• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Balvu novada domes 2022. gada 6. maija saistošie noteikumi Nr. 17/2022 "Par tirdzniecību publiskās vietās un par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Balvu novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 6.07.2022., Nr. 128 https://www.vestnesis.lv/op/2022/128.20

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Balvu novada domes saistošie noteikumi Nr. 21/2022

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Balvu novadā

Vēl šajā numurā

06.07.2022., Nr. 128

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Balvu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 17/2022

Pieņemts: 06.05.2022.

OP numurs: 2022/128.20

2022/128.20
RĪKI

Balvu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Balvu novada domes saistošie noteikumi Nr. 17/2022

Balvos 2022. gada 6. maijā

Par tirdzniecību publiskās vietās un par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Balvu novadā

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada domes 2022. gada 6. maija lēmumu
(sēdes prot. Nr. 12, 68. §)

PRECIZĒTI
ar Balvu novada domes 2022. gada 21. jūnija lēmumu
(sēdes prot. Nr. 14, 48. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmās daļas 4. punktu, Alkoholisko dzērienu
aprites likuma 8. panta trešo daļu, Ministru kabineta
2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" 16.1 punktu,
2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības
veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības
organizēšanas kārtību" 8., 8.1, 9. punktu

I. Vispārīgais jautājums

1. Saistošie noteikumi nosaka preču tirdzniecības kārtību publiskās vietās, tirgus statusa piešķiršanas un tirgus noteikumu saskaņošanas kārtību Balvu novada teritorijā un nodevas apmēru un maksāšanas kārtību par tirdzniecību publiskajās vietās Balvu novadā.

II. Pašvaldības nodevas maksātāji un objekti

2. Nodarboties ar ielu tirdzniecību publiskās vietās var tikai ar pašvaldības izsniegtu rakstisku atļauju, kas atrodas tirdzniecības vietā (atļaujas forma 1. pielikumā). Preču pārdošana tirdzniecības vietā bez pašvaldības rakstveida atļaujas ir tirdzniecība neatļautā vietā.

3. Pilsētas pārvaldes vadītājs izskata iesniegumu un izsniedz tirdzniecības atļauju attiecīgās pilsētas teritorijā, pagasta pārvaldes vadītājs – attiecīgā pagasta teritorijā, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem. Gadījumos, ja tirdzniecības atļauja attiecas uz vairāku Balvu novada pagastu un/vai pilsētu teritorijām, to izskata un izsniedz Balvu novada pašvaldības Licencēšanas komisija, iepriekš veicot saskaņošanu ar attiecīgo pagastu/pilsētu pārvalžu vadītājiem. Tirdzniecības atļauja nav nepieciešama par tirgošanos un pakalpojumu sniegšanu pašvaldības organizētajās ielu tirdzniecībās.

4. Tirdzniecība atļauta tikai iesniegumā un atļaujā norādītās vietās pašvaldības teritorijā.

5. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs ir atļauta organizēto publisko pasākumu laikā un to organizēšanas vietā visa kalendārā gada laikā.

6. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs pašvaldības organizētajās ielu tirdzniecībās un tirdzniecības organizatoru organizētajā ielu tirdzniecībā ir atļauta visa kalendārā gada laikā.

7. Nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Balvu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā maksā juridiskās personas, fiziskās personas, kas veic tirdzniecību publiskā vietā atbilstoši Balvu novada pašvaldības attiecīgās institūcijas izsniegtajai atļaujai.

III. Nodevas likme par tirdzniecību publiskās vietās, maksāšanas kārtība un kontrole

8. Tirdzniecības vietās fiziskām personām, kurām atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ir atļauts realizēt Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440. "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 7. punktā noteiktās preču grupas.

9. Personām, kuras saimniecisko darbību reģistrējušas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, papildus Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 7. punktā noteiktajām preču grupām ir atļauts realizēt šādas preču grupas:

9.1. pārtikas preces;

9.2. bezalkoholiskos dzērienus;

9.3. alkoholiskos dzērienus;

9.4. rūpniecības preces;

9.5. lopbarības produkciju.

10. Nodevas likme par tirdzniecību tirdzniecības laikā ir:

Nr.p.k.

Nodevas objekts

Nodevas likme (euro)

10.1. Atļaujas izsniegšana tirdzniecībai publiskās vietās masu pasākumos:  
10.1.1. ar pārtikas precēm un bezalkoholiskajiem dzērieniem (izņemot pašu ražoto produkciju un pašu savāktos savvaļas dabas produktus). 5,00
10.1.2. ar alkoholiskajiem dzērieniem (izņemot mājās ražoto alkoholu). 15,00
10.1.3. ar rūpniecības precēm (izņemot amatniecības izstrādājumus). 7,00
10.2. Atļaujas izsniegšana tirdzniecībai publiskās vietās vienai dienai:  
10.2.1. ar pārtikas precēm un bezalkoholiskajiem dzērieniem (izņemot pašu ražoto produkciju un pašu savāktos savvaļas dabas produktus). 1,00
10.2.2. ar rūpniecības precēm (izņemot amatniecības izstrādājumus). 2,00
10.2.3. ar lopbarības produkciju (pagasta teritorijā). 1,00
10.3. Atļaujas izsniegšana tirdzniecībai publiskās vietās vienam mēnesim:  
10.3.1. ar pārtikas precēm un bezalkoholiskajiem dzērieniem (izņemot pašu ražoto produkciju un pašu savāktos savvaļas dabas produktus). 5,00
10.3.2. ar rūpniecības precēm (izņemot amatniecības izstrādājumus). 7,00
10.3.3. ar lopbarības produkciju (pagasta teritorijā). 5,00
10.4. Atļaujas izsniegšana tirdzniecībai publiskās vietās vienam gadam:  
10.4.1. ar pārtikas precēm un bezalkoholiskajiem dzērieniem (izņemot pašu ražoto produkciju un pašu savāktos savvaļas dabas produktus). 35,00
10.4.2. ar rūpniecības precēm (izņemot amatniecības izstrādājumus). 50,00
10.4.3. ar lopbarības produkciju (pagasta teritorijā). 35,00

11. Ja persona vienā tirdzniecības vietā tirgojas ar dažādām precēm, kas ir nodevas objekts un kurām ir paredzēta dažāda nodevas likme – nodeva jāmaksā tikai par vienu nodevas objektu, kuram ir augstākā nodevas likme.

12. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās netiek noteikta fiziskām personām (mājražotājiem, saimnieciskās darbības veicējiem) un komersantiem:

12.1. par tirgošanos pašvaldības organizētajā ielu tirdzniecībā;

12.2. par tirgošanos tirdzniecības organizatora organizētajā ielu tirdzniecībā;

12.3. par tirgošanos ar pašu audzētiem ziediem un stādiem;

12.4. par tirgošanos ar precēm, kuras noteiktas šo noteikumu 10. punktā kā izņēmumi.

13. Lai saņemtu atļauju tirdzniecībai publiskā vietā, Balvu novada pašvaldības attiecīgajā institūcijā jāiesniedz:

13.1. iesnieguma veidlapa (2. pielikumā);

13.2. saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju par paredzēto tirdzniecību, ja nekustamais īpašums nepieder tirdzniecības dalībniekam vai pašvaldībai;

13.3. tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību;

13.4. ja tirdzniecība ir paredzēta pasākuma laikā, saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecību pasākuma norises vietā un pasākuma laikā.

14. Iesniegumā ir jānorāda tirgošanās vietas adrese, paredzamais tirgošanās laiks un iesnieguma iesniedzēja rekvizīti. Ja persona vēlas saņemt atļauju tirdzniecībai publiskā vietā masu pasākuma laikā, minētais iesniegums ir jāiesniedz vismaz 7 dienas pirms pasākuma datuma.

15. Nodeva pilnā apjomā samaksājama pirms tirdzniecības atļaujas saņemšanas.

16. Nodeva samaksājama Balvu novada pašvaldības norēķinu kontā kredītiestādē un to izlieto saskaņā ar apstiprināto Balvu novada pašvaldības budžetu.

IV. Tirgus statusa piešķiršanas kārtība

17. Lai saņemtu Balvu novada pašvaldības saskaņojumu jauna tirgus izveidošanai pašvaldības administratīvajā teritorijā, persona iesniedz pašvaldībā:

17.1. iesniegumu, norādot fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskās personas nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi, tālruni, elektroniskā pasta adresi;

17.2. zemes īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

17.3. tirgus plānu ar tirdzniecības vietu izvietojumu.

18. Pēc pašvaldības saskaņojuma saņemšanas, persona tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādā, saskaņo un apstiprina tirgus projektu.

19. Ja pilnībā ir izpildīti visi tirgus projektā paredzētie izveidošanas un iekārtošanas darbi, Balvu novada pašvaldība pieņem lēmumu par tirgus statusa piešķiršanu jaunizveidotajam tirgum.

20. Lai Balvu novada pašvaldība piešķirtu tirgus statusu jau esošajam tirdzniecības objektam, persona iesniedz pašvaldībā:

20.1. iesniegumu, norādot fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskās personas nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi, tālruni, elektroniskā pasta adresi;

20.2. zemes un ēku īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

20.3. tirgus plānu ar tirdzniecības vietu izvietojumu.

21. Balvu novada pašvaldība ir tiesīga atcelt tirgus statusu, ja:

21.1. ir saņemts komersanta (tirgus pārvaldītāja) attiecīgs iesniegums;

21.2. izbeigta tirgus darbība;

21.3. saņemts zemes, teritorijas, kurai piešķirts tirgus statuss, īpašnieka iesniegums;

21.4. tirgus teritorijā netiek ievērotas normatīvo aktu prasības, kā arī netiek novērsti uzraugošo un kontrolējošo institūciju atklātie pārkāpumi.

22. Tirgus statuss tiek piešķirts vai atcelts ar Balvu novada Domes lēmumu.

23. Tirgus pārvaldītāja pienākums ir izstrādāt un saskaņot ar pašvaldību tirgus noteikumus.

24. Pirms tirgus darbības uzsākšanas komersants (tirgus pārvaldītājs) iesniedz saskaņošanai tirgus noteikumus. Balvu novada pašvaldības Licencēšanas komisija izskata un saskaņo iesniegtos tirgus noteikumus, vai arī rakstiski sniedz atzinumu par novēršamajām nepilnībām, norādot laiku to novēršanai.

25. Šo noteikumu 24. punktā minētā kārtība piemērojama arī tad, ja komersants (tirgus pārvaldītājs) izdara grozījumus tirgus noteikumos, kas ar pašvaldību saskaņojami 30 dienu laikā pēc grozījumu izdarīšanas.

V. Noslēguma jautājumi

26. Par šo noteikumu neievērošanu vainīgās personas var tikt sauktas pie administratīvās atbildības atbilstoši Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā paredzētajā kārtībā.

27. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2020. gada 25. jūnija Balvu novada domes saistošie noteikumi Nr. 14/2020 "Par tirdzniecību publiskajās vietās un par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Balvu novadā".

28. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2010. gada 16. augusta Viļakas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 34 "Par pašvaldības nodevām Viļakas novadā".

29. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2010. gada 26. augusta Rugāju novada domes saistošie noteikumi Nr. 12/2010 "Par tirdzniecību publiskajās vietās Rugāju novadā".

30. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2013. gada 21. novembra Rugāju novada domes saistošie noteikumi Nr. 16/2013 "Par pašvaldības nodevām par tirdzniecību publiskajās vietās Rugāju novadā".

31. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2012. gada 26. aprīļa Baltinavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 7 "Par tirdzniecību publiskajās vietās Baltinavas novadā".

Balvu novada domes priekšsēdētāja vietniece S. Kapteine

 

1. pielikums
Balvu novada domes 2022. gada 6. maija
saistošajiem noteikumiem Nr. 17/2022
"Par tirdzniecību publiskās vietās un par pašvaldības nodevu
par tirdzniecību publiskās vietās Balvu novadā"

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453
Norēķinu konts LV93UNLA0050014291739 AS SEB banka, kods-UNLALV2X
fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv

Balvos

___.___.20_____. Nr.____

Atļauja
ielu tirdzniecībai

Izdota pamatojoties uz Balvu novada Domes 2022. gada __. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. __/2022 "Par tirdzniecību publiskās vietās un par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Balvu novadā"
Izdota: (fiziskas vai juridiskas personas nosaukums)
 
Juridiskas personas adrese/fiziskās personas dzīvesvieta;  
tālruņa numurs/e- pasts;
Uzņēmuma reģistrācijas numurs;
Individuālā darba veicēja reģ. Nr.;

personas kods;

 
Tirdzniecības vieta Balvu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā: (tirdzniecības vietas adrese)
Tirdzniecības dalībnieks vai organizators;  
Tirdzniecības darbības laiks:  
 

Tirdzniecība atļauta ar šādām preču grupām:

(preču grupu nosaukumi)

   
Īpašie tirdzniecības noteikumi:  
Atļaujas derīguma termiņš:  
 
.................. pilsētas/pagasta pārvaldes vadītājs
(vārds, uzvārds) vai
Balvu novada pašvaldības Licencēšanas komisijas priekšsēdētājs
(vārds, uzvārds)

Balvu novada domes priekšsēdētāja vietniece S. Kapteine

 

2. pielikums
Balvu novada domes 2022. gada 6. maija
saistošajiem noteikumiem Nr. 17/2022
"Par tirdzniecību publiskās vietās un par pašvaldības
nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Balvu novadā"

(fiziskās personas vārds, uzvārds/juridiskās personas nosaukums)

(fiziskai personai - personas kods (vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods);
juridiskai personai – nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)

(deklarētā dzīvesvieta/ juridiskā adrese)

(tālruņa numurs, e-pasts)

Balvu novada pašvaldībai
Bērzpils ielā 1A, Balvos
LV–4501

IESNIEGUMS

ATĻAUJAS IELU TIRDZNIECĪBAI SAŅEMŠANAI

Lūdzu izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai   pilsētā/   pagastā.
ielu tirdzniecību  
  (tirdzniecības vieta)
pasākuma laikā
(pasākuma nosaukums, pasākuma norises vieta)
Tirdzniecības laiks un ilgums  
  (datums)
 
Tirdzniecībai paredzēto preču grupas:
pašu ražotā produkcija
pašu savāktie savvaļas dabas produkti  
pārtikas preces  
mājās ražotais alkohols  
alkoholiskie dzērieni  
amatniecības izstrādājumi  
rūpniecības preces
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi (tai skaitā ar alkoholiskajiem dzērieniem)
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi (tai skaitā ar bezalkoholiskajiem dzērieniem)
seju apgleznošanas, tetovējumu izveidošanas pakalpojumi
Nepieciešamā tirdzniecības laukuma platība/ vietu skaits  

Nepieciešams elektrības pieslēgums ar jaudu _____ kW

Pielikumā:

Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju par paredzēto tirdzniecību;

Saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecību pasākuma norises vietā un pasākuma laikā;

tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību.

pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās

20____. gada ___.___________    
    (paraksts, paraksta atšifrējums)

* parakstot šo dokumentu, persona piekrīt tās datu apstrādei atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK ( Vispārīgā Datu aizsardzības regula) normām.

Balvu novada domes priekšsēdētāja vietniece S. Kapteine

 

Paskaidrojuma raksts
Balvu novada domes 2022. gada 6. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 17/2022 "Par tirdzniecību publiskās vietās un par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Balvu novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums nosaka, ka ar 2021. gada 1. jūliju Balvu novadu veido Viļakas novads, Baltinavas novads, Rugāju novads un Balvu novads, kas nozīmē, ka tiek izveidota jauna publiska persona – Balvu novada pašvaldība. Ņemot vērā Administratīvi teritoriālo reformu, ir nepieciešams ielu tirdzniecības, tirgu izveidošanas un darbības regulējums, kā arī ir nepieciešams noteikt nodevas par tirdzniecību publiskās vietās Balvu novada administratīvajā teritorijā.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi:

1. Definē konkrētu par tirdzniecību publiskās vietās nodevas objektu, arī gadījumos, ja vienā tirdzniecības vietā tie ir vairāki.

2. Nosaka iesnieguma formu atļaujas saņemšanai tirdzniecībai publiskā vietā.

3. Paredz kārtību, kādā tiek noteikts tirgus statuss un saskaņoti tirgus noteikumi.

4. Precizē tirdzniecības jautājumu risināšanu masu pasākumu laikā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav būtiska.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Tiek veicināta vietējo produktu tirdzniecība un mājas ražošana.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Administratīvās procedūras netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav.

Balvu novada domes priekšsēdētāja vietniece S. Kapteine

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!