• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Saeima
Oficiālajā izdevumā publicē:
  • Saeimas pieņemtos un Valsts prezidenta izsludinātos likumus. Likumi stājas spēkā četrpadsmitajā dienā pēc izsludināšanas, ja likumā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš;
  • Saeimas pieņemtos vispārējas nozīmes lēmumus. Lēmumi stājas spēkā to pieņemšanas brīdī;
  • Saeimas sēžu stenogrammas un rakstveidā sniegtās atbildes uz deputātu jautājumiem;
  • Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisiju galaziņojumus.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
2022. gada 14. jūlija likums "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 19.07.2022., Nr. 137A https://www.vestnesis.lv/op/2022/137A.5

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Likums

Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"

Vēl šajā numurā

19.07.2022., Nr. 137A (13:33)

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 14.07.2022.

OP numurs: 2022/137A.5

2022/137A.5
RĪKI

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"

Izdarīt likumā "Par piesārņojumu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 9. nr.; 2002, 16. nr.; 2004, 2. nr.; 2005, 5. nr.; 2006, 9. nr.; 2007, 21., 23. nr.; 2009, 12. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 205. nr.; 2010, 104., 206. nr.; 2011, 120. nr.; 2013, 36. nr.; 2014, 38. nr.; 2016, 123. nr.; 2018, 36., 84. nr.; 2020, 119.C, 247. nr.; 2021, 248.B nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 18.1 panta trešo daļu ar 6. punktu šādā redakcijā:

"6) prasības un kārtību satiksmes un rūpniecisko objektu radītā vides trokšņa novērtēšanai."

2. Izteikt 32.3 panta 8.1 daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"Operators vai gaisa kuģa operators, kas gūst finanšu līdzekļus no darījumiem ar tam bez maksas piešķirtajām emisijas kvotām, attiecīgos finanšu līdzekļus izlieto, lai kompensētu iepriekš veiktos vai plānotos siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas pasākumus, to skaitā šādus pasākumus:".

3. Papildināt likumu ar V3 nodaļu šādā redakcijā:

"V3 nodaļa
Modernizācijas fonds

32.12 pants. Modernizācijas fonda ietvars un finansējums

(1) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija katru gadu līdz 2030. gada 31. decembrim atbilstoši Modernizācijas fonda darbības periodam iesniedz Eiropas Investīciju bankai un Modernizācijas fonda ietvaros izveidotajai Investīciju komitejai investīciju priekšlikumus atbilstoši šā panta piektajā daļā minētajai Modernizācijas fonda daudzgadu darbības programmai un šā likuma 32.13 panta ceturtajā daļā minētajiem projektu iesniegumu konkursiem, lai saņemtu Latvijai pieejamo Eiropas Investīciju bankas turējumā esošo Modernizācijas fonda finansējumu.

(2) Pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par finansējuma izmaksu, Modernizācijas fonda finansējumu ieskaita Valsts kasē atvērtajā valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā atbilstoši valsts budžeta ieņēmumu klasifikācijai.

(3) Valsts pamatbudžetā kārtējam gadam un ilgtermiņa saistībās turpmākajiem gadiem finansējumu šā likuma 32.13 panta pirmajā daļā minētajiem izmantošanas virzieniem paredz kā dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem atsevišķā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmā (apakšprogrammā) atbilstoši projektu īstenošanas nosacījumiem, to apstiprināšanas kārtībai un īstenošanas laika grafikiem, nepārsniedzot maksimāli saņemto Modernizācijas fonda finansējuma apmēru.

(4) Šā panta trešajā daļā minētās programmas (apakšprogrammas) izpildītāja ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

(5) Ministru kabinets izdod Modernizācijas fonda darbības kārtības noteikumus un apstiprina Modernizācijas fonda daudzgadu darbības programmu. No Modernizācijas fonda finansējuma investēšanas funkcijām izrietošos valsts pārvaldes uzdevumus deleģē privātpersonai vai publiskai personai.

(6) Izpildot deleģētos uzdevumus, privātpersona vai publiska persona, kas noteikta normatīvajos aktos, kuri izdoti saskaņā ar šā panta piekto daļu, atrodas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā.

32.13 pants. Modernizācijas fonda finansējuma izlietošana

(1) Lai sniegtu papildu ieguldījumu Latvijas virzībā uz klimatneitralitāti, Modernizācijas fonda finansējumu izmanto siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas pasākumu īstenošanai, tai skaitā vismaz 70 procentus no kopējā Latvijai pieejamā Modernizācijas fonda finansējuma izmanto, atbalstot investīcijas:

1) elektroenerģijas ražošanā no atjaunojamiem energoresursiem un šādas elektroenerģijas izmantošanā;

2) energoefektivitātes uzlabošanā (izņemot energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, kas saistīti ar enerģijas ražošanu no cietajiem fosilajiem energoresursiem), tai skaitā transporta, lauksaimniecības, atkritumu apsaimniekošanas nozarēs un ēku sektorā;

3) enerģijas uzglabāšanā, tai skaitā elektroenerģijas uzkrātuvju iegādē un uzstādīšanā;

4) centralizētās siltumapgādes tīklu modernizēšanā, kā arī elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizēšanā, tai skaitā viedo risinājumu ieviešanā;

5) elektroenerģijas pārvades tīklu starpsavienojumu starp Eiropas Savienības dalībvalstīm palielināšanā, modernizēšanā vai caurlaides spējas paaugstināšanā;

6) pasākumos saistībā ar darba ņēmēju pārcelšanu, pārkvalificēšanu, kvalifikācijas celšanu un izglītošanu, darba meklēšanas iniciatīvās un jaunuzņēmumos taisnīgas pārkārtošanās uz klimatneitrālu ekonomiku ietvaros.

(2) Modernizācijas fonda finansējumu nepiešķir sadedzināšanas iekārtām, kurās izmanto cietos fosilos energoresursus.

(3) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pirms finansējuma piešķiršanas šā panta pirmajā daļā minētajiem pasākumiem saskaņo to ar Investīciju komiteju un Eiropas Investīciju banku.

(4) Modernizācijas fonda finansējuma izmantošanu nodrošina, organizējot projektu iesniegumu konkursus. Ministru kabinets izdod projektu iesniegumu konkursu nolikumus, kuros nosaka projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, komercdarbības atbalsta piešķiršanas nosacījumus, projektu iesniegumu iesniegšanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un finansējuma piešķiršanas kārtību, projektu īstenošanas kārtību, kā arī pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtību.

32.14 pants. Ar Modernizācijas fondu saistītās ziņošanas kārtība

(1) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un saskaņā ar Komisijas 2020. gada 9. jūlija īstenošanas regulas (ES) 2020/1001, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2003/87/EK piemērošanu Modernizācijas fonda darbībai, kura mērķis ir atbalstīt investīcijas energosistēmu modernizācijā un energoefektivitātes uzlabošanā atsevišķās dalībvalstīs (turpmāk — Regula Nr. 2020/1001) 3. pantu katru gadu sagatavo un līdz 30. novembrim iesniedz Eiropas Investīciju bankai un Investīciju komitejai investīciju apskatu.

(2) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un šā likuma 32.12 panta sestajā daļā minēto privātpersonu vai publisku personu (ja attiecināms) katru gadu sagatavo un līdz 31. martam iesniedz Ministru kabinetam informatīvo ziņojumu par Modernizācijas fonda finansējuma izlietojumu iepriekšējā gadā, tai skaitā informāciju par finansētajiem pasākumiem un panākto siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu.

(3) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saskaņā ar Regulas Nr. 2020/1001 13. pantu un 2. pielikumu katru gadu sagatavo un līdz 30. aprīlim iesniedz Eiropas Komisijai ikgadējo ziņojumu par Modernizācijas fonda darbību iepriekšējā gadā."

4. Izteikt 52. panta trešās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Zemkopības ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju un citām nozaru ministrijām katru gadu pēc Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra regulas (ES) 2018/1999 par enerģētikas savienības un rīcības klimata politikas jomā pārvaldību un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. 663/2009 un (EK) Nr. 715/2009, Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 94/22/EK, 98/70/EK, 2009/31/EK, 2009/73/EK, 2010/31/ES, 2012/27/ES un 2013/30/ES, Padomes direktīvas 2009/119/EK un (ES) 2015/652 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr. 525/2013 (turpmāk — Regula Nr. 2018/1999) 18. panta 1. punktā un 26. panta 2. un 3. punktā minēto ziņojumu iesniegšanas sagatavo un līdz 31. decembrim iesniedz Ministru kabinetam informatīvo ziņojumu par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas un oglekļa dioksīda piesaistes saistību izpildi. Minētajā informatīvajā ziņojumā iekļauj:".

5. 53. pantā:

aizstāt pirmās daļas ievaddaļā vārdus un skaitļus "Regulu Nr. 525/2013" ar vārdiem un skaitļiem "Regulu Nr. 2018/1999";

aizstāt pirmās daļas 3. punktā vārdus un skaitļus "Regulā Nr. 525/2013" ar vārdiem un skaitļiem "Regulā Nr. 2018/1999";

izteikt otrās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) nosaka kārtību, kādā tiek izveidotas un uzturētas siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas, prognožu un pielāgošanās klimata pārmaiņām ziņošanas sistēmas;".

6. Aizstāt 54. panta piektajā daļā vārdus un skaitļus "Regulas Nr. 525/2013 8. pantā" ar vārdiem un skaitļiem "Regulas Nr. 2018/1999 26. panta 2. punktā".

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 71. punktu šādā redakcijā:

"71. Ministru kabinets līdz 2023. gada 30. aprīlim izdod šā likuma 18.1 panta trešās daļas 6. punktā minētos noteikumus."

8. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 22. punktu šādā redakcijā:

"22) Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 14. marta direktīvas (ES) 2018/410, ar ko groza direktīvu 2003/87/EK, lai sekmētu emisiju izmaksefektīvu samazināšanu un investīcijas mazoglekļa risinājumos, un lēmumu (ES) 2015/1814."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2022. gada 14. jūlijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2022. gada 19. jūlijā

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!