• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Krāslavas novada domes 2022. gada 28. jūlija saistošie noteikumi Nr. 2022/19 "Par līdzfinansējumu Krāslavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 26.08.2022., Nr. 165 https://www.vestnesis.lv/op/2022/165.12

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Krāslavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2022/20

Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2021/8 "Krāslavas novada pašvaldības nolikums"

Vēl šajā numurā

26.08.2022., Nr. 165

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Krāslavas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 2022/19

Pieņemts: 28.07.2022.

OP numurs: 2022/165.12

2022/165.12
RĪKI

Krāslavas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 3 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Krāslavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2022/19

Krāslavā 2022. gada 28. jūlijā

Par līdzfinansējumu Krāslavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

Apstiprināti
ar Krāslavas novada pašvaldības domes
2022. gada 28. jūlija sēdes lēmumu Nr. 895
(prot. Nr. 12, 5. § 5.4. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 13. punktu,
Izglītības likuma 12. panta 2.¹ daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek maksāts audzēkņu vecāku vai likumisko pārstāvju (turpmāk – vecāki) līdzfinansējums par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi (turpmāk – līdzfinansējums) Krāslavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldības) dibinātās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs – Krāslavas novada Mūzikas un mākslas skolā un Krāslavas novada Sporta skolā (turpmāk – skolas).

2. Līdzfinansējums veido daļu no skolu budžeta un to izmanto:

2.1. Krāslavas novada Mūzikas un mākslas skolā – attīstībai, mācību līdzekļu, materiālu un aprīkojuma iegādei, pedagogu darba samaksai, kā arī pedagogu un audzēkņu dalībai radošajos pasākumos;

2.2. Krāslavas novada Sporta skolā – mācību līdzekļu, materiālu un aprīkojuma iegādei, pedagogu darba samaksai, sacensību organizēšanai, kā arī dalībai starptautiskās un valsts līmeņa sacensībās.

3. Skolu direktori ar vecākiem slēdz rakstisku līgumu.

4. Skolai ir tiesības pārbaudīt tai pieejamajos datu reģistros vecāku un audzēkņu personas datus, kas nepieciešami šo noteikumu izpildei.

5. Līdzfinansējuma atbrīvojumu nepiešķir vai arī iemaksāto līdzfinansējumu neatmaksā, ja audzēknis neattaisnotu iemeslu dēļ neapmeklē skolu vai pārtrauc mācības.

6. Skolas informē vecākus par lēmumiem atvieglojumu un atbrīvojumu piemērošanai, kā arī par to pārtraukšanu.

II. Līdzfinansējuma apmērs un maksāšanas kārtība

7. Līdzfinansējuma apmērs par vienu audzēkni par vienu izglītības programmu mēnesī:

7.1. Krāslavas novada Mūzikas un mākslas skolā:

7.1.1. Mūzikas programmā – 12,00 EUR;

7.1.2. Mākslas programmā – 7,00 EUR;

7.1.3. Deju programmā – 7,00 EUR;

7.2. Krāslavas novada Sporta skolā – 8,00 EUR.

8. Līdzfinansējumu vecāki maksā pamatojoties uz Krāslavas novada Izglītības pārvaldes izrakstītu rēķinu, veicot pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas kontu, par mācību gada mēnešiem no 1. septembra līdz 31. maijam.

III. Atvieglojumu apmērs un piešķiršanas kārtība

9. Ja audzēknis un viens no vecākiem ir deklarēts Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, skolu direktori pieņem lēmumu par atvieglojuma piemērošanu līdzfinansējumam kārtējā mācību gadā par katru programmu:

9.1. 25 % apmērā katram bērnam, ja ģimenē dzīvo divi bērni kopā un abi apgūst kādu no programmām vienā skolā;

9.2. 25 % apmērā, ja daudzbērnu ģimenē dzīvo trīs un vairāk bērni kopā un vismaz viens no tiem apgūst kādu no programmām vienā skolā;

9.3. 50 % apmērā, ja bērns apgūst kādu no programmām Krāslavas novada lauku teritorijā.

10. Noteikumu 9.1. un 9.2. apakšpunktā noteiktos atvieglojumus piešķir ar mēnesi, kurā vecāki iesniedza iesniegumu. Iesniegumu iesniedz par katru mācību gadu.

11. Atvieglojumi nesummējas un tos piešķir par laika periodu, kamēr pastāv to piešķiršanas priekšnosacījumi.

IV. Atbrīvojumu apmērs un piešķiršanas kārtība

12. Skolu direktori pieņem lēmumus par atbrīvojumu no līdzfinansējuma par bāreni, bērnu ar invaliditāti un audzēkņiem, kuru ģimenei piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, ja audzēkņa un viena no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Atbrīvojumu piemēro ar mēnesi, kurā vecāks iesniedza iesniegumu.

13. Krāslavas novada Sporta skolas direktors katra mācību gada sākumā ar lēmumu atbrīvo no līdzfinansējuma sporta meistarības pilnveidošanas un augstākās sporta meistarības grupu audzēkņus. Ar skolu pedagoģisko padomju lēmumu vecākus atbrīvo no līdzfinansējuma 50 % vai 100 % apmērā, ja audzēknis Krāslavas novada Sporta skolā iepriekšējā semestrī sasniedza augstus rezultātus saskaņā ar Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātiem izlašu dalībnieku sarakstiem.

14. Atbrīvojumus piešķir par laika periodu, kamēr pastāv to piešķiršanas priekšnosacījumi.

15. Slimošanas periodā skolas atbrīvo vecākus no līdzfinansējuma, ja audzēknis slimo vairāk kā 3 nedēļas un 3 darba dienu laikā pēc izveseļošanās skolai ir iesniegts iesniegums par atbrīvojumu no līdzfinansējuma, pievienojot tam ģimenes ārsta vai medicīnas iestādes izziņu.

16. Ja valstī izsludināta ārkārtas situācija, kuras rezultātā tiek organizēts attālinātais mācību process, lēmumu par līdzfinansējuma maksas samazinājumu vai atcelšanu pieņem skolas direktors.

V. Citi jautājumi

17. Krāslavas novada Mūzikas un mākslas skolas specialitāšu pedagogi, kā arī Krāslavas novada Sporta skolas treneri atbild par audzēkņu apmeklētību un uzskaiti, un sniedz informāciju skolu direktoriem.

18. Ja vecāki bez attaisnojoša iemesla nemaksā līdzfinansējumu vairāk nekā trīs mēnešus, audzēknis tiek atskaitīts no skolas.

19. Skolu vadība un pedagogi drīkst risināt jautājumus par līdzfinansējumu tikai ar vecākiem.

20. Šo noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma izpildes kontroli organizē un nodrošina skolu direktori.

21. Skolu direktori atbild par līdzfinansējuma izlietojumu atbilstoši tam noteiktajiem mērķiem.

22. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Krāslavas novada domes 24.07.2014. Krāslavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2014/12 "Noteikumi par mācību maksu Krāslavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs" un Dagdas novada domes 2018. gada 27. augusta Dagdas domes sēdes lēmums "Par līdzfinansējuma maksu Dagdas novada Sporta skolā" (prot. Nr. 10, 2. §).

23. Šie noteikumi stājās spēkā 2022. gada 1. septembrī.

Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Upenieks

 

Paskaidrojuma raksts
Krāslavas novada pašvaldības 28.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/19 "Par līdzfinansējumu Krāslavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Izglītības likuma 12. panta otro prim daļa nosaka, ka pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt daļēju maksu kā līdzfinansējumu par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.

Saistošie noteikumi nosaka līdzfinansējuma apmēru Krāslavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka līdzfinansējuma apmēru par skolu audzēkņu profesionālās ievirzes izglītības programmas realizāciju un kārtību, kādā tas ir veicams.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Noteikumi tiešā veidā neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Noteikumi attiecas uz profesionālās ievirzes izglītības jomu. Privātpersonas noteikumu piemērošanā var vērsties Krāslavas novada Mūzikas un mākslas skolā un Krāslavas novada Sporta skolā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Ar privātpersonām konsultācijas nav notikušas

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Krāslavas novada pašvaldības interneta mājas lapā www.kraslava.lv.

Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Upenieks

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!