• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Dienvidkurzemes novada domes 2022. gada 26. maija saistošie noteikumi Nr. 2022/16 "Par reklāmu, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu un citu informatīvo materiālu izvietošanu Dienvidkurzemes novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 14.07.2022., Nr. 134 https://www.vestnesis.lv/op/2022/134.11

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 31

Saistošie noteikumi par Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību

Vēl šajā numurā

14.07.2022., Nr. 134

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Dienvidkurzemes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 2022/16

Pieņemts: 26.05.2022.

OP numurs: 2022/134.11

2022/134.11
RĪKI

Dienvidkurzemes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 2 Visi

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2022/16

2022. gada 26. maijā

Par reklāmu, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu un citu informatīvo materiālu izvietošanu Dienvidkurzemes novadā

APSTIPRINĀTI
ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
26.05.2022. sēdes lēmumu Nr. 502 (prot. Nr. 8 13. §)

ar grozījumiem, kas apstiprināti ar
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
30.06.2022. sēdes lēmumu Nr. 701 (prot. Nr. 9 114. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas
7. punktu, Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu, Priekšvēlēšanu aģitācijas
likuma 22.1 panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2012. gada 30. oktobra
noteikumu Nr. 732 "Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas
izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas
pret publisku vietu" 28. un 45. punktu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi nosaka reklāmu, reklāmas objektu, priekšvēlēšanu aģitācijas un citu informatīvo materiālu (turpmāk – Reklāma) izvietošanas kārtību, izvietošanas ierobežojumus, kā arī kārtību, kādā veicama Reklāmas izvietošanas uzraudzība un kontrole Dienvidkurzemes novadā.

2. Izvietojot Reklāmu ievēro arī Reklāmas izvietošanas ierobežojumus, kas noteikti spēkā esošajos Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, ciktāl tas nav pretrunā ar Ministru kabineta 2012. gada 30. oktobra noteikumiem Nr. 732 "Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu" un saistošajiem noteikumiem.

3. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanai piemērojami saistošajos noteikumos noteiktie Reklāmas izvietošanas pamatprincipi.

4. Saistošie noteikumi neattiecas uz funkcionālo informāciju, valsts un pašvaldības institūciju norādēm (ceļa zīmes, transporta pieturu zīmes, ielu nosaukumu norādes un tml.), kas izgatavotas pēc iepriekš apstiprināta tipveida projekta – etalona, būvizkārtņu un būvtāfeļu izvietojumu, ko regulē būvniecību reglamentējošie normatīvie akti.

5. Saistošajos noteikumos paredzēto prasību izpildi savas kompetences ietvaros uzrauga un kontrolē Dienvidkurzemes novada pašvaldības iestāde "Dienvidkurzemes novada Būvvalde" (turpmāk– Būvvalde) un Dienvidkurzemes novada Pašvaldības policija.

6. Tiesības izvietot Reklāmu Dienvidkurzemes novadā ir personām, kas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā Būvvaldē saņēmušas atļauju Reklāmas izvietošanai, kā arī samaksājušas pašvaldības nodevu par Reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu. Patvaļīga Reklāmas izvietošana ir aizliegta.

7. Aizliegts izvietot Reklāmu, kas neatbilst Reklāmas izvietošanas atļaujai, kā arī Reklāmu, kurā nav izpildīti Reklāmas izvietošanas atļaujā norādītie nosacījumi.

8. Lietoto terminu skaidrojums:

8.1. patvaļīga Reklāmas izvietošana – Reklāmas izvietošana bez Reklāmas izvietošanas atļaujas;

8.2. slietnis – neliels (līdz 1,5 m augsts), mobils Reklāmas objekts, kas tiek izvietots pie iestādes, organizācijas vai saimnieciskās darbības veikšanas vietas tikai to darba laikā.

9. Izvietojot jebkāda veida Reklāmu:

9.1. valsts aizsargājama kultūras pieminekļa teritorijā jānodrošina, lai tās izvietojums un veids netraucē valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vizuālo uztveri, neizjauc kultūrvēsturiskās vides tēlu, kā arī vērtību kopuma radīto noskaņu;

9.2. valsts aizsargājama kultūras pieminekļa aizsardzības zonā jānodrošina, lai tās izvietojums un veids netraucē valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vizuālo uztveri un nemazina tā kultūrvēsturisko vērtību.

10. Svītrots

(svītrots ar domes 30.06.2022. sēdes lēmumu Nr. 701)

11. Izvietojot Reklāmu, kas atbrīvota no pašvaldības nodevas, ziņas par pasākumu sponsoriem un atbalstītājiem (logotipi, komersantu firmas, juridisku personu nosaukumi, preču zīmes) nedrīkst aizņemt vairāk par 20 % no kopējās vizuālās informācijas platības un tās jāizvieto norobežotā laukumā plakāta malā.

12. Aizliegts:

12.1. Reklāmu stiprināt pie kokiem;

12.2. uzkrāsot, uzlīmēt, gravēt, izklāt Reklāmu uz ceļa seguma;

12.3. izmantot Reklāmu ar skaņas efektiem;

12.4. izmantot Reklāmā gaismas iekārtas ar bākuguņu veida efektu;

12.5. izvietot Reklāmu uz objektiem, kas nav paredzēti Reklāmas izvietošanai, bez Reklāmas izvietošanai speciāli izgatavotām nesošajām konstrukcijām;

12.6. izvietot Reklāmu uz apgaismes, elektropiegādes un citiem Reklāmas izvietošanai speciāli neparedzētiem stabiem.

13. Pie mācību iestāžu, valsts un pašvaldības iestāžu (kopā – institūciju) ēkām un tām piesaistītajos zemes gabalos, atļauta tikai ar šo institūciju saistītas Reklāmas izvietošana.

(grozīts ar domes 30.06.2022. sēdes lēmumu Nr. 701)

14. Izvietojot Reklāmu, tā jāveido atbilstoša videi, kur izvieto Reklāmu, kā arī konkrētas būves arhitektūrai.

(grozīts ar domes 30.06.2022. sēdes lēmumu Nr. 701)

15. Slietņi drīkst atrasties vietās, kur tie netraucē gājēju kustību. Izvietojot slietņus uz ietvēm un celiņiem, pieļaujamajam gājēju kustības zonas platumam jābūt ne mazākam par 1,2 metriem.

16. Svītrots

(svītrots ar domes 30.06.2022. sēdes lēmumu Nr. 701)

II. REKLĀMAS IZVIETOŠANAS NOSACĪJUMI

17. Izvietojot Reklāmu bez piesaistes zemei, aizliegts:

17.1. izvietot uz ēkām Reklāmu, kas pārveido ēkas siluetu vai traucē kultūrvēsturisku vērtību uztveri;

17.2. aizsegt ar Reklāmu arhitektoniskas detaļas (logus, dzegas, karnīzes, fasādes dekorus u.c.). Ja esošā sarežģītā arhitektoniskā veidojuma dēļ vai citu objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams ievērot šī apakšpunkta prasības, atkāpes no tām pamatojamas Reklāmas projektā un saskaņojamas Būvvaldē;

17.3. izvietot Reklāmu uz erkeriem, balkoniem, lodžijām;

17.4. Svītrots

(svītrots ar domes 30.06.2022. sēdes lēmumu Nr. 701)

17.5. izvietot izkārtni uz būves, ja Reklāmā norādītā saimnieciskā darbība neatbilst būves vai telpu grupas, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, lietošanas veidam;

17.6. izvietot Reklāmu uz ēkas fasādes, ja Reklāmas izvietošanai paredzētā konkrētā fasāde vai tās daļa ir nesakoptā stāvoklī (piemēram, nodrupis dekoratīvais apmetums u.tml.), apzīmēta ar grafiti zīmējumiem vai konstatēta patvaļīga fasādes pārbūve vai atjaunošana;

17.7. izvietot Reklāmu uz žogiem aizsargājamās apbūves teritorijā. Uz būvžogiem atļauta tikai ar būvdarbu veikšanu saistīta Reklāma.

18. Ja Reklāma pievienota elektrosistēmai, tad elektropiegādes kabeļi nedrīkst būt redzami ēkas fasādē.

19. Reklāmas stiprinājuma veids nedrīkst bojāt būves nesošās konstrukcijas.

20. Svītrots

(svītrots ar domes 30.06.2022. sēdes lēmumu Nr. 701)

21. Izvietojot Reklāmu ar piesaisti zemei, ievēro šādus nosacījumus:

21.1. Reklāma nedrīkst aizsegt skatu uz valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietvertiem objektiem, baznīcām un ielu perspektīvu;

21.2. Reklāmu aizliegts uzstādīt parkos, skvēros (aizliegums neattiecas uz pašvaldībai piederošiem Reklāmas objektiem, pašvaldībai piederošiem afišu stabiem un stendiem un pašvaldības sniegto informāciju);

21.3. elektropiegādi nodrošina, izmantojot pazemes kabeļus. Elektropiegāde šiem objektiem jārisina projektā vienlaikus ar objekta piesaistes projekta izstrādi un jāsaskaņo normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

21.4. Reklāmas novieto iespējami lielākā attālumā no ielas brauktuves, neradot traucējumus gājējiem, velosipēdu vadītājiem vai citiem satiksmes dalībniekiem;

21.5. Reklāmas un informācijas objektus gar ceļiem izvieto atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 7. jūnija noteikumiem Nr. 402 "Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana" nosacījumiem;

21.6. Gadījumos, kad Reklāmu izvieto pašvaldības īpašumā esošā vai pašvaldībai piekrītošā zemes gabalā, reklāmas projekts pirms iesniegšanas būvvaldē saskaņojams pašvaldībā.

III. REKLĀMAS EKSPLUATĀCIJAS PRASĪBAS UN DEMONTĀŽAS KĀRTĪBA

22. Ekspluatācijas prasības Reklāmai:

22.1. nesošajām konstrukcijām, konstruktīvajām un dekoratīvajām detaļām jābūt bez mehāniskiem bojājumiem un krāsojuma defektiem, rūsas;

22.2. elektroinstalācijas pieslēgumam jāatbilst spēkā esošajām normām;

22.3. ja reklāma ir izgaismota, nav pieļaujami atsevišķu elementu vai detaļu izgaismojuma defekti (piemēram, atsevišķi nedegoši burti, pārrāvumi gaismas joslās un tml.);

22.4. reklāmai jābūt tīrai – bez dubļiem, notecējumiem, traipiem un plankumiem. Telpisko burtu un līmplēvju detaļas nedrīkst būt atlupušas, nedrīkst būt iztrūkstošas detaļas (piemēram, norauti burti).

23. Par Reklāmas izvietojumu, uzturēšanu kārtībā un demontāžu atbild Reklāmas devējs.

24. Ja beidzies Reklāmas izvietošanas atļaujas termiņš un no Reklāmas devēja nav saņemts iesniegums par izvietošanas pagarināšanu, Reklāmas devējam ir pienākums to demontēt 10 (desmit) darba dienu laikā pēc reklāmas izvietošanas atļaujā norādītā termiņa izbeigšanās, sakārtojot reklāmas izvietošanas vietu (fasādes krāsojumu, labiekārtojumu, veicot pamatu demontāžu utt.).

25. Ja Reklāma apdraud trešo personu dzīvību, veselību, drošību vai īpašumu, Reklāmas devējam, bet, ja tas nav noskaidrojams, sasniedzams vai tāda nav, tad zemesgabala vai būves, uz kuras izvietota Reklāma, īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums nekavējoties veikt Reklāmas sakārtošanu vai demontāžu.

26. Ja, konstatējot 25. punktā minētos apstākļus, pašvaldība ir informējusi par tiem Reklāmas devēju, bet, ja tas nav noskaidrojams, sasniedzams vai tāda nav, tad zemesgabala vai būves, uz kuras izvietota Reklāma, īpašnieku vai tiesisko valdītāju, un trīs dienu laikā minētie apstākļi nav novērsti, Būvvalde organizē nepieciešamo pasākumu veikšanu bīstamības novēršanai.

27. Būvvalde izskata jautājumu par Reklāmas demontāžu gadījumā, ja:

27.1. Reklāma tiek ekspluatēta bez reklāmas izvietošanas atļaujas;

27.2. Reklāma uzstādīta neatbilstoši saskaņotajam projektam;

27.3. Reklāma neatbilst ekspluatācijas prasībām;

27.4. Reklāma nav nostiprināta statiski drošā veidā;

27.5. Reklāma netiek uzturēta atbilstošā tehniskā un vizuālā kārtībā;

27.6. Beidzies Reklāmas izvietošanas atļaujas termiņš un nav saņemts iesniegums par tās pagarināšanu, un Reklāma nav tikusi demontēta;

27.7. pašvaldības nodevas maksājums nav veikts pilnā apmērā;

27.8. Reklāma atrodas komercdarbības vietā, kurā komersants komercdarbību ir izbeidzis.

28. Reklāmas demontāžas kārtība, ja Reklāmas īpašnieks pats nav veicis objekta demontāžu:

28.1. Būvvalde sagatavo lēmumu (administratīvo aktu), ar kuru uzdod Reklāmas īpašniekam Reklāmu demontēt;

28.2. ja Reklāma Būvvaldes noteiktajā termiņā labprātīgi netiek demontēta, Būvvalde uzsāk lēmuma (administratīvā akta) piespiedu izpildi saskaņā ar Administratīvā procesa likuma "D" daļas nosacījumiem, izvēloties atbilstošāko piespiedu izpildes veidu. Pret adresātu vērstas aizvietotājizpildes gadījumā par attiecīgās izpildiestādes noteikšanu lemj pašvaldības Izpilddirektors.

28.3. demontētās Reklāmas tiek uzglabātas divus mēnešus.

IV. ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU

29. Par Reklāmas atbilstību saistošo noteikumu prasībām ir atbildīgs Reklāmas devējs.

30. Par saistošo noteikumu neievērošanu, ja atbildība nav noteikta citos nozari regulējošos normatīvajos aktos, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 40 naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz 140 naudas soda vienībām.

31. Saistošo noteikumu izpildi kontrolē Būvvaldes un Dienvidkurzemes novada Pašvaldības policijas amatpersonas.

32. Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo noteikumu prasību neievērošanu veic Dienvidkurzemes novada Pašvaldības policijas amatpersonas.

V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

33. Reklāmas, kuru izvietojums ir pretrunā saistošo noteikumu nosacījumiem, bet izvietotas līdz saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, var eksponēt līdz Reklāmas izvietošanas atļaujas derīguma termiņa beigām. Ja nav izsniegta Reklāmas izvietošanas atļauja, var eksponēt 12 mēnešus no saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

(grozīts ar domes 30.06.2022. sēdes lēmumu Nr. 701)

34. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. septembrī.

(grozīts ar domes 30.06.2022. sēdes lēmumu Nr. 701)

35. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:

35.1. Grobiņas novada pašvaldības 2018. gada 25. janvāra saistošie noteikumi Nr. 3 "Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Grobiņas novadā";

35.2. Rucavas novada pašvaldības 2018. gada 23. augusta saistošie noteikumi Nr. 4/2018 "Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Rucavas novadā".

36. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos tiek atcelti:

36.1. Grobiņas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 13 "Grozījumi Grobiņas novada pašvaldības 2018. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Grobiņas novadā";

36.2. Rucavas novada pašvaldības 2020. gada 27. februāra saistošie noteikumi Nr. 3/2020 "Grozījumi 2018. gada 23. augusta saistošajos noteikumos Nr. 4/2018 "Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Rucavas novadā".

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietnieks
tautsaimniecības jautājumos A. Galeckis

 

Saistošo noteikumu Nr. 2022/16 "Par reklāmu, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu un citu informatīvo materiālu izvietošanu Dienvidkurzemes novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Administratīvi teritoriālās reformas procesā ar 2021. gada 1. jūliju Dienvidkurzemes novadā tika apvienoti bijušie Aizputes, Durbes, Grobiņas Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, un Vaiņodes novadi.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka reklāmu, reklāmas objektu, priekšvēlēšanas aģitācijas materiālu un citu informatīvo materiālu (turpmāk – Reklāma) izvietošanas kārtību, izvietošanas ierobežojumus, kā arī kārtību, kādā veicama Reklāmas izvietošanas uzraudzība un kontrole Dienvidkurzemes novadā.

Saistošie noteikumi neattiecas uz funkcionālo informāciju – valsts un pašvaldības institūciju norādēm (ceļa zīmes, transporta pieturvietu zīmes, ielu nosaukumu norādes u.tml.), kas izgatavotas pēc iepriekš apstiprināta tipveida projekta – etalona, būvizkārtņu un būvtāfeļu izvietošanu, kā arī afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav tiešas ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā Reklāmas, kuru izvietojums ir pretrunā šo saistošo noteikumu nosacījumiem, bet izvietotas līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, var eksponēt līdz Reklāmas izvietošanas atļaujas derīguma termiņa beigām.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", informatīvajā izdevumā "Dienvidkurzeme" un Dienvidkurzemes novada pašvaldības mājaslapā: www.dkn.lv

Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Dienvidkurzemes novada pašvaldība.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav paredzēta.

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietnieks
tautsaimniecības jautājumos A. Galeckis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!