Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Bauskas novada domes 2022. gada 26. maija saistošie noteikumi Nr. 11 "Par koku ciršanu ārpus meža Bauskas novada teritorijā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 2.09.2022., Nr. 170 https://www.vestnesis.lv/op/2022/170.12

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 15

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Bauskas novadā

Vēl šajā numurā

02.09.2022., Nr. 170

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Bauskas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 11

Pieņemts: 26.05.2022.

OP numurs: 2022/170.12

2022/170.12
RĪKI

Bauskas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 3 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 11

Bauskā 2022. gada 26. maijā (prot. Nr. 9, 5. p.)

Par koku ciršanu ārpus meža Bauskas novada teritorijā

Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8. panta otro daļu,
Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309
"Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 22. punktu

Precizēti 25.08.2022. (prot. Nr. 14, 5. p.)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā saņemama atļauja koku ciršanai ārpus meža Bauskas novada teritorijā, publiskās apspriešanas procedūras kārtību un zaudējumu atlīdzības samaksas kārtību par dabas daudzveidības samazināšanu Bauskas novada teritorijā.

2. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs kokus ārpus meža savā īpašumā vai valdījumā esošajā teritorijā cērt, ievērojot Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumus Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" un šos noteikumus.

II. Koku ciršanas atļaujas izsniegšanas kārtība

3. Lai saņemtu atļauju koku ciršanai ārpus meža, nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai to pilnvarotā persona iesniedz kādā no Bauskas novada pašvaldības iestādēm: Bauskas, Iecavas, Rundāles vai Vecumnieku apvienību pārvaldē (turpmāk – apvienības pārvalde) vai tās nodaļās, rakstisku iesniegumu (pielikums), norādot zemesgabala kadastra apzīmējumu, kurā paredzēta koku ciršana. Iesniegumam pievieno:

3.1. dokumentus, kas apliecina tiesības veikt koku ciršanu, ja ierosinātājs nav nekustamā īpašuma īpašnieks;

3.2. zemes robežu plānu vai situācijas plāna kopiju ar iezīmētu plānoto koku ciršanas vietu;

3.3. rakstisku saskaņojumu ar zemes īpašniekiem, ja koku ciršana plānota kopīpašuma teritorijā;

3.4. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, ja koku ciršana plānota daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītājā zemesgabalā.

4. Iesniegumu par koku ciršanu izskata Bauskas novada pašvaldības Koku ciršanas komisija (turpmāk– komisija).

5. Komisija:

5.1. nodrošina koku apsekošanu dabā, fotofiksāciju un uzmērīšanu;

5.2. izvērtē īpašuma piederību apliecinošos dokumentus, iesnieguma pamatotību un koka ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem;

5.3. ja koku ciršanas lietderības izvērtēšanai nepieciešams, pieaicina nozares ekspertu;

5.4. izvērtē nepieciešamību rīkot publisko apspriešanu;

5.5. pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža, nosakot zaudējumu atlīdzības apmēru atbilstoši noteikumu 16. un 17. punktam, un pēc zaudējuma atlīdzības samaksas izsniedz koku ciršanas atļauju;

5.6. sniedz pamatotu rakstisku atteikumu izsniegt koku ciršanas atļauju.

6. Ja koka ciršana ir saistīta ar būvniecības īstenošanu, zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu jāatlīdzina pirms būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes.

7. Koku ciršanas atļauja no izsniegšanas brīža ir derīga divus gadus. Ja koku ciršana saistīta ar būvniecību un būvniecībai ir izsniegta būvatļauja vai akceptēts paskaidrojuma raksts, vai apliecinājuma karte, tad atļauja koku ciršanai ir derīga, kamēr ir spēkā esošā būvatļauja, paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte.

III. Publiskā apspriešana

8. Publisko apspriešanu sabiedrībai nozīmīgos gadījumos par koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā rīko pirms lēmuma pieņemšanas šādos gadījumos:

8.1. teritorijā, kurā atrodas kultūras pieminekļi, un tās aizsargjoslā;

8.2. parkā, skvēros un alejā (arī tad, ja tā atrodas ceļu zemes nodalījuma joslā;

8.3. koku ciršanas rezultātā būtiski tiek ietekmēta apkārtējās vides ainaviskā, dendroloģiskā vai ekoloģiskā kvalitāte;

8.4. ja izcērtamais koks stādīts kādas sabiedrības iniciatīvas rezultātā publiski pieejamā teritorijā (talka, svētki utt.).

9. Publisko apspriešanu par plānoto koku ciršanu sabiedrībai nozīmīgos gadījumos nerīko, ja:

9.1. teritorijā, kurā plānota koku ciršana, ir apstiprināts detālplānojums;

9.2. veikta būvniecības vai būvniecības ieceres publiskā apspriešana;

9.3. koki ir zaudējuši daļēji vai pilnīgi savu augtspēju;

9.4. koku ciršana ir nepieciešama, lai nodrošinātu optimālu augšanas telpu blakus esošiem kokiem.

10. Lēmumu par publisko apspriešanu koku ciršanai ārpus meža pieņem un publisko apspriešanu nodrošina komisija.

11. Paziņojumā par publisko apspriešanu norāda:

11.1. publiskās apspriešanas sākuma un beigu datumu;

11.2. zemes vienības, kurā plānots cirst kokus, adresi (nosaukumu), kadastra numuru;

11.3. ciršanai plānoto koku fotofiksāciju;

11.4. koku ciršanas pamatojumu.

12. Publiskā apspriešana ilgst 10 darba dienas no publicēšanas brīža pašvaldības un apvienību pārvalžu mājaslapā, kā arī pašvaldības administrācijas un apvienību pārvalžu ēkās, un tās laikā iesniedzamas atsauksmes, priekšlikumi vai ierosinājumi.

13. Komisijai ir tiesības, izvērtējot publiskās apspriešanas paziņošanas lietderību, izvietot paziņojumu arī pie cērtamā koka, norādot kārtību kādā ir iesniedzamas atsauksmes, priekšlikumi un ierosinājumi.

14. Komisija apkopo publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koka ciršanai ārpus meža Bauskas novada teritorijā vai par atteikumu izsniegt atļauju.

15. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja tās laikā nav saņemta neviena atsauksme, priekšlikums vai ierosinājums.

IV. Zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība

16. Personai jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu Bauskas novada teritorijā pēc Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" III daļas.

17. Papildus Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 3. pielikumā noteiktajiem koeficientiem, Bauskas novada teritorijā tiek noteikti šādi zaudējumu atlīdzības koeficienti par dabas daudzveidības samazināšanu pilsētas un ciema teritorijā:

17.1. ainaviski, dendroloģiski vai ekoloģiski nozīmīgs koks – 1;

17.2. koks, kuram ir nepietiekoša augšanas telpa (nomākts koks) – 0;

17.3. koks, kurš pilnīgi vai daļēji ir zaudējis augtspēju – 0;

17.4. koks nekoptā, ar kokiem un krūmiem aizaudzētā teritorijā un ciršanas rezultātā tiks uzlabota ainavas kvalitāte – 0;

17.5. citi gadījumi – 0,2.

V. Noslēguma jautājums

18. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

18.1. Iecavas novada domes 2012. gada 11. decembra saistošie noteikumi Nr. 19 "Par koku ciršanu ārpus meža Iecavas novadā";

18.2. Rundāles novada domes 2019. gada 27. jūnija saistošie noteikumi Nr. 6 "Par koku ciršanu ārpus meža ";

18.3. Vecumnieku novada domes 2014. gada 26. marta saistošie noteikumi Nr. 2 "Par koku ciršanu ārpus meža".

Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Okmanis

 

Pielikums
Bauskas novada pašvaldības domes
26.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 11
"Par koku ciršanu ārpus meža Bauskas novada teritorijā"

PIETEIKUMS
koku ciršanai ārpus meža Bauskas novada pašvaldības teritorijā

Īpašnieks vai tiesiskais vadītājs:

Vārds, uzvārds/Juridiskas personas nosaukums  
Personas kods/Reģistrācijas Nr.  
Dzīvesvieta/ Adrese  
   
  Tālrunis   e-pasts  

Pilnvarota persona:

Vārds, uzvārds  
Dzīvesvieta   Tālrunis  
Pilnvaras Nr.   Izdošanas datums  
Izdevēja iestāde  
   
Īpašuma, kurā paredzēta koku ciršana, adrese:  
   
Koku ciršanas pamatojums:  
 
 
 

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Zemes vienības kopplatība (ha)

Koku suga

Izcērtamo koku skaits (gab.)

       
       
       
       
       
Plānotais veicamo darbu laika posms:  

Pievienoti dokumenti:

1. Grafiskais pielikums ar norādītu cērtamo koku atrašanās vietu.

2. Pilnvarotai personai pilnvaras kopija.

3. ______________________________

202_. gada _____ . _____________________

Iesniedzēja paraksts _____________________

 

Bauskas novada domes 2022. gada 26. maija saistošo noteikumu Nr. 11 "Par koku ciršanu ārpus meža Bauskas novada teritorijā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 22. punkts paredz, ka pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus par koku ciršanu ārpus meža, nosakot koku ciršanas izvērtēšanas kārtību un publiskās apspriešanas procedūras kārtību, kā arī sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu. Savukārt Meža likuma 8. panta otrā daļa nosaka vietējai pašvaldībai pienākumu savos saistošajos noteikumos par koku ciršanu ārpus meža pilsētas un ciema teritorijā noteikt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu, kā arī šo zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību. Zaudējumu atlīdzību ieskaita vietējās pašvaldības budžetā.

Līdz ar Administratīvi teritoriālās reformas spēkā stāšanos 2021. gada 1. jūlijā, saskaņā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 4. panta otro daļu tika izveidota Bauskas novada pašvaldība, apvienojot līdzšinējās Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu pašvaldības.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Novada veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtie saistošie noteikumi ir spēkā esoši līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam.

Pašlaik Bauskas novadā atļaujas saņemšanu koku ciršanai ārpus meža, publiskās apspriešanas procedūras kārtību un zaudējumu atlīdzības samaksas kārtību par dabas daudzveidības samazināšanu regulē:

Iecavas novada domes 2012. gada 11. decembra saistošie noteikumi Nr. 19 "Par koku ciršanu ārpus meža Iecavas novadā";

Rundāles novada domes 2019. gada 27. jūnija saistošie noteikumi Nr. 6 "Par koku ciršanu ārpus meža ";

Vecumnieku novada domes 2014. gada 26. marta saistošie noteikumi Nr. 2 "Par koku ciršanu ārpus meža".

Savukārt līdzšinējai Bauskas novada pašvaldībai nav bijušas reglamentētas prasības koku ciršanai ārpus meža.

Ņemot vērā iepriekš minēto normatīvo regulējumu, ir nepieciešams izdot saistošos noteikumus, kas nosaka vienotu kārtību, kādā saņemama atļauja koku ciršanai ārpus meža Bauskas novada teritorijā, publiskās apspriešanas procedūras kārtību un zaudējumu atlīdzības samaksas kārtību par dabas daudzveidības samazināšanu Bauskas novada teritorijā.

2. Īss projekta satura izklāsts Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā saņemama atļauja koku ciršanai ārpus meža Bauskas novada teritorijā, publiskās apspriešanas procedūras kārtību un zaudējumu atlīdzības samaksas kārtību par dabas daudzveidības samazināšanu Bauskas novada teritorijā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu, cērtot kokus ārpus meža, tiks ieskaitīta Bauskas novada pašvaldības pamatbudžetā. Noteikumu izpildei nav nepieciešama jaunu institūciju izveide vai esošo institūciju paplašināšana.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Uzņēmējdarbības vide netiks ietekmēta.

Saistošo noteikumu regulējums labvēlīgi ietekmēs ainaviskas un ekoloģiskas vides uzturēšanu un veidošanu novada teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Netiek ieviestas jaunas administratīvās procedūras.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās attiecīgās Bauskas novada pašvaldības apvienības pārvaldes vadītājs.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav veiktas.

Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Okmanis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!