīvokļa īpašnieki daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurām nav izvēlēts apsaimniekotājs, pilnvaro personu, kura visu dzīvokļa īpašnieku vārdā veic maksājumus atkritumu apsaimniekotājam. Gadījumā, ja daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieki nevar vienoties par pilnvaroto personu, katrs dzīvokļa īpašnieks slēdz noteikumu 17.1. apakšpunktā minēto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju.

X. Atbildība par noteikumu neievērošanu

44. Kontrolēt saistošo noteikumu izpildi un uzsākt administratīvo pārkāpuma procesu, un veikt normatīvajos aktos par administratīvo atbildību noteiktās procesuālās darbības par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgas Atkritumu apsaimniekošanas likumā norādītās personas.

45. Par atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem personas ir saucamas pie atbildības normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu noteiktajā kārtībā.

46. Administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

XI. Noslēguma jautājumi

47. Ar saistošo noteikumu 49. punktā uzskaitītajiem saistošajiem noteikumiem noteiktās atkritumu apsaimniekošanas zonas ir spēkā līdz publiska iepirkuma rezultātā tiek noslēgts jauns atkritumu apsaimniekošanas līgums. Pēc minētā atkritumu apsaimniekošanas līguma noslēgšanas Bauskas novada administratīvajā teritorijā ir spēkā saistošo noteikumu 4. punktā noteiktā viena atkritumu apsaimniekošanas zona.

48. Ja šo noteikumu spēkā stāšanās brīdī starp atkritumu apsaimniekotāju un pašvaldību noslēgtajos līgumos par atkritumu apsaimniekošanu ir punkti, kas neatbilst šo noteikumu normām, piemērotas tiek attiecīgā līguma normas, bet ne ilgāk kā līdz līguma termiņa beigām.

49. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušiem:

49.1. Bauskas novada domes 2010. gada 22. jūlija saistošie noteikumi Nr. 19 "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas saistošie noteikumi";

49.2. Iecavas novada domes 2020. gada 28. jūlija saistošie noteikumi Nr. 10 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Iecavas novadā";

49.3. Rundāles novada domes 2013. gada 28. marta saistošie noteikumi Nr. 3 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu";

49.4. Vecumnieku novada domes 2012. gada 25. janvāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā".

Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Okmanis

 

Bauskas novada domes 2022. gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr. 15 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Bauskas novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3. punkts un 15. panta trešā daļa nosaka pašvaldības kompetenci, kādā tā ir tiesīga izdot saistošos noteikumus atkritumu apsaimniekošanas jomā.

Līdz ar administratīvi teritoriālās reformas spēkā stāšanos 2021. gada 1. jūlijā, jaunizveidoto Bauskas novadu veido līdzšinējais Bauskas novads, Iecavas novads, Rundāles novads un Vecumnieku novads.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Novada veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtie saistošie noteikumi ir spēkā esoši līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim.

Pašlaik kārtību, kādā tika organizēta sadzīves atkritumu apsaimniekošana, reglamentē:

1) Bauskas novada domes 2010. gada 22. jūlijasaistošie noteikumi Nr. 19 "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas saistošie noteikumi";

2) Iecavas novada domes 2020. gada 28. jūlija saistošie noteikumi Nr. 10 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Iecavas novadā";

3) Rundāles novada domes 2013. gada 28. marta saistošie noteikumi Nr. 3 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu";

4) Vecumnieku novada domes 2012. gada 25. janvāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā".

Ņemot vērā minēto, nepieciešams izdot saistošos noteikumus, kas nosaka vienotu kārtību jaunizveidotajā Bauskas novadā, kādā tiek īstenota sadzīves atkritumu apsaimniekošana Bauskas novada administratīvajā teritorijā.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību Bauskas novada administratīvajā teritorijā; prasības atkritumu savākšanai, tajā skaitā minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam; kārtību, kādā veicami maksājumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu; atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu.

Lai tiktu īstenota saistošajos noteikumos ietvertā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtība, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3. punkts nosaka pašvaldības pienākumu savā administratīvajā teritorijā noteikt atkritumu apsaimniekošanas zonas – pašvaldības teritorijas daļas, kurās atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus nodrošina pašvaldības izvēlēts atkritumu apsaimniekotājs.

Saistošo noteikumu 4. punktā ir noteikts, ka Bauskas novada administratīvajā teritorijā ir viena atkritumu apsaimniekošanas zona. Viena sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zona noteikta, ņemot vērā:

1) atkritumu apsaimniekošanas reģionu robežas, proti, saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 25. jūnija noteikumu Nr. 337 "Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem" pielikumu pašreizējo Bauskas novadu veidojošie bijušie Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadi ietilpst vienā – Zemgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā;

2) Latvijas un Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības mērķus, proti, līdzvērtīgu dzīves apstākļu un līdzvērtīgu pieeju pamata pakalpojumiem nodrošināšanu. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikumu Bauskas novada administratīvajā teritorijā ietilpstošās teritoriālās vienības ir divas pilsētas – Bauskas un Iecavas pilsēta, un 18 pagasti – Bārbeles, Brunavas, Ceraukstes, Codes, Dāviņu, Gailīšu, Iecavas, Īslīces, Kurmenes, Mežotnes, Rundāles, Skaistkalnes, Stelpes, Svitenes, Valles, Vecsaules, Vecumnieku un Viesturu pagasts. Līdz ar to, tā kā novadu lielākoties veido lauku teritorijas un ņemot vērā pagastu attālumu no pašvaldības administratīvā centra, kā arī pagastos esošo infrastruktūras stāvokli un pieejamību un iedzīvotāju blīvumu, viena atkritumu apsaimniekošanas zona nodrošinātu vienotu atkritumu apsaimniekošanas modeli un līdzvērtīgas iespējas saņemt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus visiem pašvaldības iedzīvotājiem.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Noteikumu izpildei nav nepieciešama jaunu institūciju izveide vai esošo institūciju paplašināšana.

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas atkritumu radītājiem un valdītājiem, kā arī uzlabos atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma kvalitāti un pieejamību.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos persona var vērsties Bauskas novada pašvaldībā, adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, vai rakstot elektroniskā pasta adresi: pasts@bauska.lv.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Izstrādājot saistošos noteikumus, tika izveidota darba grupa. Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Okmanis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!