• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Balvu novada domes 2022. gada 26. maija saistošie noteikumi Nr. 21/2022 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Balvu novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 6.07.2022., Nr. 128 https://www.vestnesis.lv/op/2022/128.21

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Jelgavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 20

Grozījums Jelgavas novada pašvaldības 2022. gada 8. februāra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Jelgavas novada pašvaldībā"

Vēl šajā numurā

06.07.2022., Nr. 128

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Balvu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 21/2022

Pieņemts: 26.05.2022.

OP numurs: 2022/128.21

2022/128.21
RĪKI

Balvu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Balvu novada domes saistošie noteikumi Nr. 21/2022

Balvos 2022. gada 26. maijā

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Balvu novadā

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada domes
2022. gada 26. maija lēmumu
(sēdes prot. Nr. 13, 5. §)

PRECIZĒTI
ar Balvu novada domes
2022. gada 21. jūnija lēmumu
(sēdes prot. Nr. 14, 16. §)

Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma
13. panta sesto daļu un 26. panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa
noteikumu Nr. 281"Augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas un tās
centrālās datubāzes noteikumi"
69. un 79. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Balvu novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – Topogrāfiskā informācija) un informācijas par ielu sarkano līniju aizsargjoslām izsniegšana, pieņemšana, pārbaude un reģistrēšana topogrāfiskās informācijas datubāzē (turpmāk – datubāze). Šie noteikumi attiecas arī uz zemes ierīcības projektu grafiskajām daļām.

2. Noteikumi attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kas Pašvaldībā veic:

2.1. inženierkomunikāciju un būvju projektēšanu, būvniecību, pārbūvi, uzturēšanu vai nodošanu ekspluatācijā;

2.2. ģeodēziskos, topogrāfiskos, kadastrālās uzmērīšanas vai zemes ierīcības darbus.

3. Pašvaldības administratīvajā teritorijā topogrāfiskās informācijas izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi un reģistrēšanu realizē un koordinē Balvu novada pašvaldība vai izvēlēta juridiska persona, kurai pašvaldība šādu pārvaldes uzdevumu ir deleģējusi, Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā slēdzot deleģējuma līgumu (turpmāk – Datubāzes turētājs), kurai ir tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu saskaņā ar pašvaldības apstiprinātiem izcenojumiem, kas noteikti šo saistošo noteikumu pielikumā.

II. Topogrāfiskās informācijas pārbaude, saskaņošana, reģistrācija un izsniegšana

4. Topogrāfisko informāciju topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām par mērnieka vai komersanta pieprasīto teritoriju Datubāzes turētājs elektroniski izsniedz divu darba dienu laikā pēc mērnieka vai komersanta pieprasījuma un samaksas saņemšanas dienas.

5. Pēc topogrāfiskās uzmērīšanas un topogrāfiskā plāna sagatavošanas to saskaņo ar tiem inženiertīklu turētājiem, kas ir atbildīgi par inženiertīkliem teritorijā, kurā veikta topogrāfiskā uzmērīšana. Inženiertīklu turētāji nevar vilcināt topogrāfiskā plāna izgatavošanas termiņus un pieprasīt skaņojumus teritorijās, kur nav viņu tīklu.

6. Pirms topogrāfiskā plāna iesniegšanas pārbaudei un reģistrācijai datubāzē to saskaņo ar inženiertīklu turētājiem:

6.1. Balvu pilsētas pārvalde – attiecībā uz Balvu pilsētas teritoriju;

6.2. Viļakas pilsētas pārvalde – attiecībā uz Viļakas pilsētas teritoriju;

6.3. Bērzkalnes pagasta pārvalde – attiecībā uz Bērzkalnes pagasta teritoriju;

6.4. Bērzpils pagasta pārvalde – attiecībā uz Bērzpils pagasta teritoriju;

6.5. Balvu pagasta pārvalde – attiecībā uz Balvu pagasta teritoriju;

6.6. Briežuciema pagasta pārvalde – attiecībā uz Briežuciema pagasta teritoriju;

6.7. Krišjāņu pagasta pārvalde – attiecībā uz Krišjāņu pagasta teritoriju;

6.8. Kubulu pagasta pārvalde – attiecībā uz Kubulu pagasta teritoriju;

6.9. Lazdulejas pagasta pārvalde – attiecībā uz Lazdulejas pagasta teritoriju;

6.10. Tilžas pagasta pārvalde – attiecībā uz Tilžas pagasta teritoriju;

6.11. Vectilžas pagasta pārvalde – attiecībā uz Vectilžas pagasta teritoriju;

6.12. Vīksnas pagasta pārvalde – attiecībā uz Vīksnas pagasta teritoriju;

6.13. Baltinavas pagasta pārvalde – attiecībā uz Baltinavas pagasta teritoriju;

6.14. Rugāju pagasta pārvalde – attiecībā uz Rugāju pagasta teritoriju;

6.15. Lazdukalna pagasta pārvalde – attiecībā uz Lazdukalna pagasta teritoriju;

6.16. Kupravas pagasta pārvalde – attiecībā uz Kupravas pagasta teritoriju;

6.17. Medņevas pagasta pārvalde – attiecībā uz Medņevas pagasta teritoriju;

6.18. Šķilbēnu pagasta pārvalde – attiecībā uz Šķilbēnu pagasta teritoriju;

6.19. Vecumu pagasta pārvalde – attiecībā uz Vecuma pagasta teritoriju;

6.20. Susāju pagasta pārvalde – attiecībā uz Susāju pagasta teritoriju;

6.21. Žīguru pagasta pārvalde – attiecībā uz Žīguru pagasta teritoriju;

6.22. Pašvaldības aģentūra "San–Tex" – attiecībā uz Balvu pilsētas teritoriju;

6.23. Akciju sabiedrība "Balvu Enerģija" – attiecībā uz Balvu pilsētas teritoriju;

6.24. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – attiecībā uz ciemu un pilsētu teritorijām;

6.25. Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" – attiecībā uz plāniem, kuri skar ceļus vai to aizsargjoslas;

6.26. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltcom" – attiecībā uz ciemu un pilsētu teritorijām;

6.27. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tele2" – attiecībā uz plāniem, kuri skar ar uzņēmuma darbību saistīto infrastruktūru;

6.28. Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – attiecībā uz plāniem, kuri skar ar uzņēmuma darbību saistīto infrastruktūru;

6.29. Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" – attiecībā uz plāniem, kuri skar ar uzņēmuma darbību saistīto infrastruktūru;

6.30. Akciju sabiedrība "Sadales tīkls".

7. Inženiertīklu turētāja saskaņojums nedrīkst būt vecāks par sešiem mēnešiem brīdī, kad topogrāfiskais plāns tiek iesniegts pārbaudei un reģistrācijai datubāzē.

8. Ja inženiertīklu turētājs vēlas konkrētās teritorijās skaņot savus inženiertīklus, tad pašvaldībai izvērtēšanai jāiesniedz dokumentus par inženiertīklu piederību un vektordatu formā informāciju par inženiertīklu objektiem un skaņojuma teritoriju.

9. Pārbaudot topogrāfiskās informācijas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, Datubāzes turētājs 10 darba dienu laikā no topogrāfiskās informācijas un samaksas saņemšanas dienas:

9.1. reģistrē topogrāfisko informāciju datubāzē un uz plāna attēlo reģistrācijas informāciju (datumu un reģistrācijas numuru);

9.2. atsaka reģistrāciju, norādot pamatojumu, un nosūta attiecīgo datni mērniekam vai komersantam labojumu veikšanai.

10. Ja būvniecības laikā tiek konstatēts, ka apakšzemes inženiertīklu novietojums vai apzīmējums apvidū neatbilst reģistrētajā topogrāfiskajā plānā attēlotajai situācijai, mērnieks vai komersants iesniedz Datubāzes turētājam informāciju par konstatētajām neatbilstībām – konkrētā inženiertīkla uzmērījumu. Ja nav nepieciešamas izmaiņas projektā, tad šos mērījumus var nodot kopā ar jaunās būves izpildmērījuma plānu.

11. Sagatavojot būvju izpildmērījuma plānu par ceļa segumu, tajā jāuzrāda arī seguma virszemes situācijas elementi (aku vāki, gūlijas u.tml.).

12. Sagatavojot būvju izpildmērījuma plānu par meliorācijas grāvjiem, to situācijas elementus var uzmērīt pēc attiecīgo normatīvu prasībām un mērogiem, bet noformēt pēc augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas apzīmējumu prasībām, lai topogrāfisko informāciju reģistrētu datubāzē.

13. Atbilstoši būvniecības regulējošajiem normatīviem, Būvvalde nesaskaņo būvniecības ieceres, ja topogrāfiskais plāns nav reģistrēts datubāzē.

14. Objektu pieņemšana ekspluatācijā nenotiek, ja izpildmērījuma plāns vai būvju nojaukšanas (demontāžas) izpildmērījuma plāns nav reģistrēts datubāzē.

15. Saņemot personas rakstveida iesniegumu par būvju situācijas plāna izsniegšanu, Datubāzes turētājs izvērtē iespēju sagatavot būvju situācijas plānu. Ja būvju situācijas plānu ir iespējams sagatavot, to izsniedz 10 darba dienu laikā pēc samaksas saņemšanas. Būvju situācijas plāns netiek sagatavots un izsniegts, ja datubāzē nav informācijas par visu pieprasīto teritoriju vai virszemes stāvoklis apvidū neatbilst datubāzē uzkrātajai topogrāfiskajai informācijai.

16. Būvju situācijas plānu, ko izgatavojis mērnieks, ir nododamas pārbaudei Datubāzes turētājam, lai pārbaudītu atbilstību normatīvajiem aktiem un aktuālo topogrāfisko informāciju ievietotu Pašvaldības datubāzē.

17. Zemes ierīcības projektu grafiskās daļas ir nododamas pārbaudei Datubāzes turētājam, lai noteiktu esošo un projektēto ielu sarkano līniju aizsargjoslu atbilstību reālajai situācijai un pašvaldības plānotajām aizsargjoslu novietnēm vai veiktu to aktualizēšanu Pašvaldībā.

III. Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu cenrādis

18. Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumus (turpmāk – pakalpojumi) sniedz saskaņā ar šo saistošo noteikumu pielikumā noteikto cenrādi (turpmāk – cenrādis).

19. Samaksu par pakalpojumiem veic pirms pakalpojuma saņemšanas, pamatojoties uz izsniegto rēķinu tajā norādītajā termiņā un kārtībā. Samaksu par pakalpojumiem var veikt ar pēcmaksu, ja ar Datubāzes turētāju ir noslēgts līgums par pakalpojumu apmaksu ar pēcmaksu.

IV. Noslēguma jautājumi

20. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

21. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos zaudē spēku:

21.1. Balvu novada domes 2009. gada 10. septembra saistošos noteikumus Nr. 5 "Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Balvu novadā" (protokols Nr. 11., 3. §).

21.2. Viļakas novada domes 2010. gada 29. jūnija saistošos noteikumus Nr. 33 "Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Viļakas novadā" (protokols Nr. 12., 16. §).

21.3. Rugāju novada domes 2010. gada 17. jūnija saistošos noteikumus Nr. 8/2010 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Rugāju novadā" (protokols Nr. 8., 9. §).

21.4. Baltinavas novada domes 2011. gada 16. jūnija saistošos noteikumus Nr. 6/2011 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Baltinavas novadā"(protokols Nr. 7., 12. §).

Balvu novada domes priekšsēdētāja vietniece S. Kapteine

 

Pielikums
Balvu novada domes 2022. gada 26. maija
saistošajiem noteikumiem Nr. 21/2022
"Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
aprites kārtību Balvu novadā"

Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p.k.

Pakalpojums

Cena, EUR
(bez PVN)

Cena pašvaldībai, EUR
(bez PVN)

1.

Topogrāfija:

   

1.1

Platība līdz 0,3 ha

17.50

17.50

1.2

Platība no 0,3 ha līdz 0,5 ha

20.50

20.50

1.3

Platība no 0,5 ha līdz 1,0 ha

26.00

26.00

1.4

Papildus par katru nākamo ha, virs 1 ha

6.00

6.00

1.5

Maksimālā cena

300.00

300.00

2.

Inženiertīklu izpildmērījumi:

   

2.1

Garums līdz 30 m

7.00

7.00

2.2

Garums no 30 līdz 300 m

10.00

10.00

2.3

Garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m

3.00

3.00

2.4

Maksimālā summa

300.00

300.00

3.

Galvenās būvasis:

   

3.1

Viens objekts

10.00

10.00

4.

Izpildmērījumi par būvēm (ēkam un inženierbūvēm – laukumveida):

   

4.1

Viens objekts bez labiekārtojuma (līdz 0,3 ha)

12.00

12.00

4.2

Virs 0,3 ar labiekārtojuma elementiem, piemēro 1. punkta cenrādi

Skatīt 1.punktu

Skatīt 1.punktu

5.

Zemes ierīcības projekti:

12.00

12.00

5.1

Viens objekts

   

6.

Būvju situācijas plānu sagatavošana:

   

6.1

Platība līdz 1,0 ha

29.50

0.00

6.2

papildus par katru nākamo ha, virs 1,0 ha

6.50

0.00

7.

Informācijas sniegšana:

   

7.1

Viena karšu lapa

3.00

3.00

Balvu novada domes priekšsēdētāja vietniece S. Kapteine

 

Paskaidrojuma raksts
Balvu novada domes 2022. gada 26. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 21/2022 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Balvu novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sesto daļu un 26. panta trešo daļu pašvaldībai, lai nodrošinātu savu funkciju un uzdevumu izpildi, ir pienākums par savu administratīvo teritoriju izveidot un uzturēt augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai, jāveic iesniegtās informācijas pārbaudi un jānodrošina datubāzes sadarbspēju ar centrālo datubāzi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Domei jānosaka augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtība. Saistošie noteikumi izstrādāti, ievērojot šādu normatīvo tiesību aktu nosacījumus:

Balvu novadā šobrīd ir spēkā apvienoto Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas novadu attiecīgi saistošie noteikumi. Pēc jaunā novada izveidošanās ir nepieciešams izstrādāt jaunus, visam novadam kopīgus saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Balvu novada administratīvajā teritorijā notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšana, pieņemšana un reģistrēšana datubāzē.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Noteikumu īstenošanai nav ietekmes uz pašvaldības budžetu. Noteikumu izpildei nav nepieciešama jaunu institūciju izveide vai esošo institūciju paplašināšana.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmēs.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Administratīvās procedūras netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav nepieciešamas.

Balvu novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!